Srovnání plemenných hřebců v NH Kladruby nad Labem: 1945, 1990, 2002

3. 03. 2003 00:00

Autor: EQCH redakce Rubrika: Plemeníci Počet přečtení: 11736 Počet komentářů: 22 Komentuji zde: Ano Bookmarkován 0 krát

Toto srovnání jsem vypracoval z důvodu svého přesvědčení o špatném využití plemenných hřebců v NH Kladruby nad Labem. Jedná se konkrétně o zařazování nekvalitních jedinců do chovu a prodej kvalitních hřebců do zahraničí.

V přehledu uvádím:
I. Plemenné hřebce v roce 1945
II. Plemenné hřebce v roce 1990
III. Plemenné hřebce v roce 2002
IV. Plemenní hřebci, vyřazení dr. Zálišem
V. Srovnání plemenných hřebců v roce 1945 a 1990 s rokem 2002
VI. Srovnání kohoutkové výšky páskové (KVP) u starokladrubských plemenných hřebců v Kladrubech nad Labem za období 202 let

Podle Řádu plemenné knihy z roku 2002 by chovným cílem měl být "galakarossier - mohutný kočárový kůň, určený k ceremoniální a reprezentativní službě. Vedle základního předpokládaného využití starokladrubských koní jako galakarossierů se počítá s využitím části populace k zápřahovým sportům, vybraných jedinců k drezurním disciplinám a rekreačnímu ježdění."

Podle řádu plemenné knihy z roku 2002 je standard základních tělesných znaků u hřebců ve třech letech stáří:

KVP (cm) 172 - 180
KVH (cm) 162 - 170
Obvod hrudi (cm) 190 - 196
Obvod holeně (cm) 21,5 - 22,5

Můj názor je takový, že hlavní chovný cíl, uvedený v Řádu plemenné knihy - a to je galakarossier - je v dnešní době velice obtížně využitelný a proto se plemeno v této oblasti nedá prověřit.

Co se týče standardu základních tělesných znaků, je velký problém, že se tyto znaky hodnotí ve třech letech stáří. Vzhledem k tomu, že hřebci absolvují výkonnostní zkoušky a posléze jsou zařazováni do chovu nejméně čtyřletí, dochází k tomu, že se zařazují plemenní hřebci nadměrných velikostí, kteří vysoce přesahují standart - jako např. Generalissimus Ravela XLI- KVP (KVP 191,5 cm) či Generalissimus Capria XXXIX (KVP 190 cm).

 

 1. Plemenní hřebci v hřebčíně Kladruby nad Labem- rok 1945
  Generale XXXIV míry 179, 169, 215, 21,8
  Generale XXXVII míry 178, 168, 212, 22,8
  Generale XXXVIII míry 178, 166, 209, 21,5
  Generalissimus XXIII míry 178, 167, 208, 23
  Arabo-lipicán  
  Shagia XI- K (Lazur) míry 167, 158, 180, 20

  Úzká příbuznost hřebců působila problémy v sestavování připařovacího plánu. Proto byly založeny dvě nové linie, a to
  v roce 1948 bílým hřebcem Sacramoso XXXIII | míry 172, 161, 191, 21,7
  v roce 1952 lipickým hřebcem Favory (bez čísla) | míry 170, 159, 190, 21,5

   

 2. Plemenní hřebci v Plemenářském podniku Kladruby nad Labem - rok 1990

  Generale XLV | míry 176,166,200, 22,5
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - do chovu zařazeni 3 synové

  Generalissimus Inkvizice XXIX | míry 176, 164, 202, 23,5
  - zakladatel nové linie Generalissimus
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - do chovu zařazeno 7 synů

  Generalissimus Amadeus XXX | míry 180,168, 202, 23,2
  - původní linie Generalissimus XXIII
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - do chovu zařazeni 3 synové

  Sacramoso Aboca XL | míry 180, 167, 210, 22,0
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - do chovu zařazeni 2 synové

  Sacramoso Espina XLI | míry 177,166, 195, 23
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - do chovu zařazen jeden syn

  Favory XI | míry 181, 169, 198, 23,5
  - linie Favory IX
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - do chovu zařazeno 5 synů

  Favory IV- 50 | míry 176, 166, 207, 23
  - linie Favory (bez čísla)
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - do chovu zařazeni 2 synové , působil v zemském chovu

  Rudolfo I | míry 180, 168, 188, 23
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - do chovu zařazen 1 syn

   

 3. Plemenní hřebci v NH Kladruby - rok 2002

  Generale Proxima XLVIII | míry 179, 170, 203, 22,5
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - do chovu zařazeni 2 synové
  - hřebec je postižen letní vyrážkou, tuto vadu přenáší na většinu potomstva
  - v posledních letech byl v hřebčíně jako plemeník číslo jedna (57 narozených potomků)

  Generale Aversa XLIX | míry 180, 172, 200, 23
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - jeho otec Generale XLVI byl velmi dobrý plemeník linie Generale, v hřebčíně byl zařazen pouze Generale Aversa XLIX a ostatní jeho bratři byli rozprodáni do zahraničí

  Generale Elodia I | míry 176, 167, 201, 22,5
  - bez sportovní výkonnosti
  - hřebec je synem Generale Proximy a je rovněž postižen letní vyrážkou

  Generalissimus Ravela XLI | míry 191,5 177, 212, 24,5
  - bez sportovní výkonnosti
  - hřebec je nadměrně velkého rámce
  - ve zkouškách výkonnosti získal velmi nízké ohodnocení, ale ze záhadných důvodů se přesto dostal do chovu

  Favory Rava XXI | míry 180, 168, 197, 22,9
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - momentálně poslední hřebec linie Favory IX v NH Kladruby

  Rudolfo Etna III | míry 175, 167, 203, 23
  - bez sportovní výkonnosti

  Sacramoso Clarissa III | míry 174, 166, 193, 22
  - bez sportovní výkonnosti

  Sacramoso Energica L | míry 171, 162, 193, 22
  - sportovní výkonnost "T" spřežení

  Rezervní plemeníci

  Generalissimus Capria XXXIX | míry 190, 180, 206, 24
  - bez sportovní výkonnosti
  - hřebec nadměrného tělesného rámce
  - vady končetin, které přenáší na potomstvo

  Rudolfo Candia II | míry 179, 168, 199, 22
  - bez sportovní výkonnosti

  Sacramoso Eroica XLIII | míry 178, 168, 208, 23
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - do chovu zařazen 1 syn

  Pendulo | míry 163, 151, 181, 20
  - bez sportovní výkonnosti
  - je plemene lusitano, do chovu byl zařazen bez výběru a plodí potomstvo, což odporuje Řádu plemenné knihy
  - licentován byl dodatečně, což opět odporuje Řádu plemenné knihy

   

 4. Vyřazení plemenní hřebci během působení dr. N. Záliše v Kladrubech nad Labem

  Generale Alata XLVI
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - 2 synové v chovu, 1996 - úhyn

  Generále Pamela XLVII
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - narodilo se po něm pouze jedno hříbě
  - hřebec prodán do zahraničí

  Generalissimus Area XXXI
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - nemá po sobě pokračovatele, zahynul nedbalostí

  Generalissimus Affabila XXXII
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - v NH zanechal pouze 3 hříbata
  - hřebec prodán do zahraničí

  Generalissimus Adona XXXIII
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - v NH zanechal pouze 6 hříbat
  - hřebec prodán do zahraničí

  Generalissimus Aqua XXXIV
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - v NH nebyl využit v chovu
  - prodán do zahraničí, kde patří mezi nejlepší sportovní koně na světě

  Generalissimus Egloga XXXVI
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - v chovu se narodilo 1 hříbě
  - hřebec byl vykastrován a odprodán do zahraničí

  Generalissimus Santana XXXVII
  - bez sportovní výkonnosti
  - v NH se narodilo 10 hříbat
  - prodán do zahraničí

  Sacramoso Eunice XLVIII
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - v chovu nebyl využit
  - prodán do zahraničí

  Favory XII
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - v NH se narodilo 5 hříbat
  - prodán do zemského chovu

  Favory XIV
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - v chovu nebyl využit
  - prodán do zemského chovu

  Favory XVII
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - v chovu nebyl využit
  - prodán do zahraničí

  Favory XVIII
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - v chovu nebyl využit
  - prodán do zemského chovu

  Favory Elodia XX
  - sportovní výkonnost "T" spřežení
  - v chovu zanechal 8 hříbat
  - prodán do zahraničí

  Dr. Záliš svými prodeji plemenných hřebců zcela zlikvidoval linii Generalissimus XXIX.

  V tomto přehledu nejsou uvedeni hřebci, kteří po úspěšném složení výkonnostních zkoušek nebyli licentováni, ale prodáni do zahraničí.

   

 5. Srovnání plemenných hřebců v chovu v roce 1945 a 1990 a v roce 2002

  Rok 1945 - 5 plemenných hřebců, 3 linie
  Rok 1990 - 8 plemenných hřebců, 7 linií
  Rok 2002 - 12 plemenných hřebců, 5 linií + 1 hřebec jiného plemene

  Rok 1945 - míry: kohoutková výška pásková 167- 179 cm (rozdíl 12 cm), obvod holeně 20 - 23 cm (rozdíl 3 cm)
  Rok 1990 - míry: kohoutková výška pásková 176 - 181 cm (rozdíl 5 cm), obvod holeně 22 - 23,5 cm (rozdíl 1,5 cm)
  Rok 2002 - míry: kohoutková výška pásková 163 - 191,5 cm (rozdíl 28,5 cm), obvod holeně 20 - 24,5 cm (rozdíl 4,5 cm)

  Rok 1990 - všichni plemenní hřebci měli sportovní výkonnost "T" spřežení
  Rok 2002 - 5 hřebců má sportovní výkonnost "T" spřežení, 7 hřebců je bez sportovní výkonnosti

   

 6. Srovnání kohoutkové výšky páskové (KVP) u starokladrubských plemenných hřebců v Kladrubech nad Labem za období 202 let
  r. 1800 - 1900 průměrná KVP 175,6 cm
  největší hřebci měli KVP 184 cm
  r. 1900 - 1950 průměrná KVP 175,2 cm
  největší hřebci měli KVP 179 cm
  r. 1918 - 1950 průměrná KVP 176 cm
  největší hřebci měli KVP 179 cm
  r. 1990 průměrná KVP 178,25 cm
  největší hřebci měli KVP 181 cm
  r. 2002 průměrná KVP 178,04 cm
  největší hřebci měli KVP 191 cm

 

Ze srovnání let minulých se současností je na první pohled zřejmé, že v historii se v kladrubském chovu nikdy neobjevovali plemenní hřebci velikosti 190 cm, jaké zařazoval a upřednostňoval v chovu dr. Záliš. Dokonce ani po druhé světové válce plemenní hřebci neměli tak propastné rozdíly ve velikosti.

Tento materiál jsem zpracoval z podkladů výkonnostních zkoušek a třídění starokladrubských koní, které v letech 1990- 2002 vydal hřebčín v Kladrubech a z prací ing. Lercheho a jeho předchůdců.

Tomáš Barták, chovatel starokladrubských koní


 

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1.

  plem. hřebci

  12:42 - 03. 03. 2003

  U vraníků je situace podobně neątastná, rozdíly ve velikosti nejsou tak výrazné, ale veřejně známá nechuť p. Záliše k linii Romke ji také vyřadila téměř s chovu. Nemám u sebe všechny výsledky třídění za posledních deset let, ale z devíti plemeníků momentálně působícím ve státním chovu byl pouze jeden zařazen před nastoupením p Záliše do hřebčína (Siglavy P. Barbara III). Všichni ostatní jsou mladší jedenácti let a počet jejich potomků celkem zařazených do chovu jsou TŘI z devadesáti šesti narozených hříbat. Zdá se tedy, že v tomto případě budoucnost skutečně ukáže, jak bylo působení p. Záliše přínosné. Roman Gronský

 • 2.

  plemeníci

  16:04 - 03. 03. 2003

  ... no je to sice špatné, ale ti plemeníci v zahraníčí zatím nejsou zcela ztraceni a je možné je ještě využít v chovu. Horší je to s těmi, kteří byli kastrováni.

 • 3.

  Re: plem. hřebci

  16:06 - 03. 03. 2003

  Reaguje na 1.

  ... proč neměl rád Romkeho?

 • 4.

  Výborně!

  17:33 - 03. 03. 2003

  Moc děkuji Tomáši Bartákovi za jeho příspěvek (a moc zdravím do Benic) a hlavně za to, že nelitoval času a úsilí a tohle velmi cenné srovnání sepsal. Teď už snad nikdo nemůže pochybovat o tom, že "tragédie" není nijak přehnané označení toho, co Záliš v Klarubech napáchal.

 • 5.

  20:50 - 03. 03. 2003

  Je aktuálně možné koupit nějakého z kvalitních, toho času do zahraničí prodaných hřebců zpět ? Případně, ve kterých zahraničních chovech Ti nejperspektivnější plemeníci stojí ?

 • 6.

  Neuvěřitelný

  21:18 - 03. 03. 2003

  Tak to docela nechápu. Nejsem mějakej odborník v plemenářství, ale když pracuji v takovém ústavu, jak můžu rozprodat tolik hřebců se zkouškamy, pár jich sem tam vykastruju a v chovu nechám koně bez výkonnosti a ještě s takovými rozměry. Vždyť i laika to musí přímo kopnout do očí i když nechce,že se to plemeno tak mění od standartu.
  Ale ráda bych někoho poprosila jestli by nešlo pro srovnání hodit na net i fotky. Myslím, že by se to hodilo pro srovnání jak se to vyvíjelo vzhledově.

 • 7.

  Re: Neuvěřitelný

  01:13 - 04. 03. 2003

  Reaguje na 6.

  Kdyby takové fotky byly, rádi je samozřejmě otiskneme. Pokusím se v tom něco udělat.

 • 8.

  Re:

  21:30 - 04. 03. 2003

  Reaguje na 5.

  Já myslím, že by se spíš vyplatilo objet majitele a žádanými hřebci a odkoupit si jen sperma než ho koupit zpět. To by vyšlo levněji a bylo by to rychlejší a než by ins. dávky došly, tak by se už odchovali vlastní hřebci.

 • 9.

  07:51 - 05. 03. 2003

  Ahoj docela me nemile prekvapilo co se deje NH.
  Taky mame doma kladrubaky, po schlednuti teto stranky jsem zjistila, ze otec nasich dvou hrebcu (Gss Capria XXXIX)ma vady koncetin ktere prenasi na potomstvo.Zatim jim jsou dva roky, jsou velice zivi neustale kousou ale preci je mam rada.Rada bych se zeptala jestli nevite jake ty vady jsou abych vedela na co se mam pripravit.Nez se narodili tak jsme slychavali ze to je nejlepsi a nejvetsi hrebec z celych kladrub, uz se neda nic delat.Predem moc dekuji

 • 10.

  NH a stát je OKRADEN!!! Kdo si to odpyká?

  17:20 - 05. 03. 2003

  Hodnota Starokladrubského plemene je težko vyčíslitelná. Myslím, že po všem, co zde bylo napsáno, je zřejmé, že jeho hodnota je dnes o mnoho nižší, než před nástupem p. Záliše do funkce ředitele NH. Pominu-li hodnotu chovatelskou, zůstává tu hodnota účetní (samozřejmě to spolu souvisí). Pokud se určovaly ceny plemených starokladrubských koní podle toho jak se pan ředitel vyspal, nebo jak mu byl kupec sympatický (z diskuze na equichannelu vyplývá, že se prodávalo HODNĚ pod cenou) je tím okradeným Národní Hřebčinec (potažmo stát). Pokud se fixlovalo při výkonostních zkouškách, aby byly neoprávněńě vyplaceny dotace, jedná se o podvod! Oběť podvodu - stát.
  Každý podnikatel ví, jaký humbuk je kolem toho, když dlužíte státu 100,-Kč (třeba neúmyslně). Tady došlo k devastaci plemene a škodám v úplně jiných, něž stokorunových řádech!
  Je to jako bych byl jmenován správcem korunovačních klenotů a svévolně bych dlátem a palicí vyštípal drahokamy z koruny a polovinu bych prodal 199,-Kč/kus. Do večera bych byl v base a do konce života splácel restauratérské práce!!!
  Kladrubský chov není mrtvou věcí a restaurace je o to zdlouhavější a nákladnější.
  Takže plnou odpovědnost (morální i finanční), podle mého, nese ten kdo připravoval a realizoval prodeje koní pod heslem: "Z cizího krev neteče." Případně ti, kteří ho z moci úřední (nebo osobní známosti) kryli.
  Kéž se z toho někdo (např. MZe) poučí a stanoví takovou kontrolu nad ředitelem NH, aby se nic nezbaslilo jako doteď.
  Vždycky se děsně rozčílím, když čtu o tom, co se dělo v NH a kam to "odborníci" dotáhli.
  Ne všechno se povede napoprvé, ale není cena, kterou jsme všichni zaplatili, příliš vysoká na to, aby to provinilcům prošlo???!!!

  Pozn. autora: Nejsem finančník, mám koně a víc než peníze mě štve ztráta kreditu a devastace genofondu Kladruského koně v NH, ale někdo za to musí nést odpovědnost!

 • 11.

  Re: Neuvěřitelný

  19:21 - 05. 03. 2003

  Reaguje na 6.

  tahle prace o srovnani kladrubaku, kterou jsem tatovi pomahal vypracovat, nam dala docela zabrat, protoze jsme oba docela vytizeni.chteli bychom vypracovat i srovnani exterieru (podle fotek), ale bohuzel nevime, kdy to stihnem. skoda, ze takovehle studie musime vypracovatat mi a nedelaji je nekteri z vedcu na vyzkumaku, kteri za takovehle veci pobiraji plat - melo by to byt jejich cti, dokazat, ze je na tom NH po chovne strance spatne.

 • 12.

  Re:

  20:18 - 05. 03. 2003

  Reaguje na 9.

  zdravim lenku, pred chvili jsem napsal svou rozsahlou reakci na vasi reakci, ale bohuzel mi spadl pocitac,takze to prislo vnivec.
  zajimalo by me, kdo vam rekl,ze Gss Capria je nejlepsi hrebec, domnivam se (a nejsem sam), ze pravy opak je pravdou. on a Generale Proxima urcite chloubou kladrubskeho chovu nejsou. obávám, se ze ani druhé tvrzení není pravda, do chovu byl zarazen jeste vetsi hrebec nez je Capria (a to je co rict)-Generalissimus Ravela XLI je vysoký 191,5cm (viz oddil III o porovnani kladrubaku).
  Generalissimus Capria XXXIX - nikdo mu nerekne jinak nez Bizon- má špatný exterier, neni v typu - pri vykonnostnich zkouskach dostal podprumerne hodnoceni, presto byl na zvlastni prani zarazen do chovu. sportovni vykonnost Bizon nema, pro zajimavost muzu rict, ze jsem ho videl jak ho pul hodiny nakladali na auto po vystave v Pardubicich. nakonec se zmrzacil a dokonce zdemoloval zeleznou rampu.ale to asi nebyla vada charakteru, ale spis vina spatneho odchovu a vycviku.
  Jak vypadaji jeho potomci nemuzu rict, nechci hodnotit neco, co jsem nevidel, ale pokud jsou z dobrych kobyl, tak by to s nimi nemuselo dopadnout zle. vady koncetin se vetsinou nejvic poznaji az ve vyssim veku.
  preji mnoho stesti v chovu (to myslim uprimne a vazne, protoze kladrubak potrebuje sve priznivce) a stavte se nekdy u nas na benicich.

 • 13.

  Re:

  21:06 - 05. 03. 2003

  Reaguje na 12.

  Gss Capria má v odchovu tak málo potomků, že hodnotit není prakticky co. Co se týče kvalit plemenných hřebců, můžete si vybrat ze dvou cest. Bud to to hodte za hlavu a nedělejte si s tím zbytečný nervy a nebo začněte pátrat v původech a objíždět hřebčíny a chovatele. Pokud zvolíte druhou variantu, doporučuji využít pozvání do Benic, budete alespon moci srovnávat. (a čeká vás spousta práce - názorů na to, jak má vypadat kladrubák je skoro tolik jako jejich chovatelů :-))) Roman Gronský

 • 14.

  Re: NH a stát je OKRADEN!!! Kdo si to odpyká?

  23:06 - 06. 03. 2003

  Reaguje na 10.

  Taky by mě zajímalo, kdo si to odpyká. Ale jen jsem se chtěla zeptat. Kde všude jinde se o tomto problému mluví?? Televizní noviny od té doby sleduju neustále. Mnoho chovatelů, kteří by mohli alespoň vědět, že se něco stalo, neví nic jen to, že byl odvolán. O Zálišovi se také nikde nemluví jen zde a u koňáků doma kolem stolu a pokud stále sleduji, tak dokonce v hřebčíně stále pracuje. To je podle mě naprostá drzost a být mě, tak ho od tama vyperu, ať se ohání jakýmkoliv svým jazykem nebo papírama s Anežkou. Nebo to peníze stojí za to, aby šla do někam jedna z nic mála věcí, kterýma se můžem ohánět ve světě? Chce se mi z toho až brečet.
  Nezdá se vám, že tato kauza se jaksi ustálila na mrtvém bodě? Děje se od sesazení na křeslo s nižšíma nohama něco?
  Opravdu by bylo odvěci, aby se těmito věcmi zabývala komise nebo lidé, kteří na to mají papíry a za to peníze.
  Možná by bylo lepší, kdyby ve státních podnicích nebyl jeden ředitel, ale něco jako ředitelská komise. Možná by rozhodování těm mnoho lidem trvalo déle, ale jistá jistota by tam mohla být.
  Nebo ne?

 • 15.

  Re: NH a stát je OKRADEN!!! Kdo si to odpyká?

  23:14 - 06. 03. 2003

  Reaguje na 14.

  O, momentálně se omlouvám, za pozdní všímavost. Už vidím, že se nějaké věci dějí a hýbou.

 • 16.

  Vyjádření podpory

  23:55 - 06. 03. 2003

  Reaguje na 4.

  Pane kolego,
  doslechla jsem se o problémech, které Vám Váš článek o situaci v NHK způsobil. Ráda bych Vám veřejně vyjádřila svou osobní podporu podloženou pevným přesvědčením, že profese novinářská se především vyznačuje svobodou slova a že za pomluvu nepovažuji doložitelná fakta.
  Helena Görnerová
  Equichannel.cz

 • 17.

  Změny se dějí :)

  00:00 - 07. 03. 2003

  Reaguje na 15.

  Zrovna jsem dávala na titulní stranu serveru aktuální informace z Kladrub, pěkně jsme se časově sešly, s vaší reakcí zde :)
  Ráda bych jen doplnila, že podobná info budeme při důležitějších událostech v hřebčíně samozřejmě přinášet dál. Jsem tomu velice ráda, že s novým vedením NH je tak příjemná a rychlá spolupráce.

 • 18.

  Re: NH a stát je OKRADEN!!! Kdo si to odpyká?

  00:51 - 07. 03. 2003

  Reaguje na 15.

  s tou ředitelskou komisí bych neriskoval, něco podobného mají české dráhy :-)), jinak se to skutečně hýbe a nové vedení hřebčína můžeme zatím pracovně označit za nadějné, proto to utichlo. Jinak si to samozřejmně nikdo "neodpyká", lidé kteří mají hřebčín na starost ted dělají jinou práci-doufám- a nikdo jiný do toho dál vrtat nebude.

 • 19.

  Re: Vyjádření podpory

  23:03 - 07. 03. 2003

  Díky moc za podporu, skutečně si jí moc vážím. Nicméně na vysvětlenou pro všechny účastníky diskuse musím podotknout: článek mi žádné problémy nezpůsobil. Zcela si za ním stojím a není důvod na něm ani s odstupem nic měnit.

 • 20.

  oprava

  10:54 - 09. 03. 2003

  Reaguje na 13.

  aby to nebylo spatne pochopeno, tak jsem nevidel ty dva potomky Gss Caprii co ma doma Lenka. Jina jeho hribata jsem pochopitelne videl.

 • 21.

  Velikost hřebců

  12:25 - 12. 03. 2003

  Dobrý den,
  mohl byste napsat svůj zdroj informací o velikosti chovných hřebců v posledních letech?
  Listovala jsem Seznamem, který vydávají plemenáři a tam jsou u více hřebců uvedeny jiné výšky než tu píšete.
  Př.
  Generalissimus Capria XXXIX míry 190,180,206,24
  a v seznamu je 184,176,205, 24,8

  Mám před sebou seznam z roku 2001, kdy tomuto hřebci bylo 8 let.

  Nebo

  Rudolfo Candia II míry 179, 168, 199, 22
  a seznam 175, 167, 196, 21,7
  rok narození 1991


  Petra Heinrichová


 • 22.

  Re: oprava

  13:13 - 12. 03. 2003

  Reaguje na 20.

  Chovu kladrubáků nerozumím, ale stačí se podívat do přehledu hřebců a zjistím, že GSS Capria je hřebec bez výkonnosti vlastní nebo potomstva a je zařazen ve II. s ext. 6,8b.
  Jestli je to tak jako u ČT, tak tenhle hřebec nemá co vylepšovat, ať si o něm říkají v Kladrubech, co chtějí.
  A jestli už po něm máte hříbata, neřešte to.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: