Skokové závody - 4. kvalifikační kolo Pony ligy

Autor: DasaH Kategorie: Parkur, Pony sport Město: Rudná od Pradědem

2.1. Pony handicap ZLP Otevřená soutěž
Soutěž otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16ti let.
Hodnocení podle čl.298.2.1. Limitovaný čas. 1 kombinace
Věcné ceny 1.-3.místo. Zápisné 200,- Kč.

2.2. Pony handicap LP – 4. kvalifikace PONY LIGY 2007 pro ml. děti
Soutěž otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16ti let. Pro děti 8 - 12 let je
soutěž 4. kvalifikačním kolem PONY LIGY 2007. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2.
Věcné ceny v hodnotě min. 2000.-Kč. Zápisné 350,- Kč.

2.3. Skoková soutěž SPB – 4. kvalifikace PONY EXTRALIGY 2007
Soutěž otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16ti let. Hodnocení dle st. A
čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min.2000.-Kč. Zápisné 350,- Kč.

2.4. Skoková soutěž Z pro všechny koně a jezdce
Hodnocení čl.238.1.2. s jedním rozeskakováním na čas. 1 kombinace.
Věcné ceny 1.-3.místo. Zápisné 250,- Kč

2.5. Skoková soutěž ZL-4.kvalifikace TEENAGER 2007
Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně bez omezení.Pro jezdce do 21 let je soutěž
4.kvalifikačním kolem Teenager 2007.Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2.
Věcné ceny v hodnotě min.2000.- Kč. Zápisné 350,- Kč.


2.6. Skoková soutěž L* – Cena Elap Světlá Hora
Hodnocení dle st. A čl. 276. Finále – všichni jezdci bez trestných bodů ze základního
kola + 3 další dle trestných bodů a času. Finanční ceny: 2.500,- Kč (700 – 550 – 500–
400 – 350,- Kč).
Zápisné 350,- Kč

C. Ostatní ustanovení:
1. Předběžný časový program:
Sobota 21.7.2007: 8.30 – 9.30 hod. - prezentace
10.30 - zahájení programu soutěž č. 2.1. - další soutěže navazují
2. Přihlášky: Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte
na adresu:
Jezdecký klub Amír
Rudná pod Pradědem 203
793 35 Rudná pod Pradědem
fax: 554737094, e-mail: nada.knopova@seznam.cz
tel.: 775157937, 775157938
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 13.7. 2007 do 24.00 hod.
Uveďte Vaše mobilní tel.č. pro zpětný kontakt.
Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.
4. Veterinární předpisy:Vedoucí transportu předloží pořadateli před vyložením koní platné
veterinární osvědčení pro přesun nebo uvedením povolené výjimky pro r.2007.
Ve výše uvedených dokladech musí být uvedeno, že zvíře bylo
vakcinováno proti chřipce koní dle stanoveného schématu a je
v imunitě proti tomuto onemocnění.
5. Poskytované služby: lékařská služba zajištěna, veterinární služba a občerstvení za úplatu
6. Ubytování a ustájení:pořadatel nezajišťuje,ustájení v omezeném množství přímo v areálu na základě objednávky
7. Kancelář závodů: po dobu prezentace v buňkách, dále na věži rozhodčích
8. Kontakt: Jezdecký klub Amír
Rudná pod Pradědem 203
793 35 Rudná pod Pradědem
fax: 554737094, e-mail: nada.knopova@seznam.cz
tel.: 775157937, 775157938
9.Ručení za škody : Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody nebo nemoci,
které postihly účastníky závodu nebo jejich koně.
Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.
POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNY PROGRAMU !


Rozpis schválen OV ČJF v Ostravě dne 23.6.2007

Pořadatel

Společnost: JK Amír , MH025
Adresa: Rudná pod Pradědem
Telefon: 775157937, 7751
E-mail: nada.knopova@seznam.cz

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com

Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: