Návštěva Hněvšína: Koně naboso nebo koně naboso?

12. 08. 2011 11:00, Aktualizováno 22. 09. 2011 11:32

Obrázky: 31

Autor: Dominika Švehlová Foto: Diana Šilhánová Rubrika: Navštívili jsme… Počet přečtení: 53980 Počet komentářů: 176 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 6 krát

Bosonožství, jeho rozličné podoby a přístupy různých lidí k němu jsou mezi koňařskou veřejností poměrně žhavé téma. Oslavováno, zatracováno, obáváno i propagováno… Kdo se bosonožstvím u koní nezabývá trochu podrobněji, možná ani neví, že není kůň naboso jako kůň naboso – koňské kopyto se dá totiž vystrouhat různě, takže se bude lišit nejen svým tvarem, ale i funkčností, čili schopností nést svého koně bez omezení pohybu.

Jedna skupina příznivců bosých koní se však určitým způsobem vymyká: stojí doslova ve při s příznivci podkování, ale je jí mnoho vytýkáno i jinými zastánci bosonožství. Jsou to lidé, kteří striktně dodržují zásady školy německé veterinářky Hiltrud Strasser. V České republice také najdeme její zastánce; jejich aktivita přechází od chvályhodné snahy pomoci kvalitně svým vlastním koním ve snahu založit, odborně garantovat a vyučovat zatím neexistující profese kopytář a ošetřovatel koní celostním přístupem. Jinými slovy získat oficiální možnost a také finanční prostředky šířit mezi lidi toto učení a „vyrábět" z dosavadních laiků profesionální „úpravce kopyt" i „pečovatele o koně přirozeným způsobem", tedy lidi, kteří přímo ovlivňují využitelnost, pohodu a dokonce i zdraví živých tvorů.

Jedná se konkrétně o dva pány: známého propagátora koní a přirozeného přístupu k nim, herce Václava Vydru, a veterinárního lékaře pana Pavla Mádra. Zatímco Václav Vydra se koním jako svému koníčku věnuje již 13 let a je jedním ze tří českých certifikovaných studentů dr. Strasser, pan Mádr k těmto zvířatům „přičichl" poměrně nedávno a je zatím studentem této školy. Koně pana Vydry žijí na Hněvšíně u Slap, kam jsme se za nimi vydali toto úterý na návštěvu.

Proč jsme tam jeli?

Důvodů k návštěvě - proč vidět tamní situaci na vlastní oči a tváří v tvář si popovídat s oběma pány - bylo hned několik. Už delší dobu se studenti školy dr. Strasser na Equichannelu aktivně účastní diskusí o kopytech a jejich názory jsou často v naprostém a ostrém rozporu s názory buď obecně platnými či obecně přijímanými, a to nejen mezi „zastánci kování", ale i mezi lidmi, kteří se zabývají bosými trimy a přirozenou péčí o koně.

Toto vyvrcholilo zveřejněním několika videonahrávek koní pana Vydry, jak kulhají po kamenité cestě i po travnaté pastvině. Zde je odkaz na videa na YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=0ESDavkBSo8
http://www.youtube.com/watch?v=UOa68y-E998
http://www.youtube.com/watch?v=RMlTMjfBS6U
http://www.youtube.com/watch?v=uAF1utFX8D8
http://www.youtube.com/watch?v=SeDGjqGEWYc

Diskuze probíhá zde: Diskuze o koních > Strasser - pokračování

MVDr. Mádr se v diskusi vyjádřil ke koním na videích takto: „Pokud by tam byly detaily kopyt, bylo by vidět, že je rohovina zcela zdravá, hladká, bez prasklin a vlnek a kopyta jsou v optimálním fyziologickém tvaru." Chtěli jsme vidět, zda je to tak a co to tedy je onen optimální fyziologický tvar, který zajistí koním zdraví a potřebný životní komfort i přesto, že koně na takových kopytech viditelně kulhají a snaží se při došlapování v pouhém kroku uhýbat bolesti. Dr. Mádr také vysvětloval stav koní tím, že byli po delším výletu (dle slov pana Vydry později při návštěvě to byl výlet na několik dní, během kterých urazili asi 100 km). Dali jsme tedy koním více než 14 dní času, než jsme na návštěvu přijeli.

Vyjádření Dr. Hiltrud Strasser k těmto videozáznamům, o které jsme ji mailem požádali: "Vidím, že kulhající kůň se pohybuje, aniž by byl k tomu nucen. Z toho je vidět, že je mu důležitější pohyb, než bolest. Také lidé s bolavýma nohama se musejí hýbat! Bez pohybu nedojde k žádné změně pro hojení.
Bylo by špatné koně s bolestí v kopytech nutit k pohybu na kamenitém povrchu. Ale když se na něm pohybuje sám, jde natolik opatrně (dokonce kulhá), že bolesti zůstanou minimální. Kulhání totiž znamená, že jedinec došlapuje opatrněji než normálně, aby se vyhnul bolestem! Když si zvrtnete kotník, budete pak našlapovat tak opatrně, že vás to ani nebude bolet! To stejné dělá i kůň, když kulhá, a přitom si sám může hledat vlastní cestu nebo když se vůbec může rozhodnout, zda se má hýbat nebo ne. Taky by mohli zůstat stát u sítě se senem, místo aby chodili kolem.
Byla bych ráda, kdybyste tyto argumenty pochopili!
S přátelskými pozdravy
Hiltrud Strasser"

Dalším důvodem, proč jsme Hněvšín navštívili, byl záměr poznat postoje, znalosti a názory lidí, kteří údajně mají podporu 60 % českých majitelů koní jakožto odborní garanti již zmíněných profesí kopytář a celostní ošetřovatel koní. To, jak dokážou oba pánové vyhodnotit zdravotní stav koní, způsob pohybu a dokonce i to, zda kopyta odpovídají kritériím zdravého kopyta dle dr. Strasser. „Tvar kopyta a funkce je v optimálních proporcích. Jinak řečeno, kopyta jsou upravovaná správně a kvalifikovaně," tak se totiž MVDr. Mádr vyjádřil k inkriminovaným videozáznamům na diskusním fóru. Konečně jsme chtěli vidět, jak to tedy má vypadat!

Poznámka MVDr. Jána Macha: Podle jednoho videa bych závěry nedělal, ale na místě zjištěná skutečnost, kterou pokládají Dr. Mádr a pan Vydra ve svojí naivitě za normální, je dle mého svědomí alarmující! A alarmující je, že uvedení pánové tomu skutečně věří, tedy vědomě nelžou. V tomto směru je mi líto nejen koní, ale i těchto pomýlených lidiček...

Píšu-li my, mám na mysli za redakci EQUICHANNEL.cz Kateřinu Lipinskou a Dominiku Švehlovou. Úkol (nejen) fotografa měla paní Diana Šilhánová. Dále jsme jako „nestranného pozorovatele" pozvali MVDr. Jána Macha, praktikujícího veterinárního lékaře, který také propaguje tzv. celostní přístup, a s ním přijela paní Jana Kempe, majitelka celé řady zachráněných koní, které již 3 roky strouhá sama "dle vlastního rozumu a srdce" a naboso pak s nimi úspěšně pracuje. Všichni do jednoho jsme aktivní propagátoři zdravého přístupu ke koním a bosonožství, tedy něčeho, co je nosnou myšlenkovou náplní i pánů Václava Vydry a doktora Pavla Mádra.

Poznámka MVDr. Jána Macha: Moje původní reakce k cestě na Hněvšín byla, že tam nepojedu jen tak kouknout a někoho kritizovat. Moje naléhání, aby byla připravena skupina koní k předvedení metody Strasser, byla podle paní redaktorky Lipinské tlumočena Dr. Mádrovi, ale ten to na místě popřel. Ovšem z překvapení mne vyvedl postupně tím, že on nestrouhá, on to ,,jenom vyučuje": a hned nás zval do kurzu... Nechtěl jsem nikoho kritizovat, ale s čistým svědomím se prostě nedovedu neozvat...

Hněvšín - ráj pro koně

Hněvšín: přístřešek se senemPo úvodním rozhovoru v bistru na Slapech jsme se rozjeli do Hněvšína, tedy kousek před něj, kde nám pan Vydra představil ustájení svých koní. Jedná se o pastviny ve svahu, uprostřed kterých stojí lesík a okolo něho je zpevněná dráha pro koně. Plastové zatravňovací rohože jsou místy zasypané vápencovým štěrkovým prachem, místy jsou nepokryté a místy se nachází makadam. Na jednom rozšíření cesty stojí prostorný přístřešek, jehož podlaha je zpevněná stájovými rohožemi, další rozšíření je opatřeno přístřeškem pro seno a kousek dále je koňské brouzdaliště s vybetonovaným dnem. Bohužel mocná příroda si posledních pár let zařádila a obdařila celý tento areál několika záplavami, které část povrchů spláchly do lesa či do vody a původní dokonalost cesty tak přišla vniveč, jak si posteskl pan Vydra. Protože však na podzim chce své koně stěhovat do vlastní stáje, která má být konečně tím skutečně ideálním řešením, prostory v Hněvšíně už neopravuje. Koně mají denně přístup na jednu z pastvin a - pokud si do vody nevlezou sami - vždy před ježděním je majitel nechá postát v brouzdališti. To nám také ukázal - všichni jeho koně stáli způsobně a poslušně ve vodě, dokud je zase neposlal ven.

Hněvšín: koně v brouzdališti

Nelly

Před přístřeškem jsme si prohlédli nejstarší klisnu pana Vydry, dvacetiletou hnědku Nelly. MVDr. Mádr komentoval v diskusním fóru její stav na výše zmíněných videozáznamech takto: „Klisna na videu pohybující se opravdu špatně, která má opravdu problém, se nicméně pohybuje zcela sama, nikdo ji k pohybu nenutí. Podle postoje a pohybu jde o akutní laminitídu vyvolanou pravděpodobně větší mírou pohybu v nedávných dnech, tedy velkým zatížením kopytního závěsu, který už je chronicky narušen. Klisna samozřejmě není zdravá, ale není zdravá dlouhodobě a její kopyta se upravují léčebným trimem."

kopyta NellyProblémy se zdravím Nelly potvrdil i pan Vydra na návštěvě. Kdysi byla schvácená, trpí artrózou, má nálevky, a to se s ní táhne od dob, kdy byla okovaná a nikdo si nevšiml prvních změn jejího zdravotního stavu - dokud nepřestala chodit. Její pohybové problémy nebyl údajně nikdo z přivolaných veterinářů ani podkovářů schopen vyřešit, pomohly až postupy paní doktorky Strasser, o které se ve své beznaději tenkrát pan Vydra začal zajímat. Peripetie s Nelly popisuje ostatně i ve své knize.

Klisna i v době naší návštěvy chodila špatně po všech površích, velmi opatrně a neochotně se rozcházela, její postoj i chůze byly jako z učebnice akutního schvácení, kopyta měla výrazně plochá chodidla, k zemi se zužující tvar a viditelné praskliny. „Nelly má tendenci nedošlapovat na patky. Může to být problém té artrózy - nechce si zatížit tu spěnku. Ona už má všechny parametry k tomu, aby mohla chodit zdravě, ale možná i představa té bolesti - třeba byla zvyklá, že ji to bolí, a bojí se," vyjádřil se pan Vydra k tomu, že se kopyta klisny směrem k zemi zužují a snaží se je odlehčovat. Plochá chodidla údajně nejsou známkou poklesu kopytní kosti, ale enormně rychlého růstu rohoviny následkem zánětu kopytní škáry. Jednou nechal klisně kopyta měsíc bez trimování. Nadměrně narostla rohovina a kopyta vypadala velmi špatně - i když klisna chodila líp, než nyní. Těžko posoudit, jak to vypadalo, nicméně naskýtá se otázka, co má větší přednost: tvar podle šablony sestavené jedním člověkem nebo zlepšení pohybu koně?

kopyta NellyNa celkové péči o klisnu Nelly mě ale výrazně zarazilo něco jiného. Podle pana Vydry se na Nelly sice už nejezdí, ale absolvuje s ním na volno veškeré běžné vyjížďky. „Ve svých světlejších chvílích chodí opravdu dobře, například v zimě chodila velmi dobře," vysvětlil nám pan Vydra. Účastnila se i onoho několikadenního 100kilometrového výletu (po němž se její pohyb výrazně zhoršil). Klisna, o níž se ví, že má chronické problémy a změny v kopytě následkem laminitidy a změny v kloubech následkem artrózy a o níž MVDr. Mádr uvádí, že není dlouhodobě zdravá a je v léčebném trimu! V této souvislosti mě silně znepokojuje i skutečnost, že pan Vydra a MVDr. Mádr ostře kritizují mnohé majitele koní, že svým svěřencům nedopřávají optimální životní podmínky - přitom sami uznávají, že především klisna Nelly také podmínky ke své léčbě a životu optimální nemá! Proč už dávno není na některé klinice dr. Strasser, ale stále chodí po smytých terénech, kamenech a účastní se dlouhých výletů, jsem se nedozvěděla. Ano, pohyb - přiměřený! - je pro artrotické koně prospěšný, je však nutné ho skutečně citlivě dávkovat a řídit, především pak tehdy, má-li artrotik v anamnéze současně prodělanou laminitidu, kvalita jeho pohybu je nestálá a je náchylný na zhoršování svého zdravotního stavu. Toto vše by mělo být v kompetenci veterinárního lékaře.

Po prohlídce ustájení jsme se i s koňmi přesunuli na jinou pastvinu s jízdárnou. Kousek jsme šli po asfaltové silnici, na níž dělaly koním problémy především drobné kamínky. Po hladkém asfaltu se pohybovali nenuceně, ale pokud mohli, využívali travnatého okraje, což u bosých koní není jev nezvyklý. Poté jsme si nechali panem Vydrou předvést postupně jeho další koně.

Navarra

Tuto jedenáctiletou ryzku, dceru Nelly, má pan Vydra od narození. Doufal, že si vychová zdravého koně. Hříbě od mala absolvovalo s matkou vyjížďky do terénu, o nichž různí jazykové tvrdí, že byly náročné, rychlé. Podle pana Vydry je však pojem náročné či rychlé velmi relativní. Bohužel velice brzy začaly být přední končetiny Navarry strmé, přivolaní veterináři a podkováři po několika neúspěšných pokusech vyřešili situaci tak, že ji už v půl roce okovali. Tuto skutečnost nyní pan Vydra považuje za hlavní příčinu současného zdravotního stavu své ryzky.

přední kopyta NavarryNavarra v klusu na trávě, tedy ideálním povrchu, kulhala na pravou přední končetinu. Podle pana Vydry kulhá střídavě od svých 4 let. Na klisně se však pravidelně jezdí. Při stání i při obratu okolo zádě Navarra podsazovala zadní končetiny a přední trochu předkročila. Její kopyta jsou také úzká v patkách, mají široké korunky a zužují se směrem k zemi, příčinu čehož pan Vydra vidí v tak časném podkování klisny. Vzniklé deformace kopytní kosti ztěžují podle něho rozšiřování kopyt i přesto, že jsou 6 let bosá. Když před lety Navaře podkovy sundali, chodila však údajně ještě hůř, než teď. „Musím nejdřív dosáhnout rozšíření kopytní kosti, dorůstání kostní hmoty a toho lze dosáhnout pouze tahem - fungováním kopytního mechanismu," vysvětloval pan Vydra na dotaz doktora Macha, proč tedy, když vidí, že na nich nemohou bezbolestně jezdit, nezkusí u ní i její matky jinou metodu.

levé přední kopyto NavarryPo zvednutí předních kopyt Navarry bylo vidět, že mají kontrahovaný střel, hlubokou střední střelovou rýhu a plochá chodidla, na nichž je vidět umělé vybrání „klenby". Přestože kopyta jsou v patkách stále úzká, k nějakému roztažení už tam podle pana Vydry došlo. V přední části byl střel poměrně výrazně vyčnívající a pravděpodobně i tlačil, přestože podle doktorky Strasser se střel nemá dotýkat země kromě své zadní třetiny.

Po prohlídce Navarry všichni zúčastnění uznali, že její kopyta skutečně nejsou v optimálním tvaru, a to dokonce ani podle doktorky Strasser. „Paní doktorka staví prostě na fyzikální teorii, na které to kopyto musí logicky fungovat, na základě komolého kužele, kterým kopyto je. Šikmo seříznutého. Pokud tomu tak není, kopyto nefunguje fyziologicky," prohlásil pan Vydra. „Ano, pokud je třeba užší dole než nahoře..." zmínil dr. Mach, s čímž dr. Mádr i pan Vydra souhlasili: „Proto se to snažíme napravit. Princip tady je dosáhnout toho, aby se tady to kopyto roztáhlo." Na dotaz, jak dlouho taková náprava kopyta má trvat, zareagoval pouze dr. Mach svojí zkušeností: „Těch mrzáků jsem koupil nechodících, špatně chodících na podkovách celkem dost, trvalo to tak asi rok a půl, kdy tam byla ještě jasná změna, ale myslím, že do těch 2-3 let se pořád zlepšovalo. Jak se sundaly podkovy, ten kůň za dva dny nechodil. Jakéhokoli systematického pohybování pod sedlem je schopen zhruba po půl-tři čtvrtě roce, po roce jsem schopen trénovat, zároveň se trénuje to kopyto a dá se něco dělat. To trvá zhruba rok, a do dvou let je tam obrovský rozdíl."

Poznámka MVDr. Jána Macha: Naši koně jsou pak po roce schopní skákat bezproblémově parkur na mnohem tvrdším terénu, než byla jízdárna na Hněvšíně, a to velmi ochotně (možné poskytnutí videa), kdežto předvedená skupina koní ani po 4-6 letech ,,správného" ošetřování kopyt není schopna ladně procválat ani jednu stěnu...
Proto jsem prosil a apeloval na zdravý rozum, zda by nebylo dobré, že když po dvou letech tato metoda strouhání neumožňuje volný pohyb či přešlapuje na místě, zamyslet se nad tím, zda by se něco nemělo dělat jinak...
Dle mých výsledků je po roce jasně vidět, co je dobré a co ne: Jako kritérium používám tvar kopytního pouzdra a volnost (ladnost) pohybu koně.

Démon

přední kopyta DémonaDalším pánem na holení byl šestnáctiletý tmavý hnědák Démon, který je naboso údajně 5 let. V klusu na trávě nekulhal, ale pohyb jeho zadních končetin byl dost opatrný, výrazně jimi zkracoval kroky. Podle pana Vydry stále bojují s podsazenými patkami. Přední kopyta měla praskliny a na pravém byla vidět tendence k prohýbání přední stěny kopyta, což pan Vydra opravoval jejím rašplováním do roviny. Démon po většinu času zaujímal postoj s levou přední končetinou výrazněji, pravou méně výrazně zakročenou. Bylo vidět prolomení osy prstu dozadu, čili osa spěnky strmější, než osa kopyta, a to na obou předních končetinách. Ještě výraznější změny však byly patrné po zvednutí končetin - i jeho kopyta měla kontrahované střely, zúžené patky. Ty navíc byly velmi měkké, bylo možné je stlačit i roztáhnout pouhými prsty. Prohmatání palpačními kleštěmi ukázalo výrazné pružení chodidla a citlivost patek, a to na obou předních kopytech. Zadní kopyto bylo natolik měkké v patkách, že dr. Mach raději kleště nezkoušel. S panem Vydrou se shodli, že kůň se sice pohybuje dobře po měkkém terénu, patky ho bolí a ulevuje jim. Po vystrouhání však údajně stojí lépe, pan Vydra uvedl jako jednu z možných příčin bolesti to, že už zase narostla větší rozpěrka.

Poznámka MVDr. Jána Macha: Rozpěrky byly evidentně pravidelně strouhány v maximální míře, takže rozhodně nebyly prvotní příčinou tlaku. Ale příčinou toho, že došlo ke zhroucení klenby, výsledkem bylo ploché maximálně vystrouhané kopyto, které je taky maximálně citlivé. Bohužel tuto bolestivost považují za ,,fyziologickou" a umožňuje koni hmatání terénu, když utíkají před predátory... Vše kromě jejich úpravy je pak patologické... To už snad hovoří samo za sebe a další komentář považuji za zbytečný!

pravé přední kopyto DémonaDr. Mach vysvětlil, že roztažnost kopyta, tedy jistá měkkost patek, je dobrá v prvních fázích terapie zúžených kopyt. „Ono je dobré, že kůň může hmatat a cítí všechno, ale zase špatný, že cítí všechno." Dr. Mádr však oponoval, že toto je pohled konvenční medicíny. Postoj Démona charakterizovali všichni stejně: zakročený. Pan Vydra se vyjádřil: „Zásadní problém vidím v tom zakročení." Příčinu toho vidí dr. Mach v bolesti v patkách. „Že si ulevuje patky," přitakal pan Vydra. „Tam je citlivost v těch patkách, s tím souhlasím." „Ta osa prstu že je prolomená dozadu, s tím taky souhlasíte?" optal se dále dr. Mach. Dr. Mádr argumentoval. „Ale podle rentgenů, rentgeny máme, tam není žádná odchylka. Podle našeho pohledu je to harmonický (kopyto)." Zatímco pan Vydra vidí příčinu zvýšené citlivosti patek nadměrným nárůstem rohoviny - „Ale ono třeba po vystrouhání se to i výrazně zlepší. Nějaký čas stojí normálně." - ostatní ji hledají především v nadměrném strouhání kopyta a tedy jeho zbytečného zcitlivování.

Poznámka MVDr. Jána Macha: Jako směrodatné a fyziologické podle těchto studentů dr. Strasser je udržení nulového palmárního úhlu (spodní linie kopytní kosti je vodorovná) a prolomení osy prstu, právě v důsledku násilného udržování nulového palmárního úhlu, je nepodstatné.
Přátelé, už z této myšlenky mi běhá mráz po zádech: Koni tu násilně nejen prolomíte osu prstu dozadu (vyrobíte tím ostřejší úhel kopyta, než má úhlování spěnky a lopatky - tím kůň přichází o tlumící funkčnost systému spěnka-kopyto), tím přivedete ještě větší tlak na už tak maximálně vystrouhané patky a rozpěrky a tím trpí právě utlačované palmární výběžky kostí kopytních. No a potom má kost ,,dorůstat"! Moje tvrzení: palmární výběžky budou při násilně vyrobeném nulovém palmárním úhlu většinou lyzovat (lýza = rozklad, destrukce), ale v extrému ,,dorůstat" do deformace čili se vytvoří ,,výrůstky". Takovýchto koní je mi pak opravdu líto!

Kůň si citlivé patky šetří, proto na ně nedošlapuje tak, jak by měl. Tím je nezatěžuje a nepodporuje optimálně kopytní mechanismus. Následkem toho se patky neroztahují, střel nevyvíjí a výsledkem je kopyto úzké v patkách. Ale o tom píše i dr. Strasser ve svých knihách, pravda, v jiných situacích. Přesto zde je vidět, že snaha za každou cenu co nejvíce ztenčovat rohové pouzdro ještě zcela logicky nevede k optimálnímu kopytnímu mechanismu a tedy správnému rozvoji kopyta - naopak!

Teoreticky budoucí odborný garant a školitelé naprostých laiků v oboru se nedokážou podívat na tuto logiku jinýma očima. Mají se tedy budoucí kopytáři opravdu školit pouze na základě jediné filozofie, vycházející z učení jediného člověka??

Gustav

pravé přední kopyto GustavaPosledním z koní pana Vydry byl patnáctiletý plavák Gustav, který má v sobě něco z hucula. V klusu na trávě bylo vidět mírné zakulhání, na jízdárně s udusaným pískem se pohyboval spíš ztuhle a zkracoval kroky všech končetin. Gustav má zrovna problém: udělala se mu na levém kopytě volná stěna, takže bylo třeba ji vyříznout. Kromě toho však u něho pan Vydra dlouhodobě bojuje s kopyty, která byla v přední části příliš rovná. Na levém předním kopytě je tato deformace vidět dosud, uprostřed je i zřetelná prasklina. Zadní kopyta Gustava mají výrazně obroušenou špici; tomu nasvědčuje i jeho pohyb, kdy jen velmi nevýrazně ohýbá hlezna. Je dost možné, že tento kůň má i jiný, chronický problém vycházející z hlezen či zádě.

Přestože Gustavova kopyta jsou nejvíce klenutá, dá se říct, že kopyta všech čtyř koní jsou téměř jako přes kopírák: zužující se především ve svých úzkých patkách směrem od korunky k zemi, v patkové části atrofovaný střel, který je naopak ve střední třetině výrazný a často i přečnívá nad chodidlo. „Skvělé kopyto bosonožce má tady srdíčko," řekl na to dr. Mach a rukama ukazoval, jak se má střel směrem k patkám rozšiřovat. „Toto kopyto je v podstatě úzké." Patky kopyt těchto koní jsou nadměrně měkké, v některých případech bylo snadné je stisknout prsty a roztáhnout. Dr. Mádr tento stav okomentoval: „Já tvrdím, že (takové kopyto) je naprosto perfektní, protože tam funguje kopytní mechanismus." Na druhou stranu měla všechna kopyta hladkou stěnu bez vroubků, byla symetrická, přiměřeně krátká a s malou výjimkou i s rovnými korunkami, což je pozitivní a správné.

Poznámka MVDr. Jána Macha: V tomto podání ,,fungování kopytního mechanismu" považuji za hloupost, protože válec, který je širší nahoře než dole (nebo stejný), se při došlapu bude rozšiřovat asi kam?! Přece nemusíte být zrovna vzdělanci ve fyzice, abyste správně posoudili, že se dole či v patkách roztahovat prostě nebude!
Takže máte normální kopytní kost, která je kužel (na něm fyziologická kopyta jak je známe - tedy kužel), kdežto námi prohlédnutí koně mají kopytní kosti uzavřené ve válci (s úzkými patkami a střelem). Celá skupina jako přes kopírák :-(.

Gustav byl odveden zpět na pastvinu a naše návštěva se chýlila ke konci. Pan Vydra se připravoval na natáčení, které mělo následovat, takže sedl na Démona opatřeného pouze vodítkem okolo krku, do rukou vzal vodítka Navarry a Gustava a procvičoval s touto trojicí projíždění obratů a kruhů ve všech chodech.

Václav Vydra s Gustavem, Démonem a Navarrou

Znovu jsem se v duchu ptala, zda jsou tito koně v takovém stavu, že s nimi lze takto pracovat - a zda jsou ve stavu, že se s nimi lze takto prezentovat v médiích před očima nic netušících laických diváků. Podle mě rozhodně nejsou a v první řadě by se měli majitel a jeho veterinář snažit stav kopyt těchto koní dovést aspoň k takovému optimu, jaké popisuje doktorka Strasser. Pak by měl rozumný majitel na koních podnikat jezdecké výlety a veřejnosti ukazovat, „jak se to správně dělá".

Poznámka MVDr. Jána Macha: Citlivější koně se potom jeví jako rozvážnější (pomalejší) a snaží se více vnímat (hmatat) terén... Rozhodně by mi takového koně bylo líto, kdyby musel utíkat před nebezpečím po nerovném tvrdém terénu...

Další a další otazníky...

Závěrem? Asi bych ho shrnula do výroku doktora Macha, který považuji za to nejpřesnější, co mohlo zaznít: „Tady je vidět, že koně mají skvělé prostředí, do kterého bylo hodně nainvestováno, a navzdory tomu mají citlivé patky a užší kopyta a střely - nejen vzadu."

Kde je tedy chyba? Proč koně z takových podmínek, které by uvítal nejeden majitel bosonohých koní, s (údajně) viditelně fungujícím kopytním mechanismem jsou citliví a kulhají i po trávě, a ani po několika letech úprav nemají kopyta zdravého tvaru a funkce?

Proč jsou přesto prezentováni jako koně zdraví se zdravými kopyty a takto se na nich i jezdí? Je takové zcitlivování kopyt koní skutečně cílem školy doktorky Strasser? Je takové zcitlivování skutečně tím, co si přejí majitelé svých jezdeckých koní? A přejí si samotní koně - kteří jsou považováni za zvířata pohybu - mít tak citlivá kopyta?

Je tedy chyba v samotné metodě? Proč se tedy taková metoda má v naší republice vyučovat? Nebo je chyba ve vykonavatelích této metody? Proč by ale pak měli takoví lidé učit a názorově tvarovat další lidi, kteří budou ovlivňovat zdraví a pohodu mnoha koní?

Prostředí - byť přírodou trochu poničené - těchto koní bylo skutečně pěkné a příkladné, samotní koně svým pěkným zjevem a příjemným chováním poukazovali na to, že majitel je skutečně má rád a podle toho se k nim chová a dopřává jim vše, co si může kůň přát. Jen ten pohyb... Zbytečně bolestivý, zbytečně přecitlivělý.

Z lásky ke svým koním by měl každý majitel rozšířit své obzory a vzdělávat se i mimo učení, které mu z nějakého důvodu přirostlo k srdci. Nejhorší jsou čtenáři jedné knihy - ti, kteří neotevřou svoji mysl i jiným pohledům a názorům a pouze opakují věty svého jediného učitele. To samozřejmě platí ve všech oblastech života, bohužel horší je, když tím trpí bezbranní živí tvorové. Pokud se pak takové okleštěné názory šíří do hlav laické veřejnosti, dříve nebo později začnou koním obecně škodit. Přitom stačí trochu myslet a nechat promluvit svědomí a srdce: pokud má kůň od přírody danou potřebu se pohybovat, nutnost rychle a okamžitě utíkat, proč by měl každý svůj pohyb cítit v lepším případě jako nepříjemnost a v horším jako bolest? Považovat toto za „přirozenou a fyziologickou citlivost" je buď naprostá neznalost etologie a fyziologie koní, nebo záměrná snaha deformovat vnímání lidí a obrátit je na následování vlastních záměrů. A bohužel se to daří - nikoli prokázanými výsledky, ale spíš mediální a v poslední době i politickou mocí.

Závěrečná poznámka MVDr. Jána Macha: Posuzovaná skupina koní je evidentně metodicky strouhaná, protože výsledek je ve všech případech stejný (je znát důslednost a pečlivost).
Víra ve svoje počínání je obdivuhodná - řekl bych hraničící s náboženstvím, protože je právě přijímána pouze vírou a opakováním naučených frází.
Osobně se takového učení děsím. Věřím, že správná cesta se ukazuje logickou funkčností, takže tam se není čeho bát. Ale v zájmu nás všech (v zájmu všech koní) nesmíme dopustit, aby takto byli oficiálně vyučováni neposkvrnění lidé! Nedopusťme to, prosím!
Pan Václav Vydra svým koním věnuje skutečně maximální péči - klobouk dolů.
Otazníky na tomto místě pokládám pro všechny:
- Chtěli byste mít koně s takovými kopyty?
- Dokázali byste na takových koních s čistým svědomím jezdit?

Pro všechny čtenáře, které situace na Hněvšíně a vše okolo skupiny českých studentů doktorky Strasser zaujala, máme připraveno další pokračování. Kromě prohlídky koní proběhla totiž mezi oběma stranami velmi dlouhá diskuse o principech, vnímání pocitů a potřeb koní a také o rozporech v zásadních pojmech a definicích. O tom vás bude informovat další článek.


Zajímavé odkazy:

Oficiální stránka Dr. Hiltrud Strasser, kde je (německy) popsán i princip její úpravy kopyt.

Tvary a rozměry kopyt divokých koní, zjištěné pro změnu zástupci tzv. přirozeného trimu (PDF): http://www.aanhcp.net/AFJ%20The%20Naturally%20Shaped%20Hoof.pdf

Diskuse na Equichannel.cz o trimu dle dr. Strasser:

 

Připojená videa

Koně na Hněvšíně

Démon

Nelly

Navarra

Gustav

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Eva Holubcová

  Děsivé

  11:22 - 12. 08. 2011

  Je to velmi smutné, co dokáže zaslepenost, cesta jedné knihy. Je smutné, jak se milující majitel může dopouštět dlouhodého systematického TÝRÁNÍ a ještě to propagovat po ČR...není co dodat....

 • 2. mika251

  tak si to zhrnme...

  11:26 - 12. 08. 2011

  okovane kone trpia najcastejsie na uzke kopyta a kontrahovane patky.
  Kone struhane metodou strasser maju uplne stejne problemy a este k tomu navyse nemozu poriadne chodit.
  Tak na co sa tu sakra tito Bohovia hraju?

 • 3. Gabza

  Poděkování

  11:34 - 12. 08. 2011

  Obdivuji snahu a vynaložené úsilí celé "redakční skupiny". Děkuji za článek, snad otevře mysl a podnítí další důkazy.

 • 4. Kilifi

  děkuji

  11:54 - 12. 08. 2011

  Velice podnětný článek přinesl mi ujasnění zmatku v mých vědomostech o této metodě vs. podkování. Souhlasím se závěrečnou poznámkou pana MVDr. Jána Macha, v poslední době mám stejné pocity a otázky. Ještě musím vzdát holt redakčnímu týmu, za to , že strhnul roušku tajemství u hlavních propagátorů metody Strasser v čr. Díky

 • 5. Game Over

  Dobrý článek, strašný obsah:-(

  11:55 - 12. 08. 2011

  Chválím za článek, to co jsme si přečetli je bohužel ale opravdu hrozné... není dotčeným pánům ani trochu divné, že jediný z těch koní není schopný normálního pohybu??? Taková zaslepenost opravdu hraničí se sektářstvím, a odnáší to ti koně:-(

 • 6. mika251

  MVDr. Mádr

  12:21 - 12. 08. 2011

  To je fakt Cvach ako vyšíty: "ja tie kone nestrúham, ja to len vyučujem..."
  Smiech cez slzy, fakt.

 • 7. BáraB.

  co k tomu dodat?

  12:34 - 12. 08. 2011

  Jen to, že díky za tuto reportáž, k ostatnímu se vyjadřovat nebudu, protože je mi z toho akorát zle...

  PS: u videí nejde zvuk jen mě nebo je to tak schválně?

  Jinak ještě jednou díky za reportáž!

 • 8. jaja

  zvuk u videí

  12:40 - 12. 08. 2011

  Reaguje na 7.

  U videí skutečně není zvuk, je to záměrně, protože jsou stříhaná, rušilo by to, mátlo - a na doplnění relaxační hudby nebyl čas ani chuť :-)Na přiložených videích jde hlavně o náčrt jednotlivých koní trochu jinak, než na fotografiích, především o jejich pohyb, v případě Démona o viditelnou citlivost na tlak kleštěmi na patkách, pohyblivost patek na tlak prsty a bohužel už méně zřetelné pružení chodidla na tlak kleštěmi (bylo zřetelné v reálu, na videu to už tak vidět není).

 • 9. BáraB.

  zvuk u videí

  12:44 - 12. 08. 2011

  Reaguje na 8.

  To je v pohodě, já si to myslela, navíc relaxační hudbu u videí nesnáším, takhle je to mnohem lepší :)

 • 10. Eva Hálová

  Díky

  12:50 - 12. 08. 2011

  Děkuju za článek,děkuju za účast pana Mvdr.Macha,bála jsem se,jestli třeba někomu nekřivdím.Nekřivdím,ale radost z toho nemám.
  Odpověď na otázky : Ne nechtěla bych koně s takovými kopyty a jezdit na koních v tomto stavu může buď člověk bez kouska citu ke zvířeti nebo s prominutím čuně.Nebo absolutní amatér.

 • 11. Arpuska

  Jsem ráda...

  13:03 - 12. 08. 2011

  Nakonec můžu být ráda, že jsem chodila ke koním k rozumnému člověku, který hlásal heslo, že na kulhavým koni, hubeným koni, nemocným koni a nevím co se NEJEZDÍ. Takže když byl problém, tak jsme hold cupitali vedle koně pro jeho blaho. Taky to nebyl zastánce ani bosých koní ani okovaných. Podmínky sice nebyly ideální, ale řekla bych, ře kopyta měli koně v lepším stavu.

 • 12. rubie

  Zarážející

  13:04 - 12. 08. 2011

  Děsí mě, že považují stav koní v jejich péči za dobrý...Moji koně šli nedávno 184 km za 6 dní,oba bosí,různorodým terénem,kobyla 20 let,valach 6 let.Týden po návratu jsme strouhali (spíš z důvodu estetického) a nenašli jsme jediný otlak..V jakém stavu tedy museji být kopyta jejich koní, když sotva lezou? Jakou radost musela mít z výletu kobylka,která sotva leze i po pastvině? Hrozně by mě zajímalo co je cílem,,léčby" klisny Navarry-jestliže po 6ti letech jejich péče sotva chodí?K čemu se chtějí proléčit? K úhynu klisny s dodatkem že léčba byla úspěšná, ale bohužel týraný (léčený) materiál uhynul, takže bohužel nejde doložit výsledky?
  K položeným otázkám...ne-já chci mít koně se zdravými kopyty a ježdění na koních v tomhle stavu považuju za prasárnu :-(
  Bohužel tento vzorek metody p.Strasser mě opravdu nepřesvědčil...nebo vlastně jo...tudy naše cesta nepovede.

 • 13. MarkovaHana

  :(

  13:52 - 12. 08. 2011

  Řeknu vám že na pana Vydru a jeho "super" názory jsem vážně alergická.Nechápu proč nemůže pochopit že ne všem koní sedí jedna teze. Každý kdo má koně ví, že kopyto a vůbec noha koně je dost choulostivá záležitost a když vidím že tato taktika nefunguje tak zkusím jinou.Nejsem zaujatá ani proti kování,ani proti bosonožství.Pakliže na to kůň má kopyta a kopytář či kovář zkušenosti pak,ať si chodí bos. Ale když vidím že se mi kobyla sotva sune tak asi něco bude špatně! Natož ještě na ní jezdit! Sama mám klisnu není to žádná mladice a má artrózu. S kovářem jsme se několikrát bavili jezdit či nejezdit.Ano mohu na ní jezdit,ale nejezdím nechci jí přetěžovat.Raději at si užívá ve výběhu a procházek na ruce. V životě by mě nenapadlo vzít artritického koně po laminitidě na 100km dlouhý výlet.. :-/ Nevím podle čeho pan Vydra usuzuje,podle zdravého rozumu asi ne.

 • 14. janag

  Šílenost

  15:03 - 12. 08. 2011

  Děkuji za podnětný článek, po přečtení jsem byla otřesena. Nechápu, jak někdo, kdo má svoje koně tak rád (jako pan Vydra určitě má) může být tak slepý ke zdravotním stavu jejich kopyt. Když vidím ty koně, kteří nejsou schopni normálně jít ani po trávě (a je to zřejmě dlouhodobý stav), tak snad začnu přemýšlet, že je někde něco špatně...No hnus, chudáci koně.

 • 15. žofré

  někdy bych se raději pletla

  16:23 - 12. 08. 2011

  stejně jako Eva Hálová.Děkuji za článek a videa,oceňuji i kontaktování MVDr Strasser a zaangažování MVDr Macha,jeho stránky znám .Posílili jste mi pocit,že se nepletu.
  Od pana Vydry bych čekala alespoň tolik,že pokud jsou celostníci názoru,že dekování poškozuje nervy koní na krku/zapnutí lemu deky?/,nebude na stejný krk dávat lano a tímto koně ovládat.....MVDr Mádr se pro mě dostatečně prezentoval v diskuzích
  na EQ sám,jako MBA ,jako člověk i jako kopytář.Doufám,že oba pánové budou i při eventuelních bolestivých/ a tou bolestí úzdravných/ stavech svých organismů mnoho let uvědoměle a celostně bez analgetik i jakýchkoli kompensačních pomůcek či úůevných postupů obstarávat své pochůzky za denním chlebem i vodou,doufám,že mají ke krámu a studni kvalitní treky.Eventuelně se lze uklidnit představou,že je to jen představa bolesti.

  No.A co dál?Nějaký průzkum a ověření validity toho údaje o podpoře 60% majitelů koní v kotlince?Na EQ těch majitelů chodí dost..nebo známí majitelů....

 • 16. Lucky77

  Týrání...

  16:28 - 12. 08. 2011

  Reaguje na 1.

  Ano podle mě jde jednoznačně o týrání koní. Hnědáka na videu očividně kopyta při chůzi a to i na trávě(!!!) bolí...nevím jak si někdo může myslet že mu to prospívá...škoda, že to nemůže říct sám :-(((

 • 17. micka

  Ostuda

  17:14 - 12. 08. 2011

  Díky za článek osvětlující dění na Hněvšíně a mezi zastánci této metody vůbec.Pořád jsem doufala, že se věci nemají tak, jak se zdají...boužel ano :-(

  Podle mě je škoda, že díky známé osobnosti je "nejvíce vidět" metoda, která potenciální oficiální "kopytařině" nedělá nic, jen ostudu. Pokud by miji bosí koně měli být spojováni s takovýmto bosonožstvím, to bych je radši nechala všechny okovat!

 • 18. petr

  Díky

  17:52 - 12. 08. 2011

  Díky za skvělou a vyčerpávající reportáž,která ukázala skutečný dopad nesmyslné Strasser metody praktikované po několik let na koních propagátora Vydry. A jen doufám,že (nepublikovatelný výraz)jako je Vydra ,Mádr se jejich záměr nezdaří prosadit.

 • 19. pu

  Milý pane Vydro!

  19:08 - 12. 08. 2011

  Výsledky Vaší práce jsou tak evidentní! Jak můžete svým milovaným koním tahle ubližovat?! Kdybyste Vy chodil k lékaři třeba s plochými nohami a po roce, dvou byste nebyl schopný udělat bez bolesti obyčejný krok, nezměnil byste snad lékaře? Nenapáchala by snad chybná léčba po několika letech nevratné změny na Vašem těle? Čím si Vaše koně vysloužili léta trávená v bolestech? Nebylo by lepší mít koně, který bude radostně běhat, skotačit a kozlovat po pastvině i za cenu toho, že jeho kopyto neodpovídá šabloně, která se Vám z nějakého důvodu líbí? Prosím, vemte rozum do hrsti a zavřete svůj nůž na několik týdnů pod zámek! Už to jistě povede k určitému zlepšení. V republice existují lidé, kteří mají léta v péči desítky koní, kteří se trvale bez potíží pohybují. Proč se v zájmu svých koní nepokusit spolu s nimi udělat koním ze života radost a ne utrpení a strach z každého pohybu? Chcete se snad na bolest svých zvířat dívat až do jejich smrti?! Některé věci zřejmě již napravit zcela nepůjdou, ale čím dřív, tím víc se toho ještě dá spravit. Prosím za ně, udělejte něco! Nebuťe bezcitný, slepý tyran...

 • 20. dand

  Milý pane Vydro!

  20:31 - 12. 08. 2011

  Pan Vydra s tím zřejmě nic neudělá - koně by se potom mohli radostně pohybovat a mohl by bez sedla a uzdečky hapat...

 • 21. pwomen

  Týrání koní

  20:54 - 12. 08. 2011

  Toto je regulérní týrání koní. Vůbec hlavní myšlenka použitých metod, je tak absurdní, že každý normální člověk, se do ničeho takového nemůže pustit.. A pakliže se do toho pustí, tak je to navíc zcela ZÁMĚRNÉ zbůsobování DLOUHODOBÉ bolesti, což je podle mě TÝRÁNÍ.
  O ježdění na nich asi ani nemá cenu se rozepisovat...
  Vzkaz pro pana Vydru - Otevřete oči, jsou to přece zvířata, která milujete, tak jim nedělejte něco takového..

 • 22. Alegory

  Videa

  22:13 - 12. 08. 2011

  Bohužel nemohu shlédnout videa, jelikož se mi nezobrazují :-( Není možné připojit nějaký odkaz na videa např. na youtube?

 • 23. miska007

  videa

  08:04 - 13. 08. 2011

  Reaguje na 22.

  odkazy na videjka jsou v tom článku :)

 • 24. miska007

  děkuji

  08:21 - 13. 08. 2011

  Reaguje na 23.

  i já se přidávám k díkům redakci za velmi obsáhlý článek s odstrašujícím obsahem .....
  tento článek mě velmi utvrdil v tom,že tato metoda dr. strasser je nesprávná :( už předtím jsem nebyla příznivcem této metody.Bohužel v předešlé stáji jsem se u jedněch soukromníků s touto metodou setkala ...... jak už je psáno v článku i tyto koníci po většinu času pokulhávali a špatně se pohybovali ....... :( proto apeluju na jednoduchý selský rozum!!!

 • 25. lerian

  kopyta

  08:52 - 13. 08. 2011

  to co dělá Vydra a spol je týrání koní, to co tvrdí o původu problémů kopyt jeho koní je .....U nás jsou problematické povrchy, tak se prostě koně kovají na předek, jinak po 14 dnech ježdění by neměli po čem chodi a vypadali by jak vydrovci, kovu, protože to jinak nejde, mám celý život krevnaté koně, kteří nosí podkovy od 3 let, nikdy neměli zůžená kopyta, praskající stěny, abscesy natož aby kulhali tímto způsobem(navíc nejsem dobytek honící kulhavce pod sedlem)pokud jezdím po lese, louce a kůň má dobrý roh, budu zvažovat naboso, ale někdy to prostě nejde bez podkov

 • 26. blanka

  Smutné

  09:57 - 13. 08. 2011


  V prvé řadě děkuji za článek a těším se na pokračování. Doufám, že jsme se z této kauzy všichni poučili.
  Tato situace se mě osobně velmi dotýká a to z toho důvodu, jak výrazný negativní vliv má na všechny bosonožce (jak je patrné i z diskuze pod článkem, kde mnozí dělí koně na okované - protože to jinak nejde - a bosé). I já jsem bosonožec z přesvědčení, můj názor je ten, že bosý (a bez bolesti) může být každý kůň. Jen někteří díky deformacím (způsobeným nevhodným odchovem a dlouhodobě nevhodnými úpravami podkování nevyjímaje) nebudou schopni na boso takového zatížení, jakého by byli schopni na podkovách, protože podkova odstraňuje / zakrývá problém citlivého chodidla. Také ne každý má ideální podmínky na chov bosého koně, pokud chceme výkonnost na jiném povrchu než upraveném kolbišti nebo jízdárně, nemůžeme koně držet na měkké a bohaté pastvině.
  Tam už je pak na rozhodnutí majitele, zda chce koně využívat aktivně a proto ho na sezónu nakuje, nebo ho nechá jen v rekreačním režimu, ale mělo by zůstat pravidlem, že než budu koně využívat, jeho kopyta budou ve fyziologickém tvaru a v rámci možností zdravá!
  Že podkovy zhoršují kvalitu kopyt, je prostě fakt, který si může ověřit každý, když nakuje dlouhodobě bosé koně - změna na kvalitě rohoviny je patrná a výrazná poměrně rychle, v řádech měsíců, ale samozřejmě s uvažujícím a vzdělaným podkovářem, překováváním max co 6 týdnů a obdobím bez podkov mimo sezónu lze i takové koně zachovat dlouhodobě zdravé do vysokého věku a sice slabšími kopyty, ale bez patologických změn. Jak je vidět, cokoliv dělá amatér, který nepoužívá selský rozum a neumí se rozhlédnout kolem sebe, má zničující důsledky - ať už je kůň okovaný nebo bosý.
  Proto mě takové škatulkování hodně mrzí, to co předvádí strasserovci v ČR, to není funkční bosý trim, ale nazvala bych to jakýmsi podivným pokusem, co všechno koně snesou.


  Co by mě zajímalo - jak zněl dotaz na dr. Strasser. Protože soudě dle jejího komentáře mám pocit, že reaguje spíš na otázku, zda je vhodné takto bolavé koně pouštět do výběhu, než na to, zda je v pořádku, aby po několika letech strasser trimu byli jinak zdraví koně takto bolaví. Ukazuje se stokrát omílané a strasserovci stokrát popřené, že neustálé ztenčování chodidla a umělecké řezbářství nepovede k vyšší kvalitě kopyt, ale maximálně tak k vysoké citlivosti, kdy je neochota k pohybu zcela kontraproduktivní, kopyta jsou méně zatěžována, nemůžou sílit a rozvíjet se do své fyziologické podoby a přes pravidelné úpravy a dokonalé životní podmínky zůstávají stejně kontrahovaná, jako na podkovách.


  Hlavní problém jak se ukazuje není úprava kopyt (jak správně zmínil dr. Mach - díky své nefunkčnosti by se nikdy výrazně nerozšířila), ale naprosto pomýlené vnímání potřeb a pocitů koně. Není proto asi s podivem, že ke strasser tíhnou především laici, kteří se ke koním dostali před pár lety, a utrpení koní svým nezkušeným a zkresleným pohledem vnímají jako páchání dobra.

  Chtěla bych poprosit, zda by bylo možné - jako odkaz pro budoucí generace - umístit odkaz na tento článek ke všem článkům o kopytech, které zde publikoval pan Mádr.

 • 27. blanka

  Kopytář

  10:07 - 13. 08. 2011

  Reaguje na 26.

  No a to, že se takovíhle amatéři, kteří nepoznají bolavého koně, pokouší a především mají šanci uspět při certifikaci nového povolání, jenom ukazuje, jaký politický absurdistán tady máme. Jsem všemi deseti za konkurenci, co se podkovářských a kopytářských škol týče, jen tak bude nekonečný tlak na kvalitu. Ale tohle prosím ne.

 • 28. Dentistka

  Strouhání podle MVDr. Strasser

  11:21 - 13. 08. 2011

  Milý čtenáři,

  nemůžu nereagovat na Vaše reakce na tento článek. Já sama studuji u doktorky Strasser na Celostního ošetřovatele kopyt koní, mám dva koně, které strouhám podle této metody. Moji kobylu strouhám již 2. rokem a nikdy jsem s ní neměla žádný problém, chodí mi po jakým koliv povrchu, chodí s chutí a bez známky bolesti, lezeme po skalách, kamenech, silnici i po měkké půdě a bez problémů, absolvujeme spolu hodně náročné akce, vandry,... Můj druhý kůň, to s náma absovovat nemůže, leč ¨marodí s kopytama, asi se Vám to nebude líbit, ale způsobili mu to podkovy, resp. mu to zhoršili a léčba bude dlouhá, skoro 5 let, mu nikdo nemopohl a neměl snahu mu ty nohy léčit, radši ho nakovali aby kůň mohl fungovat, to neni týrání??? Jsem zastánce bosonožství, takže já jsem mu podkovy sundala a pokuseli jsme se ho léčit ,, normálním,, strouháním ( dotyčný kopytář dělal metodu Mustangroll). Po roce a půl vypadalo kopyto stejně a kůń nemohl dobře chodit. Tehdy jsem se obrátila na doktorku Strasser a dneska to kopyto vypadá o 100% lépe než před rokem a půl, kdy jsme ho začali intenzivně léčit, možná si říkáte, že by již měl za tu dobu být zdraví, jenže u něj je problém ten, že to má od úrazu a není jistý, že se to spravý, podařilo se nám ovšem srovnat kosti v kopytě, dneska je ten kůń spokojený, má jiskru v oku a radost ze života, když je to možný, chodí s náma na procházky a má z toho radost, skotačí jako mladý hřebeček... A co se týče koní pana Vydry, viděla jsem je mnohokrát a pří různých přiležotostech, nikdy neměli problém s pohybem, chodili hezky a uvolněně... Hlavně kluci neměli nikidy žádný problém... Takže než začnete někoho pomlouvat co a jak jeho kůň dělá, zjistěte si nejdříve pravdu a nevěřte všemu, co se píše na internetu, v novinách nebo říkají v televizi.
  PS. Na posledním vandru bylo cca 8 koní, každý kůň byl strouhán jiným kopytáře nebo kovářem a na konci vandru chodili všichni koně jako po jehlách... Není to jenom u metody Dr. Strasser jak vy tvrdíte...

 • 29. HelenaG

  Rozumně

  11:57 - 13. 08. 2011

  Reaguje na 28.

  Je naprosto od věci a nesmyslné hrotit reakce na jednu či na druhou stranu. Pozorný čtenář z článku vyčetl, jaké klademe otázky a očekáváme odpovědi i od vás, kteří máte své koně dlouhodobě naboso. Takže za vaši reakci též díky.

  Problém nestavíme do roviny Strasser ano/ne, jak byste se např. i v nalinkované diskuzi (nebo čtete-li EQCH častěji, než jednou kvůli Hněvšínu) dočetla. Problém vidíme v tom, že pokud daný přístup majitele koně nepomáhá DLOUHODOBĚ, je třeba zvolit jiný úhel pohledu. To vy jste, soudě podle vašich slov (vaše koně neznám), udělala.
  V nejbližší době přineseme jak vyjádření p. Mádra, tak další rozšiřující materiály z naší strany.

 • 30. blanka

  2 Dentistka

  13:22 - 13. 08. 2011

  Reaguje na 28.

  "Takže než začnete někoho pomlouvat co a jak jeho kůň dělá, zjistěte si nejdříve pravdu a nevěřte všemu, co se píše na internetu, v novinách nebo říkají v televizi.

  Mám to chápat tak, že tato reportáž je podle tvého názoru nepravdivá? Tak trochu jsem ze zákulisí "pomáhala" zorganizovat výpravu v tomto složení, dr. Macha osobně znám a mluvila jsem s ním krátce po návštěvě. Je to člověk, který se sám dlouho chystal na Hněvšín, protože ho přednáška dr. Strasser na podkovářských dnech zaujala (narozdíl od většiny skeptiků) a chtěl se dozvědět víc a na vlastní oči. To, co viděl, pro něj bylo velkým zklamáním. Kdybych neměla doma kojence, jela bych taky, ne že bych tam byla co platná, ale ze zajímavosti, nicméně protože mu v tomto ohledu věřím, jeho interpretace mi jako důkazní prostředek zcela postačuje.

  "PS. Na posledním vandru bylo cca 8 koní, každý kůň byl strouhán jiným kopytáře nebo kovářem a na konci vandru chodili všichni koně jako po jehlách... Není to jenom u metody Dr. Strasser jak vy tvrdíte..."

  V tom případě to znamená jediné - svoje koně všichni dojednoho přetěžujete a ještě vám není blbé se tím chlubit na internetu.

 • 31. Dentistka

  Adalin

  13:47 - 13. 08. 2011

  Reaguje na 30.

  Nemyslela jsem tím tenhle článek, ale reakce ostatních čtenářů... A co se týče této metody, když ji chcete porovnávat a analýzovat, měli by jste se třeba vydat ne jenom za panem Vydrou, ale možná okouknout i jiný kopytáře, sice máme všichni stejný základ, ale každý jsme individuální. Vyškolených kopytářů tu je více, ale všichni chodíte jen za panem Vydrou...
  A co se týče toho vandru, 25-30km za den není pro koně mnoho, aši koně jsou na to zvyklý, šli s náma i za námaochotně do vše, ba naopak, ukázali nám, jak nám důvěřují, kokořín je nevyspitatelný, nekdy nevíte, na co narazíte a čím musíte projít, žádný kůň mi nepřipadal ztýraný nebo utrápený, nic je nebolelo, jen po těch pár dnech strávených na skalách trošku citlivý na kamínkách, pokud si myslíte, že je kůň spokojenější v boxe nebo když se fláká na pastvinách, popř. zajede si hodinku venku, budiš, každýho věc...

 • 32. alisch

  Je to trochu jinak, než myslíš

  15:05 - 13. 08. 2011

  Reaguje na 31.

  Tady nejde ani tak o hloubkovou analýzu Strasser metody jako o to, že se analyzoval stav kopyt koní pana Vydry. O to se rozhořel zájem proto, že právě pan Vydra s panem Mádrem se pokoušejí prosadit se Strasser metodou mezi lid. Jenže v tom je ten kámen úrazu. Proč by to měl lid učit někdo, kdo o tom ví jen z roviny teoretické (a to ještě k tomu z dost pokřiveného pohledu) čili pan Mádr a nebo někdo, kdo to praktikuje v takové formě, že jeho koně tak hrozně okulhávají. Myslím, že to je to o co v tomto článku jde. Nejde o prostou pomluvu nebo snahu o znemožnění. Tady je merit věci v tom, jak se tito pánové snaží prorazit s metodou, kterou vlastně nedělají na 100% podle původní Strasser metody. Neboť tak to aspoň z článků a argumentací obou zastánců metody a komentářů veta vyplývá. K tomu pan Mádr podle mého k tomuto přištupuje hlavně z důvodu finančního profitu. Proto se píše o panu Vydrovi a ne třeba o tobě. Ty se nesnažíš to prosadit jako oficiální řemeslo (nebo jak to mám nazvat).

  Myslím, že abys celý tento článek a reakce pořádně pochopila, měla bys si aspoň zběžně projet všechny diskuze nalinkované ve článku.

 • 33. HelaS

  Dentistka: metoda?

  16:41 - 13. 08. 2011

  Reaguje na 31.

  Takže i když máte stejný základ, každý jste jiný... to znamená, že zákazník netuší, co přesně volí? Jak má majitel koně - laik - "spárovat" svého koně - individualitu - s tím pravým kopytářem - individualitou? Metodou pokus-omyl a vydržet to aspoń rok, jestli je to to pravé?
  Jde tedy ještě vůbec o metodu?

 • 34. Dentistka

  HelaS

  17:14 - 13. 08. 2011

  Reaguje na 33.

  Myslela jsem to tak, že všechny nás vyučuje přímo doktorka Strasser, popř. její zástupce, ale jde o to, že se držíme nějakých postupů, ale někdo třeba řeže hloubš, někdo zase méně... to se těžko vysvětluje... Viděla jsem už plno takových případů, dřív mi strouhali koně mustangrollem, 3 různý kopytáři a 3. jinak vystrouhané kopyto, ale efekt to mělo stejný, nějaký základní věci musí být stejný

 • 35. Ančí

  Videa

  23:56 - 13. 08. 2011

  Jsem trochu natvrdlá, ale kde že v tom článku najdu ty videa? Děkuju.

 • 36. jaja

  to adalin: dotaz na dr. Strasser

  08:56 - 14. 08. 2011

  Reaguje na 26.

  "Co by mě zajímalo - jak zněl dotaz na dr. Strasser. Protože soudě dle jejího komentáře mám pocit, že reaguje spíš na otázku, zda je vhodné takto bolavé koně pouštět do výběhu, než na to, zda je v pořádku, aby po několika letech strasser trimu byli jinak zdraví koně takto bolaví."

  Byla jsem ted pryč, takže odpovídám až teď. Paní doktorky jsem se ptala před reportáží a skutečně jsem chtěla znát její odpověď na to, co je vidět na videích na YouTube., Chtěla jsem její odpověď znát před tím, než pojedeme do Hněvšína (bohužel v prvním emailu nenašla odkazy na YouTube a odpověděla mi obecně k panu Vydrovi a jeho vztahu ke koním, takže jsem jí posílala videa přiložená a pak mi napsala výše citovanou odpověď).

  Psala jsem jí, že na vidích jsou koně z Hněvšína, někteří patřící panu Vydrovi. Že tím, jak ti koně na vidích chodí, je znepokojeno mnoho čtenářů, od laiků až po odborníky. Že MVDr. Mádr, její student, kometuje pohyb koní na videu tak, že je to vlastně v pořádku, že koně jsou pouze citliví - krom jednoho, který má chronické problémy - a že chceme znát její vyjádření, protože ti koně jsou v majetku a péči certifikovaného studenta její školy a propagátora jejích postupů a jejího jména. Chtěla jsem vysvětlit, zda je ten pohyb na videích z jejího pohledu v pořádku a jak by se mělo o tyto koně správně postarat, když tato chodí (na toto mi neodpověděla...). Určitě paní doktorku ještě kontaktuji s tím, co jsme viděli a zjistili na Hněvšíně.

 • 37. Eva Holubcová

  k odp. dr. Strasser a jak je to v Německu?

  11:56 - 14. 08. 2011

  To je dobře, že ji ještě zkontaktujete, přeci jenom to mohla špatně pochopit ten dotaz. Vy jste se ptali na videa, je otázkou, zda jste jí uvedli do kontextu, že se jedná o koně, kteří takto chodí po mnoha letech praktikování této metody...

  A hlavně, všichni říkají, že v Německu a jinde je tato metoda zakázána. Říkal mi to i kovář, ale s dodatkem "prý". Takže tohle by mě zajímalo, jak je to ve skutečnosti...

 • 38. pwomen

  jak je to v Německu

  12:20 - 14. 08. 2011

  Reaguje na 37.

  Já osobně mám informace, že to zakázané je, ale vzhledem k tomu, že už to je nějaký pátek, nepomatuji si od koho jsem se to dozvěděla. Mám kamarádku němku, která se zabývá bosonožstvím. Napsala jsem jí dotaz, jak to tedy je, a pak sem hodím odpověď.

 • 39. jaja

  to Eva Holubcová

  13:22 - 14. 08. 2011

  Reaguje na 37.

  Evo, dotaz jsem dávala před tím, než jsme na Hněvšín jeli. Tamní situaci jsem do té doby neznala. Neznala jsem ani to, proč ti koně tak chodí - mohl to být náhodný stav - a takto jsem postavila ten dotaz. Navíc paní doktorka koně pana Vydry zná.

  V české verzi znět onen dopis paní doktorce Strasser takto:
  "Vážená paní doktorko Strasser,

  jménem webového serveru Equichannel.cz si dovoluji obrátit se na Vás s dotazem týkajícím se zdravotního stavu, vyhlídky a léčby koní, kteří jsou v České republice v péči certifikovaných studentů Vaší školy.

  Do naší diskuse pod článkem o kopytech vložil jeden čtenář odkaz na videozáznamy koní, které zachytil při procházení jejich výběhem. Jedná se o koně ustájené na Hněvšíně, někteří z nich jsou v majetku pana Václava Vydry. Čtenář byl silně znepokojen tím, jak se tito koně pohybují. Způsob pohybu těchto koní znepokojil i další čtenáře, mezi nimi veterináře, chovatele koní a majitele koní zabývající se přirozeným ustájením koní i bosým trimem, a samozřejmě i redakci Equichannel.cz. Koně kulhají, vykazují různě silnou bolestivost při chůzi na kamenité cestě, někteří dokonce i na travnaté pastvině. Protože tito koně jsou v péči certifikovaných ošetřovatelů Vaší školy a někteří v majetku velkých propagátorů Vaší metody a filozofie, považujeme za nezbytné požádat Vás osobně o Vaše vyjádření k těmto videoukázkám.

  Vaše metoda je v české republice známá a z metod prosazujících bosý trim a přirozený způsob ustájení koní a jejich využívání nejrozšířenější. Bohužel její čeští oficiální zástupci jí tímto způsobem nedělají dobré jméno a vrhají stín i na všechny další lidi propagující přirozené životní podmínky koní. MVDr. Pavel Mádr, Váš současný student, se k uvedeným videozáznamům vyjádřil dokonce tak, že tito koně jsou kromě jednoho zdraví a to, co vidíme na videu, je v pořádku. Tato videa již viděly osoby činné ve welfare zvířat, několik odborníků nejen na veterinární aspekty chovu koní, ale i orientujících se na zdravé a přirozené metody chovu a léčby koní a všichni jsou stavem těchto koní a výrokem pana doktora Mádra zaskočeni a znepokojeni. Předpokládáme, že toto vyvolá velkou vlnu nevole i u lidí, kteří dosud propagují striktní kování koní.

  Equichannel.cz je webový server šířící již přes 10 let osvětu v chovu koní, propagující co nepřirozenější chov koní, jejich korektní péči i léčbu. Mimo jiné propaguje venkovní ustájení a co nejpřirozenější chov koní, zdravou výživu, výcvikové metody a samozřejmě i péči o bosá kopyta. V první řadě má zájem o propagaci zdraví a welfare koní a proto se v tomto případě angažuje.

  Žádáme Vás proto o vyjádření Vašeho názoru na to, zda je v pořádku, jak se tito koně pohybují, zda vidíte v pořádku to, že se pohybují v takovém stavu po povrchu, který je na videu vidět, a prosíme Vás také o váš názor na to, jak by se mělo s takto se pohybujícími zvířaty dále nakládat – jak je léčit, jaké prostředí zvolit. Věříme, že tento videodokument zachycuje pouze nedorozumění a ojedinělý omyl osob zaštiťujících se Vaším jménem a že nevrhne špatné světlo na celou filozofii „horse friendly“ chovu koní.

  Předem děkujeme za Váš čas"

 • 40. terezka

  add Nemecko

  13:47 - 14. 08. 2011

  Reaguje na 37.

  \"A hlavně, všichni říkají, že v Německu a jinde je tato metoda zakázána.\"
  Tenhle blabol po Cechach siri Vincalek s Zertem a spol. Zrejme to vymysleli po te prednasce v Ceskych Budejovicich pred par lety. Opak je ovsem pravda. Dr. Strasser ziskala nekolik let zpatky v Nemecku licenci na dovzdelavani veterinaru v oblasti pece o kopyta. Je to statem garantovana vyuka! Tak nevim, jestli \"soudruzi v NDR neudelali chybu...?\" nebo jenom Cesi jsou porad nejak natvrdli? :-) T.

 • 41. terezka

  add dopis pro dr. Strasser a cely clanek

  14:30 - 14. 08. 2011

  Reaguje na 39.

  Musim pochvalit, ze dopis dr. Strasser je moc pekne napsany. Jasne, srozumitelne. Bohuzel to same jsem ale nenasla u reportaze z Hnevsina. Mam dojem, ze se zoufale snazi vypadat jako objektivni a nezaujata, ale nejde ji to.
  Pro mne nejpodstatnejsi chyba nejen v clanku, ale v celem tomhle nesmyslnem osocovani panu Vydry a Madra, je naprosta ignorance stavu koni a zejmena kopyt PRED lecbou dle dr. Strasser!
  Znam Vaska a jeho kone uz hodne dlouho. Vlastne skoro od zacatku, co je ma. A musim rict, ze oznacit stav kopyt jeho koni v te dobe za spatny, je slabe slovo. Byly v prisernem stavu. Vasek neni zadny chudak, do lecby kopyt konvencni cestou vlozil nemale penize. Nic nepomohlo. Ani celkem neni divu.
  Pak se Vasek vrhl na celostni peci o kone. Zmenil cely svuj dosavadni svet kolem koni a zacal se velmi intenzivne vzdelavat v teto oblasti. Ted, po letech, se skutecne da rict, ze se naucil strouhat kvalitne kopyta tak, aby to melo pozitivni vysledek a lze tedy stav kopyt jeho koni oznacit konecne jen za spatny. Ceka ho jeste velmi dlouha cesta, nez budou jeho konici zdravi a vsechno je to zpusobene "odbornou" peci podkovaru.
  Videa, kolem kterych se cela tahle nimrava diskuze toci, nejsou pekna a kone na nich vypadaji unavene. Nevim, na jakem vandru Vasek s konmi byl, jakym terenem sli a kolik usli kilometru, je to ciste jeho vec. Ne nas ostatnich. Nekdy holt kazdy udelame rozhodnuti, ktere se pozdeji ukaze jako ne prave nejlepsi.
  Zaverem bych chtela dodat odkaz na obrazky z vandru s mymi detmi, je tam vyfocene i kopyto. Vsichni mi kone jsou uz 5 let upravovani dle dr. Strasser, jsou naprosto zdravi a nekulhaji po nicem. Vetsinou. Na opravdu mizernem povrchu chodi opatrne ci kulha obcas kazdy kun. http://www.thokala-stud.com/cs/vystavy-a-jine-akce/putak-s-nasimi-detmi/
  At se vsem dari, T.

 • 42. lokki

  re

  15:06 - 14. 08. 2011

  kopyta před léčbou: no vzhledem k tomu, že celková využitelnost koně je cca 20let když je dobře tak většina lidí považuje léčebnej proces trvající šest a více let za poněkud kontraproduktivní (čtvrtinu jejich života!). A jestli je čeká ještě dlouhá cesta ke zdraví, tak jim fakt moc nezávidím, zvlášt když minimálně pro dva z výše uvedených by se našla i docela krátká cesta.
  ad videa: sdílím tvůj názor - co si dělá Vašek s koňma v soukromí je skutečně jeho věc. Ale ve chvíli, kdy se pokusí to natlačit oficiálně za naše peníze nám ostatním, stává se z toho bohužel i naše věc, respektive věc veřejná. Proto tahle - a nejen tahle - diskuze. a díky za ně, protože jinak by se snadno mohlo stát, že takhle jednou budou vypadat i naše koně...
  Tak nějak není problém s tvejma koňma - obecně je problém s koňma, který jsou strouhaný oficiálně dle strasser a dávaný všem za příklad správného trimu...
  A poslední věc - je potřeba si ujasnit, co to znamená celostní přístup. Z mojeho pohledu ho může uplatnovat pouze ten, kdo interdisciplinárně přesahuje úzkou specializaci, tedy někdo, kdo má v malíčku klasickou i východní medicínu, má hluboké znalosti z etologie, psychologie, výživy a fyziologie koní včetně sportovní a mimo jiné kooperuje ze specialisty ze všech oborů. Všechno ostatní je jenom způsob, jak se právě tomuhle všemu bez práce vyhnout a dát tomu akorát moderní nálepku...

 • 43. herriotka

  bolest

  15:58 - 14. 08. 2011

  Mě osobně tedy docela děsí i odpověď Dr.Strasser - ve smyslu, že ti koně nekulhají, protože by je to bolelo, ale aby je to nebolelo. A to se prosím pozná jak?
  Bolest je sice mechanismus, který má i svůj prospěšný efekt - zabránění dalšímu poškozování zraněných tkání , je to průvodní jev téměř jakékoli zánětlivé reakce, ale nesmí to přeci být bolest chronická, trvající u dotyčných koní léta. Ta musí mít na organismus naopak negativní vliv (je to dlouhodobý stresor, čili pokles imunity atd atd)

 • 44. blanka

  2Terezka

  16:02 - 14. 08. 2011

  No vida, jeden by se domníval, že to, s čím přišla reportáž je nezpochybnitelné, a přesto se takoví najdou. Na celém tom případu je alarmující hlavně to, že oba pánové považují stav koní za normální. Věřím tomu, že Vašek je fajn chlap, ale v některých ohledech asi hluchý a slepý k potřebám svých koní. Čekám netrpělivě na další reakci dr. Strasser, abych si dotvořila obrázek. To že se lidi, kterým přijde v pořádku, že koně 5 let pořád nechodí dobře, respektive mají pocit, že chodí dobře, snaží prosadit novou kvalifikaci, kterou budou ve svém amatérském provedení zastřesovat, je jen hodně kyselá třešnička na dortu. Jednomu trvá pět let, než se dle tvých slov naučí jakž takž strouhat, druhý pro jistotu ještě strouhat nezačal.
  Ne, že bych si neuměla představit deformaci, kterou trvá napravit více let, některé z nich ani napravit nejdou. Ale na takových koních se nejezdí, když, tak s adekvátní ochranou kopyta nebo vhodném povrchu. Pokud se kůň nepohybuje bez potíží ani na měkké pastvině, tak je něco hodně špatně. Nevím, nakolik v takovém případě koním pomůže neustálé rozmáčení kopyt ve vodě a úpravy vedoucí k chodidlu, které je tak tenké, že pruží pod prsty.

 • 45. blanka

  2Terezka

  16:38 - 14. 08. 2011

  Ještě k tomu osočování a nimrání - kulhavých koní na dvorku se po republice najde dost a důvod k reportáži to většinou není. Tady jde hlavně o uvedení na pravou míru propagace metody strasser. Pakliže ji někdo uvádí jako jedinou správnou, tak je víc než přínosné se na její výsledky podívat.

 • 46. Vap

  No jo no

  16:38 - 14. 08. 2011

  Pro mě je hodně alarmující, že sama Strasser považuje stav koní za v podstatě "normální", pak lze jen těžko čekat, že to otevře oči i ostatním "strasserovcům"...Že koně po pastvině nikdo nenutí k pohybu je hodně diskutabilní - a co vedoucí kůň? A že kůň kulhá proto, aby ho nohy nebolely...Strasser asi nikdy neměla zvrtnutý kotník, protože to pajdání sakra bolí, kdyby ne, člověk by nepajdal...

 • 47. horsana

  :(

  21:49 - 14. 08. 2011

  Kôň čo chodí ako Nelly a vandry, hoci na ruke ? Prečo, preboha ?? Ako sa toto dá obhájiť ?

 • 48. Jitka

  chromí koně

  23:14 - 14. 08. 2011

  Reaguje na 47.

  Já si myslím, že každý jiný člověk než pan Vydra (jako herce si ho velmi vážím i v tom, že ve svém věku jezdí odvážně) by už dávno čelil obvinění z týrání koní, slyšela jsem leccos, ale že ty koně chodí takto jsem nevěděla.

 • 49. rumba07

  Neuvěřitelné

  08:33 - 15. 08. 2011

  Já jen zírám, co všechno ještě vyleze na světlo boží.
  Odpověď paní dr. Strasser je jak z pohádky o nahé/oblečené princezně Koloběžce - tzn. nic podstatného ke konkrétním koním nesdělila, v podstatě neodpověděla na žádnou z otázek, které jí EQCH zaslal.
  Veterinář propagující metodu, který jí v praxi neprovozuje - jen vyučuje? Zničení koně (dle vyjádření vlastníka už několik let - tady jen poznámka, jedna z klisen se přeci u dotyčného narodila),kterým se naordinuje vandr o délce sta kilometrů.
  Pak tvrzení jedné přispivatelky o tom, jak je Kokořínsko náročné - Kokořínsko je plné koní, i mí koně zde žijí, běžně trénují a pohybují se, i naši koně (mix plemen, mix věků, mix bosých a na předek kovaných) ušli během tří dnů putování sto kilometrů, ovšem bez následné devastace, která byla vidět na videích a kde se stav koní sváděl na ušlý vandr.
  I u nás jsou neustálými přívalovými dešti vymýlány cesty, i u nás jsou na pastvách kameny a přesto se naši koně nepohybují způsobem, který je na přiložených videonahrávkách.
  Myslím, že je to přesně tak, jak to napsala v reakci 48 Jitka. Každého jiného už by úřady popotahovaly a znepříjemňovaly by mu život za vědomé týrání zvířat.
  Pokud je toto ukázkový/vzorový případ této metody (což se nás hlavní aktéři a propagátoři této metoda stále snaží přesvědčit), nedovedu si představit, že by se tato metoda měla vyučovat v rámci školského a vzdělávacího systému České republiky.

 • 50. lokki

  ne poprvé

  10:07 - 15. 08. 2011

  ona pani doktorka na žádnou otázku ani neodpoví... http://www.equichannel.cz/h-strasser-na-ceske-universitni-pude pod tímhle článkem je dost poučná diskuze z dubna 2006. Za tu dobu se vlastně nic nezměnilo...

 • 51. smolicek

  horseman pan Vydra..

  11:08 - 15. 08. 2011

  ..musí nejdřív koně zchromit, aby se nemohli moc hýbat, jinak by totiž nemohl machrovat bez výstroje a mohl by hapat. Děkuji Eqch za reportáž, pomohla mi, udělat si ohledně metody Strasser jasno. To, co tam Vašek předvádí, je opravdu týrání..možná by i stálo za to, promyslet nějaké kroky cestou státní správy, jenže se obávám, že by nesměl být Vašek občas v televizi, aby na něj dosáhla ruka zákona. No, jdu blejt, velebnosti, a budu doufat, že ruka boží na něj dosáhne..

 • 52. Kilifi

  malý srovnávací postřeh

  12:51 - 15. 08. 2011

  Dobrý den,omlouvám se za pozdní reakci. Při pročítání této diskuze jsem rozklikla odkaz od Terezky ,kde je fotka z putování s jejími konmi a kde je i kopyto jejího koně, které mi přijde pěkné a zdravé.Sama Terezka to v příspěvku píše. A ted když si srovnáme fotografii kopyta Navarry (přední) , tak mi přijde , že je to úplný opak či spíše velký rozdíl od kopyta koně Terezky.( Kopyto Terezčina koně má pěknou patku, široký střel,i pevné rozpěrky i tvar kopyta se mi zdá správný a chodidlo má pevnou vyklenutou stěnu Pozn. nejsem odborník, tohle jsou jen rozdíly ,kterých jsem si všimla,pokud je to špatně ,klidně mě opravte.) Oba Terezka i Pan Vydra strouhají podle metody Dr. Strasser. Tak kde je tedy chyba?

 • 53. HelenaG

  pravda

  13:14 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 50.

  Lokki, děkuju za připomenutí.
  "Víte,Vladko,problém byl v tom,že podotrochlotické bolesti se nedají odstranit a vyléčit sejmutím podkov a pouhým bosým trimem, ale kůň s takovým problémem by měl jet na kopytní kliniku,kde jsou pro jeho léčbu podmínky(gumová podlaha,odborné ošetření,pohyb na vhodném povrchu...).Pak se může opravdu vyléčit .Jinak se většinou problém pouze zakonzervuje a zůstává. (...) VV"

 • 54. JaPo

  pravda

  13:23 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 53.

  Je pravda, že obě kobyly na tom po návratu z kliniky byly výrazně lépe (před odjezdem i vzhledem k současnému stavu).

 • 55. JaPo

  parvda

  13:33 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 54.

  Blbě jsem to napsal :-(
  Podle mě byl stav po návratu z kliniky výrazně lepší než dnes a určitě lepší než před odjezdem tam. Tzn. správný trim za předpokladu správných podmínek efekt má.
  Bylo by asi špatné, aby z toho co se napsalo, vznikl jen hon na Strasser, nebo bosonožce.

 • 56. HelenaG

  souhlas

  13:57 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 55.

  Ale to jsem tu psala už v sobotu. Jsem ráda, že někdo vnímá.

 • 57. leprechaunek

  to JaPo

  14:51 - 15. 08. 2011

  "Bylo by asi špatné, aby z toho co se napsalo, vznikl jen hon na Strasser, nebo bosonožce."

  To v každém případě. Já osobně to vnímám spíš jako hon na pány Mádra a Vydru, a vzhledem ke skutečnostem - stav koní, bezzubá argumentace obou pánů a jejich snahy toto vyučovat - je to dle mého hon víc než oprávněný.

  Pokud jde o Vaška Vydru, budiž, lidská blbost je všude a nezapomínejme, že slavný nerovná se inteligentní.A já pořád ještě věřím, že zasvěcení mají dost rozumu, aby tuhle očividnou blbost s novými kvalifikacemi zatrhli hned v začátku...
  Ale za to, že se nestydí na tyto koně vylézt a dokonce je tahat po vandrech, bych mu urazila pazoury. To mu opravdu ještě někdo "baští", že on je milovník koní?

  Jinak i já děkuji redakci za výborný článek.

 • 58. JaPo

  To SilentBob

  15:11 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 57.

  Já bych nové kvalifikace nezatracoval, ale určitě ne pod dohledem MVDr. Mádra a spol.
  (,ale chovatel celostním přístupem mi přijde zbytečný).

 • 59. P.M.

  odkaz na schct

  15:42 - 15. 08. 2011

  Na odkazu jsou další informace o tomto problému, ale možná se to již někde objevilo...
  http://www.schct.cz/odbornevzdelani.php3

 • 60. HelenaG

  to JaPo

  16:23 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 58.

  To i mě :o)
  Spíš tu jde ale otlaky na to, aby pak kopyta mohli upravovat jedině ti správní certifikovaní. Od kovářskejch po bosonohy. A to by se opravdu stát nemělo, abyste si nemohli sami strouhat.
  Natož aby to tu (v jakékoliv formě) ještě vyučoval někdo, kdo to umí z rychlíku.

 • 61. JaPo

  To HelenaG

  16:34 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 60.

  Oni dříve ty tlaky tolik nebyly. Vím, že byla snaha to doplnit do osnov škol (Kladruby, Jaroměř). Aź poměrně krátkou dobu je snaha o "kvalifikace" atp. Kupodivu mi to přijde od doby kdy byl tým VV posílen o nové členy.

  To je přesně ono. Již pár let se dost lidí snaží VV vysvětlit, že svojí "propagací" může celé věci uškodit a vlastník koně si ho nebude moci vystrouhat. Třeba se dočkáme toho, že kopytní nože se budou prodávat na povolení ;-)

 • 62. gamblerka

  vlastník koně si nebude moci vystrouhat...

  17:52 - 15. 08. 2011

  Co se týče državy kopytních nožů v Německu….V novém čísle mně dosud neznámého časopisu REITZEIT jsem četla článek „Čtyři srdce koně“ (moc hezký název, bez ironie) a je tam zvýrazněný odstavec na téma zda je možné strouhat si sám. Odpověď – může jedině podkovář, certifikovaný kopytář nebo kopytní ortoped. Zákon však nezakazuje obvyklou denní péči včetně nějakého zarašplování porušeného nosného okraje. Není však soukromým osobám povoleno provádět komplexní péči o kopyta – celkové úpravy, vystrouhávání. Na druhou stranu si může soukromá osoba libovolně vybrat, kterému z kvalifikovaných (kopytáři, kováři) kopyta svého koně svěří a samozřejmě s ním může diskutovat o tom, proč to dělá takhle a ne jinak…
  (článek od Meike Bölts, zabývá se akupunkturou kopyt a článek končí obrázkem kyblíčkového modelu).
  (Takže tudy asi budou mít VV namířeno? – nechte nás dělat si vzdělání pro příznivce metody Str., máme na to právo ad. listina práv a svobod…. nezbývá, než jim křížit cestu osvětou, apelováním na zdravý selský rozum a upozorňováním na rizika této metody při vší rozumné propagaci bosonožství....) Ale jestli dojde k odzbrojení kopytních nožů, tomu moc nevěřím, i když já bych ho do ruky nevzala.

 • 63. leprechaunek

  to JaPo

  18:37 - 15. 08. 2011

  "Já bych nové kvalifikace nezatracoval, ale určitě ne pod dohledem MVDr. Mádra a spol.
  (,ale chovatel celostním přístupem mi přijde zbytečný)."

  - úplně přesně toto mám na mysli. :)

 • 64. leprechaunek

  to HelenaG

  18:41 - 15. 08. 2011

  "tým VV"? To mi vyvolává asociace s jistým politickým uskupením, též nevalné pověsti :))) Jestli by se pan veterinář jako "erudovaný odborník" neuplatnil spíš tam? :)))

 • 65. Eva Hálová

  re Helena G

  18:42 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 60.

  Já bych se toho nebála,přestože o to zjevně panu mvdr.Mádrovi jde především.Už jen z toho důvodu,že si myslím,že to v reálu prostě nelze podchytit.
  Vyučovat,to a´t si to zase vyučují,když se najdou lidé,kteří jim za to rádi zaplatí,to už je každého věc a volba.

 • 66. Ondřej POSEJPAL

  můj vlastní názor

  19:49 - 15. 08. 2011

  Takže, můj názor je ten, že je to každého věc a komu není rady tomu není pomoci. Jestli že se chce někdo předvádět na chromých koních - tak ať. Reakce budou víceméně tomu odpovídat.
  A pokud je někdo až tak jak je to v článku popsáno ať si strčí koně před jízdou třeba do mandlu. To je už je věc "racionálního chápání" světa. Ten dar nemá každý, jakož jsou toho důkazem postoje mnoha a v tomto případě mistrů Vydry a Mádra.
  Je mi fakt srdečně jedno jak tito dopadnou. Škoda těch koní - možná?.

 • 67. HelenaG

  re EvaH

  19:56 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 65.

  Evi, to ale není pravda, pokud se bavíme o tomhle: http://www.nsk.nuov.cz/
  A součástí toho navrhované pozice jsou.

 • 68. HelenaG

  dod.

  19:57 - 15. 08. 2011
 • 69. Ondřej POSEJPAL

  dodatek

  19:58 - 15. 08. 2011

  možná jsou mi jejich koně stejně v patě jako oni.

 • 70. terezka

  jadro pudla

  20:11 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 52.

  Chyba je prave v tom honu na carodejnice a v porovnavani nesrovnatelneho. Vychozi stav kopyt Vaskovych koni pred upravou dle dr. Strasser byl proste katastrofalni, kdezto mi kone byli a jsou naprosto zdravi. Navic v prubehu tech 5ti let se vsichni teprve ucime strouhat a teprve posledni rok, dva, je mozne rict, ze trim ma ten kyzeny lecebny efekt.

  Vaskovy kone jsem takhle spatne chodit videla pouze jednou (navic to byla jen Nelly) pred nekolika lety. Pohybujeme se spolu nekolikrat do roka po ruznych akcich a nebojim se rict, ze tohle je skutecne velmi ojedinely pripad.

  Fakt nechapu, co tim honem Jarda Poledne a jeho kamos Fotografie sleduje. Kazdemu z nas nekdy z ruznych pricin kone kulhali a kulhat budou.

  Mrzi me, ze se situace zvrhava timhle nesmyslnym smerem, kde si vsichni ukazuji prstem, dloubou se do zeber a rehtaji se, jake ze je nekdo hovado, aniz by meli byt minimalni paru o tom, co je skutecne ve veci. Myslim, ze nejvetsi kamen urazu je to, ze se Vasek Vydra a Pavel Madr vrhli do politickeho prosazovani jednoho uhlu pohledu, aniz by se predtim dohodli napriklad s ostatnimi propagatory jinych bosych trimu. Ackoliv jsem zastancem Strasser trimu a mam na desitkach pripadu odzkouseno, ze to funguje, nemyslim si, ze je to cesta pro vsechny. Zejmena proto, ze nemuzu nekomu vnutit neco, cemu on sam neveri. Myslim, ze jedina mozna cesta je shodnout se napric vsemi moznymi bosonozskymi smery na zakladnich principech fungovani kopyta a kone s ohledem na civilizaci a to teprve politicky prosazovat.

  Vam nevadi, ze podkovari pod patronatem pana Vincalka a Zerta z valne vetsiny konim mrsi nohy? Nikdo z vas neresil nebo neresi vlekle problemy s pateri, s nalevkami, s obcasnym kulhanim, s neochotou kone ohnout se, neschopnosti podsadit se a s klopytanim, s prikleklosti, medvedim postojem, s telesnou asymetrii, s podlomy...?
  T.

 • 71. vladka

  co dal?

  20:48 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 50.

  Lokki diky za pripominku diskuze - jen pro uplnost - ten podotrochlicky valach je stale na zivu, v celkem dobre kondici, bosy coura po duchodcovskych pastvinach.

  Mne desi jedna vec - pan Vydra neni schopen zjistit, ze po 6 letech mu kone upravovani strasser trimem nechodi (praci s kulhajicimi konmi snad neni potreba komentovat), MVDr. Madr hleda penize, pan Bendl asi naletel kamaradum - jenze co se stane, kdyz uspeji? kam jit dal, co podepsat, aby jejich aktivita neprosla? rekneme si pravdu, politicky tady jde protlacit v podstate cokoli?

  redakce - mate nejaky napad?

  diky Vladka

 • 72. HelenaG

  re Vladka

  20:53 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 71.

  Vlaďko, "dál" bude brzy. Podrobnosti zatím ne, díky za pochopení.

 • 73. blanka

  2Tereza

  21:12 - 15. 08. 2011

  tvoje příspěvky bych chápala, nebýt 2 věcí - pánové tvrdí, že pohyb koní je v pořádku a kulhavost jim nebrání v jejich využívání. a takoví lidé mají ambice vzdělávat nové kopytare. fakt ti to není ani trochu divné? opravdu nevidis důvod, proč má konska veřejnost o toto téma zájem? pravdu máš v tom, že prasacke úpravy na podkovach většinou předmětem článků nejsou. na druhou stranu - podkovari jsou i rozumní. kdo je certifikován podle strasser a dělá kvalitni úpravy? na či práci je možné se podívat, aniž by u toho musel člověk ty koně litovat? blecha, vydra? poradis?

 • 74. Boža

  to terezka

  21:28 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 70.

  Vždycky než dám dohromady odpověď, tak mě to odhlásí, tak to zkusím znovu.

  Terezko, nezlob se, ale po tak dlouhé době se opravdu nemohou pánové stále vymlouvat jen na to, že metodu dělali nesprávně. Standa Blecha ji opravdu dělá již spoustu let s pravidelným přezkoušením, takže tohle opravdu neberu. Chci být objektivní a připustit cokoliv, ale už také nevěřím tomu, že Václav Vydra má své koně rád a záleží mu na nich, protože pak by nikdy nemohl vzít sebou na vandr chromou kobylu a jet na vandr s takto kulhajícími koňmi.
  Ano, každému se asi stane, že mu kůň občas zakulhá, ale jemu kulhali na videích natočených před 14 dny a nyní mu kulhají opět a to i na trávě, tak nějak nevěřím tomu, že před vandrem nekulhali. Ale možné je cokoliv, stejně s nimi na vandr jet neměl, nebo se měl okamžitě vrátit, pokud takto kulhají po tom vandru. Ale to co vidím na videích, tak nevěřím tomu, že se to stalo až po vandru a bohužel mám stále tu roční zkušenost s úpravou dle strasser u nás na stáji.
  Máme koně naboso od podzimu 2002, kdy jsme je zuli a už nenakovali právě z důvodu, že kopyta zvláště u jednoho koně byla opravdu v kritickém stavu, kdy se rozpadala stěna od příliš dlouhých podkováků a nebylo kam kovat, takže Václav Vydra není jediný bosonožec, který by měl koně původně okované a s problémy, přesto nedokázal ani za tu dlouhou dobu, kdy je má naboso dostat stav svých koní do takové podoby, aby to pro koně nebylo bolestivé.
  Chtěla bych ještě říci, že ano, zvláště v tomto hodně deštivém počasí, kdy není tolik času jezdit se stane, že po úpravě jsou dva či tři dny koně citlivější, ale pouze na asfaltu s kamínky a netrvá to déle. Není možné tvrdit, že kůň musí kulhat rok, dva i více.
  K výše položeným otázkám, přijde mi až zarážející, že se vůbec na něco takového musíte ptát, měla by být snad samozřejmost, že na kulhajících koních se nejezdí, ale jak je vidět tak to samozřejmost není a ne, nechtěla bych mít koně s takovými kopyty doma ani zadarmo. Jenže ty koně za to bohužel nemůžou, protože jsem si jistá, že být v rukou jiného kopytáře, který samozřejmě nedělá strasser trim, tak jsou už dávno v pořádku a chodí bez bolesti, bez kulhání po jakémkoliv povrchu.
  Jen teda doufám, že díky strasserovcům, nebudeme nikdy nuceni volat si domů kopytáře. Kováře jsme samozřejmě zavolali, když bylo potřeba jednoho nájemního koně nakovat a rozhodně mu ta podkova za pouhých 6 neděl co ji měl, udělala větší službu, než by udělalo strouhání dle strasser za 6 let.
  Ano, jsou kováři, kteří dělají svou práci špatně, stejně jako jsou kopytáři, kteří dělají svou práci špatně.

 • 75. horsana

  tak znova

  22:50 - 15. 08. 2011

  terezka - aký je dôvod brávaťkoňa, čo chodí ako Nelly účastniť sa vandrov ?

  Majiteľ a dozerajúci, či aký to vlastne veterinár, čo toto pripustí nás majú naučiť čo ?

 • 76. HelaS

  Taky pro Terezku

  23:04 - 15. 08. 2011

  Reaguje na 70.

  Máte tam místa, se kterými i souhlasím. Ano, kopytáři i by se měli domluvit.
  Jen jsem velice skeptická; v případě úspěchu by se museli ti domluvení podělit i o příslušné dotace, a to myslím není cílem pachatelů nápadu nových kvalifikací.

  Hrozně ráda bych se dozvěděla, v jakém přesně stavu byla kopyta koní pana Vydry, když je koupil - a než začal se strasser metodou. Je možné, že padl tehdy, jako naprostý laik, do pařátů někoho, komu důvěřoval a neměl... důsledkem takové věci a zklamání bývá často opačný extrém, což je možná tenhle případ.

  Přes to všecko, z mého pojledu jako majitele a zákazníka: já prostě chci, aby "můj" upravovač kopyt uměl i kovat. Kobyly mám bosé, ale to neznamená, že se to nemůže z nějakého důvodu změnit. Slovo "nikdy" leda Boha pobaví...
  Mám je bosé jednoduše z nějakého důvodu, a v člověku, který jim ta kopyta upravuje, chci mít partnera a rádce, který mi v případě, kdy usoudí, že je to třeba, zdůvodní třeba i ty podkovy. A pak je nasadí - s tím, že ta jejich kopyta dlouhodobě zná.
  A když nebudu souhlasit, nesežere mě. Bude diskutovat. Možná stručně, možná i rázně... ale, bohajeho, bude vědět, o čem mluví...

  Ty rodné listy "nových" akreditací jsou prostě příšerné čtení. Mám opravdu strach, že to projde byrokratickým šimlem - jako hodně jiných zhůvěřilostí. O to tu jde - ne o to, co si kdo se svými koňmi jako jednotlivec dělá.

 • 77. Jitka

  Vandr

  00:38 - 16. 08. 2011

  Reaguje na 76.

  Obhajoba zní , že koně absolvovali vandr- 100 km za několik dní-za kolik dní? to může být třeba 30 km denně, to zvládne dobře opečovaný a pravidelně a korektně ježděný kůň bez zvláštní přípravy a bez toho že by zchroml. Samozřejmě je možné, že kůň špatně šlápne a okulhá, to se samozřejmě stát může, ale že by špatně šlápli všechny koně? No a pokud se něco takového stane je obvykle následující klid, nikoliv courání po výběhu.

 • 78. Game Over

  a pak člověk nemá honit čarodějnice;-)

  01:21 - 16. 08. 2011

  Reaguje na 70.

  Terezko, on i podlom je způsoben kováním? A kde se mi vzal na zadní nikdy nekované noze? To se mu to kování předků vrazilo do zadků formou podlomu? Nejsou zdraví bosí koně a nemocní kovaní, ono se to kupodivu míchá i úplně jinak...
  Nejsem proti bosým kopytům, nejsem ani proti Strasser osobně, jsem proti tomuhle, co tu pan Mádr vydává za normální stav. Pokud je VV navíc schopen s těmi koňmi pracovat, i když reportážní tým dokumentuje velice bolavé koně, a přesto na ně sedne a cválá s nimi... to ti přijde normální? Může být kůň zrovna blbě otlačený, ale proč ho v tom případě zatěžovat?
  Kobylu mám bosou 5 let. A je jí tak asi celkem dobře. Pak mám mladého valacha, který má alespoň na předku podkovy. A nechtěla jsem to tak. Ale zase takhle může chodit...
  Já jsem zkrátka proti všem extrémům. Stav kopyt koní v reportáži je extrémní.

 • 79. HelaS

  Cimrman...

  01:25 - 16. 08. 2011

  Když jsem pročítala ty články na třetímkoni, kliniky pana Mádra a tak - jsou tam moc pěkné obrázky posuzování kopyt podle dané šablony.

  Jedné mé "sousedce v boxu" tohle silně připomnělo Járu Cimrmana a jeho vynález univerzálního holicího stroje.
  Pamatujete se na to? Je to neuvěřitelně trefné... :-))

 • 80. JaPo

  To Tereza

  07:33 - 16. 08. 2011

  Reaguje na 70.

  Nevím z čeho jsi nebyla dojmu, že pořádám nějaký hon, takže tím nemohu ani nic sledovat. Pana "fotografa" neznám a vzhledem k tomu, že už nejsem na Hněvšíně, tak ani nevím kdo by to mohl být. Takže jseš celkem mimo. Jsem ale rád, že někdo našel odvahu videa udělal a zveřejnil.

 • 81. JaPo

  To Tereza

  07:43 - 16. 08. 2011

  Kdybych opravdu chtěl pořádat hon, tak průběžně natáčím videa, jak ty koně kulhají, jak jsou na dvoře pravidelně stopy krve, jak jim krev z kopyt teče ještě druhý den po strouhání. To jsem bohužel z ohledů na majitele statku neudělal. Nemám problém, na rozdíl od Vás, si stát za vlastním názorem.

  Jak už jsem poznamenával, podle mě tento trim nemá se Strasser nic společného. Potom je hrůza v tom, že ho provádí certifikovaný Strasser specialista.

  Chceš mi tvrdit, že Gustav měl také kopyta v katastrofálním stavu?

 • 82. JaPo

  To Mismon

  07:51 - 16. 08. 2011

  Reaguje na 78.

  Loni a předloni jsme bojovali s podlomem na zadních, přestože zadní nemáme nakované asi sedm let. Nepomohly masti, injekce. Až změna pastviny.

 • 83. JaPo

  To Tereza

  07:54 - 16. 08. 2011

  Reaguje na 70.

  Pro mě Václav a jeho tým skončil tím co udělali, resp. hlavně neudělali s Amorem. Sahara už je jenom poslední kapka.

 • 84. honzis

  Výuka chovatelství

  08:14 - 16. 08. 2011

  Reaguje na 58.

  "Já bych nové kvalifikace nezatracoval, ale určitě ne pod dohledem MVDr. Mádra a spol.
  (,ale chovatel celostním přístupem mi přijde zbytečný)."
  S ohledem na to, jaké věci se učí na současných oficiálních chovatelských kurzech vidím naopak silnou potřebu začít dělat chovatelské kurzy, které budou zaměřeny na welfare a ne na to "jak se to dělalo vždycky".

 • 85. jaja

  čarodějnice nebo koně?

  08:56 - 16. 08. 2011

  Reaguje na 70.

  V první řadě upozorňuju - nejen Terezku - že jde o koně.

  Terezka asi nečetla pozorně. Oprosti se prosím od toho, že je to metoda Strasser,. Představ si, že ti koně jsou kovaní a že pánové hlásají metodu dle kováře Hřebíčka. Zbytek ponech stejný. Na videích údajně koně nekulhají, to je normální koňská fyziologická chůze... Ani po 5 letech usilovného kování dle správného návodu pana kováře Hřebíčka koně ještě jechodí OK... Už je to snesitelnější? :-)

  Terezko, kopyto tvého koně na fotce vypadá zcela jinak, než kopyta koní pana Vydry (všech jeho koní). Tvůj kůň dle zdejší reakce v diskusi chodí necitlivě. Napadá mě několik dotazů myšlenek, kacířských, až hanba :-)
  - nedodržuješ postupy Strasser, jdi odpadlík, koně si děláš dle svých postupů - protože kopyta nevypadají tak, jak je údajně fyziologické a správné dle Drt. Mádra, který chce tuto metodu vyučovat, tedy ji musí dokonale znát.
  - tví koně mají deformace kopyta, protože je mají necitlivé, když nekulhají (pardon, nejsou fyziologicky citliví a nehmatají povrch) na čundru - čili opět, nepoznáš správný tvar a dokonce ani správný pohyb kopyt svých koní dle učení, které bys měla dodržovat stejně, jako páni Mádr a Vydra
  - nebo dělají něco špatně ti dva?

  Podle všeho, co jsme v Hněvšíně zjistili, vyvozuji:
  - dr Mádr ani Vydra nepoznali (nebo neuznali, nepřipustili), že kopyta opečovávaných koní nejsou fyziologická, a to ani podle metody, kterou hlásají - byť to zpočátku tvrdili
  - pánům V a M nejde o bezbolestný pohyb
  - páni V a M mají naprosto zvrácené předsatavy o fungování kopyt a kopytního mechanismu, ale nepřipustí to, ani to, že Km v jejich kopytech nefunguje...
  - osobně si myslím, stále víc, že problém není jen v nich dvou, ale v celé metodě -možná menší, ale je. Nicméně tito pánové nemají dostatečné znalosti a soudnost, aby učili naprostí laiky ořezávat kopyta!!

  Skutečně Terezko, představ si v reportáži kované koně, klidně si to zkopíruj a všude, kde se dá,dopiš slovo podkova, okovaný apod - najednou bude tvůj názor jiný ;-)

 • 86. leprechaunek

  to honzis

  09:13 - 16. 08. 2011

  "S ohledem na to, jaké věci se učí na současných oficiálních chovatelských kurzech vidím naopak silnou potřebu začít dělat chovatelské kurzy, které budou zaměřeny na welfare a ne na to "jak se to dělalo vždycky"."

  - aha. Takže by měly být dvoje kurzy - jedny pořád postaru=špatně, jedny nové celostně=dobře?
  Já jen že mi přijde logické vykašlat se na nějakou novou "celostní" kvalifikaci, slovo "welfare" hodit daleko za hlavu a v těch stávajících kurzech tedy učit ne "jak se to dělalo vždycky", ale "jak se to má dělat dobře podle moderních poznatků"...

  Klidně mě někdo kopněte, ale já si myslím, že péče o koně celým svým charakterem "celostní" je a musí být, přece chov koní je o celkovém managementu, nejen o problematice zdravotní, nebo jen krmivářské, nebo jen režimu... Takže v čem je to "celostní" tak zvláštní, že se na to musí zřídit nová kvalifikace? Copak nejdou skloubit stávající kurzy s novými poznatky?

 • 87. Tomáš Langer

  jak to tedy je?

  09:35 - 16. 08. 2011

  ´Fakt nechapu, co tim honem Jarda Poledne a jeho kamos Fotografie sleduje. Kazdemu z nas nekdy z ruznych pricin kone kulhali a kulhat budou.´

  Tohle je přesně důvod, proč do téhle diskuze nepřispívám. Je to již druhý útok pana Fotogalerie (plným jménem Jan Peřina z Benešova, abychom věci nazývali pravými jmény) na Vaška Vydru, ani se nesnažící zakrýt že jde především o útok ´na toho známého herce´.
  Od počátku vše působí tak, že jak jemu, tak Lokkimu jde o vyřizování nějakých osobních účtů a toho se já účastnit nebudu. Sice tady v diskuzi občas provokuju, sem tam i někoho vytočím, ale takovouhle prasárnu podporovat nechci.

  Václavovy koně neznám tak dlouho jako Terezka nebo JaPo, ale takhle kulhat jsem je viděl poprvé. Není to tedy systematická záležitost, jak by z článku a diskuze mohlo vyplynout. Co je naopak na Strasser systematické, je výuka. Ukažte mi u nás jinou metodu péče o kopyta, která má tak propracovaný, ucelený a fungující systém vzdělávání. Nelíbí se vám údajná snaha o monopol Strasser na vzdělávání kopytářů, ale která jiná kopytářská metoda, se věnuje tak systematicky osvětě a vzdělávání, jak to dělá Vašek Vydra? Pokud by Vaškovy články v časopisech, vystoupení v rádiu, televizi, všechny ty dosud uspořádané kurzy přiměly jen 10% majitelů koní zout podkovy a věnovat se přirozenějšímu chovu koní, znamená to 7400 koní, zachráněných od nudy boxového ustájení, ničení rohoviny zasmrádlou podestýlkou a jiných ´vymožeností´ které koním poskytuje stále ještě valná část českých stájí. Je tohle málo? Dokáže nad tímhle Vaškovým přínosem převážit jeden článek o jeho vlastních koních?
  A pro ty, kdo kritizujete, že Václav na svých koních jezdí - co uděláte vy, když zjistíte, že vám bosý kůň na kamenité cestě chodí citlivě? Podle diskuzí zde na Equichannelu většina z vás nakove a jezdí dál. Jaký je tedy rozdíl?

  Těším se na popovídání v jiném, rozumném diskuzním tématu.

  Tomáš

 • 88. lokki

  to tom

  10:01 - 16. 08. 2011

  No to je přesně to, co nás tak děsí - to že někdo, kdo vypracoval ucelený systém pro koně fungující tak, že i zdravej kůň skončí po čase jako ti Vaškovy (a pokud je strouhá Standa tak ještě hůř) je jediným navrhovatelem rozšíření dílčích kvalifikací. Tome, víš moc dobře, že mi si žádný účty nevyřizujem, jenom jsme viděli Karin chodit po spěnkovejch kloubech - skutečně po kostech a ten smrad se nedal dejchat než jí veterinář uspal. A nejen Karin... to v nás zanechalo skutečně dojem. To je taky důvod, proč nepřispíváš do těhle diskuzí - ne že by ses nechtěl zůčastnit, ale na tohle žádnej inteligentní citlivej člověk nemá jak reagovat. A já se nad změnou tvého názoru pohoršovat nebudu, klidně si můžeš přiznat, že je to skutečně strašný...
  Jinak stejně jako VV trpíš zvláštní představou, že koně u nás žijou převážně ve stáji. Ono je to o dost opačně a strasser na to měla vliv minimální - mnohem úspěšnější byl ekonomický tlak v ceně pastevního ustájení a PP jamieho jacksona...

 • 89. nitka

  Systematičnost

  10:19 - 16. 08. 2011

  Reaguje na 87.

  Tomáši, systematičnost sama o sobě nemusí být zárukou vůbec ničeho - systematicky propracovat se dá i úplný nesmysl (tím netvrdím, že je to metoda strasser).
  K tvému poslednímu odstavečku - to, co jsem viděla na videích, tomu já už neříkám citlivá chůze - a věřím, že nejsem sama.

 • 90. leprechaunek

  to Tomáš Langer

  10:38 - 16. 08. 2011

  Aha. Takže "systematicky učit" je důležitější, než udržet koně zdravé a schopné provozu? Na to nemám slov.

  Ono už to tak bývá, že na světě jsou různé teorie... A dost často se stane, že pokud si člověk z každé vybere něco, vznikne z toho sice "nesystematický chaos", ale ve výsledku velmi rozumný a optimální. Zato pokud se někdo systematicky drží jedné teorie a dožene ji do extrému, no... já myslela, že svět už se poučil, s ideami o bílé rase a šíření koránu pomocí únosů letadel...
  A hle, ono kulové... další na řadě jsou koně.

  Systém je fajn věc, ale do háje, jak může "systematicky" "fungovat" něco, co povede student oné metody, který "sám nestrouhá, ale učí", a "propagátor", jehož koně jsou chromí tak, že by se každý soudný člověk styděl po nich chtít víc než vykulhat ze stáje?

  Ono tu přece nejde o Vaškovy koně a jejich stav před a po, ani o osobní útoky... ani o Strasser metodu jako takovou. Jde tu o to, jak konkrétně tito dva pánové chtějí se svou "kvalifikací" tvořit nové kvalifikace a vyučovat.

  Ono se sice říká, že nevědomost hříchů nečiní, ale na druhou stranu - pýcha je jedním ze smrtelných hříchů, není-liž pravda?
  Místo co by se pokorně vzdělávali a zamysleli se nad stavem vlastních, případně jim svěřených koní, hodlají toto "dobro" předávat do světa. Coby "studenti" této metody!!! To vážně nikomu z vás, kdo tu tým Vydra-Mádr obhajujete, toto nepřijde padlé na hlavu??? Aby studenti učili??? A ještě systematicky...
  Vašek Vydra je nadšenec a Mádr veterinu nikdy aktivně nedělal, jak se tu kdysi psalo... ONI mají být garanti nějaké profese?

  Všichni obhájci Vydry a Mádra se tu oháníte útoky v osobní rovině a fungujícími metodou Strasser - ale nikdo z vás nám ještě nevysvětlil tento úhel pohledu, z jakého titulu a kvalifikace to zmínění pánové mají toto "dobro" předávat dál jako oficiální kvalifikaci.

 • 91. MarkovaHana

  trošku mimo mísu

  11:21 - 16. 08. 2011

  Ted budu psát/komentovat mimo téma, čtu a čtu haldu komentářů až mě do oka praštil přirozený chov koní. Ano můžeme koně chovat přirozeně bez stájí,podkov ale to pak na nich nejezděte,nervěte jim do huby udidla, nedávejte jim bosaly či jiné bezudidlové uzdečky a výmysli a pusťte je ven do volné přírody. A pak spočítejte kolik koní přežije. Dnes už jsou koně tak přešlěhtění a to nemyslím jen opravdu vysoko v krvi, že už ani neví co to přirozennost je. Pokud máme koně v maštali a dobře se o něj stará a je jedno jestli stojí na štontu či v boxe jestli je kován či není jestli se jezdí na vlčí nebo bůvolí kůži stylu indiána či pod sedlem. Pokud kun prospívá, je zdráv člověk se k němu chová slušně a né jako prase tak je spokojen. Jsem jen "mladé kuře" ale vždycky jsem myslela že o to jde. Jde o to aby se koník měl dobře a je jedno kde. A pokud chceme klást na přirozený chov, tak to dělejme OPRAVDU přirozeně. Poněvadž "naše" přirozeně a "koní" přirozeně se pořád liši a pořád to bude jen na půl. Nesmíme zapomínat, že jsme do "koního" přirozena zasáhly už při první domestikaci. A nyní už je skoro nemožné při vyšlechťování a vybírání plemen je nechat přirozeně.

 • 92. petr

  10%

  11:56 - 16. 08. 2011

  K panu Langerovi : doufám,že se v naší kotlině nenajde 10% pomatenců co začnou dělat kone stylem Vydra a nebude tady kolovat 7400 chromých koní na kterých bude jejich majitel blb všech blbů absolvovat nesmyslné 100 km tůry..

 • 93. mika251

  zakladny problem

  12:02 - 16. 08. 2011

  myslim ze zakladny problem je, ze strasserovci maju tendenciu vsetkych ostatnych, ktori s metodou nesuhlasia, okamzite pasovat do pozicie tych, ktori maju kone nakovane a v boxe.
  Tak nejak im nedochadza, ze existuje vysoke percento koni chovanych 24/7, bez podkov, ktore nie su struhane touto metodou - ako je to vobec mozne?
  Takze si nemyslim, ze by bolo zaslouhou pana Vydry, ze je bosych koni chovanych vonku stale viac, to by sme mu myslim dost fandili.
  A k samotnej systematickosti, nemozem si pomoct, ale metoda ako ju prezentuje doktorka Strasserova, nema s vedeckostou nic spolocne. Pokial nie je schopna ju rozumne obhajit (ci uz ona sama, alebo jej studenti), pokial stale operuje s neskalibrovanymi termosnimkami, a vyrokmi, ktore berie ako axiomy, byt nie su, tak moze byt systematicka ako chce, ale z vedeckeho hladiska neobstoji.

 • 94. Eva Hálová

  přesně tak

  12:20 - 16. 08. 2011

  Reaguje na 93.

  Kvůli tom,že,to,co dělá svým koním pan Vydra považuju za prasárnu nebudu svoje koně honem kovat a zavírat do boxu.Mě mrzí,že nikdo ze zastánců metody dr.Strasser nedokáže nějak věcně argumentovat.Buď je nám předhazováno.,že chceme uštvat pana herce nebo,že jsme všichni tupci a slepci (mvdr.Mádr).Celé mi to systematicky připomíná jehovisty,promiňte.Zdůrazňuji,že nehodnotím metodu dr.Strasser,pouze ty koně pana Vydry a způsob propagace této metody panem mvdr.Mádrem.A je mi skutečně jedno,kdo a jak svým koním upravuje kopyta ,ale dělat z toho,že mám chromou hajtru vědeckou disciplínu,abych si dál mohl vozit prdel a ještě zneužívat mediálně profláklej ksicht k tomu,abych oblboval národ,že tohle je to jediné správné,to je jak z horalčina deníčku.

 • 95. vladka

  jak diskutovat

  12:28 - 16. 08. 2011

  Reaguje na 87.

  tomáši a jak mám nazvat diskuzi, ve které byste diskutoval? A kdy mi vy nebo pan Mádr odpovíte na normálně položené dotazy ohledně úpravy kopyta - jeho tloušťky apod., které jsem v diskuzích ohledně metody Strasser položila?

  S panem Vydrou ohledně Strasser metody polemizuji dlouho - lokki ty příspěvky uvedl. Jeho koně (zřejmě Nelly) jsem před mnoha lety opravdu naživo několikrát viděla - chodívali jsme se podívat na generála Custera. V té době zdaleka nebyla v tak hrozném stavu, jako je nyní, pohybovala se celkem v pohodě. A bylo to ještě předtím, než p. Vydra vybudoval ty skvělé a Strasser podmínkám vyhovující pastviny/výběhy.

  Ptám se proto naprosto jednoduše - proč kůň, který je 5-6 let upravován tou správnou metodou, člověkem, který prošel systematickým školením dané metody a má jeho certifikaci, není schopen se bezbolestně pohybovat? prosím odpovězte mi - jasně a bez vytáček.

  Co se týká příspěvku pana Vydry k venkovnímu chovu koní a úpravě naboso - z mého pohledu není žádný pozitivní, ale spíše negativní. nechodící-bolestiví/utracení koně, které absolventi kurzů na Hněvšíně vystrouhali podle šablony v dobré víře, že ten správný úhel vše spraví, koně s odřenými/zničenými nosy, protože jezdit na ohlávce je přece "cool".

  K venkovnímu chovu a ježdění naboso spíše přispívají ekonomické tlaky, které holt musíme všichni respektovat. A to i ti, kteří by své koně nejraději obalili vatou a chovali v obýváku.

  Vlaďka

  PS: koně máme v pastevním režimu 24/7 již několik let, koveme jen na sezonu. Po sundání podkov jsou koně schopni se pohybovat v terénu cca po 14ti dnech naprosto normálně. Pokud by se pohybovali jako ti na videích a fotkách, tak bych na nich opravdu nejezdila.

 • 96. leprechaunek

  to mika251

  12:34 - 16. 08. 2011

  Naprostý souhlas, nicméně já základní problém vidím jinde:
  Propagátor má metodu, metoda mu očividně nefunguje. Takže o čem se tu vlastně bavíme?

  Ono se tu tak nějak dělá rovnítko mezi Vydru a Strasser metodu, ale tady je víc možností...
  a) na Hněvšíně se strouhá podle Strasser - nefunguje to. Blbá je metoda.
  b) na Hněvšíně se strouhá podle Strasser - nefunguje to. Metoda je dobrá, ale blbě je něco jiného. Třeba ten výchozí stav koní.
  c) na Hněvšíně se strouhá "podle Strasser" - rádoby metodou, ale dotyčný j i neumí. A co pak můžeme soudit? O metodě nic.

  A hoďte mi korunou, kde je pravda...

  Já jsem pragmatik, takže pro mě je základním faktem je to, že Vydrovi koně jsou chromáci a on má tendenci toto přenést na x dalších, co je mi do vědecky nepodložených údajů Strasser...
  Je to problém, jistě, ale pokud vím, strasserovci se tu neohánějí termosnímky, ale "x-krát jsem viděl, že to funguje". Většina z vás proti tomu postaví argument "no já zas x-krát viděl, jak to nefunguje."
  Taky to není podložené vědecky, nebo jo?

  Takže by to chtělo zapojit selský rozum a hlavně spíš s ohledem na Vydru, než na doktorku Strasser...

 • 97. leprechaunek

  souhlas...

  12:38 - 16. 08. 2011

  Reaguje na 94.

  Tleskám... málem aplauduju ve stoje :)) Krásně napsané.

 • 98. mika251

  no ale

  13:27 - 16. 08. 2011

  Reaguje na 96.

  To je sice vsetko pravda, ale problem je, ze tu nejde len o Vydrove kone.

  Ide tu o to, ze Vydra s Madrom chcu metodu nejakym sposobom zlegalizovat, ze uz lobbuju na vyssich miestach, ze existuju tzv. rodne listy, kde operuju prave s tym, ze je to metoda prepracovana, systematicka a vedecka (a to predovsetkym).
  Oni sa prave ohanaju termosnimkami, dookola tu opakuju tie iste vety o kopytnom mechanizme, ktory uctievaju ako bozstvo, pricom ked sa ich clovek opyta na dokazy, tak argumentuju jedine stylom "pani doktorka to povedala".

  Vydra nech si svoje kone pizluje ako chce, je mi ich luto, ale je to jeho leco. Ale v momente, kedy idu presadzovat metodu, o ktorej tvrdia ze je vedecka a systematicka (a bohvie co este, tak by ma sakra zaujimali dokazy, ktore to potvrdia.
  Ked sa chceme bavit na urovni a nie v rovine "ja som videl, ze to funguje/nefunguje"

 • 99. IzaJR

  co uděláte vy, když zjistíte, že vám bosý kůň na kamenité cestě chodí citlivě

  16:10 - 16. 08. 2011

  Reaguje na 87.

  co uděláte vy, když zjistíte, že vám bosý kůň na kamenité cestě chodí citlivě

  Kratce? Jedu jinudy; sesednu, prevedu na ruce; pouziju boticky… ale proc bych (i s okovanym konem) vubec lezla na kamenitou cestu? Po te se pujde blbe i okovanymu koni (podkovy na kamenech klouzou).

  Kdyz jsem si koupila kone, rozhodla jsem se, ze bude naboso, protoze jezdime na piskove jizdarne, po polnich nebo lesnich cestach, vybehy jsou travnate nebo hlinene (proste mekke). Ustajeni si vybiram i podle terenu, jednim z kriterii je moznost vyjizdek, zajimam se o povrch. Kobylu si delam sama, 5 let. Kobyla je ustajena cca 12/12, povrch na kterem travi vetsinu casu je mekky, kopyto je adaptovane na mekci povrchy. Jediny problem je tvrda cesta a na ni kameny/hruby sterk (rovna tvrda cesta je ok). Potkavame jen kratke useky, pokud nejdou objet krajem, sesedam, vedu na ruce, kdyby useky byly delsi pouziji boticky (mam je v zaloze, nepouzivam)

  A na kulhaveho (nebo jinak bolaveho) kone proste nelezu. Tecka.

 • 100. Vap

  souhlasím

  16:16 - 16. 08. 2011

  Musím souhlasit, taky mě rozčiluje, že ti, co nechovají koně metodou "alá Strasser", tak jsou tyrani a automaticky mají koně v boxe a podkovy i na uších...je to nejspíš zaslepenost i k ostatním možnostem nebo co...já mám koně v režimu 24/7 podle svojí metody a mých koních, bosky, nekulhající, zdravé, spokojené ...

1 2

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 15 čtenářů. Celkový počet bodů: 71.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: