Pneumatiky u koní

10. 12. 2019 06:00, Aktualizováno 23. 12. 2019 23:02

Obrázky: 20

Autor: Iveta Jebáčková-Lažanská Foto: Pixabay, archív autorky a přátel Rubrika: Ustájení a péče o koně Počet přečtení: 4042 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Pneumatika coby krmelec na seno, pneumatika jako překážkový materiál, pneumatika jako ohrazení kruhovky nebo vytyčení hranice mezi základním výběhem a pastvinou. Prostě v posledních letech staré pneumatiky potkáváme na mnoha místech naší vlasti v koňoareálech častěji a častěji. A nejen u nás, ve světě jsou ojeté pneu využívány u koní dokonce mnohem déle a hojněji než v České republice. Proč po pneumatikách koňáci ve venkochovech tak rádi sahají? A není materiál, ze kterých jsou pneu vyráběny, zdraví nebezpečný?

Začneme tolikrát skloňovanou zdravotní ne/závadností, protože právě ta leží na srdci mnoha chovatelům, z nichž by někteří rádi po pneumatice ke koním sáhli, ale jsou nahlodáni těmi, co volají, že by si „takový hnus“ ke koním nikdy nedali.

Jak to tedy je? Opravdu je pneumatika, tedy výrobek, kterých se na silnicích denně pohybují na miliony, jed pro domovy našich koní?

Pneumatika je vzduchem plněná pružná součást kol dopravních prostředků. Byla vynalezena doktorem Dunlopem kolem roku 1887. Skládá se z několika vrstev ze směsi pryže, přírodních vulkanizovaných a syntetických kaučuků, antioxidantů, sazí a dalších přídavných materiálů. Kromě toho mají pneumatiky textilní a ocelovou výztuž.

Výroba pneumatik

Zásadní při výrobě pneumatik je kvalita použitých surovin a materiálů. Každý výrobce má jiné receptury, které si přísně hlídá coby střežené výrobní tajemství. Zcela zásadní složkou je ale vždy kaučuk. Ať už pocházející z plantáží v Jižní Americe, Africe, jihovýchodní Asii nebo kaučuk syntetický.

Kaučuky jsou přírodní nebo syntetické polymery, které mají mimořádně vysoký práh elastické deformace. Díky tomu jsou nejen vysoce ohebné, ale i odolné vůči oděru. Procesem zvaným vulkanizace se tyto vlastnosti ještě více posílí – výsledný materiál se nazývá pryž. Kaučuk má mnohostranné uplatnění, ale úplně nejvíc je využíván právě k výrobě pneumatik.

Počet pneumatik rok od roku narůstá – automobilový průmysl vzkvétá, mít dvě auta v rodině je dnes již zcela normální a spíše jich vídáme stát kolem jednoho rodinného domu více. Věděli jste, že Česká republika hraje ve výrobě kvalitních pneumatik celosvětově prim a řadí se v tomto oboru mezi velmoci?

  • Podle různých odhadů se ročně na světě vyrobí asi 1,2 miliardy pneumatik. Z toho v Evropě se jich podle statistik Evropské asociace producentů pneumatik a gumy prodá za rok přes 300 milionů.
  • Nejvýznamnějším českým producentem pneumatik je otrokovický Continental Barum.

Přitom je jasné, že životnost takto obrovské produkce je ve skutečnosti velmi nízká – gumy dosluhují podle najetých kilometrů, někomu po pár letech, jinému vydrží sice déle, ale ani tak donekonečna. Co s odpadem? Tedy s ojetými pneumatikami?

Zpětný odběr pneumatik

Ojeté pneumatiky může každý občan odevzdat zcela bezplatně na místech zpětného odběru, ať je pneumatika jakékoli značky, a je také úplně jedno, kde byla zakoupena. Může být libovolně hodně/málo ojetá, klidně proděravělá nebo rozpůlená. Ale nesmí obsahovat cizorodé materiály – musí být bez ráfků a chemického znečištění. Tedy zalijete-li střed pneumatiky betonem, nemůžete již tuto gumu odevzdat na sběrné místo, aniž byste beton dostali nejprve z pneumatiky ven. Ani pneumatiku natřenou barvou vám neodeberou, pozor na to!

 

Skládkování pneumatik v ČR je zakázáno!

Zákon o odpadech zavedl povinnost zpětného odběru použitých pneumatik – staví na principu zodpovědnosti výrobce za svůj výrobek. Problematiku zpětného odběru pneumatik řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. října 2015 je účinný zákon č. 223/2015 Sb., kterým se změnil zákon o odpadech, a mimo jiné umožnil vznik kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru pneumatik.

Zpětný odběr pneumatik umožňuje odevzdat pneumatiky po jejich opotřebení prodejci, servisu, výrobci nebo dovozci.

Použitá pneumatika vyřazená z provozu není považována za nebezpečný odpad.

Všechny výrobky z recyklovaných pneumatik (například pryžová dlažba) musí mít certifikát o zdravotní nezávadnosti a schválení Státní zkušebnou.

← Pomalujete-li si skoky z pneumatik barvami, je velmi pravděpodobné, že vám na sběrných místech nebudou v budoucnu při likvidaci chtít tyto pneumatiky odebrat. Pamatujte na složitější udání takto vylepšených gum již při natírání a zvažte, zda zvládnete v budoucnu zajistit jejich likvidaci!

Místa zpětného odběru jsou pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik. Jelikož se pneumatika vyrábí z recyklovatelného materiálu, odevzdáním na sběrné místo podpoříte jejich další zpracování. Seznam sběrných míst najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Staré pneumatiky sice není dovoleno skládkovat, ale mohou být použity jako zatížení nebo ohraničení skládek, silážních jam, automotodromů i v terénních úpravách svahů. Přímořské státy je hojně využívají v přístavech nebo jako mola.

Pneumatika není komunálním odpadem.

Komunální /někdy se používá výraz směsný/ odpad je podle legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce.

Když jsou už gumy sjeté…

Zakoupením automobilu, traktoru, vozíku na přepravu koní nebo jiného stroje na kolech se dostáváte tak trochu do nekonečného kolotoče: nastává nutnost měnit ojeté gumy za nové. S tím, že je vaší povinností se gum starých zbavit. Jak?

Uklidním vás – finanční náklady na likvidaci ojetých pneumatik jsou započítány již v nákupní ceně, takže ve chvíli, kdy doslouží, neplatíte žádné likvidační poplatky. Vaší morální povinností je nepohodit ojeté gumy někam do příkopu nebo na černou skládku v lese, ale odvézt je na sběrné místo.

Co se děje dál?

Možností, jak sběrná místa nakládají s pneumatikami, je samozřejmě více. Ty nejméně ojeté a stále ještě vyhovující pneumatiky skončí díky protektorování zpět na autech. Bohužel jde v rámci ČR jen asi o 5 % do oběhu navrácených pneumatik.

- Protektorování

Ojeté pneumatiky, které splňují kritéria pro znovuuvedení do provozu, prochází procesem tzv. protektorování. Základem je rovnoměrné ojetí gumy a minimální hloubka dezénu 1 mm. Celkový stav ojeté pneumatiky musí být dobrý a pneu ne starší 4 let. Pokud pneumatika vyhovuje, může být obroušena, opatřena novou vrstvou kaučukového materiálu a znovu vylisována.

- Energetické využití ojetých pneumatik

Je v současnosti celosvětově nejrozšířenějším způsobem zpracování pneumatik. V zemích EU se takto využije až polovina z celkového množství odevzdaných ojetých pneumatik. Možná teď pohoršeně krčíte nos, ale vězte, že pneumatiky jsou skvělým alternativním palivem, pokud jsou spalovány odborně a s využitím patřičných technologií. Do energetického využití použitých pneumatik se zapojují cementárny, spalovny odpadů, výroba elektřiny a vodní páry. Přičemž jednoznačně nejvýhodnější je pálení pneumatik v cementářských rotačních pecích. Cementářská pec spaluje při vyšších teplotách a s delší dobou setrvání škodlivin v těchto teplotách. Obrovským plusem je zde nulová produkce druhotných odpadů vzniklých při spalování.

Použitá pneumatika se tak stává pro cementárnu zdrojem velmi cenné energie.

Pneumatiky v sobě mají obsaženo více než 90 % organických materiálů a jejich tepelná výhřevnost se pohybuje kolem 32,6 MJ/kg. Pro srovnání, výhřevnost uhlí dosahuje 18,6-27,9 MJ/kg (Adhikari et al., 2000). I další analýzy, srovnávající využívání pneumatik jako paliva a spalování uhlí, hovoří ve prospěch pneumatik. Tyto studie podporují tezi, že pneumatiky mohou být skvělým alternativním palivem, obsahují totiž ve srovnání s uhlím méně vlhkosti, menší obsah síry, významně větší množství spalitelného materiálu a méně pevného uhlíku. Různé odběry popela po shoření pneumatik ukázaly, že obsahoval 16 %, 23 % a 9 % nespalitelných zbytků. U uhlí je to v průměru 11 %. Vyšší hodnoty u pneumatik jsou ovšem způsobeny obsahem konstrukční oceli, která se separuje a dál využívá. Popel z pneumatik při rozborech mívá menší obsah těžkých kovů a emise vznikající při spalování pneumatik jako paliva mají menší obsah oxidů dusíku (Amari et al, 1999).

Teoreticky tuna pneumatik nahradí 750 metrů krychlových zemního plynu nebo 1,25 t uhlí. S tím, že emise CO2  jsou při pálení v cementárnách nižší nebo, při pálení v ostatních spalovnách, stejné.

- Materiálové využití ojetých pneumatik

Z ojetých pneumatik již není možné získat původní kaučuk zpět. Ale materiálová recyklace pneumatik nám dává jiný skvělý materiál: pryžový granulát. Ten je využíván v mnoha oborech, například stavebnictví přidává drcenou pryž do asfaltových směsí ke snížení hlučnosti dopravy a taktéž k prodloužení trvanlivosti povrchu silnic, také do betonu je s úspěchem přimícháváno určité procento tohoto granulátu. Automobilový průmysl recyklovaný gumový granulát umí využít na výrobu nárazníků, interiérových podlahových koberečků, na výrobu třecích částí mechanických brzd, těsnění automobilových oken a dveří. Gumová drť s jemnou frakcí se dá využít jako filtrační médium při biofiltraci prchavých organických látek (VOC) z ovzduší. Filtrační schopnost je porovnatelná s jinými filtračními médii. Dalšími oblastmi využití jsou průmyslové povrchy v montážních halách, tlumicí desky pod velkými výrobními stroji, ale i desky pro odlehčení namáhaného pohybového aparátu lidí při dlouhém stání u výrobních strojů, dopadové tlumicí desky nejen ve výrobě součástek, ale i jako povrchy dětských hřišť. Dále je zpracovaný pryžový granulát využíván coby náhrada za kovové poklopy, jako tlumicí podložka pod koleje, jako za studena nastříkávané membrány, pěny a emulze, dokonce se gumová drť používá i v zemědělství – jako mulčovací materiál. A v neposlední řadě naše (tedy jezdecká) oblast: využití na povrchy jízdáren, paddocků a stájí.

Zákon č. 185/2001 Sb. upřednostňuje materiálové využití pneumatik před energetickým.

Pryžové výrobky představují i po ukončení životnosti (například dosluhující povrch dětského hřiště) cenný zdroj energie.

Pneumatiky u koní (a zvířat)

Ze všeho výše zmíněného je jasné, že materiál, ze kterého je pneumatika vyrobena, není žádný kyanid draselný, takže pokud vložíte seno do vysloužilé traktorové pneu, určitě nepodáváte koním cyankáli. Chovatelé využívající dlouhá desetiletí pneumatiky coby krmiště, ohrazení kruhovky a překážkový materiál mají od hříbat odchované koně stejně dlouhověké, jak jsem se na vlastní oči nejen v České republice přesvědčila, jako chovatelé, kteří pneumatikám nedůvěřují a na koňské (nebo třeba lví či opičí) prostory si je nepouští.

Vždy se najde skupina lidí, která bude tvrdit, že při styku s pneumatikou měli jejich koně častější zdravotní problémy, občas budou i konkrétnější a uvedou postřeh, že při žraní sena z pneumatik mělo určité zvíře kontaktní dermatitidu.

Jistě je rozumné nezesměšňovat tato tvrzení, ale ani je nebrat jako paušální pravdu.

Tak, jako jsme někdo přecitlivělý na určitou skupinu pracích prášků, případně na konkrétní značku kosmetiky, stejně tak může být některé zvíře citlivější na kontakt s materiálem konkrétní pneumatiky. Nevylučuji to, ale ani nemohu potvrdit – z osobních mnohaletých zkušeností u desítek koní, kteří mi každodenním „pneu provozem“ prošli, stejně jako u mnoha mých známých venkochovatelů, jsem nezažila jediný případ, který by napovídal, že pneumatika coby skruž na seno nebo překážka v extreme trailu je pro koně zdravotní hazard s nebezpečným materiálem.

Mechanická rizika 

Dosud jsme mluvili o rizicích ve smyslu zdravotním, nikoli úrazovém.

Pneumatika je sice velice bezpečný materiál (na rozdíl od kovových předmětů kolem koní /příkrmišť/, betonu nebo nejrůznějších provazových materiálů), ale i na tomto poli se internetem honí obrázky koní-koumáků. Dobrá zpráva je, že v krmelcích z pneumatik se koně zraňují skutečně naprosto ojediněle, nejméně ze všech typů příkrmišť, a nejde o fatální úrazy. Fajn je i fakt, že se guma dá, máme-li prozíravě doma patřičné nářadí, vlastními silami rozřezat a koně vysvobodit. Tuto fotografii znáte všichni, ale neškodí si ji připomenout:

Mnoho venkovních chovů si neumí fungování bez vysloužilých pneumatik představit. Využívají je pod balíky se senem, k zatížení plachet na stozích, k optickému zdůraznění rohů…

… jako ochranu stromů nebo podpěr přístřešků před okusem,

… jako vymezení míst na uložení lizu, v kombinaci s betonem a částečným zapuštěním do země jako stabilní stojinu pro sítě se senem, nebo jako mobilní hrazení kruhové ohrady,

… a samozřejmě velmi hojně jako ukotvení kyblíků na krmení:

Opotřebované pneumatiky se podle Katalogu odpadů zařazují mezi odpady s označením „O“ (ostatní odpad). Environmentální rizika souvisí hlavně se skládkováním – ojeté pneu na skládkách zvyšují riziko požáru se vznikem toxických plynů.

Nelegální pálení pneumatik

Naprosto barbarský a nezákonný způsob likvidace pneumatik! Gumy nehoří na domácích ohništích a táborácích, tedy při nízkých teplotách, dobře ani „zdravě“. Nejenže jde o velkou zátěž pro ovzduší, ale volným hořením pneumatik bez patřičných filtračních jednotek vznikají silně karcinogenní látky, napomáhající rakovinnému bujení – stejně jako pálení mnoha jiných (běžně neškodných – viz plastová problematika) materiálů. Naštěstí za nedovolené nakládání s odpady hrozí enormně vysoká pokuta, což snad odradí prasátka mezi námi od podobně hloupých nápadů…

Jaký postih hrozí těm, kdo pálí či vyhazují staré pneumatiky?
Pokud na otevřeném ohništi pálíte odpad, například pneumatiky, PET lahve, textil, plasty, nebo dokonce jiný nebezpečný odpad, pak porušujete nejen zákon o ochraně ovzduší, ale i odpadový zákon. Jde o nedovolené nakládání s odpady. V případě pálení pneumatik je to zásadní poškozování životního prostředí, za což fyzické osobě hrozí pokuta až 1 milion korun a právnické osobě až 50 milionů korun. Když se tento přestupek řeší podle zákona o přestupcích, pak lze dostat pokutu do 50 tisíc korun.

Proč je pálení pneumatik špatné?
Spalováním pneumatik se produkuje velké množství nespálených uhlovodíků včetně karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků, které s ohledem na nízkou výšku, v níž se do ovzduší uvolňují, mohou mít negativní dopady na zdraví lidí. Ohrožují zejména dýchací cesty, zánětlivá onemocnění průdušek, záchvaty dušnosti, můžou způsobit i rakovinu plic. (Jana Taušová, tiskové oddělení ministerstva životního prostředí)

Seznam míst zpětného odběru pneumatik (PDF, 1 MB)

Použitá literatura:

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: