Aktuality na téma koňské etologie

 • Řeč těla u koní: 7 základních situací

  11. 01. 2022 06:00 − Zveřejněn před 11 dny

  komunikace Každý kůň je jiný, ale mají společné signály chování, které vám mohou napovědět, jestli je váš kůň šťastný, nemocný nebo bolavý, a také vás pomohou udržet v bezpečí.

  Autor: The Horse Etologie koní Přečteno: 1142x

 • Spokojený kůň, kreativní kůň?

  11. 11. 2021 06:00 − Zveřejněn před 72 dny

  Koně, kteří mají dobré welfare a dostatek sociálních kontaktů, vykazují obzvláště vysokou míru inovativního chování V každé druhé stáji na ně narazíte. Na šibaly, kteří fouknou přes každé dveře, branky, ať je zabezpečíte jakkoli. Někteří z těchto dárečků zvládnou i akrobacii s ručkou ohradníku. Nic jim není svaté, vždycky nás znovu a znovu „přečůrají“, zas a znovu vypečou. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč to ta háďata vyvádějí? Jsou tak moc nešťastná,...

  Autor: Gabriela Rotová Etologie koní Hodnocení: 5.0000 Přečteno: 1134x

 • Když se kůň leká, není to zábava - je to zásadní bezpečnostní problém Bojí se vaši koně i vlastního stínu? Ne všichni jsou takoví... někteří koně si ale nemohou pomoci a znovu a znovu žasnou nad tím, že ráno vyšlo slunce, že u cesty i dnes září trs kopretin, že poštovní schránka jde nejen otevřít, ale i zavřít, že se důvěrně známé předměty zlovolně a drze přemisťují... Čím to je? Trénují tito poplašení trýznitelé...

  Autor: Gabriela Rotová Etologie koní 2 Přečteno: 1799x

 • Strach i odvaha jsou nakažlivé!

  17. 06. 2021 06:00 − Zveřejněn před 220 dny

  Strach a úzkost jsou přirozené reakce, které zvyšují schopnost adaptace a pravděpodobnost přežití Ještě před pár desítkami let úplně každý cvičitel využíval při výcviku jemu svěřených mladých koní výhodu zvanou zkušený kůň. Byla to generacemi prověřená, dobře fungující metoda. Ať již šlo o práci mladých koní v terénu, skokový výcvik či o přípravu na práci ve spřežení. Dnes jsou ale zkušení koně a jezdci nedostatkovým zbožím a z nás,...

  Autor: Gabriela Rotová Etologie koní Přečteno: 1212x

 • Welfare a výkonnost... existuje souvislost?

  1. 06. 2021 06:00 − Zveřejněn před 236 dny

  Welfare úzce souvisí s emoční pohodou K tomu, abychom uvěřili, že strach, úzkost a nepohoda významně ovlivňují naši motivaci a schopnost podat adekvátní výkon, asi nikdo z nás žádný doktorát nepotřebuje. Proto je zarážející, že se stále ještě najdou jezdci, trenéři a majitelé, kteří projevy nepohody u svých koní přehlíží anebo podceňují a o možných souvislostech mezi welfare a výkonností...

  Autor: Gabriela Rotová Etologie koní Přečteno: 1043x

 • Mají koně raději muže, anebo ženy?

  16. 04. 2021 06:00 − Zveřejněn před 282 dny

  Koně, s nimiž pracují muži, je obtížnější chytit, než koně, s nimiž pracují ženy Že je v našich stájích drtivá převaha žen a muži kolem koní jsou na vymření, je vcelku jasný a nepřehlédnutelný fakt, na jehož verifikaci žádné studie nepotřebujeme. Jsou ale s touto situací koně spokojení? Jak naši příslušnost k danému pohlaví vnímají? Jsou genderově spravedliví a preferují ženy rovným dílem jako muže, nebo mají o něco méně moderní...

  Autor: Gabriela Rotová Etologie koní 1 Přečteno: 1955x

 • Kůň a pes jako partneři? Proč ne!

  1. 02. 2021 06:00 − Zveřejněn před 355 dny

  Kůň a pes jsou schopni efektivním způsobem komunikovat Většina z nás, koňáků, má i psího parťáka a nejspíš také měla to štěstí, že viděla tyto naše dva mazánky si spolu hrát. Jsou si predátor a jeho kořist schopni navzájem porozumět? Mohou z nich být kámoši jak hrom, anebo jsou slučitelní právě tak obtížně jako voda a oheň? Překvapivé závěry přinesla jedna ze studií!

  Autor: Gabriela Rotová Etologie koní Hodnocení: 5.0000 Přečteno: 1165x

 • Je libo kobyla, nebo přece jen raději valach?

  13. 11. 2020 06:00 − Zveřejněn před 435 dny

  Nepřehlédněte kvůli předsudkům diamant! Naše společenství je, tak jako i jiná společenství, plné všelikých předsudků a povídaček, které se s námi vytrvale táhnou po celá staletí. Neúspěchy jsme si zvykli svalovat tu na barvu, tu na odznaky a jindy zas na pohlaví svých koní. Je libo kobyla, nebo valach? Ne, kobylu ne, všemi deseti raději valacha! Takže jak? Je pravda, že kobyla pod sedlem je náladový...

  Autor: Gabriela Rotová Etologie koní Přečteno: 1944x

 • Proč chtít, aby naši koně frkali

  25. 09. 2020 06:00 − Zveřejněn před 485 dny

  Frkáním koně vyjadřují svůj pozitivní emoční stav Koně komunikují za pomoci poměrně široké plejády výrazových prostředků. Informace si vzájemně předávají prostřednictvím vizuálních, akustických, somatosenzorických i chemických signálů, přičemž všechny tyto signály mohou různým způsobem kombinovat a některé z nich – například mimické výrazy tváře – jsou často tak specifické či minimalistické, že...

  Autor: Gabriela Rotová Etologie koní 1 Hodnocení: 5.0000 Přečteno: 2999x

 • Výcvik hříbat? Jednoznačně ano!

  4. 08. 2020 06:00 − Zveřejněn před 537 dny

  Nuceného kontaktu se není třeba obávat O tom, jaký management mají mít malá hříbata a odstávčata, se vždy živě diskutovalo a zřejmě i diskutovat bude. I v této souvislosti totiž platí, že někdo rád vdolky, jiný zase holky. Některým prastarým chovatelským postupům ale dnes dává za pravdu i moderní věda... Zdá se totiž, že pokud necháme odstávčata růst jako dříví v lese, což se dnes v mnoha...

  Autor: Gabriela Rotová Etologie koní Přečteno: 2990x

1 2 3 8

Etologie jako vědní obor vznikla na přelomu 19. a 20. století. Etologie se zabývá studiem chování živočichů a snaží se rozkrývat smysl a význam ontogeneticky a fylogeneticky formovaných vzorců chování a vrozených a naučených modelů chování živočichů. Přestože se etologie zaměřuje především na studium chování zvířat v jejich přirozeném prostředí, u domestikovaných druhů zvířat se tento vědní obor zaměřuje i na výzkum chování zvířat žijících v zajetí či člověkem nastavených podmínkách.

Etologie koní jako samostatný obor

Etologie zvířat jako specializovaný obor se začala rozvíjet až v šedesátých letech dvacátého století. Etologové specializující se na výzkum chování koní koňští etologové se tehdy zaměřili na výzkum chování koní žijících bez kontaktu s člověkem a předmětem jejich zájmu se tedy stali v přírodních rezervacích žijící američtí mustangové a koně Převalského. Až koncem dvacátého století se koňská etologie zaměřila i na výzkum chování domestikovaných plemen koní.

Etologie koní se dnes primárně zaměřuje na pochopení modelů chování koní žijících v zajetí a úzkém kontaktu s člověkem. Cílem etologie koní je aplikace poznatků z pozorování a experimentů do praxe. Koně jsou chováni člověkem za různými účely, cvičeni různými metodami a ustajováni v různých podmínkách. Koňská etologie se snaží převádět vědecké poznatky do praxe tak, aby se zvýšila efektivita výcviku koní a byly zachovány požadavky na jejich dobré welfare.

Nejčtenější články