Recenze: Running a Stables as a Business

23. 08. 2013 09:00

Obrázky: 1

Autor: Zatloukalová Jana Foto: Přebal knihy nakladatelství J.A.ALLEN Rubrika: Recenze, testy Počet přečtení: 6313 Počet komentářů: 1 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Plánujete změnit si život a udělat si z koníčka podnikání? Pak právě vám je určena kniha sice již staršího vydání, ale stále aktuální a v našem prostředí nedostupná. Začtěte se do vyčerpávající recenze a nechte si poradit!

Tato kniha byla poprvé vydána v roce 1980 a dočkala se tří dotisků v roce 1998, 2006 a 2008. Knihu bych doporučovala všem, kteří zvažují do budoucna změnit život a realizovat koně a jezdecký sport jako povolání, nikoliv jako koníčka. Kniha je doslova podnikatelským plánem bez čísel, zabývá se hlavními myšlenkami, kterými je potřeba se zabývat před jakoukoliv realizací. Knihu jsem si zakoupila pro vlastní potřebu v Anglii, kde si pravidelně objednávám knihy, které na našem trhu nejsou k dostání.

obálkaKniha je sešitového vydání, má 110 stran a je to pouze naučný text bez obrázků. Má 12 kapitol, předmluvu a doslov, na konci knihy jsou užitečné kontakty pro lidi žijící ve Velké Británii a myslím, že i v našem prostředí by se taková kniha užila.

Nejprve nás autorka seznamuje s tím, jaké myšlenky ji vedly k sepsání naučné knihy, upozorňuje na nutnost vzdělání a znalosti problematiky. Autorka strávila 10 let ve stájích, aby poznala chod stájí, jejich management, požadavky klientů a v neposlední řadě finanční náročnost a vyhodnocení rizik. Zmiňuje, že v mnoha stájích se nesmyslně plýtvá prostředky a věnuje se energie i finance na věci nepotřebné, lidé pak, místo toho, aby ze své fungující stáje měli radost, jsou unavení starostmi, jak získat další prostředky, jak zajistit krmiva a dobře se prezentovat. Vše je nutné řešit před realizací projektu, nikoliv až potom za běhu řešit, že máme něco nedomyšlené nebo nedotažené.

Nalezení a financování správného místa

Když se už jednou rozhodnete změnit svůj sen v podnikání a nemáte zrovna k dispozici vhodný areál, je nutné hledat vhodné místo k realizaci. Neméně důležitou věcí jsou finance - jak celou věc budete financovat? V realitních kancelářích i v nabídkách přímých vlastníků jsou mnohdy lákavé nabídky, které na moment dokáží zaslepit klienta a ten nedokáže rozlišit lákavou a výhodnou nabídku před koupí unáhlenou a nepromyšlenou.

Místo

To, kde je nemovitost umístěna, hraje v podnikání velkou roli. Je potřeba se zamyslet, co vám i klientům umístění nabízí. Nechte si ukázat pozemky, jejich bonitu, ptejte se na sousedy a místní poměry, vzdálenost od dalších stájí, vyčíslete potřebnou rekonstrukci, zajímejte se o vzdálenost větších jezdeckých center, promyslete, zda-li vám bude v okolí prostor pro vyjížďky nebo dokonce na dlouhé treky (je v okolí atraktivní krajina?). Je potřeba počítat se sezónností této práce, v zimě se klienti nehrnou tak jako v létě, zamyslete se i nad doplňkovou činností jako zdrojem náhradního příjmu. Jaká je příjezdová cesta? I toto hraje nemalou roli v dostupnosti areálu pro klientelu a pro utvoření prvního dojmu. Na klienty jaké věkové kategorie se hodláte soustředit? Jiné požadavky budou mít dospělí a jiné děti.

Povědomí o místě

Je vždy snazší začít v místě, kde jsou již místní na koně zvyklí nebo dokonce berou toto podnikání i jako přínos pro sebe. Vaši lokalitu by měli brát jako DOBRÉ místo, kde je o koně DOBŘE postaráno, nikoliv jako přítěž, zdroj problémů nebo nepříjemných pachů. Koně by měli být v dobré kondici. Pokud už jednou místní lidé zažili něco negativního a na koně se dívají jako na zdroj problémů, bude dlouho trvat, než se prolomí propast mezi vámi.

Pozadí prodeje daného místa

Kupujete zavedenou stáj? První otázka, kterou byste si měli položit - proč se prodává a kolik lidí toto místo vlastnilo v posledních 10 letech?Jestliže místo mělo za posledních 10 let více než dva majitele, je na místě zvažovat koupi místa jiného. Pokud vás přesto stáj zajímá, ptejte se sebe zda-li jste dostatečně talentovaný manager, aby jste dokázal řídit takovou stáj k prvním úspěchům.
Cena - je adekvátní na nabízenou lokalitu, za zázemí, které vám nabízí? Co všechno za kupní cenu dostanete?
Prohledejte územní plány. Nebude zde v blízké době zástavba domů, silnice? Požadavky majitelů v nových zástavbách se mnohdy různí od požadavků stáje a žádný klient asi nebude chtít trávit dovolenou s hukotem z dálnice v pozadí.

Možnost bydlení a hospodaření

Zvažte požadavek na své bydlení nebo bydlení personálu. Přece nebudete bydlet v karavanu ve výběhu. Zamyslete se i nad podnebím, jiné podmínky bude mít nížina, jiné horská oblast. Podívejte se na okolní pozemky - nejsou podmáčené, funguje dobře odvod vody? Pokud je objekt již oplocen nebo vybaven ohradami pro koně, podívejte se na jejich stav. Také komunikační cesty pro těžkou techniku jako traktor a bagr je potřeba zvážit. Dvůr ze zámkové dlažby vypadá možná pěkně, ale je praktický pro těžkou techniku?

Náklady na rekonstrukci, alternativní bydlení v době rekonstrukce, náklady na stáje, boxy, zázemí, to jsou další myšlenky, které si musíte uvědomovat, budete-li kupovat nevybavený areál. Dále je potřeba zvážit skladovací prostory na obilniny, směsi a objemná krmiva. Seno musí být také kvalitně uskladněné - budete moci využít manipulační techniky pro uskladnění, je prostředí suché a vhodné pro skladování krmiv?

Financování

Nejprve si položte otázku. Mám já vlohy k tomu, abych řídil podnik? Pokud je vaše odpověď možná nebo ne, počkejte raději nějaký ten rok, vaše koupě by byla příliš riziková.
Financovat můžete pronájem nebo koupi areálu. Obojí má své výhody i nevýhody. Financování můžete zajistit z vlastních prostředků, z prostředků za jinou nemovitost, výdělečnou činností nebo si půjčit od banky. Při pronájmu a půjčení hotovosti od banky je potřeba se zamyslet nad tím, zda opravdu budujete stálý zdroj příjmu, banka ani majitel nepočká, když zrovna nemáte. Financování z vlastních zdrojů je samozřejmě jednodušší, neznamená to ovšem, že ten, kdo platí ze svého, dosáhne úspěchu automaticky. Špatně vyhodnocená rizika jsou cestou ke špatně prosperujícímu místu.

Chod financí v podniku

Tak, oči máme otevřené, místo vybrané a je třeba se zamyslet na tím, co můžeme nabídnout, ale i co musíme zaplatit a jak často...

Účetnictví, náklady, obrat

Myslíte si, že toto „koňák" znát nemusí? Nemusí, pokud má ovšem někoho, komu se říká účetní a kdo nám bude svědomitě tyto věci hlídat. V Anglii je normální, že zisk tvoří asi 25 % z obratu společnosti, pokud je zisk nižší nebo rovný 5% obratu, je jasné, že něco není v pořádku. Mnoho problémů pramení z ignorace prvního varování a vleklých dlouhodobých problémů. I když bude stáj prázdná, sama o sobě něco stojí. Je nutné platit energie, nahrazovat ztráty a opravovat budovy. Teď si promítněte, jaké starosti nastanou, bude-li plná koní a lidí. Jak se v Anglii říká, obsazený box jsou peníze a starosti, prázdný box ale platíte vy. Z počtu nabízených služeb a jejich cen byste měli být schopní spočítat váš měsíční obrat, buďte objektivní a sebekritičtí. Zřiďte si bankovní účet a nastavte si služby banky, jak je potřebujete.

Ochrana hotovosti a peněz

Řeknete si, že to není třeba řešit, ale hotovost je jednou hotovost a pokud se válí na lednici v kuchyni, jistě není dostatečně chráněná. Zkuste alespoň mít osobu odpovědnou za finance, které jsou k dispozici ve stáji (pokud jím nejste vy) a větší obnos mějte uložený alespoň v uzamykatelném prostoru.

Řešení nedoplatků za služby na straně klienta

I tyto věci je potřeba řešit. S klienty, kteří neplatí za svoje služby, je potřeba se dohodnout. Mnohdy pokus o vyřešení problému alespoň s nějakým výsledkem je rozumnější než čekání na skákající úroky a potom vymáhání částky. I o tyto věci je potřeba starat se včas.

Pár zlatých pravidel dobrého managera

 • Denně kontroluj příchozí a odchozí platby
 • Průběžně vyplňuj účetní knihu
 • Doklady za služby odesílej ihned, nenech klienta čekat
 • Na konci měsíce měj přehled o nákladech a zisku
 • Důležité věci si zapisuj ihned, za měsíc si asi těžko budeš pamatovat, komu co jsi prodal nebo co sis s kým dohodl
 • Měj na paměti, že na každý pohyb peněz v podniku bys měl mít doklad
 • Kontroluj sebe, svůj podnik a svůj personál, nevyhovují věci ihned oprav, fungující pochval
Budget

Toto slovo bude známé asi spíš těm, kdo s ním pracují. Budget znamená mít něco stranou pro strýčka příhodu. Budget znamená mít hotovost stranou na případnou havárii, nenadálý výjezd, náklady na veterináře či opravu auta.

Zisk, ztráta a daně

V další kapitole je pojednání o zákonech o dani ve Velké Británii, jak zpracovávat přiznání k dani a jaké poměry jsou výhodné vůči jiným poměrům. Je zde i porovnání různých vlastnictví společnosti (u nás živnostník, s.r.o., k.s., atd.). Kapitola se zabývá i partnerstvím dvou obchodních partnerů, jejich vyrovnáním atd.

Pojištění

Zde bych se zastavila, i když dostupnost druhů pojištění bude jiná ve Velké Británii a u nás. Je to ale součást vyhodnocení rizik. Věříte, že zrovna vám se nikdy nic nestane? Jak riskantní!

 • Pojištění zaměstnanců
 • Pojištění úpadku
 • Tzv. Povinné ručení na automobily
 • Pojištění budov proti živlům
 • Pojištění vašeho podniku proti škodám na životě koní (úrazy ve výběhu, úrazy způsobené zacházením atd.)
 • Osobní pojištění (co bude s podnikem, zlomíte-li si nohu a jste jezdec číslo jedna ve stáji?)

Zaměstnanci, pracující děti a brigádníci

A jsme u toho - je také potřeba vyřešit, máte-li velkou stáj a nabízíte-li mnoho služeb, vaše zaměstnance. Všichni víme, že správný výběr je velmi těžký a ani deset papírů nezaručí, že se na člověka můžeme spolehnout. Je potřeba zvážit, jakého člověka a na jakou službu hledáme, zvážit jeho fyzickou zdatnost a proklientský přístup (bručoun, který vám zákazníka vyhodí z hodiny s tím, že je dřevo, vám z podniku zlatý důl neudělá), zároveň je potřeba zvážit jeho kvalifikaci a vyzkoušet si ho v provozu. Nastavená pravidla a ujednání by měla být předem jasná, jasná by měla být i očekávání obou stran (těžko se asi uplatní super jezdec s ambicemi ve stáji chovných kobyl), aby nedocházelo ke křížení představ a demotivaci.

Dejte si pozor také na pracující děti a pokrytí případné nehody. Nezapomeňte, že odměňování dětí finanční částkou je nezákonné zaměstnávání dětí. Nestavte se zády k případnému úrazu, snažte se mu předejít vhodnými ochrannými pomůckami. Dítě na koni bez helmy je krok do jámy lvové, stejně tak jako 10leté dítě vlající za plemenným hřebcem. Výhodné je porozhlédnout se po okolí, zda-li blízko nepůsobí nějaká škola a uzavřít smlouvu o poskytování praxe. Mnoho škol takovouto spolupráci uvítá a z vlastní zkušenosti vím, že i v ČR lze toto celkem jednoduše realizovat. Je potřeba si uvědomit, že žáci k vám nechodí propotit svá drahocenná kila, ale chtějí se také něco naučit, tudíž mějte na paměti, že zde fungujete jako vzdělávací prvek, nikoli jako prvek „děti přijdou na praxi - to bude krásně vykydáno".

Že jsme ještě nezačali a už jsme v půlce knihy? Nyní tedy máme místo, máme zajištěné financování, máme představu o tom, co chceme nabízet, máme i personál, který bude služby zajišťovat. Nyní si představíme jednotlivé požadavky hlavních činností podniku.

Jezdecká škola a výuka jízdy na koni

Ve Velké Británii jistě fenomén, u nás se toto odvětví také posouvá kupředu a vy zde najdete pár poznatků jak nabízet zajímavou a kvalitní službu. Za prvé je nutné si uvědomit, koho chci vyučovat, čemu a jaký bude cíl výuky, za další, zda mám prostor a jisté know-how, které musím k poskytování služby.

Jestliže máte jízdárnu (bezpečnou a zajištěnou) máte první krok splněn, pokud vy sám nejste vyučujícím, zkuste oslovit trenéry, zda-li by byli ochotní dojíždět a za jakých podmínek. Hlavně mějte stejnou vlnu, pokud se vám a klientům práce nelíbí, není nic snazšího, než to probrat zhodnotit a případně se poohlédnout jinde. Každá služba má ale své limity, někde je to hranice vzdělanosti klientů, jinde učitelů a v neposlední řadě i koní, kteří nejsou cvičebním náčiním a také si zaslouží oddech. Přehnanou ambici kvalitní trenér utlumí, nedostatečné sebevědomí zvedne. Potom zde ještě máme nadšence z měst, kteří mají dojem, že jízda na koni není nic složitého a chtějí vyjet z kanceláře do lůna přírody a cválat jako zběsilí... A to vše vy musíte řešit.

Vše se ale motá okolo živého tvora jménem kůň. Kůň učitel je něco velice ceněného. Takový kůň ponese v klidu i „pytel brambor", není lekavý, toleruje jezdecké chyby a v neposlední řadě je v dobrém fyzickém a psychickém stavu. Přehnaně temperamentní koně jsou pro školu nevhodní, počítat musíme i s jezdci, kteří nemají zrovna tabulkovou váhu nebo s dětmi, kteří nám na 180 cm vysokého holštýnského koně asi sotva polezou. Vzdělanost koní se musí protnout s nejvýše nabízenou službou, čili když mám v nabídce, že připravím jezdce do GP, asi ve stáji musím mít takového koně. Předpokládá se, že k různým disciplínám budu mít i různé zázemí - učím-li skoky, musím mít základní parkur atd.

Kniha se, co se učitelů týče, samozřejmě odkazuje na asociaci BHS a její různě stupně vzdělanosti, myslím, že i toto lze aplikovat pomocí české stupnice, i když ne vždy je daná kvalifikace zárukou dobrého trenéra.
Dále je potřeba promyslet, jaká bude skladba lekce nebo doprovodný program, to, zda se budeme soustředit na jednorázové lekce nebo zákazníky, kteří s námi budou spolupracovat určitý časový úsek do splnění cíle.

Organizujte ve stáji i v kanceláři

To, že by vše mělo mít jasná pravidla, již bylo zmíněno. Nejenom, že to všem usnadní práci, ale zároveň je jednodušší objevit, když něco ne úplně funguje.

Šetřte čas i peníze

Pro školu si vybírejte vhodné koně, neztrácejte čas s jejich redrezurou s vidinou, že se to jednou povede a když ne, že půjde do chovu. Co s koněm, který nemá rád rozdíly v jezdcích, s jezdci se pere a klienti mají pocit, že takového koně absolutně nezvládají?

Pro návštěvy ve stáji si vymezte hodiny. Není nic lepšího, než když skládáte seno a venku „stepuje" otrávený zájemce o ustájení koně.

Pokud máte ustájeno více než dvacet koní, snažte se zorganizovat krmení, místování, umístit viditelně všechny kontakty při neštěstí, zorganizujte také dekování, vodění do výběhu a úklid prostranství. Mějte na paměti, že i takový veterinář o vás vedle ve vsi leccos utrousí a nemáte-li při zásahu k dispozici vodu ani čistý ručník, nic dobrého to asi nebude.

Organizace a komunikace

Vše, co si nepamatujete, si napište, občas se stane, že na vás mluví více lidí a mají různé požadavky, i důležitá věc může být zapomenuta. Dobrý manager a dobrý personál ví tyto věci: Nezapomíná, co má dělat, ví, co má dělat a co je jeho práce, myslí na to, aby své úkoly splnil a zároveň kontroluje, zda něco nezapomněl. Vy řídíte, věc máte složitější, rozvrhněte si den na písmeno A - urgentní, B - dnes, C - tento týden a D - občas.

O zajištění skladování jsme již mluvili, krmení je další věc, kterou je třeba zorganizovat. Krmení kupujte v době sklizně, dobře jej skladujte a ne tak, aby se personál při krmení uběhal. Jádro a další dražší komponenty kupujte, pouze skládají-li se z nich krmné dávky a pouze na dobu exspirace, nikoliv do zásoby. Pokud máte krmiva z vlastních zdrojů, o nutnosti organizace setí, sklizně a posklizňového zpracování nemusím mluvit. Další, již méně zábavnou věcí je, co s výchozím produktem. Zorganizujte včasný odvoz a uložení hnoje na hnojiště, nic není tak odpuzujícíhojako halda hnoje uprostřed dvora s hmyzem, který obtěžuje vás a ustájené koně.

Nevybavujte si kancelář drahými věcmi. Pohodlná židle a drahý šanon vám zisk nepřinese. Ano, pro klienta je důležité, aby se u vás cítil jako doma, nicméně vaše kancelář nemusí dýchat luxusem.

Jízdárna a veřejné mínění

Každá jezdecká škola potřebuje jízdárnu a čím více klientů, tím více koní a dostačující jízdárnu s kvalitním povrchem by měla mít. Přežité jsou už hodiny na hliněném plácku. Pokud už budujete venkovní/vnitřní jízdárnu, zamyslete se nad tím, zda-li by příležitostně nemohla být využita i pro jinou akci, třeba chovatelskou, závody atd. Podle počtu lidí pohybujících se v objektu, stanovte i počet WC a umýváren, školy s vyšším stupněm zařízení disponují i pokoji pro hosty, kde je k dispozici třeba wi-fi, rozvrh hodin, mapa okolí, místo k odpočinku a hraní dětí.

Pokud chcete mít opravdu velké problémy, jezděte po polích hospodářů! To je další věc, která opravdu naruší veřejné mínění o vaší stáji. Samozřejmě i toto byste měli mít mezi pravidly. Také na sebe občas upozorněte nějakou akcí, i pro místní, pozvěte je k vám, nebo napište do místních novin, co je u vás nového.

Zdroje vedlejšího příjmu

Dívejte se kolem sebe! Třeba existují další služby, které lze poskytovat i bez koní, v Anglii populární golf a tenisové kluby mají občas klientelu, kterou lze přilákat k vám, nebo chovatelé psů hledají často místo pro konání klubových výstav a sportovních akcí, zaměřte se na mezinárodní pobyty, studijní naučné pobyty nebo „manager class", vždy ale vyhodnoťte rizika. Otázka musí znít „jsem opravdu připraven na příjezd 30 psů"?Odpověď musí znít „ano, klientům to nevadí, bezpečnost koní i majitelů je zajištěna a náš běžný chod to neovlivní". Není větší pohroma než nabízet něco, co nejste schopni zrealizovat, zákazník zde není od toho, abychom na něm zkoušeli neúspěšné pokusy.

Závěr knihy je věnován kopiím účetní knihy, příklady výpočtu tzv. cash flow, ale i výpočtu nákladů spojených pouze s jedním koněm, dále jsou zde uvedeny důležité kontakty platné ve Velké Británii.

Knihu jsem zakoupila, jelikož i my jsme jednou stáli na počátku oné myšlenky. Uvědomovala jsem si, že přechod z bodu A do bodu B není jen o zelené louce a krásných koních, tato kniha nám pomohla dát věci na papír a opravdu se při výběru zázemí řídit jistými kroky a nepodléhat idealismu. Ať se to povede i vám!


Knihu Running a Stables as a Business autorky Janet W. MacDonald vydalo nakladatelství J. A. Allen.

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. vrtule

  Budget

  15:20 - 23. 08. 2013

  Budget je rozpočet. A neznamená to mít něco stranou pro strýčka příhodu, znamená to dopředu naplánovat a "rozpočítat" jak budu financovat svoje hospodaření po určitou (přesně danou) dobu. Rozpočet je alfa a omega jakéhokoliv podnikání.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: