Syndrom zvaný headshaking

23. 08. 2017 05:00, Aktualizováno 28. 02. 2018 00:02

Obrázky: 4

Autor: Tým Genomia s r.o. (PR) Foto: pixabay.com Rubrika: Zdraví a veterinární péče Počet přečtení: 9231 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Přinášíme další z poučných PR článků našeho partnera Genomie. Nedávno psali o koňských alergiích, zejména o atopické dermatitidě a potravinové alergii. Dnes se zaměří na fenomén zvaný headshaking neboli syndrom „bezdůvodného“ třesení hlavou, jeho projevy, možné příčiny a možnosti léčby.

Headshaking je celosvětový problém vyskytující se u koní na všech kontinentech. Prvně byl tento syndrom popsán kolem roku 1800 u koní v New Yorku jako nemoc „překrmených a nepracovaných koní" (v originále "disease of overfed and underworked horses"). První pokus o léčbu se datuje do roku 1897 - postižený kůň podstoupil operaci, během níž byl infraorbitální nerv blokován pomocí kokainu a nerv byl vyříznut - překvapivě léčba nebyla úspěšná... řezání nervů není řešení.

Projevy headshakingu

Je třeba odlišovat normální, občasné a dobrovolné zatřesení hlavou za účelem odehnání nepříjemného hmyzu nebo jiného dráždivého elementu, a časté a silné třesení hlavy bez zjevného podnětu, většinou ve vertikálním směru, i když lze někdy pozorovat i třesení ze strany na stranu, zvané jako headshaking syndrom.

Třesení hlavy se nejčastěji vyskytuje během fyzické aktivity po zahřátí koně, obvykle při klusu, a výrazně narušuje pohodu koně, jezdci znepříjemňuje manipulaci s koněm a ježdění může být až nebezpečné. Spolu s třesením se vyskytují i další příznaky jako nadměrné frkání, slzení, ohýbání horního rtu, úzkostný výraz obličeje, nazální výtok nebo tření nosu a lící o různé předměty. U některých koní je headshaking natolik intenzivní, že se s koněm nedá téměř pracovat.

veNevíme přesně, jak se kůň cítí, ale někteří lékaři přirovnávají stav k migréně - je mnoho individuálních spouštěčů a také mnoho individuálních přístupů k léčbě. Předpokládá se, že headshaking syndrom má multifaktoriální podstatu. Původci mohou být různé poruchy a záněty horních cest dýchacích, ústní dutiny, očí nebo uší, dráždění očí, uší a nosu (např. vystavením jasnému světlu, proudění vzduchu, přílišnému hluku a vůním nebo prachovým částicím), ale často jsou příčinou neurologické a muskuloskeletální poruchy.

Termín „idiopatický headshaker" pak označuje koně, u něhož nelze určit přesnou příčinu syndromu. Pravděpodobně důležitou roli hraje trigeminální (trojklanný) nerv. Poškozením nebo zánětem tohoto nervu vzniká bolest (neuralgie trigeminu), tak nesnesitelná pro koně, že začne házet hlavou. Zcela z jiného soudku - zdá se, že rizikovým faktorem headshakingu může být i nadváha koně nebo prodělání šoku... Existuje mnoho potenciálních příčin, které dohání koně k třesu hlavou, mnohdy je kombinováno i více faktorů najednou.

Hlavní příznaky headshakingu teď shrneme v přehledu:

 • Třesy hlavou ve vertikálním směru (89 %) - je třeba odlišit normální a patologické pohyby. Třesy přicházejí v záchvatových vlnách, trvají od několika sekund až po několik minut.
 • Kůň se chová, jako by mu vlétl hmyz do nosu (88 %).
 • Tření hlavy o předměty (75 %) - zejména intenzivní tření nosu o přední nohu, pravděpodobně způsobené pocitem brnění / svědění, může dojít až k rozedření kůže.
 • Úzkostlivý výraz (61 %).
 • Nadměrné frkání (64 %) - je normální, když kůň na začátku práce několikrát odfrkne, ale pokud frká po celou dobu práce, může to být příznak headshakingu.
 • Odřeniny na nose.

Další běžné klinické příznaky zahrnují:

 • Hledání stínu neobvyklým způsobem - například schováváním hlavy pod jiné koně nebo třeba do sudu, postižení koně se snaží skrýt svou hlavu v jakkoli malém stínu.
 • Zhoršení příznaků při zátěži (50 %).
 • Někteří koně při záchvatu třesu také hrabou nohama.

Doprovodné příznaky:

 • Koně hledí do dálky a najednou nastartují panickou reakci - jako by viděli něco jiného než ostatní koně. Příčina této skutečnosti není známa, ale může to být nějaká vizuální halucinace. Buďte opatrní, když se blížíte ke koni v tomto stavu.
Headshaking a psychika koně

Někdy se považuje headshaking za projev netrpělivosti a špatné ovladatelnosti - to je samozřejmě zcela mylná představa. Kůň trpící záchvaty třesu hlavy pravděpodobně prožívá intenzivní fyzickou i psychickou bolest a s tím spojený strach. Jakákoli snaha o vynucení poslušnosti je neúčinná, naopak způsobuje koni větší trauma.

Abnormální funkce trojklanného nervu - možná příčina třesení hlavy

Existuje jistá podobnost headshakingu s lidskou neuralgií trojklaného nervu - intenzivní záchvatovitá bolest obličeje, často v okolí 2. a 3. větve trojklanného nervu. Ataky se opakují, pacienti jsou bez zjevných neurologických nálezů, někdy je projev sezónní. Experimentální léčba postižených koní spočívá v blokování místa větvení nervu - tato léčba byla úspěšná u 30 % koní, u ostatních měla bohužel nepříjemné vedlejší účinky.

Sezónní výskyt headshakingu

vwBěhem let bylo provedeno několik výzkumů. Kolem 60 % postižených koní mělo sezónní projev třesení, kdy nástup symptomů je na jaře a postupně mizí koncem léta a na podzim. Je asi nepřekvapivé, že většina těchto koní byla zakoupena během podzimu a zimy, kdy se headshaking neprojevoval.

Sezónní výskyt příznaků naznačuje, že tento syndrom může být úzce spjat s neurohormonálními změnami závislými na fotoperiodě, teplotě a vlhkosti prostředí. Roli může hrát i expozice sezónním environmentálním alergenům, které způsobují alergickou rhinitidu, tedy zánět nosní sliznice s rýmou. Alergická rýma je možná jedním z důležitých spouštěčů - pro svědčí i to, že někteří koně se syndromem třesení hlavy reagují na léčbu antihistaminiky, lokálně nebo systémově podávanými kortikosteroidy a kromolynem sodným (inhalací nebo očními kapkami).

Jednou z věcí, kterou můžeme udělat ve snaze odhalit podstatu headshakingu svého koně, je alergologický test. Doporučujeme screeningový alergologický test alergenů prostředí, potravy a hmyzu, který zjistí, je-li kůň alergický na některý okruh alergenů. Cena testu je 2890 Kč s DPH a je dostupný v laboratoři Genomia. Výsledky testů jsou do 14 dnů. Stačí jen zaslat vzorek krevního séra. Bude-li výsledek testu pozitivní na některý okruh alergenů, je možné navázat post screeningovým detailním testem, který již určí konkrétní alergen. Nakonec je možné zahájit individuální imunoterapii, která v 85 % případů projev alergie potlačí. Cena imunologické léčby je 2990 Kč až 3400 Kč dle složení imunovakcíny přibližně na půl roku, doporučuje se aplikovat léčbu 1-2 roky. Pokud bude výsledek alergologického testu negativní, alespoň víte, že příčina problémů je jinde.

Jsou některá plemena koní více postižena headshakingem?

Syndrom třesení hlavy se vyskytuje napříč plemeny. Nicméně jisté rozdíly nalezeny byly - studie provedená v USA zjistila mezi postiženými koňmi následující zastoupení plemen:

 • Anglický plnokrevník (41 %) (třikrát větší pravděpodobnost postižení než ostatní plemena)
 • Quarter horses / Painti (24 %)
 • Teplokrevníci (1 6%)
 • Ostatní plemena (19 %) - Morgan, Arabian, Paso Fino, Appaloosa

A z pohledu pracovního zařazení:

 • Parkur (43 %)
 • Drezura (27 %)
 • Dostihy (17 %)
 • Další pracovní zařazení (6 %)

Další zajímavá fakta o headshakingu

 • Pitvy postižených koní neukázaly fyziologické změny na trojklanném nervu -> zdá se, že mechanismus je biochemický. To je dobrá zpráva, neboť biochemický proces by pravděpodobně mohlo jít zvrátit; nejedná se o trvalý stav.
 • Syndrom může vzniknout v libovolném věku. Obvykle nastupuje v dospělosti. Průměrný věk nástupu je 9 let.
 • Nástup záchvatů třesu bývá zcela náhlý.
 • Syndrom postihuje obě pohlaví. Je zajímavé, že až 85 % postižených koní jsou valachové. To napovídá na hormonální vliv.
 • U 64 % postižených koní mají projevy sezónní charakter.
 • vcaSezónní projevy se v jasných a slunečných dnech výrazně zhoršují a zlepšují se v deštivých dnech, v noci a v interiéru. Někteří koně jsou velmi citliví na vítr.
 • 50 % postižených koní vykazuje symptomy pouze při zátěži.
 • Koně s nadváhou mají vyšší riziko propuknutí záchvatů třesu.
 • Problém může vyvolat i střídání intenzivní zátěže a volna, syndrom se objeví v období klidu.
 • U některých koní „v remisi" došlo k spuštění syndromu po elektrickém šoku z ohradníku.
 • Ve 20-30 % případů headshaking po několika letech vymizel. Zde se nabízí spekulace, jestli šlo o problém v chování (kůň „dospěl a uklidnil se"), či šlo skutečně o diagnózu headshakingu.
 • Jsou známy případy, kdy záchvaty třesu byly tak závažné, že kůň musel být uspán.
 • Nebyla prokázána souvislost headshakingu a herpes viru.
 • Nebylo prokázáno, že by syndrom vyvolalo očkování.

Je dostupná nějaká léčba headshakingu?

Existují čtyři základní kategorie:

 1. Úprava prostředí
 2. Dieta
 3. Léky
 4. Kombinovaná terapie zahrnující současné použití výše uvedených přístupů.
Úprava prostředí

Je-li spouštěčem světlo, minimalizujte přístup koně na přímé slunce - stínítka očí, síťky, přístřešky, pobyt uvnitř v jasných dnech.
Je-li spouštěčem zátěž, použijte síťku přes nozdry, ústa a uši, aby se snížil „průvan". Toto jednoduché opatření zaznamenává velkou úspěšnost.
Jsou popsané úspěchy s léčbou headshakingu pomocí chiropraxe a akupunktury.

Dieta

Snížit nadváhu. Bude trvat docela dlouho, než zaznamenáte, jestli má váha na projevy třesu vliv.
Potravinové doplňky: podávání doplňků v každém případě konzultuje s ošetřujícím veterinářem, který by měl průběžně monitorovat stav koně.
Melatonin jako doplněk stravy. Je to hormon, jehož hladiny jsou silně závislé na střídání světla a tmy. Podáním melatoninu lze navodit pocit, že je jiná část roku - dojde k přepnutí fotoperiody na zimu a tím se zmírní reakce sezónních headshakerů. Toto ošetření je nejúčinnější, když začnete na jaře. Ze studií vyplynulo jako nejúčinnější podávat 12-18 mg melatoninu orálně každý den v 17:00. Hodina je zásadně důležitá, neboť odpovídá přirozenému nárůstu melatoninu s nástupem tmy v 17:00 v zimě. Pro dosažení nejlepších výsledků podávejte tuto dávku v 17:00 hodin po celý rok. Je velmi obtížné manipulovat s fotoperiodou a zajistit podávání dávky po celý rok, ale zvýší se pravděpodobnost úspěšnosti léčby. Je možné, že koně při terapii melatoninem nezačnou na jaře línat, a proto bude potřeba jejich srst oholit.
Hořčík: hořčík je elektrolyt kriticky zapojený do nervových funkcí. Doplnění stravy pomocí hořčíku může pomoci snížit stimulaci trojklanného nervu. Je třeba průběžně sledovat hladinu hořčíku v krvi, aby nedošlo k předávkování.

Léky

Zde uvádíme některé přípravky, které se při headshakingu používají: Cyproheptadin, Karbamazepin, Atarax (hydroxyzin), Fluphenazin, Fenobarbital. Je zásadně důležité, aby medikaci vedl lékař. Všechny uvedené léky mají řadu vedlejších účinků a je nezbytné léčbu náležitě posoudit, aplikovat a sledovat.


 Genomia s.r.o.

Janáčkova 51
32300 Plzeň

 

laborator@genomia.cz
www.genomia.cz
Facebook
tel: +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 7-17 hod)
tel: +420 777 907 952 nebo +420 724 028 493 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 17-19 hod)

Připojené obrázky

Připojené články

16.05. 2012 05:00 Když koně hází hlavou
23.05. 2012 05:00 Jak přežít s headshakerem
30.05. 2012 05:00 Soužití s headshakerem
08.06. 2017 05:00 Testování alergií u koní

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 5.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: