Konec "neodborným" úpravám kopyt?!

21. 11. 2012 22:00

Obrázky: 1

Autor: EQCH redakce Foto: archiv redakce Rubrika: Péče o koně a Ustájení Počet přečtení: 43128 Počet komentářů: 145 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Od 1. ledna 2013 vstoupí v platnost v říjnu schválená novela zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. Jaké změny nás čekají? Pro majitele, kteří si sami upravují kopyta svých koní, je to změna poměrně výrazná.

V § 4 tohoto zákona, v němž je definováno, co je považováno za týrání, byl totiž schválen poměrně závažný dodatek. Staré znění bodu i tohoto zákona (které bude platit ještě do konce roku 2012) je toto:

Za týrání se považuje:
i) podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky s výjimkou těch, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou; za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské a podkovářské úkony.

Nové znění tohoto bodu:
Za týrání se považuje:
i) podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky s výjimkou těch, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou, nebo úpravu kopyt a podkovářské úkony, pokud nejsou prováděny osobou, která splňuje odbornou způsobilost podle zvláštního právního předpisu (10). Za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské úkony.

V prvním případě je odborně způsobilou osobou dle vysokoškolského vzdělání veterinární lékař.
Druhou odborně způsobilou osobou dle zvláštního právního předpisu Národní soustavy kvalifikací je pouze osoba, která má postaru úplnou kvalifikaci v oboru Kovář - podkovář a dle nového Podkovář - zemědělský kovář a nebo osoba s profesní kvalifikací Pomocník podkováře, Podkovář a Podkovář specialista.

Pokud si pročteme i poznámky pod čarou, zjistíme, že je možná výjimka - dle § 21 a 22 živnostenského zákona. Zjednodušeně řečeno, odbornou způsobilost lze prokázat také dokladem o dosažené kvalifikaci, potvrzující víceleté studium v jiném členském státu EU a dostatečně dlouhou praxí (podrobnosti viz § 21 a 22 živnostenského zákona 455/1991 Sb.) - otázkou je, kolika lidem tato výjimka pomůže.

Co to znamená?

V podstatě je to jasně řečeno - pokud nejste absolventy některé výše zmíněné kvalifikace, jakákoli úprava kopyt byť i vašeho vlastního koně je protizákonná a dopouštíte se týrání zvířete. Bez ohledu na to, jak moc kopyta upravujete. Zákon neurčuje rozsah úprav, které jsou ještě povolené, nerozlišuje, zda přirašplujete oštípanou stěnu po sundání podkovy nebo vydlabete chodidlo do živého. Nebere v úvahu ani fakt, že bosé kopyto je vhodné upravovat častěji než za 6-8 týdnů, kdy přijede podkovář, zkrátka majitel zjevně není způsobilý ani k tomu, aby vzal do ruky kopytní nůž a ořízl uštípnutý kousek stěny.

iluA co víc, certifikáty kopytních institucí, které všude ve světě platí, zde budou zcela zbytečné (pokud se bude jednat o studium kratší než specifikuje živnostenský zákon). Pokud vašeho koně upravuje certifikovaný kopytář, který ale nesplňuje některou z výše uvedených podmínek, napomáháte porušování tohoto zákona a týrání zvířete. Ovšem pojďme dál v této absurditě. I když kopyta vašeho koně upravuje „normální" podkovář - jste si jistí, že má nutnou kvalifikaci, získanou na tom správném místě? Zkontrolovali jste jeho výuční list nebo osvědčení profesní kvalifikace?:-) A možná nebude škodit za každé kování vyžadovat daňový doklad - co kdybyste se octli v podezření a museli prokazovat, kdo vašemu koni kopyta upravoval.

Na pováženou je fakt, že pokud by opravdu došlo k situaci, že by se skutečně všichni majitelé koní rozhodli uposlechnout zákona a přenechat péči o kopyta svých koní pouze kvalifikovaným podkovářům, tito podkováři by na pravidelné úpravy takového množství koní v ČR (kolem 70 tisíc) zkrátka nestačili. Pak bychom mohli mluvit o skutečném týrání zvířat, která nebudou mít upravená kopyta proto, že je nebude moci nikdo legálně upravit! Většina majitelů koní má i dnes bohaté zkušenosti s tím, jak jsou dobří podkováři vytížení a jaký problém je občas je dohnat. Jaký smysl má zákon, který není možné reálně dodržet? Možná pohrozit lidem, aby nehledali alternativní řešení, když „oficiální" podkováři jim početně ani kvalitativně nevyhovují? O finančních dopadech, jaké bude mít toto umělé zvýšení poptávky po podkovářích, se myslím nemusíme rozepisovat. Takto zprostředkovaně se tedy situace dotkne i těch majitelů, kteří mají nyní pocit, že se jich to netýká, protože jim koně upravuje podkovář.

Trochu chronologie

Tento zákon byl naposledy novelizován v roce 2008. Letošní novela proběhla na základě plánu legislativních prací vlády a jejím předkladatelem je Ministerstvo zemědělství. Odůvodnění změn je k nahlédnutí zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=582&CT1=0 Ohledně par. 4 je zde uvedeno: „Na základě diskuzí s odbornou veřejností dochází k úpravě tohoto ustanovení. Nově budou podkovářské úkony a úprava kopyt, pokud nebudou prováděny osobou odborně způsobilou, považovány za týrání zvířete. Neodborné a laicky provedené takovéto úkony mohou zvířeti způsobit trvalé poranění a poškození, které pak má za následek bolest a utrpení zvířete. Tento stav je z hlediska ochrany zvířat nepřijatelný." Kdo z „odborné veřejnosti" měl zájem na tomto doplnění, lze snadno odvodit - stačí zodpovědět známou vyšetřovací otázku „cui bono", tedy komu tato změna prospěje. Zájmové skupiny i odpověď inteligentní čtenář jistě rychle nalezne.

K novele bylo podáno několik pozměňovacích návrhů, ale k výše uvedenému §4 žádný, takže ten byl už v prvním návrhu, předloženém na první schůzi vlády v první polovině ledna 2012. Třetí čtení a schválení zákona proběhlo 9. 5. 2012. Až do začátku května byl čas na podání pozměňovacích návrhů. Podrobnosti o schvalovacím procesu této novely najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=582

Pravděpodobně se podobně jako my v redakci ptáte, jak je možné, že pan ministr Bendl, sám zastánce bosých kopyt a odpůrce klasických podkovářů, dopustil, aby Ministerstvo zemědělství předložilo tento návrh a nezasáhl pozměňovacím návrhem. Ve svém úřadě je od začátku října 2011 - je možné, že si chystané změny v zákoně nepovšiml? Vezmeme-li v úvahu, že ve stejné době (resp. ještě o něco dříve) se MVDr. Pavel Mádr spolu s Václavem Vydrou, tedy jeho tehdejší přátelé a stájoví kolegové, velmi snažili prosadit zařazení nových dílčích kvalifikací „Kopytář" a „Chovatel koní celostní metodou" do našeho vzdělávacího systému, je to přinejmenším překvapivé. Logika snah pánů Mádra a Vydry je jasná - po schválení této úpravy zákona o ochraně zvířat by majitelé, kteří nechtějí zákon porušit a (papírově) se dopustit týrání, měli na výběr pouze mezi podkovářem a kopytářem dle metody Strasser. Bohužel pro ně tyto dílčí kvalifikace schváleny nebyly (dost možná i kvůli „honu", který se poté strhl). Tehdy už bylo pravděpodobně pozdě na změnu v návrhu.

Novela, která je schválena a zařazena ve sbírce zákonů, může být změněna pouze další novelou nebo na základě rozhodnutí Ústavního soudu. Podle neoficiálních informací se chystá nový návrh, který by vrátil § 4 do původního znění, zcela jistě k tomu však nedojde do začátku nového roku, kdy tato novela vstoupí v platnost.

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. kathey

  Tak nakonec opravdu?

  22:15 - 21. 11. 2012

  A víte, co je nejhorší? Že takhle to je ve všem... podobných ptákovin je plno (řekla bych, že to, co produkuje naše vláda je celkově jedna velká sra...).

  Tyranizovat své zvíře rašplí i nožem budu samozřejmě i nadále.

 • 2. Eviiska

  Lidé od stolu

  22:38 - 21. 11. 2012

  Tohle mě jen utvrzuje v přesvědčení, že všechna takováhle nařízení vymýšlejí lidé, kteří jen sedí u stolu... Já bych je hnala do praxe, ať si to zkusí, byli by překvapeni...

 • 3. Katka K.

  Re: lidé

  23:12 - 21. 11. 2012

  Reaguje na 2.

  Obávám se, že je to horší - že tato nařízení vymýšlejí lidé, kteří s koňmi žijí - ale upřednostňují své, především finanční zájmy, před vším ostatním. Ti, kdo tenhle dodatek navrhovali (až do té doby jsem si jich vážila), v mých očích velmi klesli a zdaleka nejsem jediná.

 • 4. Ondřej POSEJPAL

  cui bono?

  23:21 - 21. 11. 2012

  Prospěch budou mít samozřejmě koně!
  ...již dnes jsou známi metody, specificky míním způsob pastevního ustájení, které úpravu kopyt nevyžadují a nebo jen ve velmi malé míře.
  K ostatnímu se nechci vyjadřovat, v podstatě sdílím názor ostatních nademnou. Na obhajobu tvůrců snad jen, zřejmě díky jejich neůslednosti, neustanovili zákonou povinost upravovat kopyta.

 • 5. Ondřej POSEJPAL

  re Eviiska

  23:23 - 21. 11. 2012

  Reaguje na 2.

  To je příkladná odvaha! Já bych je nepozval ani na kafe-z opatrnosti,samozřejmě.

 • 6. Romualdo

  kovář, podkovář, zámečník, není to jedno?

  01:06 - 22. 11. 2012

  Tak to je další pseudozákon.. můj táta si před rokem zařizoval živnost, dostal kvalifikaci umělecký kovář-podkovář, dále zámečník (atd.. ferda mravenec - práce všeho druhu). O koně se do hloubky nezajímá a kopyto neopracoval jediné, přesto tuto živnost v "kolonkách" má, protože tam prostě nebyla extra, ale svázána s kovářem.. Takže víceméně to jde "očůrat"?

  Mohla by redakce EQchannelu prověřit i toto prosím? Možná by to byl prozatimní únik, než pan Bendl vymyslí další způsob, jak udělat "neviditelně" kamarádům klientelu na nechtěný Strasser kurz.

 • 7. leny1

  Podkovářské lobby plus hon na čarodějnice - konečně se vám to povedlo!

  07:07 - 22. 11. 2012

  To je opravdu smutné. Ale můžete si jen blahopřát. Myslím, že redakce Equichannelu se velmi aktivně účastnila honu na Václava Vydru, jehož metody většina lidí, kteří tomu nerozumí spojuje všeobecně s bosonožstvím. Takže tady máte výsledek. Podkovářům teče do bot a oni to moc dobře vědí, takže zařídit si zblbnutí veřejnosti a nějaký ten zákůnek není přeci na škodu. Styďte se všichni zabedněnci bezmozkovci a bezpáteřníci!

 • 8. Veru.nka

  Vydra + Bendl

  07:11 - 22. 11. 2012

  Myslím, že můžeme poděkovat této skvělé dvojici. Nedivila bych se, kdyby to vymysleli tihle dva, tedy spíš pan Vydra a jelikož je s Bendlem takový kámoš, tak proč ne, že? :/

 • 9. Veru.nka

  ?

  07:13 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 8.

  Každopádně jsem zvědavá, jak to kdo ohlídá :) Stačí si ve stáji dát pozor na "nepřítele", pokud nějaké máte a vesele můžete strouhat dál :D

 • 10. ppindian

  :-)

  07:42 - 22. 11. 2012

  Ondřeji pletaš se, povinnost upravovat kopyta koně v zákoně je nebo se dá dovodit. Z hlavy to nefiknu, ale určitě je.

  Romualdo napiš podrobnosti, nějakou kvalifikaci pro práci s pilníkem mám, taky bych si taky zařídil uměleckýho podkováře. To budete čubrnět na nový trim, krajkový :-). Ale jestli to tak je, tak to je fakt dobrá díra :-)

  Verunko nachytat je trivka, orgán přijde do stáje, podíva se na koně a pokud nebude mít přerostlé kopyta, nebo nedej bože bude mít podkovy, vyzve tě k doložení jak byla úprava doložena. Když nedoložíš, jsi týrač. Je to drobet krkolomné, ale tady klidně možné.

  Navrhuji někdy kolem 10.1.2014 podat podnět nebo oznámení státnímu zastupitelství, aby prošetřilo zda neznámý pachatel panu VV záměrně netýrá koně :-)). A protože VV je drásá každý týden a bez kvalifikace, tak můžou mít první exemplární případ :-DD

 • 11. Veru.nka

  :-)

  07:45 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 10.

  A jak to doložím? To mi má kopytář vypsat paragon, že upravil kopyta? Nebo si to mám nějak zdokumentovat, nebo jak? :D

 • 12. atik

  nic se nezmeni :(

  07:57 - 22. 11. 2012

  "V podstatě je to jasně řečeno - pokud nejste absolventy některé výše zmíněné kvalifikace, jakákoli úprava kopyt byť i vašeho vlastního koně je protizákonná a dopouštíte se týrání zvířete. Bez ohledu na to, jak moc kopyta upravujete." toto neni pravdiva veta. Z § vyplyva, ze upravu kopyt muze delat osoba zpusobila podle zvlastniho pravniho predpisu, ale je tim myslena krvava metoda. Ne bezna uprava kopyta. TAkze Vydra muze dal vesele pizlat konim kopyta, ale musi si dat pozor, aby pri tom netekla krev. Pokud majitel nebo chovatel pouzije rasplu nebo kopytak pro beznou upravu, nebude mit zadne problemy. Otazkou je take, co je to ZPP a jestli bude veterinar vubec opravneny upravovat kopyta bez teto odborne zpusobilosti. Take zavisi na tom, jak provadeci pravni predpis (vyhlaska) popise, co je krvava metoda a co rekne duvodova zprava k novele zakona.

 • 13. vladka

  paragon, krvavá/nekrvavá cesta

  08:09 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 11.

  Myslím, že je to celkem jasné. Na každý úkon, za který platíš, bys měla mít paragon. Tzn. kopytář/kovář by ti ho měl bez požadavku vyplnit. Praxe je jiná.

  Atik - ta krvavá/nekrvavá cesta je zajímavý postřeh. To by asi chtělo výklad zákona.

  Celkově je smutné, že se tady dělají zákony šité na míru zájmovým skupinám. Kdyby Equichannel nekřičel, tak teď máme certifikované kováře/podkováře/kopytáře a Strasserovce. To by si zase někdo namastil kapsy:-(.

 • 14. ppindian

  rozbor

  08:19 - 22. 11. 2012

  Verunko ano, ten kdo ti provede na koni úpravu kopyt by ti měl vystavit paragon na přijatou platbu.

  Atik myslím že nemáš až tak úplně pravdu. V §4 je slůvko \"nebo\", tedy týrání podle odstavce i jsou mimo jiné dva vyjmenované úkony:

  - provádění krvavých zákroků, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou1f

  - úprava kopyt a podkovářské úkony, pokud nejsou prováděny osobou, která splňuje odbornou způsobilost podle zvláštního právního předpisu;10)

  Tedy není pravda podle tohoto znění, že úpravu kopyt a podkovářské úkony může provádět kdokoliv pokud neteče krev. Že to tak je dokládá myslím i důvodová zpráva.

 • 15. atik

  krvava metoda

  08:37 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 14.

  tady zase s tebou nesouhlasim ja. Take jsem si puvodne myslela, ze to, co rikas, je spravne, ale vedle me sedi pravnik a ten mi to vylozil uplne jinak. Ale ani jeden jsme necetli duvodovou zpravu, proto jsem vyse psala, ze zalezi na tom, co nam rekne. Krvava metoda je pojem, ktery pravne neni nijak osetreny a hledala jsem i na internetu definici. Jdu cist tu duvodovou zpravu, abych byla chytrejsi :)

 • 16. ppindian

  krvava metoda

  09:03 - 22. 11. 2012

  No, to je ta výhoda práva :-). Já to mu rozumím tak, že je zakázáno "provádět krvavé zákroky" nebo "upravy kopyt ...". Tedy že je zakázáno jedno nebo (i) druhé nezávisle na sobě, ba dokonce druhé je vyjmenované proto aby nemohlo dojít k chybnému výkladu. Protože pokud by za týrání byla povážana až krvavá úprava kopyt, nebyla by tato část měněna a jenom by byla vypuštěna slova "a podkovářské".

 • 17. atik

  mas pravdu

  09:17 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 16.

  vychazela jsem z citace zakona autorkou clanku, ktera mirne upravila text a vysledek byl jiny. Takze jsem koukla na tu duvodovou zpravu a z ni vyplyva, ze to NEBO to oddeluje a k tomu se priklonil i kolega. Ten vyznam se cely zmenil. Dik za upozorneni :)
  tak to je pomerne silna veta, otazkou je praxe, protoze tyrani ma na starosti obec a je otazkou, jak se bude dokazovat neco, co nekdo videl. Navic, kopyto po uprave za hodinu vypada jinak (myslim tim rohovinu, ne tvar). Pravdou je, ze se tady prestanou mnozit takove ty rychlokvasky s komercnim zajmem. Otazkou je, jestli si ted nekdo nezacne mastit kapsu na skolenich a udelovani certifikatu.

 • 18. Kateřina Krejčí

  Konečně!!!

  09:35 - 22. 11. 2012

  Už bylo dost Vydry a jemu podobných!!

 • 19. kosminka

  úprava veterinářem

  10:08 - 22. 11. 2012

  No a co tedy úprava kopyta veterinářem? bez té nejde kolikrát léčit.. třebas léčba takového abscesu v kopytě, to veterinář do kopyta zasahuje a pořádně.... jak to tedy je?

 • 20. jaja

  Chytrý tah

  10:10 - 22. 11. 2012

  Osobně si myslím, že je to velmi chytrý tah pro získání "moci" - tedy ti, kteří školí podkováře, si zajistili dokobalý monopol. Na druhou stranu je možné, že je to dobrý tah i z "druhé strany" - tedy odpůrců podkování: víceméně čekám, kdy vznikne konečně ta dlouho připravovaná kvalifikace kopytář, která bude ve smyslu Strasser (protože kdo jiný bude u nás kopytáře vzdělávat??? - viz přiložený článek).

  Je načase, aby se všichni rozumní zastánci bosých trimů dali konečně dohromady a navrhli rozumnou dílčí kvalifikaci kopytáře nebo tomu podobnou.

 • 21. jaja

  veterinář ano

  10:12 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 19.

  Veterinář dle živnostenského zákona těmto požadavkům svým vzděláním odpovídá. Viz par. 21 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast2.aspx

 • 22. jaja

  ještě

  10:14 - 22. 11. 2012

  Ještě je to par. 22 mluvící o vzdělání v příbuzných oborech, rekvalifikaci a 6letá praxi v oboru.

 • 23. ppindian

  re: úprava veterinářem

  10:15 - 22. 11. 2012

  Veterinář je osoby způsobilá podle zákona 166 § 59. Ale pro jistotu by měl u toho kopyta vycedit kapku krve :-)

 • 24. ppindian

  re: Chytrý tah

  10:21 - 22. 11. 2012

  Tal nějak. Nejspíš to bylo zamýšleno původně tak, že na kopyto může žáhnout jenom osoba s kvalifikaví podle NSV a do NSV se narve strasser jako jediná metoda strouhání. To se podařilo zarazit ale na zákon už lobisti nevzpoměli.

  A ano, bosostouhači by se měli sjednotit do nějakého profeního sdružení.

  Možná by bylo dobré aby chytří rozumní co vědí jak, dali hlavy do hromady a navrhli upravu tohodle paragrafu, aby MZE mělo ty podklady od odborné veřejnosti. Třeba že týrání je až krvavá uprava kopyta prováděná laikem nebo něco jako udržovací trim nebo čert ví co. Aby se do zákona promítla skutečná běžná ale neškodná praxe.

 • 25. Sovicka

  není na boso jako boso

  10:23 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 7.

  Promiň, ale hlásáš tu nesmysly, naopak většina koňské veřejnosti rozlišuje, že jsou různé způsoby úpravy bosých kopyt, různě "pohodlné" pro koně, narozdíl od laické veřejnosti (které se VV snaží nabulíkovat že kování koní a další věci jsou trápení a jen on "osvícený doktorkou Strasser" to dělá správně pro blaho svých koní – a jak to blaho vypadá, jsme bohužel viděli dostkrát).

  Jinak evidentně, zas zákon na houby, diletantsky připravený, v běžné praxi nedodržitelný...

 • 26. Sovicka

  podněty pro MZE

  10:26 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 24.

  To máš pravdu, určitě by bylo vhodné toto zrealizovat, aby MZE dostalo podnět odborné veřejnosti, než zase splichtí nějaký nesmysl.

 • 27. Katka K.

  Re: podněty

  10:52 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 26.

  Opravdu si myslíte, že na MZe čekají na naše podněty jako jednotlivců? Jejich zájem je myslím jasný... a toto by bylo naprosto proti němu, takže pokud nebude dostatečně silný hlas, bude ignorován. Skutečně je jediná cesta založit sdružení, sehnat velmi šikovného právníka a věnovat mraky času sledování co se děje, jaká máme práva, vše sepsat a otravovat, otravovat, medializovat a shánět příznivce. Práce na plný úvazek. A tohle hájení zájmu normálních lidí nikdo nezaplatí. Už jsme tuto myšlenku probírali po návratu z malčan, ale na to zkrátka nejsou lidé a finance. :-(

 • 28. atik

  kapka krve

  11:03 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 23.

  to je dobre :D mysli to vicedeni aspon trochy krve, ale veterinar neni jedina odborne zpusobila osoba, je to i osoba podle §59a 166/99 Sb. s vymezenim hranic jejich odborne zpusobilosti a s dodrzenim zivnostenskeho zakona pro odbornou zpusobilost.
  Neni nikde stanoveno, co je krvava metoda a ktere metody do ni patri. Snad se doziju toho, ze Strasser bude oficialne zakazana zarazenim mezi nebezpecne metody.

 • 29. atik

  re: kapka krve

  11:05 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 28.

  ujela mi gramatika :( pardon

 • 30. Sovicka

  jednotlivci

  12:02 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 27.

  Ano jednotlivec, určitě nic nezmůže, to je mně naprosto jasné, ale kdyby se právě sdružili kopytáři a k tomu měli podvoru široké koňské veřejnosti, tak by snad jít mohlo, i když jak píšete by to stálo hodně času i peněz. Vždyť leckomu jde takto i živnost.

 • 31. jaja

  živnost

  12:08 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 30.

  No, kopytářům o živnost ani tak nejde - kopytář totiž ani nyní živnost není, takže oni i nyní pracují načerno nebo pomoci příbuzných živností.

  největší průšvih je, že už se spekuluje, jak to obejít. A bohužel se nepřemýšlí, jak to udělat, aby tu byli skutečně vzdělaní "opraváři a úpraváři kopyt", kteří koním pomáhají a ne škodí. Papír si nakonec šikovný živnostník sežene, toho se nebojím. Bude to ale k dobru koní? Pokud bude kopytář nebo podkovář neznalý, neznalý zase a jen zůstane :-(

 • 32. Ivetashena

  Jana Dolečková

  12:59 - 22. 11. 2012

  Zajímalo by mě, jak se to dotýká kopytářů formátu Jany Dolečkové... Nestíhám dnes více se začíst a nastudovat odkazy, ale je vůbec odpověď jasná?

 • 33. jaja

  živnostenský zákon

  13:15 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 32.

  odpověď je poměrně jasná - živnostenský zákon v paragrafech 21 a 22 to říká podle mě srozumitelně. Buď máš vystudováno v oboru u nás (řádné studium či rekvalifikace v oboru), nebo v EU za podmínek délky vzdělání a praxe, nebo máš vystudovaný příbuzný obor s patřičnou praxí (VŠ i bez praxe).

  Jak říkám, u těch, co chtějí dělat kopyta za peníze, bych to až tak černě neviděla (i když mohlo by to být i lepší), horší je, že tímto zcela odpadá ona velmi sympatické možnost dělat si kopyta svých koní sám, nebo třeba částečně sám... to je dle mě velmi závažné pochybění zákonodárců, že toto neoddělili.

  Toho by se mohli chytnou třeba výživáři - pokud budou dobře lobovat, mohou dát do zákona o týrání další stať, že si majitel nesmí koně sám nekrmit, protože v praxi je naprosto jasně prokázáno, že špatné krmení vede k mnohem horším a častějším zdravotním problémům u koní, než špatné strouhání kopyt...

 • 34. jaja

  oprava

  13:16 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 33.

  ... že si majitel nesmí koně sám NAKRMIT... :-)))

 • 35. ppindian

  :-)

  13:21 - 22. 11. 2012

  No, já bych totiž zakázal i na koni jezdit, pokud není vystudovaná veterina. Proto co si budem povídat, to je základna pyramidy. Když chci jezdit musím mít koně. když mám koně, musím ho krmit a strouhat, měřit mu teplotu ...... Jo, a taky bych zavedl licenci na vidle, protože to se v boxu dělá taky několikrát denně a co když chudáka koníška škrábnu a on bude trpět, co?? No a bičíky, to je kapitola na samostaný zákon.

  Tak kdo to předá Bendlovi? :-DD

 • 36. HelenaG

  :-)

  13:59 - 22. 11. 2012

  Netřeba extra předávat, oni nás čtou a velmi pozorně :-)

 • 37. HelaS

  Atik, ppindian:

  14:04 - 22. 11. 2012

  prosím vás - vztahuje se zmíněný paragraf i na:
  a/ běžnou údržbu kopyt
  b/ zákrok, který musí být proveden okamžitě, aby zamezil větší škodě na zvířeti a tím jeho utpení, nemoci či smrti?

 • 38. ppindian

  re: Atik, ppindian:

  14:43 - 22. 11. 2012

  a) ano vztahuje, oškrábeš-li koni kopyto háčkem a uděláš při tom rýhu, zaháhla jsi do struktury koypta, a to prosím neutorizovaně. Tak jenom otírat hadříkem, na vydloubnutí našláplého kamínku volat veta
  b) ano, vztahuje se, protože neodborným zákrokem vedoucím ke zmírnění utrpení nebo smrti z dikce zákona zvířeti způsobíš týrání nebo smrt, čímž upřeš právo a povinnost oprávněné osobě zamezit týrání nebo usmrtit zvíře, čímž způsobuješ oprávněné osobě utrpení formou flustrace z omezení vykonávat jí zákonem zaručeného práva. Nehledě na to že ji diskriminuješ.

  Prostě správný postup je koupit si vlastního veta a postavit mu domek vedle stáje :-)


  Reálně, nesmíš provádět upravu kopyta, čištění ano. Tedy nestrouhat. Zákrok který musí být proveden okamžitě se v případě kopyt asi nepodaří obhájit. Aby to bylo možné v toho paragrafu vyjmout, musel by existovat nejeký seznam. Vždyť ani nesmíš usmrtit koně i když prokazatelně trpí následkem urazu, musíš počkat na veta nebo někoho jinak oprávněného.

 • 39. HelaS

  re: Atik, ppindian

  14:58 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 38.

  ale kurnik, co jsou to ty paznehtářské úkony?? Ptám se na úkony, nikoli paznehty ;-)

  a/ znamená to, že strouhání = zásah do struktury kopyta? Kde to tam píšou?
  b/ japato, že ne. Když se kobyle odlomí kousíček rohoviny na vnitřní přední a vyrobí trn o délce 1 cm, mám to teda zakrejt kobercovou páskou a než přijede odborník, zavřít ji do boxu (nohy svázat), nebo to uříznout, aby to ani ji, ani jiného koně nezranilo...?

  Inu, safra... pak by na podkovářské náčiní a jeho možné náhrady (čili všechny pilníky, štípačky a nože včetně kuchyňských a rybiček) bylo potřeba při prodeji vyžadovat od kupujícího profesní průkaz. Obdobně, jako u zbraní.

 • 40. kathey

  Postihy

  15:21 - 22. 11. 2012

  Teď by mne zajímalo, kdyby mne čirou náhodou někdo udal, že koně dle těchto paragrafů týrám, co by se stalo?

  Opravdu by mne to hodně zajímalo, jak by se prokazovalo na mém zvířeti týrání, jestliže není nijak poškozené...

  Když si vezmu, jak žádná z institucí neseznala na těch Vydrových sotva šmajdajících chudácích nic závadného, tak bych chtěla vidět, co by se dělo v jiném případě.

  Podle mne je to zase jako výkřik do tmy. Krávovina na n-tou, že kdyby se to mělo opravdu převést do praxe, tak je to solidní průser, přitom mi to přijde ale "nevymahatelné". Nikým a ničím.

 • 41. ppindian

  re: Postihy

  15:40 - 22. 11. 2012

  Ono by záleželo na tom z které strany a na co by kontrola přišla. Buď že máš šmajdavého koně a že ho týráš. Na to můžeš tvrdit že je po úraze/v léčení a v tom případě je důkazní břemeno na nich a dokázali že není po úraze nebo v léčení. Nebo by mohla přijít zkontrolovat dodržování §4, a v tom případě je důkazní břemeno na tobě.

  Myslím.

 • 42. Lenulka

  bojím...

  15:44 - 22. 11. 2012

  no tak jediné čeho se bojím je vychtralých podkovářů v okolí - že budou prudit ať si nechám kopyta udělat u něj nebo mě práskne...
  Pravda je že opravdu netuším kolik místních kovářů má "papíry"...

 • 43. ppindian

  re: bojím...

  15:54 - 22. 11. 2012

  Toho bych se nebál, do takového rizika, že na sebe tímhle způsobem upozorní, nepůjde ani jeden.

 • 44. neugo

  úředníci

  20:41 - 22. 11. 2012

  Chtěl bych požádat úředníky z příslušného ministerstva, aby laskavě vydali zákon jak má vypadat toaletní papír, protože jsem přesvědčen, že nynější benevolentní legislativa v tomto směru zapříčiňuje týrání .....
  Teď sranda bokem. Je myslím nad míru jasné, že každý zákon, který tato vláda (i vlády minulé) vydala, byl vydán za účelem zvýhodnění jisté skupiny lidí, která z toho má profitovat.
  Pokud mě nikdo nechytí při činu, nemáme se o čem bavit.

 • 45. kacka46

  PRO VŠECHNY

  20:56 - 22. 11. 2012

  Uvědomte si, že zákon na ochranu zvířat proti týrání je tu pro všechna zvířata (ne jenom pro koně). KRVAVÝMI ZÁKROKY jsou míněny spíše úkony běžně prováděné u jiných zvířat - například kastrace prasat, špípání ocásků, rozříznutí abscesu atd. nezpůsobilými osobami. Je to tak proto, aby kdejaký Franta, kterému se osprasila prasnice nemohl selata vykastrovat sám. Nebo Pepa vidí, že kráva má někde bouli, tak to rozřízne, doktor to taky tak dělá. A případy podobné. Netýká se to jen kopyt, či řezání kopyt do krve.

 • 46. neugo

  Krvavé zákroky

  21:36 - 22. 11. 2012

  Reaguje na 45.

  Asi by stálo za to přečíst celou diskusi před Vaším příspěvkem.

 • 47. alenam

  PETICE

  07:03 - 23. 11. 2012

  Našel by se zde právník, který by pomohl definovat petici proti zásahům do práv majitele, která jsou limitována tímto zákonem? Petice by měla znít ve smyslu: neinvazivní úpravy přerostlé rohoviny nejsou týráním, ale běžnou hygienou... a distancování se od Strasser.

 • 48. Tomáš Langer

  Chytrý tah - nebo hloupé spekulace?

  08:10 - 23. 11. 2012

  Reaguje na 20.

  Katko, Jájo,
  považujete samy sebe za novinářky? Jako kmenové redaktorky Equichanelu vás takto veřejnost posuzuje. Pak byste se měly aspoň trochu řídit novinářskou etikou.
  http://syndikat-novinaru.cz/1/5/36/etika/eticky-kodex
  Hned bod 1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, uvádí
  a) zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je doprovodit nezbytnými výhradami,
  b) respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro něj může mít, vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu, i přes překážky,
  c) dbát na rozlišování faktů od osobních názorů,

  Poslední odstavec článku a vaše příspěvky v diskuzi jsou všechno, jenom ne objektivní a nestranné. Důkazy nejsou předvedeny žádné, jen spekulace, namířené (již dlouhodobě) vůči jedné osobě. Uvědomujete si vůbec, že se pravděpodobně dopouštíte pomluvy, že tato vaše dlouhodobá snaha je viditelně dokumentována již nejméně rok zejména zde na Equichannelu (a v archivech Google) a že podle § 206 odst. 1 trestního zákona postačuje existence nepřímého úmyslu???

  Když už sis Katko byla na ministerstvu zjišťovat informace, nebyl by asi problém zjistit, která skupina připravovala pro ministerstvo text nového zákona. Pokud bys to zjistila, nenapsala bys poslední odstavec, ani Jája by nenapsala svoje spekulace.

  To, že paragraf 4 nového zákona Bendlovi, jakožto majiteli koní, utekl je smutné. Smutnější ovšem je, že tento paragraf někdo dokázal připravit a bez konzultace s koňáckou veřejností jej za zády všech, do zákona protlačit. Z dokumentů, odkazovaných Katkou vyplývá, že k tvorbě a projednávání nového zákona byly přizvány chovatelské svazy. Tady je tedy třeba hledat toho, kdo se o tuto prekérní situaci postaral. Jája má pravdu - toto musel vymyslet někdo z nás koňáků.

  Jeden dohad můžu uvést na pravou míru hned. Na přípravě nového zákona se nepodílel nikdo z těch, kdo v ČR reprezentují MVDr. Strasser - nejsou představiteli chovatelských svazů. Naopak jejich snaha uvést kopytářství po stránce kvalifikací na rovnou úroveň s podkovářstvím byla představiteli chovatelských svazů opakovaně shozena ze stolu. Ano, těmi chovatelskými svazy, které se na přípravě nového zákona podílely.
  Bohužel novinářská práce Equichannelu není nestranná a je zřetelně ovlivněná úspěchem jedné výukové metody, kterou se tady snažíte zostudit už přes 3 roky. Nebudu spekulovat proč, to si zodpovězte samy.
  http://sux.cz/cffd

 • 49. atik

  ja bych se tohoto § zas az tak nebala

  08:29 - 23. 11. 2012

  "úpravu kopyt a podkovářské úkony" - úprava kopyt je podle mě kompletni zmena stavu kopyta, jak jinak chcete ka kopyte poznat upravu? Za hodinu po strouhani vypada rohovina uplne jinak, i pripadne krvaceni nebo otlak se uz nepozna. Pozna se akorat zmena tvaru, ale jak chcete dokazovat v dukaznim rizeni zmenu tvaru? Musite mit presny dukaz pred a po ukonu. Navic, kopyto meni tvar samo dle povrchu. Tady jde spise o to, aby se zamezilo amaterum typu Vydra, kteri si delali co chteli a nebyla pravni moc je zastavit. Znala jsem cloveka, ktery se jako samouk ucil na vlastnim koni, jak se ma nabit podkova, kobylu nekolikrat zakul. Pokud chovatel nebo majitel provede beznou upravu kopyte behem navstev kovare, tak se nic nestane. Stejne tak, kdyz si kun treba provede step na kopyte a chovatel pouzije raspli a kopytni nuz. Navic, aby se dalo tyrani dokazat, musel by inspektor behat za kazdym chovatelem kone a koukat se mu na ruce. A to neni mozne :) Nevidim nic spatneho na tom, ze tady bude konecne v tomto poradek. Tech rychlokvasek s umyslem superkseftu jsem mela kolem sebe uz dost a kulhajicich koni taky.

 • 50. atik

  zbytecna hysterie

  08:49 - 23. 11. 2012

  Narychlo jsem precetla prispevky nade mnou. Pockame, co presne napise provadeci predpis k danemu zakonu. Pokud by vznikl spor, rozhodl by az soudce, jaky je presny vyklad. A uz vidim, jak jde pred soud spor o uraspolavy odstep na kopyte s celou fotodokumentaci a podklady :D Vyklad pravniku se muze lisit. Ja bych se tohoto § tak nebala. Aby byl bezny chovatel postihnutelny za tyrani kone, muselo by byt presne stanoveno, co je to uprava kopyt - presna hranice, kdy uz je to tyrani a hlavne mu dokazat, ze to zvire tyral. U "podkovarskych ukonu" je to jasne, tam je to bez diskuze. Podkova je dukaz. Staci, kdyz budu mit smluvne kovare, ktery aspon jednou za rok prijede kopyta zkontrolovat. Pochybuju, ze kovar bude udavat sve vlastni klienty, to by okamzite skoncil, u me teda urcite. Sama si delam kopyta u sve kobyly, mam i kvalitniho smluvniho kovare, ktery mi prijede prohlednout kopyto nekolikrat do roka a probereme stav.
  Nejake petice za prava majitelu je nesmysl, tady se do prav nezasahuje. To by tam bylo napsano " za tyrani se povazuje jakykoli zasah do kopyta, pokud neni provaden osobou odborne zpusobilou"

 • 51. Katka K.

  2 Tomáš

  09:42 - 23. 11. 2012

  Reaguje na 48.

  Žádný tebou uvedený bod jsme nepřekročily.
  Předpokládám, že poslední odstavec je Novela, která je schválena...
  Samozřejmě že jsou zveřejněny jen informace, jejichž původ je znám, ovšem dotyčný si výslovně nepřál být jmenován a nepřál si ani zveřejnit více informací. Je rozdíl zdroj neověřený a zdroj neoficiální. Z jakého důvodu mají všichni z okolí ministra z něj takový strach, že se bojí informovat i o věci, která všechny potěší, na to se musíš zeptat tam.

  Nikdo pana ministra neviní z toho, že se na přípravě podílel - pouze že o ní, stejně jako pánové Vydra a Mádr, věděl a nic proti ní neudělal (vyjma snahy přihřát si polívčičku). I tuto informaci mám podloženou. Kdo za tím stojí, je myslím zcela zjevné v tom odstavci o tom, komu to prospěje. Samozřejmě že podkovářům v čele s ŽSP, kteří si namastí kapsy pohodlněji pořádáním kurzů (a určitě i nějaká ta dotace bude) než tvrdou dřinou kolem kopyt - je to jasně patrné z dokumentů, na které článek odkazuje (jak koneckonců sám uvádíš). Neboj se, že se nebudeme snažit proti tomu hledat cesty. Připravujeme další článek o kvalifikacích, kde se budeme (na četné dotazy) vysvětlit, jak je možné kvalifikaci získat jinými způsoby, k tomu ale potřebujeme vyjádření právníka, živnostenského úřadu, aj. to nebude hned.

  A moje osobní vsuvka (nemluvím teď za redakci): všichni víme, že strasserovci a vinčálkovci se rvou o koryto. Obě skupiny se ohánějí zájmy koní a jedinou správnou cestou a obě mají na svém koně jak koně, kterým bylo pomoženo, tak koně, které zničili (netroufám si posuzovat, kdo víc). V tomhle boji nejde navzdory hezkým řečem primárně o koně ani jedněm z nich, v tomto směru si opravdu nedělám iluze. Jakkoli tomu nebudeš věřit, nestraním ani jedné z těch skupin a házím je do jednoho pytle. Za sebe si přeju jen to, aby každý měl možnost volby hledat pro svého koně tu nejlepší péči, ale zároveň aby byly ošetřené extrémní případy, kdy už zvíře trpí. Bohužel právě tu možnost volby by nám nejraději obě skupiny sebraly za účelem svého obohacení.

 • 52. Katka K.

  2Alenam

  09:45 - 23. 11. 2012

  Dobrý nápad. Znám Markétu Písaříkovou, nasměruji ji na tuto diskuzi.

 • 53. ppindian

  Na Tomáše

  10:06 - 23. 11. 2012

  Reaguje na 48.

  Vzhledem k větě, citace:

  "Jeden dohad můžu uvést na pravou míru hned. Na přípravě nového zákona se nepodílel nikdo z těch, kdo v ČR reprezentují MVDr. Strasser - nejsou představiteli chovatelských svazů. Naopak jejich snaha uvést kopytářství po stránce kvalifikací na rovnou úroveň s podkovářstvím byla představiteli chovatelských svazů opakovaně shozena ze stolu. Ano, těmi chovatelskými svazy, které se na přípravě nového zákona podílely."

  dovozuji že víš kdo konkrétně se na připravě nového zákona podílel. Tak sem s tím. Když už bude taková informace, třeba se podaří vyhmátnout nějakýho toho korupčníka nebo podivnýho lobistu.
  Tak na co čekáš?

 • 54. Vap

  ...

  14:14 - 23. 11. 2012

  nečetla jsem vše detailně, tak se možná budu opakovat. Je mi srdečně jedno kdo a za jakým účelem novelu prosdil, ale z mého pohledu je tento zákon naprosto absurdní. Nejsou schopni ošéfovat skutečné jednoznačné týrání vychrtlích a zubožených koní a pouští se do něčeho naprosto neprokazatelného...Zákon mi neukládá povinnost kopyta upravovat, takže z toho by se dalo usuzovat, že pakliže kopyta neupravuju=netýrám, zákon neporušuju (už jenom toto je dost na hlavu), zrovna tak neukládá časový rozsah, kdyby k úpravám mělo docházet.. A to hlavní, pokud nebudu vyfocena/natočena při činu (s nářadím a koňskou nohou v rukách) jak mi prokážou, že jsem úravy skutečně dělala já? Že jsem tomu byla přítomna? atd. To, že je kůň můj neznamená, že musím mít povinost mít nad ním dohled, resp. stačí, že mu platím ustájení (trénink, výcvik....), víc mě zajímat v podstatě nemusí....A co třeba toto: na hranice se Slovenskem to mám asi hoďku možná víc po kopytě, můžu si vzít do batohu nářadí, udělat si procházku, metr za hranicí kopyta upravit a vrátit se domů? Tím zákon neporuším, ale pochybuju, že to bude prokazatelné...Pokud někdo tento zákon bude dodržovat, bude to zase a jen na úkor koní, protože krize je všude a lidi nemají peníze nazbyt, takže pokud koni neupraví kopyta sami, neupraví jím je nejspíš nikdo...

 • 55. pepik

  Konec neodborným úpravám kopyt

  18:22 - 23. 11. 2012

  Vážení, přečetl jsem si celou diskuzi, kterou tady vedete. Dostalo se Vám do rukou téma, které určitou skupinu lidí uvádí v neklid a velká podezření. Píše se tady o někom, kdo z toho bude mít prospěch a namastí si kapsu. To jsou dost odvážná tvrzení. Ovšem všechno jsou to jen dohady a nic konkrétního. Proč? Proč paní Lipinská nebo ostatní zde diskutující nevyzvete veřejně ty, o kterých si myslíte, že v tom mají prsty a všechno si vymysleli ve svůj prospěch k veřejnému vysvětlení celé této záležitosti, která Vás tak trápí. Domnívám se, že by to pro Vás neměl být žádný problém a spekulacím a následným podezřením by se měl už jednou pro vždy udělat konec. Rochovanský Josef

 • 56. Katka K.

  Re:

  19:21 - 23. 11. 2012

  Reaguje na 55.

  Vzhledem k tomu, že adresujete dotaz přímo mně, odpovím sama za sebe jako za diskutující, nebudu mluvit za redakci a dovolím si být zcela upřímná (i když se to nevyplácí:).
  Přemýšlela jsem nad tím pane Rochovanský několik dnů a několikrát jsem držela v ruce telefon. Jenže já teď už nic slyšet nechci. Ne od někoho, komu už nevěřím ani pozdrav. V době, kdy se tato novela řešila, jsem s dotyčnými byla v kontaktu a diskutovali jsme o problému úpravy kopyt. Příležitost k diskuzi i o tomto byla, ovšem samozřejmě si dali pozor, aby se o chystané změně nikdo nedozvěděl. To je podle vás férové jednání? Proč to neřešili tehdy, kdy ještě bylo co řešit? Dalo se o věci diskutovat, daly se hledat nějaké cesty (moci změnit zákon je úžaasná věc), namísto toho se pěkně potichoučku rozhodlo něco o nás bez nás. Skutečně jsou všichni majitelé nesvéprávní a nemají co mluvit do úprav kopyt svých koní? Ve finále jsou to vždy oni, kteří jsou za koně zodpovědní! Myslete si o mně, co chcete, ale pro mě je teď už na vysvětlování pozdě, tito lidé v mých očích klesli hodně hluboko a opravdu nemám potřebu je kontaktovat a ptát se TEĎ po vysvětlení.

  Ale znovu říkám, že prezentuji svůj osobní postoj, to, zda někoho vyzve Equichannel (nebo dá prostor k vyjádření) je plně v rukách vydavatelky.

 • 57. Tomáš Langer

  Neveřím ani pozdrav...

  19:52 - 23. 11. 2012

  Katko,

  a přemýšlela jsi někdy nad tím, kolika lidem jsi svými emotivními články a diskuzními příspěvky už natolik otrávila život, že oni zas nevěří ani pozdrav tobě (a taky Jáje)?

