Teplokrevní hřebci v českém chovu: Lantino

26. 03. 2014 11:00

Obrázky: 11

Autor: Martina Cerhová Foto: Votavová Šárka, Cerhová Martina, sporthorse-database Rubrika: Plemeníci Počet přečtení: 8908 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

I Lantino je výsledkem česko-německé spolupráce s hřebčínem Sprehe. Hřebec, v jehož žilách koluje vynikající holštýnská krev a do čtvrté generace má zakladatele hřebčích linií, které významným způsobem ovlivnily světový chov sportovních koní. Lantino má papírové předpoklady úspěšně na české klisny navázat, navíc se zde vždy těšili velké oblíbenosti hřebci s všestranným nadáním. Pojďme se na něj podívat blíže.

V roce 2008 byl Lantino rezervním vítězem holštýnského körungu, kde se předvedl coby všestranný hřebec a upoutal nejen kvalitním skokovým projevem, ale také pohybem. V roce 2009 absolvoval 30denní test, kde obdržel vynikající známku za skok, a to 9,37. V průběhu testu byl výborně hodnocen za charakter, ochotu k práci, jezditelnost a temperament. V roce 2010 skončil v 70denním testu v silné konkurenci 48 hřebců na čtvrtém místě s hodnocením 124,75 (drezurní část 115,95 a skoková část 123,59). Úspěšně startoval v soutěžích pro mladé koně a dosáhl výkonnosti S v parkuru. Jeho potomstvo je zatím mladé, ale má již 2 körované hřebce (z matek po Concetto I a Parco xx).

Landos

Lord Ladykiller Sailing Light
om: Loaningdale
Viola Cottage Son
om: Lohgerber
Uta V Calypso I Cor de la Bryѐre
om: Heissporn
Melissa Capitano
om: Manometer

Cindy V

Caretino Caletto II Cor de la Bryѐre
om: Consul
Isidor Metellus
om: Aldato
Unora I Latino Ladykiller
om: Moltke I
Minora Farnese
om: Lohfeuer

Lantino

Původ ze strany otce

Landos je holštýnský hřebec, kterého čeští chovatelé velmi dobře znají. Jistou dobu působil u nás i v Polsku, dosáhl S výkonnosti v parkuru a poté si jej holštýnský svaz povolal zpět. Landos totiž během svého prvního krátkého působení v Německu dokázal s pouhými 30 klisnami zplodit velký počet úspěšných parkurových koní, mezi něž patří např. Magic Bengtsson (om: Lagretto), který s Peterem Fredericssonem získal týmové stříbro a v soutěži jednotlivců obsadil čtvrté místo na OH v Aténách. Po svém návratu do služeb holštýnského svazu byl Landos oblíbeným plemeníkem a jeho kariéru a život ukončila až zlomenina nohy. Kromě dalších úspěšných skokanů jako jsou Leontes (om: Cantus), Indira (om: Rinaldo) nebo Lascana (om: Esteban xx) zplodil Landos i drezurní koně, např. Grand Prix valacha The Lion King (om: Rando, j. Elizabeth Eversfield-Koch).

LandosChovatelé ho nejspíš znají především jako otce hřebců Lordanos (om: Ahorn Z), Lyjanero (om: Casall), Lantino a plaváka Lotar (resp. Yellow Man, CS, om: Div I). Lyjanero, rezervní vítěz holštýnského körungu v roce 2010, je letos opět nabízen českým chovatelům díky spolupráci s hřebčínem Sprehe (a akci s 35% slevou z připouštěcího poplatku) a na jeho potomky z českých klisen se za pár let můžeme těšit pod sedlem. Zajímavostí může být, že Lyjanero nese podobnou krev jako Lantino - i on je synem Landose, ale mateřským otcem Lantina je Caretino, zatímco Lyjanerovým Caretinův syn Casall. Plavák Lotar s vlastní výkonností T parkur je znám především milovníkům koní Kinských. V ČR mnoho potomků nezanechal a není tak nikterak významným pokračovatelem svého otce.

Pravým opakem je Lordanos, nejvýznamnější Landosův syn. Jeho jméno je pevně spojeno s rodinou Sosath, kdy jej sedlal jak otec Gerd Sosath, ale dá se říci, že s ním jezdecky vyrostly i děti. Jeho potomci vydělali ve sportu více než 1,5 milionu eur a jsou mimořádně úspěšnými skokany. Patří mezi ně i plemenní hřebci Legolas (om: Silvester) - mimochodem syn sestry Landosovy matky, Lord Sandro (om: Sandro), Light On (om: Landadel), Lord Lohengrin (om: Diskus), Lord Weingard (om: Landadel, opět nabízený hřebčínem Sprehe i pro české chovatele), Lex Lugar (om: Landadel), ale také valach Lumos (om: Noble Roi xx), klisna Larissa (om: Rubinstein I) a mnoho dalších. V České republice působili jeho synové Lamberk (om: Raphael) a Lorando B (om: Aqua Minérále KZI).

LordLantinovým dědem je legendární hřebec Lord po plnokrevném Ladykiller. Vítěz svého ročníku a hřebec s velmi dobrým pohybem i skokovým projevem. S Herbertem Blöckerem dosáhl T výkonnosti ve všestrannosti. Zajímavé je, že dával skutečně různorodé potomky (hodně záleželo na matkách): buď se jednalo o ušlechtilé koně, nebo naopak o koně hrubší, krátkonohé. Největší reklamu mu svými úspěchy zajistil syn Livius (om: Atlas I). Ten v sedle s Peterem Lutherem získal týmové stříbro na MS v Dublinu 1982, týmový bronz na OH v Los Angeles a stříbro na ME v Rotterdamu. Díky jeho úspěchům se poptávka po Lordovi, který během svého prvního roku v chovu připustil pouhých 13 klisen, mnohonásobně zvedla. Jeho potomci vydělali ve sportu přes 3,5 milionu eur. Pro představu, u německé jezdecké federace má zapsáno 666 sportujících potomků, z nichž 200 dosáhlo nejvyšší skokové a 18 nejvyšší drezurní výkonnosti.

V chovu působí/působilo více než 70 jeho synů: Lord Z (om: Calando I), Lord Lennox (om: Fantus), Lord Chin (om: Constant), Lord de Luxe (om: Flamingo), Lord Incipit (om: Ronald) a mnoho dalších, kteří stejně jako tito jmenovaní sami uspěli v parkurovém sportu. Kromě Landose do českého chovu zasáhli také Lordovi synové Lantaan (om: Liguster), Lordano (om: Coriolan), Lord Caletto (om: Caletto I), Limited (om: Rebel I Z) a Ladinos (om: Cor de la Bryѐre). Lord je ovšem ceněn také jako výborný otec matek. Jeho dcera Wodka II (om: Ramiro) je matkou plemenných hřebců Arturo (po Athlet Z), Clearway (po Capitol I) pravých bratrů Conway I, II a Conway-T (všichni po Caretino). Conway-T je opět jedním z hřebců působících v českém chovu. Wodka je výjimečná klisna, 7 jejích potomků se prosadilo ve vysokém parkurovém sportu. I další Lordovy dcery jsou matky/báby/prabáby úspěšných sportovních koní nebo plemenných hřebců: v českém chovu působil Lombard (po Landgraf), dále jsou to Coriano (po Corrado I), Diarado (po Diamant de Semilly), bratři Corofino I a II (po Corrado I, viz Russel), Nonstop (po Darco), Colman (po Carthago), jehož syn Con Cosmos v ČR také působil, a celá řada dalších.

Calypso IKrátce se ještě zastavme u hřebce Calypso I, jehož matka Tabelle je prabábou v Tlumačově působícího hřebce Canturino (po Canturo). Calypso I je otcem plemenných hřebců jako jsou Concerto Grosso (om: Mephisto), Campbridge (om: Ladykiller xx), Cleveland (om: Ladalco, Grand Prix drezura) a dalších. Jeho potomci vynikali kvalitním pohybem. Významnosti svého mladšího bratra Calypsa II coby producenta plemenných hřebců ale nedosáhl. Naopak na straně matek je vítán, jako je tomu u hřebců Landos, Acobat I - III (po Athlet Z), „českého" šimla Catanga Z (po Cantus), bratrů Indoctro I a II (po Capitol I) - Indoctro II taktéž působil v ČR, Verdi (po Quidam de Revel, TT parkur), Acord I - III (po Ahorn Z) a mnoha dalších.

Původ ze strany matky

Cindy V dala kromě Lantina ještě další úspěšné potomky. Jsou jimi např. Lea VI (po Cassini I, TT parkur), Aquino (po Akinos, Grand Prix drezura), Landor (po Landos, S parkur), Tombola 3 (po Dolany, L drezura), Larius C (po Landos, L parkur), Helena (po Cor de la Bryѐre, L parkur a L drezura). Její dcera Rieke VIII (po Claudio's Son) je matkou valacha Leon C (po Landos) s výkonností ST parkur.

Bába Unora I je také matkou úspěšných sportovních koní jako jsou Six Pence 3 (po Silvester, S drezura), Carajan 2 (po Caretino, T drezura), No Way 3 (po Chagallo, T parkur), plemenný hřebec Close-Up (po Claudio's Son, S drezura) a plemenný hřebec Special Atracttion VII (po Silvester, AES).

Prabába Canina je také bábou klisny G-Caprice (po Campione, S parkur), jejíž synové Corso 34 a Colorado 109 (oba po Concerto II) dosáhli výkonnosti TT parkur, a valacha Louidor 7 (po Lavall II, S parkur).

CaretinoOtec matky, holštýnský hřebec Caretino, patří ke světoznámým producentům skokových koní (odhad plem. hodnot 152 b. / 98 %). Jeho potomci vydělali ve sportu více než 4,5 mil. eur, kolem 200 jich dosáhlo nejvyšší skokové a 20 nejvyšší drezurní výkonnosti. Už během výkonnostních zkoušek vykazoval mimořádné skokové schopnosti (hodnocení 145 b.), úspěšně startoval v soutěžích pro mladé koně a posléze se prosadil i na mezinárodní parkurové scéně, kde jej sedlal Bo Kristoffersen. V chovu má kolem 70 synů, např. TT skokan Caruso (om: Capitol I, známý i českým chovatelům), úspěšný holštýnský hřebec Casall (om: Lavall I, TT parkur), Cooper van de Heffinck (om: Landlord, TT parkur), Caretano (om: Reichsgraf, TT parkur), zmiňovaný Conway-T a jeho bratři, také v ČR působící Cesano II (om: Lord), Carpaccio (om: Lantaan) a mnoho dalších. Carpaccio byl vítězem VZH, kde zvítězil v drezurní části (131,36 b.) a byl druhý ve skokové části (134,16 b.). Patří k uznávaným všestranným plemeníkům, jehož potomci jsou známi především jako vynikající skokani, ale velká část z nich má rovněž výborný pohyb. Je tomu tak např. i u hřebce Chico's Boy (om: Silbersee), který je úspěšným drezurním koněm (i on je nabízen českým chovatelům hřebčínem Sprehe). Další Caretinův syn Cheenook (om: Romantiker) byl rovněž vynikajícím drezurním hřebcem, jeho potomci ale kvalitně skáčí. A o hřebci Casall snad není třeba ani mluvit, neboť je znám všem fanouškům skokového sportu. Se svým jezdcem Rolf-Göranem Bengtssonem slavil úspěchy na mezinárodní parkurové scéně a patřil k vlajkovým lodím holštýnského chovu. V současnosti byl pronajat do Zangersheide.

LatinoHolštýnský hřebec Latino, otec báby Unory, má dle něm. jezdecké federace 223 sportujících potomků, z nichž 10 dosáhlo nejvyšší skokové a 6 drezurní výkonnosti. Má také 4 syny v chovu: Lakai (om: Flamberg), Laudon (om: Flax), Locomotion (om: Ronald) a Lancelot (om: Fachmann). Prosadil se více na straně matek jako je tomu u plemenných hřebců Chequille Z (po Caretano, Grand Prix drezura), Lemony's Nicket (po Londonderry, vítez BCH), Lorentin I (po Loutano, Grand Prix drezura), Chin Champ (po Chin Chin), Wembley (po Cassini I), Aljano (po Alasca, Grand Prix drezura), Casdorff (po Casall) a mnoha dalších.

Závěrem

Lantino je holštýnský hřebec skrz naskrz. Když se podíváte na jeho původ, najdete tam to, co dělá holštýnského koně holštýnským - Cor de la Bryѐre, Ladykiller xx, Cotage Son xx, Farnese, Ramzes - hřebci, kteří tvořili dějiny chovu sportovních koní. Důležité je také, jak blízko jsou: Ladykiller xx (3. a 4. generace), Cottage Son xx (4. a 2x 6. generace), Cor de la Bryѐre (2x 4. generace) a Manometer xx (5., 6. a 7. generace). Lantino je tedy více než dostatečně prochován na plnokrevníky, navíc významné. Zároveň se jedná o hřebce všestranného a takoví hřebci jsou v chovu vždy potřeba.

Lantino

Jak naváže, je opět otázkou, ale jak je vidět z textu výše, tato krev už v českém chovu zakotvena je. Zaujmout tak může chovatele, kteří pro své klisny chtějí hřebce ušlechtilejšího, s dobrým pohybem při zachování skokových schopností, a pro dodání plnokrevných genů (ačkoliv na to jsou nejoptimálnější hřebci přímo plnokrevní nebo polokrevní, kterých se ale většina chovatelů bojí). Navíc jsou čeští chovatelé hrdí na „univerzálnost" českých koní. Ne každý chce TT skokana či Grand Prix drezurního koně, ale velkou cílovou skupinou jsou jezdci na střední úrovni, kteří hledají vhodné všestranné koně do drezury i parkuru (případně rekreační ježdění). I tady by mohl Lantino zaujmout, navíc podpořen dobrou jezditelností a charakterem.

LantinoLantino je do ČR zapůjčen pouze na tuto připouštěcí sezónu, výměnou byl do Sprehe zapůjčen plnokrevný Scyris. I to, že je letos nabízen za více než zajímavý připouštěcí poplatek může být pro některé chovatele zajímavé, zvlášť když ještě loni byl za „německou" cenu.

V loňském roce byl hřebčínem Sprehe odkoupen Lantinův syn Zantino-V (m: Zora po Boston) českého chovatele Miroslava Vorla. Když jsem o Lantinovi hovořila s Karlem Lacinou, který je zástupcem hřebčince Sprehe pro Českou republiku - většina našich chovatelů ho již zná, neboť na žádost chovatelů jezdí osobně poradit s výběrem vhodného hřebce pro chovné klisny, ujistil mě, že se nebrání odkupu dalších hřebečků - ovšem podmínkou je jejich špičková kvalita. I to může být motivace pro chovatele :-)

Lantino je k dispozici chovatelům v inseminaci čerstvým spermatem prostřednictvím ZH Tlumačov. Pro členy SCHČT je sleva 50 % z připouštěcího poplatku.

Videa:

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: