Projekt Vzdělávacího, školícího a tréninkového střediska Pardubice - dotazník

26. 10. 2004 00:00

Autor: Helena Görnerová Foto: Helena Görnerová Rubrika: Koňské školy a instituce Počet přečtení: 8141 Počet komentářů: 26 Komentuji zde: Ano Bookmarkován 0 krát

Vážení přátelé!
Dostihový spolek Pardubice pracuje na realizaci projektu Vzdělávacího, školícího a tréninkového střediska, zaměřeného na jezdecký a dostihový sport. Obracíme se na vás s prosbou o bezprostřední vyjádření vašeho názoru formou odpovědí na následující otázky.

Cílem projektu je vybudování střediska pro vzdělávání, výchovu, další vzdělávání a trénink pro jezdce, trenéry, chovatele, rozhodčí a ostatní zájemce. Jedním z cílů bude poskytovat úplné střední vzdělání s návazností na VŠ studium, doplňkové studium a další vzdělávání formou krátkodobých a třednědobých kurzů, splňující požadavky předpisů Evropské unie. Přirozenou součástí je výchova mladých jezdců ve sportovním centru mládeže ČJF.

Rádi bychom vás požádali o odpovědi k jednotlivým bodům zde v diskuzi pod článkem. U svého názoru, prosíme, uveďte plné jméno a kontaktní e-mail, rádi se dozvíme i z jakého úhlu pohledu tuto iniciativu hodnotíte (sportovní jezdec, začátečník, učeň současného zem. školství atp.)

Důležitá je pro nás i vaše zpětná vazba v bodu 7 - vaše další názory a náměty.

Nebojte se případně rozepsat, dotazník nemusí zůstat stručným.

Děkujeme vám za spolupráci,
Mgr. Petr Pucandl
ředitel Dostihového spolku Pardubice a.s.

1. Považujete zřízení takového střediska za účelné?
ANO - NE

2. Součástí střediska bude i střední škola. Měla by poskytovat úplné střední vzdělání s maturitou s možností návaznosti na studium VŠ?
ANO - NE

3. Měli by absolventi školy být připravováni spíše
- pro praxi
- pro studium na VŠ

4. Měli by absolventi školy být připravováni spíše pro
- střední management
- jezdectví
- oboje

5. Obsah učiva by měl být zaměřen
- převážně všeobecně
- převážně odborně
- zahrnovat obě složky

6. Byl by ve vašem klubu (zařízení...) konkrétní zájem o studium?
Studium: ANO - NE
Další vzdělávání: ANO - NE
(Pokud ano, můžete uvést i kraj, ve kterém váš klub (zařízení...) existuje.)

7. Vaše další názory a náměty

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1.

  Vzdělávací středisko v Pardubicích

  12:28 - 26. 10. 2004

  1)ano
  2)ano
  3)dobrá by byla kombinace obou dvou
  4)obojí
  5)odborně
  6)studium na VS a další vzdělávání

  Určitě by to mělo úspěch

  Náš oddíl je z Ústí nad Orlicí

 • 2.

  Dotazník

  13:37 - 26. 10. 2004

  1. ano
  2. ne (myslím, že vzdělávacích zařízení týkajících se chovu koní, jezdectví, agroturistiky...je dostatek)
  3. pro praxi
  4. oboje
  5. odborně
  6. studium NE
  další vzdělávání ANO
  klub na jižní Moravě - Brno
  7. můj názor na tato střediska je takový, že by se měla věnovat rozšiřování znalostí pro jezdce, cvičitele, trenéry a ROZHODČÍ. Rozhodčí a trenéry by bylo vhodné v rámci EU posílat na stáže a další vzdělávací akce. Velmi bych osobně takové zařízení ocenila. Hodnotím tento dotazník jako aktivní jezdec, cvičitel a rozhodčí "čekatel".

 • 3.

  14:14 - 26. 10. 2004

  1 ano
  2 ano
  3 praxi
  4 oboje (což tak zavést dva obory. jeden se zaměřením na management, druhý "jezdec")
  5 obě složky (třeba v rámci každého oboru upřednostnit jednu)
  6 ano
  7 Velmi vítám takovou školu. Bylo by dobře, kdyby se zde prvádělo systematické vyučování všech, kteří mají dále vzdělávat a hodnotit jezdce (dokonce bych to uvedla jako podmínku prodloužení licence po určité době), a to jak v rámci deního studia, tak i "dálkového" nebo organizací kurzů, stáží, praxí apod. Především bych apelovala na systematickou výuku, například podle německého systému výuky cvičitelů, trenérů, chovatelů, jezdců, rozhodčích...

 • 4.

  Vzdělávací středisko v Pardubicích

  20:19 - 26. 10. 2004

  1) ano
  2) ano
  3)obojí nebo dva obory
  4)obojí nebo dva obory
  5)odborně (neutrálních škol je dost - zemědělek)
  6)zatím ne, ale v dalších letech ano
  Zájem by byl o vyšší odborné vzdělání v návaznosti na střední odbornou školu zakončené cvičitelskou a trenérskou licencí uznávanou ČJF nebo JC.
  7)volnou kapacitu ve vzdělávání vidím ve speciálních kurzech o výžívě a přípravě koní, o různých alternativních metodách rehabilitace koní a léčení, které je možno aplikovat bez lékařského vzdělání (bez rozlišení disciplin) pro širokou veřejnost, ale v návaznosti na vzdělání nebo praxi účastníků. Tím chci říci, že dnes se přihlásím na kurz třeba dvoudenní, ale z toho jeden a půl den tam strávím zbytečně než dojde na to, proč jsem tam jela. Chápu, že začínají od počátku, aby všichni pochopili, ale pro mě je to ztráta času.
  Dále bych viděla velkou rezervu v jednání s ČJF o pořádání kurzů pro rozhodčí, stavitele parkurů a podobně (pochopitelně jako středisko s akreditací MŠMT), kde by byli školeni nezávislými instruktory se skládáním zkoušek z každého školení, aby nedocházelo k různosti názorů při hodnocení závodů.
  To se týká i cvičitelských a trenérských zkoušek, z dosavadní praxe je náročnost těchto zkoušek rozdílná podle míst, kde se konají a kdo je hodnotí.
  Takto by se dalo pokračovat, ale vše závisí na taktice a diplomacii vašeho jednání. Ale řekněme si upřimně, mladých rozhodčích, stavitelů tratí, cvičitelů apod. nám ubývá a já se domnívám, že je to odlišností názorů na některé postupy a praktiky těch stávajících zkoušejících. Tím jim nechci upírat jejich zásluhy, spíše poděkovat za jejich práci, bez nich by dne ČJF nebyla, ale doba i sport jde dopředu a zájem mladých by se měl podchytit co nejdříve .
  Toto pouze je můj osobní názor.

 • 5.

  Vzdělávání

  20:29 - 26. 10. 2004

  1) Ano
  2) Ne
  3) pokud, tak praxi
  4) pokud, tak oboje
  5) odborně
  6) studium ne
  další jezdecké vzdělávání ano
  7) Myslím, že nepotřebujeme další školy s maturitou, ale ucelený systém jezdeckého vzdělávání. Nemusíme vymýšlet už vymyšlené, stačí se podívat, jak to dělají jinde (Německo, Holandsko) a upravené na naše podmínky aplikovat. Vzdělávání rozhodčích, vzdělávání trenérů a vzdělávání jezdců. A nejen mladých. O toto vzdělávání přišla každá generace a nezdá se mi chytré všechno směřovat jen k dětem a dorostu. Na to co se dosud jaksi zainvestovalo, jich mnoho v našem sportu dlouhodobě přece jen nezůstává, že. Systém vzdělávání je třeba pojmout širokospektrálně, pro širokou veřejnost, ne pro úzký kádr vybraných jedinců. A zrovna tak systém soutěžení. Ale to asi není cílem dostihového spolku, toto by muselo vzniknout nebo musel by být dán podnět z ČJF. Vy jste zřejmě v podstatě jen investor? Pokud je tomu tak, nezdá se mi pro náš jezdecký sport rozumné tvořit zde jednotlivá střediska, každý jaksi sám, bez zastřešující koncepce, bez systému.
  A co se týče splňování předpisů Evropské unie - no, v příliš mnoha oblastech jsme papežštější než papež. Možná by stálo za to zjistit si, jak jsou tyto předpisy aplikovány v ostatních zemích EU. Jestli si některá nařízení nevykládáme zbytečně tvrdě, sobě na škodu.


 • 6.

  Myslím to upřímně

  20:33 - 26. 10. 2004

  1. ANO - pokud bude kvalitní a nebude to jen "docházkový" ústav. Škol se spornou kvalitou zaměřenou na "koně" je již v ČR poměrně hodně.

  2. ANO - maturita, řidičák a AJ, nebo NJ je v dnešní době životní nutnost.

  3. - pro praxi, preferuji starý model škol SOUz. Chovatelství je o lásce ke zvířatům, velké dřině a zodpovědnosti. Zvíře je živej tvor, ne stroj na peníze.

  4. - oboje, dobrý manažer musí poznat praxi na vlasní kůži, tak bude stát nohama na zemi.

  5. - zahrnovat obě složky - praxe a teorie k sobě patří stejně jako slepice a vejce. Je otázkou co tu bylo dříve. :o)

  6. Studium: ANO - NE - nejsem členem JO

  Další vzdělávání: ANO - chybí mi v ČR školy pro nás pracující - něco jako byla víkendová škola, nebo dálkové studium na středoškolské úrovni s vyučním listem, kde by se člověk mohl dále vzdělávat v oblasti, která ho zajímá. Obor sedlářství se po překročení hranice 30 let v ČR studovat nedá. :o(( S kovářstvím a podkovářstvím je to také složitější.

  7. Vaše další názory a náměty

 • 7.

  dotazník

  21:39 - 26. 10. 2004

  Vážení,
  na Vámi položené otázky odpovídám následovně:
  1.ano
  2.ano
  3.spíše pro praxi
  4.oboje
  5.obsah učiva by měl být kombinací obou složek
  6.nemohu posoudit,koníka vlastním soukromně a připravuji ho pro práci na dobytčí farmě.
  7. Vážení,základní výcvik jsem absolvovala za dob normalizace v jezdeckém oddílu v Pardubicích.Nebyl to žádný nově založený JK SSM,které v té době vznikaly v hojné míře,ale oddíl s mnohaletou tradicí.Tehdy v něm působil major Miloš Svoboda.Jeho hodiny byly koncipované tak,že na své si přišli všichni,jak talentovaní jezdci ,tak ti méně talentovaní,každý podle svých možností.Stejně tomu bude zajisté,pokud se poštěstí vámi připravovaný projekt úspěšně uvést do života.Jelikož se bude jednat o odbornou školu,každý žák by měl absolvovat v rámci odborné přípravy zkoušky ze základního výcviku.Znalost alespoň 1 cizího jazyka a znalost práce s PC na uživatelské úrovni patří v dnešní době ke gramotnosti národa.Během prvních dvou let by se měli studenti projevit,někdo bude nadaný jezdec,druhý bude jezdec průměrný ,ale pro změnu zase bude vynikat organizačními schopnostmi,nebo bude mít všechny předpoklady stát se úspěšným trenérem a společně budou tvořit ještě s dalšími, nějakým způsobem užitečnými jedinci, sehraný tým.
  Dále si myslím,že pro výuku managmentu by měla být zřízena vyšší odborná škola,na kterou by se mohli hlásit absolventi i z jiných středních škol s podobným zaměřením jako,ta která by mohla vzniknout v Pardubicích.
  Dětství jsem prožila nedaleko pardubického závodiště a jsem patriot ,což je snad každý rodilý pardubák.Myslím si,že tradice Velké pardubické přímo vybízí k tomu,aby každý, kdo má tu možnost, nějakým způsobem přispěl k realizaci projektu, o kterém tu diskutujeme.
  S pozdravem Hana Kadlecová

 • 8.

  dotazník

  06:46 - 27. 10. 2004

  1.ano
  2. ano
  3. pro praxi
  4. oboje
  5. převážně odborně
  6. zájem bych měla ale udivuje mne, proč bych měla být v nějakém klubu nebo zařízení. Mám koně soukromě a nikde organizované nejsem. Ani moji kolegové, kteří by o studium také měli zájem.
  7.určitě by zřízení takového střediska bylo dobrou věcí, ale jak už jsem naznačila v bodě 6. mělo by toto studium být přistupné pro všechny kdo mají zájem a ne jen pro ty, které by tam vyslal nějaký klub nebo zařízení.

 • 9.

  dotazník

  11:53 - 27. 10. 2004

  1.ANO
  2.ANO
  3.OBĚ DVĚ MOŽNOSTI
  4.OBOJE
  5.ODBORNĚ
  6.V současné době mám již koně soukromě, ale určitě bych měla zájem o studium a myslím, že by bylo hodně zájemců z řad soukromých vlastníků koní.
  7.Souhlasím s názorem, že s realizací tohoto projektu, by se měly v počátku čerpat informace např. v Německu nebo Holandsku.

 • 10.

  Dotazník

  12:38 - 27. 10. 2004

  Ad 1) Ano
  Ad 2) Ano
  Ad 3) pro praxi
  Ad 4) Oboje
  Ad 5) Prevazne odborne
  Ad 6) Dalsi vzdelavan - ano, Praha

 • 11.

  dotazník

  20:34 - 27. 10. 2004

  1.ano
  2.ano
  3.praxe
  4.oboje
  5.kombinovat oboje, ale více odbornosti
  6.studium Ne, další vzdělávání Ano
  jsme z Olomouce

  můj pohled je pohledem jezdce připravujícího se na ZZVJ

 • 12.

  odpovědi

  21:46 - 27. 10. 2004

  1. Považujete zřízení takového střediska za účelné? ANO (rozhodně)

  2. Součástí střediska bude i střední škola. Měla by poskytovat úplné střední vzdělání s maturitou s možností návaznosti na studium VŠ? ANO (maturita je skoro nutnost, návaznost na VŠ se hodí)

  3. Měli by absolventi školy být připravováni spíše
  - pro praxi
  - pro studium na VŠ
  jak už bylo navrhováno jinde - obojí nebo dva obory

  4. Měli by absolventi školy být připravováni spíše pro
  - střední management
  - jezdectví
  - oboje
  denní studium na střední škole rozhodně obojí, dálkové kurzy a jiné vzdělávání spíše pouze jezdectví

  5. Obsah učiva by měl být zaměřen
  - převážně všeobecně
  - převážně odborně
  - zahrnovat obě složky
  odborně, a velmi, to často chybí!

  6. Byl by ve vašem klubu (zařízení...) konkrétní zájem o studium?
  Studium: ANO - NE
  Další vzdělávání: ANO - NE
  sama za sebe zájem mám a mám pár známých, kteří by měli zájem, v klubu nejsem žádném...

  7. Vaše další názory a náměty
  Myslím si, že je to dobrý nápad, pokud by se to realizovalo opravdu dobře, odborně a získalo to tradici a pověst podloženou dobrými výsledky. Mě osobně (protože už mám střední školu dávno za sebou) by více zajímala možnost nějakého dálkového studia (učit se člověk může pořád, že jo...) - jakékoliv kurzy s koňmi či o koních... :) Ráda bych vyučovala jízdu na koni (to jsem koneckonců dřív i dělala, ale samozřejmě jen tak na dobré slovo, bez papírů). Vím, že to jde v současné době i přes nějaký kurz, ale nemám k tomu důvěru. Problém je, že snad musím já nevím jak dlouho mít jezdeckou licenci, za kterou musím snad platit nebo co a pak můžu teprve skládat zkoušky. To je podle mě dost divný postup, zvláště když prostě člověk umí jezdit a rád by učil, má zkušenosti, ale není papírově veden u ČJF. Možná, že i to by šlo vyřešit v rámci nějakého vzdělání.

 • 13.

  dotaznik

  10:30 - 28. 10. 2004

  1.ANO
  2.ANO
  3.NEJSPIS VS
  4.OBOJÍ
  5.OBOJÍ
  6.STŘEDNÍ nejspíš u nás nemá význam, protože už každý v klubu na nějaké střední škole je, ale nějaké další odborné zaměření by možná stálo za to.
  7.Myslím, že zájem bude velký..

  s pozdravem Irena

 • 14.

  Vzdělávání

  10:59 - 28. 10. 2004

  1. ANO
  2. ANO
  3. OBOJE
  4. OBOJE
  5. ZAHRNOVAT OBĚ SLOŽKY
  6. STUDIUM ANO
  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ANO

  ČESKOLIPSKÝ KRAJ

 • 15.

  Pardubické vzdělávání

  16:06 - 28. 10. 2004

  1. Ano.
  2. Ano.
  3. Záleží na tom, kdo je cílovým absolventem školy. Je-li jedním z cílů úplné střední vzdělání s návazností na VŠ studium, pak by měla být v nabídce výuky i příprava na další studium podle přijímacích požadavků univerzit.
  Praktické znalosti, přístup a myšlení potřebují studenti v každém případě.
  4. Obojí. Jezdectví bude zřejmě různě podstatnou součástí studia někteří studenti budou spíše výborní organizátoři (jezdeckých středisek, závodů) nebo chovatelé než vrcholoví sportovci. Vědomostní základ je společný všem.
  5. Netroufám si posuzovat, kolik hodin dějepisu nebo zeměpisu by měl absolvovat středoškolák. Škola má vzdělávat jezdce, trenéry, chovatele, rozhodčí a ostatní zájemce. V tom případě by měla poskytovat: základní biologické vzdělání se speciální koňskou nadstavbou (anatomie, fyziologie, etologie, výživa, chovatelství, zoohygiena); zdravovědu (první pomoc člověku i koni); základy managementu, marketingu, podnikatelské agendy, práva, legislativy a dotačních titulů v ČR vše s ohledem na koňařskou praxi; jezdeckou teorii, principy tréninku koní i jezdců (a vozatajů?); organizaci jezdeckého a dostihového sportu, pravidla jednotlivých disciplin; bezpečnost práce, jezdců i koní; základní pravidla agroturistiky. Samozřejmou součástí by měla být povinná výuka volitelného cizího jazyka (v případě zájmu i více jazyků) a základy práce s PC. Možnosti získávat licence v souladu s ČJF.
  6. Nejsem organizována v jezdeckém spolku. Další vzdělávání lidí kolem koní považuji za důležité.
  7. Myslím, že by bylo dobré prozkoumat český trh, o co mají studenti (chovatelé, trenéři) zájem, jací lidé chybějí a co mohou Pardubice nabídnout lepšího ve srovnání s jinými takto zaměřenými školami. Podstatnou součástí je kvalitní pedagogický sbor, včetně externistů specialistů. Projekt mi přijde jako dobrý a potřebný, držím palce při jeho realizaci.
  Iniciativu hodnotím z pohledu absolventa zootechnické fakulty, vědce (etologa) a příležitostného VŠ vyučujícího.

 • 16.

  Dotazník - Vzdělávací, školící a tréninkové stř.

  14:14 - 29. 10. 2004

  1. ANO
  2. ANO
  3. PRO PRAXI
  4. OBOJE
  5. ODBORNĚ
  6. Myslím, že kvalitní koncepční vzdělávání zde opravdu chybí, konkrétně v oblasti trenérské. Domnívám se, že by rozhodně nebylo na škodu vzít si příklad z jezdecky rozvinutých zemí (Něm., Hol.).

 • 17.

  17:31 - 29. 10. 2004

  1)ano
  2)ano
  3)dobrá by byla kombinace obou dvou
  4)obojí
  5)odborné
  6)studium na VS a další vzdělávání

 • 18.

  Re: odpovědi

  14:38 - 06. 11. 2004

  Reaguje na 12.

  Reaguji na tento nazor.Zajima mě také forma dálkového studia s možností výuky přirozené komunikace s konmi,jízdou na koni i se zamněřením na určitou disciplinu.Trénuji koně pro hipoterapii,prošla jsem ruznými kurzy PNH,masáže i dalkovým kurzem v Praze Chuchli,ale nechci sportovat a delat si JL a čekat 3 roky na cvičitelák,když nechci zavodne jezdit.Budu ráda když vznikne ucelené dálkové studium pro dospelé zakoncené platným osvědcenim.

 • 19.

  Dotaznik

  12:38 - 17. 11. 2004

  1. ANO
  2. ANO
  3. PRAXE
  4. OBOJE
  5. OBĚ SLOŽKY
  6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  7. Dotazník hodnotím z pohledu hobby jezdce(amatéra), jsem ze severní Moravy. Nejsem členkou žádného jezdeckého klubu.
  Vzdělávání by mělo být umožněno všem lidem, mající zájem se o koních a věcech s nimi souvisejícími, dozvědět co nejvíce. Tedy pro všechny věkové kategorie, pracující apod.- formou např. víkendových kurzů, večerních kurzů, možnost individuálního studijního plánu atd.

 • 20.

  dotazník

  10:01 - 20. 11. 2004

  1. ano
  2. ano
  3. pro obojí
  4. oboje
  5. zahrnovat obě složky
  6. ano, byl by zájem o studium i o další vzdělávání
  7. na dotazník reaguji jako rekreační jezdec (jinak absolvent SZeŠ v Chrudimi, obor chovatelství, v oboru ale nepracuji), který má zájem o další vzdělávání, ale zároveň jako otec jedenáctiletého syna, který má o koně zájem a se kterým si už doma povídáme na téma "profesní budoucnost".
  Jsem přesvědčen, že Pardubice, jako mekka dostihového sportu pro české jezdce, ale také jako stále atraktivnější místo pro zahraniční účastníky dostihů (ať už jezdce, trenéry, majitele nebo třeba diváky), by si zasloužily takové vzdělávací centrum. V Kladrubech nad Labem je SOU, existuje i možnost speciálního vzdělání na VŠ, ale myslím, že kvalitní článek středního úplného odborného vzdělání chybí. Přeji všem, kteří o vznik vzdělávacího centra usilují, dostatek trpělivosti, štěstí a samozřejmě i financí, bez kterých by nebylo takový významný projekt možné uvést do života.

 • 21.

  pár návrhů

  09:53 - 22. 11. 2004

  Vážení čtenáři a autoři,
  Jsem ráda, že čtu o takovémto projektu, který má za cíl vzdělávat "koňařskou" veřejnost, myslím, že u nás je takových center pramálo.
  Dovolila bych si přednést pár návrhů. Mám značné zkušenosti z GB a tak jsem se i seznámila s určitým jejich systémem vzdělávacích kurzů. tyto kurzy jsou pod záštitou samotné jezdecké federace v Británii, jezdecká centra mají opravnění tyto kurzy vyhlašovat a musí mít samozřejmě podmínky pro vzdělání a to jak praktické tak teoretické. Kurzy jsou ukončeny zkouškami a po jejich úspěšném absolvování obdržíte CERTIFIKÁT s patřičnou specializací. Začíná se na tzv. STABLE MENEGAMENT CERTIFIKÁT, ten by měli vlastnit všichni provozovatelé nájemních stájí, jdete-li si ustájit koně, pak díky tomuto certifikátu víte, že provozovatel má základní znalosti o chovu a péči o koně , stáje a pastviny.
  Myslím, že taková forma vzdělání by se setkala s kladnými ohlasy. Dále pak navazují další a vyšší úrovně OSVĚDČENÍ o vzdělání. ( asistent trenéra, jezdec , cvičitel, ... jako v našem systému.) U nás jezdecká federace pouze vypisuje zkoušky , ale tréninkových center je pramálo. myslím, že by se měli páni funkcionáři zamyslet a popř. se poradit s federacemi vyspělejších zemí. A sjednotit tyto formy vzdělání a dávat např. vzdělávacím centrům granty a pravomoce.
  Váš záměr velice odceňuji a přeji Vám ať to vyjde.
  Dotazník: SŠ s různým zaměřením. Měla by obsahovat jak teoretickou tak praktickou část.
  A také např. půlroční kurzy ukončené např. Zkouškou ZZVJ nebo cvičitelskou ,....
  a obdržení certifikátu, který by měl váhu v EU.
  Např. víkendová forma výuky z toho plyne i ubytování kurzovníků,...

 • 22.

  vzdělávání...

  20:21 - 30. 11. 2004

  1.ANO - velmi dobrý nápad
  2.Pokud bude SŠ součástí pak
  ANO - maturita je dnes velmi důležitá. Možné by bylo i řešení učňák+nástavba
  3. Měli by absolventi školy být připravováni spíše
  - pro praxi
  - pro studium na VŠ
  Pokud se jedná o absolventy SŠ pak pro obojí, pokud jde o vzdělávací kurzy pak pro praxi.
  4. Měli by absolventi školy být připravováni spíše pro
  - střední management
  - jezdectví
  - oboje
  Jednoznačně pro obojí
  5. Obsah učiva by měl být zaměřen
  - převážně všeobecně
  - převážně odborně
  - zahrnovat obě složky
  převážně odborně
  6. Byl by ve vašem klubu (zařízení...) konkrétní zájem o studium?
  Studium: denní momentálně ne
  Další vzdělávání: ANO určitě
  Jižní Čechy

  7. Vaše další názory a náměty
  Považuji jakýkoliv krok směrem ke vzdělání koňáků v ČR za náročný a pozitivní. Velmi vaší snahu oceňuji, přeji mnoho úspěchů, těším se a doufám ve zdárný průběh tohoto projektu :-)

 • 23. kacenka321654

  dotazník

  12:26 - 11. 08. 2009

  1. ano, kvalitní středisko se nukdz neztratí
  2. určitě ano, ke kvalitní praxi je nezbytná kvalitní teoretická příprava
  3. bey jednoho nelye druhe, obojí
  4. oboje
  5. obě složky
  6. zájem lidí by určitě byl, záleží hodně na finanční náročnosti
  7. píší jako Bc. na ČZU - obor chov koní a aktivní jezdec. Kvalitních škol, zaměřených na koně je velmi málo, a to jak na jezdce, ošetřovatele, cvičitele atd. Člověk bz nevěřil, jak velký problém můřže být najít kvalitního cvičitele pro přípravu třeba jen na ZZVJ, dle toho je pak i na zkouškách vidět tragédie jak v sedle, tak v teorii, i když vše je téměř triviální. Pokud by toto středisko přineslo možnost kvalitního výukového systému, tak sem s ním. Výborné by jistě byly i kuryz pro veřejnost

 • 24. Jitulli

  Dotazník

  14:06 - 13. 08. 2009

  1. Ano
  2. Určitě ano. Během studia i života se může cokoli stát, může selhat zdraví a člověk by měl mít přípravu i na studium na VŠ.
  3. Ideál je oboje.
  4. Oboje
  5. Obě složky
  6. Zájem o studium by byl (nejen středoškolské, ale i návazné), záleží ovšem na finanční stránce a také na kvalitních učitelích a poskytovaných službách.
  7. Středisko je dobrý nápad, ale nic nejde bez kvalitních, zkušených trenérů, častého střídání koní, soustředění a podobně.
  Výhodou by byla nabídka například různých stáží v zahraničí, kontakty se studenty obdobných středisek. Zároveň bych, pokud by se takové centrum vybudovalo, nabízela podobné služby i veřejnosti, aby se české jezdectví povzneslo a nebyly tu jen dobří koně, ale i dobří jezdci.
  Součástí výuky by, dle mě, neměla být jen jízda na koni a podobně, ale i chov. Jezdit naučí hodně lidí v republice, ale o chovu toho ví zlomek trenérů. Bylo by fajn, kdyby český chov (myšleno český teplokrevník), byl zase dobré plemeno a ne všecho, co se narodí v ČR... Ale to je na jinou debatu...

 • 25. mataford

  dotazník

  12:34 - 14. 01. 2010

  1)ano
  2)ano-moc mě mrzí,že jsem něměla možnost nástavby přímo v Kladrubech,akorát by bylo lepší kdyby to bylo v duchu
  kladrubského než chuchelského nebo možnost si vybrat mezi zaměřením na dostihovýsport a nebo všestranné
  3)pro obojí někdo u koní zůstane,ale asi jen málo a ostatní půjdou dál se učit
  4)obojí a nebo mít možnost volby
  5)půl na půl na učilišti mi moc vyhovovalo týden praxe a týden školy odbornosti není nikdy dost a všeobecné znalosti jsou také stejně potřeba
  6)myslím,že ano spousta lidí šlo na Kladruby s tím,že si pak kvůli rodičům stejně měli dodělat maturitu a já sama,kdybych měla tuhle možnost tak jí využiju
  Jsem ze středočeského kraje okres Příbram,kamarádky asi 3 šli po mě do Kladrub a ˇ1 si bude dodělávat školu teď a druhé půjde letos končí také dál,já osobně jsem asi po dvou letech šla do chuchle na nástavbu,ale ukončila jsem to hned 1 rok bohužel a letos bych chtěla opět nějakou dálkově zkusit
  Je škoda,že několik lidí by šlo ke koním,ale třeba do Kladrub a né Chuchle,jenže rodiče vidí,že je to bez maturity a tak to málokdy povolí a pokud by tady byla šance i dál se vzdělávat tak je to myslím i poro rodiče zajímavé,držím Vám palce a doufám,že to dobře dopadne,hodně štěstí

 • 26. seeraa

  dotazník

  18:20 - 22. 11. 2012

  1. ano
  2. ne-takových SŠ je dostatek, chybí VOŠ v chovu koní, popř. dálk.studium na VŠ
  3. pro praxi
  4.oboje
  5. odborně
  6. studium ne, vzdělání ano
  7. JK Choťánky, středočeský kraj

  Jako absolvent SŠ Chov koní mi velmi chybí další oborné vzdělání v tomto směru, které by se dalo dělat také při práci ( kurz, dálkové studium atd..)

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: