S udidlem i bez

16. 04. 2010 07:00

Obrázky: 2

Autor: Katka Lipinská Foto: Veronika Ciesaríková Rubrika: Teorie ježdění Počet přečtení: 25594 Počet komentářů: 72 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

Ostré udidlo, resp. páka patří jen do zkušených rukou, to je známá pravda. A co „jemné“? Jemným neublížíte? Myšlenka (zejména) dr. Cooka, že udidlo jako takové do koňské huby nepatří, je už poměrně známá a většinou považovaná za extrémní a ojedinělý názor. Je jen nemnoho nadšenců, kteří se ji snaží propagovat, ovšem, upřímně řečeno občas i ke škodě věci.

Nejen pro svůj diskutabilní jezdecký projev, ale i pro nevybíravou kritiku těch, kteří udidlo používají. Ježdění s udidlem i bez něho se dá velmi dobře kombinovat, ať již ve výcviku jezdce, nebo přípravy koně. Pro někoho je udidlo zcela zbytečné, jiný se bez něho neobejde, ale občasné ježdění bez udidla může být testem jezdeckých schopností, poskytujících náměty pro zlepšení, nebo naopak signálem pro koně, že „dnes nás čeká relax". V každém případě není od věci se nad uvedenými argumenty bez emocí zamyslet.

Zdá se, že nikdo přesně neví, jak to v koňské hubě funguje, když je zavřená. Ví se ale, že je tam poměrně málo místa. Přesněji, není tam téměř žádné místo. Uvolněně ležící jazyk ústní dutinu vyplní. Podobně jako u člověka. Když kůň dostane udidlo, stáhne trochu jazyk, čímž nějaké místo vytvoří. Udidlo se tedy vejde. Problém s dýcháním, na který Cook upozorňuje, nevznikne tím, že udidlo mechanicky překáží. Mnohem větším problémem jsou sliny. „Když má kůň udidlo, huba působením trávicích reflexů zvlhne. Kůň chce polykat, měkké patro se zvedá, kůň pohybuje jazykem a spodní čelistí... Každý pohyb jazyka zvedá měkké patro a ruší dýchání."[1] Podle Cooka se tedy zdá, že pro koně je přirozené, aby udidlo překusoval. Může za to reflex, který se nastartuje drážděním jazyka. Zároveň s tím začne slinit a protože koňské sliny obsahují i bílkovinu, která se pohybem koňského jazyka našlehává, začne i pěnit v hubě. V tu chvíli je mu huba skutečně malá a potřebuje polknout... protože stejně jako my nemůže polykat a dýchat zároveň, naruší se pravidelnost dýchání. Tolik dr. Cook.

Nejsem kůň a přestože vím, že antropomorfizovat se nemá, tady si dovolím udělat výjimku. Domnívám se totiž, že v tomto se koňská huba i dýchání tolik neliší od našich. Pravidelné dýchání je velmi důležitým faktorem při cvičení, jízdu na koni nevyjímaje. Každý správný cvičitel své svěřence kontroluje, zda v průběhu cvičení pravidelně dýchají. Pomáhá to i k uvolnění těla a pravidelnosti pohybu. Kdo někdy zkusil zároveň běžet nebo cvičit a žvýkat, ví, že polknutí skutečně rytmus dýchání naruší. Koně však jsou inteligentní zvířata, řešení našli a to hned dvě. Když mladému koni dáte do huby udidlo, zpočátku ho promílá dost usilovně, postupně si ale zvyká a činnost huby ustává. Překusuje pouze tehdy, je-li nervózní, nebo v případě, že udidlem jemně pohybujeme (hrubost vyvolá spíše opak) a cíleně jej v tom podporujeme. Překusují-li, pak když potřebují dýchat, polykají jen zřídka, spíše nechávají pěnu odkapávat. Přesto jim napěněné sliny v hubě jistě vadí, stejně jako výše zmíněné zvedající se měkké patro ruší dýchání.

Skákání na BBJako další závažný argument proti používání udidel se uvádí jejich snadná zneužitelnost. Běžně se udává, že je-li udidlo ve „správných rukách", je to uspokojivá forma řízení koně. Dr. Cook ve svém otevřeném dopise Grahamu Dowleymu toto přirovnává k sekeře v rukou popravčího: „V rukách mistra byla sekera uspokojivým nástrojem, ale takových bylo málo a neumělové byli k vidění často. Podobně, perfektní jezdci jsou vzácní a i ti se to museli někdy naučit na úkor koně."[2] Vhodnou alternativou není výuka jezdců pouze na lonži, než dostanou do ruky otěže, protože to není v reálné situaci dostačující. Alternativou by byl postup, kdy by jezdec po lonžování, při němž zpočátku nedrží vůbec žádné otěže, „upgradoval" na jízdu s otěžemi, které by ale nevedly k udidlu, ale k bezpečnému bezudidlovému uždění. Teprve v momentě, kdy by dokázal koně ovládat bez potřeby tahání za otěže a balancování se na rukách, by mu byly svěřeny otěže vedoucí k udidlu. Možná bychom potom měli méně tupých a pohyb vpřed odmítajících „provozáků".

Dalšími námitkami dr. Cooka proti používání udidel je nepřirozenost dráždění jazyka a ústní dutiny spolu s vyžadováním pohybu, vznik „zlozvyků" pojících se s ježděním na udidle, větší nervozita koní a jejich tendence k utíkání (protože udidlo obecně prý koně děsí). Dává do souvislosti ježdění na udidle se syndromem headshakingu. U koní s headshakingem popisuje (v několika svých pracech v delším časovém úseku) vymizení problémů po přechodu na bezudidlové uždění. Neplatí to ale pro všechny, protože i příčiny headshakingu jsou různé (a ne vše je objasněno). Udává zlepšení i u pozorovaných koní, kteří sice netrpěli headshakingem, ale byli obtížní na ježdění. A uvádí také, že „i na pohled bezproblémoví koně, u nichž nebyla pozorována žádná averze k udidlu, vykazovali zlepšení v rovnováze a chodech."[3] Co se drezurního ježdění týče, Cook uvádí, že „rámec, dosažený tahem otěží, není 'sebrání'. Posouvá váhu koně na přední nohy a brání skutečnému shromáždění. Opření se do udidla, na které si kůň zvykne, je na úkor volnosti krku, které je pro atleta nezbytné."[4]

K čemu je nám udidlo
Důvodů, proč se přes všechny tyto námitky udidla stále používají, je více. Zvyk a tradice je jen jedním z nich. Dalším je pocit bezpečí - mnoho jezdců má pocit, že železo v hubě koně přiměje zastavit, rozhodne-li se utíkat. Z etologického pohledu je to ale velký klam. Kůň je útěkové zvíře, tedy v případě ohrožení se dává na útěk. Pokusíme-li se získat nadvládu nad koněm prostřednictvím bolesti, a tahání za otěže ve snaze koně zabrzdit není nic jiného, jako ohrožení to vnímá, a pravděpodobnost útěku pouze zvyšujeme. Mnoho jezdců senzitivních koní již udělalo zkušenost, že čím více se snaží koně držet a čím více se s ním tahají, tím více se ten snaží utíkat.

K čemu udidlo pravděpodobně pomůže (nemáme-li tzv. problémového, tedy spíše více citlivého koně), je snazší „sbalení" hlavy koně - s udidlem máme moc nad velmi citlivými strukturami koňské huby. Dostat hlavu koně na kolmici (bez ohledu na to, co zbytek těla) je pro jezdce velmi pohodlné - kůň se tak snáze ovládá. I proto je to cílem mnoha jezdců. Ovšem i bezudidlové uzdění nabízí variantu. Mechanismus bezudidlové uzdečky, který je založen na kombinaci tlaku na týl i nos, umožňuje překvapivě snadné přivedení koně „na otěž". U koní, kteří mají nedobrou zkušenost v hubě, to může být dokonce snazší, protože nemají důvod se bát.

Pasení je bez udidla příjemnější„Sbalení hlavy" bývá často zaměňováno s uvolněním a poddáním se jezdci. Zatímco toho prvního lze dosáhnout i nátlakem, protahováním udidla koňskou hubou, apod., ohnutí a poddajnost v celém těle koně by mělo být důsledkem toho, že kůň psychicky zrelaxuje a uvolní svaly, které právě nevyužívá. Což pro něho v pohybu ale není vůbec přirozené. Umět uvolnit svalové skupiny, které právě nepoužívám, a to ve chvíli, kdy poměrně intenzivně používám jiné partie, to je věc, které je potřeba se naučit, u lidí, stejně jako u koní. Zatímco člověku to snadno vysvětlíte (ovšem následuje méně snadná snaha domluvit svému tělu - jak ví každý, kdo se snaží na koni skloubit uvolnění pánve a beder spolu s prací jiných svalových skupin), u koně je potřeba toto uvolnění vyvolat. Cesta přes koňskou hubu není jediná, ale je pravděpodobně nejjednodušší.

Tím, že zapůsobíme udidlem, uvedeme do pohybu koňský jazyk a díky Cookem výše popsanému reflexu kůň začne žvýkat. Od uvolněné huby lze pokračovat přes týl a krk po zbytek těla koně. Přestože při tomto popisu se člověku nemůže nevybavit Phillipe Karl (nebo také nová metoda hyperflexe), uvolněná a živá huba je základem snad všech příruček o přiježdění (alespoň co se „anglie" týče). Nemáme-li udidlo, nemůžeme začít učit koně uvolnění přes jazyk a spodní čelist a je potřeba na to jít z jiné strany. Jsou lidé, kteří na to z jiné strany jdou a vcelku úspěšně, i má, byť zoufale omezená zkušenost ukazuje, že to jde, ale příručka „Jak uvolnit a přijezdit koně na bezudidlovce" ještě pokud vím nebyla napsána (jezdci bez udidel, to je výzva!:-).

Ve drezurním sportu je ježdění bez udidla zakázané a pro spoustu „drezuristů" je i nemyslitelné. Proč vlastně? Výše zmíněné uvolnění huby je jen jedním z argumentů. Tím dalším je, že udidlo slouží jemnější a přesnější komunikaci s koněm a že drezurní jezdec by měl být natolik zkušený, že udidlo nepoužívá k „brzdění" koně a že mu jím neubližuje. Měl by být... Podle Jessicy Jahiel je i při drezurní přípravě místo pro používání bezudidlové uzdečky. Zejména u mladých koní v prvních letech tréningu. „Pro mladé, často ještě přezubující koně, je snazší se soustředit na práci bez dalšího rozptylování udidlem... stále rostou, přestavují se a učí se, jak se nést a jak nést jezdce... udidlo může být přidáno později, když se vyladí jejich rovnováha a dobrý pohyb pod jezdcem."[5]

„Ve drezurním sportu je udidlo vyžadováno na všech úrovních; plná uzda (tedy dvě udidla) na těch vyšších. Podle mého názoru je to záležitost testování spíš schopností jezdce než koně. Stejně jako vyžaduje víc obratnosti jemně používat udidlo než jezdit bez něj, vyžaduje i víc zručnosti jezdit na plné uzdě než na uzdečce. Plná uzda vyžaduje perfektního a zkušeného jezdce, protože na každou jezdcovu chybu nebo hrubost kůň okamžitě reaguje."[6] Podle J. Jahiel je ježdění bez udidla (a na bezkostrovém sedle) i výborným diagnostickým nástrojem. Osobně se mi tento přístup velmi líbí a přimlouvala bych se za to, aby stejně jako plnou uzdu by měli dostávat do rukou až lidé, kteří dosáhli určité jezdecké úrovně a na připravených koních. Aby i jednoduché stihlo bylo věcí, kterou by měl používat jezdec až poté, co ovládá koně bez problémů na bezudidlové uzdečce. Nemyslím si, že je nutné stavět ježdění s udidlem a bez něho striktně proti sobě, byť to tak často bývá. Mnohem přínosnější je zvážit, kdy je udidlo zbytečné nebo dokonce škodlivé a kdy je naopak pro naši práci vhodnější.

P.S. Aneb poznámka pod čarou pro případné zvědavce: Co jsem si z toho vzala já, coby hobby-drezurní nadšenec, který svým koním chce ubližovat co nejméně. Třeba někoho inspiruji.:-) Že je udidlo cizorodá věc na citlivém místě a má velký potenciál působit bolest, je evidentní. Argumenty dr. Cooka ohledně dýchání mě také částečně přesvědčily, takže si (trochu pozdě do nového roku) dávám závazek, že konečně přestanu být líná si obstarat bezudidlové uždění (jak dlouho už to plánuji...) a terénní vyjížďky, při nichž se kůň víc zadýchá, budu absolvovat na něm. Co se ježdění na udidle a mé ruky týče, noo... budu dělat co je v mých silách, na tom se nic nemění. Čas od času se otestuji ježděním bez udidla i na jízdárně, ať se o sobě dozvím trochu pravdy. Vynasnažím se koně na udidle příliš nezadýchat. Nerada bych někdy viděla „úchvatně rozšířené nozdry" a odkapávající pěnu od huby svého koně.

Použité citace:
(1) Dobberthien, U: Udidla - mučidla? Z časopisu Cavallo přeložila Michaela Burdová
(2) Cook, W. R.: Use of The Bit in Horses. Veterinary Record, Feb. 1998
(3) Cook, W. R.: Use of The Bit in Horses. Veterinary Record, Feb. 1998
(4) Cook, W. R.:Why is a Bit an Impediment to a Horse? [2007]
http://www.bitlessbridle.com/ecom/sp?dbID=302
(5) Jahiel, J.: Are Bits Necessary for Dressage? Dressage Today, 2007
(6) Jahiel, J.: Are Bits Necessary for Dressage? Dressage Today, 2007

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. lala54

  hezký článek :)

  08:43 - 16. 04. 2010

  musím říct, že moji koně lépe a ochotněji nepracovali! je vidět jak se jim ulevilo a davaji mi moje gesto vuci nim najevo :)..
  myslim si, ze jakkykoliv kun muze chodit bez problemu na ohlavce a zalezi na majiteli jak si kone nauci a pripravi... můzou nastat vypjate situace, kdy by se kůn mohl splašit atd., ale zase...pokud mě kůň bere jako svého "vůdce" tedy alfa klisnu, měl by se v mé blízkosti cítit bezpečně a reagovat více méně dle mých reakcí!
  Moc hezký článek, díky :)

 • 2. gazli

  pěkné

  10:19 - 16. 04. 2010

  Díky za pěkně zpracovaný článek - i já mohu potvrdit ze své zkušenosti, že naši, speciálně pak mladí přezubující koně, preferují práci bez udidla. Zatím jsme pracovali na provazových ohlávkách, ráda bych vyzkoušela i bezudidlovou uzdečku - máte, prosím, někdo tip na kvalitního výrobce/prodejce?

 • 3. Daky

  byt alfa nekdy nestaci...

  10:48 - 16. 04. 2010

  Reaguje na 1.

  Jo kdyby si clovek vzdy mohl kone vychovat a hlavne kdyby to vsichni umeli, to by byla parada, pak jeste aby vsichni lidi vedeli jak se u ciziho kone chovat...nekdy si ale hold clovek vybirat nemuze ani predchozi majitele kone, ani koho venku potka a s tim co kun poznal uz taky nic nenadela - jednoho konika mame na provazovce bez vaznejsich potizi, druheho tak vzit proste v ramci bezpecnosti nasi i okoli (hlavne nevychovanych deti) nemuzem. Drzet ho v krizovych situacich za hubu s udidlem je sice hnusny, nic mene lepsi nez ho dat do salamu, protoze nekoho prizabil - vetsinou mame vyjizdky bez problemu na volnych otezich, ale ani ty dve tri za rok, kdy mame krizovku za to nestoji. Skoda ze nemame jizdarnu, tak by mohl byt bez udidla uplne bez problemu.

 • 4. bkocovsky

  Ruka

  11:46 - 16. 04. 2010

  Jsem rozhodně přesvědčen, že dívence na fotografii udidlo do ruky nepatří, lokty od těla a zalomené ruce hluboce vražené do břicha by jistě s udidlem koníkovi způsobili nemalé problémy v hubě. A to jsme na křížku 40 cm s odskokovkou. Tedy neskáčem, ale cváláme. Pokud by tam tedy byl skok, třebas běžný kolmý a výšce 1 metr, rozhodně bych jezdkyni odebral otěže, bez ohledu na kapitána Cooka.
  "Objevnou" věc dr. Cooka že shromáždění koně není způsobeno taháním za udidlo není snad ani potřeba komentovat, to ví, již několik století, i průměrně vzdělaný šimpanz.
  Ježdění mladých koní bez udidla, obsedání na ohlávce a podobně praktikuje spousty anglických jezdců, není to tedy žádný objev ale poměrně běžná praxe. Co se děje v hubě koně po "přijití na otěž", i když otěž nemám, je poměrně diskutabilní. Po sklopení hlavy se spodní čelist posouvá o několik cm směrem dopředu, mění se tedy celá anatomie tlamy a poloha jazyka a jeho vliv na měkké patro. Proto bych byl velice opatrný v hodnocení vytékajících slin a neschopnosti koně je polknout. Běhával jsem závodně 3 a 5 km, a vím, že je z hlediska udržení rytmu mnohem obtížnější plivnout, než polknout.

 • 5. Katka K.

  Jezdeni na ohlavce

  11:48 - 16. 04. 2010

  Priznam se, ze jezdeni na ohlavce za uplny ideal nepovazuji a nejen z duvodu, ktere popisuje Daky. Osobne je mi nejblizsi sidepull, na druhou stranu, bezudidlovka je asi bezpecnejsi. O typech bezudidlovych uzdeni budou dalsi dily, krome predstaveni ruznych typu i s neumelymi nacrtky:) bude i popis jezdeni konkretnich koni na sidepullu a osobni zkusenost s vyberem bezudidloveho udidla od Katariny Dvorakove. A rada bych jeste pridala vlastni zkusenost, jak kun, zvykly na udidlo, prechazi na BB, pokud ovsem podminky (plovarna misto jizdarny) a zdravotni stav kobyly (rozsekla noha) konecne dovoli.

 • 6. blanka

  věcně

  11:51 - 16. 04. 2010

  Reaguje na 4.

  Jako vždy, borec se ozval a celý článek zhodnotil na základě jedné ilustrační fotky, která nijak nevypovídá o jezdeckých schopnostech dané osoby. Napadá mě jedno slovo, ale není moc slušné a asi bych byla smazána.

 • 7. bkocovsky

  jen to napiš

  12:26 - 16. 04. 2010

  Ať se lidi pobaví ! Pokud dám ilustrační fotku, dám tu na který nejsou chyby, pokud takovou nemám, nebo nejsem schopen pořídit, asi se vrhnu na ježdění bez udidla.

 • 8. Katka K.

  Fotky

  13:00 - 16. 04. 2010

  Reaguje na 7.

  Prosim o zaslani nekolika takovych na email. Na kazde fotce jsou nejake chyby a lidi, jezdicich na BB je u nas pomerne malo. Jsem vdecna Lucce za poskytnuti a vubec si nemyslim, ze by to s ni bylo tak zle. Malokdo je ochoten sve fotky zverejnit, protoze se bohuzel najde az prilis mnoho hospodskych strecu, kteri jsou sice prilis velci srabi, aby sli sami s kuzi na trh, ale o to vic pomluvi vsechno, co se da.

 • 9. lester

  nos koně

  13:06 - 16. 04. 2010

  Nebudu chválit ani hanit článek, jenom doufám, že se tu napíše alespoň pár řádek o citlivosti koňského nosu, když už se autor článku ohání citlivostí huby, ať máme komplexní informace.

 • 10. Janiss

  jde to, ale?!!!

  13:29 - 16. 04. 2010

  Je naprosto nemožné!!! správně přijezdit koně na bezudidlovém ježdění. Jedinou vyjímkou je snad bosal, a to musí ještě být velmi kvalitní a v rukách odborníků...

  Otvírá s mi kudla v kapse, když vidím, jak někdo jezdí mladého koně na parelli ohlávce, jezdecké ohlávce a podobných zhovadilostech a ve starším věku mu, protože kůň nechodí podle jeho předsav, nasadí odpornost zavnou Hackamore.

  Koňský nos je velmi citlivý. Tak moc, že pokud někdo nos zničí tim, že mu za něj bude neustále tahat ostrou ohlávkou, tak už mu to nepůjde opravit, pokud by někdy chtěl jezdit kvalitně... Proto, pokud někdo už na ohlávce jezdit chce, tak by to měl dělat pouze v případě, že kůň je perfektně ovladatelný na udidle a na ohlávce se s člověkem nepřetahuje. Pak je možný se na ohlávce courat do lesa... Ale jakmile začne přetahování, tak okamžitě zpátky na udidlo, aby jsme koně nepřipravili o citlivost na nose...

  Jinak souhlasím s učením začátečníků na lonži s otěžema zepnutýma do ohlávky - ale výhradně!! do měkké stájovky.

 • 11. čokoláda

  s udidlem i bez udidla

  14:01 - 16. 04. 2010

  ahoj od podzima jsem začala jezdit na bezudidlovce na mym dalo by se říci že problémovém koni (v mládí neměl štěstí na lidi kteří by chápali jeho temperament) od podzima už nehází tolik hlavou nevyvrací ji a tak dál (nemám zrovna příkladnou ruku) prostě najednou nemám žádný problém i vypjatější situace zvládáme lépe než s udidlem skáčem na jízdárně pracujem není problém. Mám ale další dva koně plňáska a welsh coba -plňáskovi bezudidlovka zrovna k srdci nepřirostla -ne že by se jí nějak bránil ale nijak na ní nereaguje - a cob ten je na bezudidlovce stejný jako na udidle tam rozdíl není žádný proto na něm bezudidlovku střídám s udidlem podle nálady takže neodsuzuji ani jeden tábor jsem ve středu není mi proti srsti ani jedna varianta přispůsobuji se potřebám koně k čertu s předsudky

 • 12. megera

  ale...

  14:24 - 16. 04. 2010

  Jako vždy se ke každému argumentu objeví ale. Udidlo je nesporně cizí \\\"věc\\\" v hubě koně a je pravda, že s ním lze dosáhnout jak velmi jemné a přesné komunikace tak i velmi hruhého jednání vyvolávajícího buď opozici nebo rezigraci zvířete. Totéž lze úspěšně vyrobit i s dalšími nátlakovými pomůckami bezudidlové uždění nevyjímaje. Tlak na určité citlivé partie - bez nich by to asi také fungovalo hůře - může být dobře naporcovaný a přiměřený výcvikovému stádiu koně a jeho schopnostem vnímání a dešifrování požadavku nebo nepřiměřený až surový. takže rozdíl pořád neshledávám v tom co použiji, ale jak to použiji. Stále se v případě uždění - ať už s udidlem nebo bez jedná o omezení pohybu a ovládání hlavy koně, nikoli jeho těla. V neřádských rukou je libovolný prostředek zlo, v citlivých rukách ovládaných mozkem a s dobrou koordinací - tady vůle a přesvědčení nestačí, tady je nezbytná i schopnost a ne každý jí má - je i ostré uždění jen komunikačním a nikoli represivním prostředkem.

 • 13. Katka K.

  Citlivost konskeho nosu

  14:33 - 16. 04. 2010

  Autorka by rada neco napsala i o citlivosti konskeho nosu, ale bohuzel jsem k tomu moc odbornych informaci nenasla a vymyslet si nechci. Jen ze sve zkusenosti muzu rict, ze s tim souhlasim, vim, jak mi kun reagoval na provazovku a je to pro me i dalsi duvod, proc na provazovce spise nejezdit, je pomerne ostra a muze i ublizit. O typech bezudidloveho uzdeni jeste budu psat a tam i uvadim, jak mohou byt ostra, je-li nanosnik tenky a zalezi i na vyberu materialu. I bosal ze syrove kuze dokaze byt velmi ostry, o hakamore nemluve. Hodne zalezi i na miste, kde nanosnik lezi, cim nize, tim silnejsi pusobeni. Jinak se ale domnivam, ze silny, nejlepe podlozeny ci obaleny reminek z mekke kuze nepusobi tak ostre jako zelezne udidlo. A ze tlak na nosni kost pod osrstenou kuzi je mene neprijemny nez tlak na jazyk. To jsou ale me domnenky, podlozene maximalne vlastnim pozorovanim.

  Nerada bych tyto alternativy stavela proti sobe - ani jen udidlo, ani jen bez udidla. Kazde ma svoje vyhody i nevyhody a kazdy jezdi trochu jinak a ma jine pozadavky. Ze kone bez udidla prijezdit nejde, to pravda neni, o tom bude v pristim dile moc hezky psat Karol. Osobne jezdim na udidle, s bezudidlovym uzdenim jen experimentuji (a proto hledam informace a snazim se o ne podelit).

 • 14. Katka K.

  Kde sehnat BB

  14:40 - 16. 04. 2010

  Nejen pro gazli, protoze mi par dotazu na tohle tema prislo i mailem.
  Bezudidlovou uzdecku podle Cooka je u nas mozne objednat u pana Vogeltanze, nebo si pro ni zajet do Kdyne: http://www.sedlarstvi-vogeltanz.wz.cz/ (najdete ji vyfocenou v sekci Jezdecke remeni). Nebo v Praze v Tynske ulicce v sedlarstvi Pinto: http://www.pinto-sedlarstvi.cz/ (fotku jsem ale na webu nenasla).

 • 15. blanka

  citlivost nosu

  15:52 - 16. 04. 2010

  K tomuto by mohla posloužit analýza typu nervových zakončení v kůži a sliznici. Když se nenajde info u koní, použila bych lidské.

 • 16. didi

  otázka

  16:06 - 16. 04. 2010

  Reaguje na 10.

  A koľko koní ste prijazdili na bezudidlových uzdeniach? A na akých typoch? Nepýtam sa na jazdenie na ohlávke, to nepovažujem za uzdenie.

 • 17. Katka K.

  2adalin

  16:08 - 16. 04. 2010

  Reaguje na 15.

  Mame stejne myslenkove pochody.:-) Uz jsem vznesla dotaz na Niku a pokud o nicem nebude vedet, zkusim zapatrat. U tech lidi, ja nevim, preci jen, nejsme osrsteni a nase nosni kost (jestli tam vubec je kost a ne chrupavka) je o hodne slabsi.

 • 18. Filip Tesař

  Shromáždění bez udidla

  17:28 - 16. 04. 2010

  Reaguje na 10.

  Jen tak mimochodem, cílený výcvik zahrnující shromáždění pravděpodobně jako první praktikovali Peršané kolem poloviny 1. tisíciletí př. n. l., a používali k tomu bosal. Viz např. Bennet, Deb: Conquerors - The Origins of New World Horsemanship, 1998, s. 54-56. K nahlédnutí na Google Books.

 • 19. Janiss

  bosal

  18:32 - 16. 04. 2010

  Reaguje na 18.

  já psala, že bosal je jedinou vyjímkou, pokud jste si to správně přečetl :o)

 • 20. Filip Tesař

  bosal

  19:04 - 16. 04. 2010

  Reaguje na 19.

  Četl, proto jsem to napsal - tak pro rozšíření obzoru.

 • 21. blanka

  kniha

  20:09 - 16. 04. 2010

  Reaguje na 18.

  Po téhle knížce jsem před časem koukala, co si o ní myslíš, Filipe? máš ji doma?

 • 22. šindy

  Hezké:)

  22:00 - 16. 04. 2010

  Reaguje na 10.

  Hezký článek, jsem zvědavá a opravdu se těším na zmiňovaný článek od Karola a další na toto téma:)

 • 23. Mattas

  není náhodou????

  07:36 - 17. 04. 2010

  Jen mě tak napadá..ohlávka je také "cizí věc" ,která na koně tím pádem asi také nepatří...to samé i sedlo...vlastně by jsme koně měli mít jen ve výběhu a koukat na ně....co to plácám,výběhy by jsme měli otevřít a koně nechat volně běžet....a sakra,ani tohle nejde,protože jim už hold jejich přirozené prostředí nevrátíme....

  Ráda jezdím na ohlávce(ohlávce,né parelce) ale vím,že to bez přiježďování nejde a dobře přijezdit koně jde opravdu jen na udidle.Ani ten bosál nefunguje tak jak udidlo a naopak,když špatě použijete bosál,může dojít dokonce ke zlomení nosní kosti...a že se to nejednou stalo(hold...mladý kůň chtěl vzít roha a jak ted?)

  Mám kobylu A1/1 po dostihové minulosti.Je dobře zvladatelná a skvěle přiježděná,ale i přes to bych si jí na vycházku na ohlávce nevzala(nemyslím krokování)..ihned jak se kobyla zahřeje,je dopředná.....mám-li udidlo,sesbírám si ji(sbírám přes nohy,ale venku hold musí upozornit ruce,že to myslím vážně)...mít ohlávku,musím jí v podstattě držet,aby nevyběhla.....

  Dle mého jezdit na bezudidlovce je pěkná věc,ale jen pro občasné ježdění,spíše pro ten relax.....100x vám půjde kůň perfektně,ale po 101 bude něco žrát chudáčky koníčky a s bezudidovkou si moc neporadíte.Přeci jen,železo je železo¨=> určitě bezpečnější a na přiježdění koně nejlepší..

  Bez přiježdění nemá bezudidlovka na koni co dělat a k přiježdění potřebujeme udidlo,tudíž co mi vlastně článek řekl?....že jsem tyran?...to vím už dávno :)....vlastně jsme všichni tyrani,jen někteří si to přiznaj,jiní budou tvrdit,že jsou menší tyrani,protože jezdí na bezudidlovce :)

  Ještě:
  Před rokem jsem se byla podívat na HJ a byl tam klučina na kobylce co měla bezudidlovku(kobyla nikdy udidlo neviděla-asi pro vás ideál)... a co se stalo?Při barelech kobyla odmítla následovat otěž,vyvrátila hlavu a čmárovala si to do diváků)..srazila 2holky a zastavila se těsně vedle mě....opravdu nic moc pocit,když se na vás řítí neovladatelný kůň...klučina se jí snažil stočit na kruh,ale neměl šanci....

  Neříkám,že se tohle neemůže stát na udidle také,ale pravděpodobnost toho,že koně stočíte je daleko větší,než když udidlo mít nebude

  Můj názor,omlouvám se za trohu rýpání,jen je toho v poslední době moc.Za chvíli příjde názor,že máme koně opravdu vyypustit :))

 • 24. Katka K.

  Bezpecnost na BB

  08:10 - 17. 04. 2010

  Reaguje na 23.

  "pravděpodobnost toho,že koně stočíte je daleko větší,než když udidlo mít nebude"

  Mattas tohle presne neni pravda. Je prokazane, ze na bezudidlove uzdecce se kun pri uprku lepe stoci a zastavi nez na udidle. Bude to v dalsim dile. Chtela jsem dat napred toho karola, ale prispevky ukazuji, ze pod jezdenim bez udidla si kazdy druhy predstavuje ohlavku, pripadne bosal nebo hakamore, takze pristi patek budou typy bezudidloveho uzdeni.:) A zrovna na citlive plnokrevniky si lide BB dost pochvaluji.

 • 25. Mattas

  citliví plokrevnníci

  08:27 - 17. 04. 2010

  Reaguje na 24.

  Ano i já si vychvaluji bezudidlovku na plnasku,ale ne vycházku bych si jí už nevzala a o tom,že koně jdou lépe stočit na kruh na bezudidlovce opravdu silně pochybuji....a pochybuje i má umělá kyčel,která se podařila právě kvůli bezudidlovce...ano,kobyla nešla stočit...mít udidlo,nic se nestalo,ale chybama se člověk učí.

 • 26. Mattas

  Ještě k tomu stočení

  08:33 - 17. 04. 2010

  Reaguje na 25.

  Když koně stáčíte na bezudidlovce,působíte akorát tlakem a když kůň se rozhodne prostě jít přes mtvoly,tlak ho opravdu nezastaví...máteli udidlo,ať hcete nebo ne,mstáčíte-li koně na kruh a oůsobíte už hrubší silou...hlava směr prdel a kůň nechce a chce jít proti tlaku,začne mu udidlo v hubě působit bolest(hnusné,ale radši 5minut boleti koně,než 5let bolest člověka) a kůň proti bolesti nejde,není to golem,když ho něco bolí,snaží se,aby to přestalo,tudíž bude následovat udidlo...

  Z mé praxe....nejsem sečtělý typ,radši vyzkoušet a poučit se z vlastních chyb a jak už jsem řekla,jedna umělý kyčel a prasečí kůže mi stačí.Jezdím pro radost a chci,aby to koně také bavilo,ale jaksi bezpečnost je u mě na prvním místě...ale ráda přečtu další články

 • 27. Janiss

  zastavení

  08:35 - 17. 04. 2010

  Reaguje na 24.

  je "dokázané" :o) LOL, tak tohle mně neskutečně pobavilo... Poprvý? možná, podruhý taky... a potřetí nebo čtvrtý, nebo já nevim třeba stý, ten kůň bude mít tak moc zrasenej nos, že už tlak nebude cejtit a poletí si vesele dál, ignorujíc veškeré snahy jezdce ho zastavit...

  Tvoje články mě hodně pobuřujou - právě proto, že si je přečtou další stohy malejch holčiček, co okamžitě vydyndaj z maminky bezudidlovku a půjdou jezdit na koníčkovi bez udidla, protože udidlo je zlo a kvůli němu se koníček udusí... Co se bude dít dál si můžeš domyslet...

 • 28. bkocovsky

  Ano

  10:31 - 17. 04. 2010

  Reaguje na 27.

  100 % Pravda. prostě přirozeníci. Mimochodem, bosalové, pákové ohlávkové a udidlové, chápete že vůbec sedět na koně není přirozeníkové ? No ?

 • 29. michaele

  To je všude stejné

  10:33 - 17. 04. 2010

  Reaguje na 27.

  To že se otlačí nos po stém zatahání a stočení na kruh je ale naprosto stejné s hubou. Každá část těla se časem znecitliví, stejně jako třeba tlačiví koně méně reagují na holen. Takže s orvanou hubnou bude ingorovat stejně jako s otahaným nosem. A to nkteří koně si jdou přez mrtvoli at mají bezudidlovku či udidlo. Nejsem velký zastánce ježdění bez udidla, ale myslim že se možná i větší procento lidí setkalo s koněm co na udidlo venku při poplašení nereagoval (víc protože je zatím mín lidí jezdících na bezudidlovém typu uždění).
  Jo, s těma holčičkama máš pravdu. Jenže to by tu asi člověk nemohl napsat nic.

 • 30. Janiss

  nos

  10:44 - 17. 04. 2010

  Reaguje na 29.

  Zase taková pravda to není... On totiž ten nos je mnohonásobně citlivější než huba - znecitliví mnohem dřív a snadnějc... Co se týká okopanejch koní a vytahanej držek... Upřímně, to už je zase kapitolala sema pro sebe, nicméně to opravit jde - a není to takovej problém, jak by se mohlo zdát... Ale nos, ten se neopraví nikdy...

 • 31. michaele

  ...

  10:48 - 17. 04. 2010

  Reaguje na 30.

  To je nějak dokázaný, nebo máš zkušennost? Protože huba i pobídky opravit jdou, takže v tuhle chvíli mě napadá, proč by nešel i nos? Jen kvuli tomu že je citlivější? (To nerýpu, to mě zajímá)

 • 32. Katka K.

  Stoceni

  12:18 - 17. 04. 2010

  Jenze bezudidlova uzdecka nepusobi jen na nos... co si napred neco precist nez se hadat o necem, o cem nic nevim? Co se tyce treba sidepullu, tam je to pravda, ale BB je velmi bezpecna na vyjizdky. Predstava, ze kone zastavi udidlo, je pomerne scestna. Holcicky by v prvni rade nemely mit kone, ktere nezvladnou a jezdit samy ven. A urcite bych je mnohem radeji videla s BB nez s udidlem. Podle teto logiky by bylo dobre jim dat rovnou paku nebo retez do huby a kone svazat do kozelce, protoze to jedine muze poskytnout jakous takous jistotu ze toho kone mozna zastavi vzdy.

 • 33. didi

  citlivosť nosa a huby

  14:46 - 17. 04. 2010

  Tvrdenie, ze nos je mnohonásobne citlivejší ako huba je nezmyselné a nepreukázané nijakými argumentmi. Veľakrát som mala možnosť presvedčiť sa, že huba je podstatne citlivejšia ako nos, máme v stajni jazdca, ktorý má veľmi tvrdú nepevnú ruku a kúpil si jemnú citlivú plnokrvníčku. Pozerať sa na toho pána, keď jazdí na zubadle, to je dosť desivý zážitok, kobyla spenená s vyvráteným krkom. Ten istý človek, keď odjazdí na side-pulle, vyzerá to o 100/ lepšie, kôň je kľudnejší, človek by ani neveril, že je to tá istá dvojica. Takže za danej situácie je jednznačne pre koňa šetrnejší a ohľaduplnejší side-pull. Nakoniec, každý si to môže vyskúšať v praxi. Som presvedčená, že tí ohniví bojovníci proti bezudidlovým uzdeniam ich nikdy v živote nevyskúšali. A to sa potom ťažko debatuje a argumentuje, Janiss odporúčam zájsť do Hronoviec a zaplatiť si zopár hodín na koňoch jazdených na bezudilovkách pod dohľadom človeka, ktorý s tým má mnohoročné skúsenosti a som si takmer na 100 percent istá, že zmení názor:-))) Lenže je rozhodne jednoduchšie hádať sa o veci, o ktorej nič neviem, ako ju vyskúšať:-)

 • 34. Janiss

  nos

  16:40 - 17. 04. 2010

  Reaguje na 31.

  bohužel to mám jenom ze svojí zkušenosti, zkušenosti lidí kolem mně a mých trenérů, včetně několika vyhlášených amerických... Jinak je celkem dost možnost se o tom dočíst i v některejch knížkách právě amerických jezdců, ale nebudu přesně psát kde, neboť to nevím a nestojí mi to zato to teďka hledat...

 • 35. šindy

  bolest

  19:12 - 17. 04. 2010

  Reaguje na 26.

  "hlava směr prdel a kůň nechce a chce jít proti tlaku,začne mu udidlo v hubě působit bolest(hnusné,ale radši 5minut boleti koně,než 5let bolest člověka) a kůň proti bolesti nejde"

  Nevím jaké má pisatelka skušenosti, ale s tvrzením, že kůň nejde proti bolesti nemohu souhlasit. Moje skušenost je taková, že pokud je tlaku a bolesti více než koník snese, dostaví se úprk.

 • 36. šindy

  zamyšlení

  19:32 - 17. 04. 2010

  Reaguje na 35.

  Napadl vás někdy ten prostý fakt, že pokud si vezmeme, dejme tomu dva jezdce, oba s perfektním sedem a rukou, jednoho na ohlávce či jiném bezudidlovém uždění a druhého s klasickou uzdečkou a vzhledem k tomu že jsou opravdu dobrými jezdci, neměli by koni spůsobovat ani jeden bolest, tak pořád koníku s udidlem vězí v tlamně věc, která je tam nefyziologicka, nehledě na to, že nejspíš má nánosník, mnohdy i s podpínákem...

  A ano ježdění není pro koně přirozené, sama naše podstata, vlastně už dávno není přirozená a souladící s přírodou, přeci se za to neschováme a s tvrzením, že to prostě nezměníme se na to nevykašlem a dál budem, ty obyvatele plání chovat v "klecích" 3x4 m, často jen s hodinou pohybu venku. Protože jsme líni, nebo nám naše ego nedovojuje si připustit, že to jde dělat i trochu líp a ten pobyt s náma jim zpříjemnit co jen to jde.

 • 37. blanka

  souhlas

  20:53 - 17. 04. 2010

  Reaguje na 36.

  Teď svého koně, který je od obsednutí ježděn jen na BB, případně na ohlávce, zvykám na udidlo, zatím ho nosí jen v hubě, aniž bych ho za něj vodila. Když opominu prvotní reakci, při které se marně snažil udidlo vyplivnout, tak celkově ho nepřijímá až tak dobře, jak jsem doufala. Několik prvních procházek házel hlavou, většinu času udidlo překusoval. Teď už se aktivita zklidnila, ale stále při každém vzruchu, který ho lehce znervózní, mu tam udidlo náhle začne vadit a několikrát do něj kousne. Stejně tak jako v momentech, kdy si chce protáhnout hubu, oblíznout se, přežvýknout. Nedělám z toho tragédii, vím, že si časem zvykne, ale kdybych ho nepřipravovala k prodeji, tak bych se na to zvysoka vykašlala, protože na své ježdění do terénu a sem tam jízdárna či něco přeskočit ho fakt nepotřebuju a jsem z toho lehce nervózní, že jdu na volné otěži na procházce a kůň najednou začíná překusovat udidlo, pohoda je tatam. Každopádně ti, kteří tvrdí, že reakce na udidlo je stejná jako reakce na bezudidlové uždění, nebo že je obojí stejně nepřirozené, podle mé zkušenosti nemají pravdu. Koně prostě přítomnost cizího předmětu v hubě vyrušuje, musí se naučit ho akceptovat a v některých případech může být zdrojem zatuhnutí. Neříkám, že je to něco, na co se nedá zvyknout, dá, ale nemůžu to srovnávat s klidem, který jsem zažívala při obsedání na BB. A současně si uvědomuju, že požadavky na můj jezdecký um budou teď mnohem větší. Ne každý má super jemnou a citlivou ruku za všech okolností jako pan Kočovský a všichni tihle lidi bez ambicí by podle mě byli spokojenější na BB (protože by byli spokojenější i jejich koně).

 • 38. Mattas

  No

  20:59 - 17. 04. 2010

  Je samozřejmé,že nikdo nechce koni působit bolest,ovšem je škoda,že občas se kůň rozhodne působit bolest nám a to tím,že se nás snaží sundat,či jinak nás zmrzačit:)

  Já jsem schopná vzít fakt,že pro koně je určitě pohodlnější bezudidlovka,ale jen říkám to,že prostě bezudidlovka není pro všechny koně... na bezudidlovce se kůň nepřijezdí a bezudidlovka NEPATŘÍ do ruky "malým holčičkám,co sundaj udidla a hurá netrápit koníka"

  Jen bych ráda,aby v každém článku bylo pozitiva i negativa..nemůžeme na vše koukat růžově.

 • 39. blanka

  bezpečnost a přiježdění

  21:33 - 17. 04. 2010

  Reaguje na 38.

  Tys nějakého koně bez udidla zkoušela přijezdit, že víš, že to nejde? Ono i kdybys to zkoušela, tak by to asi nebyl dostatečný vzorek, nemyslíš? Na BB jezdí zatím strašně málo lidi, ale věřím, že se to bude časem zlepšovat.
  Co se týče bezpečnosti - dodám to samé, vyzkoušej a pak suď. Nehledě na to, že malé holčičky nemají u koní co dělat bez dozoru dospělých.

 • 40. MiK.

  mletí hubou podle Cooka

  07:43 - 18. 04. 2010

  \"Podle Cooka se tedy zdá, že pro koně je přirozené, aby udidlo překusoval\" - pak mám samé nepřirozené koně, nebo všechny s nějakým poškozením které zabraňuje mletí hubou. Pan Cook asi ještě viděl málo, nebo to ignoruje, protože se mu to nehodí.

 • 41. MiK.

  Udidlo

  07:56 - 18. 04. 2010

  Problém udidla nebývá udidlo samotné, ale jeho vhodnost (šířka, dálka, typ, způsob použití, jemnost ruky atd.). Dalším problémem jsou zuby a to neznamená jen že se brousí, ale také jak.

  Je mi srdečně jedno jestli někdo bude jezdit s trenkama na hlavě, ale pokud mi hodlá vysvětlovat že jsem hlupák, protože já mám na hlavě helmu a jen a pouze ty trenky jsou správný, tak se mi to nelíbí.

 • 42. Janiss

  přiježdění bez udidla

  10:05 - 18. 04. 2010

  Já to zkoušela - a nevyšlo to. Výsledek je kůň s čumákem tak necitlivým, že už na něj nikdy po přiježdění na udidle bezudidlovku dát nebudu moct... Byla to chyba. A pak sem viděla dalších cca. 5 podobně odrasenejch koní :o( Každýho koně dělal někdo jinej a většinou dost slušný jezdci...

  Pokud někdo má koně, kterýho od obsednutí jezdí na bezudidlovce a myslí si, že je přiježděnej, tak stačí jednoduchej důkaz a já sklapnu... Prosím o video:

  cca. 2-3 minuty jízdárenský práce. Kůň jde dopředu dolů, vyklenutej hřbet, práce odzadu. Předvedení všech chodů s uvolněným koněm, několik vlnovek a velkých kruhů opět ve všech chodech bez přetahování se s koněm, zbytečnym vyvracení hlavy a podobně. Tohle je základní přiježděnost, takže by to jistě neměl být žádný problém...

 • 43. blanka

  hmm

  10:56 - 18. 04. 2010

  Reaguje na 42.

  To, co píšeš, zní dost neuvěřitelně. Můžeš nám sdělit, na jakém typu bezudidlového uždění ses o přiježdění pokoušela, co jezdíš (drezuru, western..) a kde se nachází taková líheň jezdců bez udidla - pět slušných jezdců a všichni zkoušeli přiježďovat bez udidla? Já ti čoveče znám možná celkem 5 jezdců z širokého okolí, a to maximálně, kteří jezdí bez udidla, a to jsou vesměs rekreační jezdci bez ambicí.
  Jinak s videem nemůžu sloužit, zaprvé nemám kameru a za druhé můj kůň viděl poprvé v životě jízdárnu letos, takže mi ji ještě dokola neucválá. Ale můžu se do pokusit natočit aspoň klusovou práci. Nicméně vím o minimálně 2 lidech, pro které by to na BB opravdu problém nebyl. Ono stačí prohnat youtube a narazíš tam i na drezurní úlohy bez udidla, na parkury atd. A jen tak mimochodem - tohle, co popisuješ, bych moc ráda viděla jako běžný standard třeba i na udidle. Asi jsem z jiného světa:), ale tohle většinou není k vidění ani na opracovišti drezurních závodů. Takže bych jako hlavní činitel neviděla to, co kůň má nebo nemá v hubě.

 • 44. gamblerka

  Jako obvykle není pravda černá nebo bílá

  11:43 - 18. 04. 2010

  Stejně jako u jiných prostředků na ježdění se BBS nehodí pro každého jezdce a pro každého koně. Doporučuji článek na TheHorse.com A new Breed of Bridle, ve kterém se probírají výhody a nevýhody BBS. V čem se shodují Jessica Jahiel a Angel Telatin je fakt, že BBS je vhodná pro začínající jezdce i na skákání na nižší úrovni, protože ani při horší rovnováze koni nehrozí újma ve formě bolesti. Nevýhodou je (podle Telatin), že kůň má paměť na nejjemnější vibrace a očekává od jezdce dostatek informací – BBS není tak přesná. Také je zmíněno, že někteří koně mají doslova fóbii na tlak na nos a proto je pro ně vhodnější měkké udidlo. Na druhé straně je tu názor, že kůň může využít situaci u nezkušeného jezdce a snáze se vymaní z kontroly a „vezme ruku“. Z vlastních zkušeností můžu říct, že je ideální, když je rovnováha jezdce dána na lonži a pokud jezdec nekluše nebo necválá s rukama v bok, nemá na vyjížďce co dělat – i když ani to nevylučuje, že občas nějaký manévr koně nevybere. Nos koně má bohatou inervaci a JE citlivý, což každý, kdo zkusil provazovku, určitě zjistil – ale pokud chce kůň vypálit dopředu, pak mi připadá logické, že se lépe „opře“ přes nos a jezdce přetlačí – než když se sám zasáhne přes spodní čelist. Mám za to, že pro dvojice jezdec-kůň, které nevyžadují vysoce jemnou komunikaci a to i ve vyšší rychlosti, bude lepším řešením udidlo, a pro jezdce, kteří vyžadují běžnou - ale kvalitní ovladatelnost včetně skákání a drezúry a třeba vytrvalosti, MŮŽE být lepším komunikačním nástrojem udidlo. Někteří jezdci se pouštějí do BBS hlavně z toho důvodu, aby dokázali, že to jde – což asi není ta správná motivace. Jinak tlak nebo zásah na nos můžeme přirovnat tomu, když nás někdo kopne do holeně. Jsem prostě pro i proti. Sama si na stejného koně beru ven od udidla přes páku až po ohlávku, cválám na všem - podle situace, terénu, podle toho, zda jedu sama nebo mám za sebou jezdce, zda jedu v provozu nebo jen po lesních cestách. Prostě proti gustu...

 • 45. gamblerka

  oprava

  11:52 - 18. 04. 2010

  dvojice jezdec - kůň, které VYžadují, taky je tam rozpor.

 • 46. šindy

  No nevím

  12:11 - 18. 04. 2010

  Reaguje na 38.


  Takový kůň ale nepatří do ruky malé hočičce.

 • 47. blanka

  :)

  12:19 - 18. 04. 2010

  Reaguje na 44.

  Teď je otázka, jestli se chceš radši nechat kopnout do holeně nebo do úst:) Nicméně u ježdění nepředpokládáme, že budeme do něčeho kopat, navíc v ústech je železo, zatímco na nose široká kůže (u Cookovy BB). Já když mám například beďar na nose, tak mě zdaleka nebolí tak, jako aft v ústech nebo opar na rtu. Zkuste si nehtem zatlačit na nos a pak stejnou silou na koutek, dásno, či jazyk. Možná jsem výjimka, ale bolest na nose ze zdaleka nejvíce snesitelná.
  Našla jsem 2 ilustrační videa, neříkám, že je to výkvět jezdecké elity, ježdění bez udidla asi z nikoho lepšího jezdce neudělá (technicky), ale tvrzení, že ježdění bez udidla nenapravitelně prasí nos, doufám, vyvrací dostatečně. Leda by byl jezdec prase a takoví umí koně trvale zprasit ještě než ho vyvedou z maštale. Tohle může opravdu tvrdit jen někdo, kdo to nevyzkoušel.
  Argument, že bezudidlové ježdění nemusí poskytovat dostatek velmi jemných komunikačních prostředků, považuju za jediný za rozumný a sama se svou úrovní ježdění nikdy nebudu schopná ho potvrdit ani vyvrátit (stejně jako 95 % veškeré jezdecké populace).

  http://www.youtube.com/watch?v=icrwPQWshrE&NR=1
  http://www.youtube.com/watch?v=WsPMxt2xRZU

 • 48. blanka

  Paradox

  12:27 - 18. 04. 2010

  Paradoxní je, že naprostá většina odpůrců bezudidlového ježdění tady tvrdí, že nos je citlivější než huba, ale přitom ježdění za nos je méně bezpečné, protože koni nepůsobí bolest. Tak co je správně? Já myslím, že B. Co z Cookovy bezudidlové uzdečky dělá bezpečné uždění ve vypjatých situacích je fakt, že díky tomu, že otěž prochází přes kroužek (kladka), znásobuje sílu vynaloženou jezdcem a snáz otočí hlavu (kůň se působení nemůže vyhnout tak, že by vyvrátil hlavu, zkousnul udidlo atd..).

 • 49. šindy

  zajímavé

  12:55 - 18. 04. 2010

  Reaguje na 48.

  Myslím, že zde je krásně vidět, že se dá dosáhnout stejných výsledků jako s udidlem, sice tu nebyl zástupce jezdců z vyšší úrovně, výkony byli dosti průměrné, za což ovšem nemůže tip uždění ale evidentně jezdecký um. Bohužel se mi nepovedlo najít jezdce "profíka". Takže pokud byl někdo úspěšnější, prosím o odkaz:)

 • 50. Janiss

  přiježdění :o)

  15:14 - 18. 04. 2010

  Nicméně tito koně jsou přiježďováni na udidle a až potom ježděni bez něj :o) Já nemám problém s "ježděním" nez udidla :o) Taky to občas praktikuju... Já mám problém s přiježďováním bez udidla mladejch koní, který nic neuměj... :o)

 • 51. blanka

  16:22 - 18. 04. 2010

  Reaguje na 50.

  Tak teď jsem zmatená.. "jezdíš" bez udidla občas, nebo sis bez udidla dorasila svého koně..? A na jakém to vlastně typu bezudidlového uždění, dozvíme se to? Asi ne, že;) Chápu..;)) Podle toho, co píšeš, máš zkušenosti se stájovkou, a na té se opravdu přiježďovat moc nedá, vzhledem k tomu, že se na hlavě celá posunuje. A pokud sis dorasila koně na ohlávce, tak k tomu opravdu není co dodat.
  Ježdění mladých koní bez udidla a až potom na udidle je poměrně běžná praxe v některých zemích, tak zkus po vhodných videích zapátrat tam. Tady tě zřejmě nikdo neuspokojí, protože vždycky budeš tvrdit svoje;) A vůbec, teď jsem si rozklikla tvůj medailonek a chci se zeptat - Janiss Bright je tvoje pravé jméno?

 • 52. Janiss

  bbb :o)

  18:15 - 18. 04. 2010

  Reaguje na 51.

  e-e, jmenuji se jinak. Profil tady už mám založenej děsně dlouho :o) nicméně moje koně a práci si nima si můžeš probhlídnout tady: http://aneete.rajce.idnes.cz . Je tam i pár fotek na ohlávce (parelce) a něco úplně bez uždění...

  Jezdila jsem na Hackamore (fujtajxl, ale to sem měla pučenýho koně a on na tom byl zvyklej chodit, tak mi nic jinýho nezbylo :o( ), klasická parelka, pak ta bezudidlovka od Pinta (na tý jsem přiježďovala toho koně - byl pro někoho jiného, typický parelista odmítající udidlo trval na svém a já bohužel nebyla schopná mu to vymluvit dřív, než bylo pozdě :o( , důvody, které mě vedli to udělat jsou na dýl a já se za tuhle kapitolu svýho života hodně moc stydím ), pak Bosal (jediná bezudidlovka co uznávám), jezdecká ohlávka od Toriconu (na tom chodim plavit :o) a pak jakási podivná kožená serepetička z ameriky, co nevim jak se jmenovala a byla na dvě věci :o)

  Když jsem si obsedala svého koně, tak jsem si ho obsedla na ohlávce, jezdila na ní dva dny, než se semnou začala prát, pak přešla na udidlo - velmi jemné, na kterém jsem prošla začátky základního výcviku. Když jsem dospěla do stádia, kde mi relativně v přiježďěnosti vyhovovala, tak jsem začala jezdit na velmi ostrému udidle se slobber-strapsama a koně si ještě víc zjemňovat. Momentální situace je velmi jemný kůň, proježděný dopředu dolu, který nosí hlavu krásně dolů, má vyklenutý hřbet a jde odzadu - cca. 25-30% času, zbytek jde jinak, než si představuji a já provádím korekce. Až se dostanu na 80%, tak si můžu dovolit přejít na bezudidlovku - pokud o to budu stát - a kůň mi bude stejně kvalitně chodit i na ní :o) A o tom to je...

  nicméně když se do mně tak krásně strefuješ... Prošla jsem si i tvoje fotky na rajčeti co máš v profilu a tvůj kůň na tom uždění rozhodně přiježděný není :o) Je napnutý, naštvaný, má uši vzadu... Hlavu vyvrácenou nahoru - a ty ho máš u toho na otěži - a rozhodně nepůsobí spokojeně :o)

 • 53. blanka

  díky

  18:28 - 18. 04. 2010

  Reaguje na 52.

  Díky za kritiku, nicméně já jsem nikdy neřekla, že mám koně přiježděného;)
  S osobou, která se stydí za svoje jméno, odmítám diskutovat.

 • 54. Janiss

  ot

  18:42 - 18. 04. 2010

  Reaguje na 53.

  A proč je k této diskusi moje jméno relevantní? :o) Jsi z Moravy, já z Prahy a pochybuju, žes o mně někdy slyšela :o) Relevantní jsou koně - jak vypadaj a jak choděj - a to jsem ti předložila :o) Jinými slovy už mi asi nemáš k tématu co říct a chceš odejít středem :oD Co se týká přiježděnosti, tak jsi psala, že ti to k ježdění do terénu a sem tam si něco skočit stačí... No, když se podívám na ty fotky, tak nestačí... Kromně toho,, že koně musej z tohohle ježdění bolet záda a krk, tak tebou popisovanou pohodu tam rozhodně nevidím :o) Nicméně tuto debatu tímto ukončuji, už zde nebudu vůbec reagovat, protože to nemá cenu ani smysl... Rozhodně tě nepřinutím o tom co říkám přemýšlet, takže si tu zbytečně cintám játra a zahlcuji server zbytečným obsahem :o)

 • 55. blanka

  fotky

  18:42 - 18. 04. 2010

  Reaguje na 52.

  http://aneete.rajce.idnes.cz/17.5.2009_-_Kdyz_se_zviratko_snazi_o/#IMG_1172.JPG
  Třeba na téhle fotce z tvého alba by kůň byl určitě šťasten, kdyby mohl být bez udidla. Mimochodem, při projetí tvého fotoalba kroutím hlavou, jak můžeš vůbec někoho kritizovat. Zatímco koukám na svoje fotky a vyvrácenou hlavu tam ne a ne najít, uši jsou otočené na mě, tak jako je to normální, když se na mě kůň soustředí.. Ne, že bych fotky s vyvrácenou hlavou neměla, můj kůň je poloviční arab, takže jeho nejoblíbenější pozice hlavy je vodorovná (i ve volnosti), ale na web je nedávám.

 • 56. blanka

  jméno

  18:45 - 18. 04. 2010

  Reaguje na 54.

  To, že nemáš uvedené jméno, není proto, že by mě nějak dalece zajímalo, ale proto, že lidi, kteří nemají odvahu vylézt se svým skutečným jménem nemusí mít odvahu stát si za tím, co říkají.
  A máš pravdu, tvoje příspěvky mě k přemýšlení opravdu nepřinutí, nic k přemýšlení v nich totiž není. Reaguju na ně v podstatě jen proto, že dnes celý den ležím v posteli a nemám do čeho píchnout.

 • 57. MiK.

  Postel

  19:13 - 18. 04. 2010

  Reaguje na 56.

  Ahoj. A nechceš tedy napsat mě? Já bych tě určitě rozveselil. A jméno vyplněné mám. A za tím co řeknu si stojím. A jestli ti není dobře, ať ti je lépe.

 • 58. blanka

  postel

  19:50 - 18. 04. 2010

  Reaguje na 57.

  No, to by možná bylo přecejen produktivnější:). Ale jedině jestli jsi taky takový dobrý jezdecký akrobat.

 • 59. MiK.

  Překvapuješ mě

  20:21 - 18. 04. 2010

  Dost mě překvapuješ tedy. Tou druhou větou tedy. Přijde mi absolutně zbytečná. Přemýšlím jestli je něco, v čem bych já nebyl dobrý a nevynikal. Ne, rozhodně si takovou věc nevybavuji. Není nic co bych neuměl dobře a snad i nejlépe a věř že jen skromnost mi nedovoluje se tím vychloubat. není snadné žít s tak velikým člověkem. Ať je ti lépe Adalin.

 • 60. jaja

  Medailonek a OT

  21:08 - 18. 04. 2010

  Prosím o ukončení OT pod článkem, tady by opravdu měly být příspěvky k článku ;-)

  Janiss - prosím o pravdivé vyplnění medailonku, porušuješ pravidla Equichannelu. Jinak bude profil zablokován.
  Děkuji ADMIN

 • 61. gamblerka

  jak kdy

  22:04 - 18. 04. 2010

  Reaguje na 47.

  Mě právě zaujalo a známe to z praxe, že někteří koně jsou fakt na nos dost citlivější. Co se týče té huby, tam mám pocit, že jsou různé typy bolesti, stejně jako u nás je bolest zubů něco jinýho než bolest hlavy nebo nohy. když vidím, jak se kůň bez váhání klidně zakousne do bodláku nebo s klidem sežvejká smrkovou větvičku a má jí doslova plnou hubu a koutky, což by moje huba nesnesla - tak se nad tím zamyslím. Je mi jasný, že tlak nebo tah (přinejhorším "trh, škub...) je něco jiného, ale o citlivosti to možná! něco napovídá - otázkou je, jak to kůň skutečně vnímá. Myslím, že jsou situace, kdy centrum bolesti asi vypíná (jinak bychom neviděli tolik nepřívětivých obrázků všude možně) a že to zřejmě souvisí s tím, že je to lovné zvíře. A i když ho zrovna neloví šelma a necití se v nebezpečí, tak tyhle věci hází za hlavu v zápalu "boje". Hodně koní se přece do práce doslova ponoří a drobné komunikační nesrovnalosti běžného jezdce ho z míry nevyvedou. Jinak video zajímavý - ale kromě komentovaného nečistého zastavení jsem si všimla na dvou místech zborceného týlu v obratu a to je asi o té komunikaci. Dovedu si ale představit drezúrní soutěže pro koně na bezudidlovce, které by měly být zvlášť a být specificky hodnocené. Třeba to přijde. Je to asi i trochu psychologické téma - já mám dobrý pocit, když jedu ven na ohlávce. Je to takový přátelský, dělám to ale hlavně pro něj a to se mi líbí - pokud nedělám např. intervalový trénink nebo intenzivnější práci v terénu. Jinak skvělý článek, protože vyvolává otázky.
  K názoru, že špičkoví jezdci nediskutují - proč by měli, názorů je tu dost a je docela fajn, že dnes rekreační jezdec bezduše nekopíruje ty nejúspěšnější, ale hledá si vlastní cestu a vzdělává se.

 • 62. cariad

  citlivost nosu

  07:57 - 19. 04. 2010

  No, já si osobně myslím (ale je to jen domněnka), že nejpodstatnější není, jestli je nos citlivější než huba, to možná není, ale to že jednou otahaný, znecitlivělý čumák už nejde opravit. Poruší se tam nějaká nervová zakončení či co? Zřejmě. Takže v případě huby jde asi o psychologii - kůň při opravování časem zjistí, že když se poddá jemnému tlaku, ten větší nepřijde, a zjemní. Zatímco u zničeného čumáku tlak necítí. Ani jemný, ani silný.

 • 63. Karel Novák

  Lepsi ovladatelnost BB x udidlo

  11:37 - 19. 04. 2010

  Reaguje na 24.

  "Je prokazane, ze na bezudidlove uzdecce se kun pri uprku lepe stoci a zastavi nez na udidle"

  tohle muze byt pravda, ale taky nemusi:-)

  Tak jako se kun uci reagovat na udidlo, musi se naucit reagovat na BB.
  Neexistuje, ze koni hodim na hlavu BB a on bude chapat jeji pomucky. Jako vsechno - i na BB se kun musi naucit chodit.

  Takze co se tyka napr. ucinosti pro zastaveni kone v krizove situaci - zalezi vzdycky na tom, proc kun utika a jak ( zdali vubec) je na uzdeni naucen reagovat.

  Jestli kun utika pred bolesti v hube na BB bude zastavovat, otacet se lepe nez na udidle. Zmizi duvod uprku -bolest.
  Ale napr. kun jezdeny na BB na provesene otezi, neznaly tlaku - muze pri nahlem uprku a zatazeni panikarit. Muze se dostavit klastrofobicky pocit, kdyz mu remeny stahnou hlavu - i kdyz ho to nebude bolet - muze to nenavykleho kone rozcilit.

  nemuzu davat nejake univerzalni rady - jen me se osvedcilo, pri seznamovani kone s BB zacit nejdriv jen s nanosnikem a teprve po case pridat i krizovou otez.
  Duvodu pro tenhle postup bych nasla vic.

 • 64. karol

  BB verzus zubadlo

  10:10 - 20. 04. 2010

  Preletel som si reakcie. Niekoľko postrehov: Ku prirodzenosti koňa patrí o.i. aj to, že sa tlačí proti tlaku aj proti bolesti. tento inštinkt mu v evolučnej minulosti zachraňoval život pri útoku predátora. Pri obsadaní žirebäťa je to prvá vec, ktorú musíme zlikvidovať učením, naučiť ho ustupovať tlaku a bolesti. V panike sa však fylogenéza dostane na povrch a preto všetci čo nejaký mesiac zneužívam koňa pod sedlom alebo vo voze, vieme, že keď sa kôň "zavesí za hubu" tak čím ho viacej ťahám, tým lepšie beží. (V histórii sa toho využívalo). A je pritom jedno či ho ťahám za zubadlo alebo za nos. Keď som naprával pulerov, dostali do huby gumové zubadlo a boli ako baránky. Podobne ako keď som im dal side pull (ted odstránil alebo redukoval som bolesť, ktorá paniku zvyšovala). Naopak, kôň so zničeným nosom (lebo ich je dosť) keď dostane zubadlo je ako baránok. Je jedno čo zničí necitlivá ruka či nos alebo hubu. Nuž a citlivá, nezávislá a živá ruka bude jazdiť dobre ako na zubadle tak i na bezzubadlovom uzdení. Veci nie sú čiernobiele, svet je pestrý. karol.

 • 65. xxxxx xxxxx

  bez udidla - jen můj názor

  03:22 - 01. 01. 2011

  Udidla nemám ráda, nepřijde mi to přirozené (přirozené není i samotné ježdění - ano vím už několikrát sem slyšela) a taky z toho důvody kdy jsem viděla roztrhlou hubu koně. Kobylku jsem si od mala cvičila sama bez cizí pomoci a bez násilí. Se vším sme začínaly na obyčejné stájové ohlávce a parelliho ohlávce, s ježděním jsme začínaly taky na ohlávce (asi první 3 měsíce), kobylka poslouchala na ty nejjemnější pobídky aniž bych doufala, že pochopí co má dělat. Chápala velmi rychle, jen pouhé jemné stisknutí koleny chápala jako signál ke kroku i na ohlávce stačily jemňoučké pobídky k zastavení. Po 3 měsících jsem se konečně dostala k nákupu uzdečky, byla jsem pevně rozhodnutá, že udidlo nikdy do huby nevezme, jedině přes mojí mrtvolu. Bohužel v obchodě neměli "BB" a tak jsem koupila hackamore, věděla jsem, že kobylka má jemný nos a já mám jemnou ruku, a tak nebude žádný problém typu zlomený nos. (prosím žádné narážky že je to největší chyba atd.) Kobylka je zvyklá na takzvané přikládání otěže na krk a na zastavení je většinou potřeba jen sed a otěže jen, když je moc rozblblá a i na to stačí lehoučké zkrácení otěží (jezdíme na volných otěžích). Po 8 měsících jsme koupily první sedlo - lehoučká anglie vážící 1 kg (i se třmeny (hliníkové) podbřišníkem a poprsákem). S kobylkou i teď po roce nemáme žádný problém a bezudidla je nám nejspíš oběma mnohem líp :))

 • 66. br. Ruprecht

  dýchání

  18:07 - 01. 01. 2011

  V tu chvíli je mu huba skutečně malá a potřebuje polknout... protože stejně jako my nemůže polykat a dýchat zároveň, naruší se pravidelnost dýchání. Tolik dr. Cook.

  Doktor kuk je vůl. Každý ví, že při výdechu se polknout dá, nádech je tím nenarušen ba naopak je hlubší. Z toho také vyplývá nervozita koní na udidle - více kyslíku. Proto si také ředa lidí oblíbila bb udidla - méně kyslíku, klidný kůň. Další výhodou hlubšího nádechu s přerušním vydechnutí je oddálení obratlů a žeber - prevence blokace páteře. To vše samozřejmě paltí o jízdě na volných otěžích s nezávislou rukou a dobrým sedem a to i vpřípadě samozřejmě bosalu, jehož nepodpora dýchání je na první pohled patrná. Každý další vynález je nadbytečný. Ondřej.

 • 67. jaja

  dýchání a polykání

  17:28 - 02. 01. 2011

  Reaguje na 66.

  Ondřeji, můžete uvést zdroje informací, z nichž čerpáte? Protože vaše odpověď mi přijde v lepším případě zmateční, v horším naprosto nesmyslná :-) (Cookovo prohlášení jakbysmet :-)

 • 68. urgona

  Porsím?

  20:25 - 02. 01. 2011

  Reaguje na 65.

  Pedex s přitaženou otěží jezdíš jemně na tý chudince poničce, která pod tebou snad ani nemůže udělat pořádnou vylomeninu ani z radosti, neboť couráš nohy po zemi? Jen se ujišťuju.
  K tématu : Myslím si, že udidlo i ohlávka může být obrovské zlo, nebo dobro - záleží na tom, jestli má člověk cit v rukách.
  Nicméně článek je fajn, zase jsem nad tím popřemýšlela.

 • 69. br. Ruprecht

  jo.jo

  20:41 - 02. 01. 2011

  Reaguje na 67.

  Spíš by mě zajímalo, co máš proti? i když oba asi víme, že mě tvoje teze ne vždy připadají pravděpodobné. Narozdíl od tebe, ale nemůžu svůj zdroj odhalit. Nicméně, budu rád když odpovíš (alespoň jako konkurenka dr.kuka, když ne moje)

 • 70. br. Ruprecht

  beru zpět

  20:58 - 02. 01. 2011

  dr.kuk neni vůl. možná má jen nějaké smyslové postižení. je mi líto.

 • 71. br. Ruprecht

  omluva

  21:38 - 02. 01. 2011

  Pardon jajo, ja zatykal. mate mě to oslovení a i Vaše přezdívka. Nebo naopak, neměla by ses ty omluvit mě? - že mi vykáš. Asi ano. No ale preventivně.

 • 72. xxxxx xxxxx

  Nepros...

  08:20 - 20. 01. 2011

  Reaguje na 68.

  kůň na otěži je něco nezákonýho podle vás?? a vylomenin dělá dost a nohy po zemi necourám ani když se sebevíc snažím... pořád mám nohy kus nad jejím kolenem...

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 4 čtenářů. Celkový počet bodů: 20.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: