Ochorenia v chove amerických plemien

18. 04. 2017 06:00, Aktualizováno 20. 04. 2017 16:23

Obrázky: 6

Autor: Petra Trabalková Foto: the Horse, archiv EQUICHANNELu Rubrika: Chov koní Počet přečtení: 10725 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Ako sme uviedli v predošlom našom článku, pozrieme sa dnes na zúbok piatim najzávažnejším genetickým ochoreniam, jednou dedičnou predispozíciou vyskytujúcou sa prevážne u koní paint horse a jednou u plemena appaloosa, úzko spojenou so sfarbením koňa, ktoré sa v chove amerických plemien objavili.

Keďže tieto ochorenia sú veľmi závažné, dominante dedičné a postihnuté jedince takmer úplne vyraďujú z jazdeckého využitia, prípadne zapríčiňujú až úhyn jedinca, americká asociácia AQHA vydala už v roku 2014 upozornenie, že všetky plemenné žrebce musia mať urobený genetický test na tieto ochorenia inak nebude ich ďalšia plemenitba povolená. Tak isto doporučuje americká asociácia APHA test OLWS u plemenníkov paint horse. Dnes vám teda neprinášame dobré správy, ale je lepšie byť informovaný ako neskôr zúfalý...

 HERDA (hereditálna equinná regionálna dermálna asténia)

Herda je degeneratívne ochorenie kože, kedy prostredná vrstva kože má zásadné poškodenie vo svojej elasticite. Toto ochorenie znamená pre postihnuté kone extrémne bolestivé procesy jazvenia, kedy sa koža pod štandardným tlakom trhá. Toto ochorenie nemusí byť okamžite evidentné pri narodení žriebäťa, obvykle kumuluje po 2 roku. Najčastejšie postihnutia sú v okolí chrbáta, pleca a krku, preto kone s týmto ochorením takmer nieje možné jazdiť či sedlať.

Toto degeneratívne ochorenie je autozomálne recesívne, čo znamená, že postihnutý jedinec musí dostať poškodený gén od oboch rodičov (H/H), aby sa u neho choroba prejavila. Tento deformujúci gén je však dominantný aj v latentnej podobe (N/H), kedy stačí, že jeden z rodičov je iba nosič jedného poškodeného génu, teda neprejavuje ochorenie, a druhý z rodičov je úplne zdravý. Aj v takomto prípade je pravdepodobnosť, že potomok bude prenášať toto ochorenie ďalej ako latentný nosič.

HYPP (hyperkalemická periodická paralýza)

Toto ochorenie postihuje svalový aparát koní a nemusí byť na prvý pohľad správne identifikované. Prejavuje sa ako epizóda náhlej slabosti, cez svalový tras až po okamžitú paralýzu, uľahnutie koňa a až úhyn. Tieto záchvaty sú periodicky opakované a môžu trvať niekoľko minút alebo až hodín. Ochorenie postihuje obe pohlavia, no u samcov sa vyskytuje častejšie.

Homozygotné jedince (H/H), teda jedince, ktoré zdedia tento gén od oboch rodičov, prejavujú ochorenie už ako žriebätá a priebeh záchvatov je výrazne dramatickejší. Bohužiaľ nedávne výskumy potvrdili, že aj heterozygotné jedince (N/H) môžu prejavovať ochorenie v plnej miere, no prejavujú sa obvykle až po 2 roku v kombinácií s fyzickou záťažou. Záchvat však môže vyvolať akákoľvek prudká zmena, zmena v kŕmení, zmena režimu chovu, odstav, transport, podanie anestézie, alebo nedostatočné uvoľnenie po práci.

 Toto ochorenie je jedno z najzávažnejších a aj preto bolo jeho testovanie povinné ako jedno z prvých a homozygotné jedince boli okamžite asociáciou vyradené z chovu. Opäť je to gén, ktorý je dominantný, takže sa prenáša na ďalšie generácie. V súvislosti s tým, že neskoršie výskumy ukázali, že heterozygotný jedinec (N/H) je nielen prenášač poškodeného génu, ale môže sa u neho toto ochorenie taktiež prejaviť a ďalej aj na jeho potomkoch, je na mieste aj tieto jedince z chovu okamžite vyradiť a chovanie na takýchto zvieratách považovať za neetické.

Video jednej z ľahších epizód HYPP si pozrite TU.

PSSM (polysacharidová myopatia)

Je dedičné ochorenie charakterizované abnormálnym nahromadením glykogénu a jeho zvláštnej patologickej formy vo svalových vláknach. Toto ochorenie sa prejavuje ako vytuhnutie svalov, rigidná chôdza, prípadne sa postihnuté zviera úplne odmieta hýbať alebo uľahne. Taktiež môže ísť o slabšie epizódy až po nútené utratenie zvieraťa. Postihnuté bývajú obvykle svaly na chrbáte, krku a pleci a môže sa vyskytnúť aj tmavo sfarbená moč.

Okrem genetickej predispozície zohráva veľkú rolu nutričné zloženie kŕmnej dávky a v nemalej miere aj nárazové využitie koňa v práci. Klinické príznaky postihujú vo vyššej miere homozygotné jedince (H/H) ale vyskytujú sa aj u heterozygotov (N/H alebo označenie N/PSSM1). Ochorenie sa môže prejaviť v akomkolvek veku a aj v prípade, že sa neprejavuje, je taktiež aj toto ochorenie dominantne dedičné.

Video koňa postihnutého PSSM si pozrite TU.

 MH (maligná hypertermia)

Maligná hypertermia je ďalšie autozomálne dominanté dedičné ochorenie a hoci sa vyskytuje veľmi ojedinele a zviera sa javí ako úplne zdravé, v prípade anestézie ide o život. Toto ochorenie sa vyskytuje ako u koní tak aj u ľudí či iných zvierat. U predisponovaných jedincov dochádza po podaní anestetík k nekontrolovanej svalovej kontrakcii, ktorá vedie k hypermetabolickej reakcii organizmu, prudko sa zvyšuje tlak, tep, svalová rigidita a môže dôjsť až k multiorgánovému zlyhaniu a smrti. Aj v tomto prípade stačí, aby jeden z rodičov bol nosičom defektného génu a prenáša sa ďalej na potomkov.

GBED (glykogénonový enzymatický nedostatok)

Je vrodená metabolická porucha, kedy organizmus nedokáže správne ukladať energetické zásoby z cukru, bunky niesú schopné správne štiepiť glykogén, čo je jedna z najzákladnejší energií v tele a tým pádom zásobovať správne fungujúce orgány. Toto genetické ochorenie je fatálne a je príčinou potratov v 2. a 3. trimestri žrebnosti, prípadne úhyn žriebäťa po narodení. Žriebätá, ktoré prežijú, sa nesprávne vyvíjajú, rastú príliš pomaly, sú slabé a majú často nízku bazálnu teplotu. Viac ako 10 % koní amerických plemien si nesie so sebou toto ochorenie a opäť platí, že k ochoreniu sú potrebné poškodené gény od oboch rodičov, k latentnému prenášaniu stačí jeden nosič a ochorenie sa šíri ďalej.

Všetky tieto ochorenia niesú liečiteľné, nieje možné stanoviť diagnózu či ju vyvrátiť na základe klinických príznakov a nemôže ju s istotou určiť žiadny terénny veterinár. Môžu sa vyskytovať u všetkých amerických plemien - quarter horse, paint horse alebo appaloosa. Jedinou možnosťou ako potvrdiť alebo vyvrátiť diagnózu a zamedziť ďaľšiemu prenosu týchto dedičných ochorení, je genetické testovanie chovných jedincov.

 OLWS (overo smrtiaca biela)

Overo lethal white syndrome je genetická porucha, ktorá sa vyskytuje pri krížení jedincov plemena paint horse a sú evidované ojedinelé prípady aj u koní quarter horse. Táto porucha sa najviac vyskytuje pri sfarbení typu overo, frame overo, sabino, splashed white a tovero, ale nečakane môže byť zastúpená aj v sfarbení tobiano alebo u jednofarebných koní z farebných rodičov. V prípade, že obaja z rodičov predajú tento dedičný gén žriebäťu, žriebä sa narodí biele s modrými očami a hoci po pôrode nejaví žiadne problémy, obvykle do 24-48 hodín umiera na koliku a nepriechodnosť čriev, alebo musí byť humánne utratené. Keďže túto mutáciu môže preniesť až 94 % koní so sfarbením frame overo a rovnako ním disponuje asi 20 % odlišne sfarbených koní, je na mieste mať chovné jedince na tento gén testované.

 CSNB a Leopard complex (šeroslepota)

Leopard complex alebo inak aj sfarbenie leopard u plemena appaloosa nieje samo o sebe žiadnym genetickým defektom. Je to predispozícia, ktorá má na svedomí nevšedné sfarbenie týchto koní a v roku 1982 tento gén popísal Dr.D.P. Sponenberg a označil ho skratkou LP. Heterozygotné jedince nevykazujú žiadne abnormality, avšak homozygotné jedince s označením LP/LP trpia šeroslepotou. Šeroslepota je vada zraku, kedy sa postihnutým jedincom pri nedostatočných svetelných podmienkach výrazne zhoršuje videnie.

Congenital stationary night blindnes (CSNB) je priamo naviazaná na tento gén. Homozygotné jedince LP/LP sú obyvkle sfarbenia few spot, bohužial okrem sfarbenia prenášajú aj velké riziko šeroslepoty. Appaloosa Horse Club ponúka možnosť testovania koní na Leopard complex a homozygotnosť či heterozygotnosť jedinca všetkým svojim členom. Chovatelia appaloos by mali byť preto veľmi obozretní a pri týchto jedincoch zohľadniť vhodnosť k ďalšiemu chovu.

 

Prioritou každého chovateľa je odchovať kvalitné zdravé zviera. Úspech na kolbiskách a unikátne sfarbenie môže byť veľkým lákadlom, ale nemalo by byť prioritou pred zdravotnými problémami, ktoré sa do chovu týmto často zanášajú. Hoci je prístup niektorých asociácií dosť vágny, seriózny chovatelia neváhajú a na tieto choroby testujú nielen plemenné žrebce, ale aj svoje chovné kobyly a nevhodné jedince z plemenitby vyradia. Dnes nieje v zahraničí nič neobvyklé vyžiadať si tieto testy už pri kúpe žriebäťa a akékoľvek nedostatky výrazne ovplyvnia cenu a predajnosť takéhoto jedinca. Nehanbite sa preto požiadať chovateľa o 5 panel test či OLWS test a pozorne sledujte, čo vám plemenník skutočne do chovu prináša.

Jak takové panel testy pro plemena appaloosa, quarter horse a paint horse vypadají, se můžete podívat v příloze pod článkem.

Připojené obrázky

Připojené články

07.04. 2015 11:00 Genetické poruchy plemeno po plemeni
05.04. 2017 06:00 Ako si správne vybrať plemenníka

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 3 čtenářů. Celkový počet bodů: 15.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com