Václav Vydra týrá koně...?

8. 09. 2011 08:00

Obrázky: 13

Autor: Pavel Mádr Spoluautoři: Václav Vydra Foto: archiv autora Rubrika: Různé Počet přečtení: 43483 Počet komentářů: 94 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

Reakce pana Václava Vydry a MVDr. Pavla Mádra na článek Dr. Švehlové "Návštěva Hněvšína: Koně naboso nebo koně naboso?“.

Původní článek: Návštěva Hněvšína: Koně naboso nebo koně naboso?


Václav Vydra, známý a oblíbený herec, který se rád ukazuje na veřejnosti se svými koňmi a jezdí na nich bez použití železa v hubě a bez použití podkov, chová je ve volném ustájení a snaží se jim poskytnout optimální povrch ve výběhu a několik let se snaží toto propagovat, dva roky studoval ošetřování kopyt u nebezpečně smýšlející německé veterinářky Dr. Strasserové, která celý svůj život zasvětila výzkumu a léčbě nevyléčitelných koní, tak tento navenek sympaticky působící herec je ve skutečnosti trapič koní, který ani neumí pořádně jezdit, a na koních se udrží jen proto, že tito nebožáci jsou od něj ostrouháni tak, že jsou rádi, že vůbec mohou chodit. Je to nesvéprávný papoušek, který přečetl jedinou knihu plnou bludů a teď opakuje naučené fráze, aby zmátl nebožáky, kteří by měli také rádi bosé koně a oni se pak hrnuli k němu a dalším několika fanatikům, kteří jim budou strouhat kopyta jejich koní do krve a vyrobí jim z nich nefungující válce.

Václav Vydra a GustavDokonce dokázal zfanatizovat i některé veterináře a politiky, aby mohli tyto krajně nebezpečné, až sektářské, teorie dokonce vyučovat a dál mást ubohé laické milovníky koní a tak ohrožovat celý, od středověku zaběhlý, systém péče o koně a jeho výuku. Pravděpodobně se na tom bude snažit i obohacovat. Svým koním, se kterými se prezentuje na různých akcích a kteří permanentně kulhají, nechal po sejmutí podkov před pěti lety ničit krásná, zdravá kopyta vystudovaným Strasser ošetřovatelem a nejspíš proto, aby ušetřil a měl čím zabít svůj volný čas, sám vystudoval a rozhodl se rýpat kopyta svých koní sám. Přitom by mohl oslovit spoustu jiných, kvalifikovaných kopytářů či kovářů či veterinářů, kteří by mu rádi nezištně pomohli, jeho koně by uzdravili a oni by zase mohli šťastně stát v boxe a občas i běhat po pastvinách. Ale on si vybere zrovna učení největšího vyvrhele, který si vycucal z prstu úplné bludy, snad i z nudy popadne šablonu, nůž a pero a drze pomáhá toto učení šířit. Dokonce k tomu zneužívá své popularity. Ovšem nejhorší je, že to nedělá ve zlém úmyslu, je jen naivní a pomýlený. To je ale zapotřebí zatrhnout. Je třeba objektivně informovat celou koňskou veřejnost o nebezpečí, které tito pánové (a dámy) představují pro naše skvělé, zdravé koně.

Obdivuji sebejistotu, se kterou se skupinka několika inkvizitorů z internetového portálu o koních nechá pozvat na návštěvu, aby svého hostitele nechala ukamenovat, a dokonce sama první kamenem hodí. Opravdu vznikl zcela netendenční a objektivní článek ....

Přeji všem zúčastněným jejich zdravé koně a mrzí mě, že se nespojí a nepomohou zástupům koní majících problémy s kopyty stejně tak jako pomohl p. dr. Mach mrzákům, které zakoupil, a oni za rok s chutí skákali parkury. Někdo ovšem zase dá takového koně raději utratit, aby se nemusel dívat na to, že kulhá.

Škoda, že jsem vás nepotkal před 5 léty. Nejspíš bych měl doma ukázkově napravené mrzáky, na kterých bych mohl s čistým svědomím jezdit a všichni by si přáli, aby jejich koně měli taková kopyta...

Mrzí mě, že redakce postavila celou věc takto. Myslím, že stejně tak jako mě navštěvuje spousta lidí, kteří se chtějí něco dozvědět o mě a mých koních, mohlo i toto proběhnout v daleko konstruktivnějším duchu, a třeba nás všechny, kteří se snažíme udělat pro zdraví koní něco dobrého, posunout dál.

Ovšem to se takhle opravdu nedělá.

Kdo chce bít psa, vždycky si najde hůl.

Děkuji bývalým kamarádům za snahu mě a mé koně ještě více zpopularizovat a omlouvám se, že kontrola z KVS, kterou na mě poslali, neodhalila, že týrám koně. V opačném případě by asi měli ještě větší radost.

Každý, i opravdu zdravý kůň, může někdy kulhat. Já jsem rád, že mohu se svými koňmi dělat to, co baví mě i je a dovolím si tvrdit, že je znám lépe a i o jejich kopytech a zdraví vím víc než ti, kdo mě na tomto fóru upalují.

Kdo z vás ví, jaká kopyta měli mí koně dřív a jaký pokrok udělali za tu dobu, co jsou bosí? Mí koně bohužel zdraví nebyli, když jsem se rozhodl sejmout jim podkovy a začít je léčit. Pravděpodobně nevíte, jaké úsilí je třeba vynaložit, aby se napravilo deformované kopyto.

Podivuhodné je, že se nikdo z kritiků nepřijel podívat, když mí koně v plné formě absolvují skoro každý víkend nějakou akci včetně těžkých parforsních honů.

http://www.youtube.com/watch?v=h280Ir-vUC4

Václav Vydra Démon a GustavPodivuhodné je, s jakou arogancí a povýšeností mluvíte o MÝCH koních, které miluji a kteří by bez péče, která jim je poskytována, možná už ani nebyli. Podivuhodné je, že se nesoustředíte na lidi, stáje a činnosti, u kterých koně opravdu trpí. A - světe div se - třeba ani nekulhají. Zatím. Byli jste se podívat někdy na kopyta koní, kteří sportují? A to na různých úrovních? Nevidíte jejich deformace? Píšete, jako kdyby kulhali jen mí koně, a to asi nejspíš pořád.

Asi máme opravdu jiné cíle a hodnoty.

Mrzí mě pokaždé moc, pokud má některý z mých koní nějaký problém. Snažím se mu vždy maximálně pomoci. Rozhodně ale tady nebudu obhajovat, co, proč a jak to dělám. Jak jsem si všiml, většina čtenářů ani redaktorů to ani nechce slyšet.

Téma je to velmi obsáhlé a proto se musím připojit k MVDr. Mádrovi a pozvat ty, kteří se opravdu chtějí dozvědět, o co jde, na náš seminář, kde se vše podrobně a logicky vysvětluje.

Víc svého času vám už nedám. Potřebuji ho pro své koně.

Václav Vydra


V článku napsaném Dr. Švehlovou „Návštěva Hněvšína: Koně naboso nebo koně naboso?" jsou uvedeny skutečnosti, o kterých se během návštěvy nemluvilo nebo byly dle mého názoru špatně interpretovány, nebo se o nich mluvilo, ale nějak se do článku nevešly, takže bych to rád uvedl na pravou míru.

Parforzní hon Sudermuehlen - VV a GustavPrincipy bosého trimu jsou dost univerzální a většina škol bosého trimu vychází ze stejných nebo velmi podobných premis. Principy trimu Dr. Strasserové byly popsány v článku publikovaném na Equichanelu http://www.equichannel.cz/fyziologicka-uprava-kopyt-dle-dr-strasser. Tyto principy vychází z anatomie, histologie, fyziologie a etologie koní. Všechny jsou doloženy v učebnicích nebo ve vědeckých publikacích. Dr. Strasserová jako pionýr bosého trimu je jediná, která opravdu vychází z vědeckých poznatků a vše co říká, má podloženo. Poměrně snadno lze doložit, že tyto principy jsou skutečné, reálné a zcela logické, vycházejíí rovněž z matematických modelů kopyta a fyzikálních principů přenosu hmotnosti těla na zem při pohybu.

Je těžké se shodnout na hodnocení kopyt a jejich patologií, pokud se neshodneme na principech. A to se opravdu s Dr. Machem ani s Dr. Švehlovou neshodneme.

Jedním z diskutovaných principů je princip uložení kopytní kosti. Kopytní kost byla přírodou zkonstruována tak, aby optimálně zavěšena do kopytního pouzdra roznášela váhu těla na rohové pouzdro. Toto je jedině možné, pokud bude spodní okraj kopytní kosti rovnoběžný se zemí a tím bude úhel korunky svírat se zemí 30 stupňů. V této poloze je směr růstu rohových rourek a lamel takový, že dochází k optimálnímu přenosu váhy na podložku. Tehdy nedochází k deformacím rohového pouzdra a rohovina roste velmi hladká, jednolitá a kvalitní. V této poloze nedochází k přetěžování závěsu kopytní kosti a riziko vzniku chronického schvácení je nulové.

Je zarážející, jaká neznalost panuje všeobecně k tomuto tématu a neustále se omílají konvenční poučky pro polohu kopytní kosti a tvar kopyta. Bylo by jistě dobré pro kritiky, aby si k této problematice něco přečetli nebo se důkladně podívali na kopyto koně.

Poloha kopytní kosti souvisí také s prokrvením kopytní škáry. Jakýkoliv náklon kopytní kosti vede ke zhoršenému prokrvování kopytní škáry především v přední části kopyta. Tento efekt je podstatou znecitlivění kopyta a tedy potlačení bolesti, jak při patologických stavech v kopytě, tak i při fyziologickém pohybu. Kůň má omezenou citlivost a tím dostává méně informací o terénu, po kterém se pohybuje. Paradoxně se jeví jako zdravý, protože díky znecitlivění nekulhá.

Další z principů je princip stimulace kopytního mechanismu. Dnes nikdo z odborníků zabývajících se úpravou bosých kopyt nepochybuje o důležitosti kopytního mechanismu a snaží se svou úpravou podpořit jeho funkci. V zajímavé diskuzi s týmem Equichannelu vyplynulo, že dámy a pán toho moc o fungování kopytního mechanismu neví a zjevně se ani nepokoušejí něco se dozvědět, přestože na Equichanennelu byl o tomto tématu opět publikován článek http://www.equichannel.cz/kopytni-mechanismus.

V případě koní Václava Vydry je zjevné, že kopytní mechanismus funguje tak, jak má. Výjimku samozřejmě může představovat pravé přední kopyto Navary, které je špalkové, zužuje se od korunky dolů a kopytní mechanismus je tudíž omezen. Nicméně za dobu, co se kopyta Navary upravují podle principů Dr. Strasser, dochází k postupnému rozšiřování a nápravě tohoto stavu.

Toto obecně platí u všech koních Václava Vydry a pokud nahlédnete do dokumentace, zjistíte, že v důsledku podkování měli tito koně opravdu deformovaná a nemocná kopyta a za posledních 5 let bosé úpravy tato kopyta udělala obrovský pokrok. Překvapují mě soudy Dr. Macha, které dělá bez znalosti anamnézy těchto koní.

Jednou z naprosto mylných představ určité skupiny zabývající se bosým trimem je přeceňování významu stimulace střelu a významu tvaru střelu. Je sice jasné, že střel je indikátorem zdraví kopyta a utlačený střel je důsledkem kontrakce kopyt, ale střel hraje v kopytním mechanismu jen minoritní úlohu. Pokud nejsou správně upravovány nosné stěny, rozpěrky, chodidlo,... je naprosto zbytečné hovořit a zabývat se úpravou a tvarem střelu.

Co je opravdu na pováženou, jsou poznámky o výšce chodidlové klenby potažmo o plochosti kopyt. Tato tvrzení svědčí opravdu o neznalosti problematiky bosých kopyt a o hlubokém rozporu v posuzování zdraví kopyt mezi konvenčním pojetím a pojetím školy Dr. Strasserové. Hloubka kopytní klenby je u koní Václava Vydry zcela fyziologická. Naopak vysoká klenba chodidla je průvodním jevem kontrahovaných kopyt a kopyt s přerostlými patkami a rozpěrkami. Dr. Mach taková kopyta považuje za zdravá! Což já považuji za neštěstí.

Je značně nesmyslné u koní upravovaných bosým trimem používat diagnostické kopytní kleště pro zjištění bolestivosti. Vzhledem k dosti značné pružnosti patek a záměrnému udržování pružnosti rohoviny bude kůň vždy cítit stisk kleštěmi jako bolestivý, bez toho, že by v kopytě probíhal patologický proces.

VV a GustavMezi chovateli koní a veterináři existují mýty v posuzování a vnímání bolesti. Je nutné odlišovat bolest způsobenou patologií v kopytě a citlivost fyziologicky upravovaných a tedy fyziologicky citlivých kopyt, který vede ke snížení komfortu při pohybu po nekvalitním povrchu. Je naprosto nesmyslné si myslet, že kůň, který nekulhá, nemá poškozená kopyta a naopak, kůň, který kulhá, má kopyta poškozená. V případě koní pana Václava Vydry (kromě Nelly) nebyl na kopytech žádný akutní patologický stav, který by ukazoval na zánět (rubor, calor, dolor, tumor et functio laesa). U těchto koní nebyla klinicky zaznamenána změna triasu, která by opravdu znamenala příznak velké bolestivosti. Dr. Mach, k mému překvapení, toto vyšetření vůbec neprovedl, ačkoliv to má být první věc, kterou veterinář musí provést "lege artis", pokud zvíře vyšetřuje.

Během návštěvy Hněvšína nepadl jediný dotaz na moje curriculum vitae, přesto bylo v článku probíráno. Tak jen pro upřesnění. Moje veterinární praxe je smíšená. Jsem z veterinární rodiny, kolem koní se pohybuji do svých 16 let a mám dostatek veterinární praxe u koní. Nezabývám se profesionálně úpravou kopyt, ale kopyta strouhám jako student SHP a vystrouhal jsem dostatek kopyt pod dohledem Dr. Strasser. Moje sympatie k principům Dr. Strasserové vychází z toho, že jsou v souladu s mým pojetím veterinární medicíny s důrazem na fyziologii organismu. V současnosti se mimo jiné profesionálně zabývám diagnostikou kopytních patologií a v databázi mám stovky rentgenových snímků kopyt s různou anamnézou. Podporuji diagnosticky ty, kteří chtějí mít u svého koně správně fyziologicky upravená kopyta a takto zachovali zdraví a dlouhověkost svého koně. Současně, společně s Václavem Vydrou, pomáháme zájemcům vytvářet optimální podmínky držení koní, aby nedocházelo k jejich poškozování nevhodným ustájením.

Kritikům, kteří tvrdí, že Dr. Srasserová je jedinou duchovní matkou a uctívanou polobohyní, bych rád odpověděl toto: „Dr. Strasserová nese velké zásluhy, že shromáždila všechny informace, ale ona sama přispěla jen relativně malou částí do celé mozaiky, z které vychází tento celkový obraz. Jsou to desítky lidí, kteří stojí vědomě či nevědomě za tímto směrem koňské ortopedie. Z mnohých bych rád jmenoval tyto: Bracey Clark, Christopher Pollitt, H. Smedegard, Robert Cook, L. Bein, R. Zierold, apod.."

Co je opravdu zarážející, je nezájem týmu z Equichannelu o vzdělávání. Ačkoliv byli všichni pozváni na seminář „Život se zdravými kopyty", nikdo se nakonec nezúčastní. Z dlouhé diskuze, kterou jsme vedli s týmem Equichannelu, ale vyplývá, že o principech Dr. Strasserové nikdo z nich nemá elementární znalosti a naopak se drží svých dogmat, které jsou poplatné konvenčnímu chovu koní a konvenční veterinární péči. Pokud chci něco kritizovat, musím o tom něco vědět a to dámy a pán, se vší úctou, nesplňují. Na rozdíl od nich Dr. Strasserová a její studenti mají znalosti i z „druhé strany".

Podporuji vzdělání v oblasti úpravy bosých kopyt a aktivně ho prosazuji a provozuji, protože praxe ukazuje neustálé rozšiřování mýtů v této oblasti, hlubokou neznalost amatérských kopytářů vedoucí k poškozování koní. Tvrdím, že kromě školy Dr. Strasserové neexistuje v České republice odpovídající vzdělávání v oblasti úpravy bosých kopyt, které má skutečně vědecké základy a vychází z obrovských praktických zkušeností.

Je evidentní a dá se celkem snadno prokázat na případových studiích, že koně strouhané podle principu „nedotýkám se chodidla a rozpěrek" nebo „strouhám tak, aby kůň nebyl citlivý po vystrouhání" mají velmi podobné patologie a deformace jako koně s podkovanými kopyty. Důsledky těchto trimů jsou velmi podobné následkům podkování, jelikož dochází ke snížení prokrvování kopytní škáry, ke znecitlivění a k deformacím podobným a někdy i horším než u kopyt podkovaných. Otázka tedy zní, kdo skutečně poškozuje a týrá koně? Já odpověď znám a doufám, že k poznání dojdete i vy.

Pevně doufám, že naše vyjádření budou publikována bez cenzury redakce Equichannelu.

Pavel Mádr


Redakce EQUICHANNELu dala příležitost k vyjádření (nezkrácenému a necenzurovanému) i druhé straně, musí ale upozornit čtenáře, že se neztotožňuje s prezentovanou filosofií ani výroky.


Pod článkem je přiložený dopis pro dr. Strasser s otázkami týkajícími se situace zjištěné při návštěvě Hněvšína a odpověďmi paní doktorky.

Připojené obrázky

Připojené články

12.08. 2011 11:00 Návštěva Hněvšína: Koně naboso nebo koně naboso?

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Jana Lacková

  Má se čím chlubit

  08:59 - 08. 09. 2011

  Koně na videu přiloženém ke článku MVDr. Švehlové viditelně kulhali. Dokonce tak, že by to poznal snad i úplný lajk. Chlubit se a hájit tím, že jsou téměř každý víkend vystavení těžké zátěži, je postavené na hlavu. Co se týká přiloženého videa, koně jsou na něm vesměs ve cvalu (a já si opravdu netroufnu hodnotit kulhání/nekulhání při pohledu na cválajícího koně), na videu se dvěma koňmi na ruce, kde je zachycen i přechod do klusu a následně kroku, je jasně vidět, že pro ryzáka s lysinou po pravé ruce p. Vydry je pohyb bolestivý, nepravidelně drobí zadníma nohama a co chvíli "trhne" hlavou dolů při odlehčení kopyta, které právě silně zabolelo (neumím to líp popsat, ale zná to asi většina z nás, když kůň nešikovně šlápne na velký kámen apod.). Za pohyb koně po páně Vydrově levici bych taky ruku do ohně nedala, nevídím sice zřetelné kulhání, ale rozhodně nejde ani uvolněně a čistě.
  Démon naproti tomu na dalších záběrech přešel asfaltku docela ochotně, což by ale znamenalo tak akorát to, že ASPOŇ JEDEN z těch koní při pohybu netrpí. To ale rozhodně není obhajoba pro ty ostatní.

 • 2. Eva Hálová

  Trocha hysterie nikoho nezabije.....

  09:11 - 08. 09. 2011

  Ale také nic neřeší.Pane Vydro,nikdy jsem Vám ani já ani většina lidí tady neupírala to,že svoje koně zjevně milujete a děláte pro ně všechno,co považujete za správné.Nechápu proč celou problematiku stavíte do tak emočně vypjaté roviny.Za svou osobu jsem tu už psala,že je mi úplně jedno,co se svými koňmi děláte,jsou vaši a je to vaše věc,to,že mě se to nelíbí,je věc druhá,vám se zase nelíbí,že bych nechala zvíře,které podle mne trpí bez výčitek utratit a taky na to máte právo.Tak v čem je problém? Pro mne je problém v tom,že řekněmě využíváte faktu,že jste mediálně známou osobností a naprostým laikům vykládáte,jaká je to děsná kruťárna (doslova vás cituji) koně chovat jinak,než vy si myslíte,že je správné. Stavíte se ve své reakci do pozice ublíženého,ale zapomínáte ,že to,jakým způsobem tady v diskuzi reagoval pan doktor Mádr na velmi slušně položené otázky zkušeného kováře mělo k nějaké konstruktivní debatě víc než daleko. Vy jste povoláním herec,já flétnistka.Oba se ve svém volném čase věnujeme koním.Taky jsem absolvovala pár kurzů a přečetla o nich lecos,ne že ne,ale pořád jsme laici,oba dva.Samozřejmě nám to nebere možnost mít na věc vlastní názor a dělat věci po svém,ale to ja tak asi vše. A k tomu ježdění,to že vaši koně absolvují těžké parfosní hony a kdoví co ještě nemusí nutně znamenat,že je to v pořádku,ale jak už jsem zmínila výše,je to vaše věc,já bych na takového koně nesedla a není to o tom,že bych si nikdy nepořídila domů chromou hajtru,která " v pohodě" absolvovala s jinými "odborníky" několik vašich memoriálů a kdyby nebyla u mě,drndalo by se na ní furt.Já se na ní chodím koukat,jak se fláká po pastvině,moje volba....

 • 3. dariko

  Nerozumím.

  09:22 - 08. 09. 2011

  Po přečtení zmíněného článku jsem smekla Equichannel týmu za to, nakolik nestranně a objektivně k věci přistoupil. Vidět něco takového osobně, chce se mi brečet a jediný argument zmíněných pánů by ani trošku neospravedlnil to, co ti koně zažívají. Redakce místo toho vydala článek, který se nikterak nerozčiloval a bez emocí popsal, co tým při návštěvě viděl a slyšel.

  Chápu, že není příjemné to vidět černé na bílém a už vůbec ne o sobě v přiložené diskusi číst reakce davu vyzbrojeného pomyslnými vidlemi a pochodněmi, ale proč se tak okatě vztekat?

  Pánové, buď to nechte vyhnít nebo přistupte na rozumnou, slušnou diskusi, podloženou fakty. Těmihle výkřiky akorát shazujete sami sebe.

 • 4. Longgun

  Ano...

  09:34 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 2.

  pan Vydra si myslí,že to co dělá s konmi je správné...to si,ostatně, myslíme všichni od koní...ale,narozdíl od pana Vydry to,většina z nás, nikomu nevnucuje...Ted mne napadlo...proč paní Strasser objevuje objevené?...Proč se nevěnuje studiu života mustangů,ti měli kopyta ukázková...A co se týká venkovího "ustájení" koní...ano-kůn patří ven,do volnosti,ale dnešní koně jsou v mnohém zhýčkáni a někteří dokonce vyžadují klid svého boxu,kde je nikdo a nic neruší...Pane Vydro...nehazejte všechny,kdo má koně v boxu,do jednoho pytle...Je to případ od případu...lidé jsou různí...různě chovají koně...měřítkem je spokojený a vyrovnaný kůn...a je jedno,zda v boxe či na pastvinách...kdyby byl box takové zlo pro koně,tak by se žádný kůn do něj nenechal,dobrovolně, zavřít...Pane Vydro,to Vy jste začal,jako první, kritizovat ty,kteří nechovají koně jako Vy...tak jste musel,přeci očekávat odezvu...

 • 5. Longgun

  ...

  09:45 - 08. 09. 2011

  Tato reakce obou pánů se dala očekávat...jsou,naprosto,čitelní...prostě si myslí,že jejich metody jsou neprůstřelné,šíří to do světa a nebezpečí se skrývá v tom,že se nechají ostatní lidi zblbnout názory těchto pánů...za což,ale tito dva pánové nemohou...a zlobte se nebo ne,pane Vydra...ale to,že jste herec,hodně "napomáhá" Vaší popularitě"...u konské veřejnosti...je to dvousečné...

 • 6. jitro

  demagogie

  09:53 - 08. 09. 2011

  Demagogie, logický klam (http://cs.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%BD_klam), fanatismus... to myslíte, že někoho přesvědčí o Vaší pravdě?

 • 7. pupanec

  ???

  09:53 - 08. 09. 2011

  Mě jen zaráží,že má pan Vydra smůlu v tom,že všichni jeho koně měli nějak deformovaná kopyta před tím,nežli je zul.??

 • 8. Ondřej POSEJPAL

  ani tak ne, prostě ne.

  09:59 - 08. 09. 2011

  Přesvědčit někoho divadelním výstupem lze jen na půdě divadla. Uvést mnoho lidí do rozpaků se v občanském styku daří stejně jako v divadle. K argumentaci to má však daleko.
  Metoda, která odstraňuje jednu patologii druhou je pro praxi nevhodná. Že Vydrovi koně vydrží i s tímto hendykepem v provozu je sice patrné, ale vystavovat je takové zátěži v případě zjištěných onemocnění není v pořádku.
  Nechápu, proč tedy nekontaktujeme ostatní jmenované, když dr.Strasser není matkou myšlenky a tedy její interpretace může být nepřesná. Vezmeme-li však v úvahu fakt ,že znalosti o kopytech se může každý získat i jinde a to na mnoha místech na světě. A ve školách obecně renomovanějších než je škola bosého trimu dr.Strasser. Musíme vzít následně v úvahu i fakt, že lidé kteří jsou proti této metodě mohou mít pravdu.
  Podle mých informací, osobně zažitých, není ve světovém měřítku mnoho přívrženců metod Strasser. Znám však mnoho lidí, kteří "navlastníriziko" po zvážení - obohatili a úspěšně praktikují metody "z vlastní hlavy" a jsou uznávanými podkováři ( mnozí z nich to dělají se souhlasem např. britského cech podkovářů. Což pro mě znamená, že je to ze všech stran ověřený člověk, který provádí vhodné zásahy. To si pak můžu ověřit na jeho výsledcích práce po léta nazpět.
  Já v podstatě konvenčním vzdělávacím systémem neprošel. Zato sem mohl pracovat s lidmi, kteří jsou skutečnými odborníky. Celosvětově.
  Kopyta si dělám sám, koně nemají problémy, nejsou-li přetěžováni ( což se občas podaří). V součastné době mám dva koně ve stádě, které jsem léčil. Jeden už je v pořádku druhý ještě ne. K prvnímu. Byl dlouhodobě okován, měl problémy s předními i zadními kopyty, podkovy sem mu tedy sundal a ......postup a způsob léčby nebudu rozvádět. Netrvalo dva roky, a koník při absolvování řady i náročných pochodů chodí bez problémů. Nechápu, kde se bere 5 let péče bez výsledku, nebo z výsledkem značně pofidérním. Za mě ne ani omylem, přes moje počáteční sympatie k Vydrově záměrům. NE! další argumenty jsou na prd.

 • 9. francoise89

  plus

  10:21 - 08. 09. 2011

  Jedno se panu Vydrovi ale vyčíst nedá....kolik z vás dokáže koně ovládat pouze vodítkem kolem krku? Je vás minimum, zajímalo by mne kolik jezdců by se na svém koni udržela po celý parkur, kolik koní by správně v čas změnilo směr a kolik by jich před překážkou nezastavilo...? Jeho koně pracují aspoň ochotně, což se o jiných (spoutaných udidlem, zavřihubem, martingalem, apod.) říct nedá.

 • 10. žofré

  vet vetovi

  10:23 - 08. 09. 2011

  psal v případě MVDr Švehlové velmi,velmi slušně,od sehr Geehrte až do konce,formálně i smyslem.
  Odpověď přišla,jaká přišla,doporučuji číst v německém originále.Nebo alespoň ocenit počet vykřičníků za každou druhou větou,argumentace typu"ti v boxech jsou na tom hůř" až po konstatování,že na odpovědi kolegyni a zástupci velkého koňského serveru v zemi,do jejíhož ofiko vzdělávacího systému se chystám šířit svou ideologii, čas/ a jestli to ještě není jasné,tak si má dotyčná zaplatit můj seminář/.Opravdu,Klarheit/jasno/..
  Jinak to vidím jako Eva Hálová,cca.
  A raději si odpustím úvahy nad pojmy"známý a oblíbený".

 • 11. žofré

  re francoise

  10:28 - 08. 09. 2011

  Tak raději garantovat rodný list na výuky vedení koně parkurem na laně kolem krku,jinak bez udidel?U každého učiliště,u ZZVJ, povinné?To by pane byl záměr..i do lesa,do vozu,do dostihů..to by byla zas jednou kotlinka napřed.,proč to do systému vzdělávání nepřidat,železo v hubě není stejné jako na kopytech?:-).

 • 12. Longgun

  To ano...

  10:29 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 9.

  Ale tady se,všude píše o kopytech a chovu koní...ne o jezdeckém umění...to je,v tuto chvíli,nepodstatné...

 • 13. jaja

  Reakce na odborné nesmysly, lži, polopravdy a demagogie

  10:30 - 08. 09. 2011

  Tímto reaguji na dr. Mádra a jeho odborná tvrzení:

  (citace dr. Mádra): 1) Principy bosého trimu … Všechny jsou doloženy v učebnicích nebo ve vědeckých publikacích. Dr. Strasserová jako pionýr bosého trimu je jediná, která opravdu vychází z vědeckých poznatků a vše co říká, má podloženo. Poměrně snadno lze doložit, že tyto principy jsou skutečné, reálné a zcela logické, vycházejíí rovněž z matematických modelů kopyta a fyzikálních principů přenosu hmotnosti těla na zem při pohybu.

  Odpověď: Prosila bych pana Mádra, aby konečně vše doložil. Dokud tyto důkazy neuvidíme a nebudeme moct potvrdit jejich existenci a důvěryhodnost (metodika apod.), pak budeme i nadále brát tyto řeči jen jako nepodložené výmysly, ať už paní doktorky nebo jejích českých zástupců. Až všechny práce uvidíme, můžeme se bavit konkrétně přímo nad nimi, zatím je to jen neustálé opakování „věřím, věříš, věřte“!

  (CItace dr. Mádra) 2) Jedním z diskutovaných principů je princip uložení kopytní kosti. … Toto je jedině možné, pokud bude spodní okraj kopytní kosti rovnoběžný se zemí a tím bude úhel korunky svírat se zemí 30 stupňů. … Je zarážející, jaká neznalost panuje všeobecně k tomuto tématu a neustále se omílají konvenční poučky pro polohu kopytní kosti a tvar kopyta. Bylo by jistě dobré pro kritiky, aby si k této problematice něco přečetli nebo se důkladně podívali na kopyto koně.

  S tím velmi přímo souvisí i toto tvrzení:

  3) Jednou z naprosto mylných představ určité skupiny zabývající se bosým trimem je přeceňování významu stimulace střelu a významu tvaru střelu. … střel hraje v kopytním mechanismu jen minoritní úlohu. Pokud nejsou správně upravovány nosné stěny, rozpěrky, chodidlo,... je naprosto zbytečné hovořit a zabývat se úpravou a tvarem střelu.

  Odpověď: Tvrzení po číslem 2) je jedním ze základních kamenů celé teorie i praxe dr. Strasser – a jedním z největších nesmyslů, které její propagátoři šíří a dodržují. Mezi rameny palmárních výběžků se již nachází prstní polštář, který podkládá část kopytní kosti. To, do jaké míry je vyvinutý, ovlivňuje mimo jiné i míru zvednutí kopytní kosti v její zadní části, čili velikost palmárního úhlu. Dále je třeba si uvědomit, že palmární výběžky kopytní kosti jsou zavěšené nejen na vnější kopytní stěně čtvrtí, ale i na rozpěrkách. Pokud je tedy dobře vyvinutý prstní polštář (široký a vyvinutý střel – proto říkám, že toto spolu souvisí), pokud jsou rozpěrky přiměřeně dlouhé, pak ani kopytní kost s pozitivním palmárním úhlem nepřetěžuje přední plochu lístkového závěsu. Pokud byste studoval i v jiných zdrojích informací o BOSÝCH KOPYTECH, zjistil byste, že zdraví koně s funkčními kopyty mají palmární úhel většinou mírně pozitivní, uvádí se cca 1-5(7)°! Mnoho představitelů BOSÝCH TRIMŮ považuje za důležitější udržovat rovnou osu prstu a umístění kopytní kosti pod osou celé končetiny, než rigidní lpění na pochybném nulovém palmárním úhlu.

  Navíc nulový palmární úhel je již považován za nebezpečný stav. Je totiž měřen na mírně zatíženém kopytě (stojící kůň). V případě, že kůň při pohybu dopadne na kopyto – správně nejdříve na patky -, prošlápne spěnku, roztáhne a sníží patky, prstní polštář se zmáčkne a palmární výběžky kopytní kosti sníží. Pokud má výchozí úhel nulový, dochází k tomu, že se stane negativním se všemi svými následky!

  Můj osobní názor na to, proč teorie dr. Strasser mluví o nulovém palmárním úhlu a jedním dechem podceňuje význam střelu, je skutečnost, že nadměrně vyřezává rozpěrky a patky, zvyšuje tlak kopytní kosti na prstní polštář, který následně zakrňuje a tím se nemůže rozvíjet střel, takže ten není schopen zespodu podložit zadní část kopytní kosti, která o to více dosedá na palmárními výběžky „na zem“ (= nulový úhel) atd. atd. Navíc koně nadměrně vyřezané patky bolí, odlehčuje je, omezuje se jejich rozšiřování při došlapu a tím se kontrahují, zakrní prstní polštář atd. atd.
  Nemluvě o tom, že tím se naprosto ničí fungování kopytního mechanismu. A jsme u toho: VY nemáte představu, jak kopytní mechanismus funguje! Vaše interpretace jeho podstaty vychází z teorií dr. Strasser, které považuji ve světle současných poznatků (U BOSÝCH KONÍ) za naprosto přežilé! Vaše tvrzení, že kopytní kost se při došlápnutí na zem v kopytním pouzdře ZVEDÁ je zcela scestné. Jeden příklad KM u bosého kopyta uvádím odkaz na zajímavé video: http://www.youtube.com/watch?v=Y7YuzTTOhp8.

  (citace dr. Mádra): 4) V případě koní Václava Vydry je zjevné, že kopytní mechanismus funguje tak, jak má. Výjimku samozřejmě může představovat pravé přední kopyto Navary, které je špalkové, zužuje se od korunky dolů a kopytní mechanismus je tudíž omezen.

  Odpověď: Jak je zjevné, že funguje kopytní mechanismus u koní pana Vydry? Co má být výsledkem dobrého kopytního mechanismu? Přinejmenším silné, funkční patky a dobře vyvinutý střel! Ale ten není ani na jednom předním kopytě ani jednoho jeho koně! Navíc jsou VŠECHNA přední kopyta VŠECH jeho koní zúžená, nikoli jen pravé přední kopyto Navarry! Je to evidentní lež a my to máme zdokumentované! Jak může správně fungovat kopytní mechanismus u kopyt, která se směrem k zemi nejenže nerozšiřují, ale dokonce zužují??? Jedním z předpokladu správné funkce KM je rozšiřování kopyta od korunky k zemi!

  (Citace dr. Mádra): 5) Poloha kopytní kosti souvisí také s prokrvením kopytní škáry. Jakýkoliv náklon kopytní kosti vede ke zhoršenému prokrvování … Kůň má omezenou citlivost a tím dostává méně informací o terénu, po kterém se pohybuje. Paradoxně se jeví jako zdravý, protože díky znecitlivění nekulhá.

  Odpověď: Ano, velmi dobře se mluví o nebolesti u tvora, který své pocity nemůže svému majiteli zařvat do obličeje… Protože tato rovina diskuse je skutečně pouze o teorii a empatii, schválně jsem posledních několik týdnů sledovala sebe samu: máme před stodolou, kam koně několikrát denně chodí, navezený makadam. Chodím tam také dost často, někdy v „žabkách“ s tenkou podrážkou, jindy ve farmářkách. V obou případech cítím, že po kamenech šlapu, přesto mě to nebolí a nekulhám. Občas chodím na procházky po našich polních cestách, kde se makadamem taky nešetří. Nosím botasky či farmářky (v žabkách mě na kamenech bolely nohy po nedlouhé době), v obou cítím makadam, přesto mě to nebolí a nekulhám a dokonce jsem po něm i běžela, bez kulhání. To, že vím, po čem chodím, ještě neznamená, že mě to bude bolet nebo že budu kulhat!

  (citace dr. Mádra): 6) … pokud nahlédnete do dokumentace, zjistíte, že v důsledku podkování měli tito koně opravdu deformovaná a nemocná kopyta a za posledních 5 let bosé úpravy tato kopyta udělala obrovský pokrok.

  Odpověď: Byli bychom velmi vděčni, kdybyste předložit dokumentaci potvrzující tato slova: fotografie kopyt všech koní pana Vydry před první úpravou dle dr. Strasser, aby bylo možné je porovnat s fotografiemi, které jsme pořídili my.

  (citace dr. Mádra): 7) Je značně nesmyslné u koní upravovaných bosým trimem používat diagnostické kopytní kleště pro zjištění bolestivosti. Vzhledem k dosti značné pružnosti patek a záměrnému udržování pružnosti rohoviny bude kůň vždy cítit stisk kleštěmi jako bolestivý, bez toho, že by v kopytě probíhal patologický proces.

  Odpověď: Síla, kterou vyvine muž na diagnostické kleště, je ve srovnání se silou kterou dopadá kopyto koně na zem výrazně menší. NENÍ PRAVDA, že diagnostické kleště se u bosých kopyt nemají používat, naopak, používají se a zdravá a funkční bosá kopyta jsou na jejich stisk nebolestivá a chodidlo nepruží. Mimochodem, patky Démona pružily i po stisku pouhého PALCE DR. MACHA! Podle toho Démon také klusal nefyziologicky i po pouhé trávě! Vše mám natočeno na videu!

  (Citace dr. Mádra): 8) V případě koní pana Václava Vydry (kromě Nelly) nebyl na kopytech žádný akutní patologický stav, který by ukazoval na zánět (rubor, calor, dolor, tumor et functio laesa). U těchto koní nebyla klinicky zaznamenána změna triasu, která by opravdu znamenala příznak velké bolestivosti. Dr. Mach, k mému překvapení, toto vyšetření vůbec neprovedl, ačkoliv to má být první věc, kterou veterinář musí provést "lege artis", pokud zvíře vyšetřuje.

  Odpověď: Pokud má být vyšetření lege artis, pak je třeba zjišťovat trias u koně v klidu. Vzhledem k tomu, že tito koně byli převádění přes makadam, trávu do kopce a kus po silnici a pak popocházeli po pastvině, bylo skutečně nemožné zjišťovat skutečně klidové hodnoty. Ve chvíli, kdy stáli v klidu na jízdárně, je navíc kopyta zcela jistě nebolela a nebyl ani důvod, aby měli zvýšené hodnoty triasu. Bylo by potřeba změřit tepy během jejich pohybu a porovnávat je se standardními hodnotami. Nevím o tom, že by ale takové standardy – z hlediska zjištění bolesti pohybujícího se koně – byly stanovené, protože tep u pohybujícího se koně ovlivní tolik faktorů, že je téměř nemožné to v polních podmínkách zjišťovat! Takže vaše teorie o zjišťování bolesti koní dle triasu je naprosto irelevantní a dr. Mach neměl jediný důvod toto vyšetřovat! Naopak měl zcela jasný důvod použít diagnostické kleště, které jsou běžným lege artis postupem při diagnostice kulhání!

  (Citace dr. Mádra): 9) Co je opravdu zarážející, je nezájem týmu z Equichannelu o vzdělávání. … Pokud chci něco kritizovat, musím o tom něco vědět a to dámy a pán, se vší úctou, nesplňují. Na rozdíl od nich Dr. Strasserová a její studenti mají znalosti i z „druhé strany".

  Odpověď: Pane kolego, přesně totéž tvrdím já o Vás a panu Vydrovi a zcela jistě i o dalších ortodoxních studentech učení dr. Strasser. Jste naprosto nevzdělaní, co se týče základů anatomie a fyziologie koní, znáte a papouškujete pouze to, co tvrdí dr. Strasser. Ohledně znalostí z „druhé strany“ to u vás naprosto očividně je velmi špatné, jediné, co o tom „víte“, je to, že vše ostatní je špatně.

  (citace dr. Mádra): 10) Je evidentní a dá se celkem snadno prokázat na případových studiích, že koně strouhané podle principu „nedotýkám se chodidla a rozpěrek" nebo „strouhám tak, aby kůň nebyl citlivý po vystrouhání" mají velmi podobné patologie a deformace jako koně s podkovanými kopyty. …

  Odpověď: Prosím o ty zřejmé důkazy na případových studiích. Jinak i toto tvrzení považuji za ničím nepodloženou lež!

  (citace dr. Mádra): 11) Otázka tedy zní, kdo skutečně poškozuje a týrá koně? Já odpověď znám a doufám, že k poznání dojdete i vy.

  Odpověď: Odpověď na tuto otázku si najdou pozorní a trpěliví čtenáři mé reakce jistě sami!

 • 14. Longgun

  ...

  10:34 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 8.

  Myslím si,že svým článkem si pan Vydra proti sobě popudil další lidi...

 • 15. pu

  Je mi zle a chce se mi brečet

  10:42 - 08. 09. 2011

  Úvodem asi říci, že mám všechny koně bosé v režimu 24/7 a vlastní péči spolu s několika ustájenými koňmi.

  Co se týká odpovědí paní Strasser v dopisu, drzosti a arogance, se kterou jsou prezentovýny, nemám absolutně sílu se k tomu vyjádřit. Budí to ve mně naprosté zoufalství a neštěstí. Snad jen k závěru bych řekla, že kopyta, která koním Bůh dal, rozhodně nejsou kopyta, která úmyslně vyřežu do takové tenkosti, že budou pružit pod prsty - a to pod záminkou, aby kopyto co nejvíce pružilo. Proboha, vždyť to kopyto nese často váhu, kterou si ani nedokážeme představit! Samotný kůň váží 500-600kg. K tomu připočítáme cca 100 kg, které kůň nese v podobě jezdce, velikého muže, jako jen např. pan Vydra. Nohosled v jednotlivých chodech předpokládám každý známe, takže víme, že tuto řekněme 700kg váhu nese kůň mnohdy na jednom kopytě. A teď zapojme fyziku, kterou nám pan Vydra argumentuje v článku. Představme si doskok koně z překážky, kde veškerou váhu koně na určitý moment zachycuje jedna přední noha - doskok z výšky znásobený rychlostí pohybu, ve které se jezdí např. oblíbené parforsní hony. Ta síla působící na kopyto je neskutečná! Na kopyto, které je stlačitelné pouhým prstem. A teď si představme, že v místě doskoku leží maličký kamínek. Obávám se, že stačí větvička :( Ještě časem přidám příspěvek, kde upřesním tu váhu, která na kopyto skutečně působí.

  Co se týká článku pana Vydry, místy by člověk kývl a řekl si, ano, ten člvoěk se snaží, má své koně rád. Ale z většiny je to hotové absurdium. Měla bych na autory pár otázek z několika desítek, které mě při čtení článku napadly:
  1) "Jedním z diskutovaných principů je princip uložení kopytní kosti. Kopytní kost byla přírodou zkonstruována tak, aby optimálně zavěšena do kopytního pouzdra roznášela váhu těla na rohové pouzdro. Toto je jedině možné, pokud bude spodní okraj kopytní kosti rovnoběžný se zemí a tím bude úhel korunky svírat se zemí 30 stupňů."
  Řekněme, že proběhl nějaký výzkup, který určil, že 30 stupňů je ten ideál. A co když se změní vzáměrné poměry úhlů ostatních kloubů na noze koně oproti ideálu? Co když můj kůň má strmější lopatku nebo který koli jinou část těla, než kůň, kterému vyhovovalo 30 stupňů? Nejsem lékař, ale je skutečně dobré zabývat se pouze a jedině tím co je pro kopyto obecně dobré, nebo pro celého koně, takového a jediného, kterého právě mám před sebou?
  2) "přeceňování významu stimulace střelu a významu tvaru střelu. Je sice jasné, že střel je indikátorem zdraví kopyta a utlačený střel je důsledkem kontrakce kopyt, ale střel hraje v kopytním mechanismu jen minoritní úlohu. Pokud nejsou správně upravovány nosné stěny, rozpěrky, chodidlo,... je naprosto zbytečné hovořit a zabývat se úpravou a tvarem střelu."
  Pominu-li vlastní a obecný názor na tutu problematiku, jak je možné, že u Vašich koní, které mají správně upravovány nosné stěny, rozpěry a chodidlo po dobu několika let, jsou střely stále kontrahované a nepřipadá Vám podstatné se jimi zabývat?
  3) shlédla jsem video vystoupení p. Vydry, ve kterém vysvětluje divákům, že koně mohou pracovat tak, aby "se nepřepínali jejich fyziologické schopnosti a možnosti" o chvíli později kluše s Démonem do obratu vlevo, kde kůň viditelně ukazuje kulhání a ještě několikrát je toto viditelné. Na videu Démon i skáče přes překážky. Absolvoval tedy Démon skutečně práci, která byla přiměřená jeho schopnostem a možnostem? Jedná se o toto video, čas cca 6:20 http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=LNmS1CrgmSU
  Závěrem, nezávisle na oněch prokazatelných matematických modelech kopyta, logikou a fyzikou, pro mě je podstatné, že moji koně se pohybují bez potíží, radostně a dobrovolně. Je pro mne podstatné, že můj kůň žije život bez bolesti. Sportující okovaní koně se dožívají vysokého věku v plném zdraví, často ještě ve dvaceti letech brázdí úspěšně kolbiště na nejvyšší úrovni. Účastní se závodů tak často, že jakékoli potíže s pohybovým aparátem jsou pro tuto činnost a úroveň naprosto vyloučené. Kůň vykazující známky kulhání na kolbišti by byl okamžitě ze soutěže vyloučen. Jsou Vaše koně, pane Vydro schopní takového stálého zatížení?

 • 16. Longgun

  To jaja

  10:43 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 13.

  Děkuji za článek.je velice poučný a vše,ohledně kopyt,vysvětlující...

 • 17. Longgun

  To pu

  10:47 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 15.

  Další skvělý komentář!...Děkuji!!!

 • 18. Ondřej POSEJPAL

  to francoise89

  10:49 - 08. 09. 2011

  Já umim....heheč
  To mu nikdo nevyčítá. Neni proč. Ale existuje asi 100vka škol podobného zaměření a tam to jezdí o moc čistším způsobem. A na koních kteří překypují zdravím a energií - nekulhají atp.
  PS: Já považuju za umění džigitovku a ne skákání přes klacek - zdá se mi to poněkud banální na to, aby se to dalo posuzovat jako umění. Řekněme základní dovednost?

 • 19. Ondřej POSEJPAL

  to francoise89

  10:59 - 08. 09. 2011
 • 20. Longgun

  Odkaz na yuotube

  11:03 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 15.

  Při sledování videa mne přepadl pocit,že mi je pana Vydry až líto...není zlý,své koně miluje,ale cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly...A ten jeho výklad a ukázky je opravdu dobrý jen pro laiky,kteří jsou štastni,že se s nimi baví slavný herec..někteří lidé,prostě potřebují, k někomu,vzhlížet...

 • 21. Longgun

  To jari

  11:12 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 18.

  Ano,je spousta lidí,kteří opravdu s koněm umí...ale ti se neumí nebo nechtějí zviditelnovat...ted mne napadlo,že pan Vydra,třeba,ani nemůže za to,že se na něj nabalují lidé,kteří ho obdivují a hltají každé jeho slovo...a ve své naivitě si neuvědomí,že to,co hlásá do světa berou,někteří,lidé jako zákon a pak to šíří dál aniž by přemýšleli o pravdivosti tvrzení pana Vydry...

 • 22. Katty

  Pan Vydra

  11:27 - 08. 09. 2011

  Na osobě pana Vydry je nejsmutnější fakt, že nekoňácká veřejnost mu tuhle hloupost a fanatismus žere.Koňáci jen kroutí hlavou. . opravdu nechápu, jak od pohledu příjemný člověk může takhle zblbnout. Podle návštěvy veterináře u něho na statku nešel ani jeden kůň čistě. To nevadí, oni mají přece vysokou zátěž v podobě parfosních honů a 100 km vyjížděk na kterých jsou všichni veselí a hraví. Můj valach chodil bosý dva roky. Po té době mu začali dělat problémy kameny a tvrdý povrch. Tak jsem na předky okovala - no a co?? Špatné spaní kvůli tomu rozhodně nemám - nebudu se dívat, jak mi leze po třech.

 • 23. Ondřej POSEJPAL

  to Longgun

  11:36 - 08. 09. 2011

  no! jo! já jakožto špatný student, jsem se vždycky radoval z úspěchu (např.jednička z básničky), přesto sem však byl, v celku spravedlivě, hodnocen jako podprůměrný žák. Na radosti ze života mi to ale nijak neubralo. A svou autoritu podrážející činnost sem rozvíjel směle dál (autoritu školy). Dneska toho nelituji a vnímám to jak nutný vývoj k postupu v před.... tak mi připadá i působení pana Vydry....s tim že řadu lidí cestou pobaví. Nutno doplnit, že za mého působení ve škole nikdo netrpěl mnou zaviněnou neustálou bolestí v oblasti končetin.

 • 24. ppindian

  Náhodou ..

  12:11 - 08. 09. 2011

  Vašek Vydra má na kontě skvělé počiny. Například Hadrián z Římsů byl naprosto úžasný kus a Vašek naprosto exceloval. Zejména jeho etuda ubohého pajdání ze schodů byla jednoznačně oskarová. Možná právě odtud pramení jeho schopnost udržovat koně tolik let pajdavé :-).
  Ač laik sleduji tuto debatu velmi pečlivě. Chválím celý Eqch za otevřenost, přímočarost a odvahu (na rozdíl od dřívějška) se kterou k celému problému přistupuje, protože jednoznačně nese kůži na trh.
  Koni bych Vaška a jeho spříznence nepustil, protože nemají argumentaci ve vážných tématech podloženou fakty, pozitivní praxí a pozitivními výsledky, na rozdíl od Dr. Švehlové a dalších.

 • 25. Marie Kudrnáčová

  jen se hádejte

  12:25 - 08. 09. 2011

  Můj bratr i otec jsou klasičtí kováři, zárověň jsme měli možnost vidět pana Vydru pracovat na kobyle s podotrochlózou - choval se velmi profesionálně. Myslím, že napadání jedné č druhé strany je dětinské. Ať se každý stará o koně a jejich kopyta dle svého úsudku, ale především tak aby netrpěli. Nic se nemá přehánět a pokud s někým kdo vám strouhá kopyta nesouhlasíte, prostě mu to řekněte a příště si ho nevolejte. Každá myšlenka má své dobré, kůň chodil před tisíci lety bosý, tak proč by nemohl dnes, je jen na majiteli, který musí posoudit, zda mu to ubližuje či ne. Nechápu, že lidé, kteří mají koně, mají vůbec čas se takhle dohadovat, já se nezastavím od rána a stějně vše nestíhám, věnujte se svým koním a přestaňte napadat jeden druhého ;-). M.

 • 26. Marie Volšická

  Začátek článku vystihuje můj názor..

  12:31 - 08. 09. 2011

  Kdyby Vaše názory byli tak opodstatněné, tak se proti Vám nebouří odborníci typu pana Žerta.. a hláška ze zdravý kůň kulhá je nesmysl, kulhání má nějaký důvod. Uvědomte si, že vaše koně nejsou schopni přeskočit ani malé skoky, tak se nenavážejte do koní, kteří skáče vrcholné šampionáty a nekulhají!! Kdyby tam byl nějaký problém, určitě by neskákali 150cm jak nic..

 • 27. petr

  smutné

  12:35 - 08. 09. 2011

  Je velmi smutné jak údajný milovník koní svě koně týrá,ikdyž KVS týrání nezjistila,pro něj jistě argument a tak bude dál tato sektářská skupina šířit své metody.Laikové holt budou dál vzhlížet...
  Nemám obavu,že by jejich kopytářské metody a tzv.celostní péče o koně postihla odbornou jezdeckou a chovatelskou veřejnost.(Už vidím ,jak Vozáb zapřahá bosou čtyřku,Váńa přeskakuje taxis a finále českého skokového poháru pouze na neokovaném koni s lasem kolem krku)
  Amen

 • 28. HelenaG

  pro paní Kudrnáčovou

  12:42 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 25.

  Nejde o hádání. jde o princip, že by v tomto státě měli výhradně tito lidé a výhradně na základech jedné jediné metody vyučovat budoucí generace.
  S veškerou úctou,s tím souhlasit nemůžeme a to propagovat prostě nebudeme.

  Připravené odpolední vyjádření by možná i vám ještě mohlo (znovu) zopakovat, proč to děláme. Jinak bohužel nevím, jak už to říci. Už si připadáme jak kafemlejnek.

 • 29. Ondřej POSEJPAL

  pro petra a p.Kudrnáčovou

  12:48 - 08. 09. 2011

  ten argument s KVS by pro Vydry neměl mít váhu. KVS přece hodnotí situaci podle konvenčních měřítek. (...konvenční jezdec by koně zastřelil...). Byli by-li si svou pravdou tak jisti, tento argument by v čláku vůbec nepadl.

  To jste mě teda znectila. Já mám argument zlomeného zápěstí - takže bych pořádně neudělal nic.

 • 30. Faraonka

  Infantilní

  13:00 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 25.

  Souhlasím s paní Kudrnáčovou. Už to vše začíná nebezpečně připomínat naší politickou scénu.Takové dětinské očerňování a donášení. Vždy jsem si velmi vážila kolegyni Švehlovou i kolegu Macha, ale to co tady rozpoutali a provádějí, mi přijde hodně infantilní, když bych se chtěla vyjadřovat slušně. Že má prostě někdo jiný názor, tak ať má. Nechte proboha p.Vydru a Mádra na pokoji.

 • 31. francoise89

  Nevzorov

  13:12 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 19.

  Jasně Nevzorova znám a obdivuju, ale viděli jste na nějakém z těch videí, že by jezdit, či cvičil na trávě? vše je to v hale....

 • 32. gamblerka

  zas a znovu

  13:19 - 08. 09. 2011

  Už to tu padlo mnohokrát – nejde o názory, ale o to, že jedinými certifikovanými kopytáři u nás mají být ti, kteří se budou vzdělávat v jedné jediné metodě Dr.Strasserové – což tedy bude jediná alternativa k podkování koní nebo úpravě naboso podkovářem (to by mělo být samozřejmostí v jeho repertoáru služeb každého podkováře).

  K té propagované citlivosti - mám dojem, že přirozený práh citlivosti koňského kopyta na terén by měl být takový, aby se kůň před pomyslným predátorem mohl vyřítit tryskem po terénu, ve kterém obvykle žije, aniž by musel být opatrný nebo se po běhu změnil jeho obraz pohybu k horšímu.

 • 33. mika251

  čo ma desí najviac

  13:27 - 08. 09. 2011

  Najviac ma desí presvedčenie dr. Mádra (neviem teda či to je aj názor Dr. Strasser), že koň, ktorý nekulhá, nemože mať v poriadku kopytá, že je to de facto patologie.
  A znovu opakujem otázku, ktorú som už položila v diskusii pod iným článkom - je pán doktor aktívnym jazdcom, majiteľom koní? Alebo je to vášnivý teoretik?

 • 34. theresa.livre

  bohužel se bavíme o článku...

  13:32 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 31.

  Myslím si, že na světe i v ČR je spousta lidí, kteří s koňmi pracují na podobných principech jako pan Vydra, pro mnohé je i určitě v mnoha ohledech vzorem, ať už pracují v halách, na jízdárnách, na volné louce....Celý tento přístup je harmonii, porozumění, vztahu, ale také o autoritě, tvrdé dřině atd. Myslím, že nikdo z nás přímo neupírá lásku pana Vydry k jeho koním a způsob, kterým s nimi pracuje, ale tento článek je trochu o něčem jiném.
  Pokud bychom se bavili a způsobu práce s koňmi, určitě by se zde objevovala pozitiva a kladná hodnocení... (Já sama se svým koníkem pracuji na podobném principu, i když přímo pan Vdry nepatří mezi mé "vzory")....bohužel a myslím si oprávněně, jsou v tomto případě na místě negativa a je mi to upřímně líto...

 • 35. Longgun

  Nejde o hádání paní Kudrnáčová...

  13:51 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 25.

  Ale o zabránění šíření metody Strasser pro budoucí generace...a proč?...ODPOVĚDI JSOU V KOMENTÁŘÍCH ROZUMNÝCH LIDÍ...

 • 36. Romualdo

  5 let strouhat s malým zlepšením

  14:02 - 08. 09. 2011

  Na kurz zdravých kopyt jsem se chtěla přihlásit. Přečtla jsem oba články, dále, knihy paní Strasser, a jiných dalších zdrojů cca 70 let starých, a současných "strouhačů" , či současných podkovářů - snad se mohu označit za poučeného laika. Po shlédnutí videí (ač mohou či nemusí být zavádějící) jsem na kurz nejela. Ano, článek přispěl k mému rozhodnutí.

  Ne, že by se nedalo souhlasit s teoriemi, či některými názory obou pánů, ale pokud by kůň za pět let udělal "velký pokrok", a nevyléčil by se zcela, asi bych volila jiné varianty - ne z důvodu, urychlení uživatelnosti koně, ale z důvodu nedostatečně fungující metody. Nejsem zastáncem ani jedné ani druhé metody, je potřeba(neříkám nic nového) posuzovat koně od koně,a ne jako šablonu. Ale pokud kůň kulhá, ať z ozdravného důvodu či důvodu nemoci, tento stav by - podle mého selského rozumu - neměl být dlouhodobý. 2 roky na regeneraci pouze rohoviny kopyta si myslím, že je možné tolerovat, poté zkusit něco jiného. Pokud je problém v pohybovém aparátu, tak i déle. Ale léčit koně 5-10 let aby nakonec zemřel přeci jen se zdravými kopyty a jinak celý život prokulhal? I kdyby tato metoda byla správná, raději bych sáhla po nějaké, která zabere rychleji a méně bolestivě.

 • 37. Vap

  ach jo

  14:34 - 08. 09. 2011

  No jo, ať žije přirozený chov, bosá kopyta, skvěle se to slučuje se sedlem na zádecha a jedéém co to dá...:-)
  Kobyla mi zrovna kulhá jako prase, páč má v háji kopyto - no asi je konečně zdravá...jupííí jou...

 • 38. leprechaunek

  Jeden nekonstruktivní komentář

  15:13 - 08. 09. 2011

  ... neb nebude o "faktech", kterých už si obě strany vyměnily spoustu, ale spíše o pocitech.
  Ano, jak tu někdo napsal, taky mě zarazil počet vykřičníků v dopise Dr. Strasser... Ač jsem coby němčinářský diletant četla pouze přeloženou verzi, ta arogance mě velmi, velmi překvapila...
  Ano, jak tu někdo napsal, i mě napadlo, že první dva odstavce jsou vlastně velice trefný popis situace...

  Za sebe mohu říct toto:
  Styl, jakým je psaný úvod článku, je nehodný vysokoškolsky vzdělaného člověka. Je to ubohá slátanina.
  Styl, jakým píše pan Vydra, je nehodný jakéhokoliv člověka. Tolik sebelítosti a ublíženosti má snad ve výjimečných případech místo mezi přáteli, ale rozhodně ne na veřejnosti, a už vůbec ne v pozici, v jaké pan Mádr a pan Vydra jsou, nebo si přejí být: totiž učitelé, odborníci a garanti.
  Za tento výkřik emocí bych se já osobně hluboce styděla...

  Je to zvláštní, oba pánové volají po konstruktivnosti, ale ani jeden není schopný se tak chovat. To je pak jakákoliv diskuze opravdu zbytečná.

 • 39. Romualdo

  poslední námět k zamyšlení - inspirace přírodou a divoce žijícími koňmi

  15:27 - 08. 09. 2011

  Než vymýšlet stále nové metody a způsoby a dohady, měli bychom se učit od nejlepší kopytářky - samotné přírody. (samozřejmě znalost anatomie je nutná, nicméně příroda sama ví, proč vymyslela různé mechanismy právě těmito způsoby a neměli bychom jí do toho moc cancat). Když se podíváme na adaptabilitu posledních divoce či polodivoce žijících koní, např. převaláci, či koně z Camarague, vídíme, že se zcela přizpůsobili místním podmínkám, a jsou schopni se pohybovat bezbolestně a unést celou váhu svého majitele(případně i přítěžku v podobě jezdce)bez kulhání a bolesti. Totéž by bylo dobré převést do praxe i u našich koní. Vždycky, když nějaký lidský faktor se snažil donutit přírodu, aby něco dělala na základě jeho výmyslů a vědy, dopadlo to špatně. Tak adaptabilní organizmus, jakým zvířata jsou, je schopen mnoho faktorů vyřešit sám, bez přispění člověka. Pokud nemůžem zařídit úplně přirozené podmínky, jen decentně upravovat dle přirozeného vzhledu kopyta, a ne mrzačit do šablonek.

 • 40. Markéta Krejčová

  bezmoc

  15:49 - 08. 09. 2011

  ani už nevím, co k tomuto říci. Stav koní p.Vydry je smutný, je mi jich líto. Ne všechno, co se dělá s dobrým úmyslem, musí také dobře dopadnout..:(

 • 41. Zu

  :-O

  20:52 - 08. 09. 2011

  Naprosto souhlasím s MVDr. Švehlovou a MVDr. Machem. Po shlédnutí videí koní pana Vydry a přečtení argumentací MVDr. Mádra a Dr. Strasser zůstávám v němém úžasu. Pokud 5 let něco dělám a výsledkem je takto chodící (nechodící) kůň, s takovýmto kopytem, tak asi něco nebude dobře. A na argument Dr. Strasser, že ho to asi zas tak nebolí, když chodí, tak nad tím opravdu zůstává rozum stát. To, že koně byli po 100 km výletě, je špatná argumentace, zdravý kůň to musí vydržet a nebo chování jezdců bylo tak bezohledné, protože jak jinak si vysvětlit, že všichni koně jsou takto zničení. Je mi jedno, jestli kovat nebo nekovat, ale je potřeba, aby na konci byl fungující kůň, který netrpí bolestí při každém kroku. A názor, že hlavní je nulový palmární úhel, nezávisle na tom, jak je prolomená osa končetiny dozadu, to je taková kravina, pro to nemám výstižnější slovo. U koní jsem celý život, jsem majitelkou 5 ti koní (okovaných i neokovaných), jezdím, účastním se závodů a jsem veterinární lékařka aktivně vykonávající praxi. Diskuzí tohoto typu se normálně neúčastním, ale tohle mě nenechalo v klidu. MVDr. Zuzana Plundrová

 • 42. kerri

  naši koně

  21:11 - 08. 09. 2011

  je zajímavé, s jakým odhodláním zve pan Vydra na semináře ( zřejmě nejsou zadarmo ??? ), demagogicky prosazuje jen tu svou pravdu, zval jsem mnoho zarytých zastánců včetně VV k nám, kouknout se na vlastní oči na podle nich týrané koně, protože je máme na podkovách- celoživotně- kobyla 22 let, další 20 let, hřebec 18 let, byli by tedy podle nich asi dávno po smrti... Nikdo nikdy nic. Jak je možné, že dodnes podávají více méně slušné jezdecké výkony??? Jak je to tedy možné, že to opravdu funguje i jinak, než jsou sami přesvědčeni?

 • 43. Wiktoria.goddes

  Přislibujte si mě, vyhrožujte si mě, přece zrádcem nebudu

  22:35 - 08. 09. 2011

  Tak v tomto případě se musím pana Vydry zastat.
  Zaprvé chci říct, žo to vaše "bolestivé kývnutí" hlavy při došlápnutí provedli všichni tři koně najednou (!!!), zřejmě proto, že tam byl příkop.
  Co se týče ostatního, jestli kulhali nebo ne, nevím, neboť tuto kauzu nesleduji a u pana Vydry jsem nebyla. Zde se ukazuje velmi ošklivá stránka české povahy - drby, drby, drby, hlavně co nejvíc člověka očernit.
  MĚLI BYSTE SE VŠICHNI STYDĚT! JSTE JAK BABKY NA ROHU, CO ŘEŠÍ VĚCI, CO SE JICH NETÝKAJÍ.
  Jsem přesvědčená, že pan Vydra má své koně rád a jistě se již zamyslel, jestli dělá něco špatně. Pokud ne, hluboce u mě klesl a odmítám dál řešit věc, která se mě netýká a nic s ní neudělám.
  Každý by se měl zamyslet nad sebou a teprve když zjistí, že dělá vše dokonale, může soudit druhé.
  Můj kůň chodí naboso, nikdy jsme ho nekovali. Máme dobrého kováře, který ví co a jak (mimochodem to i učí studenty) a nikdy nám koník nezakulhal.
  Myslím, že doslova odkoukávat od jiných je špatné. Všichni víme, že každý kůň je individualita a že se nedá zaškatulkovat. Sice to vypadá, že to pan Vydra udělal, ale nikdo z vás tam nebyl, tak nesuďte. Napište panu Vydrovi dopis a nechte to být....

 • 44. Jitka

  skoky

  23:07 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 42.

  Ráda bych požádala pana Mádra a pana Vydru aby dodali fotografie kopyt jejich koní před pěti lety a dnes, dále bych prosila o fotky kopyta zdeformovaného správným a pravidelným podkováním. Dále bych prosila o video ze zmiňovaného těžkého parforzního honu (asi tak něco jako hon na lišku před rokem 1989 v Černém lese) bych si představovala. Dále jsem si pozorně prohlédla fotografie skákajících koní, jen jeden pán s bílým vousem povolil koni nákrčák nad skokem, všichni ostatní skákající bez uždění za nákrční řemen či provaz nad skokem visí až je někde i vidět že se až zarývá- prosím jaju o zhodnocení působení tohoto nákrčáku, zda třeba ten kůň není trošku přidušen, ptám se protože se mi nedávno podařilo že se koni na výběhu trochu "utáhla" deka zhruba ve stejných místech a má kobyla z toho byla nepříčetná.

 • 45. HelaS

  Zrádce...?

  00:58 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 43.

  tady nikdo nerozporuje, že pan Vydra má své koně rád. Možná by bylo lépe, kdybyste kauzu sledoval/a. Pak byste totiž věděl/a, že nejde o koně pana Vydry a jeho vztah k nim, ale ve skutečnosti o obecné věci, např. dotace ze zdrojů EU, a o welfare koní zejména méně zkušených majitelů obecně.

  A to se týká všech.

  Jaký je motiv pana Vydry, který propůjčil své jméno i pověst věci - podle mého názoru - tomu nehodné, to se můžeme jen dohadovat. Je možné, že vzhledem k tomu, že je vlastně laik, udělal kdysi velmi špatkou zkušenost s některým podkovářem a pak upadl do extrému opačného.
  Podle mého názoru byl zneužit, ano. Je to ale dospělý člověk a měl by to tedy rozeznat a zarazit.

 • 46. radka

  Ztráta paměti V.V.

  06:46 - 09. 09. 2011

  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ymVFOYyReqM cca 9,28 min Citace p. Vydry:
  "Když má kůň nemocná kopyta, tak by se ten kůň měl vyléčit, měl by se léčit a ne využívat." Zdá se, že na svá slova dávno zapomněl.

 • 47. neugo

  Názor

  08:10 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 30.

  Nemohu nereagovat. Podívejte se Hitler měl také názor, také byste dnes řekla ať si říká co chce a jak chce? Je to extrém, ale základ je stejný.
  Myslím, že pan Vydra má své koně opravdu rád a snaží se pro ně udělat maximum. Jakou cestu si zvolil a jak svou ideu šíří dále, to je jiná věc. Není veterinárním lékařem a nemá ani vzdělání v oboru chovu koní. Je studentem Dr. Strasser.
  Co se týká kvalifikace pana doktora Mádra - ta zůstává po "objasnění" v tomto článku stále zahalena tajemstvím jako před tím. Připomíná mi to názor jednoho vinaře z jižní Moravy, kterého se kdosi zeptal na jeho vzdělání a zkušenosti v pěstování révy vinné a výrobě vína. Odvětil: "Já su přece z Blatničky". Tím nechci říct, že by nic neznal nebo neuměl, ale narodit se někde, nebo někde žít, to neznamená, že se automaticky stane člověk odborníkem. A pane doktore odsuzovat podkováře a veterináře v České republice - hážete všechny do stejného pytle a při tom máte jen zlomeček zkušeností např. v porovnání s panem doktorem Žertem. Garantem nějakého oboru může být jen člověk s rozsáhlým vzděláním a dlouholetou, garantovanými nevyvratitelnými výsledky podporovanou, praxí. Člověk otevřený jiným názorům, se selským rozumem, vstřícností, ochotou a talentem. Takový člověk musí být ve svém oboru především profesionál a to jak ve výše uvedeném článku píšete, nejste. Jak tedy chcete předávat zkušenosti jiným?
  V dokumentech, které pochází od vás se zmiňuje, že podkováři se učí jak zacházet se železem a to je vše. Myslím, že máte dost milnou představu. Zřejmě jste v životě narazil jen na špatné podkováře. Aby člověk mohl být odborníkem v oboru úpravy kopyt, musí upravit tisíce kopyt a ne stovky. A musí to dělat stále, protože stále je co se učit a neexistují dvě stejná kopyta. Jak chcete být garantem něčeho, kde nemáte ani tolik praxe jako ti obyčejní podkováři?
  Vzdělávat může navíc pouze člověk s jistým korektním vystupováním a přirozenou autoritou. Obávám se, že to je věc, která Vám zcela chybí.
  Odpovědi Dr. Strasser mě naprosto zklamaly. Čekal jsem vysvětlení na úrovni (alespoň tak, jak to provedla paní doktorka Švehlová). Ale jediné co mi vyplynulo z odpovědí - "Jsi nevzdělaný Čech, .....já Dr. Strasser říkám, že to tak funguje, tak to tak funguje" Pak už jen zbývá dodat k textu Dr. Strasser - "I řekl bůh".

 • 48. Longgun

  ...

  09:03 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 46.

  pan Vydra si,ale myslí(soudě z jeho vystupování),že jeho koně mají kopyta v pořádku...v tom je kámen úrazu...

 • 49. Longgun

  To Wiktoria goddes

  09:19 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 43.

  Milá paní,pokud celou kauzu nesledujete,měla byste se zdržet jakéhokoliv komentáře...nynější kauza okolo pana Vydry je jen třešinkou na dortu...nyní se pouze dostalo na povrch to,o čem se pouze šuškalo v "zákulisí"...nejdříve si prostudujte články ,zde na EQSH,k dané problematice...a pak napište svůj názor...A mýlíte se...to co se řeší okolo pana V ydry se týká všech rozumně smýšlejících konaků,kterým záleží na budoucnosti ošetřování kopyt správným BEZBOLESTNÝM způsobem...

 • 50. stanik

  na boso či ne

  10:57 - 09. 09. 2011

  Já nechápu, proč kolem totho všichni dělají takový humbuk. pokud koni vyhovuje včetně jeho pracovních schopností a fyzických možností být naboso, tak proč ne! Stejně tak jestliže koně a je jedno jestli sporťáci nebo rekreační, kteří hodně \"chodí\" a kopyta jsou rychleji ošlapávána než stačí dorůstat, tak je snad každýmu jasný že podkovy potřebují, stejně tak koně s různými deformacemi kopyt, ti by bez podkov za chvíli nemohli ani stát natož chodit. Naopak přece nebudu kovat koně, který se celý den plazí po pastvině a jeho kopyta jsou zdravá. stačí na to pouze selský rozum a ne nějaký fanatismus. S koňmi pracuji 20 let a koně, kteří to nepotřebují nekovu, ti co ano, tak ano. Nechápu lidi, kteří se zarytě drží jen jednoho názoru a to i v případě, že je jasné že není zrovna nejlepší. Dále nechte pana Vydru ať si se svými koňmi dělá co chce, je tak ostře sledovaný, že pochybuji, že by jezdil na koních kteří sotva stojí a dále bych pana Vydru prosila, ať se neplete do věcí ostatních. Je spousta lidí, kteří koně doslova trápí a přitom používají metody propagující panem Vydrou, ale jejich koně tím naopak trpí. Vše je jen na lidech a jejeich zdravém rozumu.

 • 51. IzaJR

  Pro stanik - proc humbuk? protoze...

  11:48 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 50.

  Opet a znova - jde o to, ze pan Vydra a pan Madr chteji prosadit jednu jedinou metodu jako oficialni a jedinou spravnou bosonozskou, viri diskuze, ale jakmile dojde na konkrety a fakta a odpovedi ! na slusne kladene otazky ! (viz diskuze a nekolikrat nezodpovezene dotazy pana Rochovanskeho) - nic. Ve finale a v dusledku by to znamenalo, ze abych mohla svymu koni upravovat kopyta na boso bych musela absolvovat jejich kurz a nebo si zvat jimi certifikovaneho odbornika. Proc? Uz sest let si sveho kone delam sama, a aktivne se v tomto smeru vzdelavam.
  To je o co tu jde, ziskat monopol. Jinak at si se svymi konmi delaji co chteji, ale at ostatnim nechaji na vyber, nejen zda kovat ci na boso, ale treba i podle ktere skoly na boso.

 • 52. Pavel Mádr

  odpovědi na Vaše časté dotazy

  16:04 - 09. 09. 2011

  V odkazu naleznete odpovědi na vaše časté dotazy.

  http://www.icpk.cz/index.php/pece-o-kopyta/53-uprava-kopyt-dle-strasser-nejastji-kladene-otazky.html

  Cenzura už snad byla vypnuta....:-)

 • 53. petr

  ještě

  17:25 - 09. 09. 2011

  2. Co můžu ve výběhu udělat pro svého koně?

  Část výběhu musí tvořit pevný povrch, nejlépe na nejvíce frekventovaných místech jako je okolí krmítka, napáječky atd. Ve výběhu by mělo být místo na odpočinek, brouzdaliště pro pravidelné namáčení kopyt, toaleta a pískoviště.
  A na pískoviště bábovičky,kybličky a lopatku,na záchod toaletní papír :-) • 54. alisch

  Nechápu

  18:05 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 52.

  Pane Mádre, prosím prozraďte, jakým trpíte komplexem? Tohle už opravdu není normální. Helena vás 25 minut před postnutím tohoto příspěvku upozorňovala, že vám tu nevyžádanou reklamu bez jiných poznatků k těm linkům toleruje naposled. A teď to sem dáváte znovu. Tím akorát ukazujete, že neuctíváte nikoho v okolí. Ani jejich přání, ani rázná doporučení. Jak můžete chtít učit ostatní, když vám samému chybí základní slušnost? S každým vaším dalším výstupem jsem radši a radši, že koňácká veřejnost si uvědomuje hrozbu, kterou působí možní garanti jako jste vy.

 • 55. Eva Hálová

  Škoda,že jsem se nevsadila :-D

  18:10 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 54.

  Přesně tohle jsem čekala,udělám všechno proto,aby mne někdo odstřihl (pravidla o spamech jsou snad všude stejná) a pak řvu hele cenzor :-D

 • 56. Eva Hálová

  Pane doktore

  18:20 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 52.

  Měla jsem Vás za inteligentního a zdatného manipulátora a najednou taková dětinskost,máte navíc,doufám ;-).

 • 57. jaja

  cenzura?

  22:10 - 09. 09. 2011

  Jen upozorňuji, že než smažu jakýkoli přípsěvek, mačkám kouzelné tlačítko PrintScreen a ukládám do zvláštní složky :-) Takže je krásně dohledatelné, co jsme mazali - a že jsme mazali příspěvky s charakterem spammu (i přes opakovanou žádost diskutovat a ne spammovat) nikoli příspěvky diskuzní ;-) Takže žádná cenzura.

 • 58. Jitka

  voda

  22:40 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 52.

  Moje známá každodenním brouzdáním ve vodě kobyle přichvátila kopyta, co bylo příčinou?

 • 59. Ondřej POSEJPAL

  to Pavel Mádr

  00:00 - 10. 09. 2011

  Všechny banality už jsou zodpovězeny. Zajímalo by mě jaký vzorec a jakou metodu používáte a nebo použila Dr. Strasser při výpočtu správnosti úhlování. Jaké tělesné úhly v něm zohlednila a jakou metodu výpočtu použila? Nebo snad jen ověřovala výpočtem nějaké skutečnosti? To je otázka která zajímá mě. Existuje grafický model k těmto výpočtům?

 • 60. lokki

  věda?!

  18:54 - 10. 09. 2011

  Reaguje na 59.

  a na to ti klidně za pana Mádra můžu odpovědět já - sem se na to totiž ptal paní doktorky osobně. Takže grafický model, užívaný na jejích přednáškách vznikl tak, že HS měla pocit, že to tak má být. Tedy žádné měření ani statistika, pouze jak řekl tenkrát Standa (jako překladatel), kvalifikovaný odhad a sem drzej, že se na to vůbec ptám, protože HS pitvala stovky kopyt, tak to přece musí vědět nejlíp (to už dodal sám za sebe :-). Totéž platí pro aktivitu kopytního mechanismu měřeného pomocí termovize - relevantní studie žádná, dokonce ani případová studie. Rozdíl aktivity KM u nepodkovaného a podkovaného kopyta se samozřejmě dá měřit i jinak, ale o žádné studii nevím a HS žádnou svojí nedělala. Dtto pro zužování podkovaných kopyt - teorie je to pěkná, tvrzení důrazný, nicméně studie nebo práce na téma taky žádná - respektive odvolává se na disertační práci z 19! století provedenou na jednom! koni. Pro tohle dodám materiály časem já - akorát mám trvale podkovaných málo, tak to bude ještě chvíli trvat - fotíme kopyta po strouhání nebo kování pravidelně cca u 20koní od roku 2006 a předběžně to vypadá, že za a) tvar ani velikost kopyta se od určitého věku koně nemění (otisk stopy) b) mezi podkovanými a nepodkovanými nejsou statisticky významné rozdíly tvaru kopyta v časové ose, takže nic co by potvrdilo teorii HS. Spíš tvar a to jak kopyto vypadá bude hlavně určovat kopytář nebo kovář - to mě napadlo dodatečně loni, takže ještě přibyla skupina koní u kterých se kopytář střídá. Výsledky taky dodám časem - kdyby se někdo přidal byl bych rád (metodiku zašlu mailem). Pokud to shrnu, tak ve většině svých tvrzení se HS odkazuje bud sama na sebe bez zdrojových dat, nebo na studie, jejichž autoři se odkazují zase na HS (nebo vycházejí z jejich studií). Pokud se odkazuje na jinej skutečně nezávislej výzkum, maj trochu potíže ho akceptovat v celém rozsahu, jak se ukázalo například na práci prof.Pollitta.

 • 61. HelaS

  Sem s ní!

  22:45 - 10. 09. 2011

  Reaguje na 60.

  Romane, sem s tou metodikou. Moc ráda se přidám, kapka v moři, ale dvě kobyly. Aspoň mě to donutí dělat si pořádně dokumentaci.

  Ty úhly... safra, a nemoh by to bejt aritmetickej průměr z několika koní? 8-)

 • 62. Ondřej POSEJPAL

  to Lokki

  23:19 - 10. 09. 2011

  Tak to je tak. Vcelku, až na detail, Zdraví má člověk i kůň od boha. Z výzkumů vyplývá ,že kovář za bohem zaostává asi 14dní. Bez fotek, jen z hlavy můžu říct přesně na den. Ale stejně jako všechna tělesa se i kopyto řadí mezi prostorové prvky se specifickou funkcí. Ta se v mnoha ohledech mění z minuty na minutu a z kopyta na kopyto a z koně na koně. Takže, když to tam tak má tak to asi k něčemu je. Nicméně výpočty, i přesto že se různí tak odpovídají všem souvisejícím zákonům deskriptivní geometrie. A to HS popírá ve všech možných souvislostech. Navíc, a to i v genetice, platí že 1+1 jsou dvě. Z toho vyplývá, že HS prostě neumí počítat a nemá cit, kterým se to dá dohnat. Už stavitelé pyramid věděli, že kosý jehlan (nebo kužel), má stabilnější vlastnosti než krychle (nebo válec) a to hlavně vůči gravitaci. Podle stejného vzoru příroda navrhla i kopyta. Kdo to nepochopí ani za pět let musí být syn vlastní sestry a vlastního otce. Mě to stálo jedny prázdniny , ale pochopil jsem (jsem z bratranců) :-)). Snad protagonisté HS povýší na ceckůnezávilý průměr koňácké populace. Jinak jim budeme muset postavit pomník jako hirošimskému neštěstí.

 • 63. Ondřej POSEJPAL

  to jaja

  23:25 - 10. 09. 2011

  Jaji, ten článek je sice fajn, zapomínáš ale na jednu věc. Na vysvětlenou uvedu příklad.
  Světlo se šíří ve vzduchopráznu rychleji a jeho rychlost je konstantní. Je tak. O jiném jevu to neplatí, je tak.
  Metoda, která nefunguje na trávě nebude fungovat ani v klinických podmínkách. Stejně tak jako světlo ve vzduchoprázdnu - půjde to jen rychleji( do prdele).

 • 64. HelaS

  To jari

  23:33 - 10. 09. 2011

  Reaguje na 62.

  Ale kuš.
  I těm stavitelům pyramid to párkrát spadlo, než na to příšli...

  Jak že to bylo? \"Dejte mi tužku a pravítko a já na to přijdu sám\"...? Nějak tak ;-)

 • 65. žofré

  lokkis sběr dat je o něčem

  08:05 - 11. 09. 2011

  podle mého,i o tom,jak to kdo myslí vážně a dobře s tématem a jak kdo jen se sebou:-).Sloh je bonus:-).
  Nechcete něco ofiko učit a garantovat?Byla bych s použitím svých daní spokojena,u pana Soukupa totéž /viděla jsem naživo v komorním prostředí,strouhal kamarádovi/.

 • 66. jaja

  světlo a vzduchoprázdno :-)

  08:49 - 11. 09. 2011

  Reaguje na 63.

  No, je pravda, že nevěřím, že by se kopyta koní pana Vydry roztáhla při stejné péče na klinice lépe, nicméně jedno je důležité: díky měkkému a rovnému povrchu a neježdění na koních by tam ti koně aspoň neměli krok co krok bolesti (aspoň si to myslím, na strasser klinice jsem nikdy nebyla, třeba by je taky honili v rámci kopytní rehabilitace po makadamu...)¨.

 • 67. Bob376

  ježdění na nákrčáku

  09:08 - 11. 09. 2011

  Někde v diskusi ,je tu toho hodně,tak už si nepamatuju přesný příspěvek,někdo obhajoval p.Vydru že skáče na nákrčáku,ajestli to někdo jiný dokáže,o tom si myslím že je to blbost! sám taky někdy jezdím na nákrčáku,ale to jenom když chci zafrajeřit,neboď to nic jiného není a skákat tímto způsobem vyšší překážky bych si nedovolil! Krom toho,jezdil jsem na své mladší kobyle od jejích tří let ze začátku na provazovce,potom jsem přešel na hackamore,teď v jejích 6ti jsem zjistil že použitím nesprávného ůždění+né zdrovna zprávných pobídek,mi kobyla chodí po předkách,z nepodsazenou zádí,nechtěl jsem ji tahat za hubu,tak jsem jezdil na ůplně volnách otěžích,čímž se stalo že u ní o přilnutí nemůže být ani řeči!Teď se snažím horko těžko tyto chyby napravit!Moc se mi líbí pryncipy "přirozené komunikace s koňmi",i když i pro tento název mám výhrady,spíše je možná přesnější "nenásilná komunikace",ale pro koně není rozhodně přirozené v pravém slova smyslu nás nosit na zádech,a tak se staletí vyvíjely principy jak jezdit mimo jiné tak aby kůň snášel tuto nepřirozenou zátěž ochotně a s minimálními následky na jeho zdraví(kůň který pod jezdcem trpí bolestí nebude ochotně pracovat),a tyto pryncipy nejde než respektovat,takže na klasickém přiježdění určitě něco je!!! a ježděním výhradně na nákrčáku nelze nikdy dosáhnout zprávného nesení váhy jezdce a asi by nešlo jezdit drezůru na nákrčním řemenu!!! toto jde podle mně praktikovat,jako uvolnění pro koně i jezdce mezi jinou prací,zaujalo mně taky španělské ježdění ve stylu doma vaquera,na videích z vystoupení tam jezdí bez použití otěží sice mají koně naůžděné,ale v jedné ruce drží garothu(nebo jak se to píše) a v druhé klobouk,a jak ti koníci chodí zarámovaní!! achuť k práci a radost z prováděného ůkolu taky zjevně nepostrádají! Takže jestli někdo chcete chovat koně opravdu absolutně přirozeně,tak kupte tak asi 100 hektarů pastvin,tam je vypusťte a dívejte se na ně dalekohledem a taky jim musíte zařídit predátory co je budou přirozeně trénovat,aby byli v kondici a taky budou přirozeně redukovat slabé a přestárlé jedince,a o ježdění si nechte tak možná zdát!My ostatní co chceme jezdit tak aby jsme svým koním pokud možno neubližovali se budeme řídit těmi staletými zkušenostmi!!!
  A co se týče péče o kopyta,určitě není zdravé kopyto které při každém došlápnutí bolí,to je tak jasné,že nevím jak toto může někdo vypustit z pusy,to je snad ůplný pomatenec,nebo co,a zdravý kůň který kulhá,to už je ůplná pitomost!!!

 • 68. leprechaunek

  genetika?

  10:03 - 11. 09. 2011

  Reaguje na 62.

  Jari pozor, v genetice pokud vím platí že 1+1=1. Nebo se něco změnilo? :)))
  Pravda, někdy to taky nevyjde, znám pár rozdvojených osobností a dokonce jednu dle jeho vlastních slov roztrojenou :)) ale troufám si říct, že většina z nás je genetický standard...
  Ovšem na paní Strasser to očividně neplatí, neb ona není výplod genetiky, ale přímo Bůh, který přišel, zamžoural... přidržel kopyto jako Hamlet lebku a pocítil neodolatelné nutkání kázat.
  Aspoň to je můj dojem z informací od Lokkiho.

  Jen pro zajímavost, pro angličtináře přihodím jeden úryvek z filmu:
  "He said mankind got it all wrong by taking a good idea and building a belief structure on it. "
  "You're saying having a belief is a bad thing?"
  ˇ"I just think it's better to have ideas. I mean... you can change an idea. Changing a belief is trickier."

  Mimochodem, další věta je "people die for it, people kill for it."
  Ámen.

 • 69. Ondřej POSEJPAL

  to SilentBob

  10:20 - 11. 09. 2011

  I jednoduché nápady mohou být z vlastní hlavy.................

 • 70. Milada

  stejné u všech?

  12:59 - 11. 09. 2011

  Nechci obtěžovat dlouhým názorem k článku, jen mě zaráží vědomé nevidění a nezamyšlení se nad problémy, které se svými svěřenci řeším. Je to přece stejné jako pod sedlem - když se mi bude špatně ohýbat a vypadávat na levou ruku už třetí kůň, kterého jezdím, začnu řešit, co dělám špatně, že to nejde.
  Máme malý chov, svých 7 klisen a dva plemenné hřebce, chovu se věnujeme od roku 1999. Kdyby postupně jeden, pak druhý, pátý kůň, většina hříbat po strouhání začali chodit tímto způsobem, hrůzou mi slezou vlasy. Nejen že bych to nenechala zajít tak daleko, ale když by se podobná věc objevila u třetího zvířete, řeším to s kovářem, doktorem.
  Jaká je pravděpodobnost, že celé stádo včetně hříběte bude mít problémy s kopyty?? Ta videa z článku od EQCH jsou děsivá. Sami máme dvě klisnu s artrozou (21), dvě (16 a 20) po schvácení před lety u bývalých majitelů a nikdy se nehýbaly tímto způsobem... A když by to tak bylo, tak na ně přece nepolezu:-(

 • 71. Daira

  Václav Vydra a týrání koní

  16:51 - 11. 09. 2011

  Předem píši, že nejsem žádný odborník. Mám sice doma 2 koníky, od malička se o koně zajímám, tak jako ostatně o psy a jiná zvířata. Možná, že pan Vydra se stará o své koníky dobře a mají spolu velmi dobrý vztah, koníci jsou zdraví atd. atd. Ovšem to, co jsem již několikrát viděla u jiných majitelů - záměrně neříkám chovatelů - s tím, že oháněli metodami pana Vydry nebo "no, Vašek, říkal", to s láskou ke koním asi nemá nic společného. Pan Vydra by si v propagaci svého přístupu ke koním měl uvědomit, že taky není bůhvíjak znalý (a vím o čem mluvím - trvá celý život nebo celé generace, aby někdo mohl říct. že je odborníkem) a jen proto, že je mediálně známý ze svého přístupu dělat metodu, pak si myslím, že je to velmi nezodpovědné a to především a jednoznačně ke koním. Nevím, ale například anglický plnokrevník je staletí šlechtěn, pěstován jako vzácná kytička a teď si jej někdo pořídí (ale to jsou i skoro všechna plemena) chová se k němu "podle pana Vydry" )? Kůň, který vychází z generací šlechtěných a opečovávaných musí být nutně v šoku. Vždyť i naši dědečkové a pradědečkové, když měli koníka k práci, vážili si ho a starali se o něj jako o poklad (měl stáj, dobrou stravu apod.). Jestli chcete chovat koníky podle pana Vydry a chtěli by jste, aby byli spokojeni, pak si žřejmě pořiďte pravého mustanga z prérie, hucula z Mongolska (i když i tam se dnes vozí ze zoo) nebo jiné přírodní plemeno. Není přece možné, aby zvířata, která jsou v mnohaleté linii chovů (a mají to již i v genech), byla "strčena" na pastvu a děj se vůle boží - tak totiž mnohdy a mnohde vypadá v praxi tato propagovaná metoda. Když na své zvíře nemáte čas nebo jste si ho pořídili z jakýchkoli jiných důvodů než, že by jste jej měli milovat - pak si radši žádné zvíře nepořizujte. A to nejen koně, ale ani psa atd.

 • 72. vladka

  klinika + normální úprava

  08:14 - 12. 09. 2011

  Reaguje na 66.

  Jajo to je to pravé - rozlišit ozdravnou úpravu kopyta s nastavenými podmínkami, které má HS na klinice. Tam je pravda, že se jí zřejmě povedlo uzdravit několik koní, které všichni ostatní už odepsali. jenže mám pocit, že podotrochloza bude veterináře ještě dlouho strašit - zatím nikdo přesně neurčil, z čeho vzniká, jestli je geneticky podmíněna apod.
  Já nikdy neviděla informace o normální - pracovní úpravě. Tzn. úpravě zdravého kopyta. Děsí mne ta možnost, že pánové VV a Mádr dostanou certifikát a budou stejnou úpravu praktikovat hlava nehlava.

  OT - ježdění na nákrčáku - pokud je kůň v rovnováze, nemusí jezdit podle obecně sdílených pravidel. Těžko byste to po koni mohli vyžadovat přilnutí například ve vytrvalosti, kde kluše a cválá několik hodin v terénu. Jinak na stájovce s vodítkem a bez sedla jezdí můj 11 syn ve všech chodech - pravda na jízdárně, protože do terénu bych ho takhle nepustila.

  OT - pastevní odchov - nesouhlasím s tím, že pastevní management nemohou mít šlechtění koně jako A1/1 apod. Pokud mají podmínky - přístřešek, vodu, seno - a jsou zdraví, tak tento management vítají všechna plemena. Jen se musí přizpůsobit člověk - a to je někdy větší problém než ten kůň:-).

 • 73. Longgun

  Zdravý názor

  10:01 - 12. 09. 2011

  Reaguje na 67.

  Děkuji za další,zdravý,názor!...Lépe bych to nenapsala...celý Váš komentář je,absolutně,logický a kdo už toto nepochopí,tak nemá u koní co pohledávat...a jen doplním,že ježdění na nákrčáku je vskutku jen frajeřina...pokud totiž,kůn,pod jezdcem zakopne,tak člověk nemá,na nákrčáku,absolutně šanci mu udržet hlavu nahoře...jak se říká vytáhnout koně za hlavu...to mnohdy člověk nestihne ani na uzdečce...to mne jen tak ted napadlo...

 • 74. Longgun

  Zrno od plev

  10:17 - 12. 09. 2011

  Je vidět,že se oddělilo "zrno od plev" a že už zde píšou,většinou,komentáře pouze ti lidičkové se zdravým rozumem...

 • 75. Bob376

  dík

  22:40 - 12. 09. 2011

  Reaguje na 73.

  Děkuju za pochvalu. On zdravý rozum by se mněl používat ve všech oborech lidského konání,né jenom u koní a chybi i v mnoha jiných oborech,bohužel s tím nic neuděláme!

 • 76. Longgun

  To Bob376

  00:40 - 13. 09. 2011

  Reaguje na 75.

  Ano měl by se používat všude....a nejvíce tam,kde se jedná o zvířata...myslím si,že i těch pár rozumných lidiček zmůže velké věci...jen se nesmíme nechat převálcovat těma tupounama...

 • 77. Marlene

  slušná diskuze

  10:31 - 13. 09. 2011

  Diskuze, chcemi-li to takto nazývat, by měla být o kladení argumentů a ne o snaze argumenty a urážkami ubít protivníka, ať už si o jeho rozumových schopnostech myslím cokoliv.
  Bohužel se v této "diskuzi" snaží jedna strana co nejvíce plivat na tu druhou a naopak a pak je tu pár lidí, kteří své otázky a argumenty sice položí, ale už se jim nedostane odpovědi.

  Já bych se také pana Vydry a doktora Mádra chtěla na pár věcí zeptat, ale uvedu to malou úvahou, která mi zabrala asi tak minutu času a jako správný učící se tvor, který vyvozuje závěry z logických a ověřitelných východisek, se pokusím ji tady vysvětlit, aniž bych si dělala nároky na originalitu svých myšlenek.

  Každý kůň se rodí s přirozeně tvarovaným kopytem, které za miliony let evoluce dosáhlo jisté dokonalosti (nemluvím zde o nechtěných deformitách). Hříbě se se svou matkou a stádem pohybuje po svém přirozeném terénu a kupodivu zjevně sílí, jak se postupně namáhá a přizpůsobuje se terénu. Ten často není měkký a zelený, ale tvrdý, suchý a nezřídka kamenitý. Chodidlo tedy tloustne a svému nositeli sice umožňuje hmatat terén, ale současně nezpůsobuje bolest.

  Jsem evropanka, a jako taková nosím boty. Moje nožky jsou opečovávané, každý den si je máčím ve sprše a ven jdu bosá jen když se mi zatmí. Zato takový Aboridžinec nebo Masaj pobíhá vesele po buši, po kamenech a světe div se, velmi úspěšně přežívá v terénu, ve kterém já bych neušla ani kilometr. Má totiž půlcentimetrovou podrážku, která mu sice nebrání hmatat povrch, ale současně se mu nic nestane, když šlápne na kamínek.
  Podkova kopyto chrání stejně jako bota, je tedy logické, že když podkovu sundám, je kopyto ještě mnohem citlivější, protože nemá vybudovaný ochranný krunýř v podobě dostatečně silného chodidla a pevné kopytní stěny. Nechám-li koně zvyknout si bez podkov a umožním mu vytvořit si dostatečně tvrdý a TLUSTÝ krunýř, bude i po kamenech časem cupitat bez větších obtíží.

  Pan doktor zde vložil několikrát odkaz na své stránky, kde vysvětluje, proč si myslí to, co si myslí. I neodolala jsem SPAMu a pročetla si vše, co s problematikou souvisí. Zarazilo mě několik věcí, ale hlavně asi toto:

  "4. Proč koně kulhají?

  Existuje mnoho různých příčin kulhání koní. Jsou jak vnitřní, tak vnější, málo i velmi závažná.

  Nejméně závažnou vnější příčinou kulhání je pro koně nepohodlný terén, koně velmi neradi chodí po ostrých kamenech. U bosých koní se správnou úpravou kopyta je normální, že citlivost kopyt je velká. Je to zcela fyziologické."

  A zde doknčím svou krátkou úvahu. Jak by se takový Aboridžinec tvářil, kdybych mu rašplí pravidelně odstraňovala jeho podrážku? Tuším, že by se z něj stal lidojed a první, koho by měl na ráně, bych byla já se svým nádobíčkem.

  Své koně si "přitesávám" sama, mám jich celkem 5 různých plemen a velikostí a ani jeden nekulhá. Na chodidlo sahám minimálně, odstraňuji jen přerůstající stěnu a snažím se udžovat tvar tak, jak mi praví tvar chodidla.
  Věková skladba od 3 měsíců do 19 let. Valach (19) svého času kvůli nevhodným úpravám od podkovářů, nevhodným managementem stáje apod. postupně zcela schromnul - diagnóza? Podotrochloza. Nechodil, ležel. Dnes chodí do terénu několikrát do týdne a je fit.
  Kobyla (9) - to samé. Navíc tzv. "pastevní postoj" - dnes prakticky bez problémů. Ostatní zatím bez větších vad, kameny ani tvrdý povrch nijak nevadí.

  Co by se asi stalo, kdybych jim kopyta trochu víc vydlabala? Jak by se asi chovali koně třeba na takovémto povrhu?:

  http://www.youtube.com/watch?v=4a7-9ErSWK8

 • 78. Kaja

  Ke slušné diskuzi

  14:38 - 13. 09. 2011

  Zajímal by mne komentář p. Vydry a dr. Mádla k výše uvedenému videu. Zřejmě by tyto koně shledali špatně vystrouhanými, protože dostatečně citlivě nehmatají terén a dokonce se na takovémto terénu zjevně zcela bezbolestně pohybují!

 • 79. karol

  to longgun et al OT

  09:29 - 14. 09. 2011

  Reaguje na 73.

  Nedá mi sa neozvať i keď je to OT. Myslieť si že koňovi zabránim v páde pri potknutí keď ho zodvihnem za hubu, je neveľmi rozumný názor. Pripomína mi baróna Prášila, ktorý sa vytiahol za vlastný vrkoč z blata. Je to fyzikálny nezmysel. To Bob 376 - tzv kampanná rovnováha nemá so zdravým chrbtom či inými časťamipohybového aparátu nič spoločné, ako na to správne poukázala Vladka. Potom by všetky dištančné kone museli ísť 10 ročné do dôchodku. Nabehajú tisícky km v prirodzenej rovnováhe (častokrát pod jazdcami, ktorí sami nevedia vziať koňa na priľnutie) a tie správne manažované sa dožívajú vysokého veku v zdraví.

 • 80. Longgun

  To Karol

  09:45 - 14. 09. 2011

  Reaguje na 79.

  Každý máme jiné zkušenosti...já mám ty,že koně,pokud na něm pojedu,on zakopne,tak ho,za,.hubu zvednu...záleží,ovšem na situaci a chodu v kterém jedu...to je na delší povídání...

 • 81. Marlene

  To 79. a 80.

  10:18 - 14. 09. 2011

  Budu-li brát koně za hubu při zakopnutí či pádu, rozhodně mu v samotném pádu nezabráním, ani mu nijak nepomohu, protože na něm sedím, tudíž jediný opěrný bod je pro mě kůň samotný. Čili padá-li kůň, padám i já a to, že ho vezmu za hubu, ho tak akorát zabolí, nic víc, nic míň;) Představte si, že vám za krkem sedí děcko jako na koni, které když zakopnete, vás vší silou zatáhne za uš, zabrání vám to v pádu?? Možná by zabránilo v pádu v momentě, kdy by se současně drželo větve nad vámi, ale nevím nevím, jak by dopadly vaše ušní lalůčky:-D
  V opačném případě byste oba skončili na zemin uši neuši...

 • 82. mika251

  zdvihnutie za hubu

  11:15 - 14. 09. 2011

  Reaguje na 80.

  Ja naopak v tychto situaciach otaz povolujem. Ked kon zakopne a ja ho drzim na otazi, vytiahne hlavu dolu (nemam sancu mu v tom silou zabranit, ma predsta len viac kilo ako ja), tak si ma stiahne so sebou dolu a pravdepodobne mu preletim cez hlavu, svojim prudkym pohybom jeho rovnovahu rozhodcim este viac.

  Na druhej strane, ked v pripade karambolu otaz povolim, tak dam koni moznost, aby sa zrovnal sam a zaroven si ja udrzim svoju rovnovahu v sedle. Obaja sa zrovname a mozeme pokracovat.
  Ked ideme cez nejaky klzky usek, tak ho drzim na jemnom kontakte, aby som ho podporila, ale v momente ked uz ide do tuheho, tak rozhodne netaham spat.

 • 83. Bob376

  o zdvihání za hubu

  14:08 - 14. 09. 2011

  No těší mně že se mi mým příspěvkem podařilu převést téma diskuse trochu jinam,neboď ony videa v původním článku "koně na boso nebo koně na boso"podle mně žádný komentář nepotřebujou,a jestli se někomu zdají zdraví,tak aď se nechá vyšetřit u psychologa,nebo rovnou u psychyjatra!!!Nechcu nikoho urážet,každý má právo na svuj názor,ale za tím si bohužel musím stát!!!Krásný kontrast z videem v příspěvku č 77! JInáč asi bych koně taky za hubu nezvedal,i když je možné že jsou situace ve kterých toto může mít své opodstatnění a věřím že Longgun tím nemyslí že pokaždé když kůň klopýtne mu cukne v hubě až bolestivě nahoru,to opravdu né,já nic méně mám dobrou zkušenost se svou nejstarší kobylou,že si terén a rovnováhu nejlíp vyřešila sama,bez mého zásahu,a to jsme se kolikrát dostali do situací docela krkolomných a asi bych z nich nevyvázl bez zranění (sebe,neboď kůň se málokdy zraní když sebou pleskne do bláta)kdybych jí nevěřil!Dělám delší dobu historii,asi po nejvíce napoleoniku,a při bitvách jsem se prostě takovým situacím nevyhnul,ikdyž nejsem přítelem zbytečného riskování,to rozhodně né!!!Na straně druhé někdy ta samá kobyla třeba zbytečně klusala z kopce a na nějaké ponoukání ke kroku reagovala značně neochotně,tak jsem prohlásil :"Ostřa nech toho nebo spedneš na hubu"sotva jsem to dořekl tak už byla na kolenách.Takže někdy je dobré i koni do toho trochu "kecat",kdy co a jak ale poznáte jenom citem,nějaká přesná pravidla na to rozhodně neexsistujou!

 • 84. Bob376

  ježdění bez sedla

  19:29 - 14. 09. 2011

  Reaguje na 72.

  souhlasím s vámi,sice dystanční závody nejezdím,ale někdy taky chodíme na delší procházky,a tam určitě po koni nevyžaduju přilnutí,či snad aby šel \"zarámovaný\" jako při drezůře a ani na kratších uvolńovacích procházkách to nevyžaduju,ale chodím na volné otěži jako dříve aď si kobylka jde jak chce!Ani se mi nelíbí přístup některých parkuráků ,jejichž koně znají jen tréning,gde je drtí \"klasikou\"a potom box,to není rozhodně dobře!Spíše jde o to to toho koníka naučit,takže bych viděl asi ideální tak tři čtvrtě až hodinku max drezůrní základy,a potom na uvolnění klidně odůzdit,a zajet si klidně i na delší vyjížďku třeba i na tom nákrčáku,jestli se na to jezdec cítí!!!Ale tu \"klasiku\" bych rozhodně nepodceňoval ale ani nepřeceňoval,klasickou přiježděností začíná hodně jiných jezdeckých sportů,to je bez debat!


  Jináč k ježdění bez sedla bych taky rád něco podotkl-Jestli váš syn jezdi bez sedla chvilku a jentak z radosti z toho pocitu,je to v pořádku,ale nějaké sistematické ježdění bez sedla musím odsoudit!Já sám taky tak někdy jezdím,ale je to jen třeba v rámci vystoupení,a nebo když se chcu frajeřit,ale rozhodně netrápím tímto způsobem koně dlouho!Simpatizuji a hodně se mi líbí \"natural horseman ships\"ale rozhodně nesouhlasím z propagací ježdění bez sedla,ono totiž hlavní ůlohou sedla není aby naše zadečky byly pěkně v pohodlíčku,i když tuto vlastnost sedla taky velice oceňuji,ale je to jen vlastnost sekundární,hlavní ukol sedla je rozložit naši váhu do větší plochy,aby jsme netlačili koně,vyzkoušejte si vzít špatně zbalený batoh,co vás bude tlačit do jednoho místa zad a nebo krosnu s hliníkovým rámem(taky už jsou překonané,ale pořád mají své kvality).Na půlhodinové procházce vám to bude jedno,ale po celodenní tůře poznáte rozdíl dokonale!!!

 • 85. honzis

  Ježdění bez sedla

  22:41 - 15. 09. 2011

  Tož až sa ogare naučíš na koňovi sedět, tak mudrůj nad tým esli mu vadí jezdit bez sedla. Esli mu na hřbetě sedíš tak jak hrbatej batoh, néni divu že sa mu to nelůbi. Až budeš sedět uvolněně, obmaluj si plochu, kterou se hřbetu dotýkáš - a porovnej si ju s plochou lyžin sedla. Pak sem písni, cos zjistíl.

 • 86. pavlucha

  plocha zadku

  10:06 - 16. 09. 2011

  Reaguje na 85.

  Tož, až sa, cérečko, zamyslíš, poměř si plochu zadku a sedla, které se dotýkají hřbetu koně, a pak napiš, co a kde ti vyšlo :). A jen o tom, jestli sedíš bez sedla nebo v sedle jak hrbatej batoh, to fakt není.
  Není ti třeba divné, že když sedneš do sedla, tak se tam vejdeš a vpředu i vzadu (tedy na nosné ploše) ještě něco přebývá?
  Chce to používat vlastní rozum, ne jen papouškovat cizí názory, ještě k tomu neodborné.

 • 87. Marlene

  Jsme se dostali nějak daleko:)

  11:25 - 16. 09. 2011

  Zda se, ze jsme se v toto diskuzi dostali opravdu daleko od puvodniho tematu;) Ehh??

 • 88. Bob376

  opravdu daleko,nevadí

  20:23 - 16. 09. 2011

  No to ano,dostali,s tím souhlasím,jen si myslím že o "zdravých"kulhavých koních toho bylo napsáno opravdu dost,tím beru toto téma opravdu za vyčerpané,a aď si p.Mádr a jiní říkají co chtějí,zdravý kůň určitě nekulhá,kdo si myslí opak ,tak fakt patří do blázince,a to zase říkám já,a klidně se pod to podepíšu,a více je fakt zbytečné se o tom bavit,takže si nemyslím že by to bylo v něčem špatné,že jsme "trošku"odbočili od tématu.

 • 89. Marlene

  jiná kolonka

  09:31 - 17. 09. 2011

  To je sice pravda, nicmene pak by si to zaslouzilo samostatnou diskuzi v jine sekci;) Tady bych spise ocenila, kdyby se resilo tema puvodni a jeste kdyby se k tomu vsemu vyjadrila druha strana, tedy tandem panu Vydra-Madr:) Moc me mrzi, ze se diskuze povetsinou omezuje na negativni reakce jejich odpurcu. No nic, tak snad v nejake dalsi diskuzi, pakud tato uz neni nosna...

 • 90. leprechaunek

  Odpůrci? :)

  12:04 - 17. 09. 2011

  Reaguje na 89.

  Marlene, VŠICHNI jejich zdejší odpůrci by uvítali, kdyby pánové Mádr a Vydra "přišli mezi nás" a zapojili se do diskuze... Padla tady spousta konkrétních dotazů a nás "odpůrce" by jasně formulované odpovědi zajímaly.
  Jenže reakce obou pánů se omezují na články na icpk.cz, na které tu neustále odkazuje pan Mádr, a na články na Equichannelu, této "hodnoty". Konkrétní informace, argumenty, odpovědi nikde nenazněly, pouze dokola opakující se a nic neříkající zaklínadla jako "vědecká metoda", "známá fakta" a "fyziologie".

  Tímhle prostě lidi neoblbnou a dokud to nepochopí a nepřestanou vystupovat z pozice "bůh vám přináší spasení, tak pojďte do kurzu Strasser metody", a nezačnou se s lidmi bavit normálně, o podložených a konkrétních informacích (pokud je mají), do té doby je tu bude cupovat smečka odpůrců.

  Ale máš pravdu, že tohle už v ničem přínosné není.

 • 91. Bob376

  souhlas

  14:33 - 17. 09. 2011

  Marlene,mtáte ůplnou pravdu,toto téma se mi zdá ůplně vyčerpané,a taky si myslím že P Mádr už nic plodného do této diskuse nepřinese,souhlasím že tato diskuse už se klidně může ukončit,můžeme pokračovat v jiné sekci.Pro všechny: myslí si opravdu někdo že může být zdravý kůň který dlouhodobě kulhá? (nemyslím teď kamínek v kopytě,který když se vytáhne,kulhání okamžitě přestane)

 • 92. pavlina

  zakopnuti kone a drzeni v hube

  19:03 - 02. 12. 2011

  Reaguje na 81.

  Zakopne-li kun a pada-li smerem dolu, je jeho naprosto prirozenou reakci pouzit krk jako vahadlo a svihem krku vyvazit pad tak, aby znovu nasel rovnovahu. Tedy, pokud ho drzite zkratka, on zakopne a vy mu nepovolite v hube a ten "svihovy" pohyb pro znovu nalezeni rovnovahy neumoznite, tak jste mu nejen skubla v hube, ale zaroven jste notne omezila jeho prirozenou rovnovahu a to je spatne...
  Predstavte si, ze vam nekdo drzi ruce, vy zakopnete a namisto abyste se rukama rozmachla a znovu rychle nasla rovnovahu, tak po vas ten nekdo chce, at si pomuzete jak chcete, ale on vam ty ruce nepusti a spadnout nesmite resp nemela byste - tak presne to ma ten kun

 • 93. pavlina

  jezdeni na nakrcaku

  19:19 - 02. 12. 2011

  Reaguje na 67.

  Ja taky jezdim na nakrcaku a taky si obcas neco skocime (nic velkeho max 60 cm). Nedelam to proto, ze citim potrebu frajerit, hlavne v zime je to dobry zpusob jak vyresit uzdeni se zkrehlymi studenymi prsty (na to hodne trpim nejen v zime) a obcas i nedostatek casu (rychlejsi priprava kone na jizdu). Kobca mi chodi krasne v rovnovaze ve vsech chodech, pri dostatecnem uvolneni se sama na nakrcaku i bali. Pracujeme i na uzdecce a nejak nemame problem ani s jednim ani s druhym.
  K tem skokum: jsem zacatecnik a ucime se. Zjistila jsem ze kobyla jde na prekazky ochotneji, kdyz je na nakrcaku a trener mi to vysvetlil ve smyslu, ze ji moc cukam v hube a ze kdyz skaceme a na nakrcaku neni cim a kde cukat... Samozrejme se tuto chybu snazim odstranovat. Z toho pro me vyplyva otazka, jak moc umi pan Vydra pouzivat uzdeni a jestli nahodou nakrcak nepouziva prave z toho duvodu, ze mu kone pak chodi ochotneji (= moc jim pri nauzdeni cuka v hube).
  U jeho zpusobu jezdeni me vsak prekvapuje, jak moc visi na nakrcaku u vysokych skoku, konik to ma zarezane v krku tak, ze mu to musi omezovat dychani. Ja kdyz skacu, tak pri odskoku nakrcak povolim at neni v kontaktu se spodni casti krku a lehce za neho beru az kobca doskoci a smeruju ji dal - z tech fotek pana Vydry mi prijde, ze to dela naopak.
  Ke kopytum: kobylu si strouham sama, chodi v pohode po vsech terenech. Pri predstave, ze by mela 5let chodit, jak chodi kone pana Vydry na tech zaberech me jima zavrat. Nelibi se mi to

 • 94. Čestmír Řanda

  TUNELÁŘ A PODVODNÍK VYDRA!

  18:23 - 15. 12. 2011

  Vážení, dejte si dobrý pozor na tohoto všeuměla a samozvaného koňského guru, předpokládám ,že koním rozumí asi ,tak jako rozuměl zbraním. Jediné co mu jde dobře je tunelovat a krást. Píšu a hovořím z osobní hořké zkušenosti.
  Po provalení této korupční kauzy je mi zčásti jasné proč jeho podvody a nekalé rejdy zůstávají nepotrestány a soudy i vyšetřování jdou buď do ztracena nebo se neúměrně táhnou.
  Je to pro jeho politické krytí!
  Tenhle pan herec tady totiž už podnikal a nejen to úspěšně tuneloval ,podváděl a kradl!
  Václav Vydra je hlavně geniální zloděj a tunelář! Jako herec je geniální především v tom jak se tváří,že neumí do pěti počítat a tím jak zamlžuje tunel naší společné firmy El Cid! Mohlo by se snadno říci, že Řanda říkal a Vydra zase říkal, proto kdo chce tedy skutečně vědět co je tenhle "takymilovník" koní zač ať se podívá do obchodního rejstříku.Jak Vydra,aby se mne zbavil založil stínovou firmu,se stejným názven i na stejné adrese.Jako společníka si přizval Judr.Viktora Bradáče se ,kterým se tak rádi věnují dnes koním.Navíc podvedl Komerční Banku,ve které tvrdil, jak firma nefunguje a obchody nejdou.O tom,že El Cid poslal do konkursu sám on a ne nějací věřitelé radějí všude mlčí a mlží tím,že podnikání je jako manželství.O účetnictví tenhle lhář tvrdí,že mu ho ukradli aniž by to kde kdy nahlásil.Správci konkursní podstaty předal pouze starý mobilní telefon a jedno ojeté auto.Ten sám nikdy firmu ani nenavštívil.Naopak hned potom dostal místečko u soudu a tak se jim podařilo tenhle loupežný konkurs dokopnout. Mě o mou matku připravil o finance i o dům s pozemky.Stínovou firmu výhodně prodal a ta existuje dodnes pod názvem C.I.D. Praha. Možná se čtenář ptá, proč se na to tehdy nepřišlo?
  Je třeba s uvědomit,že se bavíme o roce 1996, kdy nahlédnutí do obchodního rejstříku bylo martirium a ani Vydra s Bradáčem, netušili, že bude nějaký internet. Takže sumasumárum, kdo chce ať si srovná plačtivé výlevy pana Vydry se skutečností.Brzo zjistí,že krach ze,kterého vyjdete s domem, koňmi, motocyklem a lodí, je pro 90léta některých podnikatelů pro Česko typický. Naštěstí už někteří za záměrné způsobení úpadku byli i potrestáni. Nechci se rozepisovat o tom, jaké potíže nám způsobila tahle prachsprostá loupež za bílého dne problémy v osobním i pracovním životě, ale nebaví mě se dále dívat, jak tenhle všeuměl za moje peníze se projířdí na koni a motocyklu.To, že pořádá opulentní přehlídky je pro něj typické, je to stejný bezcharakterní člověk a stejně zahleděný do sebe jako generál Custer. Možná všichni co mu na to přispíváte to příště už zvážíte. To na čem si dělá PR stejně jen vždy opisoval ode mne.Na koni jezdím od osmi let, kdy jsem získal zbrojní průkaz i kdy měl zaregistrovaný chopper, lze ověřit.Já mohu přezku s nápisem El Cid ,stále hrdě nosit.A až budeš zase vzpomínat na svou mámu, tak se zamysli nad tím o čem s mým tátou v tom hereckém nebi mluví! Není ti ze sebe k blití tuneláři Václave Vydro?
  Čestmír Řanda ml.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 5 čtenářů. Celkový počet bodů: 9.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: