Jezdectví pod tíhou pandemie Covid-19

24. 03. 2020 06:00

Obrázky: 4

Autor: Michaela Burdová Foto: archiv autorky, Wikipedie Rubrika: Nehody a prevence Počet přečtení: 4686 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Zrušeno je momentálně podle stavu kalendáře FEI 316 mezinárodních závodů, číslo bude pravděpodobně narůstat. Místo olympijského roku máme koronovirový. Všechny národní federace již vydaly svá doporučení a nařízení, jak fungovat v nouzovém režimu a přitom zachovat welfare koní. Cílem je zamezit šíření nemoci Covid-19. Koně však nelze odpojit a uložit na lepší časy.

Mohu jezdit?

Zásadní otázky napříč jezdeckou komunitou ve všech zemích, kde řádí koronavir – budu se moct starat o koně, jezdit, docházet do stáje? Je ze zákona dané, že o koně musí být postaráno stejně jako o jiná zvířata – a současně je třeba chránit sebe i ostatní před nákazou Covid-19. Tím je dané to, jak se máme chovat, stačí starý dobrý selský rozum. Postará se majitel nebo personál stáje nebo osoba majitelem pověřená. Přikázání zní – neshlukuj se, dodržuj hygienu, používej roušku, pokud potkáváš lidi. Jestliže jsi v karanténě nebo nemocný (třeba jen nachlazený – ale seš si tím jistý?), o koně se musí postarat někdo jiný. Do péče o koně patří i zajištění pohybu, pořád můžeme do sedla, což využijí především jezdci z malých, rodinných stájí s navazujícím přírodním terénem. Velké nájemní stáje však celkem logicky zavírají, majitelé koní se ke svým koním ani nedostanou nebo jen s jistými omezeními a opatřeními co do hygieny, času a omezení počtu osob na place. Rozhodnutí je třeba respektovat, je tu přece jen „vyšší princip“ a provozovatel má odpovědnost nejen k zajištění péče o koně, ale i zdraví svého a personálu. Základní doporučení vydala Česká jezdecká federace:

V článku I. Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 jsou ustanovení udělující výjimky, konkrétně: 

odst. c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

odst. d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

Interpretace ČJF: obecně lze i zajištění pohybování koní považovat za zajištění péče o zvířata dle odst. c) a pomoc se zajištěním péče o zvířata cizí osobou brát jako dobrovolnickou/sousedskou výpomoc dle odst. d). z tohoto pohledu by neměl nikdo úředně bránit v možnosti dostat se z místa vašeho bydliště do stáje za účelem zajištění péče o zvířata, a to ani v případě, že kůň není přímo ve vašem vlastnictví.

Závodní kalendář řídne

Letošní kalendář FEI obsahuje 1613 závodů ve všech 7 disciplínách, z nichž už je 316 zrušených. Skoky po 36 realizovaných termínech ruší 127 plánovaných závodů, na 41 mezinárodních tratí se nepodívají vytrvalci, na 30 drezuristé, vozatajství si už ani neškrtne, všech 11 plánovaných závodů je kodifikováno C – cancelled. Stav se jistě bude průběžně měnit. Také Česká jezdecká federace svým rozhodnutím ze dne 12. 3. 2020 zastavila pořádání veškerých sportovních a vzdělávacích akcí pod svou hlavičkou po dobu trvání nouzového stavu.

28 světových a kontinentálních šampionátů, jejichž termíny spadají do letních měsíců, zatím své místo v kalendáři FEI neopouští, ale všichni asi chápou, že jejich konání je v současné situaci otevřená záležitost a rozhodování nesnadné včetně olympiády.

Bude OH Tokio?

Hlasy pro přesun OH Tokio na příští rok sílily už minulý týden... Kanada účast svých sportovců zrušila, jiné státy žádají o posunutí termínu o rok, o dva. Naposledy byly olympijské hry zrušeny v roce 1916 s nástupem první světové války a podruhé a potřetí v roce 1940 a 1944 kvůli II. světové válce. Letošní světová válka s neviditelným nepřítelem zatím nemá vítěze a hry v Tokiu se blíží  mají se konat od 24. července do 9. srpna.

V březnu proběhly v organizačním výboru diskuze ohledně konání her bez diváků. Podle agentury Reuters jeden zdroj blízký organizačnímu výboru her sdělil, že byli požádáni, aby připravili simulaci pro případ odložení her. Jedná se o plány B, C, D podle různé doby posunutí termínu. Jde o odhady nákladů podle různé doby odložení her. Rozhodnutí má padnout do 4 týdnů, ale z vyjádření japonského premiéra a Mezinárodního olympijského výboru je zřejmé, že odklad, pravděpodobně roční, je na spadnutí. 

Jezdecké školy, turistické jízdárny, hiporehabilitační střediska

Kromě pořadatelů závodů mohou jen lomit rukama nad dírami v příjmech jezdecké školy, turistické jízdárny, provozovatelé jezdeckých táborů i hiporehabilitační střediska. Zatím se tolik neděje, nejrušnější sezóna sotva začala, ale pokud budou opatření trvat měsíce… Koně ve stájích znamenají nemalé fixní náklady. Nelze je jako stroje vypnout a uložit na lepší časy. I když jsou koně pro provozovatele stájí a jezdeckých škol něčím víc než pracovními nástroji, o soukromých „pet“ koních nemluvě, jezdecký svět ekonomické krize vždycky nějak poznamenaly.

Ještě máme mnozí v paměti ekonomickou krizi, která v roce 2008 zasáhla Evropu a začala drtit majitele koní a během následujících let znamenala konečný ortel pro desetisíce koní jen ve Španělsku, kde si ve zlatých časech boomu v 90. letech pořizovalo koně spoustu lidí jako luxusní doplněk. Hrdí koně plemene pura rasa espaňola dodávali lesk, s postupující krizí se však stali přítěží. 7letý kůň PRE, který stál 40 tisíc dolarů, byl prodejný sotva za 17 000. Tradiční a zkušení chovatelé dali neprodejné koně raději na jatka, než aby je prodávali pod cenou. 70 000 koní na jatkách skončilo. Podél silnic se popásali bezprizorní koně. Ve Velké Británii stoupl počet poražených koní o 50 %, byly přeplněné útulky, mnoho opuštěných koní skončilo na silnicích pod koly aut. Organizace RSPCA obdržela 7 000 telefonátů o koních, kteří byli někde uvázaní a opuštění. Podobná situace byla v Irsku, které si také v tomto ohledu vysloužilo mnoho titulků v médiích o tisících vyhladovělých koních. Povědomí veřejnosti o tom, co mít koně obnáší, je pravděpodobně o kus dál než v 90. letech, kdy si i u nás koně kupovali první milionáři, přesto je dobré vědět, že krize je za dveřmi, a mít nouzový plán.  

Itálie

V Itálii jsou veškeré sportovní akce momentálně zastaveny do 26. dubna. Původně Italská jezdecká federace (FISE) komunikovala se svými členy v tom smyslu, že budou moci docházet do stájí a jezdit s tím, že budou mít písemný doklad deklarující, že odcházejí z domova do stáje, kde mohou za daných hygienických podmínek ke svému koni. Některé stáje se uzavřely a přístup měli jen majitelé koní. Pak však následovalo další rozhodnutí federálního výboru, že o koně se postará provozovatel stáje nebo trenér a jezdci musí zůstat doma. Bylo řečeno, že jít se podívat za svým koněm nebo jezdit není nezbytnost a může to počkat, než bude omezení zrušeno.

Epidemie citelně zasáhla jezdecký sektor i ekonomicky a prezident Italské jezdecké federace (FISE) Di Paola ve svém dopise z 18. března žádá vládu a ministryni sportu a mládeže o podporu členských klubů a organizací. Zmínil v něm atypickou situaci jezdecké federace na sportovní scéně, kdy nejde jen o samotné sportovce, ale také o koně. Sport se sice zastavil, ale jsou tu fixní náklady související s nezbytnou péčí o koně. V okamžiku zastavení jejich provozu může dojít k jejich ekonomickému kolapsu ohrožujícím zvířata. Žádá o podporu klubům provozujícím jezdeckou školu, dočasné osvobození od DPH u krmiv, sena, steliva, veterinárních produktů, rychlý přístup k bezúročným půjčkám aj. 

Kanada

V Kanadě výkonná moc na všech úrovních nabádá, aby každý omezil společenské kontakty a premiér Justin Trudeau prohlásil, že všichni Kanaďani by měli zůstat doma. Jezdecká střediska jsou přístupná jen jejich majitelům, vedoucím, ošetřovatelům koní, podle potřeby veterinářům a podkovářům a majitelům ustájených koní poskytujících svému koni minimální standard péče – tj. krmení, ošetřování, pohybování. Je doporučeno, aby kluby revidovaly své plány biologické bezpečnosti.

Francie

Ve Francii to ještě před týdnem nebylo tak striktní, jezdecká střediska mohla fungovat, jen se musel dodržet maximální počet skupiny do deseti osob. Ale po týdnu přišlo další nařízení – s platností od 17. března se dle vyhlášky až do odvolání musí uzavřít pro veřejnost všechna jezdecká střediska včetně nájemných stájí. Také nelze přijímat nové koně. Odpovědnost za péči o koně přebírá provozovatel zařízení. Přijatá opatření mají status „vyšší moci“ a majitel koně se nemůže domáhat právní odpovědnosti provozovatele zařízení z důvodu, že mu odmítá v této době umožnit přístup k jeho koni.

Německo

Německá jezdecká federace vydala jasné pokyny k provozu stájí a jezdeckých škol. Podobně jako u nás je na prvním místě nutnost postarat se o základní potřeby koní – krmení, ošetřování, pohyb a veterinární a podkovářská péče, samozřejmě při dodržování všech opatření a doporučení pro prevenci nákazy. 16. března byl vydán ze strany FN pokyn k uzavření jezdeckých středisek pro veřejnost. Přesto je potřeba koně pohybovat a v případě mnoha nevyužívaných školních koní to není snadné a vyžaduje to přesný logistický plán, kdy kdo bude koně jezdit tak, aby se předešlo zbytečným kontaktům. Pro zdokumentování pohybování koní FN na svých stránkách vytvořila ke stažení formuláře pro stáje do 20 koní a 48 koní, plán péče o koně, takže je doložitelné, kdy kde jaká osoba se o koně starala nebo ho pohybovala.

Pokud provozovatel stáje nemá možnost zajistit koním dostatečnou péči svými zaměstnanci, je vstup povolen majiteli nebo osobou jím pověřenou. Pro prokázání této skutečnosti FN vydala formulář, kde majitel koně – pověřená osoba potvrzuje, že je majitelem-osobou majitelem pověřenou, který zodpovídá za péči o koně, která musí být v souladu se zákonem o ochraně zvířat a do péče o koně spadá také volný nebo kontrolovaný pohyb koně. Toto je schválené Německou jezdeckou federací a Ministerstvem potravin a zemědělství. Součástí tohoto formuláře je také souhrn hygienických podmínek, které tato osoba musí dodržovat. Kromě desinfekce při vstupu a odchodu jde také o dodržování odstupu od ostatních, počtu jezdců v hale (4 v hale 20 x 40), ale není nařízené nošení roušek. Stejně jako u nás, i v Německu jsou lidé více i méně zodpovědní. Jak uvedla Geraldine Hegemann-Malkus, majitelka stáje Wiblingpferde, není problém dodržovat přísná opatření – ale návštěvníky zvenku to zřejmě nezajímá a nadále vstupují na pozemky areálu.

Španělsko

Platí zákaz vycházení, o koně se stará personál stáje. Jízda na koni je zakázaná všem včetně pracovních jezdců kvůli riziku úrazu. Koně lze opohybovat ve volnosti, lonžovat nebo provádět. Pokuty za porušení údajně až 3 000 euro, hrozí i vězení.

Rakousko

V Rakousku platí režim omezeného pohybu od 16. března. Španělská jezdecká škola je z důvodu pandemie Covid-19 uzavřena. Majitelé koní ustájených v nájemní stáji mohou za svým koněm a mohou jezdit (za daných podmínek – ne ve skupině, dodržet odstup atd.). Pokud není stáj v karanténě, provozovatel ji uzavře a majitelům koní zakáže vstup, pak je to jeho soukromé rozhodnutí, nemá pro něj oporu v zákoně. V případě, že je třeba koni podávat speciální doplňky, dekovat atd., což si za normálních okolností dělá majitel, pak toto musí převzít provozovatel, aniž by požadoval za tyto úkony zvláštní příplatky. Majitel koně si může svého koně odvézt jinam, kde k němu bude mít přístup.

Slovensko

Z doporučení Slovenské jezdecké federace na základě stanoviska MP a RV SR:

„Máme za to, že osoby, ktoré nie sú v povinnej resp. domácej karanténe, môžu s rúškou na tvári do vôle jazdiť na koňoch, taktiež nie je vyhlásený zákaz vychádzania (zatiaľ). Prevádzať a jazdiť kone môžu ale len individuálne, nie v skupinách.“

Až Slovenská jezdecká federace použila slovo rouška ve svém doporučení. Jasně, jste-li sami v lese, tak je zbytečné si zakrývat nos a ústa, je lepší se pořádně nadýchat čerstvého – a nikoliv pod rouškou zadýchaného, vzduchu. Ale při přípravě koně ve stáji a než vyjedete do pustin, je lepší ji mít. I když vypadáte jako z jiného světa, jako z nějakého filmu…

Virus v hlavní roli

„Virus se rychle šíří vzduchem a nemocné zabíjí během několika dnů. S rychlým šířením epidemie se lékaři po celém světě snaží najít lék a minimalizovat paniku, která se šíří ještě rychleji než samotný virus. Cestující se na letišti dotkne salátové mísy v letištním baru předtím, než podá číšníkovi kreditku. Obchodní jednání začíná podáním rukou. Muž zakašle v plném autobusu. Jeden kontakt. Jeden okamžik… obyčejní lidé se snaží přežít ve společnosti, která se prakticky zhroutila…“ Tolik z traileru filmu Nákaza (Contagion), který měl premiéru, (ezoterik zpozorní), v roce 2011 v Itálii na filmovém festivalu v Benátkách.

Naštěstí nejsme ve filmu, i když si jako v nějakém špatném filmu poslední dny asi připadáme. Jsme samozřejmě na katastrofy větší či menší zvyklí – televizní obrazovky je na nás valí ze všech koutů světa celoročně. A pořád to bylo tak nějak příjemně daleko. Nákaza někde v Číně působí na naše smysly jako abstraktní obraz. Lidi v rouškách tamtéž jakbysmet. Děláme si z koronaviru trochu legraci. To umíme. A dnes zažíváme něco, co by nám ještě nedávno opravdu přišlo trochu sci-fi. 

Pokud máte to štěstí a nejste omezeni v přístupu do stáje, pak právě koně jsou inspirací a motivací, abychom nepropadali malomyslnosti. Pořádná vyjížďka na čerstvém jarním vzduchu je zdravá pro naši kondici, zdraví i psychiku (tak to vidí Angličané a British Horse Society). Závody počkají a můžeme dát koním víc času, užívat si samotné ježdění nebo jen kontakt s koňmi. Vážit si času, kdy s nimi můžeme být nebo dodělat resty, které kvůli nim nestíháme. Můžeme plánovat v klidu další období. Konečně si pořádně přečíst ty knížky o koních, kterých máme plnou polici. Vrátit se k té čisté radosti, kterou jsme zažívali, když jsme u koní začínali...

Zdroje:

 

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: