Léčba koňmi: 12. Pedagogicko-psychologické aktivity

6. 07. 2009 07:00

Obrázky: 2

Autor: Vanda Casková Foto: archiv OS Epona Seriál: Léčba koňmi Počet přečtení: 14498 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění? Aktivity pomocí koně nebo raději terapie prostřednictvím koně v psychologii? Vzhledem k tomu, že v českém jazyce neexistuje zvláštní pojmenování metody využití zvířete jako léčebného prostředku, používá se označení přejaté z anglosaské literatury, tedy léčení prostřednictvím/pomocí… v našem případě koní.

V rámci České hiporehabilitační společnosti se dlouho používal termín Léčebné pedagogické a psychologické ježdění (LPPJ). Toto pojmenování zahrnovalo působení koně především v oblasti pedagogicky, psychologie, psychoterapie, ale současně mělo vystihnout i sociálně aktivizační působení zvířat na člověka. Dnes již není plně dostačující, hledáme nové pojmenování činností, kde se setkávají jako partneři kůň a člověk. A tak se činnosti podle využití koní v různých oblastech působení na člověka dnes dělí na aktivity s využitím koní (AVK) pro působení v oblasti pedagogiky a sociálních službách a terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků (TVKPP) jako metody psychoterapie. Co je náplní těchto činností?

Terapeutické využití koní jak v oblasti pedagogické tak psychoterapeutické představují způsob odborné garantované pomoci člověku, který ji potřebuje. V terapii jde o zmírnění nežádoucích obtíží, které klienta v životě provázejí. Kůň je zařazen jako medium do oblasti pedagogické, psychologické a psychoterapeutické s cílem podpořit pozitivní změny chování, odstranit nebo zmírnit projevy některých duševních poruch, smyslového deficitu, vytvořit chybějící citové vazby, korigovat postoje klienta k okolí apod.

komunikaceDůvody vedoucí k zařazení koní do léčebného procesu:

 • je konstantní ve svém chování
 • je empatický a ohleduplný
 • vůči člověku vykazuje zdrženlivost, nepodbízí se
 • nereaguje lidsky - nemstí se, netrestá bezdůvodně
 • terapie probíhá v kontextu citového vztahu s koněm
 • umožňuje terapeutům stát v pozadí situace, korekci poruch zvládá kůň
 • v jediném okamžiku šetrně a fyziologicky zaměstnává všechny systémy lidského organizmu

Nabídka aktivit s využitím koní i terapie pomocí koní v psychologii nám nabízí mnoho způsobů práce. S klienty pracujeme jak individuálně, tak ve skupině. Do terapie zařazujeme práci ve stáji i přípravu koně pro ježdění (čištění a sedlání), aktivní ježdění i voltiž, kombinujeme hry a práci klienta s koněm ze země s činnostmi prováděnými ze sedla. V rámci aktivity s využitím koní i v terapii s využitím koní pomocí psychologických prostředků se tedy uplatňuje nejen samotná jízda na koni, ale také kontakt s ním. Volba konkrétní metody práce závisí na podmínkách, ve kterých hiporehabilitaci provádíme a také na druhu znevýhodnění klienta.

Složení realizačního týmu
 • aktivity s využitím koní (pro působení v oblasti pedagogiky a v sociálních službách) vede zpravidla pedagog, speciální nebo sociální pedagog, sociální pracovník se specializačním kurzem
 • terapii s využitím koní pomocí psychologických prostředků využívající postupy psychologie vedou psychoterapeuti, psychologové, psychiatři apod.
 • jezdecký instruktor
 • odborník, který provádí diagnostiku klienta a na terapii doporučí a kontroluje
 • pečlivě připravený kůň, jehož výběr podřizujeme druhu postižení klienta a okruhu terapie.

Nesmíme zapomínat, že jednotlivé disciplíny hiporehabilitace nemůžeme od sebe zcela oddělovat. Tyto části spolu úzce souvisí a prolínají se. Vždy, když se u klienta zaměřujeme na ovlivnění psychiky, ovlivňujeme také jeho tělesnou stránku a naopak. Proto je vhodné úzce spolupracovat také s ostatními odborníky všech oborů, kteří se na realizaci terapie podílejí.

PPAV metodice TVKPP platí pravidlo, že ve většině případů stojí terapeuti v pozadí a korekci poruchy provádí sám kůň. Terapeut slouží pouze jako prostředník k navázání správné komunikace. Terapeut, i další členové terapeutické skupiny by měli získat prostřednictvím koně důvěru klienta.

Při práci s klienty v oblasti AVK i TVKPP učíme děti i dospělé sebepoznání, hodnocení svých dovedností a schopností. Využíváme velké motivace, kterou kůň klientovi nabízí. Obzvlášť patrné je to při práci s dětmi. Učíme klienty spolupracovat při čištění a ošetřování koně, při nasedání nebo při poskytování záchrany kolegům ze skupiny při provádění různých úkolů. Kontakt s koněm vyvolává u klientů emotivní zážitek, podporuje jejich intelektovou složku a pozornost. Podstatná je v procesu pedagogicko-psychologického ježdění motivace. Kůň je silným motivačním prvkem pro další činnosti a tak nám ulehčuje naše pedagogické působení. Do cílové skupiny klientů, pro které je pedagogicko-psychologické ježdění na koni přínosné, patří:

 • děti s poruchami učení a chování
 • děti s vadami řeči
 • klienti s mentálním postižením
 • klienti se smyslovými vadami
 • duševně nemocní klienti
 • klienti s diagnózou autismus
 • klienti trpící poruchami příjmu potravin
 • klienti se závislostmi na návykových látkách nebo hracích automatech
 • klienti, kteří se obtížně sociálně začleňují atd.

Postupem času se ukázalo, že na člověka má větší vliv vzájemný vztah s koněm než vlastní ježdění, a proto při aktivitách s koňmi i během terapie je kladen větší důraz na tuto složku.

Další díly

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 9.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: