Proč mi kůň nerozumí V - Mechanika pohybu koně

23. 03. 2006 00:00

Autor: Katka Lipinská Seriál: Proč mi kůň nerozumí Počet přečtení: 16714 Počet komentářů: 9 Komentuji zde: Ano Bookmarkován 1 krát

Asi nejsem sama, kdo při hledání informací v odborné literatuře ztroskotával na neporozumění "základním" pojmům. Tedy ne neporozumění, ale spíše představivost chyběla. Pokusíme se pro vás tedy v tomto díle hlavní drezurní pojmy převést do lidštiny, byť někdy mluvou lehce neformální.

Mechanika pohybu koně je jedním z důležitých měřítek k posouzení projevu drezurního koně a má rozhodující vliv na známku za předvedený cvik, kterou na drezurních závodech od rozhodčích dvojice dostane. Největší vliv na ni mají vrozené předpoklady a tělesná stavba, ale do jisté míry je ovlivnitelná výcvikem, sedem jezdce a působením ruky, stejně jako dobře nebo špatně padnoucím sedlem a momentálním stavem koně. Bohužel, zlepšit pohyb koně, který není v tomto směru příliš nadaný, je nepoměrně náročnější, než jej pokazit.

Tři základní chody koně, lišící se nohosledem, jsou: krok, klus a cval, kterými se kůň pohybuje směrem vpřed a couvání, které koně ve volnosti používají velmi zřídka pro pohyb zpět s omezením na několik málo kroků. Podrobněji se touto problematikou zabývá Dr. Thomas Ritter - "Úvahy o klasickém ježdění" (6) - Překlad předpisů Španělské jezdecké školy, kde je podle Španělské dvorní jezdecké školy dělí na obvyklé, neobvyklé a umělecké. My se v našem seriálu budeme zabývat pouze chody obvyklými.


Při pohybu prochází každá noha koně těmito fázemi:

 1. Odraz - moment, kdy se noha odráží od země. Je nejvíce silově náročný; energie vložená do odrazu se projeví i v dalších fázích pohybu.
 2. Pohyb nad zemí - aneb fáze vznosu. Je to silově nejméně náročná fáze pohybu, je však nejdůležitější pro posuzování chodů.
 3. Došlap - noha dopadá na zem a končí fáze vznosu. Místo došlapu rozhoduje o tom jak snadno nebo obtížně ponese kůň svoji váhu, kůň může došlápnout více či méně pod tělo, tj. podsadit nohu.
 4. Podpírání a nesení - v tomto momentě je noha na zemi a podpírá tělo, zatímco ostatní končetiny mohou být ve vzduchu. Je to druhá silově nejnáročnější fáze pohybu, která je závislá na stavbě těla a místě došlapu.
 5. Posouvání těžiště - je spojením 4. a 1. fáze pohybu při kterém se přenáší těžiště koně ve směru pohybu. Při posouvání těžiště je noha na zemi, je zatížená a tato zátěž trvá až do okamžiku odrazu. Mezi došlapem a odrazem se kůň pohybuje dopředu, jeho těžiště se posouvá a úhel nohy a země se mění. Celá tato fáze by šla rozdělit na nekonečně mnoho "podpírání a nesení".

Kvalitu pohybu koně ve všech základních chodech můžeme popsat prostřednictvím těchto pojmů:

 1. Čistota chodu koně znamená zachovávání nohosledu a rytmu střídání končetin charakteristických pro daný chod. Když jde kůň nečistě, jedna nebo více končetin dopadají na zem dříve (vyjímečně později) a je narušen celkový obraz daného chodu. Nejčastěji uváděnými nečistotami chodu jsou mimochod v kroku (kůň vykračuje stejnostrannýma nohama současně a jezdec má podobně houpavý pocit jako na velbloudu), nákrok v kroku a klusu (jedna noha dělá delší krok), rozložený klus a cval (bývá většinou následek přílišného nebo předčasného sbírání koně, chod postrádá vznos, končetiny dopadají na zem dříve a jezdec má nepříjemný, drncavý pocit).
 2. Pravidelnost chodu je stejnoměrné rytmické střídání končetin, při kterém se u žádné končetiny neprodlužují ani nezkracují jednotlivé fáze pohybu na úkor fáze jiné, a to jak časově, tak prostorově. Když se kůň pohybuje pravidelně, měli bychom slyšet dva, tři nebo čtyři stejně silné údery kopyt o zem v pravidelných intervalech. O pravidelnosti se většinou mluví v souvislosti s rytmem, tedy zdůrazňuje se časové hledisko. Při nepravidelném rytmu dělá kůň různě dlouhé a různě rychlé kroky v rámci jednoho chodu na rozdíl od nečistoty, která se vyznačuje narušením chodu jako takového. Nejčastější chybou mladých koní (a nezkušených jezdců) je právě nepravidelný chod, kdy kůň střídavě zrychluje a zpomaluje.
 3. Prostornost chodu je délka kroku nebo cvalového skoku. Je to vzdálenost dvou stop od fáze odrazu do fáze došlapu téže končetiny. Na koni s prostornými chody má jezdec pocit, že se vznáší. Opakem prostornosti je drobivost, kdy kůň dělá malé krůčky, ale zpravidla o to rychleji (rychlá kadence, viz níže), takže výsledný pocit jezdce je drncání. Prostornost chodů je velmi ovlivněná stavbou těla koně.
 4. Kadence je počet kroků nebo cvalových skoků za určitou časovou jednotku. Může být tedy rychlá nebo pomalá, ale nikoli vysoká nebo nízká. Pokud kůň jde kadencovaně, znamená to, že jeho nohy se pohybují velmi rychle a dělá rychlé kroky, které ale nemusí být (a často nebývají) prostorné.
 5. Akce je výška a způsob zvedání končetin. Může být vysoká, nízká (plochá), střední. Čím vyšší akce, tím výše kůň nohy zvedá (to je k vidění například u barokních plemen koní a u koní kočárových), nízkou akci mají zejména angličtí plnokrevníci, jejichž kroky jsou dlouhé a ploché. Často bývá problém sladit prostornost a akci, protože když kůň jde s vysokou akcí, dělá zpravidla kratší kroky, zatímco koně s prostornými chody nemají zase tak vysokou akci. Pro sportovní drezuru platí, že nejlepší je zlatá střední cesta, tedy ani ne akce příliš vysoká (aby to nebylo na úkor prostornosti), ale ani ploché chody.
 6. Kmih je energie pohybu závislá hlavně na odrazu zadních končetin (nedostatky v kmihu mívají často za následek i nečistotu chodu, hlavně rozložený klus a cval). Kůň jdoucí s kmihem působí živým, energickým dojmem, moment odrazu je u něho výrazný a chody jsou vznosné. Naproti tomu kůň bez kmihu vypadá lenivě a ospale, "sotva plete nohama". Kmižné chody jsou částečně vrozené, ale jsou ovlivněny i temperamentem koně, způsobem výcviku a momentálním stavem. Nejvíce kmihu koně produkují v okamžiku, kdy jsou vzrušeni a předvádějí se.
 7. Ruch vyjadřuje tempo neboli rychlost v dotyčném chodu. Rozeznáváme krátký, střední a zbystřený (zrychlený) ruch. Ať se kůň pohybuje v kterémkoli ruchu, neměl by ztrácet kmih, čistotu chodu ani pravidelnost.
  Zkrácení ruchu lze provést trojím způsobem:
  1. Zkrácením prostornosti při zachování kadence a zvýšení akce - nejlepší a nejtěžší způsob.
  2. Zpomalením kadence při zachování prostornosti a akce - prosté zpomalení u remont.
  3. Zkrácením prostornosti, zpomalením kadence, snížením akce a ztrátou kmihu - nejhorší a nejčastější způsob.


Příští téma: krok.


Příbuzné články:

 

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1.

  Neznalci to mozna spolykaji.

  15:14 - 23. 03. 2006

  při správném nohosledu vytvářejí stejnostranné nohy zřetelné písmeno V.

  Nikoliv. Pri skutecne spravnem nohosledu (cistote chodu) je predni noha pri dopadu zadni mnohem dale ve svem pohybu nez je tomu na obrazku. Foto zachycuje kone v opozdene reakci predni, coz byva zapricineno budto restrickci zpusobenou jezdcem, nebo pohybovymi obtizemi kone (kulhavosti). Predni zaostava, nebot o nekolik milisekund dele nez je obvykle podpira teziste kone.

  U dalsiho obrazku se nejedna o mimochod, ale necistotu kroku.

 • 2.

  Re: Neznalci to mozna spolykaji.

  10:34 - 24. 03. 2006

  Reaguje na 1.

  no neznalcu je mnoho :o((( bohuzel...K.

 • 3.

  Re: Neznalci to mozna spolykaji.

  11:36 - 24. 03. 2006

  Reaguje na 1.

  Určitě jsme nechtěli dát neznalcům něco spolknout, ale naopak jsme se snažili jim pomocí dvou výrazně odlišných obrázků co nejlépe přiblížit rozdíl mezi „správným“ krokem a mimochodem. Čistý mimochod se většinou u koní nevyskytuje a jeho náznak bývá většinou způsoben nevhodným působením jezdce na koně. Z omezeného zdroje fotografií jsme vybrali tu která se mimochodu co nejvíce přibližuje.
  V kroku je okamžik odrazu přední nohy závislý na velikosti kmihu a ruchu. Oba koně, kteří jsou na obrázku jistě dovedou předvést čistý krok, ale ten první jde podle mého názoru s příliš malým kmihem zatím co ten druhý je naopak tak intenzivně v kroku jezdcem pobízený, že nestíhá jít čistě a proto jde s náznakem mimochodu, myslím, že většina rozhodčích by do jeho drezurního hodnocení napsala – pas.
  Jsem velice rád, že tento seriál, který je určen především pro „neznalce“ zaujal i některé znalce, jejichž názorů a připomínek si v diskusi velice ceníme.

 • 4.

  Re: Neznalci to mozna spolykaji.

  12:19 - 24. 03. 2006

  Reaguje na 3.

  Poslala jsem Vám fotku mailem - stejný moment, jako má Nika na ryzákovi, jen ta přední noha je výš a dál, jak psala Baba...škoda, že to nejde vložit do odpovědi :o))

 • 5.

  Re: Neznalci to mozna spolykaji.

  12:30 - 24. 03. 2006

  Reaguje na 4.

  Simko, takových fotek mám více, jen bez svolení jezdce :-) Jsou na nich různí koně ve stejném momentu, na drezurním obdélníku, na prověšené otěži či shromážděni. Každý kůň má ty nohy trochu jinak "poskládané". Obecně lze říct, že čím prostorněji a volněji kůň jde, tím více vepředu a výš ta přední noha bude vůči zadní. Čím je shromážděnější nebo jdoucí krátkými kroky, tím bude níž. Ale vždy je třeba, aby stejnostranné nohy dělaly V. A o to na té fotce šlo - a o srovnání s koněm, který to V na fotce očividně nedělá.

 • 6.

  definice kadence

  14:30 - 31. 03. 2006

  Díky za další fajn článek. Byla bych vděčná za uvedení zdrojů, hlavně u pojmů definujících kvalitu pohybu.

  Konkrétně mne totiž zarazila tato věta: „Pokud kůň jde kadencovaně, znamená to, že jeho nohy se pohybují velmi rychle a dělá rychlé kroky, které ale nemusí být (a často nebývají) prostorné.“

  Podle anglického a francouzského výkladového slovníku je „cadence“ v podstatě synonymem k výrazu „rytmus“. Pokud bychom brali „kadenci“ jako synonymum pro „rytmus“, znamenalo by „kadencovaně“ „rytmicky“, „v rytmu“, nebo i „pravidelně“.

  Drezurní pravidla FEI, čl, 401 : „Cadence is shown in trot and canter, and is the result of the proper hormony that a horse show when it moves with well-marked regularity, impulsion and balance. Cadence must be maintained in all the different trot or canter exercises and in all the variations of these paces.\" (http://www.horsesport.org/PDFS/D/04_01/NEWDressageRules2006-E.pdf)

  Český překlad: „Kadence se projevuje v klusu a je výsledkem dobré harmonie, kterou kůň ukazuje, když se pohybuje s dobře zřetelnou pravidelností, kmihem, a vyvážeností. Kadence musí být udržována při všech cvicích v klusu a ve všech variantách klusu.“
  V českém překladu pravidel je „kadence“. (http://www.cjf.cz/ odkaz pravidla)

  Podle pravidel je tedy „kadence“ cosi vyplývající z pravidelnosti, kmihu a vyváženosti a má se projevovat v klusu a cvalu (ten je v české verzi jaksi vypuštěn). Přesnou definici zde ale nenajdeme.

  Ve článku 414 tamtéž je definována pasáž mimo jiné jako „velmi kadencovaný klus“, což přímo odporuje vaší definici.

  Proč tohle všechno píšu. Narazila jsem na konkrétní problém při překladu z FJ, jelikož ve francouzských textech se dá výraz „cadence“ najít v různých významech: jako „rytmus“, „pravidelnost“, „ruch“ i „akce“. Dospěla jsem k názoru, že pojem cadence/ kadence se obecně používá dost vágně, nicméně Vaše definice mne dost zarazila. Nejde mi o rýpání ani o slovíčkaření, i když to slovíčkaření asi bude, ale ráda bych se dobrala toho, co vlastně výraz „cadence“ („kadence“) znamená. Pokud to nepůjde (když to nedokážou ani drezurní pravidla FEI), alespoň by mne zajímalo, z jakého zdroje vychází výše citovaná definice.

  Díky za trpělivost při čtení,

  Lenka Robovská

 • 7.

  Re: definice kadence

  23:50 - 31. 03. 2006

  Reaguje na 6.

  Slovník cizích slov definuje slovo kadence (z lat. cadere – padat, klesat) jako vystupňování; 1. zakončení hudební myšlenky nebo celé skladby; virtuózní vsuvka v árii nebo koncertu; 2. melodický, intonační nebo rytmický spád; 3. závěr figury ve společenských tancích; 4. rychlost střelby.
  Přesto, že má drezúra blíže ke společenskému tanci než ke kulometu, vystihuje pojem kadence v jezdectví počet úderů kopyt o zem podobně jako se počítají výstřely kulometu za určitou časovou jednotku.
  V podkladech pro článek o mechanice pohybu, jsem vycházel ze svých skript, které jsem v 80. letech minulého století sepsal za použití veškeré tehdy dostupné literatury pro své družstvo, které jsem připravoval na zkoušky základního výcviku. Protože jsem neměl při korektuře článku původní zdroj těchto informací, utekla mi chybná formulace věty, která je sice z fyzikálního hlediska v pořádku, ale z jezdeckého nikoliv.
  Správně měla být věta formulována takto:
  „Pokud kůň jde s rychlou kadencí, znamená to, že jeho nohy se pohybují velmi rychle a dělá rychlé kroky, které ale nemusí být (a často nebývají) prostorné.“
  Pro pořádek uvedu celý odstavec z knihy
  Jezdectví a dostihový sport – Autoři: Josef Dobeš, Jaromír Dušek, Eva Nyklová, František Jandl, Zdeněk Jokl a další, Státní zemědělské nakladaelství, 1977; strana 85
  Kadencí nazýváme počet kroků nebo cvalových skoků za určitou časovou jednotku. Kadence tedy může být rychlá nebo pomalá (nikoli vysoká nebo nízká, jak se někdy omylem uvádí). V každém případě má být stejnoměrná. Při stejné rychlosti je rychlost kadence v nepřímém poměru k prostornosti chodu. Jinak řečeno, má-li např. kůň s málo prostorným chodem stačit tempu koně s chodem prostorným, musí být jeho kadence tím rychlejší, čím je jeho chod méně prostorný. Každý kůň má vlivem řady činitelů horní hranici možné prostornosti chodu. Kůň nemá při zrychlování tempa (ruchu) zrychlovat kadenci, nýbrž zvyšovat prostornost chodu. To však lze žádat od koně zdravého s pravidelnými chody a dobře přiježděného. Jestliže jezdec nemá dostatek jezdeckého citu (taktu), používá náhlých a příliš silných nebo hrubých pomůcek k docílení zrychlení tempa (ruchu), nezvyšuje kůň prostornost chodu podle svých možností, ale zrychluje kadenci. Říkáme, že kůň „spěchá“. V některých chodech může kůň zpomalovat kadenci prodlužováním fáze nesení a vznosu. Chodu s kadencí takto zpomalenou říkáme „kadencovaný“.
  Doufám, že tato doslovná formulace zcela objasní význam termínu kadence v jezdeckém sportu.a omlouvám se všem, koho jsem naší chybnou formulací přivedl v omyl.

 • 8.

  Re: definice kadence

  17:02 - 03. 04. 2006

  Reaguje na 7.

  Už mi to dává smysl.
  Takže:
  - rychlá kadence = spěchání
  - delší fáze vznosu > menší počet kroků za urč. časový úsek > pomalejší kadence = kadencovaný chod

  Pokud to chápu špatně, tak mě prosím opravte.

  Díky za upřesnění,

  Lenka

 • 9.

  Re: definice kadence

  06:31 - 04. 04. 2006

  Reaguje na 8.

  Chápete to úplně správně.

  Jarda

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: