Jiný pohled na tzv. lanškrounské video

22. 02. 2011 18:00

Obrázky: 1

Autor: Dominika Švehlová Spoluautoři: uvedení autoři Foto: snímek z videa Rubrika: Teorie ježdění Počet přečtení: 20526 Počet komentářů: 37 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

Stokrát probírané video ze skokové hodiny na půdě SZeŠ Lanškroun rozbouřilo hladiny nejedné internetové diskuse a získalo své místo i v nekoňařských zpravodajstvích. Všude se dokola omílají pojmy „kopání“, „nepřiměřené trestání“ a dokonce i „týrání“. Protože však Equichannel není laický zpravodajský server, zaujal ho jiný aspekt tohoto rozhodně negativního a odsouzeníhodného příkladu z jezdeckého sportu. /Viz dále…/

Inkriminovaný videozáznam můžete shlédnout na konci článku. Jak lze tyto ústřižky ze skokové hodiny posoudit z hlediska výcvikového? Je na tom videu negativní pouze vztek a do očí bijící trestání koně jezdkyní, nebo lze i z tak krátkého a neúplného sestřihu vyvodit bez dalších souvislostí, co je tam vlastně špatně? Lze vydedukovat, proč byl ten kůň tak „vzpurný"? Nebo - byl vůbec vzpurný? Neměl snad problém někde úplně jinde, než v tom, že se mu nechtělo skákat? Jak měla jeho jezdkyně zareagovat?


Vyjádření trenéra, p. Vídeňského, pro EQUICHANNEL.cz (22.2.2011):

Mé vyjádření k videu z roku 2009
Dost obtížně se mi osvětluje to, co se přesně stalo v roce 2009 při jednom z mnoha odpoledních tréninků. Na jízdárně v areálu školního statku Lanškroun byl pořízen videozáznam zájmové činnosti, kde je vidět, jak jezdkyně trestá koně. Souhlasím s tím, že emoce a agrese jezdkyně na tomto videozáznamu byly neadekvátní. Při zhlédnutí sestříhaného záznamu „nejhrubších" zásahů nemohlo toto video nechat nikoho „chladným". Nesouhlasím ovšem s nařčením z týrání tohoto koně a už vůbec nemohu souhlasit se způsobem, jakým je následně napadána jezdkyně. Incident jsem opravdu řešil už v roce 2009, kdy byl kůň mnou přidělen jinému jezdci. S jezdkyní Martinou jsem pokračoval v rozhovoru v klidu ve stáji. Práci cvičitele jezdectví dělám již dost dlouho a je mi jasné, že mám na své straně příznivce, kterým se snažím předat vše to, co i mně předali zkušení trenéři, a zároveň i odpůrce, kteří se mnou nesouhlasí. Chci vzniklou nepříjemnou situaci a aféru ukončit slovy, chyby se dělaly, dělají a dělat budou. Je na nás, jak jim budeme schopni v budoucnu předcházet.

V Lanškrouně dne 21.02.2011
František Vídeňský
učitel jezdectví


Redakce Equichannel.cz dále oslovila několik osobností, které se profesně i zájmově zabývají výcvikem koní a jezdeckým sportem vůbec, aby nám napsali k inkriminovanému videu krátké vyjádření a vysvětlili svůj postoj, především z hlediska výcvikového a preventivně výchovného. Dostali jsme ke dnešnímu dni čtyři odpovědi, které však považujeme za velmi důležité a přínosné pro každého, kdo video viděl a kdo má chuť se zamyslet i nad tím, co v něm není na první pohled tak nápadné - o to více však je alarmující! Na konci článku vám pak přikládáme velice zajímavé shrnutí výcvikových principů, jak je zpracovali a prezentují světoví odborníci z ISES (viz dále).


logo ČJFOficiální vyjádření ČJF

V první řadě jsme oslovili českou organizaci zastřešující jezdecký sport a zajišťující vzdělávání svých členů - ČJF. Odpověď, která nám přišla, vyjadřuje shodný názor jejího výkonného výboru: Ing. Jaroslava Pecháčka (prezident ČJF), Ing. Vladimíra Šretra (1. viceprezident pro ekonomiku), Jiřího Skřivana (2. viceprezident pro sport), Ing. Jana Metelky (legislativa) a Mgr. Jaroslava Sedláčka (vzdělávání).

„VV ČJF projednal na svém zasedání 16. 2. 2011 inkriminovaný videozáznam z tréninku v SZeŠ Lanškroun, který se měl odehrát v létě 2009. Podle médií a reakcí v diskuzích na internetu se jedná o jezdkyni Martinu Eliášovou, která je držitelkou jezdecké a cvičitelské licence ČJF. VV ČJF prostřednictvím sekretariátu zaslal dopis řediteli školy, aby potvrdil nejen jméno jezdkyně, ale i osoby zodpovědné v danou dobu za výcvik v rámci školy, a aby sdělil svůj postup v celé věci. Zdroje informací se v tomto liší, dle některých médií dostala jmenovaná výpověď, jinde se zase uvádí, že má dovolenou, proto za jediný věrohodný zdroj informací považuje VV ČJF samotnou školu. Na základě odpovědi, kterou ČJF oficiálně od ředitele školy obdrží, bude postupovat dále.

Je ovšem také zarážející, že sám autor tohoto záznamu jako svědek hrubého zacházení s koněm nijak nezasáhl, nebo případně s tímto záznamem neoslovil vedení školy okamžitě, tak, aby byla celá věc vyřešena co nejdříve.

Bohužel ČJF má v této věci v současné době omezené možnosti řešení. Disciplinární řízení nelze zahájit, neboť pokud je záznam z roku 2009, je celá věc dle Disciplinárního řádu promlčená. Viz. čl 19.1. Disciplinárního řádu (http://www.cjf.cz/dokumenty/legislativa/2009/dr_2009.pdf).

Jednou stránkou je legislativní měřítko a možnosti řešení dle pravidel a regulí ČJF, ale druhou stránkou je samozřejmě přístup ke koni zachycený na videozáznamu. A zde důrazně upozorňujeme, že všichni členové VV ČJF, jako aktivní jezdci, resp. cvičitelé a trenéři, se pochopitelně nemohou ztotožnit s takto hrubým zacházením s koněm!"


logo ČSHVyjádření ČSH

Odpověď nám zaslal také viceprezident České společnosti hipologické Václav Štěrba. Česká společnost hipologická je občanské sdružení, které si dává za cíl mimo jiné sdružovat odborníky na propagaci, chov a výcvik koní a zajišťovat a šířit vzdělanost mezi odbornou a laickou veřejností spojenou s tématikou koní.

„Dobrý den, o zmiňovaném videu jsem slyšel a nyní jsem měl možnost ho zhlédnout. Měl jsem pocit, že podobné věci se snad již nedějí. Neznám podrobnosti, proto nemůžu celou situaci rozebírat z výcvikového hlediska. Přesto podobné jednání v jakékoli situaci je nepřípustné, odsouzení hodné, neomluvitelné a ve výcviku koní podobné násilí nemá své místo a nikam nevede. Překvapuje mě, že při množství lidí, kteří se na videu pohybují, včetně autorky videa, se nenašel nikdo, kdo již v počátku to děvče nezarazil. Proč ukázka byla zveřejněna nyní, když tato událost proběhla evidentně někdy v létě? Určitě tam měl být přítomen někdo kvalifikovaný, kdo vedl výcvik a na toho padá, dle mého názoru, většina odpovědnosti. Nejsem si jist, zda tento případ použít jako příklad k otevření očí? Mnohem lepší by bylo tápajícím lidem prezentovat pozitivní příklady. Byl jsem osloven jako představitel ČSH http://www.cshipo.cz/, cílem této společnosti je zvyšovat celkovou vzdělanost koňařské veřejnosti, předkládat skutečně pravdivé a prověřené informace z oboru a oddělit polopravdy a nepravdy, které mnozí rádoby odborníci tak často publikují. Svojí činností se ČSH třeba podaří předejít podobnému negativnímu jednání, jaké je vidět na zmiňovaném videu."


Názor MUDr. Karola Hollého

Dlouholetý a všestranný aktivní jezdec a trenér, autor mnoha knih, příruček a článků o výcviku koní i jezdců MUDr. Karol Hollý zdánlivě v daném videozáznamu „čte mezi řádky". Přesto jeho odpověď považujeme právě z výcvikového hlediska za velmi důležitou:

Problém nevidím v surovom trestaní, ale v nezmyselnom trestaní. Problém nevidím v neprimerane silných pomôckach, ale v protichodných pomôckach. Keď koňa nakopnem potom, čo sa po mne ohnal zubami, je obom zúčastneným úplne jasné, o čo ide. Keď zletím z koňa a po oných kritických 3 sekundách ho začnem trestať, kôň nemôže pochopiť, prečo dostáva. Podobne vyšívanie bičom bez akéhokoľvek dôvodu. Keď mu ostrohou hovorím choď doľava a oťažami mu vravím choď doprava, musel by byť koník vykladač kariet, aby vedel, čo po ňom chcem.

Kôň nemohol rozumieť ani trestu ani pomôckam. Normálny postup pri akomkoľvek výcviku či tréningu koňa je taký, že keď kôň nerobí to, čo potrebujem, idem o level nižšie. Nemyslím si, že má zmysel teraz sekundu po sekunde rozoberať chyby a nedostatky jazdkyne. Jej nekompetentnosť je do očí bijúca. Jednak nemá teoretický šajn o učení koňa, ani o jeho tréningu a v praxi sa nedokáže ovládať, čo je absolútnou kontraindikáciou pre výkon funkcie trénera. Určite by som sa jej bál zveriť napásť kozy, ale tri mesiace u mňa by sa jej zišli.

Trochu ma rozlaďuje, že sa kritika sústreďuje na to, že kôň dostal pár kopancov, čo je asi najmenší nedostatok na tom videu. Ona osôbka nemá toľko sily, aby kôň niečo pocítil. Boli tam podstatne horšie veci."


Názor Ing. Jitky Bartošové, Ph.D.

Podobně se na to, co video zachycuje, dívá i známá etoložka Ing. Jitka Bartošová, Ph.D., působící na oddělení etologie VÚŽV, v.v.i. v Uhříněvsi.

„Videonahrávka zachycuje naprosto neetické, surové, bolestivé a nesmyslné chování jezdkyně vůči koni. O to více, jedná-li se skutečně o cvičitelku jezdectví, jak praví dodatkové informace. Těžko z videa soudit, zda se jedná o výjimečný výpadek jezdkyně nebo běžné chování. Muž v červeném se překvapivě nad chováním jezdkyně nepozastavil, jen přidržel koně a rutinně stavěl pobořené překážky.

Z hlediska etiky chovu a chování ke zvířeti je takové chování společensky nepřijatelné a je dobře, že relativně „nekrvavé" video vzbudilo tolik zájmu i v nekoňařských vodách. Chování jezdkyně je v příkrém rozporu s uspokojivým welfare koně. Koni, který je evidentně rozrušený, zmatený a rozhodně se nesoustředí na skokovou práci, je způsobována neopodstatněná bolest udidlem, ostruhou a bičem (z jednoho záběru se zdá, že kůň má mimo jiné v hubě kroužek udidla). Újma není jen fyzická, ale i psychická. Kůň nerozumí, co po něm jezdkyně požaduje, a není ve stavu, kdy by byl schopen to vnímat. Plně se soustředí na vyhýbání se bolesti a vymanění se z dané situace. V takové situaci je případný skok navíc velmi rizikový, jak pro koně, tak pro jezdkyni. Z videa nepoznáme, jestli byl začátek hodiny jezdecky korektní a kdy se kůň začal požadavkům jezdkyně bránit. Též nevíme, jestli kůň za jiných okolností a s jiným jezdcem ochotně skáče nebo ne.

Nepřísluší mi hodnotit, jak měla jezdkyně správně navádět koně na skok. S koněm si však zcela zřetelně nerozumí a dopouští se časté chyby, kdy koně současně nutí k pohybu vpřed a při tom ho „drží v hubě", v tomto případě velmi sprostě. Již tak dezorientovaný kůň je dále zcela beze smyslu trestán bičem. Trest je v určité situaci oprávněný prostředek v procesu učení (nejen) koně. Má však zásadní nevýhody, pro které patří jen do zkušených rukou. Musí přijít bezodkladně po chování, které chceme, aby kůň příště neprojevil, jinak si kůň trest s daným chováním nespojí. Druhou nevýhodou trestu je, že koni říká, co se dělat nemá, ale nenabízí konstruktivní alternativu, co by dělat měl. Proto trest dobří trenéři ve výcviku prakticky nepoužívají. Jezdkyně na videu nepoužívá cíleně trest, ale bezhlavě koně bije a kope za to, že neučinil, co mu nedokázala srozumitelnou formou sdělit. A zejména za svůj osobní pocit „pokoření", který není na místě.

Kůň (mladý?) pravděpodobně není lehký na ježdění, proto měl být svěřen do rukou zkušeného člověka a být ježděn pod dozorem trenéra. Místo nesmyslného a marného honění od jedné neskočené překážky k druhé by bylo efektivnější a slušnější zvíře uklidnit a v první řadě si ujasnit systém pobídek.

Myslím, že je snadné a oprávněné odsoudit onu jezdkyni, ráda bych ale přiměla koňařskou veřejnost k hlubšímu zamyšlení, jak tato jezdkyně ke svému chování dospěla. Takovýmto způsobem se sami od sebe ke zvířeti chovají jen psychicky labilní jedinci. Jezdkyně tedy velmi pravděpodobně vzešla z prostředí, kde je takové chování běžné. Pohybovala-li se v něm od dětství, není divu, že jí taková míra surovosti nepřijde nepatřičná. Vzdor tomu může mít paradoxně koně ráda a nosit jim po večerech mrkvičku. Každý z dospělých koňáků jsme si prošli během vlastní ontogeneze různými stájemi a načichli čas od času různými návyky, kterými se nechlubíme. Důležité je z nich vyrůst a přebrat si, co se v normální společnosti sluší a naopak. Těžko asi najít člověka, který za sebou nemá okamžik, který by se na videu dobře vyjímal. Osobně vidím možnost prevence takových videí zejména v důsledné výchově k obecné slušnosti ke všem živým tvorům a důsledném zapojení biologických principů učení do výcviku jak mladých koní, tak jezdců v základním výcviku.

Na SZeŠ v Lanškrouně již několik let přednáším jednou ročně v rámci blokových cvičení etologii koní. Přinejmenším tím škola projevuje pozitivní vztah jak ke koním, tak ke vzdělávání studentů. Výuky jezdectví jsem se neúčastnila, ale byla jsem svědkem vyrovnaného ježdění na ohlávce, kdy kůň, evidentně v dobrém rozmaru, bez problémů reagoval na jemné pobídky jezdce. Doufám tedy, že se škola se zjevným selháním se ctí vypořádá a příkladným chováním ke koním napraví svou pošramocenou pověst."


logo JezdecNázor Cyrila Neumanna

A další pohled na video - opět z trochu jiného úhlu - nám poskytl i Cyril Neumann, který svoji trefnou a břitkou kritiku zveřejňuje i na stránkách svého časopisu Jezdec:

"Tak jsme zase byli v televizi

A bohužel hned v hlavním zpravodajství komerční televize. To samo o sobě již nevěstí nic dobrého. Pro ty z vás, kteří jste to neviděli. V poměrně rozsáhlém zpravodajském spotu byl promítnut amatérský záběr ze skokového tréninku, při kterém je jezdkyní kůň neomaleně a primitivně šikanován a po pádu i dvakrát nakopnut do břicha. To vše za pasivní asistence za trénink zodpovědného (a jistě i proškoleného) "odborného" trenéra. Největší pikantností tohoto smutného příběhu, na kterém si NOVA náležitě smlsla, je, že se to vše událo na území Střední odborné školy v Lanškrouně. Ve středisku, které by samo mělo být nositelem jezdecké vzdělanosti. Celý záznam vysílání můžete vidět na www.equichannel.cz.
Zdá se nepochybné, že díky medializaci bude vůči aktérům této hipologické nechutnosti zakročeno. První signály již zazněly, zatím pouze ze strany zaměstnavatele aktérů kauzy. Jsem zvědav, zda fatální selhání "svých" odborníků patřičně "ocení" i ČJF.
Otázkou ale zůstává jak dalece extempore z Lanškrouna představuje v našem současném jezdeckém pojetí komunikace s koněm výjimku. Vkrádá se otázka, jak hluboko se na školním kolbišti střední zemědělské školy chování jezdce a trenéra vychýlilo od standardu. Vždyť násilnému chování vůči koním, ve více či méně primitivní podobě, jsme často svědky všichni. Nedokážu posoudit, jak je celkově na západ od našich hranic situace jiná. Pokusím se tedy alespoň v našich podmínkách analyzovat důvody, které tomuto chování nahrávají:

1. Jezdecký sport sice zajistil koním, po ztrátě jejich hipomobilní důležitosti, důvod existence, ale bohužel nedokázal udržet jejich společenské sociální postavení.
2. Laické veřejnosti jsou sice předkládány různé výklady vztahu koní k soutěžení, je ale zřejmé, že samotná soutěž probíhá pouze mezi jezdci.
3. Klasická jezdecká vzdělanost byla postupně zcela zaměněna za účelový sportovní trénink.
4. Cílem tohoto tréninku není hluboký rozvoj staletých zkušeností mezidruhové komunikace mezi koněm a člověkem, ale úspěch na sportovním kolbišti.
5. Odborníci vhodní k dosažení těchto cílů nejsou hodnoceni podle toho, jakým způsobem cíle dosahují, ale především cenností dosažených met.
6. Bouřlivý rozvoj jezdeckého soutěžení přináší obrovskou závislost na penězích.
7. Ve snaze získat tyto prostředky jsou přes veškeré deklarace potřeby koní odsunuty až na poslední místo.
8. V jezdectví, které bylo a bezesporu i vždy bude závislé na empatii a trpělivosti, chybí to hlavní - čas a vztah.
9. Současné společnosti stále více chybí vůle k překonávání obtíží.
10. Člověk se stal středem světa.

Co z této bilance důvodů vyplývá? Vztah člověka ke koním se ocitá ve slepé uličce. Jezdecký sport postupně ztrácí své pozice a řada lidí je díky současnému pojetí jezdectví vháněna k alternativním jezdeckým činnostem. Bylo by ale bláhové se domnívat, že zde se koním ubližuje s menší intenzitou.
Je tedy nějaká cesta? Té přemýšlivější části jezdecké populace jistě pomáhá lepší vzdělanost. I když v naší současné společnosti v institucionální podobě téměř absentuje (viz příklad "jezdecké školy"), ti, kdo po vzdělání touží, již mají jisté možnosti, jak je získat.
Naše národní jezdecká organizace není v současné době schopna tento vzdělávací systém nijak zaštítit. Její činnost je definitivně zcela vyplněna organizací sportovního soutěžení. Zde má tedy jedinou možnost něco ovlivnit. Bez vzdělávání a aktivního vyhledávání odborníků to však nepůjde. Jedině jejich prostřednictvím bude možné akcentovat soutěže, které tápající laickou jezdeckou veřejnost povedou správným směrem. Dnes je již jasné, že závody s počítáním padajících překážek a měřením sekund to nejsou.
Nevýhodou jezdeckého sportu je, že výkonnost v soutěži nemusí být informací o správnosti cesty. Jezdec je leckdy úspěšný ne proto, že na koni seděl, ale i přesto, že jezdil právě on.
Pokud nebude nastaven systém, který jezdecké veřejnosti potvrdí správnost jezdeckého postupu, neočekávejme výrazné zlepšení na vrcholu pyramidy. Budeme stále jen slýchat stesky na peníze.
Excesům podobným tomu lanškrounskému zcela nezabráníme nikdy. Lidských hňupů bude vždy dost. Měli bychom se však pokusit ukázat, že není cílem překonat soutěž podle současných soutěžních kritérií. Šanci by měli dostat i ti, kteří věří v korektnost a ve vztahu ke koni, před sebou netlačí pouze svoje ego."

My všem dotázaným osobnostem velice děkujeme za to, že veřejně vyjádřily své pohledy na uvedený videozáznam. Přestože se jedná o sestřih „toho nejhoršího" z oné skokové hodiny, bylo možné - jak je vidět - z něho vyčíst dost a dost se i poučit, aby se podobné věci příště nestaly a hlavně aby k nim vůbec nemuselo dojít.


Výcvik = učení

A jsme u jádra pudla: Právě znalosti spojené s učením koní, systematický a promyšlený výcvik, který na těchto znalostech spočívá, jsou nesmírně důležitou podstatou porozumění s koňmi (plus sebekontrola a nekonečná trpělivost lidí, kteří s koňmi - ale i s jinými zvířaty - pracují). Odborníci a vědci zabývající se učením a výcvikem koní sesumírovali několik důležitých zásad výcviku těchto čtyřnožců. ISES (International Society of Equitation Science) - mezinárodní společnost, jejímž cílem je včlenit vědecký výzkum do praktického výcviku a welfare koní, zveřejnila na svých stránkách 8 výcvikových zásad, které vycházejí z článku McGreevyho a McLeana The roles of learning theory and ethology in equitation, zveřejněného v roce 2007 v časopise Journal of Veterinary Behavior (anotaci najdete na této stránce).

Text ISES najdete v původním znění přiložený pod článkem, pro neanglicky mluvící přinášíme aspoň jeho krátké shrnutí:

 1. Je třeba pochopit a používat správně teorii učení, včetně pozitivní a negativní motivace. Při výcviku je třeba správně posilovat reakce koně a nikoli na něho vyvíjet stálý tlak. Teorie učení také vysvětluje, jak ve výcviku koní správně využít klasického podmiňování (conditioning) a navykání (habituace).
 2. Je třeba používat jednoznačné signály, pouze tak nebude kůň zmaten. Příkladem může být důsledné používání dotyku na konkrétní a jasně ohraničené místo těla, které se nepřekrývá s místem, na které má působit jiný signál.
 3. Je třeba koně učit vždy jen jedné věci v jednu chvíli. Jednotlivé reakce se nejdříve musí rozebrat na co nejjednodušší kroky a ty se kůň jednotlivě učí, aby se později opět poskládaly dohromady.
 4. Je třeba vždy procvičovat jen jednu reakci na jeden signál. Čili na jeden signál má kůň reagovat jen jedním způsobem. Proto je třeba začít jednoduchými reakcemi a ty postupně během výcviku skládat v reakce složité = složené.
 5. Je třeba, aby kůň na signál reagoval vždy naprosto stejně, pouze tak se z toho stane naučený „zvyk".
 6. Je třeba, aby byla naučená reakce na signál stálá. Kůň má na signál určitým způsobem zareagovat a tato reakce mu má vydržet do dalšího signálu; tím se předejde neustálému okopávání koní či tahu za otěže. (Pozn. překl.: známé pravidlo, že kůň má sám udržovat požadované tempo, směr a držení těla).
 7. Je třeba se vyhnout a potlačit útěkové reakce koně, protože ty nelze zcela odstranit a nesou s sebou obávané problémy. Kůň si nemá se situací, místem a osobami spojovat strach, protože ten brání požadovaným reakcím a dalšímu učení koní. Je třeba vyhýbat se během výcviku všemu, co koni nahání strach.
 8. Je třeba kontrolovat uvolnění koně jako ukazatel absence konfliktu. Uvolnění je hlavní prioritou a pokud si během výcviku všimneme jakéhokoli náznaku konfliktu, je nutné přehodnotit a upravit výcvikové metody, aby se konfliktní chování minimalizovalo a nakonec odbouralo. Sem patří klid během výcviku, veškeré omezující pomůcky mají být dostatečně volné (např. nánosník), aby kůň se mohl dostatečně zřetelně vyjádřit a člověk na to mohl vhodně reagovat.

Diskuse, které k tomuto tématu probíhají na Equichannelu:

SZŠ Lanškroun

SZeŠ Lanškroun - jinak

Připojené obrázky

Připojené soubory

Připojená videa

SZeŠ Lanškroun

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Míra

  Vyjádření...

  18:38 - 22. 02. 2011

  Já tedy nejsem koňák ,ale přiznám se,že nejvíc mnou otřáslo vyjádření p.MUDr. Karola Hollého,především toto - budu citovat : „Problém nevidím v surovom trestaní, ...\" - \"Trochu ma rozlaďuje, že sa kritika sústreďuje na to, že kôň dostal pár kopancov, čo je asi najmenší nedostatok na tom videu.\" Nějak ty věty prostě nemůžu pochopit...

 • 2. blanka

  článek

  18:53 - 22. 02. 2011

  Zajímavě zpracováno, děkuji.

 • 3. Eva Hálová

  re.vyjádření

  19:19 - 22. 02. 2011

  Reaguje na 1.

  Já to mám přesně naopak.Karol přesně popsal to,co mě na tom celém štvalo od začátku .
  Jinak moc děkuju za zajímavý článek.Konečně něco dobrého při všem zlém :-).

 • 4. Átek

  zcela souhlasím

  19:30 - 22. 02. 2011

  Reaguje na 1.

  Zcela souhlasím s vyjádřením pana Hollého! Zejména v TV sestříhali pouze to kopání a to mě z toho celého přišlo pro koně snad nejméně útrpné.

 • 5. luckakrejcova

  trenér

  19:35 - 22. 02. 2011

  Reaguje na 1.

  Mně se naopak toto vyjádření líbilo a souhlasím s ním. Také se mi zdá, že televize vzala jako hlavní problém kopání, jako by ostatní nebylo podstatné a to ostatní je právě podstatnější. Každý může někdy ujet s nervama a občas je nějaká dobře načasovaná rána či kopanec kuprospěchu, kdyby se dělal humbuk kvůli každému kopání koně asi by se tu muselo hájit hodně lidí.... V tomto případě však nešlo jen o to a byli tam podstatně horší věci, jak napsal také p. Hollý. Nejhorší je ale podle mého názoru přístup trenéra, vždyť on je ten povolaný, ten který má učit a trénovat, kdyby to byl třeba i cizí, ale dobrý člověk, který by procházel okolo, určitě by tu věc nenachal být, natož když je to trenér ze školy, který má s jezdkyní i koňem očividně co dočinění, když jí koně chytá a staví překážky... Jezdkyni raději nekomentovat, takového chování by nebyl schopen nikdo kdo to má v hlavě v pořádku...

 • 6. žofré

  jasně vyjádřené názory i postoje

  20:19 - 22. 02. 2011

  Reaguje na 1.

  děkuji za článek.

  mira:souhlasím a taky nejsem koňák.
  Přemýšlím,za jakých okolností bych "surové trestání a nepřiměřený tlak nepovažovala za problém" Jistě v situaci,kdy by byl akutně ohrožen člověk.Asi i v situaci v situaci,kdy by byla ohrožena obživa člověka.V zájmové odpolední činnosti na školním koni SZŠ a za účasti zaměstnanců SZŠ vyrycávání takovéto a udery bičem přes hlavu toho koně to za problém považovat nadále budu,i pokud by "pomůcky nebyly protichůdné"...
  Vidím podobně jak Ing Bartošová a ČHS.

 • 7. TeriRez

  pro Míru

  20:27 - 22. 02. 2011

  Reaguje na 1.

  TV Nova to vše udělala tak, aby tu "surovost" viděli a pochopili všichni, tedy i naprostí laici a nekoňáci. Jako vždy se zkrátka snažili zapůsobit na city co největšímu počtu diváků, šlo jim hlavně o to "zaujmout", a také se jim to povedlo (viz. Vy - sám píšete, že jste nekoňák a přesto Vámi video otřáslo...a to televizi šlo).
  Přesto to kopání do břicha bylo zrovna to nejmenší zlo, které dotyčná koníkovi způsobovala, ačkoliv z našeho pohledu to vypadá jako to nejhorší chování z celého videa.
  Příspěvek od Karola je podle mě velice správným postřehem, souhlasím s ním.

 • 8. žofré

  ProTeriRez

  20:35 - 22. 02. 2011

  Reaguje na 7.

  Mira nepíše,že jím otřáslo video nebo kopance.
  Píše,že jím otřásla slova karola.
  Slova ve smyslu " surovost a nepřiměřenost nejsou problém,problém je,že dávají protichůdné signály koni".Nesedla mi ta slova taky, viz výše.
  TV NOVA a veškerá její zpravodajství si i nekonák třídí,pokud ne,není mu pomoci asi.,

 • 9. jaja

  znovu přečíst prosím

  20:43 - 22. 02. 2011

  Reaguje na 8.

  Já si myslím, že Karol to napsal jasně - a hlavně ne tak, jak to tu píše žofré. Přečtěte si ještě jednou ten první odstavec... Jde o to, že samotný kopanec může ve výchově koně mít smysl - ale nemá smysl v situaci, jaká je na tom videu (a uvedl příklad, kdy smysl má!). Stejně tak je to s tím, že pouze nepřiměřeně silné pomůcky nemusejí napáchat tolik škody, jako právě pomůcky protichůdné. To je prostě holé konstatování - pravdivé konstatování. Platí nejen u koní a nejen při ježdění, výchova dětí budiž příkladem!

  Já to vidím tak, že Karol i Jitka to vidí stejně, jen to jinak popsali. Ta shoda mě potěšila, protože jsem také přesvědčená, že to je to nejhorší v celé věci... ta protichůdnost pomůcek, naprosto absence schopnosti říct koni svůj požadavek. Přestože to není tak očividné, jako ony kopance. Koně nezlomíte tím, že do něho kopnete - jo, vypadá to blbě. Zlomíte - zkazíte - uděláte ho zlým či nejezditelným právě těmi protiřečícími si požadavky... To neví mnoho lidí - nejen laiků, což bych i pochopila, ale bohužel ani jezdců a trenérů. A je to něco, co se dnes už v jezdeckých hodinách neučí :-(

 • 10. registrace zrušena

  2 Míra

  20:43 - 22. 02. 2011

  Otřesená těmi slovy jsem nebyla, protože jako koňák vím, čeho všeho je ta naše sorta schopná a jak hezky si to pak dokážeme obhájit.
  Radši bych dneka byla jako Vy nekoňák.

 • 11. jaja

  ještě kopance

  20:46 - 22. 02. 2011

  Reaguje na 9.

  Tím prosím neříkám, že ty kopance byly ok - tak by se neměl kůň trestat ani ve chvíli, kdy vyjel po člověku - protože to už nebyl trest na tom videu, to už byl skutečně nepatřičný vztek a podle mě snaha jezdkyně tomu koni jakkoli ublížit! Umím si představit, že kdyby to byl menší pes, tak s ním bude třískat o zeď...

 • 12. Míra

  Vyjádření...

  20:48 - 22. 02. 2011

  Reaguje na 7.

  Ač jsem nechtěl,tak bych to přeci jen ještě doplnil - napsal jsem jen svůj názor na to,s čím prostě nemůžu souhlasit,ač to možná někomu přijde normální.To neznamená,že nevidím i ty věci kolem .Ale to by byl podstatně delší komentář. V každém případě je mi bližší vyjádření třeba p.Cyrila Neumanna nebo ČSH.

 • 13. jaja

  ad míra

  20:53 - 22. 02. 2011

  Reaguje na 12.

  Míro, každý má právo na názor :-) A každý má právo s jiným názorem nesouhlasit :-)

  Já bych k tomu ještě chtěla dodat, že podle mě by například výcvikově správné v tu chvíli bylo, kdyby se snížil skok, kůň uklidnil (jezdkyně jakbysmet), najeli to po chvíli krátkého přiježďování a uvolnění koně z klusu za velké pochvaly a postupně úřešli do cvalu a skok třeba zvýšili na původní výšku a finito s velkou pochvalou. Pokud by kůň kdykoli skok odmítl skočit, pak by přesně v momentě odskoku měla jezdkyně koni jednu dát bičíkem za holeň nebo ho třeba i nakopnout holeněmi ABY TEN KŮŇ SKOČIL, přitom bu mu měla patřičně povolit otěže a po skoku přejít v kludu přes klus do kroku, koně velmi pochválit. Pak má výcvikově smysl razantní švihnutí bičíkem nebo třeba i to silné nakopnutí koně. Podmínkou je povolení vepředu, korektní nájezd a ona silná pomůcka v přesnou a správnou chvíli...

 • 14. IlonaZ

  Názor

  20:54 - 22. 02. 2011

  Myslím že Pan Dr. Hollý to popsal zcela přesně, zrovna tak jsem dala za pravdu názorům pana Jirsy v jiném článku, video které je vidět bude jenom špičkou toho co se odehrává na našich kolbištích a oddílech. Zároveň to bude i odpovědí na zoufalé výsledky našich jezdců ve sportu.

 • 15. charlie1

  Princip cizince

  22:25 - 22. 02. 2011

  Reaguje na 9.

  Dobré je vždycky si představit, že místo koně (psa, malého dítěte...) komunikujete s cizincem. Nerozumí vám ani slovo, tak jak na něj? Asi nejdřív pozornost - musí se soustředit a vnímat vás, pak snaha sdělit mu něco s pomocí jakýchkoli pomůcek (hlas, pohyb, tlak...) a hlavně okamžité vystihnutí okamžiku, kdy pochopil a v tu chvíli udělat cokoli, aby poznal, že to bylo dobře. To znamená pochválit už i jen náznak...a pak stavět na tom, že už ví...A stejně tak okamžitě dát vědět, kdy to pochopil špatně.
  ...přes léto mi chodily ke koním 4 korejské holčičky mezi 6-10 lety věku (a s nimi 4 rodiče, takže 8 lidí na komunikaci :-), uf), které uměly perfektně anglicky, moje angličtina je naopak naprosto chabá a hlavně se mi v mém věku už vůbec nechce přemýšlet a doma třeba předem kouknout do slovníku...tak jsme to zvládali všelijak jinak, nejen slovy...a ono to šlo. Vlastně se vzájemně naučíte, co co znamená a pak to používáte.
  Pokud vám cizinec nerozumí, když mu např. ukazujete, že vám má podat nějakou věc, jak vám pomůže, když na něj začnete křičet nebo ho mlátit. Asi by od vás v takovém případě prostě utekl, protože by se začal bát...což ten kůň bohužel nemůže, ale v hlavě nic jiného nemá.
  \"Princip cizince\" si při práci se zvířaty připomínám často...pomáhá to hodně při hledání cesty, jak se společně domluvit.
  A dalším principem je to, že trest je jedna rána. Tedy když už je potřeba a samozřejmě ve správnou chvíli. Druhá jsou už ujeté nervy a zbytečnost.

 • 16. blanka

  re: cizinec

  22:51 - 22. 02. 2011

  Reaguje na 15.

  Dobré přirovnání, jen s malým háčkem - cizinec nemusí vždy být ochotný udělat to, co po něm žádáme, i když nám rozumí :-D

 • 17. charlie1

  Cizinec

  23:45 - 22. 02. 2011

  Reaguje na 16.

  To není háček, to je samozřejmé :-) - ale když není ochota mi vyhovět, řev či mlácení to nevyřeší stejně. Jedině to vymyslet tak, aby to cizinec začal chtít...takže je to zase o tom vcítit se do toho druhého a udělat to tak, aby to chtěl. Přijít na to, co by ho zaujalo - a to je u každého něco jiného a zase musím přijít já na to, na co zareaguje...ne čekat že on zareaguje na to, co mu nabídnu.

 • 18. gamblerka

  soutěže na styl

  07:40 - 23. 02. 2011

  Jen několik bodů:
  Možná by nebylo od věci znovu se vrátit k soutěžím na styl, které byly na začátku 90. let běžnou částí programu závodů - a nevyrostli z nich špatní jezdci.
  Chybí skutečné trenérské osobnosti - autority, pod kterými by si tohle jezdec nedovolil.
  Kůň na videu má již svůj vzoreček chování zafixovaný, evidentně se takto nebránil poprvé a ostře protichůdné pomůcky jezdkyně byly jen zoufalým a samozřejmě špatným pokusem - když nereaguje na pobídku, tak ho do té holeně přitáhnu odpředu, abych měla něco v ruce. I kdyby na něj v této lekci sedl lepší jezdec, měl by problémy přimět ho ke spolupráci, musel by mít trenéry, který okamžitě sníží požadavky, nejlépe ho s jezdcem na zahozené otěži pošle do lesa.

 • 19. JanaR

  ad jaja

  07:41 - 23. 02. 2011

  Reaguje na 13.

  Naprosto souhlasím s Karolem,Jitkou Bartošovou, Cyrilem Neumannem..a přesně to, co říkáš, Jájo, napadlo jako první mne - proboha proč neudělají blendy, křížek a nenajedou z klusu? Ale pak jsem se i zamyslela...to video ano, je hrozné, chování je nepřiměřené a brutální, jezdecký takt a cit nulový, pomůcky nesmyslné, sed a vliv příšerný ..ale..je to video. a je sestříhané. Jak si můžeme být jisti, že to, co je vystříháno, nejsou okamžiky, kdy se snažili najet právě křížek a z klusu? kdy koni dali pohov, pochválili, udělali jiný cvik? nevím. a nemyslím si, že to tak bylo. Ale nemohu soudit, když jsem u toho fyzicky nebyla. Že každému někdy rupnou nervy je jasné. kdož jsi bez viny, hoď kamenem. Každý, kdyby si sáhl do svědomí, by jistě vzpomněl na jednu hodinu, kdy na několik okamžiků nebyl hrdý na to, co na koni předváděl. není to omluva. Je to jen důvod k zamyšlení a sebezpytování. Ale i k tomu, že je lehké odsoudit něco, co neznám podrobně, u čeho jsem nebyl...to video je staré a SESTŘÍHANÉ...neúplné...je lehké odsoudit aktéry. těžší je zamyslet se každý nad sebou a říct si - bože něco podobného at nikdy žádnému koni neprovedu...

 • 20. ppindian

  cvičitelská licence?

  07:54 - 23. 02. 2011

  Mě docela překvapuje, že ta jezdkyně má cvičitelskou licenci. Myslel jsem, že cvičitel už musí něco umět a když jsem jednou sledoval přípravný kurz, tak se mi zdálo že je to bráno dost vážně. Na druhou stranu jsem viděl cvičitele, se kterým kůň klidným klusem z parkuru odejel k lesu a ten cvičitel ho nebyl schopný otočit. Je ovšem nutno říci, že tento cvičitel je docela dobrý truhlář a tesař. Možná se cvičitelská licence občas dává za všeobecné zásluhy :-)

 • 21. jaja

  sestřih

  08:33 - 23. 02. 2011

  Reaguje na 19.

  Ano, Jani, uvědomuji si to, uvědomují si to všichni dotázaní. Video je sestřih a krom pár lidí nikdo neví, co bylo na zbytku pásky (ani já ne). Na tom ale stavěl tento článek a otázka směřující k těm, co odpovídali. Na tom videu je něco vidět - sice bez kontaxtu se zbytkem hodiny, ale je toho dost, aby člověk z toho vydedukoval, co je na tom kousku špatně a coby bylo dobře. Záměrně jsem nechtěla diskutovat a jednotlivých aktérech, mě zajímal ten problém, co tu vidět je (a pouze ten vidí ty tisíce lidí na internetu), zamyšlení, proč vznikl a co by tomu mohlo pomoct. Zdali lidé na videu nakonec toho koně uklidnili, dali blendy, skočili v klidu pár křížků, to nevím, třeba jo :-)
  Dost let jsem se pohybovala mezi parkuráky a situace, kdy kůň z jakéhokoli důvodu nechtěl něco skočit, znám. A vím, jak se dají řešit, nebo jak je třeba se aspoň pokusit je řešit. A taky vím, jaké důvody ten kůň může mít...

  Jeden příklad, který mě v této souvislosti napadá. Kůň, pravda taky lehce jezdecky zkažený, ale nic hrozného, spíš zjistil, že ne vždy musí s jezdcem skočit daný skok. Jezdec najede na skok, ze cvalu, bez odskokovky, dejme tomu kolmák 100 cm. Nájezd je trochu nemastný neslaný, proptože jezdec asi tak nějak tuší, že to nemusí kůň skočit. Kůň neskočí, zastaví před skokem. Jezdec koně otočí, udělá kruh a nový nájezd, přitom během toho kruhu koně sežeře - ne tak, jako slečna na videu, ale pár mu slušně na holeň vytne. Kůň poskočí, vztekne se, cválají dál. Druhý nájezd, opět stejně nemastný, opět žádný skok... Řešení na houby.
  Na koně sedne jiný jezdec, aby ho "srovnal". Sníží skok na cca 80-90 cm. koně si nejdříve vezme na otěž a udělá na velkém kruhu několik přechodů do cvalu, prodloužení a zkrácení cvalu, kůň nereaguje okamžitě, takže při prodloužení dá bičíkem z aholeň a přitom dostatečně koni umožní prodloužit. Pak najede na skok, v dobrém tempu s dorbým nájezdem. Kůň viditelně před odskokem zaváhá, ale jezdec v tu chvíli mu jednu dá bičíkem za holeň a kůň odskočí. Po skoku do klusu , pochvala a znovu nájez, Není třeba dávat koni bičíkem, jen si pohlídat dobré tempo nájezdu. Kůň beze všeho skočí...

 • 22. Koník

  vyjádření

  10:13 - 23. 02. 2011

  Reaguje na 1.

  no podleš mě kopance nejsou pro koně tak strašné jako cukání v hubě. Pokud kopne kůň koně, je to větší bomba... Každopádně je to neomluvitelné. Kór když je to \"cvičitel\"

 • 23. Koník

  licence

  10:19 - 23. 02. 2011

  Reaguje na 20.

  Taky mě to udivuje, jak takoví člověk může mít licenci. Jsou tam docela patrné chyby a příjde mi to trestání nesmyslně dlouhé....měla by se vrátit jako cvičenec a naučit se líp jezdit a hlavně líp ovládat svoje emoce....

 • 24. gamblerka

  co dál

  10:29 - 23. 02. 2011

  Ano, jajo, nebo bys to z pohledu člověka ze země řešila ještě jinak, protože bys byla z dlouhodobého vývoje výcviku daného koně a jezdce více v obraze.
  Přiznávám, že patřím k těm, kteří se při pár vzpomínkách \"opičení se\" mají důvod začervenat až na jistých místech a jsem ráda, že mě při nich nikdo nenatočil. Už dlouhá léta jsem však někde jinde, člověk leccos pochopí sám a má jiný rozum než v době, kdy měl čerstvý cvičitelák v kapse.
  Kdysi jsem na jízdárně slyšela chlapy říkat : „Ty v., já jezdil 20 let, ale asi až posledních půl roku jsem teprve přesně věděl, co na tom koni dělám a proč.“
  Jezdec vyzrává v čase nejen technicky, ale i psychicky a jak mu to jde a kolik nadělá chyb to záleží na tom, jak dobrého má svého trenérského guru, kterého respektuje. Je to vždy o jednotlivých lidech a situacích – žádná instituce neradí zkopat koně a rvát ho za hubu apod. – ani ČJF. Přesto se tyhle věci dějí a nedělejme si iluze, že se to na různých pláccích neodehrávalo i dříve – jen nebyly kamery a hladové chřtány médií. Je to jako s útoky psů - je jich teď víc nebo se o tom dřív jen tolik nepsalo? Nikdo neví, jakou cestou pranýřovaná jezdkyně půjde za nějaký čas – pokud vůbec půjde, protože – jasně, zvorala to – ale na to, aby odolala celému tomu tlaku zvenčí, bude muset mít víc síly než na nakopnutí toho chudáka koně. Ani bych tomuto vzorku chování až tak nepřičítala obraz celkového stavu jezdectví. Znám spoustu empatických a skvělých sportovních jezdců a cvičitelů a naopak a znám skvělé „alternativní“ jezdce a i pár těch z opačného pólu. Je to individuální a vždycky budou výjimky na plusech i mínusech s tím, že se část bude přelévat přes vrchol Gaussovy křivky v čase k plusu i obráceně. Jediné, co asi některým schází, je pokora – ale i ta vzniká, když je ke komu, k čemu vzhlížet a před čím se sklonit.

 • 25. petrula

  reakce na 19

  10:45 - 23. 02. 2011

  Reaguje na 19.

  naprosto souhlasím, nejaké kopání do břicha a sem tam nějaká rána bičem koni moc neuškodí, ale cukání v hubě a nekorektní pomůcky mu v hlavě musí dělat opravdu bordel a to z obou stran

 • 26. Karolinda

  poděkování

  12:49 - 23. 02. 2011

  Článek je bezvadný. Naprosto mi mluví z duše pan Cyril Neumann. A dle mého myšlenka MUDr. Karola Hollého je ta, že celé to fyzické utrpení koně je "menší", než celý dopad tohoto tréninku na koně po psychické stránce. Toto se u nás dělo, děje a dít bude, ale věřím, že se budeme postupně posouvat dál a dál a za toto chování se budou lidé stydět a né, že budou pochvalování, jak skvěle krizové situace s koněm zvládli za použití surového chování.

 • 27. br. Ruprecht

  Jiný pohled

  16:06 - 23. 02. 2011

  Přestože se nedá zcela souhlasit z nikým s autorů uvedených v článku, je jasné, že jejich příspěvky popisují část pravdy a některé souvislosti podohalující ostatní veřejnosti původ problémů. Bohužel se to jako obvykle, děje nesebekriticky. Na vinně není nic jiného než nevhodný systém přípravy jezdců a mladých koní. Vezmeme - li v úvahu, že začínající jezdce připravuje součastný systém v učebnách pro koně, je jasné že se setkáváme se stejným výsledkem jako bychom připravovali mladé koně v učebně chemie. Takže budeme-li opravdu pátrat po důvodech, které mají za následek tyto situace (lanškrounské video), nutně dojdeme k závěru, že na vině jsou ti kteří, obrazně řečeno stahují kozu nebozezem a snaží se suše alikovat zásady jízdy - jež v prostředí kde je vštěpují, nejsou ani vyditelné natož citelné a to zejména pro začínající jezdce. Taktéž odchov mladých koní se na území Čech a střední Evropy, děje zpravidla v nevhodých podmínkách. Jak tedy takový kůň může pod sedlem vůbec existovat. Ano, částečně lze problém odvrátit zkušenostmi jezdce, měl -li možnost je získat. Ale ani ten nejzkušenější jezdec, není schopen nahradit vlastnosti koně, o které je nevhodný odchov připravil. Pak se nemůžeme divit, že průměrní středoevropští jezdci nejsou schopni převést koně přes banální problémy.
  A můžeme jim to mít za zlé? Ne nemůžeme, ne mi a už vůbec ne laická veřejnost, která ať už vědomně nebo ne, připravuje o životní prostor nejen koně, ale i sama sebe a nás všechny. To je patrné ze dne na den a situace se nelepší, naopak.
  Koho je tedy vhodné potrestat za tuto nestidatost nahranou na videu - podle mě právě tu "nekoňáckou část veřejnosti". Tu která se nejen o své okolí nestará a nezajímá, ale navíc mu svou snahou udržet si maximum vlastního pohodlí a snahou nemuset nic objetovat - ta je pěkně vyjádřena v s sousloví: Já nikomu nic nedlužim, ne světu a už vůbec ne koním. Tedy tímto svým chování ohrožuje nás všechny.

 • 28. Jiri Jirsa

  Cyril Neumann - úvaha nad jeho úvahou

  16:16 - 23. 02. 2011  1.Jezdecký sport sice zajistil koním, po ztrátě jejich hipomobilní důležitosti, důvod existence, ale bohužel nedokázal udržet jejich společenské sociální postavení.
  2.Na toto konststatování jde říct jediné , jak a kde, jsou státy kdy má jezdectví výborné postavení, ale určující je společenské prostředí. Čechy byly a stále jsou postkomunistickou plebejskou zemí. Vlastnit a jezdit koně mnozí chápou jako povyšování se nad ostatní.
  2. Laické veřejnosti jsou sice předkládány různé výklady vztahu koní k soutěžení, je ale zřejmé, že samotná soutěž probíhá pouze mezi jezdci.
  3.Ano máte pravdu, soutěže jsou výhradně zápolení mezi jezdci (státy)a kůň je tam sportovní náčiní, ovšem je zároveň jasné, že bez sportu by nebylo možno selektovat učitá pemena koní na jedné straně, čímž nahrazujeme částečné přírodní selekci, na druhé je fakt, že kůň když pochopí o co jde, tak rád závodí. Člověk v něm probouzí pud sebezáchovy a boj o postavení ve stádě....????
  3. Klasická jezdecká vzdělanost byla postupně zcela zaměněna za účelový sportovní trénink.
  4.Máte pravdu, ale to se nevylučuje, ale podmiňuje, pokud chcete mít dobré sportovní výsledky, tak jich nemůžete dlouhodobě docilovat bez hypologických vědomostí. Chcete-li být na světové špičce, ta to nejde bez etologických vědomostí...
  4. Cílem tohoto tréninku není hluboký rozvoj staletých zkušeností mezidruhové komunikace mezi koněm a člověkem, ale úspěch na sportovním kolbišti.
  5.Omyl, cílem tréninku je dosažení cílů. Je úplně jedno zda jde koně v lese, v cirkusu, nebo o závodního koně, pokud nejsme úplná hovada, tak nám zkušenosti předků pomáhají a zkracují cestu.
  5. Odborníci vhodní k dosažení těchto cílů nejsou hodnoceni podle toho, jakým způsobem cíle dosahují, ale především cenností dosažených met.
  6.Ale to si snad děláte srandu, v pokřivené společnosti kde se otec tunelářu stane prezidentem, kde platí že účel světí prostředky , je jasné že není cesta cíl.....(pro většinu)
  6. Bouřlivý rozvoj jezdeckého soutěžení přináší obrovskou závislost na penězích.
  7.Svatá pravda, sport je o penězích, u koní to bohužel není o zisku, ale o přežití jak sportu, tak koní....
  7. Ve snaze získat tyto prostředky jsou přes veškeré deklarace potřeby koní odsunuty až na poslední místo.
  8.Ale to vůbec není pravda, v prostředí endurance kde se pohybuji já, lidi raději nejedou na dovolenou, omezují svou spotřebu na minimum, ale kůň dostane to nejlepší co může dostat. Neznám vytrvaleckého koně který by nebyl většinu dne na pastvě, pokud zrovna netrénuje. Na závodech si lidi postaví stan vedle ohrady kde se jim pase kůň aby mu byli stále k dispozici.
  8. V jezdectví, které bylo a bezesporu i vždy bude závislé na empatii a trpělivosti, chybí to hlavní - čas a vztah.
  9.50/50 % Čas dnes nemá nikdo a u koní už vůbec, ale vztah.......i ten kdo deklaruje že to dělá jenom jako sport, tak kecá, protože bez vztahu by mu to vydrželo tak bídně do konce sezóny, bez empatie to dopadne vždy neuspokojivě. My učíme lidi sportovat, ale nikdo jim nevysvětlí jak se vcítit do potřeb koně a jak to vidí kůň... jak říkal jeden můj známý, docent z ČZU : každá pí.. která dostuduje a jednou se vyspí ve stáji chce přednášet etologii....
  9. Současné společnosti stále více chybí vůle k překonávání obtíží.
  10.Tato společnost jako žádná předešlá musí zápasit o svou budoucnost a vůle jí určitě chybět nebude.

  10. Člověk se stal středem světa.
  11.Brečíte dobře, ale na špatném hrobě. Tuto totální hovadinu vymyslela katolická církev aby mohla snáze manipulovat s masou a lidi jí s povděkem vzali za svou. Nejsme středem světa, jsme jeho součástí a glorifikace jednoho živočišného druhu vede k omylům a pocitu nadřazenosti. Zrovna tak si musíme přiznat , že jsme nejsilnější a tudíš neseme odpovědnost.

 • 29. br. Ruprecht

  Jiný překlad

  16:20 - 23. 02. 2011

  Také by nebylo od věci, aby překladatel (to k většině z nich), překládal texty objektivně a s respektem k myšlenkám autorovím a jeho osobnosti. Nelze ani zbla dovodit z přiloženého překladu někoho kdo nerespektuje pilotní myšlenku a životní moto autorovo.
  Pro příklad uvádím překlad napisu nad prvním odstavcem: Porozumění a využití poznatků musí být přiměřené a vhodné vzhledem k okolnostem.
  Nemám co dodat.

 • 30. br. Ruprecht

  re bod 11, pana Jirsi

  16:36 - 23. 02. 2011

  Reaguje na 28.

  Na vině není katolická církev, ale nešetrný výklad bible. Ta bohužel, přetrvala věky, nikoli dobrá víra těch co ji vykládají.
  Ta bohudík přetrvala věky, nehledě na zkaženost těch kteří jí vykládají, poskytuje svědectví o historii a dokláda fakt, že dří to ještě nebylo zdaleka tak hrozné jako je to teď . Podle mnoha věřících je právě toto úkolem bible jako takové. Protože ta informuje čtenáře nezaujatě nerozdíl od jejich vykladačů v kterékoli době. Dnes tedy víme jak hluboko lidská společnost klesla .

 • 31. jaja

  překlad?

  18:24 - 23. 02. 2011

  Reaguje na 29.

  Ondreji, ať se dívám, jak se dívám, tak to, co jste tu napsal se ani náhodou neshoduje s překládaným anglickým textem ;-) Nadpis bodu jedna zní: 1. Understand and use learning theory appropriately

  Mimochodem text není překladem, je to jen českým shrnutím toho, co je v anlickém textu. Takže český bod jedna "Je třeba pochopit a používat správně teorii učení" dost odpovídá tomu anglickému, ne-liž pravda ;-)

 • 32. br. Ruprecht

  re jaja

  22:27 - 23. 02. 2011

  Teroticky ano. až na to slovo "správně" - použil bych raději "vhodně". Už proto, že jeden nikdy neví. :-) Ten překlad je smozřejmě ten nejmenší problém, hlavně tedy pro ty co si to sami neumí přeložit.
  Vážně, za správné může být člověk od člověka považováno lecos a rozdíl může být diametrální.. Vhodné, nebo na místě je vždy jen něco v rámci odvozených norem. Takže prakticky dělám -li věci vhodně, neznamená že jsem ten správný. :-)

 • 33. jaja

  :-)

  23:02 - 23. 02. 2011

  Reaguje na 32.

  Filozofie :-) Appropriate je slovo mluvící o tom, že se něco dělá odpovídajícím způsobem, příslušně, náležitě, prostě tak, jak by se to dělat mělo. Vhodně - správně. Dle odpovídajících regulí. Stačí :-) Bude lepší se vrátit k tématu.

 • 34. kalibra

  názor

  11:10 - 25. 02. 2011

  Sem bývalá studentka školy,takže jak probýhají hodiny nebo zájmová činnost vím.Rozhodně bych neřekla že je to běžné chování trenéru nebo ošetřovatelů.A určitě bych neházela do jednoho pytle celou školy.Jde totiž o chování určitého člověka.Podle mého názoru více než přehnané.Co je ovšem na tom videu zarážející je v pozádí pan Vídeňský který koně chytí a vklidu ho zase předá jezdkyni.Nezasáhl,neřekl ani slovo a nechá ji pokračovat.To je teprv odporné a on jako cvičitel by se měl zachovat rozhodně lépe.je dobře pokud dostane jezdkyně výpoveď ale neměl by někdo také řešit chování pana Vídeňského který nezasáhl a klidně přihlížel.Proč se neozvaly žáci školy je snad jasné.Jejich názor by tam v tu chvíly stejně nikoho nezajímal a pokud by šli za vedením školy tak by se akorát dostaly do potíží oni samy.(šikana..atd)Ale proč mlčel dospělý člověk,trenér a zaměstnanec?

 • 35. br. Ruprecht

  re jaja a kalibra

  13:32 - 25. 02. 2011

  To že, slovo skutečně znamená to co říkáš je fakt. Chtěl jsem říc, že bys ve svých překladech mohla více dbát na strategii, už proto, že si tvé názory bere řada lidí k srdci. Zejména však proto, že lidí kteří mají tak široké spektrum zkušeností aby mohli pochopit zprávu, tak jak je potřeba a tak je míněna je velmi málo. Já to pochopil, až když jsem se podíval na anglický originál.
  kalibra, to je tentýž důvod. Věk jedince bohužel, nezajišťuje jeho odvahu vystoupit, moudrost strategicky jednat a zejména v podmínkách ČR dostatek rozhledu pro akci v tebou zmíněném smyslu. Systém vzdělání jaký tu je, nikomu z nás nepřispívá k dostatečnému růstu. To že z něj vyrosteš je však patrné. I když se v poslední době malinko vylepšil. To ale zejména proto, že člověk má šanci využít otevřených hranic a školu si udělat v zámoří, taktéž při získávání praxe. O tom, že v německu šukali opici a ve francii jedí žáby, k cestě do zámoří vytváří ty nejlepší podmínky. :-)

 • 39. iwoskadivoska

  Názor

  10:38 - 28. 02. 2011

  Vyjadření odborníků se mi líbí.Je to objektivní a je jim jasné,že i takový lidé se u koní pohybují.Mě osobně přišlo taky daleko horší to protažené udidlo a "rvaní v hubě" koně horší než to kopání,protože když kolikrát vidím jak se dokážou koně skopat mezi sebou,
  tak to její kopnutí je nic.Samozdřejmě s jejím chováním nesouhlasím,protože v klidu se člověk s těma našema miláčkama líp dohodne.Proto když chce někdo silou "přeprat "
  pultunové zvíře tak to pokladám za velkou hloupost. A myslím,že s takovým přístupem jaký ta slečna předváděla je každému jasné že nejde ničeho docílit natož tak skákání přes překažky.Asi to ted nebude mít lehké v životě,být populární takovým způsobem.Trest si zaslouží,ale takhle bude zřejmě na nějakou dobu odepsaná.V naší republice se dějí daleko horší zvěrstva a nikdo ty lidi nepotrestá.

 • 40. Veronika Valdmanová

  Vyjádření Ladislava Nykla

  18:26 - 29. 04. 2011

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 10.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: