Hřebci A 1/1 v teplokrevném chovu: Filippy cs

23. 09. 2014 08:00, Aktualizováno 25. 09. 2014 14:38

Obrázky: 16

Autor: Eva Holubcová Foto: © Jana Filipská, Šárka Votavová, archiv Martina Maivalda, sporthorse data, G. archivy G. Jeníčkové Rubrika: Plemeníci Počet přečtení: 8019 Počet komentářů: 7 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Mimořádný výsledek bílé klisny Gomby, která nás reprezentovala na Světových jezdeckých hrách v Normandii, upozornil na jejího mateřského otce Filippy cs. Filippy cs prezentuje plnokrevnou linii Fairway, která je celosvětově známá pro nikoho menšího než Ladykillera.

Filippy cs byl koupen a importován jako roček stájí PP Motěšice. Tehdy u nás příliš mnoho importů neběhalo, a tak se na každého soustředila pozornost. Hřebec se původně jmenoval pouze Filippy a přídomek cs vznikl zpětně jako plošné řešení problému duplikovaných jmen. Odtud třeba jména Elaborát cs, Sapo cs či Speedy cs. Vybělující hřebec své kvality ukázal již ve dvou letech, když vyhrál Cenu Sofie na Mezinárodním mítinku v Budapešti a československá ekipa jeho prostřednictvím zaznamenala jediné vítězství. Ve třech letech se projevoval jako sprinter až mílař, když vyhrál Cenu ZV ROH Státního závodiště v Praze (1 600 m) a Cenu míle nad Reflexem. Reflexe porazil i v Ceně deníku Svoboda (1 600 m), nicméně po protestu byl přesunut za něj. Na delších tratích byl druhý v Ceně deníku práce (2 200 m) za Cobaltem a neumístil se v Čs. derby.

Památnou byla Svatováclavská cena, kdy bylo pořadí Lincoln - Lakmus - Silvaner - Filippy, kteří se všichni stali plemeníky a všichni byli důležití i v teplokrevném chovu.

Na MM byl Filippy již jen třetí a čtvrtý v rámcových dostizích. Do chovu odešel hned po sezóně. V chovu působil mezi lety 1977 až 1991, kdy vystřídal Státní statek Znojmo, Motěšice, Tochovice a Topolčianky. Průběžně působil i v teplokrevném chovu, a tak část jeho produkce ve sportu nebyla plnokrevná.

Filippy cs

Filippy cs v plnokrevném chovu

GifyNa dostizích vynikly především dvě skvělé dcery Gify a Japa. Gify vyhrála Cenu Masise (1 100 m), Memoriál R. Deyla (1 400 m), klasickou Jarní cenu klisen (1 600 m) a Cenu míle (1 550 m). Japa z rodiny Jan Ranée vyhrála Memoriál R. Deyla a klasické Oaks, druhá byla v Ceně hřebčína Napajedla a třetí v klasické Jarní ceně klisen. Další dcera Vinica byla druhá v Memoriálu Rudolfa Deyla a čtvrtá v Jarní ceně klisen. Nelze opominout i výbornou steeplerku Lydku. Z valachů si připomenutí zaslouží minimálně sprinteři Liftboy, vítěz sprinterského Gomba handicapu, a Nikodém. I nejlepší vnukové, kterých ale moc nebylo a mezi nimi nebyl žádný mimořádný, své nejlepší výkony ukázali na krátkých tratích. Zkrátka Filippy cs byl výjimečným příkladem sprintera, který své vlohy dále předával. Takových u nás nikdy moc nebylo a jednalo se spíše o nahodilé výjimky, neboť u nás vždy dominovali vytrvalci.

Rodina

Z Filippyho širší rodiny pochází Moulton (otec Ditton Wooda působícího v PK SWB, např. m. o. 1,60m skokana Farinelli), Balustrade (syn Midas v PK Meckl., Trakehner; mat. otec Century Chief s pot.: (D: S, S: ST, C: T) a otec báby 1,60m skokana Ali Baba nebo důležitého plemeníka v telokrevném chovu v Polsku Oregon), dále Freefoot či Sweet Home (úspěšný v SF chovu).

Linie Fairway

LadykillerFilippy cs byl z linie Fairway, která je v teplokrevném chovu uvedena velmi kladně, neboť ji zastupuje plnokrevný Ladykiller, ale i mnozí jiní zástupci s dobrým renomé jako Nandino, Gaspari I a II, Jasper, Barnaul, Courville atp. Ladykiller, kultovní hřebec, který se podílel významnou měrou na současných sportovních koních, na dráze vyběhl třikrát s nevýraznými výsledky (to jen taková douška, že dostihové výsledky nejsou pro účely sportovního chovu vypovídající, koneckonců i Heraldik byl prachmizerným dostihovým koněm). A dál je to u Ladykillera už známá historie, stačí uvést jen jeho dva nejvýznamnější syny Lorda (75% plnokrevník) a Landgrafa.

Ladykillerovým dědem byl Blue Peter (Fairway), vítěz 2000 Guineas a Derby. Patřil k nejlepším synům svého otce. Fairway byl pravým bratrem Pharose (otec fenomenálního Nearca, rovněž velmi důležitého v teplokrevném chovu) a na dráze vyhrál 12 z 15 startů, včetně St. Leger. V chovu se tento nervózní hřebec stal Chefs-de-race, neboť ovlivnil dostihové dějiny nejen na kontinentální Evropě, ale výrazně třeba v Jižní Americe (např. Full Sail, The Yuvaraj).

FairwayLinie Fairway je dnes v Evropě téměř zaniklá, neboť byla pronásledována nepřetržitě smůlou svých nejlepších zástupců hlavně v 80. letech: Shergar (unesen a zabit IRA), Brigadier Gerard (jeden z nejl. dostihových koní všech dob v chovu vybouchl), Troy (pouhé 4 sezóny v chovu), Petingo (uhynul jako 11letý), Pitcairn (vyvezen do Japonska) atp. Zásadní oslabení linie přišlo v době nástupu Northern Dancera a ztracený dech už pak znovu nechytla. I přes četné množství jiných kvalitních hřebců z Fairwayovy linie tito nebyli schopní udržet linii více jak jednu generaci a to se týkalo i synů výtečného Court Martiala. Velkou nadějí byl právě Vain, nar. 1966, ale ten - i přes kvalitní potomstvo - je hlavně skvělým mateřským otcem (např. v 25 startech neporažená sprinterka Black Caviar je jeho vnučkou). Šance na přežití linie v plnokrevném chovu v kolonce otců je snad prakticky jen v Jižní Americe, kde přežívá netušené bohatství linií a větví, na které se zde již dávno zapomnělo.

BarnyFilippy cs byl po Pal´s Passage (Palestine), což byl trochu lepší dostihový kůň black type statusu, ale v chovu nedal prakticky nic, snad až na Jellaby, grupa tři vítěze. Jeho otec Palestine (Fair Trial) vyhrál 11 dostihů z 13, mezi nimi i klasické 2000 Guineas. V chovu dal hlavně Pall Mall, což byl otec špičkových mílařů Reform a Sallust, který byl odpovědný za Tap On Wood (1. 2000 Guineas). Nás ale bude zajímat, že Pall Mall vyprodukoval i Barnaula xx, což je velmi úspěšný plemeník v teplokrevném chovu v Polsku a jehož syn Barny reprezentoval Německo na WEG 2014 ve všestrannosti (7. místo).

Palestine dal také Capistrana, což je otec bílého hřebce Sapo cs. Sapův plnokrevný syn Christ s.v. dosáhl na skocích ST, jeho potomstvo v drezúře ST a ve skocích S. Nebyl jediným plnokrevným hřebcem z této linie u nás, který si sám vysportoval výkonnost, podobně to měl i Elaborát cs (skoky S).

Otec Palestine Fair Trial (Fairway) byl vynikajícím sprinterem až mílařem, ale dokázal se umístit i v Eclipse Stakes na 2000 m. V chovu byl šampión plemeníkem i šampiónem mateřských otců a svými výsledky si zasloužil status Chefs-de-race. Dal řadu úspěšných synů, mj. Court Martial, Advocate, Palestine či Petition, každý z nich založil svoji linii, ale jimi se z hlediska plnokrevného chovu zabývat nebudeme. Pouze upozorním, že Petition je dědem Nandina, německého šampión dvouletka a vítěze německých 2000 Guineas a druhého z tamního derby. Nandino byl později licencován pro hannoverskou a trakénskou PK, kde si vedl velmi dobře.

Linie Fairway a český chov

JasperU nás se v teplokrevném chovu linie Fairway projevuje samozřejmě hlavně přes Ladykillera. Nicméně samozřejmě jsou zde i jiní, např. zástupce Fairwaye je sovětský hřebec Ivory Tower, otec plemeníka Abad xx (pot.: D: T, S: S, C: L), dále otec matky Geliduse-T a otec báby Nabuchodonosora. Také plemeník Jaspis (vlastní výkonnost skoky T, potomstvo skoky T** a všestrannost ST) a jeho syn Jasper´s Boy (skoky ST**) patří k linii Fairway skrze Fair Trialova syna Courville, což byl velmi úspěšný plemeník v telokrevném chovu, a asi nejznámějším potomkem bude Jasper, jeden z nejlepších sportovních plemeníků své doby. Jiný Courvilleův syn Notaris (jeden z pěti licencovaných!) je otcem matky Hamleta, který dal OH vítěze Hicksteada...

Plnokrevné hřebce této linie obecně v chovu u nás jsem již zmínila výše (Abad, Sapo cs, Christ, Elaborát cs), dále doplním ještě Sahera (otec „S" militaristky Meghalaya), ale toho nejdůležitějšího jsem zatím vynechala. Tím je Scottish Rifle, vynikající plemeník, ale zde jen zmiňme, že i on měl v telokrevném chovu u nás několik synů, z nichž Duel xx sám ve všestrannosti dosáhl S, ve skocích a drezúře L a jeho potomstvo mělo D: S, S: ST. Duel byl vůbec ten případ „na všechno použitelného" plnokrevníka, neboť samozřejmě také běhal dostihy a získal několik jedničkových vítězství a druhé místo v letounském Gomba handicapu. Flipperovo potomstvo dosáhlo D: L, S: S**, C: S. Velmi krátce u nás působil také Mehari xx, jehož matka Eos byla po Fairwayově synu Solferino. Mehari dal u nás Agadira či Laténa, ale hlavně se vyskytuje v původech polských koní hodnocených v žebříčku WBFSH.

Linie Fairway je synonymem pro vynikající plemeníky, zejména mateřské otce. Nejdůležitější jedinci linie byli často výbornými sprintery až mílaři, kteří tyto vlastnosti předávali i v chovu, ale také někteří z nich dokázali vyhrát nejdůležitější dostih plnokrevníka, a to anglické derby (Blue Peter, Grundy, Shergar, Troy). Nicméně je důležité, že v genetickém vybavení linie je rychlost přítomna a opakovaně se projevuje, někdy i v tak dokonalé podobě jakou byl Vain, možná nejlepší sprinter australské historie.

Filippy cs těmto charakteristikám linie na dráze i v chovu dostál, i když jako mateřský otec byl v plnokrevném chovu relativním zklamáním. Ale to je příliš silné slovo, s ohledem na historické okolnosti (nebyl nikdy preferovaný plemeník, porevoluční doba, rozpad chovů atp.). Nicméně až v teplokrevném chovu se ukázalo, že i Filippy cs je výborným mateřským otcem.

Filippy cs v teplokrevném chovu

Bohužel nemám k dispozici materiály ČJF, tak jenom uveďme, že přímé potomstvo dosáhlo výkonnosti v drezuře T, ve skocích T a ve všestrannosti L. Lze zmínit aspoň Fiata nebo Cisnu. Jeho význam spočívá právě v jeho dcerách, vnučkách a pravnučkách. Koneckonců, kolik znáte zde působících plemeníků s výjimkou Carisma, jejichž potomstvo reprezentovalo na nejvyšší světové scéně, jakou určitě byly třeba letošní WEG? Je to zvláštní, ale opět je to plnokrevný hřebec... Samozřejmě, Heraldikovi se nemůže rovnat ani po špičku kopyta, přesto to je k zamyšlení.

GombaFilippyho vizitkou je klisna Gomba, zrozená z jedné z nejlepších dcer Filippyho, Vinici, která náš stát se svým jezdcem Martinem Maivaldem reprezentovala ve všestrannosti a vedla si velmi dobře, když nesmírně těžkou soutěž dokončila. Více viz její profil.

V následujícím namátkovém přehledu vidíme potomstvo dcer po Filippy. Jak vidíme, Gomba nebyla pouze náhodný výsledek.

Vnukové

 • Cascavello-B (Cascavello X Watergatte X Przedswit X-61 X Filippy Cs) - skoky S**
 • Cora (2176 Quoniam II - 104 - JM 2794 Filuta) - skoky T, bába klisny 65/278 Inspirace - skoky ST
 • Čerekes (Renomee Z - Černina) - skoky S
 • Francis 2 (2454 Topas - 8 - JM 2794 Filuta) - skoky S**, matka 53/940 Felicita (2666 Porter X 2454 Topas - 8), která dosáhla T** v parkúrech
 • Gallou (Beauvallon - Gify) - skoky S, matka Garfy (Feuersturm) - skoky S, která s Grand Step dala S** skokana Gauner Donth
 • SaturnaGigolo (Feuersturm - Gify) - skoky S, military TT
 • Gomba (3485 Furioso XXII (Fur.XVII-8) - Vinica) - WEG 2014 ve všestrannosti
 • 5/159 Heda (43 Shagya Mimoňský-9 - Hedva) skoky S, matka klisny 5/555 Hepalia (855 Palisco) - skoky S**, pochází z plnokrevné rodiny Havana
 • Hedera 1 (511 Rosario - Hedva) - skoky S**, pochází z plnokrevné rodiny Havana
 • 65/324 Liberie (2219 Przedswit X-61 - JM 2794 Filuta) - skoky S, matka klisny 68/465 Vatra (2521 Watergatte), skoky S**
 • 65/349 Mata Hari (2337 Duramus II - JM 2794 Filuta) - skoky S, matka nadějné Connemara-MX
 • Něha (2219 Przedswit X-61 - JM 2794 Filuta) - skoky ST
 • Quick Star (2421 Quoniam II-257 - Nadia) - drezúra S
 • Č 1375 Quinea (2176 Quoniam II - 104 - JM 2794 Filuta) - skoky ST
 • Polárka (Puschkin X Rookery Hill X Filippy cs) - skoky S*, z rodiny trojnásobného vítěze VP Peruána
 • Rémus/Čertík A (2219 Przedswit X-61 - Černina) - military S
 • Rubelli (511 Rosario X Landruf X Filippy cs) - drezúra S
 • Ruben 388.97 (Rosenthal - Čarisa) - drezúra S
 • Saturna (Fleming S.V. - Safa) - skoky S**, z ruské rodiny založené Němkou Ohne Sorge, ze které např. pochází znamenité dostihové klisny Skala či naše vítězka St. Leger Sarna
 • Filippy csSir Alme Alimex (Ascot S.V. - Sillery) - skoky ST
 • 5/544 Surikata (757 Lambadero X Landruf X Filippy cs) - skoky ST**
 • Tulamore Dew (Arras X Antler X Filippy cs) - skoky T, z plnokrevné rodiny Orly
 • Velvet 2 (Lord Inci Tatus S.V. - Vičenza) - skoky ST
 • Vulkán (Renommee Z X Rookery Hill X Filippy Cs) - drezúra S, z plnokrevné rodiny Valencia
Závěrem

Filippy cs byl příkladem hřebce, který odpovídal profilu své linie jak na dráze, tak i v chovu, a i přes to, že nikdy nebyl exponovaně využíván, je mateřským otcem koně, který nás reprezentoval na Světových jezdeckých hrách. Znovu opakuji, kolik zdejších teplokrevných plemeníků to v současné době dokázalo?

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. kolyna

  Saturna

  14:28 - 23. 09. 2014

  Dobrý den, jsem majitelkou Saturny, které se letos na MČR na Ptýrově rozloučila se sportovní karierou ve svých 20 letech. Obdržela od sboru rozhodčích cenu kondice:))

 • 2. Eva Holubcová

  Saturna

  15:21 - 23. 09. 2014

  Prosím Vás a nemáte třeba fotečku? Že bychom ji přidali do galerie, moc by nás to potěšilo!

 • 3. gazli

  Cenar (po Abad) z Cisny

  16:23 - 23. 09. 2014

  My máme u nás teď už 24letého důchodce, syna výše zmíněné Cisny. Přes svého otce Abada je tedy prochovaný na Fairwaye. S předchozí majitelkou, paní Cermanovou, soutěžil v drezuře (dosažený st. S), přidávám odkaz na její webovky, kde jsou výsledky vypsány. U nás sloužil jako školní kůň a stále se těší pevnému zdraví :-).
  http://www.cermanovi.cz/golias.html

 • 4. kolyna

  Saturna

  20:00 - 23. 09. 2014

  Reaguje na 2.

  ráda kam ji mám zaslat?

 • 5. Eva Holubcová

  Saturna

  09:02 - 24. 09. 2014

  Na e-mail nereide@centrum.cz, přiřadíme ji do fotogalerie. Moc a moc děkujeme :)

 • 6. pavlaulicna

  Klisna

  16:43 - 24. 09. 2014

  Paní Holubcová,Vaše články jsou úžasné moc děkuji.Bohužel jsem nenašla jiný mejlový kontakt na Vás,tak se omlouvám, že můj příspěvek není k výše zmiňovanému hřebci. Hledám matku klisny Dětva,nar.1.1.1959 po Gradivo.Na Vašich stránkách jsem našla,že patří k rodině Damalis. Mám jejího prapravnuka,je mu 20,jenže je nelicentovaný,takže jsem vypátrala mateřskou linii Danáro-Duralex-Djevojka-Dětva. Děkuji za pomoc.

 • 7. Eva Holubcová

  Dětva

  17:05 - 24. 09. 2014

  Dobrý den, když se podíváte na http://www.tbdiamond.cz/rodinadamalis.htm a sem dolů, měl by se zobrazit přiložený obrázek. Dětva tam je jako dcera klisny DĚVA (City), Děva je zase z DERILLA (Simson) a Derilla je ze zakladatelky - DAMALIS.

  Jinak on-line je tady: http://www.pedigreequery.com/detva (ale je třeba si dávat pozor, občas tam bývají chyby) a nebo tady taky, ale spíše trochu aktuálnější http://www.blacktypepedigree.com

  Děkuji za chválu, jinak e-mail je nereide@centrum.cz

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 10.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com