V Horním Jelení poprvé o Pohár Mistra pracovních koní

12. 08. 2003 00:00

Autor: Helena Görnerová Rubrika: Práce s koňmi Počet přečtení: 5786 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Pojmy "koně" a "vesnice" k sobě odedávna neodmyslitelně patří. Koně vždy představovali jeden z nejdůležitějších zdrojů obživy při všech formách vesnické práce - v lese, hospodářství i na poli. Je tedy jedině dobře, že se dnes na vesnicích začínají využívat i k rekreaci a léčebným účelům. Zapomínat ovšem nesmíme ani na ty, kterým je denní těžká práce například v lesích obživou i v současnosti. Právě proto vznikla myšlenka Putovního poháru Mistra pracovních koní, o který se utkají chladnokrevní koně již tuto sobotu, v rámci tradičního Svodu koní v Horním Jelení ve východočeském kraji.

logo svoduSamotná myšlenka se zrodila v hlavách chovatelů již před drahnou dobou, chyběla však jednotná pravidla disciplín pro chladnokrevné koně, vůle je dodržet na straně potenciálních pořadatelů a nakonec i samotný pořadatel. Partnerem dobré myšlence se nakonec stal Sbor dobrovolných hasičů Dolní Jelení, který letos již čtvrtým rokem pořádá svůj Posvícenský svod koní. K tradičnímu parkuru dětí i dospělých, vozatajskému parkuru jedno a dvojspřeží a tahu klády tak nyní v Jelení přibudou krajinová jízda - terénní parkur pro koně sedlové a těžký tah (saně) pro chladnokrevníky. Loňská soutěž o nejsilnějšího koně orlického podhůří má v zahajovacím, nultém ročníku, zdatného nástupce v podobě nové, již zmíněné soutěže "O putovní pohár Mistra pracovních koní".

 

Co bude náplní dne?

Pořadatelé akce i z vlastní zkušenosti dobře vědí, že chovat koně a starat se o ně není žádný med po stránce finanční i časové. Chtějí proto umožnit ukázky koní ve dvou rovinách:

  1. Koně jako koníček; zvláště děti a mladí by totiž měli mít možnost předvést své umění a lásku ke koním, které obětují svůj volný čas a jsou často nedoceněni, protože se nemohou účastnit oficiálních soutěží.
  2. Koně využívaní profesionálně, tzn. pro práci a obživu majitele (v našem případě se bude především jednat o koně tažné, pracující v lese)

A protože k práci v lese patří i práce dřevorubecké (a protože areál je v nádherném prostředí, lemovaném lesem), budou soutěžit i dřevorubci ve svých disciplínách. Uveďme si tedy důležité údaje pro vás, diváky.

PROGRAM DNE:
Parkur dětí do 80 cm
Parkur ostatních jezdců
Vozatajský parkur (vč. chladnokrevníků)
Krajinová jízda - terénní parkur pro sedlové koně
Přibližování dřeva přímo v lese (chladnokrevníci)
Tahová zkouška - saně (chladnokrevníci)

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Soutěž Husquarna:

  1. půlení polen sekerou na čas
  2. řez ruční pilou polena na čas
  3. hod švédskou sekerou na cíl
  4. odvětvování na trenažeru motorovou pilou
  5. řez pilou polena 1m na přesnost
  6. kolmost řezu na kládě


Ukázky plemenných koní
Ukázky chovu ZOS Ostřetín
Myslivecká ukázka - norování

 

Kdo bude "Mistrem pracovních koní"?

Do soutěže o pohár se mohou přihlásit pouze účastníci, kteří absolvují zároveň všechny tři disciplíny: vozatajský parkur s párem koní, přibližování dřeva a tahová zkouška. Časy ze všech povinných soutěží budou sečteny a ten nejlepší určí Mistra.

Vítězi bude na jeden kalendářní rok předán putovní pohár Mistra pracovních koní, jehož držení se bude obhajovat vždy opět na Svodu koní v Jelení. Do soutěže je nyní přihlášeno cca 10 - 12 účastníků z Čech i Moravy.

V čem je tato soutěž vyjímečná proti jiným, podobným? Především v tom, že celý pohár je koncipován jako trojkombinace - nejde tedy pouze o tradiční těžký tah. Vidět koně při práci přímo v lese se vám též nepodaří běžně. A do třetice rozdíl snad nejpádnější.

Po vyhodnocení letošního "poháru" se na základě získaných zkušeností otevírá prostor ke skutečnému celorepublikovému šampionátu, jehož součástí by byl seriál soutěží v různých místech republiky a kdy by koně po nasbírání určitého počtu bodů získali nominaci na celostátní finále opět v Horním Jelení. Vzhledem k faktu, že letos se budou již zmíněná pravidla těžkého tahu (o která jde především) s drobnými modifikacemi "testovat" i při Festivalu pracovních koní na výstavě "Koně v akci 2003" v Pardubicích, přibližují se tak "chladnokrevné" disciplíny skutečnému sportu a lze reálně uvažovat i o oficiálním Mistrovství České republiky v následujících letech. Se zástupci chovatelů (prostřednictvím členů RPK) již bylo v tomto směru konzultováno, Horní Jelení 2003 se tak stává skutečnou zkouškou a s napětím budeme sledovat především přísné dodržování stanovených pravidel (pravidla naleznete na konci tohoto článku).

A nebyl by to samozřejmě Equichannel, aby dobrou myšlenku a počínající tradici nepodpořil. Do soutěže proto věnujeme krásný putovní pohár a pamětní gravírované talíře pro soutěžící na 2. - 5. místě.
Jako mediální partner akce vám budeme též přinášet aktuální zprávy z dění.

Pokud to tedy nemáte do Horního Jelení na pardubicku daleko, rozhodně vám doporučujeme se na svod přijet podívat. Budeme tam s vámi a zcela určitě můžeme být společně svědky zrodu nové sportovní tradice.


PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ VOZATAJŮ - JEDNOTLIVCI, PÁRY
1) Stylové nebo dobové oblečení, povolený bič a povinná pokrývka hlavy a nohou.
2) Chyby při jízdě: porušení překážky, shození míčku - 30 trestných vteřin, překročení časového limitu - 1 trestná vteřina k dosaženému času.
3) Diskvalifikace: předčasný start, změna trasy, přílišné použití biče, hrubost, nesportovní chování, alkohol.

PRAVIDLA PRO "TAH KLÁDY"
1) Oblečení dle úvahy kočího, nejlépe pracovní, ochranná obuv.
2) Chyby při jízdě: shození branky - 1 trestná minuta.
3) Diskvalifikace: předčasný start, změna trasy, přílišné použití biče, hrubost, nesportovní chování, alkohol.

PRAVIDLA PRO TĚŽKÝ TAH
1) Oblečení dle úvahy kočího, ochranná obuv.
2) Jízda bez biče, použití pouze hlasových pomůcek z etických důvodů.
3) Před soutěží v těžkém tahu si každý kůň bude mít možnost vyzkoušet základní váhu 600 kg.
4) Do saní se zapřahá pouze jeden kůň.
5) Možnost odstoupení dle vlastního uvážení kdykoliv v průběhu soutěže zvednutím ruky.
6) Hmotnost konečná je počítaná na vzdálenost 20m, kdy kůň bez zastavení v kroku, bez cvalových skoků a zaklusání utáhne břemeno.
7) Saně budou umístěny čelem za startovní čárou a musí být koněm přemístěny za cílovou čáru.
8) Saně se tahají jedním směrem za účelem objektivního posuzování.
9) Tolerance: jedno zastavení (vyzkoušení koně) v úseku 2m od startu při jakékoliv hmotnosti.
10) Koně budou okování alespoň na předních končetinách.
11) U zapřažení do břemene může asistovat jeden pomocník za koněm.
12) Závaží: od 600kg se přidává po 100 kg až do 1000 kg, poté se přidává po 50kg.
13) U finalistů se ve stejné hmotnosti rozhodne ve vzdálenosti.
14) Diskvalifikace: celořetězové pobočnice (povolené jsou celokožené, gumové, z části kožené a z části řetízkové), odmítnutí poslušnosti, vybočení z trati, hrubost, alkohol, použití biče, zaklusání, zacválání, cvalové skoky, nedotažení břemene do cíle.

POHÁR MISTRA PRACOVNÍCH KONÍ
1) Stylové oblečení.
2) Soutěž Mistra - trojkombinace - absolvent může být pouze z soutěže vozatajů dvojspřeží!
3) Mistr může jet soutěž v samotě pouze s jedním a tímž koněm (tah les, těžký tah).
4) Pravidla jinak platí jako u předešlých soutěží.
5) Časy budou sečteny ze všech povinných soutěží o Mistra (vozataj, tah les, těžký tah), nejlepší dosažený čas určí Mistra.
6) Vítězi bude předán putovní pohár Mistra pracovních koní po dobu 1 roku.
7) Mistrovský pohár se bude obhajovat vždy na Svodu koní.
8) Soutěže se může zúčastnit kočí pouze po včasném odevzdání přihlášky.

Zodpovědný rozhodčí je pan Miloš Kaplan.


Příbuzné články:

 

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: