Moravský teplokrevník: Mnohostranná výkonnost, která přetrvává

17. 05. 2013 12:00

Obrázky: 18

Autor: Jana Fatenova Spoluautoři: Marie Urbanová Foto: archiv SPCHPMT (Dr.Ing. F. Lerche, E. Wolná, K. Lamich, I. Maršálková, K. Návojová, Ing. J. Richter, M. Novák, J. Vaněk, J. Filipská, H. Maxerová, MVDr. V. Sixta, J. Fatěnová) Seriál: Moravský teplokrevník Počet přečtení: 10177 Počet komentářů: 7 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

Moravský teplokrevník je jedním z tradičních plemen našeho území, tito koně za sebou mají nejen bohatou historii, ale své kvality dokazují i na poli sportovním. Dnes se podíváme na chovatelské i sportovní hodnoty kmene Przedswit.

Proč moravský teplokrevník uchvátil koňaře nejen v minulém století?

Odpověď je nasnadě, byli výkonní jak ve sportu, tak i při využití koní pro minulé století tolik typickém - armádní koně, koně v zemědělství, koně v jezdeckých oddílech.
Období, kdy se v plemenných knihách uváděli koně chovaní na Moravě jako teplokrevníci moravského chovu, trvalo zhruba od roku 1920 do roku 1971. Poté se užíval název český teplokrevník pro koně českého i moravského chovu až do doby uznání plemene moravský teplokrevník v roce 2004.

I když to není plemeno cíleně šlechtěné pro „vysokou" sportovní výkonnost (na to jsou tu jiná sportovní plemena, dlouhodobě selektovaná), již v minulosti tito koně dokázali a také v současnosti prokazují, že sportovat umí.

Pojďme se tedy začíst do sportovní historie i současnosti těchto koní.

Kmen Przedswit

 Przedswit III-KJedním z nejvýznamnějších plemeníků, který ovlivnil sportovní výkonnost moravského teplokrevníka až do dnešních dnů, byl Przedswit III-K (viz foto 1). Hřebec se narodil v roce 1925 v hřebčíně Kladruby nad Labem po Przedswit VII-R z 16 Toborzó po plnokrevníkovi téhož jména. Náležel k linii Przedswit VII. Bohužel válečné události a ani padesátá léta sportu příliš nepřála.

Přesto potomstvo Przedswita III-K představovalo skokovou špičku celé generace koní z let 1955 až 1970. Za všechny lze jmenovat koně Astor, jehož matkou byla zemská klisna Los z východopruské matky, který dokázal se svou jezdkyní Jarmilou Sekyrovou čtyřikrát zvítězit na MČR žen. Dále Kája, rovněž z východopruské matky, Lump z matky Visla, Bavor z matky neznámé, Galina z matky Galerie a mnoho dalších. V drezuře pak byl úspěšný Balet z 35 Béva, který s Evou Jelínkovou jedenkrát zvítězil a několikrát se umístil na mistrovství ČSR žen na druhém místě za, v té době téměř neporazitelnou, Komtesou.

Przedswit X-APo zrušení vojenského hřebčína v Hostouni byl hřebec přesunut do hřebčína Albertovec, kde po něm zůstal v chovu syn Przedswit X-A (viz foto 2) z kořistní východopruské klisny 236 Vidona. Většina potomků Przedswita X-A dědila vynikající skokovou výkonnost. Dcery Przedswita X-A, klisny Iluse (foto 2a) a Havana (foto 2b) zakoupené JO Baník Ostrava měly mezinárodní výkonnost.

Hlavně Havana, z matky po North Star IV, s Jiřím Lamichem měla na svém kontě rekordní počet startů v Grand Prix a Pohárech národů a dosáhla výkonnosti „T". Iluse z matky po Shagya XV dosáhla s Milošem Steinem výkonnosti „TT" a byla úspěšná i v chovu, kde dala potomstvo na úrovni „T" rovněž ve skocích.

Iluse, dcera Przedswita X-A Havana, dcera Przedswita X-A

Valach Pramen Jiřího Pecháčka soutěžil až do stupně „T", další valach Dower z matky Béva, též z JO Baníku Ostrava, měl výkonnost ve skocích stupně „ST", taktéž Terešva z 492 Quoniam, Grand z 368 Furioso XIV - oba z PP Albertovec, Italka z matky po Almhirt a Atos z Furioso XXVI. Výkonnosti „T" dosáhl také Przedswit X-59 z Danušky, ale bohužel byl vykastrován. Przedswit X-A zařadil do chovu 9 hřebců a 31 klisen, z nichž většina také disponuje vlastní výkonností nebo výkonností potomstva až do stupně „T".

Významným potomkem Przedswita X-A, který ovlivnil chov moravského teplokrevníka, byl pepinier Przedswit XII-A / 2052 Przedswit X-1, zvaný Svitáček, jež se narodil v roce 1965 z 432 Shagya XV. Spojení dvou takto kvalitních linií přineslo očekávaný výsledek a Przedswit XII-A dosáhl výkonnosti ve skocích stupně „T".

2609 Przedswit Klam sv.Téhož stupně dosáhlo i jeho potomstvo. Do chovu po něm byli zařazeni 4 hřebci a 10 klisen. Pro chov moravského teplokrevníka byl významný Przedswit XX / 2287 Przedswit Horymír narozený v TJ Horymír Vizovice u pana Binka, zakládajícího člena moravského teplokrevníka, z JM 1330 Karmen (po 2614 Nonius XXXIX-1). Hřebec Horymír dosáhl výkonnosti ve skocích stupně „T" a jeho potomstvo S "T", D "S", C „Z" a A „T". Do chovu byli po Przedswit Horymír zařazeni 4 hřebci a 37 klisen. Bohužel nejtalentovanější z nich Przedswit nikolčický z matky po plnokrevném Metrans byl vykastrován a prodán do zahraničí, kde se stal mistrem Slovinska a zúčastňoval se mezinárodních soutěží na úrovni „TT".

2904 Przedswit RufaDalším z kvalitních potomků Przedswita Horymíra je Przedswit Klam (viz foto 3), který se narodil roku 1986 v Šitbořicích z JM 3361 Gája (po 4254 Catalin II-36). Ve sportu dosáhl výkonnosti stupně „ST" a jeho potomstvo stupně „T" ve skákání, „L" v drezuře a „Z" ve všestrannosti. Do chovu byl po něm zařazen hřebec 2904 Przedswit Rufa (viz foto 4) z JM 3540 Sylva (po 2125 Sahib-5 (Sahib I-A)), který dosáhl ve skákání výkonnosti „T" v sedle s J. Kinclem ml.
Przedswit III MT / 2974 Przedswit KlasikDo chovu moravského teplokrevníka byl po Przedswit Horymír zařazen hřebec Przedswit III MT / 2974 Przedswit Klasik (viz foto 5) z JM 4511 Klerika (po 2400 Gidran nošovický), který se účastnil skokových závodů do stupně ZL a z důvodu úrazu dál již nesportoval, ale má ve sportu 2 pravé bratry, kteří oba dosáhli výkonnosti „S" ve skákání.
Poslední hřebec po Przedswit Horymír pochází z jeho motešického angažmá, kde působil jako Przedswit XX, je to hřebec Przedswit XXII z Przedswit XIII-42 zařazený ke slovenské plemenné knize Furioso. Na Moravu se jeho krev vrátila prostřednictvím klisny Fantagiro (Przedswit XXII-4).

PepinaNeméně významným potomkem Przedswita XII-A byl 2180 Przedswit pohořelický ze zemské klisny Maruna. Jeho potomstvo dosáhlo výkonnosti stupně „S" jak v drezuře, tak ve skocích. Do chovu bylo po něm zařazeno 23 klisen, mimo jiné i klisna Pepina (viz foto 6), která je zařazena v chovu MT a je bábou plemenného hřebce Przedswit Lionel, účastníka KMK ve skocích majícího zatím výkonnost „S".

2219 Przedswit X-61Další hřebec, který významnou měrou ovlivnil chov MT až do dnešních dnů, je 2219 Przedswit X-61 (viz foto 7) narozený roku 1975 po Przedswit X-A z 931 Diadém. Ač sám pro úraz kopytní kosti nebyl ve sportu testován, dal potomstvo s obdivuhodnou výkonností - D „ST", S „T", C „ST" a A „T". Do chovu po něm byli zařazeni 4 hřebci, z toho 2 do chovu MT.

2420 Przedswit miroslavskýJe to v prvé řadě Przedswit I MT / 2420 Przedswit miroslavský (viz foto 8) narozený roku 1984 z JM 2792 Gazela (po 2125 Sahib 5). Tento hřebec působil v chovu do roku 2010 na stanici ve Velké nad Veličkou a byl zapůjčen také do hřebčína Motešice, kde dal syna - plemenného hřebce Przedswit XXIX (Harwy) z 248 Harun 11, který je úspěšný militarista. Po návratu do ČR dal několik sportovně úspěšných potomků, kteří dosáhli výkonnosti stupně „S" v drezuře, „ST" ve skocích a „L" v zápřeži.

55/246 AntheaNapříklad klisna 55/246 Anthea (viz foto 9) z 261 Kuhailan Urkub byla účastnicí finále KMK 2008 v drezuře a dosáhla výkonnosti stupně „S". Také 55/286 Cerenka z Cesmína se zúčastnila KMK 2008 ve skoku v kategorii 4leté klisny.

Przedswit IV MT / 2975 Przedswit LukasDruhý syn Przedswita X-61 je Przedswit IV MT / 2975 Przedswit Lukas (viz foto 10) narozený v roce 1998 z JM 2454 Lukretia (po 2087 Luk žlutavský), který nemohl být ve sportu testován pro úraz kopytní kosti. Matka Lukretia dala ale 5 potomků, kteří byli ve sportu testováni a z toho 1 dosáhl úrovně „TT" a 4 „T".

Také další syn Przedswita X-61, a to 2466 Przedswit Centa, se objevuje v původech současných moravských teplokrevníků. I tento hřebec zařadil do chovu potomka s výkonností ve skocích stupně „T". Je jím Przedswit Lord, který ale působil v chovu jen krátce.

 Przedswit XVI-K / Przedswit X-68Sílu linie Przedswit VII-R přes jeho syna Przedswita III a vnuka Przedswita X-A dokládá i to, že v hřebčíně Kladruby narozený a dostatečně využitý syn Przedswita X-A, Przedswit XVI-K / Przedswit X-68 z 846 Alarm (bába 796 North Star III) (viz foto 11), úspěšně navázal v chovu jak na klisny po plnokrevných hřebcích, tak po hřebcích hannoverských a většina potomků prokazovala výrazné sportovní vlohy. Sám hřebec Przedswit XVI-K byl testován ve sportu až do stupně „ST" ve skocích.

2530 Przedswit XVI-34Jeho potomstvo zaznamenalo mimořádné úspěchy ve všech druzích sportu - v drezuře, skocích a zápřeži stupeň „T", ve všestrannosti stupeň „S". Do chovu po něm bylo zařazeno 8 synů a 50 dcer. Pro chov moravského teplokrevníka byl důležitý jeho syn 2530 Przedswit XVI-34 (viz foto 12) z 119 Diadém, jehož bábou byla úspěšná vizovická klisna 57/55 Danuška po Furioso XXXV-5 z Przedswit II. Jeho potomstvo dosáhlo v drezuře i skocích výkonnosti stupně „S" a ve všestrannosti „L". Do chovu zařadil ve Vizovicích narozeného Przedswita Alvina z matky po plnokrevném Crapom a 6 dcer. Alvin měl vlastní výkonnost ve skocích stupně „S" a rovněž jeho potomstvo dosáhlo stejné výkonnosti. Do chovu zařadil 3 dcery. Jeho chovnou kariéru bohužel ukončil předčasný úhyn.

Przedswit V MT / 1485 HaryV roce 2010 byl do chovu MT zařazen druhý syn Przedswita XVI-34, a to Przedswit V MT / 1485 Hary (viz foto 13) z 6-697 Harita (po Furioso XXVI-99). Hřebec Hary je nositelem vlastní výkonnosti ve všestrannosti a v drezuře stupně „S" a ve skocích „L". Mimo jiné je vítěz stříbrné podkovy v Humpolci CCN*, obsadil 7. místo ze 69 startujících v italském Nichelinu CIC* a 2. místo v polské Jaroszowce CNC*. Jeho další sportovní kariéru ve všestrannosti ukončilo zranění. V současné době ho můžeme vídat na drezurním obdélníku, kde se prezentuje v soutěžích do stupně „S".

Další úspěšní potomci hřebce Przedswit XVI - K v chovu i sportu byli hřebci 1160 Happy Man z 5-783 Hraběnka (po Toxin xx), který dosáhl výkonnosti „T" ve skákání, 630 Przedswit Makebo z Dafné (po Cent xx), který dosáhl stejné výkonnosti, 299 Przedswit XVI-12 z 57 Quoniam II, který má v hřebčinci Písek zařazeny do chovu dva potomky se skokovou výkonností stupně „S". Jsou to Przedswit Libor z matky po Belendek mělnický a Przedswit Primus z matky po Litograf.

472 Przedswit XVI-64Nejúspěšnějším hřebcem po Przedswit XVI-K, co do úspěšnosti potomků ve sportu, byl hřebec 472 Przedswit XVI-64 (viz foto 14) z 58 Servátor (bába 887 Gidran XIV). Sám dosáhl výkonnosti ve skákání stupně „T" a rovněž jeho potomstvo je úspěšné jak ve skocích, kde má stejnou výkonnost, tak v drezuře a všestrannosti s výkonností stupně „S". Do chovu byli zatím zařazeni 3 hřebci, z nichž Przedswit Lionel byl účastníkem KMK, kdy vysportoval výkonnost stupně „S" a dále je ve sportu testován. Matkou Lionela je 61/759 Luna po Lopez-27 a bábou klisna 7-913 Pepina po 2180 Przedswit pohořelický, která působila v chovu MT v majetku Ing. Burešové.

V současné době lze na kolbištích mimo jiné vidět po Przedswit XVI-64 vynikajícího Duela 3, který již dosáhl výkonnosti stupně „T", a klisnu Zaru, která rovněž dosáhla výkonnosti „T". Kůň Duel v roce 2010 absolvoval neuvěřitelných 29 startů a Zara v následujícím roce dokonce 38 startů. Oba koně tím prokázali mimořádnou tvrdost. V roce 2009 se Duel se svým jezdcem Lubošem Kozákem postaral o druhé místo na MČR mladých jezdců. Przedswit XVI-64 se umístil v hodnocení ČJF na 6. místě s ASH (absolutní sportovní hodnota) 0,77.

Przedswit svrženský-2Vrátíme-li se zpět k Przedswitovi X-A, byl po něm zařazen do chovu ještě 104 Przedswit X-73 z 929 Gidran XIV, který dal výborného Przedswita svrženského-2 (viz foto 15) z 3-767 Gazela (po Faharadscha) s vlastní skokovou výkonností „S" a výkonností potomstva „T".

Przedswit XVIII / Przedswit X-80Dále hřebce Przedswit XVIII / Przedswit X-80 (viz foto 16) z 851 Alarm (bába 717 Gidran VI), který dal naprosto všestranné potomstvo, jež dosáhlo výkonnosti v drezuře a zápřeži „T", ve skoku „ST" a ve všestrannosti „ZL". Do chovu po něm bylo zařazeno bezmála 70 klisen a jeden hřebec - 2525 Przedswit Mička z matky po 2128 Furioso XL-58, který byl rovněž úspěšný ve sportu, stejně jako jeho potomstvo.

Poslední syn Przedswita X-A je 122 Przedswit X-83 z 900 Alarm (bába po North Star III Bontida) a i ten měl potomstvo sportovně úspěšné - drezurní výkonnost stupně „ST" a ve skocích a všestrannosti dokonce „T".

Výkonní sportovci kmene Przedswit pocházeli i ze zemského chovu. Valach Chýr po Przedswit březnický z Věra dosáhl výkonnosti ve skocích stupně „T". Klisna Perla po Przedswit ludslavický z Donauperle po Gidran XXXV-13 zase založila úspěšnou rodinu, která také dosáhla výkonnosti ve skocích stupně „T".

Příště se podíváme na úspěchy téměř ztracené „hnědé" linie Przedswitů.


Informace byly získány z:

1) Nejvýznamnější plemeníci v chovu českého teplokrevníka - Vlastimil Sixta.
2) Chov koní v Československu - J. Dušek a kolektiv.
3) Vývoj chovu koní v Čechách, na Moravě a na Slovensku - Drahoslav Misař.
4) 20 let mistrovství republiky v jízdě na koni - Přemysl Neumann a Zdeněk Vilimovský.
5) 75 let jezdectví v ČSSR - Přemysl Neumann a Zdeněk Vilimovský.
6) Programy jezdeckých soutěží z let 1961 až 1976 z archivu Evy Wolné.
7) Přehled sportovních koní v ČR - ČJF.
8) Jezdecký sport v České republice - ČJF.
9) Informace poskytli také pamětníci:

 • Ing. Stanislav Hošák,
 • Ing.Antonie Pellarová,
 • Eva Wolná,
 • Miroslav Nákelný.

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. deaky

  Obrovské poděkování...

  12:25 - 17. 05. 2013

  Krásné začtení do historie... :)

 • 2. mika251

  Przedswit

  12:48 - 17. 05. 2013

  Moja srdcová línia, úžasné, tvrdé kone s veľkým srdcom... Na Przedswitovi Lukasovi (Lukášek) som absolvovala svoje prvé hodiny na lonži a na jízdarne, ale bohužial, úraz nohy sa prejavoval častým kulháním, som rada, že už si plní len povinnosti plemeníka. Som presvedčená, že tieto staré "české" línie majú v chove nezastupiteľné miesto a dúfam, že si stále nájdu dosť priaznivcov na to, aby nezanikli.

 • 3. hanuscha

  Primus

  15:39 - 17. 05. 2013

  Pokud se nemýlím, tak Przedswit Primus působil na jízdárně v Jablonci. Je to už nějaký pátek. Dovezli ho jako 4 ? letého kolem roku 1995. Byl to krásný obrovský kůň.

  díky za skvělé články o MT, moc jim fandím!

 • 4. marta1

  re: Primus

  18:58 - 17. 05. 2013

  Reaguje na 3.

  Myslím že se pleteš ve jméně hřebce, Primus se v r.1995 teprve narodil, nebyl 4 letý :-) A také je to středně vysoký hřebec, rozhodně ne obrovský.
  Znala jsem ho za jeho několikaletého působení v severních Čechách, je to opravdu veelmi charakterní Pan kůn, a mám klisnu z jeho prvního ročníku hříbat, nevyměnila bych jí ani za nic :-)

 • 5. evic

  Výborný článek

  16:30 - 18. 05. 2013

  Vlastnila jsem potomka po Przedswit Klam. Výkonnost D: L. Nyní si po úraze užívá nádherný důchod.
  Měla jsem ho od hříběte, byl to můj životní kůň. Krásný a inteligentní.

 • 6. HelaS

  :-)

  23:05 - 18. 05. 2013

  Reaguje na 5.

  Mám potomkyni po Przedswit Centa, její dceru (Časpal-10), odchovala jsem vnuka (Tiznit).
  Všichni tři úžasné charaktery. Bába spíš do drezur (výkonnost taky L), dcera ani vnuk nesportují. Poctiví, pracovití a tvrdí koně; nedají nic, co by zavánělo drilem, zato slušné zacházení odmění tisíckrát.

 • 7. hanuscha

  díky za info

  10:50 - 20. 05. 2013

  Reaguje na 4.

  tak to se tedy pletu:) no obrovský mi přišel, bylo mi tenkrát 12 :D ale je fakt,že byl vyšší než ostatní. byl to tedy jiný potomek po nějakém Predszwitovi. na ceduli na boxu měl Primus a vím, že u otce byl Predszwit :)

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 10.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: