Certifikovaný kurz "Ošetřovatelská péče v psychiatrii s využitím koní"

Autor: piruetahb Kategorie: Kurzy Město: Havlíčkův Brod Země: Česká republika Okres: Havlíčkův Brod

Ošetřovatelská péče u duševně nemocného pacienta s využitím koní je součástí komplexních léčebných a ošetřovatelských postupů, které jsou poskytovány sestrou dle indikace lékaře ve zdravotnickém zařízení. Ošetřovatelská péče je založena na využití koně a jeho specifických vlastností v léčebném procesu k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu pacienta (klienta). Základem práce sestry je práce s verbální a neverbální komunikací, důraz je kladený na prožitky pacienta a jejich zpracování, zaměření na kognitivní a exekutivní funkce a vytváření terapeutického vztahu a spolupráce s pacientem. Využití koní v ošetřovatelství v psychiatrii se tak významnou mírou podílí na zvyšování kvality zdravotní péče u pacientů s duševním onemocněním. Podle ustanovení § 64 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, získá absolvent certifikovaného kurzu zvláštní odbornou způsobilost v činnostech uvedených v tomto vzdělávacím programu, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče. Vstupní požadavky: Ukončení kvalifikačního studia v oboru všeobecná sestra Počet účastníků a platba: Maximální počet účastníků je 20 osob. Celková cena kurzu: teoretická výuka 8.000,- Kč, praktická výuka 2000,- (platba na základě přihlášky do konce května 2018, forma platby dle individuální domluvy) Celková délka vzdělávacího programu, termíny: Celkový počet vyučovacích hodin : 100 hodin Počet hodin teoretické výuky – 60 hodin, počet hodin praktické výuky – 40 hodin Zahájení kurzu: září 2018, ukončení kurzu: květen 2019 Cíle certifikovaného kurzu: Cílem kurzu je příprava nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester) pro speciální činnosti, pro které účastníci kurzu získávají zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou pro speciální práci sester v oblasti ošetřovatelské. Zvláštní zřetel je věnován ošetřovatelským plánům, jejich realizaci.

Pořadatel

Společnost: Psychatrická nemocnice Havlíčkův Brod Středisko hiporehabilitace Pirueta
Web: http://hipoterapie.crespo.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Šeredová email: mirka.seredova@seznam.cz tel:605847548

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com