Finále Moravského Show Pony Šampionátu 2019

19. 12. 2019 06:00

Obrázky: 6

Autor: Žaneta Lodzianová Foto: Archiv MSPŠ Rubrika: Pony sport Počet přečtení: 1853 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

I v letošním roce proběhlo finálové kolo v JK Trojanovice. Přes pozdní datum 20. října opět pořadatelé objednali krásné, slunečné a teplé počasí, které znovu podtrhlo skvělou atmosféru a zpříjemnilo den všem účastníkům i samotným organizátorům.

Poslední kolo posuzovala předsedkyně velšského svazu Mgr. Ing. Markéta Píšová, Ph.D., která také předávala ceny těm nejlepším z celého seriálu a velšským šampionům. V roli stevarda se opět prezentoval Rudolf Žimulák, který také jako předseda shetlandského svazu předával ceny šampionům shetlandských pony.

Mimořádně v letošním roce byl vypsán i žebříček pro otevřené třídy a děti, které nesoutěžily s poníky britských plemen. I ty si tedy mohly zasoutěžit a nejlepší byly oceněny stejnými tituly jako u velšských a shetlandských tříd. Bohužel na finálové kolo jsme se dočkali menší účasti než v kolech předchozích, a to zřejmě proto, že si účastníci myslí, že pokud nejsou v předních pozicích žebříčku, je zbytečné na finálové kolo jet, protože je určeno hlavně pro finalisty. Ale opak je pravdou. Každé kolo má své platné jednotlivé hodnocení a až pak se výsledky zpracovávají právě pro žebříček, který se uzavírá a počítá po odjetí všech tříd ve finálovém kole. A letošní kolo bylo ukázkou, jak poslední body v tabulce umí pořadím velmi zamíchat!

Cela akce byla započata velmi oblíbenou a hojně obsazenou třídou Mladý vystavovatel. Shetlandskou třídu si osvojila Tereza Valštýnová se čtyřletým valachem Julius J.V. Cillaarshoek, jako druhá ji následovala Tereza Procházková s Carmelita von Buren a jako třetí se umístila Anežka Holubová s Kony. Nejen v této třídě, ale i v následujících jsme viděli naprosto rozdílné výsledky dětí, oproti předchozím kolům. Děti, které si v předchozích kolech vedly skvěle a byly hlavně zahraničními posuzovateli velmi chváleny, se ve finále moc nedařilo.

Ve velšské třídě se nám představilo pouze 7 účastníků, oproti předešlým kolům, kdy se tato třída musela pro velkou účast rozdělovat na dva loty. První místo si vybojovala nejmladší účastnice této třídy Julie Marešová s klisnou Gold Tequila (WPBr). Na druhém místě se umístila s bezchybným předvedením Simona Koniarová s klisnou Ceresgob Awen, následovala ji Denisa Lodzianová se svou čtyřletou klisnou Kaydrith Sparkling Tiara.

Junior vystavovatel byl na finále zastoupen pouze dvěma dvojicemi - na prvním místě Jitka VaculíkováMarisou a jako druhá ukončila vystavovatele Kateřina Matýsková s valachem IC Zeus Březový potok.

Následoval očekávaný Lead Rein, který je velmi oblíbený. I zde se favoritům předešlých kol příliš nedařilo. Takže i když projeli nejlépe úlohu, byli byť za přetočenou otěž odsouváni na poslední příčky.

Ve třídě SHP zazářila trojice Gábinka Korejzová s Torrid Shot Czenkow, v roli vodiče se objevila maminka této slečny Tereza Korejzová. Na druhém místě se umístila Tereza Procházková s klisnou v mini typu Carmelita von Buren, vodič Ivana Procházková. Třetí místo si vybojovala Anežka Holubová s Kony a vodičem Jiřím Holubem.

Ve velšské třídě vévodila trojice Julie Marešová a Gold Tequila, vodič Marcel Mareš. Druhé místo obsadili Ema Kvašňovská, valach Lipo a Pavel Holešovský, třetí trojice Veronika Walker s Ballo a vodičem Lucií Walker.

First Ridden, soutěž určená začínajícím jezdům do 12 let, byla rozdělena na shetlandskou a velšskou třídu. Každá tato třída měla pouze dvě dvojice.

Třídu SHP na prvním místě obsadila Tereza Valštýnová s valachem Julius J.V. Cillaarshoek, jako druhá soutěž ukončila Denisa Lodzianová s klisnou Finale.

Ve velšské třídě jsme také viděli pouze dvě dvojice a umístění bylo následující, na prvním místě skončila Denisa Lodzianová s mladou klisnou Kaydrith Sparkling Tiara, druhé místo obsadila Julie Marešová s Gold Tequila.

Očekávaný Open Ridden, který byl v letošním roce dobře zastoupen, přinesl divákům krásnou podívanou a na prvním místě s bezchybnou úlohou se umístila Dominika Kozmíková s Marisa (WPBr). Tato dvojice během letošního seriálu určitě získala mnoho srdcí z řad diváků a obdivu u soupeřů. Na druhém místě se umístila snad její největší soupeřka v seriálu, Tereza Baloušková s Pretoria Rikitanem. Třetí místo patřilo nové dvojici v této soutěži Simoně Koniarové na klisně Ceresgob Awen.

Závěrem před samotným vyhlášením celkového žebříčku se nám v Drivingu představily dvě dvojice. Kristína Křevka s klisnou Gold Tequila, která se prezentovala během celého seriálu i na semináři s panem Išem v Zemském hřebčinci Tlumačov, byla velmi pochválena, i zde si odvezla 1. místo. Druhé místo si odvezli nováčci soutěže Anežka Holubová s Kony (SHP).

Následovalo vyhlášení žebříčku před pokračujícími doplňkovými soutěžemi, jako jsou jízdy zručnosti nebo parkur, které doprovází tento seriál. Žaneta Lodzianová předala doplněné a spočítané hodnoticí tabulky a mohlo se přistoupit k vyhlášení šampionů v jednotlivých třídách.

Šampionem Mladého vystavovatele seriálu Moravský Show Pony šampionát se stala 11letá Denisa Lodzianová, která si tak potvrdila svůj titul šampion Mladého vystavovatele Moravského Show Pony Šampionátu 2018. Na druhém místě a tedy titul vicešampiona obdržela Simona Koniarová, která je nováčkem v tomto seriálu. Mladého vystavovatele ve třídě SHP a velšů se účastnilo dohromady 51 dětí.

Šampionem Junior vystavovatel se stala Jitka Vaculíková. Poprvé v historii seriálu se o druhé místo a tedy o titul vicešampiona dělily dvě mladé ženy. V pravidlech MSPŠ je uvedeno, že v případě rovnosti bodů se určí pořadí dvojic na základě výsledků z posledního vypsaného kola. Pokud jsou i přesto výsledky shodné, rozhoduje vyšší bodový zisk z předcházejícího započítaného kola, nebylo možnost rozhodnout, protože dosažené výsledky byly stejné a ani jedna slečna se neúčastnila finálového kola. Vicešampionkami JV v seriálu se tak staly Karolína Marková a Laura Turková.

Šampionem Lead Reinu seriálu se stala Gábinka Korejzová a vicešempionem se stala Dagmar Semerádová. Právě zde jsme mohli vidět, jak poslední kolo může ovlivnit postup v žebříčku. Dagmar v žebříčku vedla a bohužel při své poslední úloze v letošním kole došlo k chybě, která Dagmar s její maminkou odsunula na poslední místo. Tím tyto dvě mladé slečny dosáhly stejného výsledku, to je 24 bodů, a o prvenství rozhodl lepší výsledek ve finálovém kole, kdy Gábinka si odnesla bodů 6 a Dagmar pouze 1 bod.

Šampionem First Riddenu se stala mladá slečna, která tento titul získala i v roce 2018, Denisa Lodzianová. Vicešampionkou se stala její stájová kolegyně Ema Bocková.

Šampionkou Open Riddenu se stala již zmíněná Kozmiková Dominika, která je nováčkem seriálu, ale prokázala krásné jezdecké umění a oslovila jím mnoho posuzovatelů a nejen je. Vicešampionkou se stala Tereza Baloušková, která se nám představila i loni v této soutěži. V OR byl letos poprvé vypsán žebříček a šampionát.

Šampionkou Drivingu se stala Kristína Křevka a druhé místo obsadila se svoji párou shetlandských pony Jana Ondřejová. I v této třídě byl letos šampionát vypsaný prvním rokem a plně doufáme, že jeho obliba se rozšíří mezi širokou veřejnost.

Šampionkou shetlandských pony se stala klisna Finale, kterou známe z dvou předešlých ročníků, kdy si vždy odvezla titul vicešampiona SHP. V letošním ročníku dosáhla svými výsledky na šampiona s neuvěřitelnými 93 body, což je nejvíce získaných bodů v celé historii tohoto seriálu a vyhrála o 47 bodu před klisnou, která se umístila na druhém místě - vicešampionka Carmelita v.Buren s 46 body. Poháry a šerpy klisnám za Svaz shetlandských pony předal předseda svazu Rudolf Žimulák.

Šampionkou velšských pony se stala mladá 4letá klisna Kaydrith Sparkling Tiara, s počtem 76 bodů. Tato klisna byla určitě velkým překvapením a nikdo by nečekal, že přes mladý věk a nezkušenost prokáže tato klisna ochotu k práci a srdnatost pro své děti, které nejednou v soutěži podržela. Vicešampionkou se stala malá klisna WPBr Gold Tequila s 61 body. Tequila je neuvěřitelný malý poník oddaný své mladé jezdkyni, se kterou po celou dobu podávaly neuvěřitelné výkony a v sulce svou majitelku Kristínu Křevkou dovezla až pro šampiona Drivingu. Stuhy a poháry za ČSCHVK předala předsedkyně svazu a RPK Mgr. Ing. Markéta Píšová, Ph.D.

V letošním ročníku se poprvé vypsal šampionát i pro otevřené třídy a zaslouženě získané tituly vypadají následovně. Šampionkou Mladého vystavovatele otevřené třídy se stala Natálie Rotter, vicešampionkou Tereza Woznicová. Šampionkou Lead Reinu otevřené třídy se stala Tereza Woznicová, vicešampiona si odnesla Marie Anna Marešová. Šampionkou First Riddenu se stala Sára Mitrovská, vicešampiona obdržela Ema Bocková.

Nejúspěšnější stájí, která si v letošním roce odvezla nejvíce ocenění, je Stáj Kennbery z Českého Těšína. V letošním ročníku si tato stáj odvezla pět titulů šampiona a také dva tituly vicešampiona. Tuto malou rodinnou stáj jsme mohli vidět v každém kole, kde se zdárně se svými svěřenci prezentovala, a příští rok bude pořádat dvě z pěti chystaných kol. Jako organizátoři nás opouští Jarošův Statek Studénka, kterým patří nemalé díky za organizaci a podporu soutěží pro pony a děti.

V příštím roce nás přesto bude čekat rozsáhlý program pro děti, včetně chovatelských výstav a svodů. Můžeme se těšit samozřejmě na zahraniční posuzovatele a zajímavosti, které si pro nás organizátoři jednotlivých kol připraví.

První kolo bude zahájeno 23. května 2020 v Zemském hřebčinci Tlumačov, kde proběhne i chovatelská výstava původních britských plemen se zahraničními posuzovateli. Nedílnou součástí bude svod shetlandských klisen. Následovat bude kolo v Českém Těšíně. Další termíny kol a ostatní zajímavosti budou postupně zveřejňovány na stránkách www.mspsinfo.cz

Celý seriál v roce 2019 proběhl s podporou svazu SCHSHP, ČSCHVK, SCHKMS.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: