Univerzita opět kluše, cválá a skáče

30. 12. 2013 19:00

Obrázky: 4

Autor: Jiří Křepelka Foto: Ester Miluničová, Ivana Valešová Rubrika: Koňské školy a instituce Počet přečtení: 8354 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Císař František Josef I. zřídil svým dekretem z 26. října 1906 zemědělský odbor při České vysoké škole technické. Zásluhou tohoto aktu dnes existuje a funguje veřejná vysoká škola, která se od 1. ledna 1995 jmenuje Česká zemědělská univerzita v Praze.

Zmíněný odbor z doby rakousko-uherské monarchie byl dva roky po vzniku samostatného československého státu přeměněn na Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství Českého vysokého učení technického. Až vládní nařízení z 8. července 1952 subjekt osamostatnilo a tak dalších 43 let mělo hlavní město svou Vysokou školu zemědělskou.

Chov koní v ní ještě v 70. letech minulého století vyučovala velká osobnost evropské hipologie, prof. Dr. Ing. Václav Michal, CSc. Nejkrásnější lichokopytníci rodu Equus se do studijních plánů školy vrátili v roce 1990. Byl to logický krok, protože stále se zvyšující stavy koní a stoupající počty jejich chovatelů, majitelů nebo provozovatelů sportovních center, rekreačních areálů atd. vyžadují systém potřebného vzdělání.

Připravovaná novinka: Čtvrtý obor

Chovem koní se zabývají dva bakalářské a jeden magisterský studijní obor Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) České zemědělské univerzity v Praze.

Bakalářský obor Chov koní je akreditován jako společný program FAPPZ a České zemědělské akademie Humpolec, střední školy. První ročník absolvují studenti v Praze 6-Suchdole a během výuky získají vědomosti o teoretickém základu chovu všech druhů hospodářských zvířat a koní zvlášť. Za odbornými předměty a praktickou výukou musí posluchači druhého a třetího ročníku na Vysočinu.

Dalším ze zmíněných bakalářských oborů je Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty. Cílem studia magisterského oboru Zájmové chovy zvířat je získat teoretické a praktické znalosti v biologii, etologii a chovu zvířat, tedy i koní.

ČZU v Praze má pro zájemce o studium ještě jednu, zcela novou nabídku:
Pro akademický rok 2014/2015 připravujeme otevření oboru Chov koní také ve formě kombinované (dálkové), a to rovněž v Humpolci, na detašovaném pracovišti FAPPZ. Při dostatečném počtu zájemců bude realizován první ročník (dva semestry) v rámci celoživotního vzdělávání, druhý a třetí ročník v rámci kombinovaného studia," sdělila vedoucí studijního oddělení fakulty Ing. Jitka Voženílková, CSc.

Uplatnění absolventů

Jaké uplatnění mají absolventi výše uvedených oborů?
Po tříletém bakalářském studiu oboru Chov koní ho podle oficiálního materiálu ČZU mohou najít

  • ve všech oblastech chovu koní a jejich využití,
  • v poradenských a specializovaných službách, v obchodních organizacích,
  • v oblasti služeb a nevýrobních organizacích - šlechtění zvířat, krmivářský průmysl, kontrolní zemědělské a inspekční organizace,
  • ve správních orgánech, ochraně zvířat,
  • ve sportovních organizacích a zájmových klubech.

Vyjmenování základních možností uplatnění absolventů oboru Zájmové chovy zvířat a Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty je ještě rozsáhlejší.

Dva roky v Humpolci

Bakalářský obor Chov koní má zázemí v Centru pro výuku chovu koní v Humpolci," vysvětluje Ing. Lucie Starostová z Katedry speciální zootechniky FAPPZ. „Loni se tam podařilo otevřít další novou část pro praktickou výuku - venkovní jízdárnu a ohrazený lonžovací kruh. Jízdárna o velikosti 40 x 65 metrů, se speciálním povrchem (podkladové profilované plastové desky a písek s nastříhanou geotextilií) splňuje všechny profesionální požadavky." Funkční a estetické dřevěné hrazení vhodně zapadá do komplexu dusilovského závodiště, každoročního hostitele finále Zlaté podkovy a dalších aktivit.
Od zimního semestru 2012 přispívá jízdárna a „kruhovka" ke zkvalitnění praktické výuky v celé řadě speciálních profilových předmětů tohoto oboru," dodává Ing. Starostová.

Montovaná halaBrandejsův statek

Zbývajícím oborům poskytuje prostor pro praktickou výuku historický objekt Brandejsova statku v pražské městské části Suchdol. Panský dvůr, na jehož základech statek (nebo také Suchdolský zámeček) stojí, byl pravděpodobně založen v letech 950 až 970. Původně gotickou stavbu postupně přestavěli její majitelé a uživatelé do barokní podoby.

Statek je pojmenován po českém statkáři a podnikateli Alexandru Brandejsovi. Ten zde jako nájemce žil a hospodařil 25 let na konci 19. století (do roku 1899). Díky tomuto velkému mecenáši českých výtvarných umělců mohl v Suchdole začít pracovat především Mikoláš Aleš. Společně s Brandejsovým spolužákem z reálného gymnázia Františkem Ženíškem se tam podílel i na vzniku cyklu 14 lunet Vlast pro Národní divadlo. Brandejs rovněž pomáhal sochaři Josefu Václavu Myslbekovi při hledání živého modelu koně pro sousoší svatého Václava. Vybraný východofríský hřebec Ardo ale z jeho vlastní stáje (jak se často a zcela mylně uvádí) nepocházel.

Akademický jezdecký klub

V současné době je Brandejsův statek v majetku Magistrátu hlavního města Prahy, který pronajímá jeho část ČZU v Praze. Jako řádný hospodář zde působí FAPPZ a její Demonstrační a experimentální pracoviště. To má několik úseků („podsubjektů") a jedním z nich je Akademický jezdecký klub (AJK), vedený již představenou a citovanou Ing. Starostovou.

Jezdecký klubKlub byl založen před 25 lety a zpočátku fungoval bez koní, později s vypůjčenými koňmi od různých majitelů. Po roce 1990 došlo k zásadním změnám - začala výuka studentů ČZU, klub se přestěhoval do stáje zrekonstruované z výkrmny býků na Brandejsově statku a veškerý servis převzal Školní zemědělský podnik Lány.

Rekapitulace aktuálních aktivit AJK z Brandejsova statku je následující:
V areálu je ustájeno 19 koní, devět z nich patří univerzitě a ostatním platí nájem jejich soukromí majitelé.
Reprezentanti plemen český a slovenský teplokrevník, anglický plnokrevník, norik, hucul, hafling a welsh part bred jsou „používáni" v teoretické výuce studentů i praktickém provozu pod sedlem.
Jezdecký klub poskytuje svým členům základní výcvik, nepořádá však jezdecké kurzy pro veřejnost, pouze vyjížďky do terénu v kroku.
Má „kroužek" určený malým dětem (především pro jejich základní seznámení s budoucími partnery pod sedlem) a zajišťuje rovněž hipoterapii pro některé mateřské školy.

Ing. Starostová pokračuje:
S neustále stoupajícím zájmem o chov koní, péči o ně, o jezdectví a vozatajství i o etologii probíhá v areálu výuka stále více předmětů, především pro studenty FAPPZ, ale i dalších fakult ČZU. Do učební praxe některých oborů patří celodenní péče o koně (ošetřování, krmení a jeho příprava), pohybování koní, asistence při výcviku koní a jezdců, organizace víkendových služeb se členy AJK a údržba areálu."

Vylepšený areál

Areál využívaný AJK se v posledních třech letech změnil k nepoznání: K dispozici má nyní čtyři hektary pastvin přímo u stáje pro tzv. velké koně (český a slovenský teplokrevník, anglický plnokrevník). Další hektar půdy v nedalekém sadu, kam chodí stádo tzv. malých koní (hucul, hafling, welsh part bred) a chladnokrevný norik na celé dny, disponuje rovněž přístřešky.

Ve stáji došlo k výměně podlah a osvětlení, zcela nová je šatna s dlouho očekávaným vytápěním, novým sociálním zázemím, kuchyňkou a sedlovnou. K uskladnění ovsa slouží plastové silo, kam se hlodavci rozhodně nedostanou. Venkovní jízdárna se po dvaceti letech dočkala výměny písku a je osvětlená. Počet boxů se navýšil o pět venkovních, které skvěle zapadly do zástavby.

Především se ale podařilo dokončit a zprovoznit jezdeckou halu - montovanou, mobilní, plachtovou, odvodněnou, s rozměry 20 x 40 metrů, s pískem a geotextilií, osvětlenou a se zavlažováním. K dispozici je i malý traktor s planýrovačem pro každodenní údržbu povrchu jízdáren.
Areál se tak díky podpoře univerzity, její FAPPZ a vstřícnosti majitele objektu stává korektním střediskem pro výuku široké škály předmětů.

SixteenBílá hvězda

Největší reklama AJK z Brandejsova statku je samozřejmě živá, má čtyři nohy a slavnou ji udělaly především výkony ve Velké pardubické.
Klisna Sixteen se dostala do Suchdola zcela logicky: Majitel stáje Buc - film, filmový a televizní producent Jaroslav Bouček si ji po skončení dostihové kariéry prostě vzal „domů", tedy do Prahy. A vybral pro ni areál s tradicí a solidní pověstí, kam to mimo jiné mají blízko Boučkovy dcery a vnučky a konkrétně jedna z nich - „oficiální kmotra" klisny, dvanáctiletá Sára.

Sixteen, hvězda nejprestižnějšího českého dostihu, odešla do aktivního důchodu s bilancí 61 startů (10 vítězství) a kontem 9 133 731 Kč.
Do skvělé kariéry započítejte dvě vítězství (2007 a 2008), dvě druhá (2009 a 2011), jedno třetí místo (2010) a k nim navíc dosud nepřekonaný časový rekord (8:58, 99 min.) ze steeplechase cross country, označované za nejtěžší na evropském kontinentu.

Kariéra zařadila bělku nevelké postavy (a o to větším srdcem) mezi nezapomenutelné koně domácí dostihové historie. Loni se život „bílé královny" absolutně změnil, a to ze dne na den. Stačilo k tomu překonat vzdálenost 100 kilometrů. Rozloučila se s trenérem Josefem Váňou a svým stálým žokejem Josefem Bartošem a během pár dní si zvykla na úplně nový režim.

Sixteen si u nás rozhodně nehraje na žádnou primadonu. Chodí do výběhu se svými zcela nekonfliktními kolegy. Ráda se válí v blátě, je lehce pohybována pod sedlem v terénu i na jízdárně a chodí na procházky na ruce. Zotavila se po těžké operaci vnitřní kýly a je rozmazlována o to víc," komentuje současný život „bílé královny" Ing. Starostová. „Pokud byla někdy opravdu spokojená, tak je to rozhodně teď a tady. Ona nemluví a tak to prostě musí někdo říct za ni."

Připojené obrázky

Připojené články

13.02. 2012 13:00 Koně se dají studovat i na vysoké škole

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com