ZZVJ již od 1. května 2020

30. 04. 2020 16:00

Obrázky: 1

Autor: Tisková informace Rubrika: Všeobecná sdělení Zdroj: Česká jezdecká federace Počet přečtení: 589 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Výkonný výbor ČJF schválil hlasováním per-rollam možnost pořádání Zkoušek základního výcviku jezdce s omezeními, která jsou v souladu s platnými vládními opatřeními proti šíření viru Covid-19. S dalším uvolňováním se budou podmínky pro ZZVJ operativně upravovat, doporučujeme pořadatelům i účastníkům sledovat web ČJF a pokyny oblastních sekretářů.

V souladu s vládním nařízením ze dne 23. 4. 2020 vydává VV ČJF tyto Závazné podmínky pro pořádání ZZVJ od 1. 5. 2020

VV ČJF povoluje s účinností od 1. 5. 2020 pořádání „Zkoušek základního výcviku jezdce“ s následujícími podmínkami:

 1. Pokud v tomto výkladu není uvedeno jinak, platí platná ustanovení v „Dokumentu vzdělávání ČJF“. V případě rozporu těchto podmínek s Dokumentem vzdělávání ČJF je platné ustanovení těchto podmínek.
 2. Žádná z praktických zkoušek (skoky, drezura, předvádění koně, společné opracování) nesmí probíhat v jezdecké hale, nebo jinak uzavřeném či zastřešeném prostoru. Zkoušky mohou probíhat výhradně na otevřených kolbištích.
 3. Teoretická zkouška smí probíhat:
  1. Ve venkovních prostorách (stolky pod slunečníky/přístřeškem apod.)
  2. V učebně nebo jiném uzavřeném prostoru

V obou případech je nezbytně nutné, aby rozestup mezi účastníky (i zkušebním komisařem) byl minimálně 2 m, a to i v případě, že uchazeč skládá ústní zkoušku.

V prostorách pro teoretickou zkoušku musejí být k dispozici dezinfekční prostředky a musí být dohlíženo (zejména u dětí) na to, aby každý účastník před vstupem a před opuštěním těchto prostor tyto dezinfekční prostředky použil.

Před i po ukončení zkoušky jedné skupiny uchazečů musí být dezinfekčními prostředky utřeny stoly (lavice), kliky a další předměty, které mohly být kontaminovány.

 1. Všichni účastníci, zkušební komisaři i veškerý doprovod musí mít po celou dobu konání zkoušek roušku, nebo jinak zakrytý nos a ústa. Výjimkou jsou pouze účastníci, kteří sedí na koni a zrovna skládají nebo se připravují na složení praktické zkoušky.
 2. Občerstvení je možné pouze ve venkovních prostorách areálu a výdej občerstvení je možný pouze z výdajového okénka.
 3. Není povoleno užívání žádných společných prostor (šatny, sprchy, klubovny, …) s výjimkou WC. Na WC musejí být dostupné dezinfekční prostředky. Musí být zajištěno, aby se osoby na WC nebo cestou vnitřními prostorami na WC nepotkávaly.
 4. Maximální počet na jeden den konání ZZVJ je 20 účastníků, minimální počet je 5 účastníků.
 5. V případě, že počet účastníků přesáhne počet 10, musí být zkušební den rozdělen na dopolední a odpolední část, vždy s polovinou přihlášených účastníků. Další rozdělení již organizačně zajistí komisaři ZZVJ tak, aby se účastníci co nejméně potkávali a nikde nebyla pohromadě celá skupina (část píše testy, část dělá skoky/drezuru a část společné opracování).
 6. Je nutné omezit počet osob, které doprovází účastníka ZZVJ. Povolená je pouze přítomnost Garanta ZZVJ a jedné další doprovodné osoby (řidič nebo ošetřovatel).
 7. Je zrušena část společného vyhlášení výsledků ZZVJ. Výsledek zkoušky se dozví každý účastník individuálně po dokončení poslední části zkoušky.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 5. 2020 0:00 hodin do odvolání. Za jejich dodržování plně odpovídá subjekt (člen ČJF), který je pověřený pořádáním ZZVJ příslušnou oblastí. Daný subjekt též odpovídá za dodržení všech platných vládních omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 jakožto všech ostatních platných zákonů a předpisů souvisejících s pořádáním dané akce.

Schváleno VV ČJF dne: 28. 4. 2020 hlasováním per-rollam

Dokument v PDF je ke stažení ZDE 

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: