Deka... přítel i nepřítel

19. 10. 2020 06:00

Obrázky: 13

Autor: Gabriela Rotová Foto: Gabriela Rotová Rubrika: Péče o koně a Ustájení Počet přečtení: 3634 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Už je to zase tady... Každý rok právě v tuto dobu znovu a znovu živé aktuální téma. Dekovat či nedekovat – to je, oč tu běží... V tomto rozhodnutí nám ale bohužel Hamlet nepomůže. Takže pokud se nechceme domlouvat s koňmi za pomoci symbolů, což tedy, jak již víme, nemožné není, můžeme svá rozhodnutí podpořit výsledky, které nám nabízí věda. A právě z tohoto úhlu pohledu se na dekování v sérii několika článků opět trochu detailněji podíváme.

Koně a zima

Na rozdíl od nás mají koně velmi efektivně fungující termoregulaci. Ta jim umožňuje relativně snadno udržovat optimální tělesnou teplotu v širokém teplotním rozmezí. U dospělých koní, kteří žijí v mírném klimatickém pásmu, se toto teplotní rozmezí – „termoneutrální zóna“ – pohybuje mezi 5 a 25 stupni. Při pěti stupních tedy lidé bez kabátu klepou „kosu“, ale koně jsou stále ještě „naprosto v pohodě“ a nemusí pro udržení žádoucí teploty těla zapojit své výkonné termoregulační mechanismy. 

Pokud se ale koně ocitnou mimo svou termoneutrální zónu, pak musí svou optimální tělesnou teplotu začít udržovat za pomoci složitých a sofistikovaných biologických procesů, které ovlivňují jak faktory vnějšího prostředí, tak i individuální rozdíly mezi jedinci. Mezi faktory, které se na termoregulaci podílí, patří věk, plemeno, zdravotní a výživný stav, stupeň aklimatizace a samozřejmě i kvalita osrstění. Organismus zdravého koně v dobrém výživném stavu se díky těmto procesům dokáže se zimou velmi úspěšně vypořádat, ale i zde platí, že nikdy „nic není zadarmo“. Během adaptace na chlad se – a to dvakrát až třikrát – zvyšuje rychlost jejich metabolismu. Z toho vyplývá, že adaptace na chlad je záležitost energeticky náročná a z toho důvodu si péče o koně v zimním období přece jen zasluhuje určitou pozornost.

Výroba tepla

Teplo je vedlejším produktem metabolismu, který nepřetržitě probíhá ve všech tělesných tkáních. Koně si teplo umí nejen vyrobit, ale umí s ním i velmi dobře hospodařit. Kůň ale není jeden jako druhý. Co platí pro jednoho, se druhého netýká.

Koně se zvýšeným bazálním metabolismem, do této kategorie patří koně v intenzivní práci (vyšší bazální metabolismus zajišťuje i sama svalová hmota jedince – čím více svalů, tím vyšší BEV), koně v růstu, březí klisny nebo klisny v laktaci, mají vyšší produkci bazálního tepla ve srovnání kupříkladu se starým nebo dlouhodobě výhradně výběhovaným valachem. Ovšem nejen okolní teplota sama o soběale i její kombinace s rychlostí větru, srážkami, vlhkostí a množstvím slunečního záření určuje míru termoregulační zátěže, jíž jsou koně v zimě vystaveni. To vše tedy musíme při jejich managementu zohlednit.

Bazální neboli klidový metabolismus – bazální energetický výdej (BEV, basal metabolit rate BMR, basal energetic expenditure BEE), je energie potřebná k udržení základních funkcí organismu nezbytných k životu (např. krevního oběhu, dýchání, činnosti ledvin). 

Výzkum, který probíhal v klimatických komorách, doložil, že u aklimatizovaných dospělých valachů plemene quarter horse byl bazální metabolismus na nejnižší hodnotě mezi +10 a -10 °C a naopak – při teplotě -40 °C, kdy byl experiment s ohledem na welfare koní ukončen, se rychlost metabolismu zvýšila o celých 142 %. Na individuální rozdíly a teplotu prostředí tedy musíme brát zřetel a nelze tvrdit, že deka nemá v chovu koní žádné místo. Spíše než ano nebo ne bychom tedy měli řešit proč a kdy. Deka totiž může být nejen dobrý přítel, ale i zákeřný nepřítel.

Co „umí“ deka

Nedávno publikovaná studie, která proběhla na University of Minnesota ve Spojených státech amerických, porovnávala množství přijatého krmiva (příjem sušiny), tělesnou hmotnost a výživný stav – Body Condition Score (skóre tělesné kondice, BCS) – dekovaných a nedekovaných koní v chladném zimním období. A mezi oběma kategoriemi koní byly ve výsledku zjistěny pozoruhodné rozdíly.

Průběh studie

Experimentu se účastnilo 16 dospělých koní různých plemen (quarter horse, appaloosa, anglický a arabský plnokrevník) s průměrnou tělesnou hmotností 481 kg (+/- 65 kg) a průměrným BCS 5,5 (+/- 0,5) na počátku experimentu (použita byla desetibodová stupnice BCS). Koně byli náhodně rozděleni do dvou skupin – osm koní dostalo zimní přikrývky se střední gramáží (200 g), jakmile venkovní teplota klesla pod 5 stupňů Celsia, zbývajících osm koní dekováno nebylo.

Na začátku experimentu a po ukončení každého ze tří testovacích období (testovací období začalo 29. prosince 2019, experiment byl ukončen 21. ledna 2020, celková doba trvání testu 23 dní) byli všichni koně váženi a byla stanovena jejich BCS. Koně měli v průběhu studie k dispozici seno ad libitum, množství krmiva bylo průběžně váženo. Byla evidována hmotnost sena a i odpadu (zašlapané zbytky byly denně odstraněny a zváženy), aby bylo možné vypočítat přesné množství přijaté sušiny ve vztahu k tělesné hmotnosti koně.

Výzkum doložil, že mezi oběma skupinami koní – dekovanými a nedekovanými – byl významný rozdíl v denním příjmu sušiny. Koně v první skupině, tedy koně se zimními přikrývkami, konzumovali 2,31 procenta své tělesné hmotnosti, zatímco koně, kteří deky neměli, konzumovali 2,51 procenta své tělesné hmotnosti. Z dat vyplývá, že zvýšený příjem sušiny u nedekovaných koní souvisí s velkou mírou pravděpodobnosti s vyšší potřebou energie nutné k udržení odpovídající termoregulace.

Tuto interpretaci podporuje i skutečnost, že ačkoliv hodnoty BCS koní zůstaly během všech tří testovacích období nezměněny, hmotnost dekovaných koní se po ukončení druhého testovacího období významně lišila od hmotnosti koní nedekovaných. Po ukončení testačního období bylo zjištěno, že dekovaní koně měli průměrný hmotnostní přírůstek neuvěřitelných 7,3 kg, zatímco koně, kteří dekováni nebyli, měli hmotnost relativně shodnou jako na začátku experimentu. Dekování tedy snižuje spotřebu energie a vede ke zvýšení tělesné hmotnosti.

Závěry experimentu jsou tedy dvojí:

1. Dekování je schopné ovlivnit množství spotřebovaného krmiva, což může být výhodné v případě jeho nedostatku anebo nutnosti snižování nákladů na chov.

2. Dekování má souvislost s přírůstkem tělesné hmotnosti. To může být pro některé kategorie koní (geriatričtí koně, koně nemocní / v rekonvalescenci) užitečné, většina našich koní ale v současné době spíše bojuje s obezitou.

U některých kategorií koní by tedy majitelé měli zvážit, zda není dobré na dekování zapomenout. Právě zima je obdobím, kdy můžeme svého koně nechat přirozeným způsobem snížit svoji hmotnost. Pokud koně dekujeme, pak bychom měli pravidelně sledovat tělesnou hmotnost a celkovou kondici koně. Obezita je totiž skutečně závažný zdravotní problém a koně s nadváhou by tedy měli v zimě „zhubnout do plavek“. Zdravý kůň v jarním a letním období přirozeně přibírá na váze, pokud nemá nadstandardní objem práce. Proto by koně měli v zimě skutečně hubnout a nikoli dále přibírat na hmotnosti. Více si o důležitosti hubnutí můžete přečíst například zde.

Obecná doporučení související s dekováním

Protože ne všichni majitelé koní jsou dostatečně zkušení a někteří v problematice dekování tak trochu tápou, mohou se hodit některá z doporučení, která se právě této problematiky týkají:

1. Pokud má váš zdravý kůň nebo pony nadváhu, aktivně nesportuje, není ostříhaný a má k dispozici box nebo kvalitní přístřešek, není dekování nutné. Využijte zimu ve svůj prospěch a nechte svého koně přirozeným způsobem zhubnout. Můžete tak významně snížit riziko vzniku a rozvoje laminitidy a metabolických poruch v následujícím jarním období – laminitida a metabolické poruchy představují pro vašeho koně skutečné nebezpečí, zima nikoli! Je chyba dekovat všechny koně bez rozdílu, pokud to není nutné. Bráníme tak koním, aby v průběhu zimy přirozeným způsobem regenerovali. Pokud má váš kůň ke konci zimy hmatná žebra, není to ostuda, ale bonus. Obezita je skutečně mnohem větší problém než podvýživa. Dávat tedy deku na koně jen proto, abychom měli méně práce s čištěním před ježděním, je zkrátka a dobře pohodlnost a nerozum.

2. Koně mají nízký termoneutrální rozsah (teplotní rozsah, v němž nemusí používat energii, aby se zahřáli). U koní se toto rozmezí pohybuje od 5 do 25 stupňů, u lidí od 20 do 35 stupňů. To znamená, že když nám je zima, náš kůň ještě nemá ani ten nejmenší problém. Nedávno publikovaná studie ale odhalila, že to, kdy a jak koně dekujeme, do značné míry ovlivňuje chování ostatních majitelů koní ve stáji.

Právě vzájemný kontakt mezi majiteli vytváří sociální tlak, který často majitele přiměje, aby svého koně dekoval, i když by o tom za jiných okolností neuvažoval. Takže pozor. Jakmile začnou ostatní majitelé koní dávat na svá zvířata přikrývky, měli bychom se mít na pozoru – hrozí totiž, že brzy začneme dekovat i my sami. Nechceme přece před ostatními vypadat nezodpovědně... Anebo chceme?

Při rozhodnutích souvisejících s dekováním bychom se tedy měli orientovat podle BCS koně, zdravotního stavu a míry jeho pracovního zatížení. Kondici a výživný stav nemají všichni koně stejné, každý kůň má i jiný objem práce, nemůžeme je tedy logicky všechny koně stejně „oblékat“. Nebuďte tedy pod tlakem, nevšímejte si ostatních. Letošní nešťastný rok má nakonec i jednu výhodu. Pandemie nás nutí udržovat od ostatních odstup. Využijte toho a dekujte jen pod vlivem svých vlastních rozhodnutí! :)

Koně opravdu není potřeba litovat. Zažívací trakt koně (GIT) funguje jako obrovský spalovací motor, který produkuje teplo. My lidé nic tak výkonného v břiše nemáme a neumíme si tedy představit, jak se žije „s funkčními kamny“ uvnitř svého těla. Snažte se důsledně vyhýbat antropomorfismu. Kůň není člověk a bundu obvykle potřebuje, jen když padají opravdu pořádné trakaře! :) 

3. Deka je významný zásah do termoregulace. Pokud se rozhodneme koně dekovat, musíme mít k dispozici více dek různých gramáží a musíme se o dekovaného koně zodpovědně starat. Uprostřed zimy to není až takový problém. Stačí denně předekovat, používat vhodný typ deky a kontrolovat, zda deka nedře/netlačí. V případě potřeby může být třeba vyměnit mokrou deku za suchou. Skutečné problémy přichází s podzimním a jarním přechodovým obdobím. Koním totiž častěji hrozí přehřátí a úpal než podchlazení. Teplota se v průběhu dne v těchto obdobích významně mění. Ráno může být na nule, v poledne se ale teplota rychle vyšplhá i ke dvaceti stupňům. Bez pečlivého managementu dekování se tedy neobejdeme. Důkladně tedy zvažujte pro i proti! Dekování není nic pro lenochy! 

Jak určit BCS našeho koně a rozhodnout se?

Pro lepší představu o tom, jak dobře odhadnout výživnou kondici svého koně, se můžete podívat na obrázky zobrazující šestibodové BCS, které nabízí britský Blue Cross For Pets.

Při pracování s daty je ale důležité si uvědomit, že k dispozici je i desetibodová stupnice BCS. Pokud tedy v souvislosti s BCS naleznete nějaké údaje, zkontrolujte si, s jakým typem stupnice daný text pracuje!

BCS 0 - Podvýživa

BCS 1 - Velmi hubený kůň

 

BCS 2 - Hubený kůň

BCS 3 - Dobrá kondice

BCS 4 - Nadváha

BCS 5 - Obezita

Závěr

Koně žijící v našem klimatickém pásmu, přestože jsou schopni se na zimu dobře adaptovat, čelí v zimním období termoregulačním výzvám. Tyto výzvy bychom měli být schopni objektivně vyhodnotit a adekvátně na ně reagovat.

Nejnáročnějším typem počasí, v souvislosti s termoregulací, jsou teploty okolo 0 °C kombinované s větrem a deštěm a teploty od -10 °C dál. V těchto podmínkách může být – s ohledem na BCS našeho koně, jeho zdravotní stav a kupříkladu pracovní zátěž – vhodné deky používat, a to přestože stříhání koní a používání dek narušuje přirozené termoregulační mechanismy. 

Ve venkovních chovech je nutností kvalitní přístřešek poskytující sucho a závětří. Ve ztížených klimatických podmínkách bychom neměli zapomínat ani na tepelné ztráty, které způsobuje přímý kontakt těla koně s chladným povrchem. Význam tedy má i podestýlka – povrch, na kterém zvíře leží při odpočinku. Rychlost ztráty tepla závisí na vodivých vlastnostech. Tepelná ztráta bude u mokrého materiálu (hlína, písek, tráva) vyšší než u suché podestýlky, protože voda je dobrý vodič. Pro zajištění tepelné pohody má tedy význam:

  • Možnost přístupu do úkrytu
  • Kvalita a podloží úkrytu
  • Výživa (výživný stav)

O všech uvedených aspektech bychom měli intenzivně přemýšlet ještě před tím, než koně začneme dekovat. Dekování může i nemusí být potřeba! :) A protože je dekování skutečně velké téma, brzy se k němu znovu vrátíme!

A ještě malý dekovací rádce

Rozhodnout se, jak a kdy dekovat, když chceme dekovat, není pro nezkušené majitele úplně jednoduché. Lepší představu si můžete vytvořit pohledem na tuto tabulku. Uvedené údaje jsou samozřejmě orientační, vždy je třeba zohlednit individuální rozdíly a aktuální výživný a zdravotní stav koně. BCS koně je v této souvisloti významný údaj. Pokud máte pochybnosti, pak je na místě konzultovat management dekování se svým veterinárním lékařem.

Teplota

Ostříhaný kůň ve stáji

Neostříhaný kůň ve stáji

Kůň v režimu 24/7 neostříhaný

Kůň v režimu 24/7 ostříhaný

15 stupňů a více

Letní deka

Bez deky

Bez deky

Bez deky

10 až 15 stupňů

Letní deka nebo lehká stájová deka

Letní deka nebo bez deky

Bez deky

Bez deky, výběhová deka bez zateplení, pláštěnka, pokud je velmi mokro a větrno

5 až 10 stupňů

Stájová deka do max. 150 g

Lehká stájová deka nebo deka se zateplením max. 100 g

Bez deky nebo výběhová deka bez zateplení

Výběhová deka bez zateplení nebo se zateplením do max. 100 g s krytem krku

Nula až 4 stupně

Stájová deka střední gramáže do max. 300 g

Stájová deka do max. 200 g

Bez deky nebo výběhová deka se zateplením do max. 100 g

Výběhová deka se středním zateplením s krytem krku

-10 až nula stupňů

Stájová deka s vysokou gramáží a krytem krku

Stájová deka střední gramáže, do max. 300 g

Výběhová deka se střední gramáží a krytem krku

Výběhová deka s vysokou gramáží a krytem krku

 

-10 stupňů nebo chladněji

Stájová deka vysoké gramáže a krytem krku + vložka/ druhá deka

Stájová deka vysoké gramáže s krytem krku

 

Kvalitní výběhová deka s vysokou gramáží a krytem krku

Výběhová deka s vysokou gramáží a krytem krku + vložka/druhá deka

 

 

Použité zdroje: 

 

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 5.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com