Koňské novinky: Kvalita vzduchu, nervové problémy a střevní kameny

23. 09. 2009 09:00, Aktualizováno 24. 09. 2009 10:00

Obrázky: 1

Autor: The Horse Sponzor: TheHorse.com Foto: archiv TheHorse.com Seriál: TheHorse - Novinky Zdroj: TheHorse.com Překladatel: Dominika Švehlová Počet přečtení: 4921 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Vědci zkoumají vliv různých druhů podestýlky na kvalitu stájového vzduchu, zjišťují, které typy herpesvirů způsobují vážné nervové problémy u koní, a zajímají se i o to, jak může krmná dávka ovlivnit tvorbu střevních kamenů.

THlogo

Čistota stáje má vliv na kvalitu vzduchu

Autor původního textu: Marie Rosenthal
8. září 2009, článek č. 14865

Změna přístupu k čistotě ve stáji může mít vliv na zlepšení kvality stájového vzduchu, jak ukazuje výzkum, který provedli pracovníci univerzity Georg-Augusta v německém Göttingenu.

Vědci měřili kvalitu vzduchu ve stáji s různou podestýlkou (pšeničná sláma, hobliny a slaměné pelety) a s různými postupy vyklízení stáje. Pokus se prováděl v uzavřené, zastřešené stáji s pěti boxy, kde byly ustájeny dvě teplokrevné klisny s hříbaty a dvě teplokrevné jezdecké klisny.

Zjistili, že použití slámy snižuje množství čpavku ve vzduchu ve srovnání s dřevěnými hoblinami a slaměnými peletami, ale hobliny i pelety zanechávaly méně prachových částeček.

V této studii nezpůsobily ani dvoutýdenní intervaly mezi vyklízením stáje zvýšení koncentrace čpavku ve vzduchu. „Naopak při tomto režimu vyklízení došlo ke snížení množství částeček a tvorby plynu," uvedla spoluautorka studie Kathrin Fleming, PhD. „Ale je důležité udržovat stájovou hygienu tím, že se bude každý den doplňovat nová sláma."

Předchozí výzkumy ukázaly, že i zdraví koně ustájení v obvyklém prostředí stáje mohou vykazovat záněty dýchacích cest jako následek dýchání plynů a prachových částeček.

„Konstantní vystavení nadměrnému prachu je spojeno s chronickým onemocněním dýchacích cest, například rekurentní obstrukcí dýchacích cest (předstupeň dušnosti). Navíc akutní nemoci dýchacích cest vyvolané infekčními patogeny se mohou následkem permanentního vystavení prachu obnovit nebo prodloužit," říká Fleming.

Kvalita vzduchu ve stáji je ovlivněná dalšími faktory, včetně teploty, vlhkosti, velikosti a výšky stáje, také pohybem vzduchu, takže to vše je třeba zvážit při volbě režimu vyklízení.

Článek „Gas and particle concentrations in horse stables with individual boxes as a function of the bedding material and the mucking regime" byla publikovaná online v červnu před tiskem v časopise Journal of Animal Science. Abstrakt je k dispozici na PubMed.


Nervové příznaky nejsou omezené na jediný kmen EHV-1

Autor původního textu: Marie Rosenthal
11. září 2009, článek č. 14893

Kdykoli se u koně objeví horečka, malátnost a potácivá chůze nebo neschopnost se postavit, měl by majitel ihned volat veterináře - může se jednat o infekci koňským herpesvirem typu 1 (EHV-1). Navíc je třeba koně držet v izolaci, aby se předešlo přenosu viru na jiné koně nosním sekretem, jak uvádí Gillian A. Perkins, DVM, Dipl. ACVIM z Cornell University, která nedávno napsala článek o tomto viru.

EHV-1 způsobuje u koní celou řadu problémů, z nichž nervové onemocnění zvané equinní herpesvirová myeloencefalopatie (EHM, herpesvirové onemocnění míchy a mozku koní) si zasluhuje patřičnou pozornost. Vědci vyvinuli způsob, jak rozpoznat „ne-neurologický" kmen od „neurologického", ale veterináři se zajímají spíš jen o zjišťování neurologického typu.

Po 23letém zkoumání vzorků EHV-1 z nosu a krve a výsledků vyšetřování koní za účelem zjištění, která forma viru způsobuje dýchací příznaky, zmetání nebo nervové problémy, Perkins a její kolegové vyvodili závěr, že jakýkoli typ EHV-1 má schopnost způsobit EHM.

„EHM může vzejít z „ne-neurologického typu" viru, takže nález jakéhokoli viru u koně, který má nervové příznaky, je důležitý," říká Perkins.

Veterináři by měli nechat vyšetřit vzorky na EHV-1 metodou PCR a izolací viru. Pokud je výsledek pozitivní, mohou zjistit specifický typ viru dalšími testy, včetně sekvenční nebo alelické diskriminace qPCR.

EHM nelze vyléčit. Léčba je převážně podpůrná, podávají se léky tlumící zánět. „Zasáhnout samotný virus je obtížné," říká. „Současné studie zkoumaly antivirové léky, jako je orální valacyclovir, což přineslo určité slibné výsledky."

Perkins doporučuje, aby majitelé zajistili očkování svých koní proti EHV-1 modifikovanou živou vakcínou a udržovali pomoci managementu a výživy, odčervování a jinými opatřeními zdraví svých koní.

Studie „Investigation of the prevalence of neurologic equine herpesvirus type-1 (EHV-1) in a 23-year retrospective analysis (1984-2007)" byla publikovaná v časopise Veterinary Microbiology. Abstrakt je k dispozici na PubMed.


Krmení může snížit riziko výskytu střevních kamenů

Autor původního textu: Marie Rosenthal
14. září 2009, článek č. 14907

„Pokud je váš kůň ohrožen vznikem střevních kamenů (enterolytů), zvažte výměnu krmné dávky založené na vojtěšce za luční seno," říká Diana M. Hassel, DVM, PhD z Colorado State University.

Hassel a její kolegové hodnotili dva typy krmné dávky a podávání vody, aby zjistili jejich vliv na minerály a pH ve střevě. Trávicí trakt koní trpících na střevní kameny je zásaditější a má vyšší obsah minerálů. Polovina zkoumaných koní podstoupila v minulosti operaci za účelem odstranění střevních kamenů, druhá polovina tímto problémem netrpěla.

„Zjistili jsme, že koně krmení vojtěškou měli vyšší pH (zásaditější) ve střevě, než koně krmení lučním senem," říká.

Dalším faktorem tvorby kamenů je pravděpodobně ustájení koně ve stáji versus pobývání na pastvině.
„Koně, kteří chodí rutinně na pastvinu, jsou méně ohrožení vznikem střevních kamenů," poznamenává Hassel. „Existuje také silná plemenná predispozice u arabských koní a morganů a mírná predispozice u amerických miniaturních koní, ale vyskytnout se mohou u všech plemen."

Střevní kameny se vyskytují více v určitých oblastech (v USA je to Texas, Florida a Kalifornie), přestože během posledních asi dvaceti let se jejich výskyt obecně snížil.

Protože voda obsahuje minerály, zdá se být logické, že může ovlivnit tvorbu enterolytů. Přesto podle Hassel není rozdíl mezi tím, že koně dostávají vodu filtrovanou či nefiltrovanou.

„Nebyli jsme v tomto výzkumu schopni zachytit žádné změny v tlustém střevě v souvislosti se změkčenou/filtrovanou vodou. Nebyla však posuzována role fosforu, takže existuje jistý potenciál, že filtrace vody by také mohla ovlivnit tvorbu střevních kamenů."

střevní kámen ve střevě

střevní kámen

Enterolyt před a po operaci na Washington State University. Tento konkrétně vážil 3,6 kg a obvod měl 20 cm. Kůň přežil operaci a dobře se po ní zotavil.

Studie „Influence of diet and water supply on mineral content and pH within the large intestine of horses with enterolithiasis" bude publikovaná v říjnu 2009 v časopise The Veterinary Journal. Abstrakt je k dispozici na PubMed.

Další díly

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 5.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: