Nebuďte obtížným břemenem II.

29. 07. 2020 05:00

Obrázky: 7

Autor: The Horse Magazine Foto: archiv autora Rubrika: Zdraví a psychologie jezdce Zdroj: The Horse Magazine Překladatel: Kateřina Lipinská Počet přečtení: 1368 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Pokračujeme druhým dílem povídání o tom, co se sebou dělat, abychom svého koně nezatěžovali více, než je nutné. Povídat se bude o cvičení, dýchání i fasciích. A nebudou opět chybět i fotografie inspirativních jezdců a jezdkyň.

Méně je více

Zkuste si představovat, že i když vaše kosti jezdí, kůže na povrchu je uvolněná. Tahle představa by vám mohla pomoci zpevnit střed těla a zároveň uvolnit povrchové svaly. Míra zapojení břišních svalů, které vytváří dynamické jádro, závisí na aktivitě, kterou na koni zrovna vykonáváte, především zda vracíte koně zpět do rovnováhy pomocí poloviční zádrže nebo zda jedete dopředu. Činnosti, které musí vaše tělo provádět při ježdění, se střídají příliš rychle na to, abyste si je uvědomovali, zejména jste-li na vyšší úrovni nebo nacházíte-li se v náročnější situaci.

Budete-li mít tělo připravené cvičením mimo koně, vaše reakce budou mnohem automatičtější. Proto také miluji Oov. Úplně slyším, jak si teď říkáte: „Bože, zase už vykřikuje něco o tom svém Oov!“

Pro ty z vás, kterým se podařilo propásnout mé předchozí ódy na Oov, jedná se o cvičební pomůcku, vyvinutou australským osteopatem a neurovědcem Danielem Vladetou před více než deseti lety. Já jej používám už čtyři roky.

Oov je náčiní, které destabilizuje tělo. Svým tvarem nastaví páteř do správné neutrální pozice a současně poskytne prostor pro správné postavení boků a ramen, aniž by je přitom tlačil do pevné podložky, jako když ležíte jen na podlaze. Můžete provádět mnoho různých cvičení a Oov vám přitom zvyšuje nestabilitu a tím trénujete dynamickou rovnováhu. Pamatujte ... stabilita je mobilita, kterou máte pod kontrolou!

I když tělo ví, co má dělat, díky negativním myšlenkám, sympatickému nervovému systému, důsledkům předchozích zranění a špatným návykům to ne vždy vykonává opravdu efektivně. Použití Oov je způsob, jak se zbavit ztuhlosti a špatných návyků a znovu najít rovnováhu. Už se vám někdy stalo, že po nějaké době trénování se svým stálým trenérem jste vyrazili na soustředění a tam vám trenér jednou větou dodal chybějící dílek do vaší jezdecké skládanky? Po návratu jste to řekli svému trenérovi a ten si jen dotčeně povzdechl, že to vám přece říká už roky! Všichni se učíme trochu odlišným způsobem a také jinak rozumíme slovům. To, co dává smysl jednomu člověku, může někdo jiný potřebovat přeformulovat. Ježdění na koni je v tomto ohledu ještě obtížnější, protože se tolik točí kolem našich pocitů ... a všichni jsme jedineční v tom, jak věci cítíme. V tomto ohledu je právě Oov skvělý. Není to o tom, co vám někdo řekne. Je to všechno o tom, jak vaše tělo s touto pomůckou pracuje. Oov mu potom ukazuje, jak pracovat ještě efektivněji.

Pro inspiraci: Ingrid Klimke

Ingrid je neuvěřitelně přizpůsobivá, což je vidět na tom, jak dokáže skákat (což není myšleno jako slovní hříčka :-)) z jedné disciplíny do druhé. Zdá se, že se její tělo nikdy „nezaseklo“ v jednom tvaru ani se nepřizpůsobilo pouze jedné disciplíně. Když v Cáchách jede Grand Prix drezuru, rozhodně nevypadá jako jezdkyně military, co si vyrazila na výlet. Její tělo zůstává velmi přizpůsobivé, i s pokračujícím věkem.

 

Dýchání

Dýchání je téma na samostatný článek a o dechových cvičeních existují dokonce i celé knihy. Já se této problematiky pouze dotknu. Jak může vaše dýchání ovlivnit koně? Mnoho lidí zadržuje dech, když jezdí. Někteří jezdci vypadají, že dokážou zajet celou drezurní úlohu na jeden nádech. To je skutečně umění! Zadržování dechu může být způsobeno strachem, přílišnou snahou anebo tím, že používáte bránici jako stabilizátor (což je její sekundární role), protože ostatní svaly nefungují tak, jak by měly. Naučit se dobře dýchat na koni může pozitivně ovlivnit svalový tonus vašeho těla a pomůže vám zůstat v rovnováze s koněm.

Obrázek: Rodrigo Torres - v perfektní rovnováze

Viděla jsem trenérku a fyzioterapeutku Susanne Von Dietze krásně pracovat s jezdci a jejich dechem. Používání různého způsobu dýchání (například dýchat tak, jako byste chtěli zamlžit sklenici nebo nafouknout balónek) může pomoci zapojit různé části těla. Vydechování při poloviční zádrži může zefektivnit pomůcky, vydechování po co nejdelší dobu zvládnete s mírným důrazem na rytmus koně, může napomoci lepšímu odrazu a plynulosti cvalu. V pasáži pomáhá zdůraznění každého druhého kroku a výdech každý krok v piafě může mít kouzelný účinek. Pohrajte si s tím a uvidíte, co vám s vaším koněm funguje.

Zadržování dechu také způsobuje, že vaše hluboké stabilizační svaly tuhnou a tuhnou, což vede až k nepružnosti. Bránice není jen součást vašeho jádra (core), ale je spojena s tolika dalšími částmi těla (dokonce i s očima!). Všechno je spojeno se vším.

Fascie

Fascie neboli povázka je tkáň, která obaluje v našem těle všechno, včetně svalů. Trochu připomíná potravinářskou fólii, do které balíte jídlo, aby zůstalo čerstvé. Je tvořena převážně z kolagenu a není to tak dávno, co byla považována pouze za „hmotu“, kterou musíte projít, abyste se dostali k důležitým svalům nebo orgánům v těle. Teď o ní ale zjišťujeme víc a víc. Zjednodušeně řečeno, fascie brání tomu, aby se všechno rozplizlo do sebe. Velké fasciální řetězce drží vše na svém místě. Ale to je jen jedna role, kterou hrají. Čím více se dozvídáme o fasciích, tím více si uvědomujeme, jak mimořádné jsou jejich funkce. Existují různé typy fascií, ale všechny fascie jsou navzájem propojené.

Proč tu o nich píšu? Pokud nefungují správně, můžou způsobovat špatné pohybové vzorce. Fascie mají vlákna, která se mohou zamotat nebo slepit, podobně jako pavučina. V ideálním případě ale chceme, aby po sobě klouzala a udržovala svou strukturu, která má ve zdravých fasciích tvar mřížky. Dobře složené fascie můžou ovlivňovat i vaši rovnováhu. Protože fascie jsou všechny navzájem propojené, je to také důvod, proč problém v jedné části vašeho těla může pocházet z úplně jiné části těla. Pokud vás i po delší době od zátěže bolí svaly, je to pravděpodobně fascie, co bolí.

Jako jezdci potřebujeme být pružní, takže zaměřit se na dobrou funkci fascií stojí za to. Když jsou fascie příliš uvolněné nebo naopak příliš těsné, musejí svaly víc pracovat. Potřebujeme elastické fascie. Víte, jak někteří lidé působí neohrabaně? Elegance do značné míry zahrnuje dobrou funkci fascií a svalů. Také síla pak nemusí tolik vycházet ze svalů, ale z kinetické energie ve fasciích.

Existuje spousta věcí, které mohou negativně ovlivnit fascie: z nich zmíním alespoň stres, sedavý životní styl, stravu, dehydrataci a špatné pohybové vzorce.

Pro inspiraci: Tim Price

Připadá mi vždycky zajímavé sledovat, jak jezdci vyššího vzrůstu jezdí krosy. Musí pro ně být mnohem těžší se vyvážit a srovnat se v sedle se svými delšími končetinami i tělem po doskoku v té rychlosti letu přes velké, pevné překážky. Tim je jedním z nejlepších. Má atletickou postavu a je schopný zůstat v rovnováze se svým koněm a pomáhat mu i v ožehavých situacích.

 

Jak pracovat se svými fasciemi

Někdy naše pohybová omezení nejsou způsobena ztuhlými svaly, ale přilepenou fascií. Proti tomu pomáhá dynamické protahování ve vašem přirozeném rozsahu pohybu.

Jedná se o elastickou tkáň, takže si pohrajte s pohybem, tím vylepšíte její fungování. Když se protahujete, tekutina z fascie je vytlačená a když se opět uvolníte, fascie je znovu hydratována. A je to smutné, ale čím jsme starší, tím jsme vysušenější! Důležitá je také rychlost pohybu. Intenzivní a rychlé protahování zvyšuje sílu kolagenových vláken. Pomalý, plynulý pohyb pojivovou tkáň změkčuje. Nejlepší způsob, jak zlepšit funkci fascie, je zapojit do pohybu dlouhé myofasciální řetězce spíše než jen jednotlivé svaly. Takže si pohrajte s dlouhými, táhlými pohyby. Například stojíte s nataženými pažemi nad hlavou a střídavě saháte jednou rukou dolů k protilehlé noze a zpět vzhůru. Nebo „nůžky“, při kterých ležíte na zádech s nohama ke stropu a hlavou, krkem a rameny zvednutými nad zemí. Stříháte nohama a chytáte a protahujete každou nohu, když se přiblíží k vašemu hrudníku.

Měňte směry protahování. Můžete použít i pěnový váleček nebo malý míček, abyste jím zatlačili na body, kde máte uzly nebo přilepenou fascii. Pokud chcete „odlepit“ fascii tímto způsobem, nepohybujte míčkem nebo válečkem víc než o milimetr nebo dva za jeden nádech a výdech. Musíte to také dělat během různých cvičení. Stejné pohyby opakované znovu a znovu mohou fascii i deformovat.

 

Rozdělením ke spojení

Fascie a tensegrita nám tedy ukazují, jak je vše v těle propojeno. Někdy si potřebujeme víc uvědomovat různé části svého těla, abychom je mohli nastartovat a přimět k efektivnímu fungování. Existuje standardní popis „procesu učení“, který říká, že postupujeme od nevědomé nekompetence přes vědomou nekompetenci, vědomou kompetenci až k nevědomé kompetenci. Vždy usilujeme o konečný, spontánní a dokonalý výsledek. Existuje ale názor, že tělo můžete trénovat nejlépe vynecháním vědomé kompetence.

Když postavíte tělo do situací, kde okolní vlivy (například popruhy a pilates míčky) budou tělo učit samy, mysl nemusí hrát žádnou roli. Někdy si ale myslím, že na koni může být užitečné „vcítit“ se nebo se vědomě soustředit na různé části těla, protože ježdění je pohybem, v němž má tělo jednat. Dokážete udržet koně rovného na kruhu na obě strany stejně? Nebo se naklápí dovnitř jako motorka? Vnější strana vašeho koně musí opisovat větší kruh než ta vnitřní. Jezdíte správně nebo vaše vnější sedací kost reaguje příliš pozdě, což mu umožňuje padat ven? Dokážete udržet koně v pravidelném dopředném klusu, zatímco provádíte kontra dovnitř plec na kruhu? To vyžaduje, abyste se kyčlemi houpali dopředu v rytmu pohybu koně, zatímco horní část těla otáčeli směrem ven z kruhu a současně pomůckami holení podporovali plece. To je velmi složitý cvik ... pro koně i pro jezdce! Když jezdec provádí laterální práci, často „přestane jezdit“. Lepší uvědomění svého těla, rovnováha a koordinace pomůže vašemu tělu jako celku pracovat lépe, odlehčí váš sed a přestane dávat vašemu koni matoucí pomůcky.

A to je to, nač je třeba se zaměřit. Namísto omezování koně ho můžete vést tak, aby našel nové a propracovanější způsoby, jak se pohybovat a pracovat se svým tělem.

Pro inspiraci… dívejte se znovu a znovu: Dorothee Schneider

Doufám, že jsem to nenapsala příliš odborně. Pokud jste založeni více vizuálně než slovně, vytvořila jsem malé video, které vám ukáže, jak by některá z těchto cvičení měla vypadat - stačí na něj kliknout zde.

 

Připojené obrázky

Připojené články

13.07. 2020 05:00 Nebuďte obtížným břemenem

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: