Za studiem do Kladrub nad Labem

6. 02. 2012 13:00

Obrázky: 5

Autor: SŠChKJ Kladruby nad Labem Foto: SŠChKJ Kladruby nad Labem Rubrika: Koňské školy a instituce Počet přečtení: 11032 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

/PR/ Již 60 let je tu pro všechny mladé milovníky koní možnost, jak se stát profesionálními chovateli, ošetřovateli a jezdci těchto obdivuhodných zvířat. Tu možnost nabízí Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem. Chcete se stát i vy její součástí?

Škola pro chovatele koní a jezdce byla založena v roce 1952 v Kladrubech nad Labem, v Polabské nížině mezi Pardubicemi a Kolínem, jako středisko pracujícího dorostu. Zpočátku jednoletá, později dvouletá škola se od školního roku 1980-1981 stala tříletým Středním odborným učilištěm zemědělským v Kladrubech nad Labem (specializace „Chov koní a jezdectví") s odloučeným pracovištěm v Přelouči. Z původních prostor v zámku hřebčína se žáci i zaměstnanci v roce 1978 přestěhovali do nového vlastního areálu. Od školního roku 2008-2009 se škola jmenuje Střední škola chovu koní a jezdectví (SŠChKJ) Kladruby nad Labem.

SŠChKJ Kladruby nad LabemProvoz kladrubské školy byl již od počátku úzce spjat s hřebčínem a tato těsná spolupráce byla vždy oboustranně prospěšná. Příkladem vzájemné vazby jsou například krásné Jezdecké dny, které by hřebčín bez žáků školy - dříve učňů - s takovým rozsahem a perfektní organizací stěží zajišťoval. Nezapomenutelné jsou i Hubertovy jízdy, pravidelná účast na celostátní zemědělské výstavě Země živitelka, jezdecké i sportovní soutěže - to vše s koňmi kladrubského hřebčína (který byl postupně součástí Státního plemenářského ústavu, Státního plemenářského podniku a Plemenářského podniku Kladruby nad Labem).

Jak čas plynul, přibyla další pracoviště odborného výcviku: Šlechtitelský chov koní Kubišta v Měníku, Hřebčín Equus Kinsky Ostrov v Chlumci nad Cidlinou, Stáj Vasury Kolesa, stáj Afrodita Němčice atd., nejnověji i ERC Mnětice. V devadesátých letech byla škola nucena spolupráci s hlavním pracovištěm, Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, dokonce přerušit a zmíněné další stáje se staly po určitou dobu pro odborný výcvik „záchranou". Tato situace naštěstí pominula a Národní hřebčín je dnes opět hlavním partnerem školy, jejíž absolventi se často ve vzpomínkách vracejí do školních lavic a, nejen ve vzpomínkách, do kladrubských stájí a na pastviny, kde se čtyřnohými kamarády strávili krásné chvíle. Nezapomenou ani na vyvrcholení studia, slavnostní vyřazení absolventů, které se konalo v císařské jídelně zámku hřebčína - tato tradice je v poslední době obnovena.

Za 60 let trvání kladrubské školy prošlo její branou přes 2250 absolventů, z nichž mnozí se stali pojmem v chovu koní, na kolbištích jezdeckých disciplín, ve vozatajských soutěžích, na dostihových drahách i ve westernovém ježdění. Namátkou jen několik příjmení:

  • v jezdeckém sportu Mack, Chmelař, Kusý, Kadavý, Dušek, Málek, Švec, ...;
  • ve vozatajství Kocman, Nims, Šebek, Vozáb, Barták, ...;
  • v dostizích Liebich, Vozáb, Váňa, Štencl, Bartoš, Holčák, Havlíček, Smolík, Fedorowicz, Růžičková, Szikora, Stromský, Myška, Köhl, Havelka, Kocman;
  • ve westernovém ježdění Kubata, Dolínek, Orel, Čemus a dlouhá řada dalších.

Voltiž při Dni otevřených dveří 12. 11. 2010Na Střední škole chovu koní a jezdectví je možnost studovat denní formou tříletý obor Jezdec a chovatel koní. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a absolvent získá vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v oboru.
Důležitou předností studia je všestrannost - žáci se připravují na budoucí povolání v tématech chovatelských, výcvikových i sportovních. V tomto ohledu je působnost školy ojedinělá, žádné jiné obdobné vzdělávací zařízení v ČR takové možnosti nemá.
Ve třech ročnících studuje až 140 žáků. Komplexní vzdělávací zařízení zahrnuje budovu školy spojenou s Domovem mládeže, jídelnou, tělocvičnou a hřištěm, nechybí ani vlastní jezdecká hala.

Veškerá teoretická výuka probíhá v šesti učebnách, včetně počítačové a multimediální třídy. Vedle všeobecných předmětů (například český jazyk, anglický nebo německý jazyk, matematika, biologie, informační technologie, ekonomika, tělesná výchova, ...) se vyučují i odborné předměty: základy chovu hospodářských zvířat, pěstování rostlin, výživa a krmení, chov koní, teorie jízdy, dostihový řád a provoz, technická zařízení, životospráva jezdce.

Podívejte se také na video Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem.

Odborný výcvik probíhá, jak už bylo zmíněno, na smluvních pracovištích: především Národní hřebčín Kladruby nad Labem (na koních hřebčína ve vlastní jezdecké hale), Šlechtitelský chov koní Kubišta Měník, Equinní reprodukční centrum Mnětice, stáj Vasury Kolesa a klusácká stáj pana Dobruského v Černé u Bohdanče. Škola spolupracuje i s dalšími organizacemi a pomáhá zajišťovat řadu akcí, jako jsou například výstavy koní v Pardubicích, Lysé nad Labem, Praze. Žáci stále vystupují na Zemi živitelce v Českých Budějovicích a zúčastňují se příprav a organizace řady chovatelských akcí, vozatajských, skokových nebo drezurních závodů.

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem připravuje žáky pro činnost v provozech zajišťujících chov a výcvik koní - pro zemědělské, ale dnes především sportovní a rekreační účely. Absolventi jsou schopni zajišťovat výcvik koní pod sedlem i v zápřeži, pracují ve sportovních a dostihových stájích, jezdeckých klubech a turistických jízdárnách, uplatňují se jako průvodci na koních při agroturistice, v hipporehabilitačních centrech i u jízdní policie. Absolvent je připraven pro práci v chovu koní a odchovu hříbat.

Voltiž při Jezdeckém dni 2010

Na vzdělání získané ve škole lze navázat na středních zemědělských nebo ekonomických školách nástavbovým studiem, případně po maturitě pokračovat studiem na vysoké škole. Každoročně maturuje několik bývalých absolventů školy v Kladrubech nad Labem, kteří využili výhodu možnosti získat důkladné koňařské vzdělání - základ pro další studium a praxi.

Ve všech zmíněných oborech pracují bývalí žáci kladrubské školy v ČR i v zahraničí - zájem o ně u domácích i zahraničních chovatelů a trenérů nadále trvá; v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Anglii a Irsku jich stále mnoho úspěšně působí.

Chcete i vy zažívat změnu, pohyb, napětí, akci, úspěch, ale i přátelství, porozumění, něhu a důvěru zvířat, která provázejí člověka po tisíciletí? Staňte se chovatelem koní a jezdcem nebo v SŠChKJ Kladruby nad Labem získejte důkladné koňařské vzdělání a pokračujte v dalším studiu! Čekají vás tři roky v krásné přírodě, ve škole s dlouhou a dobrou tradicí.

Přijeďte se osobně přesvědčit, 10. 2. 2012 od 10.00 do 15.00 hod. pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Kontakty:
Adresa: Kladruby nad Labem 105, 533 14 Kladruby nad Labem
telefon: 466 933 829, 466 933 830
mail: info@skola-kladrubynl.cz

Další informace na http://www.skola-kladrubynl.cz

Pod článkem v souborech naleznete další důležité informace o Střední škole chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 3.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com