Koňské novinky: Stres a žaludeční vředy

31. 12. 2008 00:35, Aktualizováno 4. 06. 2009 20:39

Obrázky: 1

Autor: The Horse Seriál: TheHorse - Novinky Zdroj: The Horse Překladatel: Dominka Švehlová Počet přečtení: 7613 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Po Vánocích nám jistě není cizí stres. Nemyslím však, že by zrovna tento mohl být příčinou žaludečních vředů. Podívejme se však na jiný stres - na ten koňský, především spojený se závoděním. Protože ať se nám to líbí nebo ne, škodí našim koním více, než bychom to čekali.

Snížením stresu na závodech proti žaludečním vředům

editovaná tisková zpráva
12. prosince 2008, článek č. # 13261

Každý majitel sportovního koně ví, že závody jsou pro něho stresující. Ale stejně tak může vyvolávat stres i trénink či přeprava. Koně mohou být ve stresu už ve chvíli, kdy vystoupují z přepravníku.

Pokud kůň tráví delší dobu ve stáji – především v cizí – a/nebo pobývá ve výběhu jen omezeně, může to společně s tréninkem a účastí na závodech vést k syndromu žaludečních vředů (equine gastric ulcer syndrome = EGUS). EGUS mohou zmařit poctivou přípravu koně na soutěž, zhoršují jeho výkonnost nebo ovlivní chování; kůň prostě nebude ve vrcholné formě.

Dokonce i pro sezónní závodníky je závodění prvotní potenciální příčinou vzniku bolestivých žaludečních vředů. Přerušované a nepravidelné krmení, omezení pobytu ve výběhu, častá manipulace, ostrá světla, hlasitý rozhlas a málo odpočinku může zapříčinit vznik vředů ještě před tím, než závody skončí.

Hlasatele nelze vypnout, není možné ani omezit jiné koně ve stáji, přesto existuje pár jednoduchých možností, jak snížit riziko žaludečních vředů:

 • Ani na závodech neměňte obvyklý časový rozvrh krmení a koni dopřejte dostatek klidu.
 • Mezi jednotlivými sportovními výkony umožněte koni dostatečně si odpočinout.
 • Pokud je to možné, zhasněte nad koněm na noc světla.
 • Pokud možno vypněte ve stáji rádia. Nedávné výzkumy zjistily, že rádio hrající ve stáji může být pro koně zdrojem stresu (viz následující článek).

K prevenci žaludečních vředů mohou majitelé požádat svého veterináře o léky obsahující omeprazol (například GastroGard, který je jediný uznaný americkou FDA k prevenci vředů). Aktivní látky zde potlačují produkci kyselin a speciální úprava těchto látek zajistí, aby spolehlivě účinkovaly v žaludku.
Po dlouhých hodinách trénování a příprav na soutěž nenechejte vyhrát žaludeční vředy.


Rizikové faktory podporující vznik žaludečních vředů u plnokrevníků

autor původního textu: Christy West, webmaster TheHorse.com
9. dubna 2008, článek č. # 11638

Uvádí se, že až 86 % australských plnokrevných dostihových koní má žaludeční vředy. K jejich vzniku může přispět hodně faktorů a vědci z Murdoch University se rozhodli zjistit, které jsou pro tuto populaci nejvýznamnější. Guy Lester, BVMS, PhD, profesor medicíny velkých zvířat na této univerzitě představil výsledky svého výzkumu na výroční schůzi American Association of Equine Practitioners, která se konala 1.-5. prosince 2007 v Orlandu.

Tento rozsáhlý výzkum posuzoval 191 proměnných působících na 402 koní ustájených u 37 trenérů na několika různých místech v západní Austrálii. U 33 % koní byly zjištěné středně závažné až těžké žaludeční vředy (označené stupněm závažnosti 2-3 ze škály 0-3). Podívejme se, co tento výzkum dále zjistil:

Faktory zvyšující riziko vředů:

 • Klkání – je to nejvýznamnější rizikový faktor, provázený 7,6krát vyšším rizikem vzniku žaludečních vředů. Zda je klkání příčinou nebo následkem vředů, však není jasné. Jiné stereotypní chování (chování vytrvalé, opakující se a postrádající jakýkoli účel) bylo také spojeno s vyšším rizikem vzniku vředů.
 • Místo tréninku – trénování v městském prostředí s sebou nese vyšší riziko vředů (3,9krát vyšší), nebylo však zahrnuto do konečného vyhodnocování. Spíš se jednalo o faktory běžné v tomto tréninkovém prostředí než o prosté trénování ve městě.
 • Doba tréninku – riziko vzniku vředů se zvyšovalo o 1,1 s každým týdnem tréninku, nezávisle na celkové době, kterou kůň strávil v tréninkovém zařízení.
 • Schopnost udržet výživnou kondici – koně, kteří měli problém udržet hmotnost, byli 3,4krát pravděpodobněji postiženi žaludečními vředy. Tento faktor také koreloval s počtem týdnů v tréninku.
 • Přítomnost rádia ve stáji – mluvené slovo v rádiu odpovídalo 3,6násobnému zvýšení rizika vředů, zatímca hudba z rádia zvyšovala toto riziko 2,8krát. Lester se zmínil, že rádio může imitovat faktor městského prostředí (o kterém se ví, že zvyšuje riziko vředů), a že dostihový rozhlas, kde se neustále hlásí výsledky dostihů, může být pro koně ustájené poblíž dalším zdrojem stresu.

Faktory snižující riziko vředů:

 • Trénink v místech, kde je kůň ustájený – 3,3krát nižší riziko.
 • Pobyt ve výběhu s dalšími koňmi – 3,3krát nižší riziko.

Další pozorování:

 • Četnost výskytu vředů se hodně různila podle oblasti, ale větší dopad měl na ni pravděpodobně management v rámci těchto oblastí.
 • Někteří trenéři neměli ve svém zařízení žádného koně s vředy, zatímci u jiných trenérů byl vředy postižen téměř každý kůň.
 • Výskyt vředů u koní, kteří byli vůči lidem agresivní, byl nižší. „Možná vědí, jak nakládat se svým stresem – prostě ho nechají se projevit,“ komentoval to Lester s úsměvem.
 • Nesplnění očekávaného výkonu v dostihu bylo velmi zřejmým faktorem, ale nakonec nebylo bráno do konečného vyhodnocení. „Trenéři jsou poměrně vnímaví, rozpoznají klinicky nemocné koně a nenechají je závodit,“ poznamenává Lester.
 • Dieta neměla příliš velký dopad, ale krmné techniky se u sledovaných koní příliš nelišily.

Žaludeční vředy „jsou multifaktoriální onemocnění a eliminace jednoho jediného faktoru nemusí mít vliv na výskyt této nemoci,“ vysvětluje Lester. „Nestačí jít a vypnout rádio, je to komplexnější problém. Jednotliví koně zvládají stres a vředy velmi rozdílně, takže je nesmírně nesnadné vyslovit jednoznačná doporučení.“


Přeloženo a otištěno s povolením TheHorse.com.
Reprinted with permission of TheHorse.com.

Další díly

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com