Rodiny ve sportu: A 1/1 rodina Távol

29. 10. 2020 07:00, Aktualizováno 30. 10. 2020 21:08

Obrázky: 17

Autor: Eva Holubcová Foto: © archiv dr. ing. Fr. Lerche, sporthorse data, Zuzana Zvěřinová (dříve Šedá), Martina Cerhová, sporthorse data, Dagmar Machačová, hipodrom.ru Seriál: Rodiny ve sportu Počet přečtení: 1254 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Co mají společného slavní Quimero-M, Quoniam II-A či Dietward-86? Společným jmenovatelem je rodina Távol. Pojďme si trochu ji a její zástupce představit!

Rodina klisny Toquade je u nás známá jako rodina Távol (Wool Winder) a takto i nazývaná, protože ostatní dcery Toquade se v plnokrevném chovu neprosadily. Távol byla jediná, která se udržela v plnokrevném chovu a funguje do současnosti, i přes značné obtíže, které potkaly většinu rodin. Jenže z hlediska teplokrevného chovu a historie sportu u nás je velmi důležitý vnuk jedné z dcer Toquade jménem Quoniam II-A, proto se na ni podíváme více zeširoka.

Pozadí rodiny

V roce 1885 koupil v Anglii hrabě Nikolaus Esterházy hnědku po Victorious z Maidenhair. V době nákupu dvouletá Rape of the Lock pocházela z rodiny Sister to Skysweeper, což byla klisna z rodiny č. 3, jejíž zakladatelka se narodila někdy cca 1690+. Jako zajímavost zmíníme, že ze širší rodiny Rape of the Lock vychází hřebec Marco, děda Hurry Ona, který pro teplokrevný chov měl obrovský význam. V chovu Rape of the Lock dala více hříbat, z níž pro nás je zajímavá Toquade a Lássuk, která založila v Rusku rodinu, z níž vycházel např. derby-vítěz a plemeník Gibrid (Budynok). Gibrid byl v tamním chovu úspěšný a pro nás je například dědem vítěze Velké pardubické 1984 Erota.

Toquade a její pokračovatelky: Tosca a Távol

Roku 1901 narozená dcera Rape of the Lock Toquade (Tokio) na dráze ničím z průměru nevybočovala a ani většina její produkce. S jedinou výjimkou, kterou byla Tovább (Wool Winder), ta ve své době byla superhvězdou a získala řadu vítězství, mj. rakouského Derby a Oaks; a maďarské Oaks nebo Milleniumi díj. V chovu ale zklamala a tak pokračovatelkami Toquade v praxi byly dvě jiné klisničky. 

Větev Toscy

Poslední klisnička po Toquade byla Tosca (Wool Winder), narozená roku 1918. A právě Tosca, která dala také plemeníka Cassian (Ossian), je také matkou Selekty (Corvus).

Selekta působila v teplokrevném chovu a dala i vítěze Velké pardubické v roce 1955, jménem 19/52 Furioso XIV, který ji vyhrál zadrženě o třináct délek a později také působil v teplokrevném chovu.  Více o něm v tomto článku.

V chovu pak dál úspěšně pokračovaly dvě dcery Selekty: 331 Portius-Gotika a 56 Portius. První jmenovaná je mj. autorkou nikoho menšího, než Quoniam II-A, jednoho z nejvýznamnějších plemeníků v historii našeho chovu po druhé světové válce.

Tuto větev Toscy v nedávné a současné době reprezentovali ve sportu na kolbištích např. Legie-N (Leonce), Logo-N (Lantaan), plemeník Landini ZH (Landino), Barcelona (Jasmin) a další.

Quoniam II-A

Quoniam II-A (Quoniam) z plnokrevné báby Selekty byl nejvýraznějším představitelem své linie v Československu. Působil v chovu mezi léty 1964 až 1986 v Albertovci a Kladrubech; a zůstalo po něm obrovské množství kvalitních potomků, o čemž svědčí už jenom počet jeho synů plemeníků, kterých bylo zařazeno do chovu – 34! Skrze Quoniama II-A tedy tato rodina nesmírně ovlivnila celý chov sportovních koní u nás tehdy i dnes.  

Větev Távol

Távol (Wool Winder – Toquade) dala klasického vítěze Tábora (Dagor), ale měla jedinou pokračovatelku, jménem Tally (Sanskrit). I ta měla výborného potomka, slavného hřebce Tornado (Ossian), ale ostatní potomci již nenaplnili očekávání. Z Tally byly do plnokrevného chovu zařazeny 4 dcery, ale pouze dvě daly další pokračovatelky, takže vznikly dvě větve. Jednou byla Tulačka (Corvus), a v této větvi mimořádných koní opravdu nebylo, a dobrých pomálu, můžeme zmínit Tudora (Pierot).

Druhou větev založila Tara (Derüs), která byla neuvěřitelně životaschopná, dala celkem 13 hříbat a to předposlední, zdaleka nejlepší, se jí narodilo až v jejích 22 (!) letech. Byla to Masisova dcera Tarantella. Tarantella vyhrála Jarní cenu klisen, byla druhá v Oaks a třetí v Derby, sezónu uzavírala 4. místem ve St. Leger. Poté byla zařazena do mimoňského chovu, ale dlouho nedala nic dobrého. Trpělivost se mimoňským vyplatila až po dlouhé době, když na svět roku 1980 přišli Taran (Norbert) a roku 1982 Trocadero (Norbert), kteří vyhráli Derby.

Rodina dala dobré koně jako mj. Tornado (vítěz Velké jarní ceny a Derby, později plemeník), Tábor (Velká jarní cena), Tajga (Cena zimního favorita), Tudor (Velká květnová cena, Velká červnová cena), Tarantella (Jarní cena klisen), Taipa (Svatováclavská cena), derby-vítěze v 80. letech Tarana a Trocadera. Už ale v 80. letech i dříve bylo jasné, že rodina začíná mít vážné potíže, přes značný počet klisen v chovu nebyla schopná dávat kvalitní koně. Jedinou výjimku představoval dvojitý zásah Tarantelly. Začala tedy pomalu mizet z plnokrevného chovu a s tímto trendem i z dostihových drah.

Posledními lepšími koňmi z této rodiny byli bílý Terciel (Mill Pond), který v 68 startech nasbíral nějaká ta jedničková umístění; a Tavbecca (Beccari). Právě Tavbecca se zasloužila o velmi důrazný comeback, když její syn Talent (Egerton), který dlouhá léta patří k nejlepším steeplerům, získal letos krásné 4. místo ve Velké pardubické 2020. Talent je devátá generace rodiny Távol a možná i labutí písní této rodiny v nejlepších dostizích, neboť jeho matka Tavbecca uhynula a nezanechala pokračovatelku.

Rodina Távol v teplokrevném chovu a sportu

Prvním z historicky cíleně využitých v teplokrevném chovu byl Tulák (Derüs – Toulka), který působil ve vojenském hřebčíně v Hostouni v letech 1946 až 1952. Přesto, že nezanechal tolik potomstva, dodnes můžeme Tuláka vidět v pozadí některých sportovních původů. Po samotném Tulákovi byla slavná Karla, první kůň pana Pecháčka, která vyhrála MČR roku 1963, a v 70. letech zářila na kolbištích v soutěžích nejvyšší úrovně skvělá Iluze (Przedswit X), jejíž bába byla po Tulák. Nu a jen namátkově, můžeme například zmínit typický produkt zemského chovu, klisnu Č 777 Troja (51 Quoniam-127 x 173 Furioso XIII – 2 x Tulák xx) s vlastní výkonností uváděnou ST skoky, a s potomstvem typu Living (25 Libero-3) – skoky T** a Belfast (Bentley) – skoky ST**. Jiným příkladem, kde je Tulák k vidění, je T** klisna Rockina (Rock'n Roll x Belendek). Jiným příkladem, kde je Tulák k vidění, je T** klisna Rockina (Rock'n Roll x Belendek).

Z plnokrevné dcery po Tulák se narodil Bytčan (Detvan), který byl také využit v teplokrevném chovu, a můžeme ho najít třeba u valacha Shadow (194 Diktant I-36) – skoky T** jako otce báby. A v případě známého plemeníka Dietward-86 se v čtyřgeneračním původu na straně matky snoubí rodina Távol rovnou dvakrát, přes klisnu Selektu (jako bábu mateřského otce Quoniam II-A) a přes Tuláka, jako otce 3. matky. 

Na jednoho dnes zapomenutého plnokrevného hřebce to je moc hezký výsledek.

Dalším z rodiny cíleně využitý v teplokrevném chovu byl Tudor (Pierot) z větve Tulačky, který měl i pokračovatele jménem Tudor rancířovský. I Tudora můžeme najít v původech moderních sportovních koní, jako např. u plemeníka Przedswit Altaj (472 Przedswit XVI-64) – D: ST, nebo klisny 16/260 Finlandia (Hand in Glove xx) s vlastní výkonností S: S**, C: TT a s pokračovatelkami ve svých šlépějích.

Asi nejznámějším s krví Tudora v současnosti bude skvělý skokan a plemeník Quimero-M (Guidam Sohn), jehož mámou je Mersi (Porter x Diadém-94 x Quoniam II-69 x Tudor xx), vlastní výkonnosti skoky T**. I u Quimera-M se potkávají dva zástupci rodiny Távol (Toquade). 

Poslední plnokrevný plemeník z této rodiny je Taran (Norbert), který myslím v teplokrevném chovu cíleně využit nebyl, ale plnokrevní potomci se objevili ve sportu; pak i ve sportovním chovu. Taran se prezentoval ve sportu s potomstvem: D: S, S: S*, C: S a do teplokrevného chovu byl zařazen jeho syn Severino (s pot.: D: S, S: S**). Také je mateřským otcem např. Crazy Love (Carismo), která má military st. ST a drezúru S.

V teplokrevném chovu kromě fundamentálního Quoniam II-A byli pochopitelně využiti i další neplnokrevní plemeníci z rodiny. 19/52 Furioso XIV i Landini ZH již byli zmíněni, dalším příkladem je 394 Shagya uněšovský (13 Shagya mimoňský - 4) z plnokrevné Tanays (Royal David) z podvětve rodiny Távol – klisny Tary. Ve sportu jeho potomstvo mělo výkonnost S: T** a A: T.

Plemeníci z této rodiny dle dostupných informací: 

  • např. neplnokrevní Quoniam II-A, 19/52 Furioso XIV, Landini ZH, 394 Shagya uněšovský
  • plnokrevní Tulák, Tudor, Taran, Tornado a Cassian

V nedávné a současné době rodinu Távol zastupovali na sportovních kolbištích úspěšně od stupně S namátkově: Timur (Silvio II), Amarylka (Amarillo), Toska (Mineral), 47/224 Timi (438 Parcel - 90 s.v. (Paraf), Lady Jane (Edminton), Rebel Jolanka (Bentley), Tina Turner (Silvio II), Taro (Ramiro-47), Caty Catanga-O (Catango Z), Traccy (Papillion), GT (Great Pleasure), Reskátor Donth (Renomee Z), Gladiátor Donth (Grand Step), Lucky Boy (Lordano), Tibeta (Landos) a její syn Contifello P. (Contact Famos) atd.

Tolik k rodině, jejíž dějiny se začaly psát importem matky Toquade Rape of the Lock do Rakouska-Uherska roku 1885.

Další díly

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com