Léčba koňmi: 4. Rozdělení hiporehabilitace

23. 03. 2009 07:00, Aktualizováno 11. 06. 2009 10:15

Autor: Věra Lantelme Spoluautoři: Šárka Smíšková Seriál: Léčba koňmi Počet přečtení: 12892 Počet komentářů: 2 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Možná někoho při čtení minulých dílů překvapilo, kolik odlišných pojmů, popisujících činnosti a možnosti uplatnění koně v hiporehabilitaci, bylo zmíněno. V tomto díle bychom si tedy měli  objasnit, co je co.

Hiporehabilitace (HR)

Je nadřazeným pojmem a zahrnuje jak terapie, tak sportovní aktivity, prováděné s pomocí koní pro osoby se zdravotním postižením. Název pochází z řeckého slova „hippos“ znamenající kůň. Odpovídá anglickému ekvivalentu Equine Assisted Activities and Therapies. Velmi často se pro svoji podobnost se slovem hipoterapie zaměňuje nebo je považován za jedno a to samé.

Hipoterapie (HT)

Pro člověka s pohybovou poruchou je prvním stupněm kontaktu s koněm většinou hipoterapie, kde speciálně vyškolený fyzioterapeut využívá troj-rozměrného pohybu koňského hřbetu v kroku k ovlivnění neuromuskulární funkce klienta. Pohyb koňského hřbetu se přenáší přes pánev klienta na jeho trup a vyvolává pohybový vzor, který je stejný jako při lidské chůzi. Pohyb se přenáší na tělo klienta, který na koni sedí, kůň „půjčuje“ člověku s porušenou pohybovou koordinací zdravé nohy a zdravý pohyb. Vše se děje v prostoru. To žádný fyzioterapeut s klientem nedokáže. Toto je jedinečný přínos hipoterapie a není nahraditelný jinou metodou. Máme tak šanci pozitivně ovlivnit různé pohybové a funkční poruchy (dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, mrtvice, skoliózy, amputace, porucha zraku, funkční ženská sterilita, zranění hlavy a páteře, atd.). Do dnešní doby tento jedinečný význam hipoterapie nebyl překonán jinou rehabilitační metodou nebo přístrojem. Klient na koni může nejen sedět, ale také ležet na břiše, zádech, přes hřbet koně – vždy záleží na pohybových schopnostech klienta a terapeutickém cíli. Kůň je vždy veden vodičem a klient je z hlediska ovládání koně pasivní (nejedná se o aktivní ježdění na koni). Pohyb koně v otevřeném prostoru a mimo-nemocničním prostředí dále příznivě působí na rovnováhu, koordinaci, posturu, orientaci v prostoru, vytrvalost, psychiku, atd. Klient je vždy zařazen do programu na základě doporučení lékaře. Český termín hipoterapie odpovídá anglickému ekvivalentu „Hippotherapy“.

Hipoterapie

Obr 1: Hipoterapie. (foto Renáta Kolářová, archív OS Svítání)

Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ)

LPPJ je metoda psychoterapie, kde se k terapii psychiatrických, psychologických, emocionálních, atd. poruch využívá prostředí koně a vzájemné interakce s ním. Cílem terapie je ovlivnit psychiku klienta za účelem vybudovat motivaci, snížit nebo zcela odstranit strach, agresi či rezignaci, spolu s výukou správného sebehodnocení a sebevědomí. Náplň terapeutické jednotky je velmi rozmanitý, klient může být zapojen do prací ve stáji, starost o koně, nebo i se učit základům jezdectví, vozatajství a voltiže. Cílem je vždy vzájemná interakce klienta s koněm a jeho prostředím, zahrnující personál a další klienty. Terapie může být individuální, nebo skupinová a je vedena pedagogem, speciálním pedagogem, psychologem nebo psychiatrem, který by měl mít specializaci na LPPJ. Klient je vždy zařazen do programu na základě doporučení lékaře. Protože záběr LPPJ je široký, v angličtině mu odpovídají tři názvy – „Equine Facilitated Mental Health“, „Equine Facilitated Psychotherapy“ a „Equine Facilitated Learning“.

Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění

Obr. 2: Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění. (foto Petr Patočka, archív OS Svítání)

Parajezdectví neboli Sportovní ježdění hendikepovaných (SH)

je zaměřené na sportovní výsledky a rekreaci, tudíž nejde o terapii. Parajezdec se učí za použití speciálních pomůcek nebo změněné techniky voltižním cvikům, jízdě na koni nebo jeho ovládání ve voze. S ohledem na stupeň postižení se může zúčastnit různých sportovních soutěží. Existují různé disciplíny – paradrezúra, paravoltiž, parawestern, paravozatajství, atd. Lekci vede instruktor s licencí na určitou disciplínu, který by měl mít znalost zdravotního stavu svých klientů a přizpůsobit metodu výcviku k dosažení chtěných výsledků. Jezdec by měl vždy být přijat do programu na základě lékařského doporučení a vyšetření fyzioterapeutem, který také spolupracuje na stanovení tréninkového plánu. Parajezdectví v angličtině najdeme pod názvy jako Para Equestrian Dressage, Para Equestrian Show Jumping, Therapeutic/Adapted – Riding, Driving, Horsemanship nebo Vaulting.

Parajezdectví - Rekreační ježdění

Obr. 3: Parajezdectví - rekreační ježdění. (foto Petr Patočka, archív OS Svítání)

Pojmy jsou zde popsány velmi stručně, v dalším pokračování seriálu půjdeme u každé disciplíny více do hloubky.


Příště: Hipoterapie.

Další díly

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. martym

  Specializace

  12:56 - 23. 03. 2009

  Dobrý den, zaujala mne věta že lze získat potvrzení o specializaci na LPPJ. Ráda bych se dozvěděla něco více - jak a kde? Děkuji.

 • 2. Věra Lantelme

  Specializace

  20:05 - 29. 03. 2009

  Reaguje na 1.

  Vážená slečno,<br />v současné době prochází česká hiporehabilitační společnost obdobím „velkých změn“. My všichni, kdo je realizujeme, doufáme, že tyto změny povedou k lepšímu fungování celé ČHS , včetně kurzů. Proto doporučuji vyčkat a novinky a změny sledovat na webu ČHS http://www.chs.web2001.cz/. Zvažte popřípadě možnost členství v ČHS. Tak byste byla informovaná „z první ruky“ a navíc mohla i přiložit ruku k dílu. Vydáváme každý měsíc E-zpravodaj, čtvrtletně časopis Hiporehabilitace, členství v ČHS přináší i další výhody, mj. při poplatcích za kurzy a odborné semináře. Vše na webu.<br />Mgr. Šárka Smíšková

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com