  Proč to vypadá, že máš pravdu vždycky jenom ty a nikdo jiný? Proč když se někdo ozve, dozví se jen další neurčité obviňování?
  Vyhlašujete nutnost sjednocení, ale samy koňáky už hezkou řádku měsíců rozeštváváte. Jak vám máme to vaše spravedlivé zaujetí věřit?

 • 58. Tomáš Langer

  Neveřím ani pozdrav...

  19:52 - 23. 11. 2012

  Katko,

  a přemýšlela jsi někdy nad tím, kolika lidem jsi svými emotivními články a diskuzními příspěvky už natolik otrávila život, že oni zas nevěří ani pozdrav tobě (a taky Jáje)?

  Proč to vypadá, že máš pravdu vždycky jenom ty a nikdo jiný? Proč když se někdo ozve, dozví se jen další neurčité obviňování?
  Vyhlašujete nutnost sjednocení, ale samy koňáky už hezkou řádku měsíců rozeštváváte. Jak vám máme to vaše spravedlivé zaujetí věřit?

 • 59. ppindian

  Re: Tomáš

  20:09 - 23. 11. 2012

  Reaguje na 58.

  Tomáši, ale ono na těch postech nejsou proto aby se nechali otrávit. Oni tam jsou pouze a výhradně proto, aby pracovali pro kohokoliv v této zemi, nikoliv jenom pro sebe nebo svoje kámoše.

 • 60. ppindian

  Re: pan Rochovanský

  20:10 - 23. 11. 2012

  Reaguje na 55.

  Pane Rochovanský, opravdu si myslíte, že s osobami které jsou v současné době na rozhodujících a ovlivňujících postech vytvářejících legislativu lze vést konstruktivní debatu? Pokud ano, jste dosti naivní. Zkoušel jsem to. A zjistil jsem, že například pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu jsou psány na poslední chvíli rukou na umaštěný papír bez jakéhokoliv zdůvodnění, že při pokusu o získání informací podle zákona 106 narazíte na aroganci a snahu převést zdroj dat pod jiný status aby informace zákonu 106 nepodléhaly, případně narazíte na okázalou ignoranci. A když náhodou hrozí nebezpečí, využijí tito lidé nějaké ustanovení nějakého předpisu, aby potřebné informace vůbec nebyly protokolovány.
  Můj osobní dojem je, že politika je v tomto stádě pouze prostředek jak se napakovat. Politika v tomto státě rozhodně není veřejná služba. Ostatně úroveň české státní správy byla v posledním roce ohodnocena i rozličnými institucemi EU, a to extrémně negativně. Z toho usuzuji, že toto není jenom můj osobní dojem, ale že to je fakt.
  Pokud znáte procesní a formální postupy jak jednat se stáními institucemi, karierními úředníky a volenými zástupci tak, aby bylo garančně dosaženo požadovaných cílů v rozsahu umožněném platnou legislativou, úpěnlivě Vás žádám o zorganizování a lektorování kurzů na toto téma. Vůbec nepochybuji, jejich kapacita bude naprosto beznadějně vyčerpána na několik let dopředu.

 • 61. Tomáš Langer

  Posty

  20:22 - 23. 11. 2012

  Reaguje na 59.

  Indiáne, na jakým postu je Václav Vydra? Já nemluvím o Bendlovi, já mluvím o zášti místní redakce vůči Vydrovi a potažmo o Strasser výuce.
  Tady je naopak jasný střet zájmů na straně redakce. Viz http://sux.cz/cffd
  Někdo má zlost, že je výukový systém Strasser životaschopný, přestože si za výuku žádá nemalé peníze, přestože nebere na výuku dotace jako třeba Europodkovář. Proč na ty kurzy lidi pořád chodí, když je podle Equichannelu ta Strasser taaak strašná?

 • 62. Katka K.

  Re: Posty

  20:37 - 23. 11. 2012

  Tomáši redakce? Toto jsou Domčiny soukromé aktivity (a nemyslím, že by se jednalo o střet zájmů). Jsem zvědavá, jaké objevíš moje zájmy, ale máš pravdu, mám zlost, když vidím zbytečně kulhavé koně (ale nebýt snahy o kvalifikace a nucení Strasser trimu jako jediné bosé metody, nikdy bych se do toho nezapojila).
  Jistě, je spousta lidí, kteří mě nemusí a naopak je spousta lidí, kteří mě mají rádi, ale takový osud má každý, kdo se nebojí říct svůj názor. A pozor, mluvila jsem o sjednocení bez extrémních přístupů, jako je Strasser.

 • 63. Tomáš Langer

  Re: posty

  20:51 - 23. 11. 2012

  Reaguje na 62.

  Katko, bohužel nelze odlišit Katku koňačku od Katky redaktorky (ani Jáju od Jáji).
  Princip je v tom, že Strasser metoda je neoblíbená pouze v Equichannelu, mimo něj kupodivu jde život jinou cestou.
  Když někdo osočí Vydru z toho, že mu jde o byznys, měl by si nejdřív zjistit, že Vydra až dosud svoje Strasser aktivity dotoval z toho, co vydělá jako herec. Nemusím milovat Vydru jako herce, abych pochopil a akceptoval, že si na to dokáže vydělat.
  Tady je zjevný rozdíl od té druhé zde napadené strany, která ve svých byznys plánech s dotacemi přímo počítá a zřejmě si nedovede představit, co s jejich systémem výuky udělá postupné ořezávání dotací. Možná se pak dostanou s cenou kurzu na podobnou sumu, jako platí studenti u Strasser. Je zvláštní, že do toho Equichannel nijak neřeže.
  Jednoduše řečeno Vydra ani Strasser nemají zájem na omezování konkurence v kopytářské výuce, mají žáků dost i bez toho.
  Snažit se o vyřazení Strasser z diskuze o sjednocení nemůže fungovat. To je konfrontační přístup a nikoliv sjednocování. Zášť a závist v procesu sjednocování prostě nemá místo.

 • 64. sisi58

  metoda Strasser

  21:07 - 23. 11. 2012

  Reaguje na 61.

  Můj názor na jakoukoliv metodu úpavy kopyt je ten, že je buď dobrá a to hlavně a jedině pro koně a nebo špatná.
  Protože kůň, který nemůže běhat je snadný úlovek pro predátory. Kůň neví, že už tu žádní jiní predátoři než člověk nejsou, a tudíž je podle mě, těžce stresovaný, pokud nemůže utíkat před nebezpečím. A to po úpravách některými "odborníky" tedy opravdu nemůže. Samozřejmě je řeč o konících se zdravými kopyty.

 • 65. hájovák

  podkování

  21:20 - 23. 11. 2012

  Všem přeji pěkný den, asi jsou naše reakce na změnu zákona o podkování zbytečné. Ale pokud to projde tak bude tak polovina podkovářů bez práce a tisíce koní bude trpět protože se i ten dobrej podkovář bude bát koně strouhat nebo kovat , aby ho někdo neudal. Copak nestačí 20 let praxe potvrzené školení a semináře a na základě toho vystavený živnostenský list na podkovářské práce ????? je to jako v kocourkově. Nebo záruka odborného mistra či ukázkové podkování nebo nějaká kontrola stáje kterou kovář dělá a zda jsou majitelé i koně spokojeni ??? Je mi líto lidí co neseženou po novém roce podkováře a víc je mi líto koní , které pak bude nějak dělat majitel když nesežene dobrého kvalifikovaného podkováře. A koně budou mít lyže a olámanou rohovinu , že to bude v takovém stavu , že nebudou chodit a doktoři budou mít víc práce řešit kulhající koně. A taky si myslím , že to i zvedne zbytečně ceny za službu.

 • 66. ppindian

  ReL Posty

  21:34 - 23. 11. 2012

  Reaguje na 61.

  Tomáši, odpověz si na otázku, proč lidi berou drogy. A budeš mít rámec odpovědi na otázku proč lidi chodí na kurzy strasser. To někal lidi chodí, není zhusta dáno kvalitou, nýbrž marketingem.

  A samozřejmě že lze oddělit Katku redaktorku od Katky koňařky, nebo kohokoliv jiného. Pokud potřebuješ důkaz, zeptej se pana Bendla, jednoznačně to odpoví že jeho aktivity kolem jeho koní nemají žádnou souvislost s jeho aktiv itami na MZE.
  Kdy se ho jdeš zeptat?

  Jo a Vydra a post? Nemusí být na postu aby kvůli němu poslanec Papež a Luška podali pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, Mrkni na web PSP, tam to všechno najdeš.

 • 67. Tomáš Langer

  Drogy

  22:25 - 23. 11. 2012

  Hele, indiáne, nebereš drogy spíš ty? Ptal seš aspoň jednoho studenta Strasser, proč se na studium přihlásil? Kvůli marketingu těžko. On skoro zádný není. Pokud se za nej nepovažují výpady zde na Equichannelu, po kterých se pravidelne zvedá zájem lidí o účast na základních kurzech ;-). Kvůli výhodné cene taky ne, dražší vzdělaní v ortopedii kopyt asi u nás není. Nakonec vylučovací metodou dojdeš k tomu, že lidi prostě ve studiu nalézají systém vzdélávání, který v této šíři a hloubce znalostí nikdo nenabízí.
  A vo tom to je.

 • 68. HelaS

  Vo tom to není

  22:40 - 23. 11. 2012

  Reaguje na 67.

  myslím. je to vo tom, že frekventanti Strasser jsou nepochopeni, a nepochiopeni i zůstanou, a EQ bude podle všeho i následně tesat a prudit - dokud se mezi strasserovci neobjeví jeden odvážný, který místo okecávání doloží kazuistiku kopyt kterého koně s takto upravovanými kopyty.
  Kolikrát tenhle požadavek padl?
  Pokud strasserovci trvdí, že něco objevili, fajn... nejsou první ani poslední. Všichni průkopníci nových poznatků se přece potkávali s nepochopením (a věru o hodně silnějším, než kritika na netu).
  Nakonec ale vždy zvítězil exaktně podaný důkaz.
  Vždy.
  Bez toho to holt nejde.
  Pro mne, jako externího pozorovatele věci, je tahle metoda tudíž někde v oblasti slohového cvičení, event,. projevu malého dítěte, vzteky dupajícího na pískovišti - "je to tak, tak, TAK!!"
  A - jedním z nejhorších výchovných prostředků, když už jsem u těch dětí, je výrok rodiče na dotaz "Proč?" - "Protože to říkám."

  Takto totiž - inu, nabídka instantních znalostí v jakémkoli oboru může být pro jisté skupiny fandů téhož oboru po určitý čas lákavá.

  Důkaz!!! Proč není? Co je jednodušší, pokud metoda funguje?

 • 69. Filip Tesař

  K metodě Strasser

  07:32 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 57.

  Nedá mi to, abych sem nepřekopíroval svou reakci na jeden z předchozích článků, který - jako mnoho přispěvků jiných v podobném duchu zůstal bez odezvy. Zkrátka, stoupenci Strasser na mne dělají dojem, že emotivně protestují proti (prý nespravedlivé, zaujaté) kritice, ale když by se mohli k nějaké kritice vyjádřit věcně, kde nic tu nic - akorát, že všechno je ve skriptech pí Strasser, nebo že to zájemci zjistí na kursu. Zajímalo by mne i jen stručné vyjádření k následujícímu, klidně na e-mail.

  \"Z čeho jsem si na metodu Strasser, na pana Vydru ve spojení s ní, a na celou debatu, spojenou mj. s Vydrovou klinikou udělal názor, bylo zejména toto:
  1. Dotace na kliniku prostřednictvím „porcování medvěda“, tj. nesystémové dotace přihrané poslancem. Byla tu spousta pochybných případů dotací, které směřovaly kamsi ke kamarádům, spolustraníkům apod., přičemž jsem nezaznamenal, že by se některý poslanec přihlásil v případě boty k tomu, že dotaci navrhl. Celá tahle věc je pro mne očividně tak nechutně prolezlá klientelismem, že je pro mne pochybné žádat takto o peníze už z principu, ale budiž. Udělat to ale (podle všeho) ústně, tak, že se to na výboru projednává jako ručně psaná poznámka na kusu papíru, je pro mne neslušným zneužitím známosti, osobní popularity nebo obojího. Bez ohledu na dobré úmysly. Vyvstává to zvláště v kontrastu s úsilím, jaké vyžaduje zpracování jakéhokoli kvalitního projektu, který uspěje v transparentní soutěži.
  2. Hiltrud Strasser, kteoru pan Vydra vyzdvihuje jako odbornici na koně (přičemž jedním dechem tvrdí, že v ČR žádného odborníka na koně nezná), publikovala pár článků v třetiřadých odborných časopisech (tj. národních německých). V nich uvádí řadu údajů bez odkazu na zdroje a předkládá řadu tvrzení, aniž dokládá postup, jak k nim dospěla. Totéž platí o jejích knižních publikacích. Citována jinými odborníky s výjimkou dr. Cooka je minimálně.
  V tomto kontextu jsem si všiml některých jejích tvrzení, stojících v protikladu k tomu, co tvrdí jiní, kteří to dokáží pro mne věrohodně doložit:
  - kopyto jako krevní pumpa;
  - bohatá pastva nemá vliv na zdraví kopyt
  - máčení zvyšuje vlhkost kopyta.
  Dále tvrzení, že kopyto slouží jako hmatový orgán, což věrohodně nedokládá.
  V tomto kontextu jsou pro mne také nesmírně naivní výroky pana Vydry o tom, že odpůrci metody nechtějí zahodit 30 let svojí práce. Totéž by se dalo obrátit směrem k paní Strasser či panu Vydrovi – nechtějí zahodit léta práce, třebaže se v nebezpečné míře opírají prostě o víru. Pan Vydra přirovnával spor o metodu ke Galileovi. Právě proto, že se pan Vydra tolik opírá o víru oproti věcným argumentům, stojí pro mne spíš stojí na straně tehdejší církve než Galileiho, za kterým stála systematická pozorování a transparentní výpočty.
  Tím spíše na mne potom působí nedůvěryhodně rétorika většiny zdejších stoupenců metody Strasser, která nebývá příliš věcná, zato o to útočnější, nebo naopak obranná až nádechem mučednictví. Pokud se snaží argumentovat věcně, všiml jsem si i jako laik závažných mezer v argumentaci (např. absces coby projev hojivého procesu).
  3. Slabý teoretický základ provází i zčásti dosti sporná praxe. Kopytářské zásady dvou lidí, kteří byli či jsou zřejmě H. Strasser při šíření její metody v ČR nejbližší, pánů Blechy a Vydry, po sobě zanechaly koně, který očividně nebylo/není do skoku (v prvním případě vycházím ze svědectví uveřejněných na eqch, ve druhém z televizních záběrů). Nezaznamenal jsem přitom, že by byla prokázána spojitost s předchozím okováním. Předpovědi o zlepšení v budoucnu se, jak se zdá, opírá opět o víru, ne např. o srovnání s nějakou kazuistikou. Pokud existuje, proč se nezveřejní, proč se na ni neodkazuje?\"

 • 70. ppindian

  re: drogy

  08:50 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 67.

  Tomáši, pokud chceš vést rozumnou debatu, nepoužívej osobní invektivy. Tím degraduješ sebe i tebou obhajované názory.

  Podle mého osobního názoru, je se do kurzu strasser přihlásit a vydržet v něm organizačně jednodušší než řádné studium třeba na CZU nebo na nějaké střední škole nebo oboru. Tam, na rozdíl od kurzu strasser vyžadují pravidelnou a kontrolovanou dovházku. To třeba může být důvod.

  Ovšem to nic nevypovídá o kvalitě metody, výuky a znalostech. Nepochybně se u strasserovcu naučí držet kopyto, držet kopyťák a rašpli. Zda se ale naučí strouhat je otázka.
  V tomto případě by to chtělo to co chtěla HelaS. A třeba i nějaký pozitivní odborný posudek. Zatím jsou k dispozici pouze ty negativní.

  Ale mrkněte se kam se dabata dostala. Od zákonné povinnosti po novele zákona a těm, komu tato uprava měla nejspíš prospět :-)

 • 71. vladka

  drogy a sektářství

  09:28 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 67.

  Tomáši a ty ses ptal, proč k Vydrovi chodí holčičky na kurzy? Drogy a sekty mají k sobě hodně blízko - vytvářejí okruh lidí se stejnými zájmy, kteří věří - nikoli znají. A vůdci sekty říkají "věřte", bez předkládání jakýchkoli důkazů.

  O Strasser metodu jsem se zajímala již v roce 2002, komunikovala s V. Vydrou. Chtěla jsem koně naboso a chtěla jsem k tomu maximum informací. Nicméně jsem chtěla vysvětlení, podklady na úrovni - tzn. tvrzení podložená výzkumy na reprezentativním vzorku koní, s jasně dokladovatelnými výsledky. Nic takového neexistovalo a bohužel neexistuje doteď. Do spousty sekt vstupuje spousta lidí - prostě jim něco v životě chybí, co jim ta sekta nabízí. Vstupují tam v dobré víře, často končí opravdu nepěkně. Sekty jsou nástrojem k ovládnutí a vydírání lidí, alespoň ve své valné většině. Velmi hezká paralela k Strasser, akorát tam to odnášejí koně a ne lidé.

  Jediné, co je na té metodě opravdu dobré je to, že spojuje zdraví koně s jeho managementem a preferuje pastevní odchov. Jenže v tom není unikátní, na to člověku stačí zdravý selský rozum.

  Zájmové skupiny fungují v celém našem politickém systému a vytvářejí nátlak na ty, kteří tvoří zákony. Někde jsou to např. výrobní/profesní svazy, jinde kamarádi ze sportovního klubu, a nebo kamarádi, kteří si potřebují přivydělat. Pak vznikají návrhy na umaštěném papíru z místní kantýny a spousta nesmyslných zákonů či rozdělení státního rozpočtu. Pokud bychom se dostali k projektům, které vznikly díky "porcování medvěda", a znali zákulisí jednotlivých firem, které je prováděly, tak bychom se velmi divili.

 • 72. blanka

  Nerozumim

  10:50 - 24. 11. 2012

  Proc se debata opet staci ke Strasser, kdyz tento chytry zakon ma ocividne na svedomi nekdo uplne jiny? A proc se delaji takove tajnosti se zverejnenim jmen tech vytecniku, kdyz v jinych pripadech redakce EQ nema problem zverejnovat i polopravdy?

 • 73. Tomáš Langer

  Re: drogy

  12:12 - 24. 11. 2012

  Tož indiáne, jestli jsi napsal toto:
  "Tomáši, odpověz si na otázku, proč lidi berou drogy. A budeš mít rámec odpovědi na otázku proč lidi chodí na kurzy strasser. To někal lidi chodí, není zhusta dáno kvalitou, nýbrž marketingem. ",
  tak jakou jsi asi očekával reakci? Když chceš dělat ze Strasser studentů zdrogovanou bandu, tak asi nebudu reagovat jako hodný hošík z lepší rodiny.

  Když útočíš, musíš čekat odvetu. Anebo se příště chovej slušně a já se budu chovat stejně.

 • 74. Tomáš Langer

  Té: Blanka

  12:14 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 72.

  Blanko, mas pravdu, končím s odbočkami mimo téma.
  Teď je na Katce, aby podala důkazy svých tvrzení v článku.
  Tomáš

 • 75. Filip Tesař

  Proč Strasser?

  12:23 - 24. 11. 2012

  Debata se stáčí ke Strasser metodě, protože její stoupenec tu obvinil Equichannel z toho, že útoky na tuto metodu rozeštvaly koňáky, což v důsledku současnou situaci způsobilo.

  Ale je fakt, že je možná lepší jeho výpady ignorovat, zvlášť když se snaží umlčet kritiku (proti níž zatím nebyl schopen věcných argumentů) máváním paragrafy.

 • 76. terezka

  add Nerozumim. Neboj, oni taky ne.

  12:26 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 72.

  Je prece mnohem snazsi strefovat se do vinika, ktereho jsme si uz davno nasli a jasne si ho oznacili jako nejhorsiho a vsehoschopneho. Lhostejno, je-li vubec obvineny pravem. Ale zaplat Buh za "novinarske" vyplody redakce EQ, jeste par dalsich a damy se zdiskredituji samy :-)
  A pro "Neverici Tomase", kteri stale jeste nenasli zadnou kazuistiku, i kdyz je jich internet plny - posledni knizka dr. Strasser o podotrochloze je nacpana priklady. A jestli si ti "Tomasove" mysli, ze jejich nazor je tak dulezity, aby zrovna je nekdo presvedcoval exaktnimi dukazy a zpracovanymi kasuistikami, tak se hluboce myli.
  Hodne zdaru vsem, at uz jim strouha kone kdokoli :-) T.

 • 77. ppindian

  Re: Tomáš

  12:56 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 73.

  Tomášo, ty máš podle mého soudu drobátko problém s vnímáním. Sice čteš, ale nevnímáš. To co jsem napsal byla vážně míněná otázka, na kterou jsi si neodpověděl, ale rovnou zaútočil. Na tu otázku ti vcelku odpověděla Vlaďka. Nedělám ze strasserovců nikoho. Dával jsem ti možnost získat důvodovou odpověď.

  Očekával jsem, že to promyslíš a řekneš mi proč se lidé hlásí ne kurz strasser. Místo toho jsi mi oznámil že jsem fěťák. Takže jsi zareagoval jako zatím vpodstatě každý strasserovec.

  Tedy jinak se pokusíme dobrat objektivních informací. Mám tři otázky:
  1. Požadují organizátoři strasser kurzů uvodní dotazník (je naprostým standardem)?
  2. Je v tomto dotazníku dotaz typu "Proč jste se rozhodl/a pro metodu starsser?" ?
  3. Jaké jsou odpovědi?

  Můžeš mi prosím na tyto otázky sehnat informace. Pro jednoduchost prosím bez plamenných projevů. Na otázky 1 a 2 stačí odpověď Ano/Ne, otázku zodpoví jednoduchá výčetová kontingenční tabulka.

  Snad se dobereme těch prokázaných kladů, místo napadaní.
  Děkuji

 • 78. ppindian

  Re: důkazy

  13:02 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 74.

  Tomáši, všechno co je v článku tvrzení (ve smyslu výrok) jsou ovedené odpazy na oficiální weby a zdroje. Co tam naklikáš to je k dispozici. Pokud tam něco nenajdeš, neobviňuj Eqch, nýbrž toho kdo má za povinnost tyto informace zveřejňovat, případně toho kdo je ke zveřejnění neposkytl.

  Úvahy a ostatní formy sdělení, které nejsou tvrzením, není nutno dokládat.

 • 79. Filip Tesař

  Ne, tak to není

  13:02 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 76.

  Nikdo se tu do nikoho nestrefoval, dokud Tomáš Langer neoznačil nepřímo za viníka nové právní úpravy (rozeštváváním koňáků) redakci Equichannelu. To mne nadzvedlo, protože u nás se vůdčí stoupenci Strasser metody snaží koňáky už po léta rozdělit tím, že věci staví tak, že buď je na jedné straně venkovní odchov a bosá kopyta upravovaná podle Strasser, na druhé boxy a kování a nic mezi tím. Obviňování redakce z trestného činu mi přišlo jako nehoráznost.

 • 80. ppindian

  re: add Nerozumim. Neboj, oni taky ne.

  13:04 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 76.

  Dej sem prosím odkazy na tu kazuistiku podle strasser. Pořád se o tom mluví a nic jsem neviděl. Když to tu bude, tak to může nějaký vet projít. Nebo se pletu?

 • 81. ppindian

  re:pomluva

  13:12 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 79.

  Snadná obrana, pokud Tomáš opravdu obvinil Eqch z trestného činu, nepochybně už vpodat trestní oznámení. Pokud tak neučinil, dopustil se sám trestného činu dopomáhání k trestému činu. A všuchni co to tu čtou jsou povinni podat na Tomáše oznámení (zatím né trestní) pro podezření ze spáchání trestného činu :-DD

  Nemyslím že Tomáš opravdu chtěl obvinit novináře z trestného činnu jen proto, že měl jiný názor na publikovaný text. Jistě mu to uklouzlo z klábosnice ve svatém rozhořčení.

  Učelem by přece mělo být právní a provozní prostředí, které bude vyhovovat majitelům koní a jejich koním.

 • 82. Filip Tesař

  Vadí mi manipulativní chování

  15:06 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 81.

  No, mě jsou strasserovci vcelku ukradení, asi bych je asi neházel dohromady do jednoho pytle. Co mi ale vadí konkrétně na Tomáši Langerovi zde, několika dalších stoupencích Strasser metody rovněž zde a na Václavu Vydrovi v médiích, je manipulativní způsob komunikace. Pravidelně se staví do ublíženecké pozice, zveličují a citově přibarvují kritická vyjádření druhé strany, a současně jedním dechem útočí na jiné. Podle mne se schválně stavějí do pozice nespravedlivě pronásledovaných, aby tak zakryli, že nedokáží argumentovat věcně a aby jejich útoky působily jako obrana. Můj názor, můj dojem.

 • 83. blanka

  re

  17:11 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 82.

  Filipe, a to, ze ve článku nepadla jmena lidi, kteří se o prosazeni změny zaslouzili, zato se tam sklonuje Vydra, Madr atd., to se ti zda v pořádku? To není manipulace? Nejsem příznivce strasserovcu, ale tohle mi přijde dost pres caru.

 • 84. Filip Tesař

  Vydra a Mádr

  17:33 - 24. 11. 2012

  V článku mělo být výslovně uvedeno, odkud pocházejí informace ze zákulisí, tj. že existuje neoficiální zdroj.

  Uvedení jmen Vydra a Mádr jsem vnímal jako odkaz na dřívější články týkající se jejich snahy dosáhnout uznání kvalifikace kopytář metodou Strasser, ale víceméně v celkovém kontextu článku jako okrajovou vsuvku. Můj celkový dojem byl, že článek se týká jiných a je také namířen proti jiným. A na základě dosavadních zkušeností s prací redakce (zdaleka ne jen v souvislosti s kopyty) předpokládám, že to určitě není na dané téma poslední slovo.

 • 85. ppindian

  re: Blanka

  17:38 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 83.

  Blanko, toto ale standardní postup. Ve článku jsou zmíněni pánove Vydra, Mádr a Bendl.
  Poslední proto, že je ministrem školství a mimo jiné jakmile se dostal do funkce, dostal pan Vydra dotaci de facto na statek (nebo činnost na něm provozovanou či plánovanou) na které měl v té době ministr Bendl ustájené koně (jeho vyjádření v mediiích že platí ustájení je mimo rozsah). Tito dva pánové jsou kamarádi, jak minist sám uvedl. Pan Vydra pořádá opulentní parfosní hony a oslavy vraha odlišných domorodých etnik pod záštitou pana ministra nebo s jeho účastí. Jenom pánové Vydra a Mádr, před tím co se za veselých vyjádření rozešli, plánovali do národní vzdělávací soustavy prosadit metodu strasser jako jedinou správnou. A teď se v zákoně objeví novelizovaný paragraf, který pravděpodobně někdo zapoměl zrušit.
  Na základě čeho si myslíš, že pánové Bend a Vydra nesjou, a pan Mádr dříve nebyli, ve spojení?

  Pokud se podíváš do každodenních komentářů v tisku například polickému nebo ekonomickému vývoji obecně, vždy jsou uvedena fakta, naprosto vždy jsou fakta dána do vzájemných souvislostí, a v 90 % jsou nastíněny možné další varianty buď k současnému nebo budoucímu předpokládánému stavu.
  Prostě starsserovci se vlastní aktivitou zviditelnili, jsou tedy viditelní, obzvláště v případě který s nimi souvisí.

 • 86. ppindian

  oprava

  17:39 - 24. 11. 2012

  Reaguje na 85.

  sorráč, ne školství, MZE :-)

 • 87. Tomáš Langer

  Oprava poblouzněného indiána

  10:03 - 25. 11. 2012

  Nemá smysl, Indiáne reagovat na celý tvůj příspěvek, ze kterého lze vyčíst především závist (opulentní parforsní hony, Custer jako vyhlazovatel národů - no asi jo, ale kdo byl potom Žižka, náš největší národní hrdina?).

  Raději zpět k tématu prosazování kvalifikace Kopytář. Jakou metodiku měli předkladatelé do návrhu kvalifikace dát? Existuje snad v ČR jiná vzdělávací metodika pro kopytáře, která má připravené osnovy? Ono je hezké teďka vyhlásít "Spojíme se a prosadíme kvalifikaci kopytář", jenže na to je potřeba mít připravenou spoustu dokumentů, které nikdo připravené neměl. Dokonce nikdo o kvalifikaci nestál, dokud si podkováři nezařídili tuhle formulaci do zákona.
  Kdyby dnes už existovala kvalifikace Kopytář, tento zákon by nevyvolal tolik potenciálních problémů, jako teď právě řešíme. Nezapomeňte, že na vystudování Podkováře musí člověk především zvládnout práci se žhavým železem - samotná ortopedie je tam až druhá v pořadí. Kolik ze zde přítomných dam je ochotných projít takovým náročným výcvikem? Naučit se vykovat podkovu, připálit ji na kopyto - a to jenom proto, aby si mohly v klidu strouhat svoje domácí koníčky?
  Naopak by pro ně bylo snadné udělat si kopytářský kurz, kde taková překážky z principu nejsou.

  To je přímý důsledek izolovanosti a rozhádanosti kopytářské komunity, kterou bohužel silně přiživuje náš nevětší koňácký server.

  Přeberte si to jak chcete a klidně dál nadávejte na Vydru a Strasser.

 • 88. Katka K.

  Kvalifikace kopytář

  10:55 - 25. 11. 2012

  Milý návrat k tématu.
  Když jsme byli osloveni dr. Mádrem kvůli podpoře této kvalifikace, nebyli jsme proti té myšlence. Naopak. Byli jsme ochotni pomoci, jak bylo v našich silách, za podmínky, že se neomezí pouze na učení Strasser. Koneckonců, odkaz na naše vyjádření je pod článkem. Byli jsme ovšem tvrdě odmítnuti, strasserovci trvali na svém monopolu. Naše nabídka včetně nějakých nápadů, protože jsme o tom tehdy dost diskutovali, platí komukoli, kdo je ochoten se do toho pustit. Se zbytkem tvého příspěvku plně souhlasím.

 • 89. ppindian

  re: tomáš

  12:15 - 25. 11. 2012

  Reaguje na 87.

  No a chceš říct se Custer nevyhlazoval indiány a hony pořádané Vydrou nejsou mimo finanční možnosti běžné populace? :-DD

  Ale zpátky k tématu ať se dobereme výsledku. Neodpověděl jsi mi na ty tři otázky. Znamená to snad že organizizátoři kurzů na tyto otázky neznají odpověď??

 • 90. blanka

  Tak jeste jednou

  13:15 - 25. 11. 2012

  Najde se tu odvazlivec, ktery napise, kdo stal za touto zmenou zakonna? Verejne, ne do emailu. Nebo EQ umi psat jen o tech, co se nemuzou branit?

 • 91. Katka K.

  2Blanka

  15:03 - 25. 11. 2012

  Reaguje na 90.

  Pročti si komentáře, napsala jsem to veřejně.

 • 92. blanka

  re

  17:25 - 25. 11. 2012

  Reaguje na 91.

  Konkrétní jména by nebyla? Díky

 • 93. Katka K.

  Re:

  18:02 - 25. 11. 2012

  Reaguje na 92.

  Nemáme důkaz, resp. zdroj, který by byl ochoten potvrdit jejich zveřejnění (podobně jako nový návrh), proto nepadla. Ale myslím, že jsou naprosto jasná a neoficiálním zdrojem je potvrzená mám.

 • 94. ppindian

  re: Blanka

  19:17 - 25. 11. 2012

  Reaguje na 93.

  Blanko no to je jednoduchý. Dotař se ministra zemědělství na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Jsem zvědav jak pořídíš. A klidně si troufnu na predikci na základě toho jak dotaz zformuluješ.

 • 95. blanka

  re

  19:48 - 25. 11. 2012

  Reaguje na 93.

  To je presne to, o cem mluvim. V jejich pripade se neoficialni zdroje a spekulace nepovazuji za verodny zdroj, funguje tu jakasi etika. Vydra, Bendl a Madr to stesti nemaji. Jakkoliv se neztotoznuji s wellfare Vydrovych koni, zarazi me, ze ke kazdemu se EQ chova jinak.
  Kazdopadne diky aspon za tu informaci, ze neco takoveho veslo v platnost. Tim padem se ze me a z mnoha mych pratel stavaji kriminalnici a bez EQ bych to mozna ani nevedela.

 • 96. Michaela Kubištová

  Nejčastější otázky a odpovědi k Novele zákona 246/1992 Sb., o ochraně proti týrání zvířat

  20:07 - 25. 11. 2012

  Reaguje na 95.

  Chov koní v České republice plní dnes velmi důležitou funkci z hlediska údržby krajiny a rozvoje venkova. Jeho využití se přesunulo do celospolečenské a kulturní sféry. Potřeba respektovat znalosti o welfare zvířat nabývá v dnešní společnosti důležitosti. Zákony na ochranu zvířat se celosvětově zdokonalují a vzdělávání včetně osvěty v tomto procesu hrají klíčovou roli.

  Welfare zvířat požaduje pro chovaná zvířata dosažení spokojenosti, pohody, komfortu a v případě chovu hospodářských zvířat, jímž kůň bezesporu je, i jejich užitkovost, což v případě chovu koní znamená především pohyb. Těžištěm praktického využití koně je fyzická síla poskytovaná v zájmu majitele nebo uživatele = výkonnost. Výkonnost koně je jeho hlavní užitkovou vlastností, čímž se jeho poslání od ostatních hospodářských zvířat (produkce mléka, masa apod.) výrazně liší. Pohybová soustava má zásadní význam pro využívání koní lidmi. Požadavky na pohyb se zvyšují a kopyta se tomu přizpůsobují. Rozhodující vliv na schopnost koně se pohybovat má především stav končetin. Staré přísloví “není koně bez kopyta” znovu a znovu dokonale vyjadřuje zkušenosti celých generací chovatelů koní.

  Koho má vlastně výše uvedený zákon chránit
  Veškerá diskuse, která se po uvedení zákona strhla, se bohužel pohybuje kolem ukřivděných majitelů a chovatelů koní, kteří si ošetřují kopyta koní sami, kolem kopytářů a podkovářů bez kvalifikace. Bohužel, jen velmi málokdo si doposud uvědomil, že zákon na ochranu zvířat a jeho nová úprava chrání především koně a odpovědné majitele před neodbornými zásahy z rukou nekvalifikovaných osob, kterým chybí potřebné vzdělání a zkušenosti. Zákon rozhodně nezakazuje majitelům koní rašplí srovnat oštípaný nosný okraj kopyta, či odříznout kopytním nožem odlupující se část rohového střelu. Měl by postihovat především osoby bez jakéhokoliv odborného vzdělání, které v úpravě a podkování kopyt vidí především byznys.

  Co jsou profesní kvalifikace
  Velmi zkráceně lze říci, že profesní kvalifikace popisují prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů požadavky skutečné praxe na jednotlivé profese. Na tvorbě kvalifikací pro sektor chovu koní se od roku 2007 podílela široká chovatelská veřejnost, podkováři a veterinární lékaři. Právě podkovářské profesní kvalifikace byly bezpočtukrát shazovány ze stolu. Zkostnatělé principy práce podkovářů, kde byl z 90% kladen důraz na práci se železem jsou dávnou minulostí. Po prostudování výše uvedených standardů (dostupných na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz, http://www.schct.cz, http://www.aschk.cz, a dalších), které dopodrobna popisují vysoké požadavky na odborné znalosti a praktické dovednosti podkovářů zjistíte, že jsou tyto nároky velmi vysoké. Podkovářské řemeslo přímo ovlivňuje více různých parametrů spojených s distální (spodní) částí končetiny a kopytem. Normální funkce kopyta, překlápění, způsob došlapu, trvání jednotlivých fází kroku a zranění spojené s došlapem a nesením váhy koně - tyto a další parametry lze ovlivnit odbornou úpravou bosých kopyt, či jejich podkováním. Správně fungující končetiny koně pozitivně ovlivňují souhru jednotlivých svalových skupin koňského těla a tím i pohodu a výkon koně. Podrobná znalost a odbornost podkovářství zabezpečí porozumnění, kdy se rozhodnout pro úpravu bosých kopyt a kdy je vhodnější koně podkovat a zajistit tak jeho komfortní a bezpečný pohyb bez bolesti, a mnoho dalších aspektů.


  Kdo je autorizovaná osoba a kolik jich v současné době působí
  Autorizovaná osoba je osobou, která může zkoušet z daných profesních kvalifikací. Kromě státních škol to mohou po splnění předepsaných požadavků zkoušet i privátní školy, či osoby, které splňují předepsané požadavky. Profesní kvalifikaci může získat dospělý stejně tak jako student. Bližší informace o celém systému a navazujících zákonech najdete na stránkách http://www.nsk.cz a http://www.nsp.cz. Podkovářské kvalifikace mají již 23 způsobilých autorizovaných osob po celé republice.

  Kdo se podílel na návrhu změny výše uvedeného zákona
  Na jednáních Sektorové rady zemědělství bylo pracovní skupině pro chov koní doporučeno prověřit na základě dostupných stanovisek možnost rozdělení a koncepci profesní kvalifikace Ošetřovatel bosých kopyt (nikoliv kopytář, neboť tato je pozice v obuvnictví), vnitřně intergrovanou do profesní kvalifikace Podkovář.

  Řady jednání se v průběhu roku 2010 a 2011 účastnili zástupci Svazu chovatelů českého teplokrevníka, Asociace svazů chovatelů koní, Jockey clubu, České jezdecké federace, Zemských hřebčinců, České hypiatrické společnosti, Veterinární kliniky chorob koní v Brně, Veterinární kliniky v Heřmanově Městci, České & slovenské národní cutingové společnosti, Czech Quarter horse association, České jezdecké federace, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy zemědělské univerzity v Brně, Národního ústavu pro vzdělávání, Státní veterinární správy a další.

  Na posledním společném jednání po zvážení všech aspektů dané problematiky byl výše uvedenými organizacemi doporučen následující postup:

  Nebylo doporučeno rozdělení dílčí kvalifikace a povolání Podkovář na dvě části - Ošetřovatel bosých kopyt a Podkovář. Hlavním důvodem je velmi obtížné stanovení hranice možnosti ošetření bosého kopyta a vhodnosti správného podkování v souladu s pohodou a zdravím koně. V náplni práce každého podkováře je téměř z 50% odborná úprava bosých kopyt.

  Bylo doporučeno podání návrhu ke změně zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání tak, aby úpravu a podkování kopyt equidů prováděla odborně způsobilá osoba, dále byly doporučeny odborné úpravy v rámci revize hodnotících standardů pro podkováře, jejich sjednocení s evropskou zkouškou a oddělení profesních podkovářských kvalifikací od kvalifikací Zemědělský kovář a Paznehtář.

  Pro objektivní posouzení byl ve spolupráci s chovatelskými svazy a ČZU v Praze vypracován jednoduchý dotazník s 20-ti otázkami, týkajícími se odchovu koní a ošetřování jejich kopyt. Z celkového počtu zhruba 8.000 vyhodnocených koní vyplynulo, že kopyta chovaných koní ošetřují z 97,25% podkováři a pouhá 2.75% majitelé či zvaní “kopytáři”. Podkováři při své práci u sledovaných koní ošetřují 49,94% kopyt bosých a 50,06% koní podkovávají. To jsou odpovědi pouze na některé otázky. Celkové vyhodnocení najdete na stránkách http://www.schct.cz , a dalších výše uvedených zainteresovaných organizací.

  Závěrem
  Dnes máme již velkou možnost získat kvalitní informace o odborné nauce o kopytě, úpravě bosého kopyta, podkovářství, chovu a výcviku koní. Je zde také však velký zmatek mezi mnoha nezkušenými klienty, kteří najednou obhajují návrat k „přirozené“ korektuře a k přirozenému životu a vůbec si neuvědomují, že jsme již změnili všechny přirozené charakteristiky života a fyziologie jejich koní zavedením nutného ustájení, podestýlek, nošení či tahání břemen, sportovních výkonů, umělých povrchů, speciálních krmiv, šlechtění pro výkon a další. Ruku v ruce se tím se také v průběhu času změnil růst kopyta. Podkování, péče o kopyta a jejich úpravy se stávají nevyhnutelnými v mnoha situacích domestikace. Je jistě velký počet koní, kteří tráví život bosí a také velký počet koní, kteří pro svou práci potřebují podkování. Obě strany mohou žít plnohodnotný život. Obě strany potřebují zkušeného a vzdělaného podkováře, který dobře odvádí svou práci, umí upravit kopyto bosé zdravé i nemocné, pravidelné a nepravidelné, umí tato kopyta dle potřeby podkovat, může poskytnout mnoha hříbatům s angulárními nebo flexními deformitami končetin šanci na plnohodnotný život v budoucnu, komunikuje s chovatelem, veterinárním lékařem a vzdělává se. Ne osobu, která na požádání bez prokázání jakékoliv kvalifikace dostane živnostenský list na úpravu kopyt či podkování.

  Situace v péči o kopyta koní je velmi neutěšená. Požadavkům na vzdělání podkovářů podle standardů EU odpovídá pouze několik podkovářů v ČR. Velká část podkovářů nemá téměř žádné odborné vzdělání a pracuje na základě absolvování pochybných rychlokurzů a živnostenských listů vydaných na pomocné práce v zemědělství z doby, kdy podkovářství spadalo pod strojírenství a bylo považováno za živnost volnou. Neabsolvují žádné následné vzdělávání pro zvýšení své kvalifikace a seznámení s novými trendy v podkovářství. Rovněž tak skupiny samozvaných “kopytářů” zastupující různé metody úpravy bosých kopyt bojují mezi sebou a hlavně proti podkovářům. Bez dokladovaných pozitivních výsledků a především bez jakékoliv uznatelné kvalifikace.

  Jediným řešením je odborná specializace, kvalitní vzdělávání a dostatečná učební praxe podkovářů a dále kvalitní informace pro chovatele. Tím zajistíme zdraví končetin koní, chovaných na území ČR a jejich welfare. A právě k zajištění těchto skutečností slouží novela výše uvedeného zákona.

 • 97. Katka K.

  Re:

  20:16 - 25. 11. 2012

  Reaguje na 95.

  "V jejich pripade se neoficialni zdroje a spekulace nepovazuji za verodny zdroj, funguje tu jakasi etika. Vydra, Bendl a Madr to stesti nemaji."

  Pleteš se. Ani v jejich případě nebyla uvedena žádná spekulace.

 • 98. blanka

  :(

  20:46 - 25. 11. 2012

  Reaguje na 96.

  No jo. Jednoho dne nam bude zakazano i si sam upect rohlik, protoze bez dostatecnych odbornych znalosti bychom mohli prijit o zivot. A postel nam budou stlat taky jen profesionalove.
  Jedine, co tento chytry zakon dokaze (samozrejme krome financniho prospechu uspesne lobbujici skupiny), je, ze posune radu lidi za hranici zakona. Jak tu nekdo vtipne poznamenal, ten, kdo nebude kopyta upravovat vubec, bude vlastne lepsi chovatel, nez tyran, ktery se vzdelava a absolvoval radu kurzu. A co teprve ti chudaci sudokopytnici, to jsou jejich prava vsem ukradena? Ochrana koni je v tomto pripade stejna vymluva jako zachrana utlacovanych muslimu invazi americkych vojaku do pulky sveta.
  Holt co chtit od statu, kde se jeste voli komunisti. Svobodu a zdravy rozum tezko. Tady pomuze jen emigrace.

 • 99. ppindian

  Re: Kubištová

  21:01 - 25. 11. 2012

  Reaguje na 96.

  Prosím co to je za text? Nenašel jsem autora ani zdroj.

  A pak by mne zajímalo na základě jakého právní váhu je tato věta:
  "Zákon rozhodně nezakazuje majitelům koní rašplí srovnat oštípaný nosný okraj kopyta, či odříznout kopytním nožem odlupující se část rohového střelu." (prováděcí vyhláška, výklad ministrestva, soudní rozhodnutí ..)

  Díky

 • 100. vladka

  hrana zákona

  21:11 - 25. 11. 2012

  Reaguje na 98.

  Blanko já si myslím, že úlohou zákona bylo posunout lidi, kteří nemají žádné schválené vzdělání a upravují kopyta, až za hranici zákona. Aby takové zásahy byly právně postižitelné, když už naše KVS neumí/nechtějí posoudit týrání koní (a spoustu dalších věcí, které jsou proti zdravému rozumu).
  Možná to pak odradí pořadatele seminářů, kteří dávají po 3 dnech certifikát o absolvování kurzu, a jeho majitelé se považují za vzdělané kopytáře.
  Je to smutné, ale stát bude muset dohlížet na to, aby se neuvědomělí majitelé koní nedostávali do spárů takovýchto rádoby "odborníků". A ti, kteří chtějí koně upravovat naboso a myslí to jako obživu vážně, si doplní vzdělání rádi.

1 2

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com