130 let ČJF a 100 let FEI!

15. 04. 2021 11:00

Obrázky: 3

Autor: Lenka Gotthardová Foto: Lenka Gotthardová Rubrika: Všeobecná sdělení Počet přečtení: 155 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Ve čtvrtek 15. dubna si připomínáme 130. výročí založení Jízdního odboru Sokola pražského. Sokol jako zastřešující organizace poskytl pod svými křídly prostor i jezdectví. Jezdci a příznivci koní se mohli organizovaně účastnit různých společných cvičení, přehlídek, oslav a v konečné fázi hlavně všesokolských sletů, pro které secvičovali mnohé sestavy.

Sokol byl založen 16. února 1862 známými osobnostmi Dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem. Po vzoru německých tělocvičných spolků se podařilo i v Čechách oslovit poměrně širokou veřejnost, aby se starala o svého ducha i tělo. Součástí sokolských cvičení byla hlavně prostná a gymnastika, postupně se přidávaly další druhy sportů. Většinou však šlo o skupinová cvičení a sporty – proto i ono nacvičování sestav v jezdectví pro přehlídky a slety.

V roce 1893 vyšla zřejmě první a výborná odborná kniha pod hlavičkou Jízdního odboru Sokola pražského s názvem „O jízdě koňmo“ – příruční kniha pro jednoty sokolské a přátele jízdy koňmo. Od založení Sokola tehdy uběhlo více než třicet let, než se zformoval jízdní oddíl. Tou dobou již Sokol čítal kolem 30 tisíc členů.

Z knihy můžeme citovat: „První náčelník řad sokolích Dr. Miroslav Tyrš již usiloval o všestrannost, vzdělání a výcvik mužstva sokolského, vytknuv jemu tak mnohá odvětví tělocviku jako prostředku ku dosažení cíle u vznešené mety: sebevědomí a samostatnosti národní. Jako důležitou část cvičení tělesného a bohatýrskou zároveň označil jízdu koňmo, o které nejednou nadšeně se vyslovoval a po jejímž zavedení v Sokolstvu vřele toužil. Psaltě o jízdě koňmo mezi jinými: Kdyby Sokolu se podařilo na místo hrubé záliby v barbarských předstihách koňských povzbuditi u nás krasochuť k ušlechtilé reji jezdecké – věru, že by to byl podnik jak původní, tak čestný a záslužný! Jak krásná jest nejjednodušší změna útvaru nebo směru koňmo provedená, což teprve rej jezdecká, ideal to reje, k němuž nejvyšší vzlet mé náčelnické fantasie druhdy se nesl…“

Jezdecký sport díky tomu patří mezi sporty, jejichž ukotvení začíná již koncem 19. století. Na začátku se vycházelo ze společných cvičení a rejů, dále byl jezdecký sport prodchnut armádním výcvikem, který byl velice všestranným a obsahoval nejenom ony tři klasické disciplíny (drezuru, všestrannost a skokové soutěže), které se staly součástí OH od roku 1912 ve Stockholmu, ale i voltiž nebo vozatajství.

V průběhu mnoha desetiletí se měnil název organizace, která zastřešovala náš jezdecký sport – přes technický odbor jezdecký, Čs. jezdeckou společnost, Čs. jezdecký svaz po současnou Českou jezdeckou federaci. Jezdecký sport nebyl zcela samostatnou jednotkou a po většinu času byl a je součástí zastřešujících organizací – Sokola, daleko později Svazarmu, SSM, ČSTV a dnes Unie sportu.

FEI

V roce 1921 vznikla Mezinárodní jezdecká federace (FEI) a letos tak může slavit 100. výročí! Poprvé jsme do ní vstoupili v roce 1927 jako Československá republika, podruhé v roce 1993 jako Česká republika.

FEI vznikla v průběhu roku 1921 na několika jednáních – první se konalo 27. a 28. května ve švýcarském Lausanne jako zasedání mezinárodního olympijského výboru a zúčastnil se ho i zakladatel novodobých OH, baron Pierre de Coubertin. 30. května se sešli zástupci 4 zemí – Francie, Švédska, USA a Japonska k novým jednáním. Další ustavující setkání proběhlo 24. listopadu v Paříži za přítomnosti výše uvedených států a dále Belgie, Itálie, Norska a Dánska. V roce 1923 přibylo Švýcarsko a o rok později Nizozemí, Polsko a Španělsko. Protože se schylovalo k OH 1924 v Paříži, byl prvním šéfem FEI zvolen francouzský baron Georges du Teil.

Tento článek je poměrně stručný, nicméně rád připomíná kořeny dnešního soutěžního jezdectví. Kdo je v současnosti členem České jezdecké federace a potažmo FEI, může se společně ohlédnout do minulosti. A podle Dr. Tyrše bychom se mohli držet jeho vznešených cílů, včetně krasochuti k ušlechtilé reji jezdecké :-).

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com