Vyjádření ke stížnosti na průběh MČR

13. 01. 2018 10:00

Obrázky: 3

Autor: Jana Voráčková Foto: archiv EQUICHANNELu (Michaela Šindelářová) Rubrika: Sport chladnokrevníků Počet přečtení: 2117 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Po loňském mistrovství České republiky v kombinované soutěži chladnokrevných koní se objevily hlasy upozorňující na nekorektnost průběhu soutěže. Zveřejnili jsme stížnost pana Jaroslava Marvana adresovanou ASCHK ČR, nyní přinášíme vyjádření k této stížnosti.

Schchk z. s.

Klokočov 81

747 47 Vítkov

 

V Klokočově dne 2. 1. 2018

 

Vyjádření ke stížnosti na průběh MČR

Vážený pane Marvane,

tímto reagujeme na Vaši stížnost týkající se průběhu MČR chladnokrevných koní v Humpolci.

Na základě připomínek ke konkrétním pochybením rozhodčích jsme oslovili sbor rozhodčích a požádali o podání vysvětlení. Hlavní rozhodčí MČR pan Louda ani zvolený předseda rozhodčích pan Nedbálek doposud neodpověděli. Budeme proto v nejbližších dnech žádost o vysvětlení urgovat.

K Vašemu dotazu, jakým způsobem je osoba jmenována rozhodčím, si dovolujeme shrnout vznik tohoto druhu soutěží, jelikož podstata tohoto souhrnu úzce souvisí s Vaší otázkou.

Kombinované soutěže vznikaly na Moravě v zásadě z iniciativy samotných závodníků, rozhodčí byli následně delegováni opět většinou závodníky nebo organizátory (bez jakýchkoliv podmínek či pravidel). S organizací těchto soutěží začala pomáhat ASCHK ČR, a to především finančně. Svaz se toho času zabýval pouze tzv. dvojbojem a to i s odlišnými pravidly.

Teprve před čtyřmi lety začal Svaz sjednocovat pravidla obou soutěží, což se dnes již do jisté míry podařilo.

Bohužel prozatím nejsou nastaveny specifické podmínky, za kterých je možné stát se rozhodčím. Existuje pouze seznam rozhodčích (jedná se vlastně o seznam účastníků školení rozhodčích a dále jimi doporučených apod.), tedy osob, které jsou ochotny tuto funkci vykonávat, a to za poměrně skromnou odměnu, na kterou mají dle pravidel nárok, který byl však ustanoven až v posledních letech.

Zásadní nedostatek systému je tedy to, že neexistuje mezi Svazem a rozhodčími (resp. mezi kýmkoliv a rozhodčími) žádný vztah, který by určoval kompetence a zejména zodpovědnost rozhodčích vůči nadřízenému orgánu. Na druhou stranu Svaz ani nikdo jiný nemá určené pravomoci rozhodčí sankcionovat za nedodržení stanovených podmínek, pochybení v rozhodování apod.

Jsme si plně vědomi, že bez vyřešení kompetencí Svazu a rozhodčích se systém soutěží neposune dále. Prvním návrhem je tedy vznik tříčlenné skupiny, která bude mít na starost soutěže jako takové, tedy např. úpravu pravidel (každý sport se neustále vyvíjí a změna pravidel je občas nutná), výběr a školení rozhodčích a pořadatelů, tak aby byla úroveň soutěží srovnatelná jak po stránce technické, tak organizační a propagační, v neposlední řadě by tato skupina měla řešit nestranně stížnosti závodníků atd.

Předsednictvo Svazu by v tomto roce rádo představilo a uvedlo v platnost systém, který bude zajišťovat co největší objektivitu výběru závodníků pro MČR, bude zahrnovat licence závodníků i rozhodčích a především přesný výčet kompetencí a odpovědnosti pro všechny zúčastněné. Samozřejmě ukáže letošní Valná hromada Svazu, v jakém složení předsednictvo tyto úkoly dokončí.

Uvědomujeme si, že propagace MČR 2017 byla nedostatečná a pozdní. Divácká účast tak byla více než tristní. Hlavní příčinou byla nedostatečná komunikace a určení odpovědností mezi Svazem, ASCHK a Střední zemědělskou školou. Plně si uvědomujeme nedostatky zejména marketingového charakteru, které celou tuto akci nemalého významu tak poznamenaly.

Můžeme Vás ujistit, že podnětů k pořádání dalších soutěží se sešlo relativně mnoho. Pevně doufáme, že vznikne otevřená diskuze k celému systému soutěží chladnokrevných koní.

Jako předsednictvo věříme, že další MČR již proběhne bez takových chyb, jako je příliš těžký výřez, nefunkční časomíra nebo pohyb neoprávněných osob na kolbišti a dalších.

Doufáme, že většina Vašich připomínek a podnětů byla tímto dopisem zodpovězena.

Předpokládáme Vaši aktivní účast při nastavování nového systému soutěží a předem za ni děkujeme.

Za SCHCHK, z. s.

S pozdravem Jana Voráčková

 

Stížnost pana Jaroslava Marvana naleznete zde - Stížnost na MČR 2017 v Humpolci.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: