Vraník nebo ryzák? A jak je to s hnědáky?

15. 06. 2016 06:00, Aktualizováno 16. 06. 2016 11:26

Obrázky: 6

Autor: Ing. Pavla Chalupová, Ph.D. Foto: Pavla Chalupová a doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. Seriál: Genetika zbarvení koní Počet přečtení: 9980 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Základní barva koně není bílá, jak by se někdy mohlo zdát. Všichni koně mají základní barvu srsti černou nebo červenou, bez ohledu na konečné zbarvení. Dnes se podíváme na geny, které způsobují ryzou a hnědou barvu.

Vraník nebo ryzák? Gen E

Informaci o tvorbě černého barviva nese u koní gen E (z anglického Extension - rozšíření, protože dominantní alela E je zodpovědná za rozšíření - produkci eumelaninu). V případě absence jakýchkoli modifikujících alel bude kůň vraník (black). U recesivních homozygotů (ee) se eumelanin netvoří a srst bude pheomelanotická - základním zbarvením tedy bude ryzák (chestnut - termín používaný častěji pro tmavší odstíny, sorrel pro světlejší, avšak záleží na konkrétním plemeni a asociaci).

Gen vykazuje úplnou dominanci, tedy: genotyp EE a Ee = fenotypově vraník, nebo jakákoli barva z něj odvozená (na základě přítomnosti dalších modifikujících alel).

Genotyp ee = kůň bude ryzák (nebo zbarvení z něj odvozené).

Občas se u plemen, pro která je typická černá barva (např. starokladrubský kůň), objevují ryzáci. Jak je to možné? Víme-li, že vraník může mít genotyp EE i Ee, v případě, že připáříme heterozygotního hřebce pro „černý" gen s heterozygotní klisnou (Ee), může se narodit ryzák. Proč? Klisna i hřebec tvoří pohlavní buňky, které nesou buď alelu E nebo e. To, která spermie splyne s určitým vajíčkem, je otázkou náhody. Na následujícím obrázku jsme „náhodně" vybrali vajíčko nesoucí alelu e (červený kruh) a spermii nesoucí rovněž alelu e (oranžová elipsa s ocáskem :-)). Výsledkem tedy bude hříbě genotypu ee, fenotypově ryzák (v případě absence dalších modifikujících alel). Pozn.: Rodiče a potomci jsou vybíráni čistě pro názornost. Nejedná se o skutečné chovné páry.

Abychom zjistili, jaké potomstvo může daný rodičovský pár mít, můžeme si alely a genotypy přehledně zaznačit do tzv. Mendelova čtverce (viz následující obrázek). Protože jsou oba rodiče heterozygotní, každý může do pohlavních buněk předat alelu E nebo e. Pokud alely zkombinujeme náhodně tak, jako se budou kombinovat mezi vajíčkem a spermií, získáme hříbata následujících barev: 75 % budou vraníci, 25 % ryzáci.

Dále lze určit tzv. genotypový štěpný poměr (zastoupení jednotlivých genotypů).

V našem případě je to 1:2:1 (1x EE, 2x Ee, 1x ee).

Fenotypový štěpný poměr udávající zastoupení jednotlivých barev je 3:1 (tedy 3x vraník, 1x ryzák).

A jak dosáhnout s jistotou ryzého hříběte? Zde žádné překvapení nečekejte, pro narození malého ryzáčka stačí, když oba rodiče budou ryzáci. Protože se tato barva dědí recesivně - tedy ryzák má genotyp ee, doplníme-li obdobně předcházející tabulku...

Pouhým okem nepoznáme, zda je vraník pro gen E homozygotní či heterozygotní. Pomoci nám může znalost rodokmenu nebo potomstva. Víme-li například, že náš vraník má jednoho z rodičů ryzáka, musí být heterozygotní Ee. Nepomůže-li rodokmen, můžeme uvažovat o genetickém testu, který genotyp určí.

Jak je to s hnědáky? Co ovlivňuje, který pigment bude kde produkován? Může za to gen A.

Gen byl nazván Agouti, podle jihoamerického hlodavce s pruhovanou srstí. Ovlivňuje distribuci eumelaninu a pheomelaninu u koní, kteří mohou eumelanin tvořit (EE nebo Ee). Dominantní alela A tedy způsobí, že se z vraníka stane hnědák (bay; tmavý hnědák - brown); eumelanin se bude nacházet v hřívě, ocasu a distální části končetin, tělo bude pheomelanotické. Patrně existuje více alel tohoto genu ovlivňujících různě poměr černého a červeného pigmentu (tedy odstín hnědáka; od světlého po velmi tmavý). U ryzáků (ee) je působení alely A nejasné. Zřejmě nemá žádný projev, avšak objevují se i názory, že by genotyp na tomto lokusu mohl ovlivňovat výsledný odstín.

Jak to tedy bude, když se přidá gen A?

Následující schéma bude trochu složitější. Budeme analyzovat dva geny a jejich alely, do pohlavních buněk tedy musíme zahrnout všechny možné kombinace alel obou genů. Klisnu vranku genotypu Eeaa (víme, že v genu Agouti musí být recesivně homozygotní, aby se černá barva mohla projevit na celém těle) připustíme hnědákem genotypu EeAa (alela A vytěsnila černý pigment na okraje těla). Klisna může tvořit pohlavní buňky s alelami Ea nebo ea, u hřebce je více možností: Ea, EA, eA, ea. Opět jsme „náhodně" vybrali vajíčko (ea) a spermii (eA). Výsledkem bude opět ryzák (eeAa). Potomky jakých barev a s jakou pravděpodobností by mohl mít tentýž rodičovský pár? Správnou odpověď si můžete zkontrolovat v následující tabulce.

Následující příklad je dalším důkazem skutečnosti, že se nedědí vlastnosti, ale geny. Hnědý potomek po vraném hřebci, z matky ryzky. V tomto případě ryzka nesla alelu A, která se na ryzákovi neprojeví (genotyp eeAa). Při spojení s vraným hřebcem genotypu EEaa pak může být hříbě hnědák (EeAa) nebo vraník (Eeaa).


Zdroje:
  • BOWLING, A. Horse Genetics. Cambridge: CABI Publishing, 1996. 224 p. ISBN 0851991017.
  • BOWLING, A. Genetics of Colour Variation. IN BOWLING, A., RUVINSKY, A. The Genetics of the Horse. Cambridge: CABI Publishing, 2000, p. 53-70. ISBN 0 85199 429 6.
  • GOWER, J. Horse Colour Explained: A Breeder´s Perspective, The Crowood Press, Ramsbury - Marlborough, 2000. 144 p. ISBN 1 86126 384 8.
  • RIEDER, S., TAOURIT, S., MARIAT, D., LANGLOIS, B., GUÉRIN, G. Mutations in the agouti (ASIP), the extension (MC1R), and the brown (TYRP1) loci and their association to coat color phenotypes in horses (Equus caballus). Mammalian Genome, 2001, Vol. 12, p. 450-455
  • SCOTT, G. The Horse Genetics Web Site. [online]. Dostupné z: <http://www.horse-genetics.com/>.
  • SPONENBERG, D. P. Equine Color Genetics. 2nd ed. Iowa State University Press, Blackwell Publishing, 2003. 215 p. ISBN 0-8138-0759-X.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 3 čtenářů. Celkový počet bodů: 15.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: