V sedle: GHP – zkouška pohodářů

26. 05. 2017 07:00

Obrázky: 16

Autor: Pavla Růžičková Foto: pixabay.com Rubrika: Z časopisů Zdroj: V sedle Počet přečtení: 7219 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Nové číslo časopisu V sedle se kromě jiného zaměřilo i na takzvanou zkoušku pohodářů. Při ní záleží na charakteru koně, jeho důvěře, pozornosti a výchově, celkově tedy vyrovnanosti koně. Jak by na tom asi byli vaši miláčci? Můžete vyzkoušet!

Editorial 2/2017

Jako malou holku mě koně naprosto fascinovali, ať jsem byla kdekoli. (Ne že by se něco změnilo.) Moje matka to dokázala patřičně využít. Nechtěla pubertální slečna na dovolenou do hor do Slovinska? „A cestou se stavíme v Lipici, tam jsou nějaký koně nebo co," utrousila nenápadně. Počítám, že jsem měla z celé rodiny sbaleno jako první.

Koně jsem také pokaždé potřebovala vyfotografovat. Vlastní foťák jsem neměla, a tak se po týdnech čekání na vyvolání filmu rodiče nestačili divit, když třetinu jejich snímků z dovolené tvořily povětšinou rozmazané fotografie koní někde v dáli. (O funkci zoomu jsem si tenkrát mohla nechat zdát.)

Přitahovala mne hlavně hříbata. Nedávno jsem něco hledala v krabici starých fotek a nestačila se divit, kolik snímků hříbat jsem nasbírala. Umělecká hodnota veškerá žádná, ale při prohlížení jsem se zasnila a zkusila si představit, co se z těch hříbat asi stalo. Jak vyrostla, co dělala, zda sportovala, měla štěstí na dobré lidi nebo naopak pohnutý osud jako z románu? To už se nikdy nedozvím. Vy se ale můžete v našem rozsáhlém materiálu o hříbatech dočíst spoustu zajímavých a důležitých věcí.

Budu se těšit na vaše snímky koní z cest po celém světě, které jistě přijdou do naší soutěže. Stanu se zase na chvilku tou malou holkou a budu nad obrázky snít a představovat si, jaký mají ti koně život a co je čeká.

Mne i vás doufám čeká krásné jaro s koňmi. Už se nemohu dočkat toulek v sedle rozkvetlou loukou a voňavým lesem.
Ať vás provázejí spokojení koně, ať už vás osud zavane kamkoli.

Pavla Růžičková
šéfredaktorka

V sedle 2/2017: GHP - zkouška pohodářů

GHP je zkratka pro Gelassenheitsprüfung neboli zkoušku vyrovnanosti koně. Jedná se o společný projekt německého koňského časopisu Cavallo a německé jezdecké federace FN pro všechny majitele sportovních a rekreačních koní, jezdce všech stylů, chovatele, vozky a ostatní milovníky koní. Při této unikátní zkoušce nezáleží na sportovním výkonu, nýbrž na charakteru koně, jeho důvěře, pozornosti a výchově, celkově tedy na vyrovnanosti koně.

Dobré hodnocení zkoušky GHP dokazuje, že základní výcvik koně proběhl v pořádku a zvyšuje cenu koně při potenciálním prodeji. Průkaz GHP se zapsanými zkouškami znamená pro kupujícího jistotu, že je kůň vyrovnaný a v každodenním provozu bezpečný. Při zkoušce, která probíhá na ruce či pod sedlem, jsou koně a jezdci nebo vodiči konfrontováni se situacemi z běžného života. Kůň se přitom učí reagovat vyrovnaně a s důvěrou následovat člověka. Díky tréninku a konfrontacím s takovými výzvami se z koně stává vyrovnaný a spolehlivý společník. Život s vyrovnaným koněm je bezpečnější a trénink se vyplatí i pro sportovce, vyrovnaní koně se nenechají během závodů lehce vyrušit a pracují mnohem koncentrovaněji. Pojďme si tedy zkoušku GHP blíže představit.

Kdo smí startovat?

Ve zkoušce na ruce může startovat jakýkoli kůň nebo poník starší tří let. Důležité je, aby vodič svého svěřence bezpečně ovládal. Zkouška pod sedlem je pro koně a poníky starší čtyř let, velikost a váha jezdce by měla být v souladu s postavou koně. Nezáleží na jezdeckém stylu, jezdec by měl být schopen svého koně ze sedla bezpečně ovládat. Povinnou výbavou jezdce nebo vodiče je helma, pevné boty a rukavice. Nepřípustné jsou veškeré biče, ostruhy a pomocné otěže. Pro koně je v obou soutěžích předepsaná jednoduchá uzdečka s jednou lomeným udidlem, povolené jsou ochranné prostředky nohou koně (kamaše, zvony apod.).

 Kde zkouška probíhá?

GHP probíhá v ohraničené venkovní jízdárně nebo hale, je zapotřebí poměrně hodně prostoru, na kterém je rozestavěno deset různorodých překážek. Na první pohled se zkouška podobá westernovým trailovým soutěžím, má ale jiné hodnocení.

Jak zkouška probíhá?

Kůň je představen na ruce a následovně absolvuje v kroku deset úkolů. Aby bylo možné hodnotit vyrovnanost koně, měl by vliv vodiče být co nejmenší, kůň je veden na volné otěži. Na každý úkol má dvojice tři pokusy, pak pokračuje dál, přičemž druhý nedokončený úkol dvojici vylučuje. Není povolena pomoc třetích osob. Zkouška pod sedlem také začíná představením koně na ruce, potom jezdec nasedá ze stupínku a zbytek zkoušky absolvuje v sedle.

Co se hodnotí?

Kůň je považován za vyrovnaného, když během zkoušky pozorně, ale klidně a poslušně následuje svého vodiče a vykazuje chuť ke spolupráci. Kůň samozřejmě smí ukazovat přirozené reakce, jako je hra uší, pozornost směřující k úkolu nebo i krátké zaváhání před absolvováním úkolu. Rozhodčí nechtějí vidět vyplašené uzlíčky nervů ani lhostejné otupělé koně bez zájmu. V konečném hodnocení se posuzuje celková souhra dvojice, ochota koně ke spolupráci, eventuelní odmítnutí poslušnosti a působení člověka na koně. Rozsah známek je od 1 = velmi dobře po 6 = nedostatečně.

Jaké jsou úkoly?

Zkouška GHP sestává vždy z deseti úkolů, z čehož je šest povinných a čtyři volitelné.

Povinné úkoly jsou:
 • Představení na ruce (vždy 1. úkol zkoušky)
 • Horkovzdušné balonky za překážkou
 • Deštník
 • Couvání rovně nebo do L
 • Rozprašovač
 • Hlučná kárka nebo rachotící pytel

Jak taková zkouška probíhá, se můžete podívat třeba zde:

Volitelné úkoly:
 • Čtverec z kavalet
 • Kutálející míče
 • Plachta nebo plachta s vodou
 • Vějíř z kavalet
 • Můstek
 • Otevřený sud
 • Stání
 • Vlající rám
Jen pro zkoušku na ruce:
 • Vozík
 • Namáčení kopyt
 • Plachta přes koně
Jen pro zkoušku pod sedlem:
 • Pláštěnka

Pojďme si jednotlivé úkoly představit.

1 Představení na ruce

Kůň je představen na ruce, pak se rozejde krokem, následuje přechod do klusu, krok, obrat a opět klus, krok a zastavení. Hodnotí se ochota koně v přechodech a zároveň se kontroluje čistota chodů předváděného koně.

2 Balonky za překážkou

Za dvojitou neprůhlednou překážkou je skrytý člověk, který se vztyčí a dvakrát až třikrát energicky zamává horkovzdušnými balonky. Kůň nesmí opustit vyznačenou uličku.

3 Deštník

Kůň se blíží k pomocníkovi, který stojí u dvou otevřených deštníků, a v blízkosti koně ve vzduchu dvakrát otevře a zavře deštník. Kůň opět nesmí opustit vyznačenou uličku.

4 Couvání

Kůň projde nebo projede vyznačenou uličkou, zastaví a couvá zpět. Vodič může být v pozici vedle koně nebo před ním. Pomůcky pro couvání by měly být velmi jemné, jemný tlak rukou proti pleci koně je povolený. Ulička na couvání může být postavena i do tvaru písmene L.

5 Rozprašovač

Kůň je zastaven na značce a vodič nebo jezdec postříká krk a plece koně dvakrát z každé strany vodou z připraveného rozprašovače. Během stříkání musí vodič nebo jezdec stále v jedné ruce držet otěže.

6 Hlučná kárka nebo rachotící pytel

Kůň je veden uličkou a zastaven, zatímco stojí na volné otěži, projede okolo pomocník s kolečkem s hlučným nákladem (například rachotící plechovky), se kterým ještě drncá. Případně vedle koně vleče rachotící pytel, který opět drncá přes překážky.

Volitelné překážky

7 Čtverec z bariér

Čtyři tyče jsou položeny do čtverce a kůň jej prochází po úhlopříčce. Měl by je překračovat pozorně, bez okopávání. Případně může být překážka vylepšena tak, že ve středu čtverce je šustící listí, zmuchlaný novinový papír nebo praskající větvičky.

8 Kutálející míče

Mezi dvěmi neprůhlednými překážkami je mezera, ze které se před koněm procházejícím okolo postupně vykutálejí tři míče.

9 Plachta nebo plachta s vodou

Kůň se svým vodičem nebo jezdcem překonává plachtu nebo plachtu s vodou. Vodič musí být vždy vedle koně, pro případ, že by se kůň lekl a vyrazil dopředu.

10 Vějíř z kavalet

Kůň má pozorně a opatrně přejít vějířem ze čtyř tyčí, aniž by se jich dotkl.

11 Můstek

Kůň s vodičem nebo jezdcem překoná malý dřevěný můstek na zemi.

12 Otevřený sud nebo popelnice

Kůň musí obejít či objet otevřený sud nebo popelnici, aniž by se lekl a uskočil.

13 Stání

Kůň je doveden do uličky ve tvaru písmene U, zastaven a měl by zůstat v klidu stát na prověšené otěži minimálně deset sekund. Pak začne hrát hudba a kůň by měl stát v klidu dalších dvacet sekund.

14 Vlající rám

Při zkoušce pod sedlem kůň projíždí okolo rámu s vlajícími páskami, při zkoušce na ruce musí rámem projít. Vodič nesmí jít před koněm napřed nebo mu fáborky rozhrnout rukou. Kůň se může před překážkou zastavit, ale nesmí couvnout.

Speciální úkoly pro zkoušku na ruce

15 Vozík

Vodič zavede koně do přepravníku a pomocník za ním zavře bezpečnostní tyč. Na přání vodiče může být odstraněna mezistěna.

16 Namáčení kopyt

Vodič zastaví koně na určeném místě a levou přední nohu koně zvedne a ponoří do připravené nádoby s vodou. Kůň má zůstat deset sekund stát v klidu s nohou ve vodě.

17 Plachta přes koně

Kůň zastaví vedle ležící plachty, vodič ji jednou rukou zvedne, přetáhne koni přes záda a po pěti sekundách zase sundá.

Speciální úkol pro zkoušku pod sedlem

18 Pláštěnka

Jezdec zastaví u stojanu překážky, na kterém visí pláštěnka. V klidu si pláštěnku oblékne a zase svlékne a pověsí zpět na stojan. Kůň by měl zůstat klidně stát.

Jak jste na tom vy? Dostali jste chuť vyzkoušet, zda máte pohodáře, nebo máte tušení, že to by ten váš pošuk nedal? Všechno je jen otázka výcviku. Když budete postupovat v klidu a s rozmyslem, tak malými krůčky dojdete ke každému cíli. Jen nesmíte chtít vše najednou, abyste chudáka koně nevyděsili přemrštěnými požadavky. Zkuste třeba pozitivní motivaci a hlavně dbejte na bezpečnost vaši i vašeho koně. Třeba se jednou také dočkáme podobných smysluplných zkoušek i na našich kolbištích.

Víc o zkoušce GHP naleznete na www.pferd-aktuell.de nebo na www.cavallo.de.

podle zahr. mat. Pavla Růžičková


 Obsah čísla 2/2017

3 Editorial

6 Ze světa

8 Čas hříbat

16 Tajemství kobylího mléka

20 Ježdění v těhotenství

24 Atypická myopatie

26 Pozitivní motivace: klusání

29 Podkova

30 Za koňmi Evropou

33 Plakát

37 Soutěž: za koňmi do světa

38 Vademecum začínajícího koňaře: Pud sebezáchovy a stádový pud

42 Senážní desatero

46 GHP: zkouška pohodářů

50 Cílená léčba vnitřních parazitů koní

56 Na bylinkách

60 Jak se fotí kůň: dostihy

64 Velký dostihový výlet


 V sedle

Časopis pro aktivní jezdce, chovatele a milovníky koní, kteří se nespokojí s odpovědí, že to tak bylo vždycky, že se to tak dělá...

"V sedle" přináší aktivním jezdcům množství užitečných informací o péči o koně, o výcviku koně i jezdce, o pozitivní komunikaci a nejnovějších trendech ustájení či krmení. Jak napasovat sedlo, nasvalit koně po úrazu, trénovat bez haly nebo upravit problémová kopyta, jsou otázky, se kterými se majitelé koní potýkají denně. Velká pozornost je věnována i veterinárním tématům a psychologii koní. Jezdecký sport není prezentován formou zpravodajství, ale srovnávacími studiemi jednotlivých jezdeckých škol, podrobných portrétů sportovních koní a tipy pro trénink.

Čtvrtletník V sedle vydává vydavatelství Czech Press Group.
Facebook: V sedle
Web: www.v-sedle.cz
Seznam prodejních míst pro vás aktualizujeme zde.

Připojené články

11.12. 2015 11:00 V sedle: Nové způsoby chovu koní
03.03. 2016 06:00 V sedle: Sedlo musí sedět
20.05. 2016 07:00 V sedle: Pozná vás váš kůň?
14.09. 2016 06:00 V sedle: Toulky s koněm
23.11. 2016 06:00 V sedle: Pohoda v boxu
14.02. 2017 05:00 V sedle: Vnitřní paraziti koní

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: