Když emoce nejsou na uzdě

2. 01. 2018 08:00

Obrázky: 13

Autor: Gabriela Rotová Foto: Gabriela Rotová Rubrika: Zdraví a psychologie jezdce Počet přečtení: 4101 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Starý rok skončil, nový je před námi a mnoho z nás právě v tuto dobu začíná bilancovat. A není vůbec důležité, zda jsme ambiciózní sportovci či pohodoví hobby jezdci. Bilancujeme totiž všichni. Hodnotíme, zda jsme dosáhli nastavených cílů, komplexně nazíráme vše, co jsme se svými koňmi v průběhu roku prožili.

Obvykle jen málo z nás je 100% spokojeno. Pokud dokážeme vyvodit z prožitků přínosné závěry a dobře nastavíme nové cíle, je možné, že v příštím roce budeme sami se sebou a se svým koněm spokojeni o mnoho více a naše příští bilancování nás naplní pocity radosti a uspokojení.

Psychická pohoda a schopnost koncentrace ‒ základ úspěchu

Jedním z důvodů, proč naše výsledky nemusí odpovídat našim očekáváním a pracovnímu nasazení, často bývá neschopnost podat v určité situaci optimální výkon.

Zdálo se vám, že máte vše pod kontrolou, měli jste natrénováno, vy a váš kůň jste byli v dokonalé kondici, měli jste dojem, že jste perfektně připraveni, ale přesto nic nedopadlo tak, jak jste očekávali? Kde je problém? Špatný kůň, špatný trenér, špatné podmínky? Nemusí tomu tak být. Důvod může být podstatně banálnější. Možná jen nejste schopni ovládat svou nervozitu, strach a stres.

Nejen jezdci, ale všichni sportovci, od amatérů až po profesionály, často nastupují „na start“ s přespříliš velkým zápalem a neuvědomují si, že předčasné nasazení vysoké výkonnostní křivky obvykle vede k celkovému oslabení sportovního výkonu. Takto chybující jezdce lze vidět ve všech jezdeckých disciplínách napříč každou výkonnostní úrovní. Stačí se rozhlédnout po opracovištích ‒ „špatně načasovaných“ koní a jezdců tam naleznete vždy hned několik.

Abychom byli schopni správně nastavit intenzitu svého nasazení, měli bychom se poučit od vrcholových sportovců z jiných disciplín. Většina špičkových sportovců uvádí, že nejlepší výkony podávají, pokud se intenzita jejich výkonu pohybuje na stupni sedm nebo osm (použijeme-li stupnici od jedné do deseti, kde je číslo 10 maximum) a maximální nasazení si „šetří“ pro rozhodující fázi daného výkonu. Jestliže tedy chcete vítězit, musíte sami sobě vytvořit podmínky potřebné k dosažení perfektních výkonů, musíte být schopni usměrnit svou míru nasazení.

Sebereflexe a rady zkušeného trenéra, jehož úsudku důvěřujete, vám mohou pomoci přesně určit, v jaké fázi nasazení jste schopni podat ty nejlepší výkony. Vytvořte si mentální pomůcku či osobní rituál, které vám pomohou kontrolovat emoce a míru nasazení tak, aby se váš výkon pohyboval na nejefektivnější úrovni a následně trénujte schopnost načasování. Nasazení je pro kvalitu výkonu rozhodující a proto se ho naučte plnohodnotně ovládat.

Vaše výsledky může významně ovlivnit i strach. Strach může mít mnoho podob a obvykle se, více či méně, podílí jak na konkrétním sportovním výkonu, tak i na potenciálním úspěchu. Úzkost, obava ze selhání, zranění, ztráty prestiže, anticipační napětí, s tím vším se potýkáme při jízdě na koni my všichni. Kdo říká něco jiného, nevěřte mu. I ten nejlepší z nejlepších občas podlehne obavám, jen se, na rozdíl od nás, umí lépe ovládat. Je schopen se se svým strachem vyrovnat.

Každý jsme jiný, každý sneseme jinou míru napětí a stresu a i proto je velmi důležité svůj strach poznat, pochopit ho a naučit se mít sám sebe pod kontrolou. Metod, jak zvládnout strach a napětí, je mnoho. Ověřenou možností je dokonalá příprava. Pokud máte obavy, že selžete, že kůň neskočí, nepůjde tak, jak my chceme, zaměřte se na perfektní přípravu. Pokud budete perfektně připraveni, nic neponecháte náhodě, získáte vnitřní rovnováhu, klid a jistotu, což jsou komponenty nezbytné nejen k dosažení vysokého výkonu, ale i psychické pohody.

Jestliže budete vy sami přesvědčeni, že jste na 100% připravení, bude připravený i váš kůň, vaše sebejistota bude jeho sebejistotou, klid, vyrovnanost a schopnost koncentrace jsou totiž nakažlivé. Strach a obavy ze selhání jsou jedním z nejurputnějších nepřátel kvalitních výkonů, zásadním způsobem narušují soustředění, nezbytně nutné k dosažení optimálního výkonu. Dokážete-li je tedy ve své hlavě zastavit, získáte energii, která vás soutěží či obtížnou situací úspěšně provede.

6 tipů, jak vyzrát na stres a trému

Tréma se nemusí týkat jen těch, kteří se dali na dráhu soutěžního jezdce. Tréma může zásadním způsobem omezit radost z jízdy každého z nás. Někoho může tréma a stres nečekaně postihnout, když se má vyhoupnout do sedla po delší pauze, u jiného se může projevit například, když má individuálně jezdit na jízdárně před svými stájovými kolegy, náhodnou návštěvou či novým trenérem. Tyto pocity bychom se měli naučit ovládat, protože jinak by mohly nad námi a nad našimi prožitky snadno převzít kontrolu.

  1. Pokuste se přesně identifikovat zdroj své nejistoty či strachu

Najděte odpověď na otázku, co vás nejvíce stresuje a děsí. Jsou to diváci, strach ze selhání, z nové zkušenosti? Bojíte se zesměšnění? Zklamání, které by váš špatný výkon mohl způsobit vašemu trenérovi, sponzorům, rodičům či partnerům? Identifikujte všechny faktory, očíslujte si je podle míry intenzity a napište si je na seznam. Jasné definování problému je často dobrou metodou, jak strach a negativní emoce zmírnit a ovládnout. Poznáte-li dobře svého nepřítele, jste na dobré cestě ho zcela porazit.

  1. V klidu si promyslete, co všechno se může do vašeho výkonu a výkonu vašeho koně promítnout

Rozdělte si na papíře složky, které jste schopni ovlivnit a které jsou dílem náhody. Zaměřte se jen na ty složky výkonu, které jste schopni ovlivnit. Přestaňte věnovat pozornost tomu, co ovlivnit nemůžete. Ano, kůň může zlobit, ano, může foukat vítr, ano, může dojít k dramatické situaci. Vy ale myslete na to, že se nic takového stát nemusí. Nikde není psáno, že problém nastane. Dívejte se na situaci jen pozitivně, negativní myšlenky ve své hlavě likvidujte v okamžiku, kdy se objeví. Zkuste místo nich myslet na radost, která přijde, pokud zvítězíte či uspějete. To je ta nejlepší motivace, ten nejlepší způsob, jak na trému a obavy úplně zapomenout. Opakujte si také, že pokud selžete v tom, co nebylo možné ovlivnit, nikdo vás nebude kritizovat. A když ano, neměl by být pro vás takový názor zajímavý ani přínosný.

  1. Jestliže máte dojem, že váš strach je nepřiměřený a že vás tréma příliš ovládá, nestyďte se a se svým problémem se svěřte člověku, kterému důvěřujete

Dnes existuje mnoho technik a postupů mentálního tréninku, které jsou zaměřeny na zvládání stresu. Dobrou metodou je sepsání si postupů, které vám napětí a trému pomáhají zmírnit. Mezi tyto postupy může patřit například řízené břišní dýchání, progresivní svalová relaxace, vizualizace pozitivního cíle a úspěchu, opakování určitého slova, rituálu či přítomnost talismanu. Co vám pomáhá, musíte vysledovat. Můžete také kontaktovat specialistu, který se mentálním tréninkem zabývá. Nic mimořádného to dnes již není. Většina vrcholových sportovců dnes má svého osobního mentálního kouče, tak proč byste ho nemohli mít i vy.

  1. Jakmile si vytvoříte postupy, které vám pomáhají snižovat trému a stres, začněte je procvičovat a trénovat tak, abyste si je zautomatizovali

Schopnost ovládnout své emoce je dlouhodobý proces, a proto byste si měli každý den vyhradit určitý čas, kdy se na trénink ovládání emocí zaměříte. Nikdy se nic nezmění ze dne na den. Buďte proto trpěliví.

  1. K ovládnutí trémy a stresu vám také může velmi pomoci analýza

Po každé zátěžové situaci, lekci či soutěži analyzujte, kde a kdy potíže nastoupily, jak jste reagovali, a pokuste se diagnostikovat, která konkrétní situace byla nejvýznamnějším spouštěčem negativních emocí. Promyslete, zda je ve vašich silách se na tento okamžik příště lépe připravit a tím omezit míru jeho vlivu na vaše chování. Zhodnoťte všechny složky svého výkonu a pocity, které jste v danou chvíli měli. Rozpoznání problému a vysledování faktorů, které vás stresují, vám skutečně může pomoci situaci lépe zvládnout. Pokud budete trému vnímat racionálně, porozumíte svým emocím a pokusíte se maximálně využít svých nacvičených relaxačních technik, můžete postupně stres a trému výrazně zmírnit či zcela omezit.

  1. Nejlepší metodou, jak stres a trému překonat, je snaha důvěřovat svému koni a sobě samému

Myslete na příjemné chvíle, které jste se svým čtyřnohým partnerem prožili, myslete na úspěchy, kterých jste společně dosáhli. Vždy takové pozitivní momenty naleznete. Existují a vy je jen musíte ve své hlavě najít a musíte si je umět ve správný okamžik připomenout. Důvěra a sebedůvěra jsou emoce, které vás budou v průběhu výkonu posunovat kupředu a budou vás motivovat. Negativní myšlenky odsuňte celou silou svojí vůle stranou a dívejte se do budoucnosti s optimismem a s radostí. Soustřeďte se na myšlenku, že sobě a svému koni věříte, a že všechno společnými silami překonáte. Na trému pak možná už nebudete mít čas ani pomyslet a otevřou se vám nové obzory.

 

Někdy může být problém skrytý „pod povrchem“. Řešením problému pak může být třeba i změna prostředí či jezdeckého instruktora. Najděte si stáj, kde se cítíte dobře. Není to vždy jen o kvalitě ustájení, o skvělém povrchu a snové hale, na vaší emociální kondici a emocionální kondici vašeho koně se podílí i lidé, kteří vašeho koně ošetřují a s kterými se potkáváte.

I volba jezdeckého instruktora může být v této souvislosti zrádná a ošidná. Ne vždy totiž jsou sportovní výsledky a zkušenosti zárukou vaší vnitřní spokojenosti. Pokud máte pocit, že nejste klidní a uvolnění, najděte si instruktora, který má porozumění nejen pro koně, ale i pro vás. Takového, který má úctu nejen ke koním, ale i k vám. Snadno se totiž stane, že cvičitel v běhu let ztratí empatii a trénuje „tvrdě s nosem nahoře“, často aniž by si to vůbec uvědomoval. V takových hodinách se pak snadno stane, že ztratíte odvahu, sebejistotu a přemůže vás tréma a stres. Vždy byste měli dbát na to, aby vaše jezdecké lekce byly koncipovány „s lehkostí“.

Kůň ani jezdec by neměli být příliš tlačeni k tomu, aby se „vzchopili“, aby „zabrali“, aby podali výjimečný výkon, aby se rychle „posunuli vzhůru“. V neomalené honbě za cílem psychickou stabilitu ztratíte velmi snadno! Návrat do „normálu“ ale obvykle tak jednoduchý není. Pamatujte si tedy, že všichni, my i koně, se nejlépe učíme, když jsme klidní, vyrovnaní a sebejistí. Snažme se tedy v novém roce kráčet právě touto cestou.

Připojené obrázky

Připojené články

25.04. 2012 11:00 Bojím se zpět do sedla
13.03. 2013 10:00 O emocích a jak být správným koňákem
27.03. 2013 14:00 Mentální trénink ježdění
05.04. 2016 05:00 Co jsem se naučila od koní o sebe-vědomí
30.05. 2016 11:00 Talent, nebo tvrdá dřina?

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 3 čtenářů. Celkový počet bodů: 15.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: