Velští pony a kob ve výstavních kruzích

2. 04. 2019 07:00, Aktualizováno 29. 04. 2019 16:16

Obrázky: 12

Autor: Gabriela Rotová Foto: Gabriela Rotová Rubrika: Chov koní Počet přečtení: 809 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Máte i vy doma poníka anebo koba a rádi byste se s ním úspěšně prezentovali před chovatelskou veřejností? Chcete získat oprávnění k plemenitbě či splnit podmínky pro výběr koně do akceleračního programu? Právě pro vás jsme připravili krátký seriál, který by vám mohl pomoci proměnit svého milovaného "šmudlu" v jasně zářící hvězdu našich nebo i zahraničních výstavních kruhů a splnit si tak své chovatelské sny.

Přestože v posledních několika letech bylo uděláno v oblasti propagace a obecné informovanosti skutečně mnoho práce, stále ještě není majitelům velšských pony a kob v mnoha případech tak úplně jasno, jak mají svého ponyho či koba na výstavu připravit, co budou potřebovat a co je uvnitř výstavních kruhů čeká a nejspíše ani nemine. Pokusíme se tedy projít krok za krokem a fotografii za fotografií vším, co s výstavnictvím velšských plemen, a potažmo i M&M pony plemen, úzce či vzdáleněji souvisí. Úpravou pony, prezentací ve výstavním kruhu a exkurzí do historie jednotlivých sekcí počínaje a rozhovory s renomovanými zahraničními chovateli a posuzovateli konče.

Abychom totiž své pony a kob dokázali nejen využívat, ale i kvalitně vystavovat, musíme se důkladně seznámit jak s jejich plemennými standardy a požadavky kladenými na jejich prezentaci ve výstavních kruzích, tak i s jejich historií, která se v mnoha ohledech do moderního chovu těchto plemen promítá. M&M plemena jsou totiž živoucí historií Velké Británie a jejich metodika chovu tedy do značné míry odráží i zvyky a tradice obyvatel jednotlivých geografických lokalit.

Fotografie klisen a hřebců starých linií, trofeje získané na prestižních výstavách, historické záznamy jsou často střeženým a pečlivě oprašovaným "rodinným pokladem", který se předává z generace na generaci. Tuto úctu k tradicím a historii, související s chovem velšských plemen, bychom tedy měli i my, chovatelé ze srdce Evropy, nejen pochopit, ale i ctít a pomáhat udržovat.

Nic takového jako "ušlechtilý moderní lehký velšský kob" nebo "jemný poník na dlouhé noze", kteří se objevují čas od času v inzerci, totiž neexistuje a pokud existuje, existovat by nemělo. Tato plemena mají svůj standard a ten je platný vždy, všude a za všech okolností. Naším cílem, pokud chceme být kvalitním chovatelem těchto plemen, není zušlechťovat, zvyšovat a kontrolovat výkonnost či přibližovat fenotyp plemene potenciálním moderním trendům, nýbrž zachovat tato starobylá plemena právě taková, jaká jsou a jaká i před staletími byla.

Velšská plemena pony kob

Velští pony a kob patří do skupiny pony a malých koní označovaných jako Mountain and Moorland plemena a jejich domovinou jsou Britské ostrovy. Tradičně tato skupina specifických plemen koní obsahovala devět plemen pony a kob, přičemž velšské sekce byly v tomto výčtu považovány za jedno plemeno. V současné době jsou mezi M&M počítána i plemena eriskay pony a kerry bog pony.

Je důležité si uvědomit, že větší plemena původních britských plemen koní, jimž je na EQUICHANNELu věnován samostatný seriál, mezi Mountain and Moorland plemena nepatří.

M&M plemena jsou dělena do dvou základních kategorií zohledňujících jejich kohoutkovou výšku. Mezi tzv. malá plemena patří - shetland pony, exmoor pony, dartmoor pony, velšský horský pony (Welsh Mountain Pony), welsh pony (Welsh Pony), eriskay pony a kerry bog pony. K tzv. velkým plemenům pak přísluší connemara pony, highland pony, dales pony, fell pony, new forest pony, velšský pony v typu koba (Welsh pony of cob type) a velšský kob (Welsh Cob).

Nejmenším příslušníkem skupiny je shetland pony, největším velšský kob, jehož KHV je směrem nahoru neomezena, i když je žádoucí, aby se jeho KHV pohybovala okolo 152 centimetrů.

Velšské sekce

Všechna velšká plemena pony a kob mají svůj původ ve Walesu a jsou si vzájemně velmi blízká a to jak geograficky, historicky, tak i geneticky. Jednotlivá plemena (velšské sekce) se ale od sebe liší nejen kohoutkovou výškou, ale objevují se i poměrně zásadní rozdíly v jejich fenotypu.

Pokud tedy mluvíme o velšských plemenech (sekcích), jedná se konkrétně o Welsh Mountain Pony, Welsh Pony, Welsh Pony of Cob Type a plemeno Welsh Cob.

Sekce A – velšský horský pony (The Welsh Mountain Pony)

WMP je nejmenším a v podstatě i historicky nejstarším představitelem všech čtyř čistokrevných sekcí velšských pony a cob a je označován za "zakladatele" všech sekcí ostatních – welsh pony, welsh pony of cob type a welsh cob. KHV velšského horského ponyho nesmí překročit 121,9 cm (12 hands). Toto plemeno bylo utvářeno drsnými a nehostinnými podmínkami hornatého Walesu, které ho zformovaly v unikátní plemeno se zcela výjimečnými vlastnostmi. Welsh mountain pony nad jiné vyniká konstituční tvrdostí, výjimečnou odolností a inteligencí. Tyto vlastnosti, v kombinaci se slavným velšským charakterem a neobyčejnou krásou, z těchto poníků vytvářejí prototyp ideálního rodinného pony. Pro všechny své mimořádné vlastnosti je WMP využíván po celém světě a to nejen jako jezdecký pony vhodný i pro nejmenší děti, ale také jako talentovaný pony vhodný pro sportovní, rekreační a přehlídkové vozatajství.

Sekce B – velšský pony (The Welsh Pony)

Pro tuto poměrně mladou sekci platí tentýž standard jako pro Welsh mountain pony, pouze s tím rozdílem, že Welsh pony má povolenu KHV až do 137,2 cm (13 hands 2 inches). Sekce B se rovněž jako jediná vyznačuje lehčím a jemnějším typem konstituce, než je typické pro ostatní velšské sekce, což je důsledek přílivu krve anglického plnokrevníka a plemene hackney. Důraz je zde kladen na ušlechtilost a "jezdecký typ". Mechanika pohybu je také poněkud odlišná. Tato sekce postrádá vysokou akci předních končetin, která je pro ostatní velšská plemena typickým plemenným znakem. Zásadním faktorem je ale zachování přítomnosti pověstného velšského charakteru, umožňujícího dobré jezdecké využití plemene i nejmenšími dětmi. Welsh pony je vhodným partnerem dětí mířících do drezurních obdélníků, skokového sportu a honebního jezdectví. Jeho temperament je obvykle méně uměřený, než je typické pro sekci A nebo C, a proto je vhodnější volbou pro zkušenější malé jezdce. Je tedy spíše "druhým" pony než partnerem pro zcela nezkušené malé jezdce.

Sekce C – velšský pony v typu kob (The Welsh Pony of Cob Type)

KHV do 137,2 cm (13 hands 2 inches). Tato sekce by měla být menší variantou velšského koba. Je to silný, atletický a mimořádně univerzální pony, což jsou vlastnosti, pro které se stal v posledních desetiletích mimořádně populární. Sekce C je vhodnou volbou nejen pro děti a juniory, ale i pro menší jezdce dospělé. Velšský pony v typu koba je pony výjimečně tvrdý, dlouhověký s velmi dobrým, uměřeným temperamentem a excelentním charakterem. Jeho fenomenální mechanika pohybu a skokový talent z něj činí pony plemeno vhodné pro všechny sportovní disciplíny.

Sekce D – velšský kob (The Welsh Cob)

KHV nad 137,2 směrem nahoru neomezená. Welsh Cob je nejvyšší sekcí. Typickým plemenným znakem velšského koba je impozantní vzhled, výrazná muskulatura, kvalitní, silná kostra s plochou holení, nádherná, výrazná hlava a energická mechanika pohybu s excelentní klusovou akcí. Jedná se o plemeno vhodné pro dospělé jezdce, které ale je, díky své výjimečně dobré jezditelnosti, často k vidění i pod juniorskými kategoriemi jezdců. Velšský kob je schopen se prosadit ve všech FEI jezdeckých disciplínách, včetně vytrvalosti, a pevně se etabloval i ve vrcholovém vozatajství. Welsh cob je proslulý svou vytrvalostí, skokovými schopnostmi a kvalitním, přestože jemným, charakterem. Přesto je ale vhodné znát krevní linie, protože právě ty mohou přinášet predispozice ke konkrétním disciplínám.

Poslední sekcí je velšský polokrevník (Welsh Part Bred)

KHV této sekce není omezena. WPBR je produkt křížení všech čistokrevných velšských sekcí a jiných plemen koní a pony. Při plemenitbě je nutné zachovat podíl 12,5 % registrované velšské krve. Při dobře zvoleném výběru rodičovské generace vznikají zcela výjimeční pony a koně, konstitučně tvrdí, zdraví a výborně jezditelní. WPBR je velmi dobrou volbou pro děti i dospělé a je využíván jak ve vozatajství, tak i ve všech jezdeckých disciplínách, kde velští polokrevníci často vynikají výkonností, jezditelností a skokovými schopnostmi. Flexibilita a dynamika pohybu ho předurčuje jako sportovního koně všech disciplín jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, kde se pravidelně také objevuje.

Velšská plemena si celosvětově získala jednoznačně nejvyšší popularitu ze všech britských M&M plemen. Velští pony a kob jsou neobyčejně oblíbení nejen pro svůj atraktivní vzhled, konstituční tvrdost, vytrvalost a výjimečně kvalitní mechaniku pohybu, ale i pro svůj vyrovnaný charakter a výbornou jezditelnost.

Dnes jsou velští pony a kob využíváni ve všech sportovních disciplínách, a to často i na nejvyšší úrovni. Stejně tak jsou ale populární i jako koně volnočasoví, protože jejich kvality z nich činí skutečně univerzální a atraktivní partnery i pro méně aktivní a ambiciozní jezdce. Setkáváme se s nimi často i v hiporehabilitačních centrech.

Malé sekce jsou ideální volbou pro nejmenší věkové kategorie jezdců, což dokládá například i skutečnost, že právě malá velšská plemena se podílela, a často i stále podílí, na vzniku většiny moderních pony plemen šlechtěných v jednotlivých zemích světa. Mnohá tato plemena, například holandský jezdecký pony (NWR), si musí dokonce vysoké procento registrované velšské krve zachovat.

Je ale třeba již v úvodu zdůraznit, že všechna M&M plemena si udržela schopnost zpracovávat i velmi nekvalitní a mimořádně chudou pastvu s vysokým obsahem vlákniny. I proto jsou dnes M&M plemena znovu navracena do oblastí s vysokou ekologickou hodnotou, kde jsou chována polodivokým způsobem, tak, aby na těchto cenných lokalitách došlo k obnovení původní rostlinné biodiverzity vlivem selektivní pastvy velkých kopytníků.

M&M jsou velmi odolná, mimořádně nenáročná a výborně krmitelná. Proto je třeba tato plemena v našich zeměpisných šířkách chovat s erudicí, protože na kvalitní pastvě jsou ohrožena obezitou, laminitidou a dalšími souvisejícími problémy. Toto specifikum je nutné zohlednit především při přípravě pony a kob pro potřeby výstavnictví. Výstavní kondice by neměla být nikdy zaměňována za obezitu. Složení krmné dávky, a výživě obecně, je tedy nutné věnovat u těchto plemen skutečně zvýšenou pozornost. A to nejen z hlediska množství, ale především složení.

Organizace chovu a význam výstavnictví

Od roku 1901 je organizací zašťiťující chov velšských plemen pověřena společnost - WPCS - Welsh Pony And Cob Society, která má mezinárodní působnost. Patronem mateřské organizace – The Welsh Pony And Cob Society - je samo její veličenstvo, britská královna. Společnost WPCS přispívá k zachování originality a čistokrevnosti velšských plemen a je také pověřena vedením Plemenných knih (Welsh Stud Book). Registry Plemenné knihy byly definitivně uzavřeny v roce 1959. Všechny informace o činnosti WPCS, podmínkách členství, licentace plemenných hřebců, registraci svých chovů (tzv. prefix) a odchovů ve Velké Británii získáte na webových stránkách této společnosti. Naleznete zde i platné plemenné standardy jednotlivých sekcí.

Určování kvality chovných jedinců je prováděno na výstavách nezávislými "pozorovateli" (primus inter pares - první mezi rovnými) - akreditovanými posuzovateli.

Vodítkem k posouzení kvality předváděných pony a kob jsou plemenné standardy, které společnost WPCS za tímto účelem vytvořila. Licentaci hřebců předchází zpráva veterinárního lékaře, která potvrzuje, že zvíře je zdravé a bez vad. Jiný výběr v plemenitbě není uplatňován. Na některých významných výstavách mohou úspěšní hřebci získat finanční prémie. V případě, že potomci hřebců zaznamenávají významné výsledky ve výstavních kruzích, mohou svým otcům zajistit vysoké hodnocení v tzv. hodnocení otců (Sire Rating). Pokud hřebec získá vysoké hodnocení v žebříčku hodnocení otců, pak je samozřejmě jeho popularita v chovu vysoká a jeho potomstvo i výše ceněné. Kontrolním mechanismem ve výběru plemenného materiálu je zde tedy volný trh, nikoli chovatelská sdružení, jak je obvyklé ve většině dceřinných organizací, které vznikají mimo území Velké Británie.

V České republice zajistil vypracování Řádu plemenné knihy velšských plemen pony a kob a českou plemennou knihu vede Český svaz chovatelů velšských koní. V roce 2016 byly zahájeny přípravy úprav platného Řádu PK tak, aby se více přiblížil řádu PK mateřské plemenné knihy Welsh Stud Book. Více informací o činnosti tohoto svazu a rovněž i termíny výstav pořádaných na území České republiky a často i našich blízkých sousedů, naleznete na webu ČSCHVK. Zde také naleznete vše, co souvisí s chovem velšských plemen, pokud se rozhodnete, či jste nuceni, své pony a kob registrovat v České Republice.

Pro M&M plemena, ale i speciálně pro velšská plemena, jsou každoročně ve Velké Británii organizovány desítky výstav různé úrovně. Vrcholem, svátkem velšských plemen, je pak Royal Welsh Show, Královská velšská výstava, kde je každoročně předvedeno několik tisíc pony a kob a branami výstaviště projde více než 200 000 diváků. Na těchto výstavách jsou otevírány různé kategorie a třídy.

Ve výstavních třídách "in hand" - na ruce se hodnotí exteriér v závislosti na plemenných standardech, mechanika pohybu, charakter a temperament vystavovaných zvířat a také kvalita jejich předvení. Pro zhodnocení pracovních vloh jsou pak otevírány speciální výstavní třídy, kde jsou koně hodnoceni při práci pod sedlem a v zápřeži.

Je ale velmi důležité si uvědomit, že ve speciálních výstavních třídách nikdy není hodnocen pouze výkon poníka nebo koba. Do celkového hodnocení se vždy promítá i kvalita exteriéru konkrétního zvířete, která je odvislá od plemenného standardu, charakter zvířete a způsob jeho prezentace.

Speciální výstavní třídy jsou totiž v podstatě variantou výstavních tříd na ruce, v nichž je nad rámec hodnocen i výkon. Ve speciálních výstavních třídách je jezdeckému nebo vozatajskému výkonu posuzovatelem přisuzována jen jedna polovina výsledné známky. Kvalitě exteriéru, charakteru a předvedení je tedy třeba věnovat pozornost i zde, je totiž nedílnou součástí celkového hodnocení.

Všechny výstavní třídy mají svá specifika, která se promítají jak do hodnocení, tak i do požadované výstroje a výzbroje koní a jezdců. Výstavní třídy se dělí nejen podle sekcí, ale také dle pohlaví a věku koní a není výjimečné, že na velkých výstavách se v jedné třídě sejde i více než šedesát jedinců, což je samozřejmě chovatelsky velmi přínosné a divácky působivé.

Speciální výstavní třídy a výstavnictví obecně zaznamenalo i u nás v posledních letech bouřlivý rozvoj. V roce 2017 vznikla Národní Pony Společnost sdružující chovatele, majitele a příznivce původních britských plemen, která je od roku 2018 také čestným členem Asociace svazů chovatelů koní ČR. Na jejím webu naleznete mnoho cenných informací týkajících se speciálních výstavních tříd.

Využité zdroje:

Wynne Davies : Sixty Years of Royal Welsh Champions, vydáno v roce 2009

Wynne Davies : Welsh Ponies and Cobs, vydáno v roce 1990

 

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: