Staří plnokrevníci II

30. 07. 2013 05:00, Aktualizováno 31. 07. 2013 12:58

Obrázky: 8

Autor: Eva Holubcová Foto: © Šárka Votavová, Jitka Gaudníková, Marcela Klingorová, archiv Pavly Tůmové, archiv ing. B. Wajtra Rubrika: Zdraví a veterinární péče Počet přečtení: 13906 Počet komentářů: 48 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Díky velkému ohlasu na první článek vzniklo pokračování, které potěší mnoho příznivců starých koní v důstojném dožití. Padne i pár etických otázek vztahujících se k plnokrevníkům a starým koním, které se však nemusí všem líbit...

Snad se minule podařilo přesvědčit alespoň některé čtenáře, že plnokrevníci nejsou v pouhých 13 letech staří a ve 20 letech už na věčných pastvinách. Jak se ukazuje, kromě nezbytného štěstí, zdraví koně a určitých predispozic, je důležitý i krmný režim a také pohyb. Pohyb potřebuje každý kůň, u těch starých se právě pohybem předchází mnoha problémům, které mohou a často i výrazně zkracují život koně.

Plnokrevníci v Čechách mají to štěstí, že naprostá většina z nich odchází do jízdárenského provozu a do rukou hobby jezdců. Nepotkává je tak smutný osud japonských kolegů, z nichž většina skončí na jatkách. Je to proto, že Japonsko je zemí s malou volnou plochou pastvin pro držení koní, není totiž místo ani pro lidi. Ale i Japonsko s velmi racionálním přístupem ke koním má mnohé důchodce a rekordmany vysokého věku.

Rebel´s PrideV USA zase bojují s mnoha předsudky, protože tam nikdy nebyli zvyklí využívat bývalé dostihové koně v běžném jízdárenském provozu v takovém rozsahu, jakém se to např. děje u nás. Tak vznikly mnohé organizace, které si berou za úkol šířit osvětu mezi majiteli koní. K tomuto tématu největší americký dostihový magazín Bloodhorse vydal zajímavou brožurku nazvanou „Unwanted horses: how the industry is dealing with life after racing", která se týká právě problematiky vyřazených plnokrevníků (kteří nejsou vhodní do chovu). Naprostá většina rekordmanů z USA, o kterých jsem se zmiňovala v předchozím článku, byli chovní koně špičkových farem nebo bývalí top dostihoví koně s zaslouženým důchodem v rukách vysoce erudovaných majitelů. Pak tu jsou organizace jako „Old Friends", do jejichž péče jsou umisťováni slavní i méně slavní důchodci (kvalita koní kolísá od naprosté extratřídy po bezejmenné). Samozřejmě se na světlo světa nedostanou, ale to nikde ve světě, případy starých bezejmenných koní, kteří dožili v poklidu a v dobré péči u osob, které neměly potřebu o tom mluvit.

Pravdou je fakt, že bývalí dostihoví koně jsou často pro nové majitele oříškem z hlediska jejich zklidnění, managementu a využitelnosti. Přináší ale mnoho radosti, když se spolupráce zadaří. Inteligence, vnímavost a bojovné srdce plnokrevníků jsou velkými klady, když se umějí využít. Ale nemá cenu si něco nalhávat a podnikat zbytečné peripetie, pokud nám vyhovují koně jiného temperamentu a založení. Bohužel, často se stává, že takový kůň pro nesoulad s majitelem putuje z ruky do ruky, a je téměř jisté, že nemá šanci se dožít v pořádku vysokého věku.

Speciální ohroženou a de facto novou kategorií nechtěných koní jsou staré chovné klisny, které se v současné době dostávají do nemilých situací.

K vysloužilým chovným klisnám...

V poslední době se u nás rozšířil nešvar, který dříve k vidění nebyl. A to fakt, že i hřebčíny či velcí chovatelé se zbavují zasloužilých matek, kdy je inzerují ještě jako vhodné na rekreaci. Je to sice naprosto v pořádku a nezpochybnitelné právo vlastníka, jenže pak takovou starou klisnu vídáte opakovaně v inzerci za čím dál nižší peníze (úměrně stoupajícímu věku) a ve finále k darování do dobrých rukou. Podobné peripetie se dají popisovat u řady i mnohem mladších koní, ale jistě budete souhlasit, že staré vyřazené klisny jsou obzvláště ohroženou kategorií.

DekraJe to kategorie, která vznikla až v současné době. Hřebčíny je totiž dříve vyřazovaly rovnou na jatka nebo je postoupily k dalšímu chovu většinou do rukou menších chovatelů (kteří se tak mohli dostat za levno k velmi kvalitní krvi: ostatně taková Tarantella dala derby-vítěze Tarana a Trocadera ve svých 16 a 18 letech a samotná Tarantella se své matce narodila v jejích 22 letech), ale obvykle ne k rekreačním účelům. Objektivně víme, že typický případ takové staré klisny po hříbatech s prošláplými spěnkami, vždy s propadlým hřbetem (v různém rozsahu) a zpravidla řadu let neježděnou, si koupí za jezdeckým účelem většinou určitý typ lidí.

Víme také i to, že často tyto koně pěkný osud bez cestovatelských anabází nečeká. Výjimkou je, když je z hřebčína klisna vykoupena svojí obdivovatelkou či skupinou lidí. Bylo tomu u výborné matky Far the Best, která se dožila vysokého věku 26 let v krásném stavu nebo u Laureny (viz překrásné www věnované její památce). Ale třeba taková Půlnoc (22 let) se toulá v českých hájích bůhvíkde (posledně viděna v inzerci v trysku na polích ve western stylu), přitom to byla (je) klisna, která si důchod svými výsledky v chovu plně zasloužila. Je s podivem, že nebyla zařazena do „domova důchodců", který Napajedla vedou pro některé klisny. Momentálně je v něm však jenom Charming Heights (23 let), v předchozích letech jich tam bylo vedeno vždy několik, za což si zaslouží jen chválu - v nelehké ekonomické situaci.

Já bych se přimluvila za jednu věc, která se nebude mnohým útlocitnějším čtenářům vůbec líbit. Pokud se nepodaří starou klisnu udat k dalšímu chovu či do rukou fanouška, je opravdu lepší rozhodnout o finálním ortelu takového koně, ať už uspáním či zpracováním na maso, pokud mu nechceme či nemůžeme zajistit důchod. Vzpomeňme si na „Modlitbu koně"...

27letá ValoUrčitě se dá 17letá a starší klisna využít bez problémů k dlouholetému pohodovému ježdění v terénu a přinese spoustu krásných zážitků, díky přirozenému temperamentu zůstávají také dlouho vitální. Bohužel si často noví majitelé "lehkou rekreaci" představují jinak, než umožňuje stav a kondice koně. Vždycky jsou ale kladné výjimky, proto píšu „většinou".

Už jsou k vidění i případy některých plemeníků, kteří jsou ve vyšším věku nabízeni k prodeji za mizivé peníze či k darování, což také dříve nebývalo. To třeba již neplodný Rainbows for Life byl v r. 2010 penzionován a byl mu zajištěn pěkný důchod v Starém městě u Uherského Hradiště, kde připouštěl poslední sezóny. Škoda, že díky střevním potížím musel být utracen ve věku 24 let, vypadal skvěle a mohl se dožít metuzalémského věku jako jeho otec a děd. Ne každý plemeník ale má tak pěkný a pohodový důchod.

Je nutné také dodat, že ne každý má podmínky k držení starých koní a už vůbec ne většího počtu, např. chovná střediska si toto dovolit opravdu nemohou, finačně by je to zničilo. I soukromníci se dostávají do nemilých životných situací. Pořád však neseme odpovědnost za zvíře, notabene v situaci, kdy víme, jak to končí a finální ortel jen oddálíme, ovšem za jakou cenu?

Jak je to s těmi důchodci...

U nás v Čechách existuje několik kategorií plnokrevných důchodců. Dovolte mi je rozčlenit (samozřejmě na rozdělení má každý svůj pohled, navíc se některé prolínají). Z mého hlediska jsou to tyto kategorie koní:

 • a) koně vlastnění většinu života jedním majitelem či chovatelským subjektem,
 • b) koně, k nimž má jejich majitel citové vazby,
 • c) koně vzatí „na dožití" ve vyšším věku (typický případ je Glenstal importovaný v 19 letech),
 • d) koně dostihových majitelů s výjimečným pocitem odpovědnosti,
 • e) koně koupení po dostihové kariéře, a tak podobně.

PeruánNejslavnějším českým důchodcem je trojnásobný vítěz Velké pardubické 25letý Peruán. Peruán si užívá důchodu v DC Zámrsk, který patří doktoru Brunovi. Pan Bruna Peruána v roce 1997 koupil jako devítiletého, ještě před největšími úspěchy na dráze. Peruán vyhrál Velkou pardubickou v letech 1998, 1999 a 2000, to již byl třináctiletý. Senzačnímu zisku čtvrtého vítězství v řadě za sebou, čehož nedosáhl ani Železník, mu zabránil v roce 2001 pouze neetický manévr jezdce vítězného Chalca. Naposledy vyběhl ještě v patnácti letech. Poté mu byl zajištěn důchod, kůň byl i nadále využíván pod sedlem i do vyššího věku, než byl plně penzionován. Je zdravotně v pořádku, chodí denně do výběhu, kde má svého oblíbence. Krmen je klasicky ráno a večer senem, z jádra dostává granule, oves a minerálku, přes den se pase. Na zimu bývá chlupatý jako medvěd, tudíž deku nepotřebuje. Tu dostává jen v nejtužších mrazech. Peruán ještě loni ve svých 24 letech vedl slavnostní přehlídku startujících ve Velké pardubické, tak uvidíme jak letos. Možná ho uvidíme i v jeho 25 letech v Pardubicích.

Jiný vítěz Velké pardubické Maskul (19 let) je v Sokolnické chatě, kam se dostal na důchod, je tamní hlavní atrakcí. Je normálně jezdecky využíván jako ostatní koně a podle fotografií vypadá dobře. Vítěz VP z roku 2006 Decent Fellow (18 let) byl jeho majitelem panem Charvátem věnován ošetřovatelce a zůstal v původních stájích, kde je ježděn (takže si pořád myslí, že je dostihovým koněm). Vronsky již letos uhynul ve věku 25 let, ale i on trávil pěkný důchod u Plzně, kde už v posledních letech dostával vojtěškové a senné granule.

27letá Valo (Beauvallon - Věda) patří do rodiny Valencie, tato velmi vysoká ušlechtilá hnědka v mládí odběhala 6 dostihů bez výsledků. Jednalo se o pulera, což jí prý zůstalo až do vysokého stáří (což není pro mnohé dobrá zpráva). Odchovala 8 hříbat ve Svinčicích. Současná majitelka J. Gaudníková ji poznala v jejích 14 letech v JK Troja Praha, kde sloužila jako provozní kůň. Když klub skončil, koupila si ji. Klisna byla neuvěřitelně temperamentní, chodila na dlouhé vyjíždky, ale zvládala i nižší drezuru a skoky. Přivodila si později při plavení vážný úraz, ale dostala se z toho, ovšem s handicapovanou nohou. Od té doby už jenom vozila maminku majitelky do přírody. Valo byla plně penzionována až v r. 2009, žije na pastvině s přístřeškem v režimu 24/7 i přes zimu. Tento režim jí pasuje nejlépe, neboť má artrózu a musí se hýbat. Loňskou zimu již byla poprvé zadekovaná. Zuby má všechny v pořádku, s ohledem na to, že byla celý život hůře krmitelná a že už má 27 let, vypadá dobře.

Se zuby je na tom hůře 26letá Dekra, některé už nemá a další mají krátké kořeny, musí se tedy upravovat opatrně. Už se nekrmí senem, ale řezankou a granulovaným senem. I z tohoto důvodu byla a bude přes zimu dekovaná. Je velmi vitální, energicky dopředná při vodění i na procházkách. Jezdecky není využívána jen proto, že majitelka nemá čas a nechce klisnu zatěžovat nahodile, takže chodí přes den do výběhu, kde má kolegy také vyššího věku. Výborným kamarádem je plnokrevný Nikam (21letý), ve stejné stáji je i Chmel (22 let), oba rekreačně ježděni. V jiné stáji stojí ve věku 22 let Velká medvědice a Heavy Metal, již jenom na pastvě.

Viorika26letá Viorika funguje ve stádě dalších 13 koní na rozlehlých pastvinách, kde jsou i další staří koně (např. 31letý klusák), ale i mladá krev. V létě chodí do výběhu přes noc a ráno se vrací do stáje, v zimním režimu naopak, přes den ven. Takto chodí denně. Doma jsou krmení senem a stláni slámou. Viorika již má zuby jako noty na buben, jak se vyjádřil majitel Ing. B. Wajtr, a tak má jiné krmení jádrem a to 3x denně vlhký mix z cukrovarských řízků s melasou, vojtěšky, mačkaného ovsa a mačkaného ječmene. Ještě do loňského podzimu chodila pod sedlem lehkou práci, letos však prodělala vážnou infekci od klíštěte, tak se zatím zotavuje. Naštěstí netrpí artrózou a tak se hýbe bez problémů. Viorika je příklad koně, který je dlouho vlastněn jedním majitelem a to od roku 1991, kdy doběhala.

Koní, kteří si užívají důchodu, je poměrně mnoho a tak už jenom zmiňme některé další známé vysloužilce. Např. Century Day (17letý) byl věnován paní, která se do něj zamilovala na první pohled, tráví aktivní důchod s dalšími koňmi ve výbězích a na vyjíždkách. Mnoho koní je věnováno či svěřeno do péče svým ošetřovatelkám z dob dostihové slávy i neslávy, které si k nim získaly citový vztah. Jedná (či jednalo se) třeba o Radbeca, Mastmana, Decent Fellowa, Cipíska a další. Výjimečně někteří skončí v útulcích, jako Retriever nebo Reviton.

SonetaRebel´s Pride (22 let) nebyl známým dostihovým koněm, ale v military startoval i na MČR juniorů. Ve svém věku je stále plný energie a ve skvělém výživném stavu. Úžasně vypadá i 22letá Soneta, která je dlouhých 21 let vlastněna jednou majitelkou, což je v dnešní době něco jako zázrak.

Koní, kteří si užívají důchodu, je poměrně mnoho. Z dalších můžeme jmenovat Dafinu (30 let) - polosestru známého Draka, Corta (28 let), Timeu (24 let) či Zerofen Ten (24 let).

Dobře se daří i Kalimerovi (27 let), Lovingovi (25 let), a dobrý důchod měl zajištěný i někdejší klasický vítěz a plemeník Rozlet (23 let), aktuální informace ovšem o posledních dvou nemám. Mohli bychom takto pokračovat ještě dlouho, ale nač ty telefonní seznamy.

Nakonec se zmíníme o projektu v našem turfu ojedinělém, kdy velká dostihová stáj některé své svěřence penzionuje a dále se o ně stará. Stáj Wrbna Racing má deponovány někdejší skvělé steeplery jako Duce, Diatelot či Lateran v Rudné p. Pradědem u p. Theimera.

A takových lidí je i v dnešní době mnoho, a tak po trochu pesimistickém úvodu končíme optimisticky. Budu opět velmi ráda za reakce a postřehy, i další zprávy o jiných starých plnokrevnících.

Připojené obrázky

Připojené články

14.09. 2011 05:00 Nemoci starých koní
01.07. 2013 15:00 Staří plnokrevníci

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. žofré

  Roční bilance

  06:15 - 30. 07. 2013

  Dobrý den, děkuji za zajímavý článek.
  Dotaz úplné lajky:lze cca uvést, kolik hříbat v současné době u nás do dostihového sportu v jednom roce přijde /narozena u nás, event. zvlášť nakoupení koně/ a kolik A1/1 je v jednom roce cca z dostihového světa u nás vyřazováno /pomalost v tréninku, věk, neplodní z chovu, zraněnís další perspektivou nikoli závodní/?

 • 2. Ladislav Pavlík

  Retriever

  07:47 - 30. 07. 2013
 • 3. RoJa

  Rebel´s Pride

  07:59 - 30. 07. 2013

  Děkuji za článek je bezva se dočíst,že kůň kterého jste znala od hříbátka,byla u jeho početí,hlídala porod jeho matky,pak ho viděla vyrůstat a jezdila ho, viděla ho vítězit na dostihové dráze,že stále žije a má se dobře,už je to šílených 22 let...Je to pan kůň a plně si to zaslouží....Díky současným majitelům,vím že to není se staříky jednoduché také opečovávám 25 letou polokrevnou klisnu...

 • 4. lindu

  Greta

  08:07 - 30. 07. 2013

  Loni před Vánocemi jsem se švagrovou uspávala kobylku Gretu, letos v únoru by jí bylo 29. Byla po Scotish Rifle http://www.dostihyjc.cz/kun.php?ID=17738, užívala si u nás na pastvinách krásný důchod od 18-ti roků...https:// http://www.facebook.com/photo.php?fbid=636901676328431&set=a.550190118332921.127261.100000258137053&type=3&theater

 • 5. janda

  Loving a Rozlet :-)

  08:53 - 30. 07. 2013

  Já trubka blbá sklerotická, mohla jsem Vám info do naprosto výtečného článku doplnit. Lovinga vlastní de facto moje sestra, de jure já....ve skutečnosti je to prostě rodinný koník, kontrolovat a rozmazlovat ho chodí občas i naše matka :-) Sestra ho dostala v postatě také jako věrná ošetřovatelka od bývalé majitelky, ale nikoli jako dostihového vysloužilce, alébrž parkurového. Já i sestra jsem v jeho sedle začínaly svou skokovou kariéru, ačkoli sestra ji v jeho sedle i skončila, sport ji moc nebere :-) Lovio do svých asi 17 sportoval v parkuru i drezuře, kde dosáhl stupně L, od té doby je na penzi. Do 20 let byl využíván stále rekreačně i jezdecky, pak přišly respirační potíže, které bohužel přešly do chronického stádia, takže jeho denní režim zahrnuje nocleh v boxu a jinak celodenní pastva po boku jeho nejlepšího kamaráda, taktéž A1/1 Hráška (nyní 14 let, stále majitelkou využíván v drezurním a parkurovém sportu), občas menší popásací nebou koupací vycházka, za teplých dní se pravidelně a rád ráchá v náhoně :-). Zuby má a krom toho že dycky byl a je hrozná frflena a večeři do sebe postupně souká prakticky celou noc, žere dobře. Ani viditelnějšími pohybovými problémy zatím netrpí, problém je bohužel jen ta "dušnost" která ho za neoptimálního klimatu sužuje, ale tak nechci zakřiknout, snad to zatím v rámci možností držíme pod kontrolou a ještě několik let s náma dědek dá. Že u ségry dožije má slíbeno už od doby co ho dostala!! ;-)

  Rozlet stál jednu dobu u nás ve stáji a užili jsme si s ním svoje :-), takže se ho také snažím mít v hledáčku. Se současnou (doufám pořád) majitelkou jsem jakž takž v kontaktu, naposledy jsem si s ní psala kvůli němu tuším někdy v loni. Rozlet dosáhl v parkurovém sportu po vyřazení z dostihové kariéry a chovu stupně S. V podstatě až nějak do těch 20 let byl stále aktivní i v hobby sportu nebo drndal coby učitel pod dětičkami. Zdravotní neduhy co ho zlobily mám pocit byly většinou spíše nárazového charakteru, než že by trpěl nějakými chronickými potížemi. Ale tento článek mi připomněl abych majitelce po čase opět zkusila napsat a poptat se, jak se černý ďábel má ;-)

 • 6. janda

  Fotky

  09:07 - 30. 07. 2013

  Teď mne tak napadlo, pokud by byl třeba zájem je ke článku připojit, mohu poslat i nějaké aktuálnější fotky :-)
  Konkrétně Loving vypadá na svůj věk také stále naprosto skvěle a nikdo by mu ho nehádal, vypadá stále jako mladíček až na to že od doby co běhával pod sedlem značně na stará kolena nakynul :-)

 • 7. Eva Holubcová

  Odezva

  09:21 - 30. 07. 2013

  žofré: statistiky narozených koní jsou jednoduše dohledatelné zde: http://www.dostihyjc.cz, v sekci dokumenty jsou narozená hříbata, úmrtí jsou hlášena ve věstníku. Počty vyřazených z dráhy se dají dohledat nepřímo, srovnáním koní v navazující sezóně skrze ročenky, na JC by určitě měl být kompletní seznam koní v tréninku. On-line jsou aktuální koně v tréninku u jednotlivých trenérů nebo majitelů vždy dohledatelní.

  RoJa: to bude mít současná majitelka moc radost, nemáte náhodou na sebe e-mail, že bych Vás propojila?

  janda: no samozřejmě, že by byl obrovský zájem ke článku připojit fotky aktuálního vzhledu :) a děkuji za aktuální zprávu o Lovingovi! Bylo by skvělé, kdyby se majitelka Rozleta ozvala.

 • 8. Eva Holubcová

  Greta

  09:35 - 30. 07. 2013

  Díky za zprávu o Gretě!

 • 9. vaniska

  Super články

  10:24 - 30. 07. 2013

  Díky za super články a starých plnokrevnících, moc mě to povzbudilo =) mám doma "teprve" 17ti-letého plnokrevníka =) Běhal do sedmi let na rovinách a ke mě se dostal když mu bylo 9 let. Do té doby ho vlastnilo přibližně 10 majitelů. S Rekordem to nikdy nebylo příliš jednoduché, ale zvládli jsme spolu několik sezon hobby parkurů, vždy bez výraznějšího úspěchu. Loni přišla chvíle, kdy jsem zauvažovala o jeho prodeji a koupi mladšího koně do sportu. Ale láska nakonec zvítězila a místo prodeje, jsem koupila ještě jednoho letos pětiletého plnokrevníka, vyřazeného z dostihů kvůli obloukům na šlachách. Abych klukům zajistila co možná největší komfort, koupili jsme s přítelem starou zemědělskou usedlost i s pozemky. "Dědkovi" hodlám zajistit co možná nejdelší staří, krmím ječmenem, vojtěškovými granulemi, minerálkou, kloubními preparáty, samozřejmostí je rozumné míře pečivo a ovoce a zelenina. Den tráví oba ve výběhu, kde si oba rádi zablbnou =) Chodíme na vyjížďky, po vybudování jízdárny, budeme s mladším trénovat na parkury a se starším snad ještě občas pro radost taky něco malé "hopnem" =) Díky vašemu článku jsem zas získala naději, že tu se mnou můj Koroušek ještě pár let pobude =) Takže ještě jednou díky moc =)

 • 10. RoJa

  další plnokrevní důchodci...

  12:04 - 30. 07. 2013

  Reaguje na 3.

  V Praze na Přední Kopanině tráví důchod plnokrevný 23 letý Merlin Bohemia a 21 letá Klorda

 • 11. janda

  Rozlet

  12:17 - 30. 07. 2013

  Reaguje na 7.

  Už jsem jí psala maila a poslala odkaz na článek, tak snad se případně ozve ;-)
  Fotky Lovia posílám na mail

 • 12. Makyna

  Dalsi plnokrevni duchodkyne

  13:10 - 30. 07. 2013

  Ráda bych Vám sdělila,že se taky starám o babičku plnokrevníka. Jmenuje se Lara a letos v květnu ji bylo 32let. Je ustájená v Léčebně Bohnice v Praze 8. Je vcelku zdravá na svůj věk a ještě stále vitální.

 • 13. Ivetashena

  Hezký článek

  13:51 - 30. 07. 2013

  Evo, díky za moc pěkný článek k zamyšlení i zavzpomínání.
  Kdysi jsem poslala o dům dál čtrnáctiletou A1/1 po úrazu (doléčena, u mne byla 10 let) jako společnici ke koni. Nová majitelka naslibovala hory doly /podmínky pro koně měla velmi podobné našim domovským tady, zkušenosti s bývalými dostiháky taktéž nechyběly, takže jsem věřila, že klisnu rekreačně v pohodě ujezdí a její jemnou psychiku chápat se vynasnaží :-)/ ... - no, ve výsledku kobyla samozřejmě putovala od čerta k ďáblu jako nejezditelná, totál vypatlaná, navíc v ubohém výživném stavu. Když se mi ji konečně povedlo vypátrat, byla již po smrti... až zpětně jsem seskládala obrázek jejich peripetií poté, co jsem ji v dobré víře vypravila do světa.
  Zařekla jsem se tenkrát, že než problémové zvíře (ať už psychicky, charakterově, zdravotně nebo věkem) prodávat/věnovat, raději, pokud mu nebudu moci zajistit kvalitní dožití, ho nechám milosrdně doma uspat, než ho vystavit něčemu takovému... a to jsem si tenkrát dala pořádnou práci s hledáním vhodného nového majitele...
  Moc si vážím lidí, kteří se o penzionované koně zvládají starat tak, že do poslední chvíle neutrpí jejich welfare.

 • 14. žofré

  odezva-re

  15:15 - 30. 07. 2013

  Děkuji za odpověď.Snažila jsme se, moc v tom hledat neumím.Takže jsem koukla na výsledky plemenitby za rok 2012/připouštění 2011/: připouštění 441, v první stovce jsem pak počítala hříbata, dostala jsem se na 51/zbytek byl jalová, vstřebala, zemtala/.Když to vezmu opravdu nahrubo, tak tedy cca 200 A1/1 narozených v r 2012. O rok dříve připuštění 479, poměry natality budou asi stejné, takže cca taky 200 hříbat...

  Ty A1/1 v jednom roce vyřazené mimo dostihový sport /narozená hříbata, co tam vůbec nikdy nebyla,byla od soukromníků na jiný typ sportu třeba, pak" pomalí" z toho ročníku, co zahájili tréninky, pak ti starší, co ten rok už šli celkově ven, ne do proutí a na překážky, pak ty po zranění atd/- prostě nevím.

  Ale já prostě nechápu, když vezmu dobu dožití koně 20 let a to neberu moc a počet lidí v kotlince, kteří jsou fyzicky a finančně schopni držet koně a navíc ještě chtějí a navíc ještě A1/1 a v tom roce ho koupí/jejich počet musí klesat, pokud koupí v r 2011, asi nekoupí další ještě každý rok poté/, kam se to množství koní děje.Dvěsta nových jedinců ročně...To všechny stále ještě pojímá hobysektor?

 • 15. luciusl

  Rozlet

  15:31 - 30. 07. 2013

  Reaguje na 5.

  Nedá mi to a musím se ozvat s informacemi o PANU ROZLETOVI. Je stále zdráv, čilý, chodivý, žravý a profesorský :-) Jediné zdravotní trápení nám působí nekvalitní rohovina a špatný růst pravého předního kopýtka a s ním následné "problematičtější" kování. Kondičku má kluk dobrou, celé léto tráví se stádečkem kobylek na pastvině a očividně mu to jde jen a jen k duhu. Jezdí si po krajině, občas ho vyvezeme na hobby. Je z něj jako mávnutím kouzelného proutku cca o 10 let mladší kůň. Vykračuje si, zazvoní zvonec, zákus do udidla a hurááááááá přefrčí parkur, dojde si pro mašli a oves a zas domů ke kobylkám. Skvělý kůň s protekční péčí od všech lidí kolem. Doufáme, že mu ten elán do života vydrží ještě hodně dlouho !!!

 • 16. elisek

  Rebča

  16:04 - 30. 07. 2013

  Reaguje na 3.

  Ahoj,
  Rebel je ve vedlejší stáji, vídám ho v podstatě pořád, má se skvěle, je ve výborné kondici a užívá si skvělý důchod. Jestli máte zájem, můžu dát kontakt na nynější majitelku (pokud nemáte ;) )

 • 17. yloveiou

  Důchodci

  17:10 - 30. 07. 2013

  Pro další doplnění moje sestra vlastní na ,,důchodě'' ryzáka Pocciho(13let), kterého daroval původní majitel. Mnozí si ho jistě pamatují pátého z VP a nebo jako vítěze kvalifikace. Má tu nejlepší péči. Dalším je Sherento, 10 let,běhající za stáj KOI Dent kterého odkoupila kamarádka.

 • 18. Airinka

  Recepta

  18:41 - 30. 07. 2013

  Cca před rokem jsme měli ve stáji Receptu, už tehdy měla velké problémy se zadníma nohama, z toho důvodu ani nebyla ježděna a majitelka se o ni vzorně starala. Bohužel ji pak musela z rodinných důvodů dát pryč. Aktuální info tedy nemám. Ale můžu zaslat v případě zájmu foto.

 • 19. jana.rebel

  Rebel´s Pride

  22:58 - 30. 07. 2013

  Reaguje na 3.

  Dobrý den, jsem Rebího majitelkou . Vaš komentář mne mile překvapil,pokud by jste měla zájem, rádi vás s Rebunkou uvidíme :)

 • 20. Eva Holubcová

  hobby sektor

  09:07 - 31. 07. 2013

  Žofré, já myslím, že absorbuje v pohodě. Nevím kolik je v ČR teď aktuálně koní, cca 70 tisíc? V tom se nějakých 200-300 vyřazených ztratí. http://dostihy.fitmin.cz/chov/analyza-cesky-chov-a-jeho-vysledky-od-roku-1997.html, tady jsou nějaké statistiky o počtu dostihových koní v ČR, v hned prvním grafu (pozor jen v rovinových! překážky nejsou zahrnuty). Musíš brát, že z toho nějaká část jde do chovu, ať už čistého A 1/1, nebo do westernové sféry či TP. ČÁst koní je také exportována, třeba koně od Šavujeva atd, jsou vyváženi dál na Východ, takhle skončilo hodně dobrých koní (Larrimah, derby-vítězové Ohne Sorge a Medeo, Sammetsman). Jiní zase na Slovensko atd.

  Plnokrevný chov je stejně v krizi, počty připouštěných hodně klesají, stejně tak jako celkové stavy českých odchovanců.

  Airinka, o fotku Recepty určitě mám zájem!

  LuciusL: děkuji za super zprávu o Rozletovi, byly mi poslány fotky, vypadá skvěle.

 • 21. RoJa

  Rebel´s Pride

  09:11 - 31. 07. 2013

  Reaguje na 19.

  Také mě tato zpráva moc potěšila...Mám někde krabici fotek ,,jsou to už jen vzpomínky z Chabů,,včetně Rebelových,jeho maminka Rebeka byla importována z Rakouska a dala u nás na Chabech 3 hříbata(chudák byla skoro slepá ale jinak na A1/1krásná velká kobyla) menší klisnu Revual Top ta se vracela za ní do Rakouska pak Rebela a Raphaela toho později odkoupila Tereza Kačerová.Rebel byl dle mého nejpovedenější velkej krásnej kůň bezva jezditelnej a výbornej skokan i přes to že běhal,nesahlo mu to do hlavy,prostě srdcovka jako jeho otec Irish Pride který u nás byl asi 2 roky(úžasně charakterní hřebec),už je to doba pak tam byl Donegal,Rozlet (po kterém nic nezůstalo březí) a Kirschner(nevím jestli píši správně).Ráda bych se přijele podívat a zavzpomínat,ale nevím odkud jste?Máme doma 25 koní a není sranda se utrhnout :o)...

 • 22. Eva Holubcová

  Lara 32l.

  09:39 - 31. 07. 2013

  Makyno, na tu Laru bych se zajela i podívat, když je to v Praze... je to ta po Schiwago?

 • 23. žofré

  hobby sektor-re

  10:38 - 31. 07. 2013

  Díky za odpověď.Asi ano, absorbuje...protože se zatím nikde volně netoulají ani nejsou přivazováni v lese.. Ale vrtá mi to hlavou,vzhledem k tomu, že dožití koně beru minimálně 25 let, jako každý systém, který se ještě nepoložil a u něhož mám dojem, že přítok a odtok jsou v hrubé nerovnováze.V krizi jsou asi vůbec koně všech plemen,protože jsou nyní v naprosté většině nikoli pracovní, počet na kotlinku, která je také v krizi.

 • 24. Eva Holubcová

  počty koní a absorbce

  10:44 - 31. 07. 2013

  No v Irsku a jinde už to tak skončilo, že koně jsou vypouštěni na volno nebo vysazeni do cizích zahrad a výběhů... v USA zákaz koňských jatek skončil obrovskou blamáží, protože stoupl počet týraných koní - rozuměj majitelé už neměli peníze na obživu, tak nekrmili + koně se stejně vozili do Mexika a Kanady, za cenu mnohem vyššího utrpení....

  To téma starých koní jsem otevřela i proto, že ekonomická situace je celkově špatná a mnoho majitelů bude brzy stát před ošklivým dilematem. Nelíbí se mi ostrakizace uspání koně (či jeho odvoz na jatky), protože je to vždy lepší, než toho koně někde utrápit.

  Osobně si myslím, že koní v ČR je už moc. Hodně lidí je ani nestíhá - viz vysoký počet inzerátů na pronajmutí či prodeje z důvodu nedostatku času.

  Tohle téma by se mělo řešit a ne se tvářit, že ten problém neexistuje. V inzerci je v poslední době velmi vysoký počet tzv. "unwanted horses" všech plemen a jejich počty budou stoupat.

  Dnešní humánní doba ve své humánnosti dopouští a způsobuje ošklivé věci.

 • 25. Eva Holubcová

  absorpce

  10:48 - 31. 07. 2013

  Zatím si tedy myslím, že se ještě daří absorbovat, ale v dalších letech už to bude problém.

 • 26. žofré

  absorpce

  11:12 - 31. 07. 2013

  Reaguje na 25.

  Já si myslím to, co vy. Včetně toho, že malá jatka s lidskou tváří do 40km od koně nejsou nic špatného. .Řešení má dva konce, krom těch jatek taky počty koní nezvyšovat.

  Fakt ale je, že jsem tam ještě žádného svého petového koně pro radost drženého /třeba starého s běžnými "neduhy" stáří" nebo prostě najednou nadbytečného mým možnostem/ nevedla. Nevím, jestli by mi to tu radost nekalilo a jak moc.

 • 27. ladyb

  Staříci

  19:07 - 31. 07. 2013

  Sama mám takovou kobylku, jmenuje se Lantana, je jí 27 let, v mládí běhala rovinové dostihy, teď chodí lehkou rekreaci, ikdyž si pořád ráda zazávodí a nechává za sebou mnohem mladší koně. Je pravda, že už potřebuje větší péči, ale pokud má dostatečnou péči a výživu, tak je to naprosto zdravej koník. Zuby má všechny... :D Bývalá majitelka ji zachránila, ze špatných podmínek v jejích 17ti letech, koupila si ji z lítosti. Já ji koupila ve věku 21 let, jako "prvního koně", tenkrát jsem si na mladého koně ještě nevěřila. U mne už také dožije, pořídila jsem jí i kamarádku, které je 24 let a je to bývalá chovná kobyla Slezského Norika. Tu mi bývalý majitel daroval, protože nechtěl, aby skončila na jatkách. Také chodí lehkou rekreaci. Oba bývalí majitelé se na kobylky ptají. S bývalou majitelkou Lantany jsme dokonce kamarádky - přátelství vzniklo až díky Lantaně a i nás jednou navštívila, i přes to, že to k nám má 400 km. Bohužel život koní je hodně o náhodě, buď mají štěstí, nebo ne... Každopádně, koník musí pracovat dokud to je možné, na druhou stranu nesmí být přetěžován a musí být na něj brány ohledy... teď když jsou vedra, tak je to spíš o tom je přes den chladit, do rybníčku je beru na ruce.... A co se týká výživy, tak pastva, 2 x denně mačkaný oves+musli pro seniory+bylinkové musli+minerálka+vybrané byliny+mrkev+banány a občas jablka. A myslím, že na svůj věk vypadají fakt dobře...

 • 28. naideen

  téma na článek

  19:07 - 31. 07. 2013

  Výše zmíněné věci mi přijdou jako docela zajímavé téma na článek,ráda bych si o tom něco početla (počet koní v ČR,pokud jde,vysledovat třeba ,,fluktuaci"-jak často koně v Čechách mění majitele,určitě bych zmínila i důsledky nelegální plemenitby,množíren koní nebo výrobu koní ,,pro sebe"). Pokud by nějaký takový článek vzniknul,myslím,že by byl kvitován :)

 • 29. ladyb

  staříci dodatek

  19:11 - 31. 07. 2013

  jinak článek jsem objevila náhodou a udělal mi velkou radost, jsem ráda, že je hodně koníků stejného věku jako jsou moje babči a nebo dokonce vyššího...

 • 30. Makyna

  Lara

  20:21 - 31. 07. 2013

  Reaguje na 22.

  jj přesně tak po Schiwago není problém se domluvit :-) Babča je pohublejší a bez svalů , ale je stále velice čilá ...

 • 31. Eva Holubcová

  Lara

  09:06 - 01. 08. 2013

  Makyna : ozvu se na mail :)

  LadyB: super zpráva s Lantanou! Tuším, že první kůň z rodiny Lyndory zde zmiňovaný.

  naideen: ohledně fluktuace koní, když mě přijde že u ČT i jiných plemen je docela bordel. Vím o spoustě koní, co změnili majitele x-krát, ale v průkazu je zapsané nemají :) U plnokrevníků si to já můžu perfektně dohledat u chovných klisen, protože u těch se hlásí výsledky plemenitby a v tom přehledu jsou u nich samozřejmě i majitelé.... ale v globálu...občas něco zveřejňuje ÚEK. Např. "Podle informací z Ústřední evidence koní ČR bylo v republice k 31. 12. 2010 evidováno celkem 74 305 koňovitých (koní, oslů a jejich kříženců s koňmi), z toho oslů a jejich kříženců s koňmi 373. Koní je tak v ČR celkem 73 932. Z tohoto počtu je 985 hřebců a 21 592 klisen zařazených v chovu." Prý se to za deset let téměř dvojnásobilo...

  To jsou stejně skoky ohromné, třeba po nástupu komančů se to vše hromadně posílalo na jatky, jakože opravdu ve velkém, jestli tady po válce bylo milion nebo půl milionu koní, nevím, ale většina skončila na talíři. Pak si soudruzi uvědomili, že to přehnali a pak se zase připouštěla každá kobyla...

 • 32. Eva Holubcová

  Victoria C.

  10:09 - 01. 08. 2013

  http://zvirata.bazos.cz/inzerat/26327813/A11-spolecnik-chov.php

  presne o tomhle v tom clanku pisu. Klisna (Victoria Caesaris) byla pred nekolika mesici (presne nevim), prodana od velkeho chovatele na Morave k Berounu. Dnes se uz prodava dale...

 • 33. Evelína

  EMIL

  11:16 - 01. 08. 2013

  Emil, 22 let, využíván rekreačně svojí dlouholetou majitelkou
  http://www.dostihyjc.cz/kun.php?ID=23221
  na fotce jako 20-ti letý...ale vypadá pořád stejně. Je zdravý.
  http://kamilasur.rajce.idnes.cz/Tabor_Piruchovi%2C_Horni_Nemci_8._-_15._8._2010/#P1070348.JPG
  http://kamilasur.rajce.idnes.cz/Tabor_Piruchovi%2C_Horni_Nemci_8._-_15._8._2010/#P1070656.JPG

 • 34. Arpuska

  Počty koní, uplatnění apod..

  13:07 - 01. 08. 2013

  Já jen přidám takový malý náhled do malé skupinky, pro mě velmi blízké.

  Slavia - utracena kvůli úrazu v cca 22 letech
  - Sloter - roček - utracen, zlomenina
  - Summer - 7 let - utracena, nemoc
  - SNĚHURKA- žije
  - 1.hřebeček - utracení, hříbě
  - SEMIRAMIS - žije, neběhala
  - LETOŠNÍ HŘÍBĚ
  - 2. hřebeček - utracení, hříbě
  - SADBA - žije
  - SVITAVA
  - LETOŠNÍ KOBYLKA
  - Sea Jay - cca 13 let - utracena - schvácená kopyta
  - SUPRA SLEW - žije
  - SUPRBLESK -žije (doufám)
  -sloka - utracena ročka - zlomenina
  - SANGRE -
  -SANG
  - SETR SLEW - žije, rekre kůň
  - poslední hříbě, uspáno

  Takže jen toto je z 18 koní 11 živých a 7 mrtvých

  Z 11 živých
  10-15 let jsou 4 koně
  5-10 let je 1 kůň
  0-5 let je 6 koní

  A to nevíme, co se jim kdy stane,...

  Z mrtvých
  1 seniorka nad 20 let
  1 uhynula v 10-15 letech
  1 uhynula v 5-10 letech
  4 uhynuli do věku 5 let

  A protože je to skupinka opravdu malá, tak by férové hodnocení bylo až když by všichni měli mít přes 20 let a i tak je už teď počet úmrtí bych řekla celkem vysoký, vzhledem k tomu, že většina živých koní jsou mladíci ;-)

 • 35. Arpuska

  Ještě nějaké doplň. info

  13:50 - 01. 08. 2013

  Samozřejmě furt je to z jednoho koně dalších 11 k dobru (a to nepočítám její předchozí potomky a jejich potomky, kdy to číslo bude vyšší), ale vzhledem k počtu hřebečků / valachů z ročníku Slavie kteří nic nevyprodukují a počtu úmrtí bych řekla, že se ten počet koní až tak strašně rychle nenavyšuje i když při pohledu na počet připuštěných klisen ku počtu narozených hříbat to vypadá opravdu strašidelně :-)

 • 36. Evelína

  fotky

  14:18 - 01. 08. 2013

  Reaguje na 33.

  Nějak se špatně vložil odkaz na fotku, je potřeba zkopírovat celý řádek, ne jen zvýrazněnou část.

 • 37. jana.rebel

  Rebel´s Pride

  14:27 - 01. 08. 2013

  Reaguje na 21.

  Rebík stojí v Rosnicích v Karlových Varech ,http://jss-tandem-rosnice.cz/ tady nás najdete....budu ráda za vaši návštěvu a za každou fotku,či informaci z jeho mládí....mám Rebíka uz skoro12let a máte pravdu,je to koník s obrovským srdcem....

 • 38. monikav

  Miror

  18:37 - 01. 08. 2013

  Další do skupiny důchodců je Miror (Valát-Mohanka) - letos je mu 24, pokud vím je v pohodě, ještě určitě před dvěmi lety na něm majitelka jezdila na občasné procházky.

 • 39. ladyb

  Lantana

  19:39 - 01. 08. 2013

  Reaguje na 31.

  Lantana je z kobyly Larnaca po Amyndasovi (IRE), původně chov Čebín... :)

 • 40. ladyb

  Lara

  19:43 - 01. 08. 2013

  Reaguje na 12.

  To je pro mně úžasná zpráva, že existuje takhle stará kobylka, doufám, že se mi Lany taky dožije takhle nádherného věku.... Díky za příspěvek... :)

 • 41. Makyna

  Lara

  21:53 - 01. 08. 2013

  Musím říc,že si každý rok říkám,že aby bábinka přežila zimu,vedra atp. A ejhle přehoupla se jí 30cítka a je stále čilá. Dá mi práci jen,aby jsem jí nakrmila. Pač nechce moc baštit seno. A tak jí futruju ovsem,šrotem,sladovym květem,řepnými řízky. Vit C. Ve výběhu si i vyhodí. A má energie.. . . Oves jí nejde do hlavy ,ale do životni energie. A ani ji nepřitekají nohy :-)

 • 42. alioth

  Soneta

  10:47 - 02. 08. 2013

  Potešila zpráva o Sonče, které vděčím za svojí první zkušenost s crossovými překážkami. Vypadá výborně plnotučně :-)

  A obecně mi oba články o starouších udělaly radost - pořád chovám naději, že ta moje 13letá bréca po dostizích, jednom hříběti, aktuální "sportovní" kariéře a plánovaném dalším hříběti stihne ještě naučit moje děti, zač je toho plnokrevné kopyto :-)))

 • 43. RoJa

  Rebel´s Pride

  18:25 - 02. 08. 2013

  Reaguje na 37.

  pošlete mě na sebe e-mail pokud to půjde pošlu fotky...

 • 44. ladyb

  Lara

  19:16 - 02. 08. 2013

  Reaguje na 41.

  Tak to je skvělé... Lantana měla problémy s oteklýma nohama, ale to už je dýl, vyřešil to Lymfatický čaj a samozřejmě, když je zima, tak musí mít zateplováky.... Jinak je taky plná života a když ji pod sebou pustím, aby se protáhla, tak si občas hodí pár hrbáčků pro radost... Co se týče její výživy, tak nemáme problém, hodně pomohlo musli pro seniory od firmy Marstall. A kobča je mlsná a žravá... mají dost velkou pastvu, takže teď ani seno nemají a v zimě se cpe co jen může... :)

 • 45. jana.rebel

  RoJa - Rebel´s Pride

  21:07 - 02. 08. 2013

  Reaguje na 43.

  To by jste byla moc hodná :)
  jana.rebel@seznam.cz

 • 46. žofré

  Děkuji,

  19:38 - 15. 08. 2013

  četla jsem se zájmem.

 • 47. Ivana Duffová

  Zerofen Ten

  14:24 - 25. 10. 2013

  Je hezké, že spousta koní najde klidný důchod, i když to není jednoduché. Zera mám již 14 let a mohu říci, že jeho zdravotní stav je nyní dobrý, ale pobyty na klinice bychom nenapočítaly na prstech jedné ruky. Dokud mu zdraví slouží, je to vše fajn. Ustájen je na ranči Uncle Billa v Hajnici, kde našel ty nejlepší podmínky pro jeho pohodový důchod a já mohu jen a jen poděkovat, že je mu věnována ta nejlepší péče.

 • 48. Ber

  Amman

  21:21 - 08. 02. 2015

  V JK Loučeň si užívá koňský důchod 29 letý Amman. Ještě před 3 lety byl využíván k výuce dětí jako fantastický "pan profesor". I moje dcery na něm jezdily, jak na jízdárně, tak po lese a i v tomto požehnaném věku v něm ještě občas dokázaly pěkně "bouchnout saze" :-D . Kromě mírné dušnosti mu nic neschází a má se u pana Němce skvěle. Ve dne je ve výběhu, v noci venkovní box.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 4 čtenářů. Celkový počet bodů: 20.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: