Oficiální vyjádření serveru EQUICHANNEL.cz ke vzniku nových dílčích kvalifikací „kopytář“ a „chovatel koní celostní metodou“

8. 09. 2011 15:00, Aktualizováno 22. 09. 2011 11:28

Obrázky: 1

Autor: EQCH redakce Foto: Katka Lipinská Rubrika: Zdraví a veterinární péče Počet přečtení: 13544 Počet komentářů: 46 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Již před delší dobou EQUICHANNEL.cz zaznamenal snahu Institutu celostní péče o koně v čele s MVDr. Pavlem Mádrem „legalizovat“ u nás pracovní zařazení „kopytář“ a „chovatel koní celostní metodou“. Byli jsme také opakovaně žádáni o podporu. Až dosud jsme se k této problematice oficiálně nevyjádřili. Důvod byl ten, že EQUICHANNEL.cz není principielně proti vzniku těchto nových kvalifikací, jsou zde ale závažné okolnosti, které nám toto brání v současném znění podpořit, přesněji řečeno, vedou nás k důraznému odmítnutí této iniciativy.

O jaké kvalifikace se jedná?

ilustracniKopytář - ošetřovatel kopyt equidů:

V současné době u nás profesionální úpravy kopyt smí provádět pouze podkovář (ev. podkovář specialista či pomocník podkováře). Ideou je přivést na trh „alternativní profesionály", kteří by se zabývali úpravou pouze bosých kopyt. Na rozdíl od podkovářů by spíše než ve tvarování podkov a práci se železem byli vzděláváni v kopytní anatomii a fyziologii spolu s naplňováním základních potřeb koní.

Z rodného listu kvalifikace: „V současnosti je u nás velký nedostatek kvalifikovaných kopytářů, protože podkováři vyučují úpravu bosých kopyt zcela jinak a nerespektují podmínky prostředí, ve kterých kůň žije.
Úprava kopyt vyžaduje poměrně hluboké znalosti a to jak teoretické, tak praktické. Výuka zahrnuje studium anatomie a fyziologie kopyta, znalost nemocí kopyt a znalost všech souvislostí zdraví kopyt s celkovým zdravím koně. Stejně důležitá je manuální zručnost a cvik v používání nástrojů při úpravě kopyta. Důležitý je komplexní přístup k péči o kopyto kombinovaný s  další péčí o koně, především z hlediska podmínek ustájení a výživy."

Chovatel koní celostní metodou:

Protože většina koní u nás se chová v nevyhovujících podmínkách a způsoby péče o koně neodpovídají současným trendům, cílem je nabídnout alternativu - profesionály, kteří budou zastávat tzv. celostní přístup v péči o koně, brát v úvahu veškeré jejich potřeby a vzniklé problémy řešit celostním způsobem tedy včetně bosého trimu.

Z rodného listu kvalifikace: „Současné metody ustájení a péče o koně nerespektují fyziologii a anatomii koní. Jsou mnohdy zničující pro psychický stav koní, vytvářejí z koní ustrašené splašené tvory, kteří mohou být nebezpeční.
Celostní péče, tedy respektování koní jako specifických tvorů stvořených pro pohyb ve volném prostoru a pro hledání potravy a zpracování rostlinné potravy, vede k významnému zlepšení jejich zdravotního stavu."

Takto podané se vše jeví jako velmi hezká a sympatická idea zaplnit volné místo na trhu. Zcela jistě je u nás velké procento majitelů koní, kteří preferují bosý trim a pastevní ustájení a nejsou zcela spokojeni s možnostmi, které současný trh nabízí. Proč nenabídnout alternativu.

Čtěme ale dále - kdo bude zajišťovat vzdělání těchto nových profesionálů a kdo za ně bude zodpovědný? Nepřekvapivě Institut celostní péče o koně v čele s MVDr. Pavlem Mádrem, dále jeho žena MVDr. Ľubica Mádrová a herec Václav Vydra. Dále jsou jmenovaní MVDr. Hiltrud Strasser, certifikovaní kopytáři akademický sochař Stanislav Blecha a Martina Lehoučková, Patric Spieleder - certifikovaný kopytář. Všichni tito jmenovaní mají jednu zásadní věc společnou - jedná se výhradně o žáky či příznivce Strasser trimu, jak má koneckonců v názvu i celý Institut: Strasser worldwide hoofcare.

Tedy alternativou k tradiční podkovářské a chovatelské praxi má být chov a úprava kopyt dle zásad dr. Hiltrud Strasser.

Kontroverznost tohoto přístupu s podezřením na (byť neúmyslné) narušování welfare, na působení dlouhodobé bolesti a možná i poškozování koní je důvodem, proč EQUICHANNEL.cz tuto iniciativu důrazně odmítá a varuje před jejím uvedením v této podobě do praxe.

 

Naše výhrady vůči úpravě kopyt dle zásad dr. Strasser

Strasser trim je často velmi radikální způsob úpravy, kterým lze snadno způsobit koním bolest a diskomfort. Koně takto upravovaní zhusta nejsou schopni běžného bezbolestného pohybu v normálních podmínkách. Nepopíráme jeho úspěšnost v případě závažných kopytních poškození, ale tato léčba by se měla provádět pouze na specializovaných klinikách za dodržení všech dostupných opatření (např. měkký gumový povrch), aby zvíře trpělo co nejméně. Dle našich pozorování a dostupných důkazů to v žádném případě není trim, vhodný na pravidelnou úpravu jezdeckých koní.

Tento názor podpořila nejen osobní návštěva u koní Václava Vydry, ale též vyjádření mnoha autorit po celém světě (těmto informacím se budeme věnovat v dalších článcích na toto téma) a dokonce obviněním z týrání zvířat, kterým certifikovaní kopytáři Strasser trimu opakovaně čelili. Neustále slýcháme teoretické poučky o blahodárných důsledcích Strasser trimu, ale veškeré dostupné informace dokazují opak.

Nebudeme zde podrobně rozebírat důvody, proč má Strasser trim tyto důsledky, jen zmíníme, že důvodem je jednak velmi časté strouhání za účelem „funkčního kopytního mechanismu", takže na chodidle nezůstává dostatek rohoviny, která by koně chránila před otlačením. Neblahé následky má také snaha dosáhnout optimálního tvaru kopyta a optimálních kopytních úhlů bez ohledu na individualitu jednotlivých koní (i jednotlivých kopyt). Takový zásah logicky koním s trochu jinak tvarovanými kopyty musí působit bolest. Jak dokládají pozorování MVDr. Macha, dlouhodobá úprava kopyt touto metodou nakonec ani nemá za následek optimální tvar kopyt, protože tyto se směrem od korunky dolů zužují. Nemůže tedy správně fungovat kopytní mechanizmus. Vysvětlení Dr. Strasser? Tvar obráceného kuželu je důsledkem toho, že se korunka rozšiřuje. To je dlouhodobý, až několik let trvající proces, což ovšem vyvolává otázku, kde je ona etická hranice času, po kterou lze činit koním příkoří ve jménu "světlých zítřků".

Dalším negativním důsledkem iniciativy strasserovců, na niž jsme byli našimi čtenáři upozorněni, je negativní reklama, kterou tito dělají bosonožství. Někteří majitelé koní nerozlišují příliš mezi různými styly úprav a aby své koně nevystavili evidentnímu diskomfortu, který je patrný u koní, upravovaných Strasser trimem, raději okovou. Je totiž třeba upozornit, že i mezi zastánci bosého trimu je jen malé procento zastánců tohoto způsobu úpravy.

Pokud skutečně by mělo dojít ke schválení výše zmíněných kvalifikací a lidé by měli na výběr pouze mezi volbou „úprava kopyt podkovářem" a „úprava kopyt Strasser kopytářem", mnoho lidí dá přednost podkováři. Je tedy velmi sporné a diskutabilní, zda schválení těchto kvalifikací opravdu přispěje ke zlepšení welfare koní a podpoře trendu bosonožství.

 

Návrh řešení

EQUICHANNEL.cz je ochoten podpořit vznik nové dílčí kvalifikace „kopytář", pokud bude vzdělání postaveno i na jiných východiscích než na učení jednoho člověka (navíc dosti kontroverzním).

(Obor „chovatel koní celostní metodou" stále považujeme za nadbytečný.)

Není správné ani možné vzdělávat profesionály takto omezeně, naopak vzdělání by mělo poskytnout dobrý teoretický základ pro další, podrobnější studium a také rozvinout schopnost vyhledávání, vyhodnocování a používání informací z různých zdrojů. Žádný člověk se nestane vzdělaným na základě studia a přijetí pouze jednoho zdroje a žádný dobrý pedagog nebude učit pouze poznatky jednoho autora.

Má-li být skutečně schválena kvalifikace kopytáře (souhlasíme, že jde o velmi dobrou ideu), považujeme za nezbytné, aby adepti byli vzděláváni tak, jak je tomu ve všech kvalitních vzdělávacích ústavech - tedy aby měli možnost si osvojit veškeré dostupné teoretické a praktické poznatky svého oboru a aby byly studentům představeny různé způsoby a různé „školy" bosého trimu, přičemž podmínkou pro absolvování nebude vykonávání pouze jednoho z nich. Aby tato diverzita byla zajištěna, není možné, aby bylo vzdělání garantováno striktně zastánci jednoho trimu, ale je potřeba kooperace zastánců různých přístupů. A zcela jistě by v čele neměl stát člověk, který sám nemá žádné (doložitelné) zkušenosti s koňmi ani s úpravou kopyt.

Další otázkou je, zda spíše než zakládat zcela nové konkurenční zařízení (zajistit výše uvedené vzdělávací podmínky je náročné finančně, časově i organizačně), by nebylo schůdnější prosadit změny v zařízeních již stávajících.

S dalšími informacemi vás průběžně seznámíme v následujících článcích.

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Markéta Krejčová

  krásně napsáno!

  15:46 - 08. 09. 2011

  Nprosto se ztotožňují s přístupem Equichannelu a děkuji za to, že i po poměrně vyhrocených reakcích zaujímáte stanovisko klidné a věcné.

 • 2. monsagem

  Už vím

  17:17 - 08. 09. 2011

  pochopil jsem princip celostního chovu koní-ohradíme střední a jižní čechy,vystěhují se obyvatelé a vyženeme tam koně.každou středu přijdeme upravit kopyta,a v so ráno zapískáme.přiběhne štastný koník,udělá pukrle a pozdraví hezké celostní ránko. když zapomenu provaz na ježdění ,můj přírodou přiježděný koník uplete houžev.prostě budeme velká štastná rodinka.a aby koním správně dorůstalo kopejtko,přidáme smečku nebo dvě vlků. i to je totiž přirozené

 • 3. Michal Drábek

  etická hranice času, po kterou lze činit koním příkoří ve jménu "světlých zítřků"

  17:42 - 08. 09. 2011

  Pořád nechápu, proč bych měl nechat chodit koně naboso s citlivýma kopytama (rozuměj tak, že každý krok jim působí bolest), když okutí jsou naprosto v klidu? Mohl by mi to někdo s eventuelně přítomných zastánců metody madam Strasser objasnit? Btw mám koně i na boso, ale pořád mi nedochází účel, smysl nebo cíl téhle metody použité u zdravého koně. Měli jsme koně vysloveně problémové, ale okuté kovářem ortopedem a světe div se - ků

 • 4. Michal Drábek

  světlé zítřky

  17:44 - 08. 09. 2011

  ehm. si to nějak dělá co chce... kůň nekulhá nic jej nebolí...

 • 5. Eva Hálová

  Potřebujeme skutečně obor kopytář?

  18:29 - 08. 09. 2011

  Jen poznámka,možná jsem měla štěstí na lidi,ale myslím si,že spousta klasických kovářů je dostatečně vzdělaná a umí upravovat i bosá kopyta.No,i když spousta je možná silné slovo,ale pro mne kovář,který neumí vystrouhat bosé kopyto je prostě jen přitloukač podkov,skutečný kovář nebo podkovář,chcete-li ,to prostě umí.

 • 6. leprechaunek

  to Michal Drábek

  18:45 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 3.

  Nejem strasserovec, ale pokud správně chápu, podkovy omezují krevní oběh, kopyto znecitlivují a neumožňují jeho "fyziologické fungování" a to je prostě špatně, špatně a a zase špatně, i kdyby to koni stokrát pomohlo.
  Akorát že taky nechápu, proč "dobře" je to jen s extrémní citlivostí...
  Já myslím, že většině lidí vadí ten šílený protiklad - na jedné straně je naboso spousta koní, problémy nemají a jde to i bez šíleného humbuku... a na druhé "vědecká metoda", koně trpí jak zvířata a má to být "jedině správně" a ještě vyučované. To se prostě vzpírá zdravému rozumu...
  Tedy - bohužel jen u většiny národa. Menšině vůbec není divné, že je v menšině, a to naprosto drtivé, a automaticky předpokládá, že oni jsou "víc a víc víme" a všichni ostatní "tupci, co si to nechtějí nechat vysvětlit", a bohužel je ani nenapadne nad tímto faktem zauvažovat, jestli to není trochu divné. Smutné.

 • 7. leprechaunek

  PS

  18:48 - 08. 09. 2011

  Stejně jako první příspěvek, děkuji redakci Equichannelu za klidný, objektivní a profesionální přístup. Tiše doufám, že to je přesně to, co nakonec bude platit, ne demagogie a emoční výlevy...

 • 8. jezdecka staj

  souhlas s EQ

  19:50 - 08. 09. 2011

  Ano s tímto článkem naprosto souhlasím

 • 9. ajja

  vznik / registrování kvalifikace

  20:09 - 08. 09. 2011

  Jak přesně probíhá po formální stránce vznik (zaregistrování) nové kvalifikace? Jaká instituce kvalifikaci schvaluje a následně registruje? Co je potřeba doložit, aby kvalifikace mohla vzniknout?
  Osobně mám svého koně bosého, kopyta mi upravuje podkovář a vznik kvalifikace „kopytář“ mi ze zásady nevadí. Ale rozhodně mě děsí představa, že mi (mému koni) kopyta bude upravovat kopytář podle dr. Strasser do perfektního šablonového tvaru a umožní tak koníkovy „šťastně a zdravě“ kulhat dalších pět (deset?) let.
  Ještě jednou: co je potřeba kde zařídit, aby se kvalifikace schválila? Pokud toto budeme vědět, pak se můžeme zamyslet, co je možné udělat, aby se kvalifikace prostě neregistrovala.

 • 10. HelaS

  Vznik / registrování kvalifikace

  20:33 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 9.

  Přečti si tady příspěvek M. Kubištové:
  http://www.schct.cz/odbornevzdelani.php3

 • 11. ajja

  vznik / registrování kvalifikace

  21:14 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 10.

  Děkuji za info.

 • 12. Rolf

  Hezky napsané

  21:48 - 08. 09. 2011

  pod to se klidně podepíšu. Pěkně shrnuté, narozdíl od vyjádření pana Vydry a paní Strasser bez ironie, arogance a povýšenosti, kterou nakonec shazují jenom sami sebe. Také jsem proti legalizaci tohoto novodobého týrání koníků skupinkou fanatiků. A ti, kdo mě znají, tak ví, že jsem proti tomu od samého začátku kdy tahle metoda přišla "do módy"...

 • 13. MVDr. Lýdia Čačková

  Souhlasím a schvaluji

  22:28 - 08. 09. 2011

  Můžu tady jenom vyjádřit svůj souhlas s přístupem a názory redakce. Se zájmem sleduji debatu kolem série těchto článků a velice mně mrzí přístup lidí, kteří by chtěli být garanty profese kopytář. Sama si myslím, že by uznání takové profese u nás prospělo koním, ale určitě ne formou, kterou to pánové chtějí provést.

 • 14. medea

  Pochvala redakci

  22:46 - 08. 09. 2011

  Cením si vašeho věcného přístupu k problematice. Palec nahoru.

 • 15. Michal Drábek

  přibíječ podkov

  22:52 - 08. 09. 2011

  Reaguje na 5.

  ....tak nějak.... si myslím úplně to samý. Přeji pěkný den

 • 16. pu

  to Michal Drábek

  08:47 - 09. 09. 2011

  Michale, je to přece jednoduchý a tak jasně už nám to vysvětlil p. Vydra, Mádr i dr. Strasser. Špatně čteš :) Princip neustálého zeslabování kopyta do bolestné úrovně spočívá v tom, aby kůň mohl hmatat terén a aby kopyto dobře odpružovalo nárazy. A uznej, kopyto který je tak slabý, že jeho tvar změníš tlakem prstu, to je sakra dobrý pružič! Jen asi zapoměli, že ten kůň není kočka a váží asi o 500 kg víc jak ta číča, takže potřebuje i nějakou ochranu. Koneckonců, proto postupem dlouhých let to kopyto narorstlo do dnešní podoby. Kdyby kůň ke svému pohybu nepotřeboval tvrdou rohovinu nakopytě, narostly by mu chrupavky jako slonovy!! :D

 • 17. Longgun

  SOUHLAS

  08:48 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 12.

  též naprostý souhlas s názory redakce...toto musí podpořit každý zdravě smýšlející jedinec...

 • 18. pu

  to Redakce

  08:54 - 09. 09. 2011

  Díky!!! Obdivuju profesionalitu, pevné nervy a ochotu stále vysvětlovat, já bych je už ulinčovala a nadávala a nadávala :D Díky dámy!!!!

 • 19. pu

  když to shnu - pochopitelné snad i pro Strasserovce

  09:10 - 09. 09. 2011

  Metoda Strasser se mi nelíbí, nesouhlasim s ní, ale jsem ochotna nějak přežít, že jí p. Vydra a spol. využívají a smířit se s tím, že jejich bolavým koním nemůžu pomoct.
  Ale totéž očekávám já od Strasserovců. Nechte mě, abych si používala metodu, kterou já považuji za dobrou a buďte ochotni smířit se s tím, že moje koně chodí bosi bez bolesti!
  Já nevnucuji nic vám, vy nevnucujte nic mě (kvalifikace kopytář podle vašeho návrhu je vnucování a diskriminace). Děkuji za pochopení.

 • 20. Yvetta11

  Redakce

  10:32 - 09. 09. 2011

  Výborný článek! Máte moji podporu.

 • 21. marcela

  souhlas

  10:55 - 09. 09. 2011

  díky za článek, je opravdu výstižný a plně s ním souhlasím.

 • 23. Syberia

  souhlas a poděkování

  13:07 - 09. 09. 2011

  Skvělý, věcný článek. Plně s ním souhlasím a děkuji redakci za profesionální přístup.

 • 24. Pavel Mádr

  Existuje jiná škola?

  13:08 - 09. 09. 2011

  http://www.icpk.cz/index.php/lanky/2-novinky/50-zahajen-novy-bh-dvouleteho-kurzu-pro-kopytae.html

  Existuje snad v ČR jiná škola vyučující jinou metodu?
  Bráníme někomu školit podle sebe?
  Dámy z Equichannelu vědí jak je to s kvalifikací kopytář ( na Hněvšíně jim bylo vše vyloženo), takže nechápu proč neustále opakují nepravdy.
  Pro ty kteří nejsou zasvěceni: Schválením dílčí kvalifikace "kopytář" se otevírá cesta všem školám, které budou mít zájem vyučovat bosý trim.
  My samozřejmě budeme prosazovat naší školu a náš trim, který považujeme za nejpropracovanější.

 • 26. jitro

  odpovíte?

  13:14 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 24.

  Pane Mádre, odpovíte také na otázky položené Vám v komentářích v tomto a předchozím článku? Klidně dejte odpovědi na svůj web, pokud máte neustálou potřebu dělat na něj reklamu.

 • 27. jaja

  pro dr. Mádra

  13:24 - 09. 09. 2011

  Pane doktore, opakovaně žádáme, abyste diskutoval zde a nikoli vkládal odkazy na vaše stránky. Vypište své argumenty sem. Opakované vkládání odkazů na stránky icpk považujeme za nevyžádanou reklamu a budeme i nadále promazávat.

 • 28. Pavel Mádr

  Vidím, že cezura funguje

  15:33 - 09. 09. 2011
 • 29. HelenaG

  polopatě

  15:40 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 28.

  Pane Mádr, vysvětlovala jsem vám to už po telefonu, zde jste na soukromém webu, o jehož obsahu si rozhodujeme sami. Ctím každého právo na názor a zároveň vy respektujte to, co vám řekne administrace tohoto webu.
  Váš odkaz zde byl již uvedenu jiných článků, nechme ho tedy i zde, ale naposledy.

  Od teď budete striktně ke svým odkazům psát i smysluplné vysvětlení či normální diskuzi, abyste i vy ukázal, že dokážete respektovat druhé.

  Nebudete-li, vypovídáte jen sám o sobě, ne o nás. Tady jsou pravidla daná a řečena.

  Konec diskuze s vámi na toto téma. Já se vás nebojím, ani před vámi nebudu sedět v předklonu.
  HG

 • 30. Pavel Mádr

  cenzura

  15:49 - 09. 09. 2011

  Všechny odkazy jsou k věci. Z Vaší strany funguje zjevná cenzura.Tím jasně prezentujete svůj postoj ke čtenářům

 • 31. HelenaG

  :o)

  15:52 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 30.

  Výsosti, nenechte prchlivosti cloumati svým majestátem, řekl by klasik.
  Zatímco vy tu operujete toliko v jednom případě, kdy vám navíc jde o koryto, my tu jsme 14 let a ručička vah se jaksi hýbe jinak, než se ve své neznalosti našeho média a našich činů domníváte.
  Tak snad už si každý ten obrázek udělal.
  Žádám dále příspěvky k věci.

 • 32. Pavel Mádr

  skvělé

  16:00 - 09. 09. 2011

  Výborně, už jsem měl dojem, že jste podjatá. :-)

 • 33. gam

  neskutečné...

  16:15 - 09. 09. 2011

  koukám, že pan doktor "Mengele" Mádr je k tomu všemu ještě dosti natvrdlý. To s tím odkazem už pochopili snad úplně všichni, kromě jeho samotného, který ho sem bude cpát furt, i kdyby mu to vysvětlovala celá redakce.

 • 34. gam

  neskutečné...

  16:21 - 09. 09. 2011

  koukám, že pan doktor "Mengele" Mádr je k tomu všemu ještě dosti natvrdlý. To s tím odkazem už pochopili snad úplně všichni, kromě jeho samotného, který ho sem bude cpát furt, i kdyby mu to vysvětlovala celá redakce.

 • 35. MVDr. Lýdia Čačková

  CTRL + C

  16:58 - 09. 09. 2011

  Reaguje na 30.

  Pane doktore, pokud jste si jist, že Vaše vyjádření k dotazu, diskuzi atd. mate na svých stránkach, tak je sem nespamujte, ale dotyčnou část okopírujte - návod je v nadpisu a postnete ji sem s případným doplněním. Takhle se budete moct zapojit do diskuze, vysvetlovat sve nazory a cokoliv dalšího. Není to lepší řešení, než se vztekat pro cenzuru, která je mezi námi docela pochopitelná?

 • 36. Hanulienka

  24 a dále

  17:27 - 09. 09. 2011

  Ráda bych doplnila informace:

  autorizovanými subjekty pro kvalifikaci podkovář, případně specialista (výuka a ověření znalostí) jsou v současné době - a to i pro "bosý trim", dle rodných listů kvalifikací - už tři: škola v Jaroměři, řemeslná škola v KV kraji a Ing. Jindřich Vinčálek (http://podkovarstvi.cz/images/fotogalerie/album/index.html).

  subjekty:
  http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=22&id=218
  názor?

  víte, já v tom figuruju pouze jako "zastánce" VVvydry, jakož HS a pro vlastní nemoc ne zcela dodělaný "Strasserovec",, ale ta debata mněi přijde, jak už jsem psala i paní Švehlové, trošku jako ta kouřová clona třeba okolo Kaplického blobu. pak kouř rozvál vítr a tunel Blanka byl proražen a Opencard na světě :-)

  debata je velmi košatá a poslední věta v oficiálním vyjádření EQch taky padne jako hrnec na prdel: "Další otázkou je, zda spíše než zakládat zcela nové konkurenční zařízení (zajistit výše uvedené vzdělávací podmínky je náročné finančně, časově i organizačně), by nebylo schůdnější prosadit změny v zařízeních již stávajících."

  Myslím, že video s Vaškovo kulhajícíma koněma přišlo akorát včas. Lepší PR mělo jen "Děkujeme, odcházíme" :)

  koňáci, do toho!

 • 37. Bob376

  ing.jindřich

  17:40 - 11. 09. 2011

  Reaguje na 36.

  No nechci pomlouvat,ale jméno Vinčálek je taky docelas nechvalně proslulé,a znám osobně několik lidí kterým podstrouhal koně!!!

 • 38. jaja

  úhly, tvary kopyt

  20:18 - 11. 09. 2011

  Podle již několikrát zmíněné studie na divokých koních z několika míst Austrálie a Nového Zélandu vyvozují autoři tvrzení, které je docela překvapivé :-) Račte posoudit:

  "Předkládaná studie došla k závěru, že tradiční model kopytní morfologie, který je používán většinou podkovářů a veterinářů, v podstatě odpovídá našemu modelu divokého koně. V jednom nedávném rentgenologickém vyšetřování kopyt koní (Mansmann 2008) se udává palmární úhel předních kopyt 5-10°, s pozitivně šikmým průběhem od patek ke hrotu kopytní kosti. Divocí koně předkládané studie (n=100) odpovídají dolní hranici tohoto rozsahu (5,7 +- 0,4°). Zatímco Strasser (2004), jedna z přimlouvajících se k přirozenému modelu kopyt, tvrdí, že přirozené přirozené uspořádání dolní strany kopytní kosti má být rovnoběžné se zemí. Se zemí rovnoběžný nebo negativní palmární úhel se vyskytoval u divokých koní z Kaimanawa vždy v souvislosti s patologiemi (Hampson 2010f). Také úhel dorzální kopytní stěny kopyt australských divokých koní měl velmi malé odchylky (53,3 +-0,5° až 56,8 +- 1,0°). Malé odchylky mezi koňmi z každého prostředí se blíží závěru, že tyto parametry by mohly být důležité pro funkční morfologii kopyt. Oba odpovídají tvaru kopyta, který je popisován v novější literatuře z veterinární medicíny a podkovářství /Stashak et al. 2002, O´Grady a Poupard 2003).

 • 39. Břetislav

  ad 2.- monsagem celostní Jižní Čechy

  23:09 - 11. 09. 2011

  dobrá myšlenka, ale pozdě. Více 40% plochy JČ si již zabrala NATURA 2000 a tam s koňmi nesmíte ptactvo rušit... :-)). Nevím jak celostní chov, ale starší chovatelé znají pravidlo 1 kůŇ = 1 ha pastvin a snaží se ho dodržovat.

 • 40. Lucky77

  Díky!

  11:55 - 12. 09. 2011

  Děkuji redakci Equichannelu za vyjádření zdravého rozumu a postoje vůči těmto metodám které koním způsobují bolest, doufám že tyto metody úpravy kopyt nebudou nikdy profesionalizovány!

 • 41. zuziu

  Rozhodně souhlasím!

  14:06 - 12. 09. 2011

  Rozhodně souhlasím s redakcí Equichannelu a jsem ráda za publikaci tohoto článku, všem co se považují za Strasserovce bych chtěla vzkázat: přestaňte fanaticky poslouchat jednoho člověka,neustále koukat do knížek a šablon a radši se jděte podívat jak ti koně chodí! Protože není normální aby dospělý kůň ČT (narážím na Démona pana Vydry) měl kopyta velikosti poníka, tohle opravdu není normální!!

 • 42. Radka Kašpárková

  Certifikovaní žáci dr. Strasser

  22:34 - 12. 09. 2011

  Já pořád nějak nechápu, jak je možné že po letech! úprav dle metody doktorky Strasserové vypadají kopyta koní jejích žáků naprosto jinak než popisuje ve svých knihách... to snad evidentně dělají něco špatně a měli by si zajet na reparát... Jinak zastáncem této drastické metody nejsem, ale zase uznávám že díky jejím knihám o celostní péči jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí a vůbec jsem se začala problematikou kopyt zabývat... jen je třeba se na to dívat s rozumem. Ostatně na konci knihy jsem se dočetla, že takto správně trimovaného koně není příliš vhodné zatěžovat naprosto nepřirozeným ježděním. Jako léčebná metoda prosím... léčba někdy bolí, ale musí se to zlepšovat a ne být stále stejné ne-li horší... to je pak něco špatně... a je potřeba zkusit něco změnit. Ostatně kdyby někdo trochu popřemýšlel o tvaru kopyta, které je širší u korunky než u země a následně se zamyslel nad smyslem rozpěrek (čeština to dokonce tak krásně napovídá) tak snad nebude rozpěrky furt odstraňovat... a ony pak potvory rostou o to rychleji, že? Čím to asi bude? :)

 • 43. Longgun

  Ano,ano

  00:43 - 13. 09. 2011

  Reaguje na 39.

  Stará a osvědčená pravda...1 kůn...1 hektar...prostě opět starý dobrý selský rozum...

 • 44. MajdaS

  Bendlův vliv?

  23:27 - 06. 10. 2011

  Myslíte, že by mohl mít nový ministr zemědělství vliv na udělení těchto nových úžasných kvalifikací? Nebo to spadá jen do kompetence MŠMT? Máme se bát?
  Vypadá to totiž na kamaráčoft.... http://www.cjhs.cz/www.cjhs.cz/Kalendar_files/Pozvanka_CZ_web.pdf

 • 45. HelaS

  Kamarádšoft... :-(

  02:02 - 07. 10. 2011

  Reaguje na 44.

  Dobrej postřeh, Majdo. Vzhledem k míře erudice našeho nového ministra zemědělství v oboru se mi zdá toto riziko velice reálné.
  Netuším, nakolik je MŠMT mocno tyto kliky zastavit. A jednotlivá ministerstva jistě nežijí ve vakuu, ze kterého by nemohly vyvíjet snahu směrem k ministerstvu jinému.

  Ach, jaká krása by byla, kdyby někoho kompetentního napadlo oslovit odbornou koňařskou veřejnost k připomínkovému řízení (a následně ho nehodil pod stůl stylem "udělal jsem to? Udělal! Takže mi můžete...)
  Tou odbornou k.v. ovšem nemyslím lidi jako VV či dr. Mádr... ti se k ní skutečně s čistým svědomím počítat skutečně nemohou. Zato je to plno jiných, skutečně kvalifikovaných...

  Teď mě napadlo - co napsat na MŠMT a i na Mze tento návrh spolu se jmény těch, kteří skutečně potřebné znalosti mají,i když pravda nejsou v každém druhém vydání denního tisku coby osoby známé a populární?
  V tuhle dobu mě jich už moc nenapadne. Cyril Neumann, Tomáš Černý, šéfové hřbčínů či jiných velkých stájí, dostihových... čili trenéři...úspěšní a renomovaní chovatelé určitých plemen.
  Šiml úřední také potřebuje občas vykrmit; v tomhle případě seznamem těch, kteří by k tomu všemu mohli hodně říci.
  Záměrně nezmiňuji podkováře a vety - ti už to udělali.

  Krucinál... proč se mi chce blít??

 • 46. marcela

  . . .

  07:09 - 07. 10. 2011

  Reaguje na 44.

  ano, je to tak, p.Bendl také chová koně podle Strasser, své dva mlaďochy má na Hněvšíně

 • 47. MajdaS

  kamarádč/šoft :)

  17:36 - 07. 10. 2011

  Reaguje na 45.

  Že je Vydra s Bendlem v kontaktu jsem tak nějak matně tušila už dřív taky z nějaký reportáže z parforsního honu, ale to byl "jen" hejtmanem..ale taky mi nějakým způsobem vadil. Že má koně na Hněvšíně a je strasserovec a stal se ministrem zemědělství je tristní a navíc docela možná v prdeli, pardon.

 • 48. Rolf

  Nojo

  21:10 - 07. 10. 2011

  Reaguje na 47.

  asi dost záleží na tom, jak velcí kamarádi jsou. Protože bohužel hlavně podle toho se v české politice rozhoduje :-/ Osobně si troufám tipnout, že to teď nechají nějaký čas "usnout" a pak to v tichosti prosadí...

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 4 čtenářů. Celkový počet bodů: 20.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: