Koňské novinky: Staré i nové možnosti léčby artrózy u koní

9. 12. 2009 07:00

Obrázky: 1

Autor: The Horse Sponzor: TheHorse.com Seriál: TheHorse - Novinky Zdroj: TheHorse.com Překladatel: Dominika Švehlová Počet přečtení: 19729 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Artróza, čili postupné ubývání kloubní chrupavky má různé příčiny, ale obecně je výsledkem působení nadměrných sil na normální chrupavku nebo normálních sil na poškozenou chrupavku. Zveme vás k přehledu různých léčebných možností této frustrující nemoci.

thlogo

Jeden z předních světových praktiků i vědců zabývajících se klouby koní je C. Wayne McIlwraith, BVSc, PhD, DSc, FRCVS, Dipl. ACVS, univerzitní profesor, vedoucí Barbara Cox Anthony v ortopedii a ředitel ortopedického výzkumu na Colorado State University. Představí nyní nejnovější informace o možných léčbách artrózy. Té se říká odborně osteoarthritis, dříve také degenerativní onemocnění kloubů (degenerative joint dinase, DJD).

V první řadě zdůrazňuje, že kloub je orgán, takže je mnoho způsobů, jak může dojít k jeho poškození, a také mnoho způsobů, jak na ně kloub zareaguje.

Co je to artróza?

McIlwraith říká, že artróza je výsledkem spolupůsobení celé řady komplexních mechanismů a biologických procesů. „Hlavním rysem artrózy je to, že se jedná o progresivní (stále se vyvíjející) zhoršování funkce a ztráta kloubní chrupavky," říká.

Přestože se v posledních letech ví stále více o příčinách artrózy, je ještě třeba hodně studovat a objevovat další způsoby její úspěšné prevence a léčby.

„Ztráta kloubní chrupavky je vlastně projev selhání odolnosti kloubní chrupavky vůči opakovanému poškozování během atletické aktivity, což ještě mohou komplikovat změny související se stárnutím," poznamenává McIlwraith. „Traumatická artritida (zánět kloubu) zahrnuje mnoho stavů, které lze obecně rozdělit do několika skupin: 1) synovitida a kapsulitida (zánět synoviální membrány kloubu a zánět kloubního pouzdra); 2) nestabilita způsobená zraněním jako poškození vazů, zlomeniny zasahující do kloubu, onemocnění subchondrální kosti a poranění menisků (koleno); a 3) osteoarthritis, čili artróza.

Říká, že existují různé příčiny artrózy, ale obecně se jedná o abnormální síly působící na normální chrupavku nebo normální síly působící na poškozenou chrupavku. Abnormální síly mohou být atletická aktivita a ztráta stability kloubu či končetiny způsobená zlomeninou nebo problémem se šlachou/vazem. „Abnormální chrupavka může vzniknout následkem normálních stresů, když ji poškodí synovitida a kapsulitida, nebo dojde k patologické změně na subchondrální kosti," říká McIlwraith.

Jaké jsou cíle léčby?

„Cílem všech léčebných procedur je předejít postupné ztrátě kloubní chrupavky," říká McIlwraith. „Mnoho případů časných onemocnění kloubu se většinou projevuje jako synovitida a kapsulitida a jejich vhodná léčba odloží nebo předejde ztrátě chrupavky při artróze. Také včasná a vhodná operace zlomenin zasahujících do kloubu, osteochondrózy (OCD) a jiných traumatických zranění kloubů je nutnou součástí prevence artrózy."

McIlwraith zdůrazňuje, že výzkum potvrdil, jak je významné znát průběh zánětu, který vede až k artróze. Jeho skupina z Colorado State University i jiní už zkoumali, kdy a jak začíná zánět a jak jeho rozvoj zastavit. „Základním významným faktorem na vrcholku zánětlivé kaskády koňské artrózy je interleukin-1 (IL-1, škodlivý cytosin neboli zánětlivý mediátor)," vysvětluje. „Když se vybírá léčba, je důležité věnovat pozornost potlačení této molekuly."

Pokroky v léčbě

McIlwraith nyní představí nejnovější výzkumy konvenčních terapií artrózy i novějších biologických léčebných metod.

Fyzikální terapie a rehabilitace

Podle McIlwraitha pouze klid v boxe nebo pobyt na pastvině není dostačující ke správné rehabilitaci koně s artrózou nebo jako prevence artrózy u zraněných jedinců. „Zatím není dostatek experimentálních údajů, ale v současné době probíhá studie v CSU Orthopaedic Research Center, která zjišťuje vliv pohybu na podvodním zátěžovém pásu na experimentální modely artrózy," říká.

Léčba šokovými vlnami (shock wave therapy)

Tato léčba se používá u lidí a koní. „Šokové vlny se používají k léčbě mnoha stavů," říká McIlwraith. „Nejnověji se jejich účinek zkoumá u koní s experimentální artrózou. Hlavní význam spočívá ve snížení zánětlivé reakce synoviální membrány a kloubního pouzdra i symptomatické zmírnění kulhání."

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs)

Obecné inhibitory cyclooxygenáz (COX, enzym), jako je fenylbutazon a flunixin megluminát, se používají už dlouho, ale byly zjištěné vedlejší účinky u ponyů a hříbat a ve velkých dávkách i u dospělých koní. Potom přišly nové inhibitory cyclooxygenázy-2 (COX-2). „Ty mohou potenciálně zajistit cílenou inhibici zánětlivě zprostředkované tvorby cyclooxygenázy, zatímco zachovají normální fyziologické aktivity COX-1 a tím se snižuje jejich vedlejší účinek," říká McIlwraith. Upozorňuje, že v USA je jen jeden licentovaný přípravek COX-2, firocoxib (Equioxx), přestože existují i další výrobky (např. meloxicam) dostupné jinde. „Nejnověji byl demonstrován význam lokální masti 1% diclofenacu na liposomální bázi (Surpass), a to v experimentálních modelech synovitidy," pokračuje. Upozorňuje, že Surpass má účinky modifikující symptomy i samotnou nemoc a jeho lokální používání po dobu 30 dní mělo lepší účinek, než celkové podávání fenylbutazonu u jiné pokusné skupiny.

Nitrokloubní kortikosteroidy

McIlwraith říká, že kortikoidy mají obecně špatnou reputaci, ale všechny nemají stejně negativní účinky na kloubní chrupavku. „Nová studie zjistila škodlivé účinky methylprednisolon acetátu (Depo-Medrol), ale pozitivní účinky triamcinolon acetonidu (Vetalog) a esterů metamethazonu (Celestone). Jsou to stále nejpotentnější protizánětlivé léky a stále se běžně používají v kombinované terapii, primárně s hyaluronátem."

Kyselina hyluronová (HA)

Současné výzkumy na CSU využívající equinní model artrózy ukázaly, že nitrokloubní aplikace HA přímo ovlivňuje tuto nemoc, díky tomu má tato léčba z dlouhodobého hlediska větší význam. Nitrokloubní použití HA zmírnilo podle výzkumu synovitidu. „Provedli jsme také výzkum s nitrožilní aplikací HA a také zde byly pozitivní efekty," poznamenává. "Hlavní účel použití nitrožilního HA je spíš preventivní. Koně, kteří nemají zjevný problém, dostávají pravidelně udržovací injekce HA. Dvě studie u dostihových QH zjistily, že léčení koně běhali lépe. Studie normálních plnokrevníků neukázala žádné rozdíly v biomarkerech (které indikují zdraví kloubu). Je to stále ještě neprozkoumaná oblast."

Existuje i orální forma HA. McIlwraith říká, že pokud krmíte orálně HA, je v krvi vyšší hladina molekul, ale vyšší hladina HA v krvi je známkou artrózy. „Stále jsme toto nevyřešili," tvrdí, ale dodává, že v Kentucky je jedna studie, která ukazuje pozitivní účinek orálního HA na snížení synoviální efuze po artroskopickém zákroku při osteochondróze hlezna.

Polysulfátované glykosaminoglykany (PSGAGs, komerční název Adequan)

Nové výzkumy ukázaly, že PSGAGs lze aplikovat do kloubu i do svalu. „Nitrokloubní Adequan byl prokazatelně velmi účinný pro potlačení akutního zánětu synoviální membrány i fibrózního kloubního pouzdra u modelů artrózy koní v CSU," říká McIlwraith.

Na druhé straně byl takto testován i svalový Adequan a byla zjištěná minimální účinnost. Pokračuje i testování Adequanu jako preventivního přípravku.

Pentosan polysulfát

McIlwraith říká, že tato látka je ve světě k dostání pod názvem Pentosan Equine. „Je to nitrosvalový produkt, který byl prokazatelně účinný na artrotických modelech v CSU, lepší než nitrosvalový Adequan."

Autologní upravené sérum (protein antagonistický receptorům interleukinu-1, neboli IRAP)

Tento produkt se vyrábí tak, že se koni odebere a zpracuje krev a znovu se u něho použije (biologická terapie pro výrobu IRAP a jiných prozánětlivých proteinů, určených k boji s prozánětlivými molekulami, jako je interleukin-1). Výzkumy prokázaly, že ovlivňuje příznaky i nemoc. „Klinicky se IRAP používá po operaci i pro léčbu artrózy, která nereaguje na léčbu HA/Vetalog."

Plazma bohatá na destičky (plateled rich plasma, PRP)

Šlachy jsou složené z velkého množství mimobuněčné matrix (ECM). Růstové faktory podporují hojení šlach a vazů tím, že zvyšují syntézu ECM. Použití PRP spočívá ve velkém množství růstových faktorů obsažených v destičkách. „Velká koncentrace destiček poskytuje médium bohaté na růstové faktory a tím má PRP velký význam v léčbě zranění šlach a vazů," poznamenává McIlwraith. Zatím se zkoumá, zda se tento produkt osvědčí i pro nitrokloubní použití.

Genová terapie antagonistem receptoru interleukinu-1 (IL-1ra)

První výzkum ukázal, že genová terapie používající jako vektor adenoviry obsahující IL-1ra gen by mohla zastavit experimentálně vyvolanou artrózu u koní. Opakované injekce vektoru způsobily imunologickou odpověď, takže výzkum teď pracuje na tom, aby vytvořil lepší vektor. „Výzkum Goodricha a kol. na CSU využívající adenoasociovaný virový vektor (aaV) vypadá slibně, takže je naděje, že genová terapie artrózy bude brzy reálná i v praxi."

Orální kloubní přípravky

„Můj obecný názor je ten, že je velmi málo důkazů o účinnosti těchto přípravků," říká McIlwraith. „To neznamená, že by nebyly účinné, ale není to podloženo vědecky. Jsou trnem v oku společnostem, které platí velké peníze za to, aby měly na trhu licentované produkty."

Ostatní produkty

Existují nějaké informace, že omega-3 mastné kyseliny pomáhají při artróze. McIlwraith říká, že u lidí podávání těchto látek po dobu 3-4 měsíců zmenšuje bolest kloubů. Zmínil Platinum Performance produkt s omega-3 MK jako příklad jednoho z produktů na trhu.

Klinické pokusy na CSU s nesaponifikovaným avokádovým a sojovým olejem (Vetoquinol) zjistily, že tyto produkty významně snižují závažnost kloubního poškození a významně zvyšují syntézu kloubních glykosaminoglykanů (tj. stavebních kamenů kloubní chrupavky) v kloubech postižených artrózou, a to ve srovnání s koňmi léčenými placebem. McIlwraith říká, že to byla „první dobře kontrolovaná studie na koních, která prokázala pozitivní efekt "kloubního" krmného doplňku." Kontrolované studie těchto produktů u lidí byly taky pozitivní.

Další díly

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 4.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: