Historie jezdectví

 • Jezdectvo Konfederace za války Severu proti Jihu

  29. 07. 2021 06:00 − Zveřejněn před 5 dny

  Desátník-praporečník konfederační jízdy V tomto roce si připomínáme 160. výročí od vypuknutí nejkrvavějšího konfliktu v dějinách Spojených států amerických, tzv. americké občanské války. Hlavním cílem této ozbrojené konfrontace byla snaha celkem 13 států z jižní části USA o sebeurčení, k čemuž bylo základním předpokladem odtržení (secese) od Unie; proto je konflikt známý i pod názvem...

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Přečteno: 248x

 • Jezdectvo Velkých Mughalů

  10. 06. 2021 06:00 − Zveřejněn před 54 dny

  Marwarský kůň z Rádžastánu Jménem Velcí Mughalové (též Mogulové) se označovali panovníci, jejichž původ sahal k samotnému Tamerlánovi (Timur Lenkovi), kterýžto byl velkým chánem mongolským. Je zajímavé, že expanze Timurovců do Indie začala v době, kdy následníci slavného dobyvatele prožívali úpadek. Tehdy, v 15. století, totiž Uzbekové vyvrátili jejich mocenská centra – Transoxánii a...

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Přečteno: 738x

 • Bengálští jízdní kopiníci

  29. 04. 2021 06:00 − Zveřejněn před 96 dny

  Krabička na cigarety z konce viktoriánského období, nesoucí vyobrazení jezdce 1. Bengálského kopinického Pod označením 1. jízdní pluk (Skinnerův jízdní) dnes figuruje součást Obrněného sboru indických ozbrojených sil. Jeho původ sahá k jezdeckému pluku z období Východoindické společnosti, který následně sloužil v Britské indické armádě a po osamostatnění země až dodnes existuje jako čtvrtý nejstarší pluk Indické národní armády.

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Přečteno: 332x

 • Princ Philip a koně

  13. 04. 2021 06:00 − Zveřejněn před 112 dny

  Princ Philip s oblíbenými fell pony Jeho královská Výsost princ Philip, vévoda z Edinburgu, patřil mezi nejvýznamnější a zároveň nejoblíbenější monarchy minulého i tohoto století. Byl nejdéle působícím prezidentem Mezinárodní jezdecké federace (FEI), velice se zasloužil o její rozvoj a rozšíření. Sám byl aktivním a dlouholetým jezdcem póla a soutěží spřežení, získal medailová místa v...

  Autor: Lenka Gotthardová Historie jezdectví Přečteno: 794x

 • František Zobal a Limit

  26. 03. 2021 06:00 − Zveřejněn před 130 dny

  Fr. Zobal s Limitem na VP v roce 1976 Většina jezdců má svého životního koně – na kterém se učila jezdit, kterého milovala nebo s ním dosáhla vynikajících úspěchů. Takovým koněm byl pro pana Františka Zobala anglický plnokrevník Limit, se kterým v roce 1976 vyhrál Velkou pardubickou. K tomu ve VP získali ještě krásné druhé, třetí a páté místo. Vítěz VP František Zobal oslaví 25. dubna 2021...

  Autor: Lenka Gotthardová Historie jezdectví Přečteno: 825x

 • Napoleonovi Tataři (II)

  18. 03. 2021 06:00 − Zveřejněn před 138 dny

  Pestře odění Napoleonovi Tataři vyrážejí vstříc dobrodružství, na koních, letících v divokém kalupu jako ptáci … Příběh litevských Tatarů, kteří byli na podzim 1812 zařazeni do Napoleonovy gardy, je hrdinský i tragický, stejně jako osudy jiných jednotek Grande armée, účastnících se nešťastného tažení do Ruska. Na počátku roku 1813 francouzské linie u Poznaně (Posen) překročilo pouze 30 Tatarů – vše, co zbylo z někdejší eskadrony. Jejich téměř sto kamarádů, včetně...

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Přečteno: 324x

 • Napoleonovi Tataři

  19. 02. 2021 06:00 − Zveřejněn před 165 dny

  Náčelník krymských Tatarů z poloviny 17. stol. Léto 1812. Major Mustafa Murza Achmatowicz přichází za generálním guvernérem Litvy, hrabětem van Hogendorpem, císařovým pobočníkem, se zajímavým návrhem. Sděluje mu, že může do řad francouzské armády přivést až tisíc Tatarů žijících na Litvě, potomků Čingischánovy Hordy, bravurních jezdců, za předpokladu, že se stanou součástí Císařské gardy....

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Hodnocení: 5.0000 Přečteno: 497x

 • Německá jízda za druhé světové války (II)

  12. 01. 2021 09:00 − Zveřejněn před 203 dny

  Pohlednice představující jezdce W-SS na hlídce Když v roce 1813 vrcholil osvobozovací boj německého národa proti francouzským okupantům, jehož symbolem se stali „černí jezdci“ generála Ludwiga von Lützow, sotva by některého ze současníků napadlo, že o více než sto let později – na sklonku druhé světové války – bude v rámci zoufalého odporu takřka „proti všem“ v Německu postavena jednotka, která...

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Hodnocení: 5.0000 Přečteno: 881x

 • Německá jízda za druhé světové války

  3. 12. 2020 06:00 − Zveřejněn před 243 dny

  Momentka z přehlídky Září 1939. Někde v Polsku. Četa jezdců ve „feldgrau“ uniformách vyjíždí klusem na průzkum. Ranní mlha nad krajinou se pomalu zvedá a paprsky slunce se odrážejí v krůpějích rosy na vysokých stéblech trávy i zlátnoucím listí stromů. Podzimní idylu najednou přerývá frkání koní a pokřik jezdců v typických rohatých čapkách, vyrážejících z nedalekého...

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Přečteno: 1375x

 • Arkebuzír z první poloviny 17. stol. 8. listopad 1620. Kdo z nás by neznal toto datum? Tehdy na bělohorské pláni před branami Prahy došlo k „větší šarvátce“, která rozhodla o osudech našeho národa pro budoucí tři staletí. Vraťme se však ještě zpátky, do léta 1619. Tehdy, po dlouhém váhání, se na stranu vzbouřených českých stavů konečně přidala Morava. V čele nekatolické strany zde stál...

  Autor: Edgar Pachta Historie jezdectví Přečteno: 850x

1 2 3 4

Nejčtenější články