Efektivita podávání krmných doplňků a jejich forma

6. 02. 2014 06:00

Obrázky: 4

Autor: Monika Mechová Foto: Lucie Komoňová Seriál: Nakrm svého koně Počet přečtení: 14613 Počet komentářů: 15 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 2 krát

V dnešní době je téměř standardem podávat koním ve vyšší pracovní zátěži nějakou formu vitamino-minerálního premixu, sportovním koním jsou doplňovány elektrolyty a u starších koní se často setkáváme s chondroprotektivy. Jak ale poznat vhodný produkt, v jaké formě by se měly vyskytovat jednotlivé makro a mikroprvky, vitaminy a ostatní účinné látky? A je podávání těchto krmných doplňků vůbec efektivní?

Mnoho z nás už jistě alespoň jednou stálo před vyskládanými kyblíčky s krmnými doplňky a přemýšlelo, který z nich vybrat, aby byl pro koně nejvhodnější a poskytl mu právě to, co potřebuje. Jak se ve složení krmných doplňků orientovat a k čemu je která jejich složka důležitá, to si přečtete na následujících řádcích.

Dle mého názoru by měl dostávat ke své krmné dávce každý kůň vit-min premix, a to proto, že málokdo si může dovolit nechat dělat rozbory každého nakoupeného pytle krmiva nebo fůry sena a vy tak nevíte, kolik živin do sebe váš kůň každý den dostane. Obsahy živin v krmivech se mění s každou další sklizní, záleží na počasí, obsahu živin v půdě, pořadí sečí, vegetační fázi při pokosu apod. Jsou k dispozici tabulky s referenčními hodnotami nutričních obsahů krmiv, ale dle mých zkušeností lze krmnou dávkou složenou ze statkových krmiv jen těžko uhradit veškeré makro, mikrominerály a důležité vitamíny. Koně se samozřejmě do značné míry nedostatkům ve své krmné dávce umí přizpůsobit, ale pokud po koni požadujeme nějaký výkon, je důležité ho podpořit kvalitním krmením s odpovídajícím obsahem živin. U koní rostoucích, březích klisen a koní držených pouze na objemných krmivech (speciálně u koní pouze na seně) by vit-min premix měl být naprostou samozřejmostí.

Dále doporučuji koni dávkovat premix ve formě prášku nebo granulek přímo do krmné dávky, protože přesně víte, kolik toho kůň sežere, pokud použijete obohacený solný liz, nemáte nad jeho příjmem kontrolu. Nicméně je to dobrá cesta, pokud máte na pastvině mnoho koní, které individuálně nepřikrmujete. Počítejte ale s tím, že někteří koně liz nechají bez povšimnutí a jiní u něho speciálně ze začátku mohou prostát celý den a pak je nutné jim kostku na chvíli sebrat. Většina koní si po čase ale zvykne a svůj příjem solného lizu jsou schopni sami dobře regulovat.

průmyslově vyráběná krmivaVýjimku tvoří koně, kteří jsou krmení průmyslově vyráběnými krmivy. Pokud dodržujete dávkování uvedené výrobcem, není potřeba koni vit-min premix přidávat, protože granule nebo müsli jsou již kompletně živinově vybalancované. Pokud krmíte méně než doporučenou dávku, je dobré koni premix také přidat, ovšem v menší než plné doporučené dávce - zde je dobré si pohovořit přímo s výrobcem daného krmiva, kolik premixu přidat.

Vit-min premixy se nejčastěji vyskytují ve formě prášku nebo granulek, granulky koně tolik neseparují od ostatního krmení, vybíraví koně mohou prášek nechat propadnout na dno žlabu a tam ho nechat, čemuž předejte vlhčením a následným dobrým zamícháním krmné dávky.

Tolik k úvodu a nyní se zaměřím na jednotlivé živiny a jejich formu a využití. Protože je toto téma velmi obsáhlé, budu se věnovat jen nejčastěji používaným krmným doplňkům, případné dotazy prosím do diskuze pod článkem.

Selen

Selen je nepostradatelný pro správnou funkci imunitního systému, kde jako součást glutathion peroxidázy bojuje v organismu proti volným radikálům vzniklým peroxidací tuků. Také je úzce provázán se správnou funkcí vitamínu E a enzymy štítné žlázy. Nedostatek selenu může být příčinou tying up syndromu u koní. Výzkumy také naznačují, že selen zvyšuje odolnost organismu proti konzumaci zaplísněného krmiva.

Důležitost selenu ve výživě zvířat byla objevena poměrně nedávno, a to v 50. letech 20. století, kdy přidání selenu do krmení značně omezilo nekrózu jater u potkanů. Krátce potom vědci objevili souvislost mezi nedostatkem selenu a svalovým onemocněním telat, jehňat a hříbat. Odtud už byl jen krůček k prvním selenovým preparátům, které se podávaly injekčně a byly k dispozici pouze veterinárním lékařům. Koncem 70. let se objevily první orálně podávané selenové krmné doplňky. Zásobení organismu selenem nejlépe určí veterinární lékař krevním rozborem. K předávkování v našich podmínkách může dojít pouze při překrmení krmnými doplňky s vysokým obsahem selenu, deficit se pak projevuje svalovou atrofií hříbat, sníženou reprodukční schopností či náchylností k již zmíněnému tying up syndromu.

solný liz v pozadíDnes se jako denní záchovná norma pro 500 kg vážícího koně udává 0,002 mg/kg hmotnosti koně (NRC, 2007). Se stoupající zátěží nebo laktací roste tato potřeba minimálně. Na každý kg přírůstku u rostoucích koní je potom nutné k jejich záchovné potřebě připočítat 0,1 mg selenu navíc. V krmivech se nejčastěji objevuje v množství <0,05-0,3 g/kg sušiny.

Selen se v krmných doplňcích nejčastěji objevuje ve formě seleničitanu sodného (anorganická forma) nebo selenocysteinu či selenomethioninu (organická forma). Výzkumy ukazují, že jako vhodnější forma dotace selenu je forma organická. Není to dáno ani tak lepší stravitelností organické formy, jako spíš její lepší distribucí v tělních tkáních. Zajímavostí jsou islandští koně, kteří se pasou na půdách chudých na selen a jejichž sérové koncentrace selenu jsou poměrně nízké. Tito koně však nevykazují žádné známky deficitu. Organismus se tedy dokáže na snížené množství selenu do jisté míry adaptovat.

Zinek, meď

Nedostatek zinku u koní vede ke snížené chuti k jídlu, depresi růstu u hříbat a v neposlední řadě způsobuje také řadu kožních problémů. Zinek je součástí mnoha enzymů, díky čemuž se účastní spousty buněčných procesů, jako je například replikace DNA a RNA. U lidí je nedostatek zinku spojovaný s mentální retardací.

Denní záchovná potřeba pro 500 kg koně se pohybuje kolem 400 mg zinku, což je asi 40 mg/kg přijaté sušiny. Objemná krmiva obsahují průměrně 20-50 mg zinku na kilogram sušiny. Mnoho koní držených pouze na objemných krmivech má proto ve své krmné dávce zinku nedostatek a je potřeba jim ho doplňovat nad rámec této krmné dávky.

Podávání zinku navíc ke krmné dávce prokazatelně zvyšuje koncentraci zinku v krevním séru koní. Vstřebávání zinku je také oproti ostatním prvkům značně snižováno vyšším obsahem fytátů v krmné dávce.

koně na seně potřebují vit min premixyV krmných doplňcích se zinek objevuje v organické formě (cheláty) a formě anorganické (oxid, chlorid zinku). Opět byly prováděny studie pro vhodnost jednotlivých forem v koňské výživě a bohužel z nich nelze vyvodit jednoznačný závěr. Některé studie hovoří pro formu organickou, jiné pro anorganickou, nicméně větší část provedených testů hovoří pro formu organickou.

Laktace ani březost nemá na potřebné množství zinku nijak zásadní vliv, nicméně růst vyžaduje 30 mg zinku na každý kilogram přírůstku.

Protože měď a zinek využívají stejný transportní mechanismus, je důležité posuzovat je společně. Nadměrný příjem zinku může způsobovat nedostatek mědi v organismu. Dieta obsahující zinek v množství 100 mg/kg snižuje zásobení organismu mědí o cca 10 % a toto množství zinku by se dle obecných doporučení nemělo překračovat.

Měď jako taková se podílí na tvorbě hemoglobinu, syntéze keratinu či tvorbě kostí. V krmivech se nejčastěji vyskytuje v množství kolem 6-8 mg/kg sušiny. Denní doporučené množství pro koně je potom asi 10 mg/kg přijaté sušiny, pro chovné hřebce a klisny je to 12-15 mg/ kg sušiny.

Výzkumy ukazují, že pokud se klisnám ve vysoké fázi březosti zvýší množství mědi v krmné dávce, zvýší se také zásoba mědi v játrech hříběte, což má pozitivní vliv na vývoj kostry hříběte. Tyto klisny v testu dostávaly dávku 250 mg mědi denně, což je o více než 100 mg nad denní doporučenou dávku NRC (2007).

Chrom

Je důležitý zejména pro sportovní koně, kde napomáhá zvýšit toleranci krmných dávek s vysokým obsahem obilnin (škrobu). Koně, kterým bylo podáváno 5 mg chromu denně, vykazovali nižší hodnoty inzulinu po nakrmení a také nižší hodnoty kortizolu. Tito koně také měli po výkonu nižší obsah kyseliny mléčné ve svalech (Pagan, 1995). V krmivech se chrom vyskytuje v množství 0,03-0,8 g/kg sušiny. Průměrný denní příjem se v normách pro koně nestanovuje.

Vitamín E

Vitamín E je jedním z nejčastěji doplňovaných antioxidantů u koní. Je mimo jiné zodpovědný za celistvost biologických struktur jako jsou například buněčné membrány. Má vliv na expresi genů a množení buněk. Je prokázáno, že koně v déletrvající zátěži mají na jeho dotaci vyšší požadavky než koně nepracující. Vitamín E má více forem s biologickou aktivitou. Pro koně je však jedinou účinnou formou α-tokoferol. V krmných doplňcích můžete vitamín E najít v několika podobách:

* RRR α-tocopherol = D-α-tokoferol v přirozené formě, ve které se vyskytuje v potravě

* all rac tocopherol = syntetická racemická směs DL- α-tokoferolu

* total tocopherol = směs všech tokoferolů

Samozřejmě proběhly výzkumy, jejichž cílem bylo zjistit, zda je lepší koni podávat syntetický, nebo přirozeně se vyskytující vitamín E. Většina výzkumů se shoduje na tom, že syntetický vitamin E vykazuje menší aktivitu.

koně na pastvěDenní norma pro koně se pohybuje mezi 0,27 (nepracující koně) a 2 (pracující koně) mg/kg hmotnosti koně. Koně v intenzivní zátěži mohou dostávat až 4 mg/kg své váhy denně (Geor, Harris, Coenen, 2013). Co se týče chovných klisen, zde má dotace vitamínu E největší vliv na koncentraci imunoglobulinu G (IgG) v kolostru a následně i krevním séru hříběte. Toto zvýšení koncentrace imunoglobulinů bylo zaznamenáno při zvýšení obsahu vitamínu E v krmné dávce klisny z 80 mg/kg sušiny na 160 mg/kg sušiny. Jiná studie zvýšení koncentrace IgG v krevním séru hříbat sice nepotvrzuje, ale také udává kvalitnější kolostrum u klisen s navíc podávaným vitamínem E. Zajímavé je, že sérové koncentrace vitamínu E u klisen, které denně dostávaly 670 mg vitamínu E, byly vyšší než u klisen, které dostávaly 3 350 mg vitamínu E denně. (Drury, Whitaker, Palmer, 200?).

Obecně by chovné klisny měly dostávat 10 mg vitamínu E na každý kilogram své metabolické velikosti těla (hmotnost klisny umocněná na 0,75) denně, což se zdá být vhodné množství i pro rostoucí koně.

V dalším díle seriálu se budu věnovat vitamínům A, B, C, chondroprotektivům a elektrolytům.


Použitá literatura:

* Drury, Whitaker, Palmer, Oral Water-Soluble Vitamin E Supplementation of the Mare in Late Gestation, Its Effects on Serum Vitamin E Levels in the Pre- and Postpartum Mare and the Neonate: A Preliminary Investigation, online.

* Frape a kol., Equine nutrition and feeding, Wiley-Backwell Publishing, 2010

* Geor, Harris, Coenen, Equine applied and clinical nutrition, Elsevier Publishing, 2013

* Hintz, The many phase of selenium, online.

* Pagan, Micromineral requirements in horses, online.

* Stowe, Selenium supplementation for horse feed, online.

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Ivetashena

  Díky za článek, Moniko!

  10:55 - 06. 02. 2014

  Ale chybí mi (přestože vím, že bude pokračování) nějaké prozatimní sumárum, závěr k tomu, co jsme v tomto díle probrali... :-)
  A zeptám se konkrétně - které značky krmných doplňků považujete za výborné (nechci se ptát, které ne, to by asi bylo u výrobců haló :-)... ) vzhledem k dotaci právě "probraných" prvků?

 • 2. Monika Mechová

  Pro Ivetu

  19:56 - 06. 02. 2014

  Reaguje na 1.

  Zdravím, Iveto,
  no máte pravdu, že tam ten konec trošku chybí. Já jsem psala a psala a najednou zjistila, že je toho nějak moc, usekla jsem to a ono by tomu nějaký ten konec slušel. Tak se to pokusím napravit příště :-)

  Co se týče kvalitních vit-min premixů, já osobně ráda pracuji s Schaumannem, Hövelerem, LaSardem.

 • 3. saly

  Doporučení?

  20:12 - 08. 02. 2014

  Hezký článek, děkuji.
  Máte prosím nějaké doporučení na konkrétní produkt, v nižší cenové relaci?

 • 4. žofré

  chrom mě zajímá,

  10:03 - 09. 02. 2014

  děkuji za článek a konkrétní informace.
  Projela jsem vámi zmíněné firmy, nedaří se mi najít ani deklarovaný obsah chromu, natož speciálku.Co byste použila na zvýšení chromu v KD/ nejlépe tedy přípravek, kde je množstí i forma přesně deklarováno/?

  A je mi jasné, že ani léky, natož doplňky nenahradí pohyb , který by měl být u EMS koní 30 minut klus nebo cval + ještě nahřátí a chladnutí, 4-7 dní v týdnu, + dietu.Toto zmiňuji to pro eventuelní čtoucí s obézními prakoníky, kteří se v problému teprve začínají orientovat.

 • 5. Monika Mechová

  Pro Saly

  11:22 - 09. 02. 2014

  Reaguje na 3.

  Dobrý den, Reformin od Höveleru patří mezi dražší dopňky, ale třeba Horsal od Schaumannu se pohybuje okolo 230,-/ 5kg, 25 kg pak kolem 1000,-, což je podle mě velmi příjemná cena.

 • 6. Monika Mechová

  Pro Žofré

  11:36 - 09. 02. 2014

  Reaguje na 4.

  Zdravím Evo,
  popravdě řečeno u koní nevím o žadném "přímo chromovém" doplňku, v lidské lékárně je chrom k dostání v tabletkách.

  V každém případě u koní s EMS, Cushing syndromem apod. jsou na zvážení přípravky přesně pro tyto koně, kde je aktivní chrom obsažen většinou navázaný na kvasnice. Např. GlucoGard od Hippolytu. Cena je ovšem poněkud vyšší.

 • 7. katkarb

  Mikrop

  11:40 - 09. 02. 2014

  Mne prijemne prekvapil premix od moravske firmy Mikrop. Krmim Mikrop Mikros VDK. Jedine co povazuji za nevyhodu je ten prasek- pokud ho nekdo extra nemicha do vlhkeho krmiva, muze ho kun vdechnout. Konim, ktere krmi granulemi a ne nicim vlhkym, budu porizovat Reformin z te stranky Hoveler, kde snad vyjde na tisicovku.

 • 8. Monika Mechová

  Doplňky chrom

  11:42 - 09. 02. 2014

  V zahraničí jsou k dostání, ale nevím, že by je někdo vozil k nám...
  http://www.platinumperformance.com/Chromium-Yeast/productinfo/ECHRP.5

  Takže dle mého názoru nejlevnější a nejlepší variantou jsou pravé pivovarské kvasnice :)

 • 9. žofré

  chrom-díky Moniko,

  05:51 - 10. 02. 2014

  na GlucoGard jsem se dívala, bohužel se mi nepodařil najít nějaký deklarovaný obsah a konkrétní cehlát ,to u Suprachromu pro člověky ano,ještě prolustruji Dialevel /a asi skončíme u těch kvasnic:-)/.

 • 10. Monika Mechová

  Pro Žofré

  07:49 - 10. 02. 2014

  Reaguje na 9.

  Zkuste kontaktovat výrobce/dovozce, zda má udělaný daný rozbor a neřekl by Vám přesná data, to je rychlejší než lovit po internetu :-)

 • 11. Ivetashena

  ... kontaktovat dovozce...

  15:09 - 10. 02. 2014

  Jen vám, Moniko a Žofré, vstoupím do debaty - dovozce p. Hrubý mi nebyl schopen podat info o poměru organického/anorganického selenu v krmné (konkrétní) směsi. Ač deklarují plně "přírodní" složení a dotace makro-mikroprvků (alespoň to tak vyznívá v květnatém průvodním slově jednotl. krmných produktů), dle podrobnějšího složení lze vidět, že jsou zastoupeny prvky i v anorganické formě - jen není jasné, v jaké míře. A ani mi to objasněno, na dotaz, nikdy nebylo...

 • 12. Monika Mechová

  Pro Ivetu

  16:23 - 10. 02. 2014

  Reaguje na 11.

  Ano, někdy je problém se dobrat relevantních informací, možná potom zkusit kontaktovat přímo výrobce a ne dovozce. Byť i ten by měl mít dostatečné informace nebo by měl být schopen a ochoten je zjistit...

 • 13. žofré

  relevantní informace

  16:33 - 10. 02. 2014

  jsou k získání někdy opravdu těžko, pokud člověku nestačí ty květnaté obraty, potvrzuji. Až nebudou stačit ekonomicky zajímavé části spotřebitelů, půjde to snadno..Až se naučím anglicky, půjde to trochu lépei dnes:-).Ivětě i Monice děkuji za snahu.

 • 14. jaja

  přírodní a cheláty

  18:04 - 10. 02. 2014

  Reaguje na 11.

  Iveto, púokud je něco přírodního, nemusí to znamenat, že v tom nemůže být prvek vázán anorganicky - naopak, mnohé prvky se v přírodě vyskytují v anorganické podobě. Prostě jako nedílná součást šutrů :-)
  Já mám zase jinou otázku - asi spíš na nějakého chemika - do jaké míry jsou právě organicky vázané minerály (třeba ty cheláty) skutečně přírodní a do jaké jsou vyrobené synteticky? (Ne že by ty syntetické měly být horší... spíš jen třeba proto, že se v přirozené podobě třeba určité minerály příliš nevyskytují v organické vazbě...)?

 • 15. Ivetashena

  Domčo...

  18:36 - 10. 02. 2014

  dík za upozornění, vím.
  Šlo mi o konkr. prvek, debatovaný tenkrát kv. velice konkrétnímu problému s výživářkou, která výslovně chtěla, má-li její rada a propočty za něco stát, tuto informaci u dovozce zjistit...
  A jelikož mám opakovaně zkušenost, že když zde na Eqch něco člověk v debatě či pod článkem zmíní (kapku kriticky), je potom dotyčným, chytnuvším se za nos, sjednána často seriózní náprava, nahlas jsem dloubla - třeba ne zbytečně...
  Protože mám krmiva (pár určitých) St.Hippolyt velmi ráda.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 5.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: