Pokračujeme s painty – frame overo

27. 12. 2016 06:00

Obrázky: 9

Autor: Ing. Pavla Chalupová, Ph.D. Seriál: Genetika zbarvení koní Počet přečtení: 4729 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Dnes navážeme na minulý díl, podíváme se na vzor frame overo, který je v určitém smyslu protikladem tobiana. Se vzorem frame overo je spojen letální efekt, proto bychom neměli jeho identifikaci podceňovat.

Pro zopakování z minulého dílu...

V současné době rozeznáváme 4 základní typy strakatosti: tobiano, frame overo, sabino a splashed white. Poslední tři jmenované vzory bývají zahrnovány do společné skupiny overo. Zde narážíme na problém. Přestože se jednotlivé vzory běžně rozlišují, vzrůstá i povědomí chovatelů a dostupnost genetických testů - koně jsou u American Paint Horse Association stále oficiálně registrováni pouze jako tobiano, overo (pro zbývající tři vzory strakatosti), tovero (kombinace tobiana a jakéhokoli vzoru overo), nebo solid (jednobarevný kůň). Souhrnný termín pak často vede ke zmatkům při identifikaci koně. Geneticky se ale jedná o různé vzory a je vhodné je rozlišovat (minimálně kvůli možnému letálnímu efektu).

Frame overo se někdy také zjednodušeně nazývá overo (můžete se setkat i s termíny frame nebo lethal white overo). Proto je vždy dobré se ujistit o jakém vzoru je vlastně řeč, zda má dotyčný na mysli frame overo nebo souhrnně všechny overo vzory (frame overo, sabino a splashed white).

Frame overo

Termín overo je španělského původu a znamená „vzor ptačího vejce" nebo také „jako vejce", což bývá obvykle vysvětlováno podobností vzoru se skvrnitou skořápkou vajec některých ptáků. Výraz frame (z angl. „rám") vzor výstižně charakterizuje - bílé skvrny se nacházejí přibližně uprostřed trupu a krku a jsou orámovány zbarvenou srstí.

Končetiny bývají spíše pigmentované (záleží na rozsahu vzoru a případných odznacích). Hlava bude mít obvykle rozsáhlé asymetrické bílé odznaky. Bílé skvrny mají jasné okraje (většinou ostřejší než tobiano), s tendencí horizontálního uspořádání, zřídkakdy přecházející přes hřbet. U koní s rozsáhlejším vzorem má bílá tendenci rozšiřovat se i na končetiny a může přes horní linii přecházet - obvykle v oblasti hřívy. Stále ale zachovává horizontální charakter. Časté jsou modré oči, a to i v případě, že srst v oblasti oka je barevná. Běžná je pigmentace obdélníkového tvaru na horním rtu. Vzor je asymetrický. Minimálně exprimovaní koně mohou mít jen odznaky na hlavě nebo jedno modré oko. Více se objevují v případě, že jeden z rodičů je jednobarevný, bez odznaků. Kromě plemene paint horse se tento vzor objevuje například u american miniature horse a byl zaznamenán i u anglického plnokrevníka.

Jak předejít letálnímu efektu?

Gen Frame (resp. EDNRB) vykazuje dominantní dědičnost (přestože se občas může zdát, že je dědičnost recesivní - díky minimálně vyjádřeným koním). V homozygotní formě je letální, koně jsou postiženi syndromem OLWS (Overo Lethal White Syndrome). Hříbata jsou téměř nebo zcela bílá (vzhledem k nepřítomnosti melanocytů v kůži) a umírají během několika dní na komplikace způsobené intestinální agangliózou (dochází k poruše inervace části střeva a trávenina pak nemůže traktem procházet). Příčinná mutace byla nalezena v genu pro endothelinový receptor B (EDNRB; gen reguluje tvorbu buněk neurální lišty, z níž se diferencují střevní ganglia a melanocyty). K dispozici je tedy přímý test. Všechna hříbata postižená OLWS jsou homozygotní (FrFr), zatímco jejich rodiče heterozygotní (Frfr). Jednobarevní koně jsou homozygotní pro původní alelu (frfr) - pokud se nejedná o minimálně exprimované koně.

Onemocnění nelze řešit léčbou ani chirurgickým zákrokem. Proto by chovatelé NIKDY neměli připouštět hřebcem frame overo klisnu frame overo. Pravděpodobnost, že hříbě mít OLWS, je plných 25 %. Hříbata postižená OLWS by měla být humánně uspána. Důležité je ale s jistotou vědět, že hříbě je skutečně lethal white, neboť bílí koně mohou být také výsledkem maximálního vyjádření jednoho nebo několika vzorů a jsou plně životaschopní!!!

Minimálně exprimovaný vzor často není vůbec rozpoznán! Existují i koně frame overo, kteří nemají žádnou bílou skvrnu, pouze modré oči. Proto se může lethal white hříbě objevit i nečekaně. Vzhledem k této variabilní penetranci alely a schopnosti vzoru tobiano zamaskovat projev vzoru frame overo nabývá test genotypu frame overo na významu. Identifikace příčinného genu pomohla chovatelům redukovat počet postižených hříbat.

Bay frame overo

Bay frame overo

 

Buckskin frame overo

Buckskin frame overo

 

Chestnut (sorrel) frame overo

Chestnut (sorrel) frame overo

Malé opakování

 • Horizontální uspořádání vzoru
 • Bílá obvykle nepřechází přes horní linii
 • Bílé skvrny jsou spíše ostrého tvaru
 • Zbarvená srst rámuje (frame) bílé skvrny
 • Časté jsou modré oči
 • Homozygoti jsou letální!
 • Gen EDNRB (k dispozici přímý test)

 

Modré oko je u frame overo velmi časté

 

Buckskin frame overo - rozsáhlé bílé odznaky na hlavě a modré oko

Má-li vaše tobiano klisna alespoň jedno modré oko a plánujete ji připustit hřebcem frame overo, je velmi vhodný genetický test klisny - zda nenese alelu Fr. Pokud se chcete genetickému testování vyhnout, je lepší přehodnotit výběr hřebce.

Na následující fotografii klisny tobiano si všimněte „zubatějších" okrajů bílé oblasti na plecích a modrého oka. Nelze vyloučit kombinaci tobiana s frame overem nebo sabinem. Vzoru sabino by nasvědčovala depigmentace na bradě. Genetický test nebyl zatím proveden.

Chestnut tobiano (+frame overo a/nebo + sabino???)


Příště se podíváme na zbývající dva vzory paintů - sabino a splashed white.


Zdroje:
 • BOWLING, A. Horse Genetics. Cambridge: CABI Publishing, 1996. 224 p. ISBN 0851991017.
 • BOWLING, A. Genetics of Colour Variation. IN BOWLING, A., RUVINSKY, A. The Genetics of the Horse. Cambridge: CABI Publishing, 2000, p. 53-70. ISBN 0 85199 429 6.
 • GOWER, J. Horse Colour Explained: A Breeder´s Perspective, The Crowood Press, Ramsbury - Marlborough, 2000. 144 p. ISBN 1 86126 384 8.
 • Lethal white overo [online]. VGL Davis, 2016. Dostupné z: < https://www.vgl.ucdavis.edu/services/horse/lethalwhiteovero.php >.
 • METALLINOS, D.L., BOWLING, A.T., RINE, J. A missense mutation in the endothelin-B receptor gene is associated with Lethal White Foal Syndrome: an equine version of Hirschsprung Disease. Mammalian Genome, 1998, Vol. 9, p. 426-431.
 • SANTSCHI, E.M., PURDY, A.K., VALBERG, S.J., VROTOS, P.D., KAESE, H., MICKELSON, J.R. Endothelin receptor B polymorphism associated with lethal white foal syndrome in horses. Mammalian Genome, 1998, Vol. 9, p. 306-309.
 • SCOTT, G. The Horse Genetics Web Site. [online]. Dostupné z: <http://www.horse-genetics.com/>.
 • SPONENBERG, D. P. Equine Color Genetics. 2nd ed. Iowa State University Press, Blackwell Publishing, 2003. 215 p. ISBN 0-8138-0759-X.
 • YANG, G.C., CROAKER, D., ZHANG, A.L., MANGLICK, P., CARTMILL, T., CASS, D. A dinucleotide mutation in the endothelin-B receptor gene is associated with lethal white foal syndrome (LWFS); a horse variant of Hirschsprung disease (HSCR). Human Molecular Genetics, 1998, Vol. 7, No. 6, p. 1047-1052.

Pavla Chalupová vystudovala na Mendelově univerzitě MP Živočišné biotechnologie a DP Molekulární biologie a genetika živočichů. Genetikou zbarvení u koní se zabývala mj. i v rámci bakalářské a diplomové práce. Žije v Brně, rekreačnímu jezdectví se věnuje od 16 let.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: