Sezóna 1999 a Equus Kinsky

17. 12. 1999 00:00

Autor: Lenka Gotthardová Rubrika: Různé Počet přečtení: 3636 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Tak jako každý rok byla sezóna v Hřebčíně Equus Kinsky v Chlumci nad Cidlinou nesmírně bohatá. Začínala 27. února pravidelným setkáním členů Svazu chovatelů koní Kinských a Klubu Equus Kinsky a končila listopadovou Hubertovou jízdou. V mezičase se uskutečnilo více než třicet akcí, jejichž ústředním programem byli koně.

Vzdělávací kurzy
Od počátku roku 1999 bylo možné pro většinu kurzů a seminářů využít nově zbudovanou klubovnu v areálu chlumeckého hřebčína, která svým vybavením (občerstvení, video, sociální zařízení, krb, výhled na koně) poskytla potřebné zázemí pro účastníky akcí i pro četné návštěvníky.

V průběhu března až června bylo v Hřebčíně Equus Kinsky uspořádáno více než dvacet vzdělávacích kurzů. Největšímu zájmu se těšily kurzy veterinární a westernový, kurzy metody Monty Robertse a virtuálního ježdění, přípravný kurz pro zkoušky základního jezdeckého výcviku či přednáška o skokovém ježdění s praktickými ukázkami. K velmi zajímavým a důležitým kurzům patřily ty, které pojednávaly o fyziologii tréninku sportovních koní, o chovatelské praxi, o právních aspektech provozu jezdeckých stájí, o soutěžích všestrannosti či o podkovářství. Umělecky a hipologicky byl zaměřen pokračovací malířký kurz, který účastníkům pomohl výstižněji a přesněji kreslit a malovat koně.

Den koní
Poslední květnovou neděli, tj. 30.5.1999, proběhl na sedmdesáti místech v České republice Den koní. K pořadatelům této akce patřil i Hřebčín Equus Kinsky. V letošním roce byl program připravován společně s Domem dětí v Chlumci n. C. a tak byla akce velmi pestrá. Více než tři sta návštěvníků (především dětí se svými rodiči) mohlo shlédnout chovatelskou ukázku plemenných hřebců, chovných a sportovních klisen a klisen s hříbaty. Chovatelskou zajímavostí bylo předvedení čtyř generací rodiny J, založené klisnou VČ 301 Jizera. Po chovatelské přehlídce přišla na řadu ukázka voltiže a skokového ježdění mladých členů hřebčínského jezdeckého klubu. Pro děti bylo připraveno ještě vystoupení kouzelníka, hrané pohádky, sportovní a malířské soutěžení a samozřejmě velmi očekávaná jízda na koních. Během pětihodinového programu si určitě každý našel tu svou cestu k srdcím koní.

Základní zkoušky výkonnosti klisen
V úterý 15. června se konaly zkoušky výkonnosti klisen. Je to zkouška vypsaná Asociací svazů chovatelů koní (ASCHK) ve spolupráci s ministerstvem zemědělství (MZe) pro tříleté klisny. Cílem zkoušky je podpora jezdeckého výcviku chovných koní v České republice. Chovatel je tak motivován určitou dotační částkou, kterou může získat, jestliže jeho klisna byla dobře připravena a dobře splnila zkoušky. Ty se skládají z části drezúrní - práce na jízdárenském obdélníku a skokové - skok ve volnosti, řada kavalet a překonání výško-šířkových skoků v řadě, parkur o osmi překážkách. Zkoušek v Chlumci nad Cidlinou se zúčastnilo celkem 15 klisen, z toho pouze jedna zkoušky nesplnila.

Kritérium mladých koní
Další chovatelskou akcí, která je organizována ASCHK a MZe je kritérium mladých koní. Je to série vybraných soutěží pro čtyřleté, pětileté a šestileté klisny a hřebce. Nejlépe umístěným hřebcům zajišťuje v konečné fázi získání chovné licence, u klisen zvyšuje jejich chovnou hodnotu a všem možnou prodejní cenu. A tak navštívíme chlumecké kolbiště.

Druhou prázdninovou sobotu přivítalo chlumecké závodiště účastníky Kritéria mladých koní. Kromě hlavních skokových soutěží stupně ZL (110 cm) až S (130 cm), byly na podporu vozatajského sportu vypsány také soutěže spřežení a to dvě překážkové jízdy, nichž první byla na body a druhá na čas. Další důležitou výjimkou bylo vypsání soutěží pro licentované hřebce, aby i během své plemenné kariéry měli příležitost poměřit sportovní síly se svými konkurenty. V tomto případě se však kromě 556 DAF Ondráše další plemeníci nepředstavili, což byla škoda, že nevyužili nabídnuté příležitosti.

Komisařem pro posuzování soutěžících koní z hlediska podmínek KMK byl zkušený Petr Hirka. Hodnotil se styl skoku, skokový potenciál a příprava koně. Podle těchto kritérií byl nejlepší v soutěži ZL čtyřletý hřebec Fardey Alcatros (For Pleasure) se Stanislavem Hošákem z Mustangu Havířov. Druhá pozice připadla Miroslavu Půlpánovi se Sarielou (2582 Cellebrio), třetí opět Stanislavu Hošákovi tentokrát s hřebcem Cartouche (Carbid). Čtvrtý skončil Martin Šoupal s Oskarem (2406 Artist) z JK I. ŠPZ Pardubice a pátý Miloslav Vítek s klisnou Tracy ((270 Diktant slatiňanský).

Následná rámcová soutěž stupně ZL, která sloužila především jako přípravná pro soutěž KMK stupně L, se stala záležitostí Michaely Kubištové z Měníka, která s klisnou Tarou zvítězila, a to velmi těsně sledována Renatou Markovou s klisnou Hennessi z JK Remark Poříčí. Třetí příčka připadla Ing. D. Vantrobovi s Castanettou, čtrvtá Petru Švecovi s Bohémií a pátá Petru Doležalovi s Amandou Lear z Chotýšan.

Amanda Lear (Acord II) se v předchozí soutěži tak dobře rozeskákala, že v KMK stupně L s Petrem Doležalem zvítězila. Druhé místo si vydobyla Castanetta D (Ascot) s Ing. Vantrobou, třetí Tara (366 Taarlo) a čtvrté Taska (Tasak) obě s Michaelou Kubištovou, pátá pozice patřila R. Markové s Hennessi.

Překážková jízda spřežení
Skokové soutěže byly v odpolední části doplněny překážkovou jízdou spřežení (mezi kužely), která našla u diváků značný ohlas. Obě soutěže se jely o Ceny Elektrozávodu Ing. L. Vyrtycha, který se sám stal aktivním jezdcem spřežení. V první soutěži, jenž se jela na body, se představilo sedm soutěžních dvojic. Prvé místo získal Zdeněk Jirásek z JK Robousy, za ním se umístil Tomáš Barták mladší z Benic, který tak úspěšně kráčí ve stopách svého otce, třetí byla Petra Dušková z JK Robousy, čtvrtý Ing. L. Vyrtych z Března a pátý L. Císařovský z Benic.

Druhá soutěž spřežení se jela na čas a v té exceloval Zdeněk Jirásek, druhé místo získala pro JK Robousy získala Petra Dušková, třetí si rychlou jízdou vybojoval Ing. Ladislav Vyrtych s koňmi chlumeckého chovu Nordenem a Matysem (oba po Burbon), s nimiž závodí první sezónu. Čtvrtý byl L. Císařovský a pátý T. Barták mladší.

Závěr odpoledne patřil rámcové soutěži stupně L a soutěži KMK stupně S. Pohled na koně a jezdce startující v těchto soutěžích byl pastvou pro oči koňařů. Vítězkou "lehké" skokové soutěže se stala Renata Marková s temperamentním Indexem, o druhé místo se ex equo dělil Viliam Hadžia s Cantusem - T a Miroslav Půlpán s Dantem - V.

V závěrečné skokové soutěži KMK stupně S zvítězil Martin Šoupal v sedle plaváka Aloise (440 Ascot - VČ 1826 Novela), těsně druhý rozdílem setiny bodu skončil Miroslav Půlpán s Dantem-V, třetí místo získala Renata Marková s Indexem, čtvrté Jaroslav Čada a Tangem a páté Viliam Hadžia s Cantem T (Cantus) z Odolnené Vody.

Celé závody proběhly za velmi příznivého, třebaže větrného, počasí. Počty startujících v jednotlivých soutěžích umožnily, že závody mohly skončit před pátou hodinou odpolední.

Kromě úspěšných závodů se v den jejich konání ještě stihlo narodit jedno ze dvou dlouho očekávaných hříbat. Klisna Jilma (23 Varin lipský) porodila ryzého hřebečka po vynikajícím francouzském hřebci Fazur Mail (Jalisco B).

Výstavy
V letošním roce se Hřebčín Equus Kinsky zúčastnil řady výstav a ukázek s jezdeckou nebo zemědělskou tématikou a to v Lysé nad Labem, v Pardubicích, v Bělovsi u Náchoda, v Brně a dvakrát v Praze. Na výstavách byli předvedeni plemenní hřebci, nejčastěji 333 Červánek, 250 Burbon ale i mladý Polemik (333 Červánek) či dvouletý plavý hřebec po Ondrášovi Margo Kinský. Libuše Půlpánová předvedla ukázky westernového ježdění se svým trojnásobným mistrem republiky plavákem Grandem a mladou isabelou Johankou Kinskou.

Parforsní hon
Druhá polovina sezóny se nesla ve znamení výjezdů, výstav a honů. Druhý víkend v září patřil tradičnímu již pátému parforsnímu honu. Na tuto akci se za nádherného počasí sjelo kolem dvou set účastníků z České republiky a ze zahraničí, především z Německa, Rakouska, Švýcarska a Francie. Mezi hosty nechyběli Dr. Radslav Kinský, Václav Vydra, Jana Boušková a další významní účastníci. Hon začínal chovatelskou ukázkou a představením Honební společnosti prince Ludvíka Bavorského. Slavnostní mši sloužil důstojný pán J.Týfa a poté nasedli jezdci na koně a další hosté do kočárů. Pod vedením T. Wiedemanna následovalo smečku čtyřiceti foxhoundů šedestá pět jezdců a přes sto třicet hostů v téměř dvaceti kočárech. Loty jezdců byly rozděleny do tří skupin, první lot skákal všechny překážky na trase, které v letošním roce svou náročností odpovídaly soutěži všestrannosti stupně L, druhá skupina eliminovala ze své trasy nejtěžší skoky a třetí absolvovala hon bezpečně bez překážek. K honu náleželo slavnostní halali, bohaté občerstvení, Hubertův soud i společenský večer na zámku Karlova Koruna.

Krátce nato byli členové České parforsní společnosti pozváni na nejprestižnější parforsní hon Německa a to do zámku Hexenagger. Týdenní akce obsahovala dva menší hony v počátku týdne, řadu souvisejících společenských a kulturních programů a hlavní sobotní hon s následnou velkolepou večeří. Již pozvánka na tuto akci je určitým gestem uznání, neboť se jedná o hon pro zvané. Naši zástupci ve složení Libuše a Petr Půlpánovi a Petra a Nader Safari si tak možná zajeli své nejtěžší military v životě, protože míry skoků byly na stupni S, navíc se jely v houfu, ve velké rychlosti a s koňmi, kteří soutěže všestrannosti nechodí. Jelikož šlo o reprezentaci nejen chovu koní Kinských ale potažmo i České republiky, bylo nutné vydat ze své jezdecké zdatnosti maximum. To se také povedlo a při závěrečné hostině seděli naši účastníci u čestného stolu hostitele a ti, kteří hon sponzorovali - například třetí nejvlivnější muž na světě v obchodu s diamanty, se museli spokojit s místem u stolu hostiteli značně vzdáleným. Obdiv účastníků českým koním byl o to větší, že se jednalo vesměs o koně mladé - například čtyřletého čerstvě zařazeného plemenného hřebce Polemika, dále pětiletou Janetu a Hurona. Zkušeného Ondráše jela brilatním způsobem westernová jezdkyně Libuše Půlpánová. Skutky a výkony přesvědčují a tak Česká republika na poli parforsních honů vstoupila úspěšně do Evropy.

Ač by bylo ještě hodně o čem psát, necháme si to do dalších článků. Snad ale už nyní vás můžeme pozvat na pravidelné Slavnosti koní Kinských, které jsou pořádány jedenkrát za dva roky. Ty další se uskuteční třetí neděli v červnu na chlumeckém závodišti.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: