Výběr hřebců do plemenitby a 70denní test PK CS 2019

14. 11. 2019 06:00

Obrázky: 10

Autor: Martina Cerhová Foto: Cerhová Martina Rubrika: Plemeníci Počet přečtení: 3472 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Uplynulý víkend patřil výběru hřebců do plemenitby a 70dennímu testu PK CS. Kdo jsou noví plemeníci, kteří obohatí chov slovenského teplokrevníka chovaného v ČR? A jak to vše probíhalo?

Výběr hřebců do plemenitby PK CS 2019

O víkendu 9.-10. listopadu 2019 se v jezdeckém areálu v Hradišťku u Sadské konal již 19. ročník výběru hřebců do plemenitby plemenné knihy CS (slovenský teplokrevník chovaný v ČR). Přihlášeno bylo 22 mladých a 3 starší hřebci. Komisi pracující ve složení Ing. Petr Žlumov, Jiří Kotyza, Jaroslav Hupka, Ing. Dušan Vantroba a MVDr. Pavel Havelka se nakonec představilo 21 mladých hřebců.

Program výběru byl tradiční. Nejprve přišlo na řadu měření hřebců a následné předvedení na ruce na tvrdém povrchu. To byl vzhledem k počasí lehce adrenalinový zážitek. Hřebci nejsou z cukru, proto jim vytrvalý déšť nevadil, co ovšem občas komplikovalo život, bylo podklouznutí či dokonce přímo pád některých koní kvůli mokrému povrchu. Je třeba vyzdvihnout práci předvaděčů, protože to byli právě oni, kdo z hřebců dokázal dostat při předvedení na ruce to nejlepší (a že se některým hřebcům hýbat nechtělo, asi není třeba dodávat). Následovalo první kolo skoku ve volnosti, jehož druhé kolo hřebci absolvovali v neděli.

Vítězem se stal hřebec s číslem 28, tmavý hnědák Didiér. Tento zástupce pořádající plemenné knihy (CS) pochází z chovu SPORTHORSE s.r.o. a jeho majitelem je Zdeněk Hruška. Didiér je synem holštýnského hřebce Diarada (Diamant de Semilly – Corrado I), aktuálně 20. nejlepšího skokového plemeníka světa. Matkou je KWPN klisna Valoma po významném hannoverském Voltairovi (po Furioso II). Ta je rovněž matkou hřebce Gardau (po Berlin) startujícího v parkurech do 130 cm. Z této rodiny pochází také několik plemenných hřebců a nám všem dobře známý Zento-S (po Zento), který s Janem Štětinou dosáhl vlastní výkonnosti T* (145 cm). Zentova matka Izaloma (po Ahorn) je prabábou Didiéra.

Druhé místo obsadil holštýnský hřebec Codarco z chovu a v majetku Jiřího Mayera. Tento tmavý hnědák je synem známého belgického hřebce Corneta Obolensky (Clinton – Heartbreaker), který byl letos vyhlášen pátým nejlepším skokovým plemeníkem světa (v loňském roce se umístil na čtvrtém místě). Matkou je holštýnská hnědka Farida po dalším významném plemeníkovi, Darcovi (po Lugano van La Roche). Farida dosáhla s Kateřinou Hanušovou vlastní výkonnosti ZL (110 cm). Bába B-Cancara je dcerou holštýnského hřebce Cancara. I z této rodiny pochází několik úspěšných sportovních koní a körovaných hřebců.

Třetí místo komisaři přisoudili hřebci českého teplokrevníka 91/685 Cantos z chovu a v majetku Zdeňka Hrnčíře. Cantos je synem oldenburského hřebce Casino Grande (Casino Berlin – Contact Me), který momentálně startuje v parkurech do 145 cm. Matkou je klisna českého teplokrevníka 16/864 Corlena po vestfálském Corlensky G (po Cornet Obolensky). Bábou je pak KWPN klisna Marquis po holštýnském hřebci Lancester, jejíž potomstvo dosáhlo vlastní výkonnosti ST* v drezuře a ST** v parkuru.

V chovu mohou rovněž působit následující hřebci:

Zangersheide hřebec Duke HTW Z z chovu Elien Minnoye a v majetku Ing. Milana Pěchoučka. Tento hnědák je synem Selle Français hřebce Diamant de Semilly (Le Tot de Semilly – Elf III), který je již třetím rokem po sobě druhým nejlepším skokovým plemeníkem světa. Matkou je vestfálská klisna Calida K po holštýnském hřebci Charakter (po Calido I). Bábou je vestfálská ryzka Fire Lady po Frühlingstraum II.

Belgický teplokrevník Romeo van het Rozenveld, jehož chovatelem je Nico Op De Beeck a majiteli jsou Jana a Bedřich Hanákovi. Otcem Romea je belgický hřebec Leandro VG (Gitano van Berkenbroeck – Chellano Z) startující na mezinárodních parkurech do 150 cm. Matkou je Zangersheide klisna Vamira Wilderhof Z po KWPN hřebci Va-Vite (po Heartbreaker). Bábou je Zangersheide vranka Tinga Z po belgickém T’Is Voltaire (po Voltaire).

Belgický teplokrevník Rythmic DK z chovu Marca de Keermaeckera a v majetku Ondřeje Nágra. Jeho otcem je již zmiňovaný Selle Français Diamant de Semilly (Le Tot de Semilly – Elf III). Matkou je Luricanta WP po holštýnském hřebci Larimar (po Lavall II) a bábou je klisna Iona I po Cantus.

Slovenský teplokrevník (CS) Kenny DK z chovu a v majetku Dany Kováčové. Ten je synem KWPN hřebce Kannan (Voltaire – Nimmerdor), který se letos v žebříčku nejlepších skokových plemeníků světa umístil na šestnáctém místě. Matkou je oldenburská bělka Eywa DK po v mezinárodním sportu úspěšném hřebci Eurocommerce Berlin (alias Caspar, Cassini I – Caretino). Bábou pak Angelina DK po Calato (Capitol I – Landgraf I), která dosáhla výkonnosti S** (130 cm) v parkuru.

Jakmile budeme mít potvrzeno, kteří hřebci budou příští rok v chovu skutečně působit, představíme si některé z nich podrobněji.

V neděli byli předvedeni 3 starší hřebci: anglický plnokrevník Glorioso (GER), 2184 Milton Kinský (Mineral - Almhirt týnský) a slovenský teplokrevník 2460 Gasper (Gin Fizz IV - Dux lipský). Ani jeden z těchto tří starších hřebců nebyl vybrán.

70denní test

Předvýběr hřebců do 70denního testu se konal 30. srpna a přihlášeno na něj bylo 7 hřebců. Komise pracující ve složení: MVDr. Jindřich Müller, Ing. Dušan Vantroba, Jaroslav Hupka a Jiří Kotyza nedoporučila hřebce Feron. Test tak mohlo absolvovat šest hřebců: 2470 Dreux a 2468 Cornessini v kategorii čtyřletých a 1591 Cantinoso, Luigi, Wan a Diamond Cavalier Z v kategorii tříletých hřebců.

Hřebci absolvující 70denní test PK CS se na rozdíl od testu například PK ČT nebo zahraničních testů připravují v domácím prostředí a absolvují následně jen kontrolní den a závěrečné zkoušky, přičemž v jejich sedlech se nestřídají testační jezdci, nýbrž jezdci vlastní.

Kontrolní den proběhl 30. 9. 2019, kdy byl ze zdravotních důvodů omluven hřebec 2468 Cornessini a komise (tentokrát posílená i o Ing. Petra Žlumova) všechny hřebce nechala v testu pokračovat.

Závěrečné zkoušky se konaly 8.-9. listopadu 2019 a nastoupilo do nich všech šest hřebců, přičemž jediný hřebec Dreux v drezurní sekci. Hřebce hodnotila komise pracující ve složení Ing. Dušan Vantroba, Ing. Petr Žlumov, MVDr. Pavel Havelka, Jiří Kotyza a Jaroslav Hupka. Z pátečního dne se omluvil komisař Ing. Petr Žlumov, jehož zastoupil Ing. Zdeněk Müller pro skokové hřebce a Jan Chýle pro drezurní hřebce.

V pátek proběhlo předvedení hřebců na ruce na tvrdém povrchu, které komplikoval mokrý podklad, v jehož důsledku došlo k pádu jednoho z hřebců, Diamonda Cavalier Z. Hřebec se naštěstí z pádu rychle oklepal a mohl v testu pokračovat. Na většině tuzemských körungů a testů je bohužel většinou omezený prostor pro předvedení hřebců na ruce. V tu chvíli přichází ke slovu umění předvaděčů, kteří z hřebců musí dostat na několika metrech to nejlepší. A že donutit koně řádně klusat je někdy nadlidský úkol, víme všichni. Naštěstí již v ČR máme kvalitní předvaděče, ovšem pořadatelé by měli na tuto skutečnost rovněž myslet.

Následoval skok ve volnosti, na který se hřebci přesunuli do haly, a drezurní úloha. A zde musím zmínit zádrhely v organizaci, kdy v době, kdy jezdci připravovali hřebce (tří- a čtyřleté) na venkovním opracovišti, začali pomocníci s úpravou povrchu. Ve chvíli, kdy se tedy raději někteří jezdci vydali na vedlejší kolbiště, začala úprava povrchu i tam. Ano, koně nejsou z cukru, ale nějaké ty ohledy by nejspíš bylo vhodné brát. Ještě to nejsou ostřílení matadoři…

Poslední částí testu bylo předvedení hřebců na parkuru. Na žádost ZH Tlumačov absolvoval hřebec Cantinoso parkur již v pátek odpoledne. Vzhledem k počtu hřebců by bývalo možná vhodnější, kdyby parkur absolvovali i ostatní hřebci a celý test tak mohl být ukončen již v pátek. Parkur ale nakonec dle původního plánu absolvovali zbylí 4 hřebci ze skokové sekce v sobotu ráno (drezurní hřebec Dreux v rámci zkoušek parkur absolvovat nemusel).

Vítězem 70denního testu se s celkovou známkou 8,1 stal holštýnský plemenný hřebec 2468 Cornessini z chovu Klause Grothmanna a v majetku Ondřeje Nágra. Cornessini je rovněž letošním vítězem finále KMK pro čtyřleté hřebce a valachy. Jeho otcem je Cornet Obolensky (Clinton – Heartbreaker), který sám startoval v nejvyšším mezinárodním parkurovém sportu (včetně OH) a co je důležitější, i jeho potomstvo patří k mezinárodní špičce. Matka, holštýnská klisna Virginia VIII, je dcerou holštýnské legendy, hřebce Cassini I (po Capitol I), a jejím mateřským otcem je další významný holštýnský plemeník, Calido I. Cornessini má tři körované bratry, velmi zajímavou rodinu a rozhodně si jej brzy představíme blíže. 

Charakter

Temperament

Krok

Klus

Cval

Skokové vlohy

Technika končetin

Baskule

Parkur

Jezditelnost

Vnitřní vlastnosti

Připravenost

Výsledná známka

8

8

7,6

7,6

7,9

8,7

8,6

8,3

8,3

8,3

8

8,4

8,1

Druhé místo obsadil hřebec slovenského teplokrevníka 2479 Dreux z chovu a v majetku Ing. Zdeňka Müllera, CSc, tedy jediný hřebec z drezurní sekce. Dreux je synem legendárního hannoverského vraníka De Nira (Donnerhall – Akzent II), který je letos čtvrtým nejlepším drezurním plemeníkem světa, a v letech 2015-2018 byl nejlepším drezurním plemeníkem světa. Matkou je KWPN hnědka Wolita po KWPN hřebci Rhodium (Ferro – Ramiro Z). Wolita je také matkou plemenného hřebce 1497 Sagitta (po Sandreo), který rovněž působil v českém chovu. Bába Jolita je po oldenburském Purioso (po Furioso II). Dreux v letošním roce působil rovněž v PK koní Kinských.

Charakter

Temperament

Krok

Klus

Cval

Skok ve volnosti

Uvolněnost pohybu

Přijímání pomůcek

Předpoklady k výkonu

Vnitřní vlastnosti

Připravenost

Výsledná známka

8,6

7,4

7,7

8,1

7,6

7,1

7,9

8,1

7,5

7,8

8

7,8

Třetí místo obsadil holštýnský 2591 Cantinoso z chovu a v majetku Hřebčína Sprehe, který v letošním roce působil v ZH Tlumačov. Toho jsme si detailněji představili v jiném článku (odkaz zde).

Charakter

Temperament

Krok

Klus

Cval

Skokové vlohy

Technika končetin

Baskule

Parkur

Jezditelnost

Vnitřní vlastnosti

Připravenost

Výsledná známka

7,4

8

7,8

7,9

7,8

7,9

7,9

7,7

7,5

7,7

7,2

7,7

7,7

 

Všichni tři výše uvedení hřebci - Cornessini, Dreux a Cantinoso - mohou působit v chovu v rámci PK CS.

Nelze nezmínit, že se 70dennímu testu bohužel nevyhnula kontroverze. Ve chvíli, kdy byly vyhlašovány výsledky, byla u hřebce Diamond Cavalier Z uvedena chybná výsledná známka 7,1 místo 7,6 b. Pro někoho to může znít jako hloupá chybička, ale vzhledem k tomu, že z celé akce vznikl videozáznam, kde bude chybná informace trvale obsažena a faktu, že známka 7,1 je opravdu nízká, není to nic potěšujícího. Pro mnohé diváky bylo velmi překvapivé vyhlášení hřebce Dreux za druhého nejlepšího hřebce testu. Mnoho lidí oponovalo, že tento hřebec neoplývá nadprůměrným pohybem, který je u drezurního plemeníka žádaný. Nebylo se tak čemu divit, že to mezi diváky při vyhlášení výsledků hlasitě zašumělo a mnoho z nich se neubránilo hlasitému vyjádření svých pocitů k tomuto závěru. Další věcí, která diváky velmi překvapila, byla skutečnost, že licenci a možnost působit v chovu nezískal hřebec Diamond Cavalier Z (Dominator 2000 – Cavalier) z chovu a v majetku MVDr. Zuzany Plundrové, který byl od prvního dne díky svému výkonu v závěrečném testu favoritem mnohých. Majitelka Diamond Cavaliera Z se proto rozhodla proti rozhodnutí komise podat odvolání, o jehož výsledku budeme samozřejmě informovat.

Všichni víme, že současní chovatelé jsou čím dál náročnější. Je to logicky tím, že se sami neustále vzdělávají a mají možnost navštěvovat a sledovat chovatelské akce i v zahraničí, stejně tak jako využívat zahraniční plemenné hřebce a chovat pod zahraničními plemennými knihami. Je tak zajímavé sledovat, jak je coby druhý nejlepší hřebec zkoušek vyhlášen kůň, jehož známky za pohyb nijak výrazně nepřevyšují známky hřebců ze skokové sekce. O to více, je-li hřebec z drezurní sekce. Vlastně v každém z chodů se totiž našel hřebec, který měl lepší hodnocení: krok (Cantinoso a Luigi – 7,8 b.), klus (Wan – 8,3 b.) a cval (Diamond Cavalier Z – 8,1 b.). Asi všichni se samozřejmě shodneme, že na koně musíme koukat jako na celek a že charakter je VELMI důležitý, ale jen ten bohužel drezurní závody nevyhrává…

Jméno hřebce

Krok

Klus

Cval

Průměrná známka

Cantinoso

7,8

7,9

7,8

7,83

Dreux

7,7

8,1

7,6

7,80

Cornessini

7,6

7,6

7,9

7,70

Diamond Cavalier Z

7,7

7,1

8,1

7,63

Luigi

7,8

7,5

7,5

7,60

Wan

6,7

8,3

7,3

7,43

 

Na druhou stranu od toho máme zkušené komisaře, kteří koně hodnotí. Ti by právě proto na chovatelských akcích měli sebrat odvahu (či cokoliv, co k tomuto rozhodnutí chybí) a výsledky vyhlašovat veřejně přímo na místě společně se slovním hodnocením. Tedy „tento hřebec vyniká tím a tím a líbilo by se nám více toho a toho, ale tohle a tohle…“ Od toho tam rovněž jsou – pro chovatele a diváky a pro to, aby je dále vzdělávali. A to bez přesného a jasného a především zdůvodněného hodnocení na místě jaksi není dost dobře možné. Tedy pro příště pamatovat na to, že udělám-li nějaké rozhodnutí a hodnotím-li nějakým způsobem, diváci vždy uvítají, je-li jim vše slovně zdůvodněno. Proč by se měl člověk chodit komisařů ptát zvlášť o přestávce či po akci, aby zjistil více? Vždyť lze vše říci všem najednou, není se snad zač stydět. Pak nebudou vznikat informace typu „jedna paní povídala“ a také nepříjemné situace, jako tomu bylo na závěrečných zkouškách letošního 70denního testu PK CS.

 

Fotogalerie: https://www.zonerama.com/tinace/Album/5761163

Videa z akce:

  • pátek 8. 11. 2019: závěrečné zkoušky 70denního testu (předvedení hřebců na ruce na tvrdém povrchu, skok ve volnosti, drezurní úloha + předvedení hřebce Cantinoso na parkuru) https://www.youtube.com/watch?v=-XYyT03nQyY
  • sobota 9.11. 2019: závěrečné zkoušky 70denního testu (předvedení skokových hřebců na parkuru) a výběr hřebců do plemenitby (předvedení hřebců na ruce na tvrdém povrchu a první kolo skoku ve volnosti) https://www.youtube.com/watch?v=DUfz_FpjXJU
  • neděle 10. 11. 2019: výběr hřebců do plemenitby (předvedení starších hřebců na ruce na tvrdém povrchu a druhé kolo skoku ve volnosti mladých hřebců, vyhlášení výsledků) https://www.youtube.com/watch?v=n0z76Cn-EiM

Výsledky 70denního testu: http://slovensky-teplokrevnik.cz/slovensky-teplokrevnik.cz/files/Vysledky%2070denniho%20testu.pdf

Katalog: http://slovensky-teplokrevnik.cz/slovensky-teplokrevnik.cz/files/Katalog_2019.pdf

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: