Budujeme: uvaziště (a etiketa na něm)

23. 03. 2020 06:00

Obrázky: 11

Autor: Iveta Jebáčková-Lažanská Foto: Pixabay a archív autorky Rubrika: Ustájení a péče o koně Počet přečtení: 3336 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Uvaziště je ve většině stájí nepostradatelné. Někteří jezdci se sice obejdou bez uvázání koně při sedlání a jiné manipulaci, jelikož úvaz nahradí výchovou zvířete ke spolehlivému odložení, ale převážná část majitelů a provozovatelů stájí uvaziště chce, poskytuje a využívá. Toto místo proto musí být funkční a bezpečné.

Uvaziště je prostor vyhrazený provozovatelem stájí k uvázání koní během manipulace s nimi (sedlání, strouhání, ošetřování, atd.) nebo pro jejich odložení při odpočinku mezi jezdeckými lekcemi. Bývá budováno ze dřeva, kovu, kamene (zděné pevné zídky) nebo cihel či jiných trvanlivých zdicích prvků (stěny budov či opěrných svahů). Materiál má být vždy masivní, odolávající dobře počasí a nejlépe zaoblený, bez ostrých hran, vyčnívajících šroubů a bez třísek.

Uvaziště vybavené tzv. štrajcpánem mezi koňmi – aneb zvýšení bezpečnosti

V případě uvaziště z trámů (trubek) se horní břevno nejčastěji umísťuje do výšky 0,8 – 1,2 m, přičemž stojiny mají být cca 0,8 – 1 m zapuštěny a dobře ukotveny v zemi.

Koně se ke konstrukci uvazují jak napevno, tak provizorně (aby se v případě úleku uvolnili). Někdo vodítko pouze přehazuje. Co koňák, to jiné preference uvazování (více si přečtěte v článku Jak si nevyrobit trhače).

K vázání se využívá buď vázacích kroužků nebo samotného příčného břevna. Vydatnost ukotvení nesouvisí pouze se stojinami v zemi, ale i s příčným břevnem, které musí na stojiny doléhat velice spolehlivě a pevně. Panika uvázaného koně a sebevětší síla tahu nesmí způsobit urvání horního břevna. Někdo proto váže na splétané sisálkové provázky, které vydrží dost, ale při panice je kůň spolehlivě přetrhne, aniž by si dřív ublížil. Běhající kůň s klandrem pohupujícím se mu mezi nohama a plašícím/zraňujícím nebohé zvíře víc a víc je noční můra každého koňáka.

Myslete, než koně k něčemu uvážete! Neuvazujte koně k lavičkám, k odpadkovým košům, k neznámému zábradlí…

Uvaziště musí být zásadně ukotvené natolik spolehlivě, aby odolalo náporu do vodítka se věšících koní – a v žádném případě nesmí povolit dřív než některá součástka výstroje nebo pojistná smyčka.

Pojistka ve formě oslabeného mezikusu – smyčky

Mnoho koní neumí na uvazišti spolehlivě stát. To je fakt. Jde sice o věc výchovy, ale ustajovatel nemůže spoléhat na každého jednotlivého majitele, že si skutečně své zvíře bezpečnému stání na úvaze přepečlivě naučí. Nelze se ani stoprocentně spolehnout na vychovaného koně, že ve venkovním prostoru za všech okolností zůstane zcela stoprocentně klidný. Právě z těchto důvodů mnoho koňáků vyznává jediné uvázání – přes pojistnou smyčku z provázku, který povolí v případě panikařícího zvířete dřív, než karabina na vazáku či ohlávce. Tento systém má ovšem i mnoho odpůrců, protože v určitých případech naučí koně, že trhá-li se dostatečně razantně, úvaz povolí. Pro vychované koně však není nic lepšího!

Stanoviště

Při výběru ideálního místa, kam uvaziště situujeme, musíme mít na paměti hned několik věcí. V prvé řadě bezpečnost – ta stojí nade vším. Jak pro lidi, tak pro koně. Umístit uvaziště těsně vedle parkoviště v rušné části velkého areálu bude vždy znamenat více neklidu koní a nutnost většího důrazu na výchovu zvířat, příp. vyšších nároků na dozor nad koňmi, než uvaziště umístěné v klidném zákoutí. Také hlasová komunikace s koněm je příjemnější v tichém místě než v místech vysokého provozu a hluku.

U uvaziště se často majitelé koní setkávají – nebývá sice přímo společenským centrem stájí, ale rozhodně se při čištění koní povídá (a leckdy i zapovídává), od koní na uvazišti se občas odchází pro zapomenuté věci zpět do sedlovny (kde se také snadno zapovídáme) a občas se stane, že při hledání záhadně potracených součástí výstroje, lékárničky nebo oblečení zůstane kůň na uvazišti chvíli/déle bez dozoru. Zde se zúročí nejen čas věnovaný učení koní na uvázání, ale i umístění uvaziště jezdcům vždy ze sedlovny/klubovny/šatny na dohled.

Samozřejmostí je i blízká dostupnost sedlovny. Nosit jezdecké vybavení přes celý rozlehlý areál je přinejmenším nepraktické.

Při výběru plochy pro zbudování uvaziště také dbáme na snadnou dostupnost tekoucí vody – nejen proto, že nosit k uvazišti na mytí zablácené výstroje a koňských nohou vodu v kýblech sto metrů je propastný rozdíl oproti metrům pěti, ale i z důvodů možného využití uvaziště jako ostřikovacího místa, nemá-li ho stáj samostatně zbudované jinde. (Kombinace uvaziště s mycí plochou je velmi praktická v případě betonové vyspádované plochy a dostatečné rozlehlosti, kdy sprchování vašeho koně neobtěžuje sedlající sousedy.)

Oboustranné uvaziště s ostřikovací hadicí pěkně po ruce

Pneumatiky zalité betonem se zapuštěnou stojinou, na kterou lze umístit sedlo a uzdečku. K takto řešenému uvazišti (potenciálně přemístitelný předmět) NIKDY koně neuvazujeme napevno, ale pouze na omotané vodítko tak, aby při minimálním problému kůň bezpečně opouštěl stanoviště – bez stojanu za sebou... :-)

Trus

Zohlednit nutný úklid trusu znamená, mimo jiné, nechodit s hromádkami příliš daleko. Mít tedy po ruce nejen samotné nářadí na sběr, ale i hnojiště nebo vhodné místo na příruční kontejner, popelnici či kolečko na sebrané kobyláky. Ty zásadně sbíráme ihned, neodkládáme úklid na později, kdy jsou již bobky rozšlapané a znepříjemňují ostatním uživatelům pobyt na ploše.

Zpevnění

Zpevněná plocha uvaziště je nutností. Ať už zvolíme štěrk, dusaný písek, zátěžové rohože nebo beton, vždy myslíme na vhodné vyspádování buď přímo k odtokové jímce (v případě, že uvaziště kombinujeme s mycím místem), nebo alespoň do té strany, kde je nejmenší provoz lidí a koní.

Po deštích nesmí v prostoru uvaziště zůstávat stát voda.

Povrch volíme taktéž s ohledem na snadnou údržbu. Koně na úvaze trousí a nezřídka i močí, naopak majitelé na uvazištích, obzvláště ve venkovních chovech, rádi provádějí veškerou údržbu svých zvířat – od stříhání, zaplétání, bandážování až po přikrmování po ježdění. Dobře udržovatelná, na zametání jednoduchá plocha je tedy nejen bonusem, ale naprostou nutností!

Uvaziště je příliš frekventovaný prostor na to, aby obstál coby podklad trávník. Ten se nutně v mokré části roku zničí a přemění v bahniště.

Na uvaziště volíme pro pevné uvázání zásadně (stejně jako do přepravníku) stájovou ohlávku.

Etiketa na uvazišti

  • na uvaziště si ZÁSADNĚ přines nejprve výstroj a čištění, teprve potom doveď koně
  • přivádíš-li svého koně mezi ostatní na uvazišti, PROMLUV na ně, ať nepřekvapíš lidi ani zvířata (vylekaný kůň může kopnout)
  • NIKDY nevaž svého koně vedle koně, se kterým se nemá v lásce
  • mladá zvířata a nezkušené koně nikdy NENECHÁVEJ na uvazišti BEZ DOZORU
  • dodržuj BEZPEČNÉ ROZESTUPY mezi uvázanými zvířaty (v případě cizích koní takovou vzdálenost, aby na sebe nedosáhli)
  • svoji výstroj rozmísťuj ÚSPORNĚ, uvaziště nemáš jen pro sebe!
  • za svého koně na uvazišti jsi ZODPOVĚDNÝ, proto PŘEDVÍDEJ
  • koně trhajícího se z úvazu trénuj ke spolehlivému stání po domluvě s ostatními tak, abys neohrozil provoz na uvazišti + ostatní koně a lidi
  • na uvazišti NEKRM svého koně v případě, že ostatní uvázaní koně krmení nemají a nejsou na takovéto počínání ZVYKLÍ → krmení jen jednoho koně zvedá stres ostatních. A na uvaziště STRES NEPATŘÍ!
  • počínej si tak, aby měl uvaziště tvůj kůň RÁD a vnímal ho jako příjemnou zónu

Rada na závěr

Neustále procvičujte naprostý základ platný pro všechny koně hned od hříběcího věku = dokonale vysvětlit a stále znovu a znovu při jakékoli manipulaci upevňovat pravidlo nejít proti tlaku, naopak tlaku ustupovat. Na dotyk konečky prstů, na zavlnění vodítka, na jemné naznačení, na pouhý pohled… Kůň musí být prostupný do všech směrů (vpřed, vzad, obě strany – vlevo i vpravo, dokonce i nahoru dolů). Takto naučený kůň mnohem dřív po napnutí vodítka povolí. Nevyvíjí tlak větší a větší /dokud něco nerupne:-)/, protože zná z denní praxe pravidlo podvolení se tlaku. (Což musíme samozřejmě každého koně naučit, v koňské přirozenosti je opak – jít proti tlaku.)

Tak ať se vám i vašim koním stane úvaz spojencem, ne záludným nepřítelem!

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: