Vyjádření ke stížnosti na průběh MČR

13. 01. 2018 10:00, Aktualizováno 21. 01. 2018 20:37

Obrázky: 3

Autor: Jana Voráčková Foto: archiv EQUICHANNELu (Michaela Šindelářová) Rubrika: Sport chladnokrevníků Počet přečtení: 3947 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

AKTUALIZACE 19. ledna 2018: Přidáno vyjádření Jana Loudy, hlavního rozhodčího MČR 2017, a reakce Jaroslava Marvana na toto vyjádření // Po loňském mistrovství České republiky v kombinované soutěži chladnokrevných koní se objevily hlasy upozorňující na nekorektnost průběhu soutěže. Zveřejnili jsme stížnost pana Jaroslava Marvana adresovanou ASCHK ČR, nyní přinášíme vyjádření k této stížnosti.

Vyjádření Jana Loudy, hlavního rozhodčího MČR 2017:

Odpověď na Stížnost na MČR komb. soutěží chlad. koní

 • Informační schůzka byla v rámci urychlení pro množství soutěžících co nejvíce urychlována a pokud vím, nikdo si nestěžoval a v sobotu večer v jídelně jste se dozvěděli, že neděle bude prohlídka posunuta o 30 minut. Jestli jste neposlouchal, za to my nemůžeme.
 • Přiznávám svou chybu.
 • Čas měřen elektronicky, který občas stávkoval, + 2 rozhodčí stopkami, v tom nevidím chybu a protest jste ke mně nevznesl!
 • Koně kládou nebyli nikterak znevýhodněni, neboť první místa neobsadili žádní obři.
 • Když kůň v oblouku zacválá, nevidím v tom důvod k vyloučení.
 • Vyloučení p. Kitaše bylo v pořádku.
 • Nikdo mi o „vylaďování“ bičem na opracovišti nic neřekl a ani já nic neviděl.
 • Čas byl překročen pozdním měřením, přiznávám naši chybu.

Rozhodčí prošli školením a jsme jen lidé a k chybě může dojít. Za účast diváků my nemůžeme, to nijak moc neovlivníme. Koně p. Marvana byli dobře připraveni a nikterak jsme je ani jiné koně myslím nepoškodili a věřte, že není důvod některé koně poškozovat, účelem této soutěže je chladnokrevné koně propagovat.

A závěrem chci p. Marvanovi říct, když se tak ohání pravidly, ať si je přečte, aby věděl, jak a kdy se dává stížnost a takovýmto článkem chladnokrevné koně nepoškozoval.

S pozdravem

Jan Louda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reakce Jaroslava Marvana na výše uvedený dopis Jana Loudy.

15. 1. 2018

Jaroslav Marvan

Květná - Luková

56301 Lanškroun

 

K rukám:

Jan Louda

Lovčice, okres Příbram

 

Vyjádření pana Loudy na mou stížnost na MČR kombinovaných soutěží chladnokrevných koní v Humpolci 2017 mne nejen zklamalo, ale i rozhořčilo. Z tohoto důvodu bych některé mystifikované informace uvedl na pravou míru.

Dopis bych rád adresoval přímo panu Loudovi.
Nevidím smysl v odpovědi na mou stížnost, když je adresována na ASCHK ČR a ne přímo mně, když se v ní hovoří přímo k mé osobě. A nehledě na to, že byl požádán vedením SCHCHK o vyjádření k těmto skutečnostem a SCHCHK také nebyla tato odpověď adresována.

 

Vážený pane Loudo,
reaguji na Vámi zaslané odpovědi na MČR v Humpolci:

Odpověď p. Loudy:

 • Informační schůzka byla v rámci urychlení pro množství soutěžících co nejvíce urychlována a pokud vím, nikdo si nestěžoval a v sobotu večer v jídelně jste se dozvěděli, že neděle bude prohlídka posunuta o 30 minut. Jestli jste neposlouchal, za to my nemůžeme.

Mé vyjádření:

 • Máte pravdu, ale zde šlo především o sobotní prohlídku trati, již jen z toho důvodu, že byla trať v ten den pro všechny úplnou novinkou. Na páteční schůzce bylo řečeno, že prohlídka začne v sobotu v 9:00. Zřejmě z vámi uváděných důvodů byla, ale bez vědomí kočích a pomocníků, posunuta o 15 minut dříve. Nebyl jsem sám, koho toto jednání pohoršilo a rozhodilo ještě před samotným začátkem soutěže.

 

Odpověď p. Loudy:

 • Přiznávám svou chybu.

Mé vyjádření:

 • Není nutné komentovat.

 

Odpověď p. Loudy:

 • Čas měřen elektronicky, který občas stávkoval, + 2 rozhodčí stopkami, v tom nevidím chybu a protest jste ke mně nevznesl!

Mé vyjádření:

 • V daný okamžik, kdy jsem zjistil pochybení v čase, byli informováni členové ASCHK ČR, organizátoři a ostatní na věži o podání stížnosti i s 1000 Kč. Bylo nám sděleno, že protest se podává hlavnímu rozhodčímu. Z tohoto důvodu jsem šel za Vámi do kolbiště, kde jsem Vám sdělil, že jdu podat protest. Vy jste mi na to odsekl… „Já stopky nemám!“. O této skutečnosti byli všichni řádně informováni a přehazovali jste si mě jako horký brambor. Na toto mé vyjádření mám i několik svědků, dokonce i z ASCHK ČR. Sám nedovedu pochopit, jak se tato chyba mohla vůbec stát, když se čas měřil elektronicky a dvěma stopkami a také nechápu, proč ve svém vyjádření mystifikujete a snažíte se mě znemožnit. Pokud stále trváte, že to chyba nebyla, tak Vám doporučuji vzít si stopky a změřit si čas ze záznamu a jasně uvidíte, jak to bylo.

 

Odpověď p. Loudy:

 • Koně kládou nebyli nikterak znevýhodněni, neboť první místa neobsadili žádní obři.

Mé vyjádření:

 • To máte pravdu. Ale pokud se chcete ohánět pravidly, jak činíte v závěru vaší odpovědi, tak byste si je měl nejprve prostudovat sám. V tomto bodě nejde o to, jaké váhové kategorie jsou vítězní koně. V pravidlech je jasně psáno: „Soutěžní výkon spočívá v absolvování předepsané trasy, po které kůň táhne pořadatelem připravenou kládu: pro jednospřeží v délce 8 m a objemu do 0,4 m3 a pro dvojspřeží v délce 10 m o objemu 0,8 – 1,0 m“ Myslím, že pokud už nějaká pravidla jsou dána, tak byste se jich měl držet. Především jste byl na MČR a ne na strnišťové lize. Nepleťme si prosím termín ovladatelnost v kládě s termínem těžký tah.

 

Odpověď p. Loudy:

 • Když kůň v oblouku zacválá, nevidím v tom důvod k vyloučení.

Mé vyjádření:

 • Opět opakuji, prostudujte si pravidla…. „Chod koně je povolen krok a klus“. Sankce: bod d) „Porušení chodu koně: první nacválání – napomenutí, druhé nacválání – 5 trestných bodů, třetí nacválání – vyloučení.“ Proč se tedy při kvalifikacích na MČR za toto jednání vylučovalo a najednou na MČR se všeobecná pravidla mění?

 

Odpověď p. Loudy:

 • Vyloučení p. Kitaše bylo v pořádku.

Mé vyjádření:

 • Již nekomentuji, vyjádřil jsem se dostatečně.

Odpověď p. Loudy:

 • Nikdo mi o „vylaďování“ bičem na opracovišti nic neřekl a ani já nic neviděl.

Mé vyjádření:

 • Zde máte reakce na Vaši odpověď:

 

Odpověď p. Loudy:

 • Čas byl překročen pozdním měřením, přiznávám naši chybu.

Mé vyjádření:

 • Odmávnuto bylo správně, patrné ze záznamu. Pouze čas byl až do očí bijící.

 

Bral bych, kdyby se jednalo pouze o jednu nebo dvě chyby, aby bylo možné tuhle vzniklou situaci svádět na to, že jsme jen lidé. Každý kočí z lesa by Vám pověděl, že je také jen člověk, ale při přibližování dříví z lesa v tak složitých terénech, v kterých se s koňmi pracuje, může každá chyba stát kočího nebo koně zdraví nebo život! To, co jste předvedli na MČR v Humpolci, již hraničí s totální neprofesionalitou a poškozováním chladnokrevných koní. A pokud vím, tak já jako člověk, který podává stížnost na určitá pochybení, nejsem zodpovědný za vaše chyby, tím pádem na mě neházejte poškozování chladnokrevných koní.

Závěrem bych rád podotknul, že já na rozdíl od Vás jsem pravidla četl opravdu důkladně a dočetl jsem se v nich pouze o podání protestu, a ne o podmínkách podání stížnosti. To jsou dvě velmi rozdílné věci. Tak Vám doporučuji, stejně jako panu Nedbálkovi a panu Strakovi, velmi důkladně si prostudovat stávající i nová pravidla kombinovaných soutěží chladnokrevných koní, abyste v příštích letech mohli posuzovat tyto situace korektně podle pravidel, nebo se již v příštích letech účastnit pouze jako diváci. Bohužel mé rozhořčení není pouze rozhořčení jednotlivce, ale mluvím za spoustu soutěžících a také diváků, kterým se Vaše chování nelíbilo nebo je poškodilo.

 

S pozdravem

Jaroslav Marvan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Schchk z. s

Klokočov 81

747 47 Vítkov

 

V Klokočově dne 2. 1. 2018

 

Vyjádření ke stížnosti na průběh MČR

Vážený pane Marvane,

tímto reagujeme na Vaši stížnost týkající se průběhu MČR chladnokrevných koní v Humpolci.

Na základě připomínek ke konkrétním pochybením rozhodčích jsme oslovili sbor rozhodčích a požádali o podání vysvětlení. Hlavní rozhodčí MČR pan Louda ani zvolený předseda rozhodčích pan Nedbálek doposud neodpověděli. Budeme proto v nejbližších dnech žádost o vysvětlení urgovat.

K Vašemu dotazu, jakým způsobem je osoba jmenována rozhodčím, si dovolujeme shrnout vznik tohoto druhu soutěží, jelikož podstata tohoto souhrnu úzce souvisí s Vaší otázkou.

Kombinované soutěže vznikaly na Moravě v zásadě z iniciativy samotných závodníků, rozhodčí byli následně delegováni opět většinou závodníky nebo organizátory (bez jakýchkoliv podmínek či pravidel). S organizací těchto soutěží začala pomáhat ASCHK ČR, a to především finančně. Svaz se toho času zabýval pouze tzv. dvojbojem a to i s odlišnými pravidly.

Teprve před čtyřmi lety začal Svaz sjednocovat pravidla obou soutěží, což se dnes již do jisté míry podařilo.

Bohužel prozatím nejsou nastaveny specifické podmínky, za kterých je možné stát se rozhodčím. Existuje pouze seznam rozhodčích (jedná se vlastně o seznam účastníků školení rozhodčích a dále jimi doporučených apod.), tedy osob, které jsou ochotny tuto funkci vykonávat, a to za poměrně skromnou odměnu, na kterou mají dle pravidel nárok, který byl však ustanoven až v posledních letech.

Zásadní nedostatek systému je tedy to, že neexistuje mezi Svazem a rozhodčími (resp. mezi kýmkoliv a rozhodčími) žádný vztah, který by určoval kompetence a zejména zodpovědnost rozhodčích vůči nadřízenému orgánu. Na druhou stranu Svaz ani nikdo jiný nemá určené pravomoci rozhodčí sankcionovat za nedodržení stanovených podmínek, pochybení v rozhodování apod.

Jsme si plně vědomi, že bez vyřešení kompetencí Svazu a rozhodčích se systém soutěží neposune dále. Prvním návrhem je tedy vznik tříčlenné skupiny, která bude mít na starost soutěže jako takové, tedy např. úpravu pravidel (každý sport se neustále vyvíjí a změna pravidel je občas nutná), výběr a školení rozhodčích a pořadatelů, tak aby byla úroveň soutěží srovnatelná jak po stránce technické, tak organizační a propagační, v neposlední řadě by tato skupina měla řešit nestranně stížnosti závodníků atd.

Předsednictvo Svazu by v tomto roce rádo představilo a uvedlo v platnost systém, který bude zajišťovat co největší objektivitu výběru závodníků pro MČR, bude zahrnovat licence závodníků i rozhodčích a především přesný výčet kompetencí a odpovědnosti pro všechny zúčastněné. Samozřejmě ukáže letošní Valná hromada Svazu, v jakém složení předsednictvo tyto úkoly dokončí.

Uvědomujeme si, že propagace MČR 2017 byla nedostatečná a pozdní. Divácká účast tak byla více než tristní. Hlavní příčinou byla nedostatečná komunikace a určení odpovědností mezi Svazem, ASCHK a Střední zemědělskou školou. Plně si uvědomujeme nedostatky zejména marketingového charakteru, které celou tuto akci nemalého významu tak poznamenaly.

Můžeme Vás ujistit, že podnětů k pořádání dalších soutěží se sešlo relativně mnoho. Pevně doufáme, že vznikne otevřená diskuze k celému systému soutěží chladnokrevných koní.

Jako předsednictvo věříme, že další MČR již proběhne bez takových chyb, jako je příliš těžký výřez, nefunkční časomíra nebo pohyb neoprávněných osob na kolbišti a dalších.

Doufáme, že většina Vašich připomínek a podnětů byla tímto dopisem zodpovězena.

Předpokládáme Vaši aktivní účast při nastavování nového systému soutěží a předem za ni děkujeme.

Za SCHCHK, z. s.

S pozdravem Jana Voráčková

 

Stížnost pana Jaroslava Marvana naleznete zde - Stížnost na MČR 2017 v Humpolci.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: