Proč je můj kůň náladový?

14. 02. 2019 08:00

Obrázky: 4

Autor: The Horse Foto: Gabriela Rotová Rubrika: Odborné studie Zdroj: The Horse Překladatel: Gabriela Rotová Počet přečtení: 1737 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Přišli jste někdy do stáje a měli pocit, že váš kůň "nemá náladu"? Že dnešní lekce byla nevydařená, protože kůň byl jako vyměněný? Přemýšleli jste o tom, proč tomu tak je a zda je skutečně možné, že náladovost nemusí být jen naše lidská parketa?

Nestálost a kolísavost nálad můžeme pozorovat nejen u člověka, ale i u většiny savců, koně tedy nevyjímaje. Vždy ale nemusí být zcela jasné, zda je proměnlivost nálady zapříčiněna temperamentem, přirozeně vyšší emociální citlivostí či zda se dokonce nejedná o projev patologické emoční lability. Právě touto komplikovanou problematikou se zabývá článek doktorky Sue McDonnellové: "Proč je můj kůň náladový?".

Článek je převzat z magazínu The Horse: Why Is My Horse Moody?

Dotaz:

Valach, kterého vlastním a kterého jsem odchovala, se mi vždy zdál náladový, obzvláště pak v porovnání s ostatními koňmi. Přísahala bych, že se narodil s "ušima dozadu". Jeden den je veselý, připravený pracovat a touží po pozornosti, jindy je kyselý a skřípe zuby. Některé dny je klidný a vyrovnaný, pak zase velmi nervózní. Pro toto jeho chování neexistuje žádný reálný důvod a není v něm obsažena ani žádná pravidelnost. Vím, že se traduje, že klisny bývají náladové. Existuje nějaký výzkum "koňských nálad" a mohou tyto nálady ovlivnit i výcvik?

Odpověď:

Emoce mají významný vliv na to, jak se člověk chová a jak vidí svět (1). Negativní emoce, které souvisí s výkyvy nálad, mohou vést k pesimistickému myšlení, které může ovlivnit celkovou kvalitu života. Co přesně způsobuje náladovost, není ale přesně známo. Emoční stavy koní mohou souviset s mnoha aspekty. Promítají se v nich vlivy biologické i vlivy prostředí. A některé z těchto aspektů jsou zde uvedeny.

Co způsobuje změny nálady?

Zdravotní stav

Jestliže u koně delší dobu pozorujeme kolísání nálady či jiné projevy negativních emocí, měl by ho vyšetřit veterinární lékař. Náladovost může být projevem zdravotních komplikací, které se objevují nárazově nebo opakovaně. Mohou se za ní skrývat alergie, bolesti kloubů a svalů, gastrointestinální problémy nebo poruchy nervového či endokrinního systému.

U lidí je kolísání nálad spojeno také s psychiatrickými stavy, jako je deprese, bipolární porucha či porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Není známo, zda koně trpí těmito duševními poruchami. Ale i úrazy, které kůň utrpěl v minulosti, mohou způsobovat příležitostné nepohodlí, které může souviset se změnami jeho nálady. Pokud váš kůň skřípe zuby nebo je v oblasti huby tuhý, může to znamenat, že prožívá fyzické nepohodlí nebo stres.

Úzkost a stres

Náladovost může být spojena s úzkostí. Pokud se "špatné dny" opakují, může dojít až ke ztrátě emoční kontroly. Zvířata s úzkostlivým temperamentem nebo trpící chronickým stresem mají tendenci držet se stranou a bývají uzavřená. Negativní emoce mohou být snadno vyvolány i zdánlivě irelevantními či bezvýznamnými událostmi.

Je zajímavé, že jedna z nedávných studií doložila, že mladí koně vykazují v reakci na nové objekty výraznější emoce než koně starší (2). Ovládání změn nálad způsobených úzkostí vyžaduje identifikaci a eliminování zdrojů stresu v prostředí.

Hormonální změny

Je známo, že hormony hrají významnou roli při ovládání emocí a zvládání stresu. Z častých změn nálad bývají často obviňovány klisny. Je ale podstatně více známo, jak hormony působí na reprodukční chování, než jakým způsobem ovlivňují emoce. Hormonální nepravidelnosti, včetně abnormálních hladin hormonů štítné žlázy a nadledvinek, ale nejspíše skutečně mohou způsobovat kolísání emocí.

U lidí i narušení zažitých denních aktivit může způsobit hormonální nerovnováhu, což zvyšuje riziko výskytu poruch nálady, včetně výskytu depresí, bipolárních poruch a sezónních afektivních poruch. Je tedy možné, že změny zavedeného denního režimu mohou způsobit hormonální nerovnováhu či náladovost i u některých koní. Inklinace k předvídatelné rutině, strukturování aktivit ve stále stejném čase (denní režim) by tedy mohly pomoci udržet hormonální rovnováhu a tak stabilizovat i náladu.

Spánkové poruchy

Poruchy spánku jsou u lidí úzce spjaty s náladami a úzkostnými poruchami. Pokud je člověk zbaven REM spánku, dostavují se negativní emoce, lidé jsou smutní a podráždění. I koně mohou trpět spánkovou deprivací, pokud mají méně než 60 minut REM spánku denně v období dlouhém průměrně jeden týden.

Spánková deprivace se může objevit, pokud kůň nemůže odpočívat v laterální poloze. Koně si přestávají lehat, jestliže mají při ulehnutí nebo uléhání fyzické bolesti či cítí diskomfort, nemají dostatek prostoru, působí na ně sociální tlak či mají obavy z prostředí (3). Pokud je kůň zbaven REM fáze spánku, je viditelně ospalý, zda jsou ale poruchy spánku skutečně spojeny s negativními náladami, není u koní, narozdíl od lidí, doloženo.

Životní prostředí

I pokud změny nálad, z pohledu majitele koně, nekorespondují s objektivními důvody či postrádají pravidelnost, je velmi pravděpodobné, že kůň reaguje na podnět, který ale jeho majitel nezaznamenal či neshledal významným. Vnější vlivy, vlivy prostředí, se prakticky vždy podílí na vyvolání negativních emocí a potažmo změnách nálad.

Je velmi důležité důsledně vyhodnotit vše, co na koně působí či může působit. Vliv mohou mít změny v denním režimu, aktivitách, lokalitě, počasí, sociální interakci, výživě a tak dále. Výživa se významně podílí na emočním stavu koní. Poraďte se tedy případně i s odborníkem na výživu. Je možné, že i vhodná změna krmné dávky by mohla pomoci.

Výcvik "náladových" koní

Zjištění příčin výkyvů nálad u koní může být složité. Negativní emoce mohou zasahovat do výcviku a mohou ho i významně ovlivnit. Jestliže má kůň "špatný den", je vhodné reagovat flexibilně - měli bychom se pokusit najít jiný přístup, změnit metodu, což může pomoci. Níže uvádíme obecné strategie, které mohou napomoci minimalizovat vliv emociálních výkyvů nálady.

  • Environmentální a behaviorální obohacení může významně snížit počáteční úzkost a zlepšit tak schopnost koně čelit stresorům. I zvýšení množství pozitivních podnětů (odměny, pochvala) v průběhu tréninku může pomoci snížit pesimistický postoj koně a zlepšit jeho náladu.
  • Náladoví koně by měli mít pravidelnou fyzickou aktivitu. Nevzdávejte se tedy a nezavádějte koně zpět do stáje, když máte pocit, že má špatnou náladu. Fyzická aktivita způsobuje, že tělo produkuje endorfiny. Tyto hormony snižují účinky stresu a celkově zlepšují náladu. Zde ale musíme připomenout, že dobrovolná aktivita je považována za přínosnější než aktivita nucená.
  • Náladové koně nikdy nesmíme trestat. Trest pouze umocní negativní postoj koně a jeho emocionální stav bude jen horší. Místo trestu upravte svá očekávání a požadavky. Úspěchu lze docílit tak, že odstraníme negativní stresory z prostředí, požádáme koně o provedení jednoduchých cviků a velkoryse odměníme i drobné úspěchy.

Tyto strategie ale budou mít jen omezenou úspěšnost, pokud se za náladovostí koně skrývá závažný zdravotní problém. Jestliže tedy emocionální výkyvy a přetrvávající negativní nálady u koně pozorujeme opakovaně anebo dlouhodobě, vždy musíme v řadě prvé konzultovat stav koně s veterinárním lékařem.

 

Shrnutí

Emoce, a s nimi související změny nálad, mohou hrát v životech našich koní skutečně mimořádně významnou úlohu. Emoce jsou totiž ve své podstatě "programy chování", které přímo souvisí s behaviorální reakcí organismu. Jsou organismickou výpovědí o stavu jedince.

Emoce vždy doprovází aktivizace organismu a mají tedy dimenzi fyziologickou i psychickou. Vzrušení, které je emociální reakcí, se projevuje nárůstem svalového napětí, vzrůstem motorické aktivity, nárůstem intenzity intelektuálních procesů, ale i zvýšenou aktivitou autonomního nervového systému.

Musíme se tedy, nejen při pracovním využívání našich koní, ale i v chovatelství, více zaměřit i na ty aspekty, které s emocemi souvisí nebo mohou souviset. Psychická pohoda našich koní je totiž stejně důležitá, jako jejich pohoda fyzická. I u koní zřejmě platí: "Veselá mysl, půl zdraví".

 

Odkazy:

1 - Briefer Freymond, S., Briefer, E.F., Zollinger, A., Gindrat-von Allmen, Y., Wyss, C., and Bachmann, I.   (2014) Behaviour or horses in a judgment bias test associated with positive or negative reinforcement.   Applied Animal Behaviour Science 158, 34-45.

2 - Baragli, P., Vitale, V., Banti, L., and Sighieri, C. (2014) Effect of aging on behavioural and physiological responses to a stressful stimulus in horses (Equus caballus).   Behaviour 151, 1513-1533.

3 - Larson, E.   (2012) Understanding equine sleep deprivation.   The Horse (April4), http://www.thehorse.com/articles/28927/understanding-equine-sleep-deprivation

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: