Straô-rieën: 150 koní na pláži

Nizozemskou folklorní tradici "Straô-rieën" lze nejlépe přeložit jako "pláží na koni". Mladí zemědělci a jejich pomocníci vjíždějí na svých pracovních koních do moře, aby umyli nohy sobě i svým zvířatům. Je to krásný pohled, když vidíte mohutné stádo 150 koní projíždět dunami, podél pláže a pak znovu přes duny vracet se zpět do vesnice. Koně a jezdci jsou ozdobení květinami a někteří z nich i koulemi z bavlny ve všech druzích barev. Přinášíme z této události fotogalerii pana Tona van der Weerdena.

Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: