Vodní plochy u koní

11. 07. 2018 07:00

Obrázky: 37

Autor: Iveta Jebáčková-Lažanská Foto: Pixabay, Veronika Šimůnková, Ranč Krapice, archív autorky se svolením fotografů Rubrika: Ustájení a péče o koně Počet přečtení: 5099 Počet komentářů: 1 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Po chvíli odpočinku při nižších teplotách se nám opět vrátily tropy se vším, co extrémní teploty do koňských stád přináší. Nehybný vzduch, hmyz, sucho, prach, žloutnoucí tráva a celkově pocit energie na nule. Některá stáda se opékají na sluníčku a malátně popochází za živořící uprášenou pidi-trávou, jiná mají možná štěstí na vlhčí oblast a trávu bujnější, přesto sami koně moc svěže v tropické dny nevypadají. Tam, kde fungují přístřešky, v nich zvířata přes horké dny často prostojí dlouhé hodiny, bez nejmenší chuti odejít do sluncem rozpálených pastvin.

Mnozí z nás své "uvařené" koně sprchují či jinak osvěžují - snaží se jim prostě zajistit trochu nad-komfortu. Uhonění majitelé s povzdechem krčí rameny nad třicítkovými teplotami a třeba paní Kateřina říká: "Mám samé důchodce a jednoho navíc dušného. Hrozně mne to sice zdržuje, musím během dne na chvíli vystřelit z kanceláře a jet patnáct minut domů, ale aspoň přes poledne, kdy žár stoupá nejvíce, chci naše kluky zchladit. Těší se na to, už mne vyhlíží a ta radost, když se mi nastavují pod hadicí, nakonec stojí i za to polední odbíhání z práce...". A jiné majitele upřímně mrzí, že si koně osvěžit nemohou, protože kmitají v práci, toulají se po dovolených nebo mají tisíc dalších reálných důvodů, proč prostě nelze být svým čtyřnožcům denně k dispozici.

Přátelé "koňovenkované", když už ty koně venku máme a jejich životní prostor jsme dokázali pořešit tak, aby jim dopřál možnost volit si místa, kde zrovna chtějí pobývat, když už jsme se vymanili ze zaběhaného boxování a nařizování koním, kde v kterou část dne budou - nezvládneme víc? Dokázali jsme se přece zařídit tak, abychom koním neotročili neustálým běháním přikrmovat (máme krmelce se sítěmi a senem non-stop, k tomu pastviny), nemusíme průběžně chodit napájet (máme v paddocích i na pastvinách napáječky), nekmitáme sem tam stahovat koně z vedra a zase po pár hodinách pouštět na plochy (máme prostorné, dobře pořešené a tedy využívané přístřešky), zařídili jsme koním jejich domov tak, aby nás nepotřebovali ke každému přechodu dovnitř ven, ale mohli si sami svobodně rozhodovat, kde je jim zrovna nejlépe - nemyslíte, že bychom klidně dokázali pořešit i jejich osvěžení bez nutnosti naší (z pracovního rozvrhu několikrát za den pracně vyšťárané) přítomnosti?

Podíváme se k pár lidem, kteří koním vybudovali vodní plochu. Ať už nádherný a velký rybník, nebo jen maličké brouzdaliště. Nakoukneme i na vodní prvky určené nikoli přímo mezi koně do stád, ale jako příjemná dekorace prostor mimo ohrady. A v neposlední řadě se mrkneme, co na budování jezírek říká zákon.

Paddock Paradise Ranch Krapice, Jiřina Jandová

Naše jezírko vzniklo vlastně tak nějak náhodou - potřebovali jsme materiál na vysypání treků (cest pro koně) a jelikož jsme na písčitém podkladě, narazili jsme při odběru písku brzy na hladinu spodní vody. Takže jsme využili toho, co nám naše stanoviště nabídlo. A nestačili jsme koukat, jak moc si vodní plochu většina koní oblíbila! Velmi rádi, přestože mají k dispozici samozřejmě i napáječky, tam chodí také pít.

Při hodně velkých vedrech jezírko dopouštíme vodou z naší vlastní vydatné studny. Museli bychom kopat ještě hlouběji, pokud bychom chtěli zvýšit objem vody stabilně (vodou spodní). Písek vodu výš, než je hladina spodních vod (což v našem případě není nyní mnoho), na delší dobu v tropické dny bez srážek zadržet nedokáže. Takže zatím prostě dopouštíme ze studny - v suchu a vedru ob den.

Mnozí se mne ptají na hmyz - takže ne, komáry vůbec nemáme. A zima? Jelikož je jezírko v provozu teprve prvním rokem, nemohu se podělit o zkušenosti se zimními měsíci, to se teprve uvidí... Ale přístup koním hodláme zachovat i v mrazech. Led se bude rozbíjet.

Německý Birkenhof, Paddock Paradise

V této stáji vzniklo jezírko zcela záměrně. Majitelka je nadšenkyně a stále koním vymýšlí nové a nové zatraktivnění prostředí a zpestření denních aktivit. Součástí jezírka je ostrůvek.

Majitelé stájí provedli výkop v dosahu zastřešených částí areálu tak, aby všechna dešťová voda ze střech byla pomocí okapů svedena zakopanými trubkami do jezírka.

Jelikož jsou situováni v oblasti, kde srážky nejsou vzácné, mají pro koně celoročně čvachtací vodní plochu. Pokud nastane sušší období a hladina klesne, vzniká jim z ostrova poloostrov - koně se tedy do středu na ostrůvek dostanou hliněnou výspou a zcela suchou nohou. Pokud je vody dostatek, hladina nastoupá a obklopuje ostrůvek ze všech stran. Koním sahá bohatě po břicha (v nejhlubších místech cca 1,2 m). Zima - majitelé říkají, že nechávají vodu přístupnou celoročně, nijak ji v mrazech neohrazují. Koně jim na led nechodí, maximálně si rozbijí zamrzlý okraj a pijí...

Betonové brouzdaliště u paní Amélie

Brouzdaliště bylo stavěno s ohledem na bezpečnost koní - nemá ostré hrany, povrch je zdrsněn tak, aby ani namočený neklouzal. Přes mrazivá období je nepoužíváno, voda je vybrána a "bazének" se zasypává pískem, aby se vyeliminovaly možné úrazy na namrzlém betonu. A navíc je koním poskytnuta i na zimu zábava - pokud nemrzne moc a písek je sypký, rádi si v něm hrabou i poleží.

Paddock Paradise Nizozemí

Krásný PP v Holandsku svým obyvatelům nabízí, krom velkých ploch, taktéž možnost ráchání se ve vodě - a to zcela po libosti, v každém počasí. Vznikl stejně, jak už popsala naše česká paní Jindřiška - tedy též odběrem písku na vysypání treků a postupným dobráním se spodních vod. Majitelé hlásí velkou oblibu u většiny koní, těm, co zpočátku váhali, prý kolegové "vodomilové" časem ukázali, jak fajn taková vodní lázeň může být.

Stáje provozující systém Paddock Paradise v Německu

Zde si zvolili jako vodní prvek zpestřující trek hlubší výkop pravidelného tvaru, který je napouštěn, nejde tedy o samovolné protékání vody, ani o dobrání se vod spodních.

Koně samozřejmě vodu znečisťují, protože i v tomto ustájení je velmi vyhledávaným, a tudíž i frekventovaným místem, ze kterého se pije, koupe se v něm a také se jím jen tak prochází cestou po trecích.

Údržbu koryta stáje provádí vždy jednou za čas odčerpáním a novým naplněním. Jelikož jako utěsnění použili majitelé jíl, udrží se jim voda v prohlubni dlouho i bez neustálého dopouštění nebo vyložení dna bazénovou fólií.

Koním je ponecháván přístup k vodní ploše celoročně, ani v zimě se tato část treku neuzavírá.

Vladislava Burischová, Česká republika

Vladislava si brouzdaliště pro koně v pastvinách vykopala zcela sama, ručně. Nedělala ho nijak hluboké, dno a stěny vyložila fólií. Nemá ho v provozu dlouho, ale zatím se jí velmi osvědčilo.

Voda je napouštěna hadicí z blízkého zdroje. Pokud by se během sezóny nevyskytly žádné zvláštní problémy, plánuje Vlaďka podle stejného modelu vybudovat podstatně větší i hlubší plochu.

Další možností, jak koním zpříjemnit horké dny, je například vybudování non-stop rozprašovače. Dá se nainstalovat buď přímo do stávajícího jezírka, kdy bude díky oběhovému čerpadlu využívat k rozstřiku přímo tento vodní rezervoár...

... nebo se můžete napojit, jako například paní Klára, na zdroj vody v dobré studni. Koupit a zapojit čerpadlo vám pomůže kdokoli z bližních mužského pohlaví, kdo byť vzdáleně zavadil o techniku. Mnohé koňačky jsou ale natolik zdatné a prací na všech frontách u koní tak zocelené a šikovné, že si poradí i bez mužských protějšků zcela samy... :-)

Jediné, co by mohl být do budoucna opravdu problém, jak se zdá, jsou zdroje vody. Takže budujme tak, abychom pokud možno brali ohled na přírodu a její možnosti, neplýtvali vodou a raději využívali dešťové srážky s maximální možnou účinností.

A jak je to se slíbenými vodními prvky, které se instalují mimo koňské ohrady? Ano, uhádli jste, na mysli mám nejrůznější okrasné fontány. Moc hezké vyrábí známá Patricie Borum, zde do textu vložím jen jednu z mnoha, ale dole ve fotogalerii pod článkem jich najdete více:

A co říká o vodních dílech zákon?

Zde několik výňatků a pasáží, ponechám na čtenářích, ať si odvodí, kam spadá právě ta která jejich vodní plocha - občas je totiž výklad ne zrovna jednoznačný:

Vodním dílem jsou například stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtoku, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami a jiným účelům. Mezi vodní díla se obecně řadí i vodní nádrže. Vodní nádrž je neurčitým právním pojmem a není jasné, zda lze pod ni podřadit i rybník pro kachny. Pro vodní díla vydává stavební povolení vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad.

K zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách není třeba povolení nebo souhlasu. Za taková zařízení jsou považována jednoduchá lehce odstranitelná zařízení, která si zřizuje vlastník pozemku nebo stavby k zachycení vody a k ochraně těchto pozemků a staveb proti škodlivým účinkům vod. Jsou to např. jednoduché hrázky na pozemcích k neškodnému usměrnění odtoku povrchových i podzemních vod při soustředěném odtoku dešťových srážek a k zachycení vody pro účely koupání, zalévání apod. Tato jednoduchá zařízení nejsou považována za vodní díla, jestliže splňují podmínku, že se nacházejí mimo koryta vodních toků. Vodními díly nejsou ani zařízení, která nejsou zvláštními technickými zařízeními a slouží k odebírání nebo jinému nakládání s vodami pro vlastní potřebu v rámci obecného nakládání s povrchovými vodami. To jsou např. ruční nádoby, kropicí konve či jednoduchá ruční čerpadla na odběr povrchové vody a zařízení, která slouží ke koupání nebo bruslení na zamrzlé hladině.

Posouzení, zda se jedná o vodní dílo, záleží na příslušném úřadu. Je však možné, že i kdyby se nejednalo o vodní dílo, bylo by třeba získat stavební povolení od obecného stavebního úřadu.

Stavební zákon stanoví, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 metrů od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla. Jestliže rybník těchto charakteristik nedosahuje, nevydává k němu obecný stavební úřad stavební povolení ani ohlášení.

 • Novinka: Bez ohlášení se nově obejdou bazény do 40 m2 zastavěné plochy.

Odkaz na Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ostatni/100075580.html

Praktické rady pro stavbu jezírka:

 • S budováním jezírka můžete začít, snad krom mrazu, naprosto kdykoli.
 • Stanoviště zvolte, krom jiného, i podle množství slunečního svitu - v nadměrně celodenně osluněných jezírkách bují řasy a může být těžké dostat je pod kontrolu. Doporučení stavitelů jezírek zní: omezit přímý sluneční svit, ale nezkrátit ho pod 5 hodin denně. 
 • Listnaté i jehličnaté stromy nad jezírkem značně zvedají nároky na údržbu - raději se takového stanoviště vyvarujte!
 • Stejně tak nedávejte koním do blízkosti vodních ploch, které nejsou samoúdržbové, seno. Pokud při prvním fouknutí všechny hromádky skončí v rybníčku, zbytečně si budete přidělávat práci s údržbou.
 • Jezírko napouštěné vodou z vodovodního řadu není protizákonné, ale v současné době, při plošném nedostatku srážek, bychom měli dobře zvážit, zda se k této variantě opravdu chceme uchýlit...
 • Dno a stěny jezírka pro koně je možné vymazat silnější vrstvou jílu, použít silnou fólii, vybetonovat - u poslední varianty hrozí, že beton v mrazu popraská, proto je nutné zajistit jeho co nejvyšší kvalitu!
 • Jako povrch upraveného dna je pro koňská kopyta možné použití štěrku, ale nikdy v kombinaci s fólií (možnost jejího protržení ostrými hranami kamení). Další možnosti zásypu fólie, jílu či betonu jsou ploché oblázky v dostatečné vrstvě, jemný písek, různé zátěžové protiskluzové gumy, zatravňovací dlaždice, umělý trávník.
 • Pokud se koně do vody vykálí, vždy trus odstraňujte co nejdříve. Kůň má sice na hygienu koupací vody podstatně menší nároky a zcela jiný názor než člověk, přesto jistě nebudete chtít mít z krásného koňokoupaliště nechutnou zapáchající břečku.

A ještě jeden vzkaz od veterinářů:

Pokud koním necháváte vodní plochy k dispozici i přes období mrazů, zamezte přístupu k nim alespoň na Silvestra. Z ohňostrojů poplašená zvířata mohou vletět na led, i když se mu jindy pečlivě vyhýbají. Vždy je moc smutné utrácet koníka např. s komplikovanou zlomeninou pánve, ke které došlo na ledové ploše. Proto zimní přístup dobře zvažujte nejen podle celkového naturelu vašeho stáda, ale i s přihlédnutím ke konkrétním vznětlivějším jedincům v něm.

Tak ať se vám hezky v teplíčku buduje - a odměnou nechť jsou vám nadšené koňokačeny!

A nezapomeňte, že i malé koryto na vodu je lepší než nic!

... ale přesto není nad velkou vodoplochu coby součást pastviny :-)

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. fran

  Zase něco....

  20:17 - 11. 07. 2018

  Tak když už si myslím, že pomalu budu mít letos hotovo, jakože komplet, tak Iveta nadnese rybníčky..... :-)

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 3 čtenářů. Celkový počet bodů: 15.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: