Píce – základ života

1. 08. 2012 16:00

Obrázky: 3

Autor: Michaela Burdová Foto: archiv autorky Rubrika: Zdraví a veterinární péče Počet přečtení: 14505 Počet komentářů: 6 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Tématem měsíce srpna je píce pro koně – tedy téma široké a nepřetržitě aktuální. Teď jsme v období, kdy mnohé z nás čekají ještě otavy a snad se dostaví i dobrý pocit hospodáře při pohledu na stodolu nacpanou senem po střechu. Ale máme ho dobře uskladněné? Když už je s tím tolik práce, byla by škoda, aby nám seno zplesnivělo nebo shořelo.

Aby dlouho vydrželo

Musíme si uvědomit, že objem sena, který chceme uskladnit, je také objem živin, které v něm chceme uchovat co nejdéle. Špatným skladováním je ztratíme velmi rychle.

Klasicky = pracně

V podmínkách malých hospodářství se pořád ještě suší seno klasickou cestou na pokose, na noc se řádkuje. Letos nám přálo počasí, slunce svítilo a foukal vítr, obracelo se dvakrát za den. Čtvrtý den jsme mohli zapnout fukar a sklidit podstatnou část z cca 200 q sena na dobře větranou půdu nad stájemi. Za takových podmínek není problém, aby zde vydrželo až 20 let. Problém je s odrolem při foukání sena s vysokým podílem lístků - tedy sena kvalitního. Dá se tomu předejít optimálním nastavením potrubí, aby se daly házet do fukaru větší „sousta" držící pohromadě. Rozhodně se nevyplatí foukat na půdu vojtěšku - pokud ji chcete uložit volnou, pak ji budete muset uložit s láskou ke koním ručně.

Řádkování - kopení sena

Účelem kopení sena na noc je ochrana před rosou a deštěm, zvýšení teploty, fermentace a uvolnění pevněji vázané vody. Na to velkovýrobce nemá čas a tak se zavedlo sklízení zavadlé píce s obsahem vody 20-30 % do velkých balíků event. za přídavku konzervačních látek. Koně se takového sena nažerou, ale příliš si nepochutnají.

Kulaté balíkySlunce, seno, seníky

Dřívější uskladňování a dosoušení sena v horkovzdušných senících v 70. letech bylo z hlediska kvality sena ideální, ale energeticky náročné. Slunce totiž ničí vitamíny, především klesá obsah beta karotenu (vitamín D naopak stoupá), dosoušení pod střechou tedy bylo jednou z mála dobrých totalitních věcí.

Kulaté balíky - současnost

Jak je sestavíme do prostoru? Nejlépe je stavět je do „housenky" základnami k sobě, tím se zmenšuje plocha kontaktu s podkladem. Stavění základnami nad sebe (do komínů) zvyšuje ztráty, zejména pokud je seno skladováno venku. Studie dokazují, že u sena v kulatých balících uskladněných venku dochází ke ztrátám od 5 do 35 % v závislosti na stanovišti a původním stavu balíku.
Pro skladování venku je nutné balíky uložit na podklad, pod kterým může proudit vzduch. Lepší jsou hodně utažené balíky, které nepojmou tolik vlhkosti. Vršek stohu by se měl zakrýt proti dešti. Vnější cca 10cm vrstva balíku o průměru 120 cm představuje 25 % jeho objemu a špatným venkovním uskladněním o tuto vrstvu přijdete.

Životnost uskladněného sena venku na dobře drenážovaném podkladu je cca 5 let, ale když jsou balíky přímo na zemi, pak seno vydrží cca jeden rok.

Obsah vody je klíčový

Čím vyšší obsah vody a teplota, tím lepší podmínky pro plísně a bakterie. Samozřejmě je tu i doba skladování - čím déle je seno skladované, tím více času mají mikroorganizmy na jeho devastaci. Jak suché seno má být, aby byly ztráty co nejnižší?

Obsah vody

 • do 10 % - takové seno je přeschlé, láme se, práší
 • 10-15 % - lze uskladnit bez obav ze ztráty zahříváním, je zde minimální riziko samovznícení
 • 16-20 % - začíná vhodné prostředí pro růst plísní, seno lze uskladnit s použitím konzervantů, nízké riziko samovznícení
 • 21-25 % - vysoká pravděpodobnost růstu plísní, střední riziko samovznícení
 • nad 25 % - vysoké riziko samovznícení
Teplota sena

Jestliže se seno zahřeje na 30 - 60 °C, pak mají bakterie a plísně optimální podmínky. Je-li tato teplota v seně delší dobu - nad 12 hod., biologické pochody pokračují a teplota dále roste. Od cca 70 °C mikroorganizmy odumírají. Tím končí biologické reakce a vysoká teplota spouští biochemické reakce - reagují cukry a bílkoviny, vznikají nestravitelné produkty (hnědé seno) a nutriční hodnota výrazně klesá. Stravitelnost sena zahřátého nad 70 °C klesá o 50-80 %.

Samovznícení

Černá můra každého sedláka. Pokud se vám seno zahřeje nad 60 %, jednejte rychle. Strávili jsme hodiny přehazováním sena na půdě a nikomu nepřeji to zažít.

Když při teplotě asi 70 °C začnou bakterie odumírat, dochází k reakcím, při nichž vzniká uhlík. Ten dále funguje jako v případě uhlí - oxiduje, a tím znovu zvyšuje teplotu látky, dochází k dalšímu uhelnatění a při teplotě 250 až 300 °C pak dojde ke vznícení rostlinné hmoty.

Podmínky pro biologické samovznícení jsou:

 • vlhkost (za suché je považováno seno s maximálním obsahem vlhkosti 16 %)
 • velká hromada (minimálně asi 3000 kg, tedy 3 metrová vrstva na ploše 4 m2)
 • minimální doba uskladnění (8 až 10 dnů)
 • nerovnoměrné rozložení vlhkosti (různorodá jakost vrstvené hmoty)

Skladování sena na půděPožární předpisy

I když jste malí chovatelé s párem koní u domu, měli byste se o podmínky skladování píce zajímat. Zadáte-li si do Googlu samovznícení, vyjede vám nechutně vysoké množství odkazů na případy požárů. Každá obec vydává požární předpisy, které se týkají také skladování sena a slámy - viz úryvek z Metodické pomůcky pro zpracování požárního řádu obce:

8. při naskladňování a skladování sena a slámy je nutno dodržet následující podmínky:

 • seno a slámu je možné skladovat v objektech (stodoly, seníky, půdní prostory apod.), pro něž je tento účel prokázán dokumentací ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze tomu účelu, nebo formou volných skladů (stohů), přičemž mohou mít objem nejvýše 4000 m3,
 • při umísťování volných skladů sena nebo slámy se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem.

9. v halovém skladu nesmí být skladováno více než 8000 m3 sena nebo slámy a v půdním prostoru stáje nesmí být skladováno více než 5000 m3 sena nebo slámy a ani jiných stébelnatých suchých rostlin,

10. v období před naskladňováním a skladováním sena je nutno:

 • prověřit před naskladňováním vybavení skladu předepsanými věcnými prostředky požární ochrany (počet, druh, hasicích přístrojů, jejich rozmístění), provozuschopnost dosoušecích ventilátorů a stav elektrických rozvodů, jakož i stav signalizačních zařízení v případě instalace automatického měření teplot,
 • prokazatelně seznámit před naskladňováním zaměstnance s povinnostmi na úseku požární ochrany a protipožárními opatřeními,
 • zabezpečit, aby při naskladňování vzduchovými dopravníky do skladů a půdních prostor stájí píce neprocházela přes oběžné kolo dopravníku.

11. pro měření teplot uskladněného sena a slámy a následná opatření:

 • teplota uskladněného sena a slámy se měří do hloubky poloviny uskladněného sena, nejméně však do hloubky 2,5 m, a to minimálně jedenkrát denně v prvém měsíci po naskladnění a jedenkrát za týden další dva měsíce po naskladnění,
 • teplota se měří zejména v místech, kde vychází z uskladněného sena, slámy pára nebo kde je cítit zápach přehřáté píce,
 • o výsledku měření se vede prokazatelný záznam, ve kterém se uvede datum zahájení naskladnění, datum měření, hodnoty naměřené teploty a podpis osoby, která měření prováděla,
 • záznam se uschovává nejméně po dobu 6 měsíců od ukončení naskladňování,
 • jestliže při kontrole teplot uskladněného sena a slámy se zjistí zvýšení teplot nad hodnotu 65 ºC, musí se přehřáté seno vyskladnit a ochladit (ochlazené a zkontrolované lze vrátit do skladu),
 • jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena a slámy zjistí zvýšení teplot nad hodnotu 90 ºC, musí se vyskladnění provést za asistence hasičské jednotky.

SenoOtavy

Na přelomu srpna - září se v našich podmínkách sklízejí druhé seče. Tráva v létě roste pomaleji, je kratší a jemnější - má vyšší sléhací schopnost a snadněji se zahřívá. S uskladněním otavy tedy musíme být ještě opatrnější.

Kdy začít krmit letošní seno?

Zatím se držme bezpečného intervalu 6 týdnů od sklizně. Musíte tedy se zásobami na zimu počítat až do dne, kdy budete moci zkrmovat v dalším roce nové seno z první seče. Jen berte v úvahu, že i s dobou skladování se především obsah vitamínů v seně snižuje, krmte tedy z té strany, kde je seno nejstarší (pokud to jde).

Víte, kolik jste uskladnili koním stravitelné energie?

Pro malé chovatele koní a samovýrobce sena se rozbor nevyplatí - kvalitu sena nejlépe poznají koně. Chutná jim a prospívají. Odhady nutriční hodnoty sena se mohou lišit až o 50 %.


Tematice sena jsme se již podrobně věnovali, odkazy na články naleznete přiložené pod článkem.

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. PeťulkaM .

  Zkrmování

  16:47 - 01. 08. 2012

  Jak je uvedeno na wikipedii, seno se muze krmit hned po nasušení.

  Ted jsem z toho zmatená. Mužete mi prosím upresnit proč tedy 6 týdnů?

  Děkuji

 • 2. jaja

  6 týdnů

  17:13 - 01. 08. 2012

  Reaguje na 1.

  Jde o to, že seno i po slisování či posbírání z louky / naskladnění ještě může dále "dodýchávat" - dosušovat se, snižovat svoji vlhkost na nižší procento (obvykle pod 15 %). Přitom v něm může ještě stále probíhat mikrobiální aktivita, která už v otřebně suchém seně není. S ní se mohou spojovat zažívací potíže koní. Není to pravidlo - pokud je seno sklízeno při velmi pěkném počasí a je už při sbírání / lisování pod těch 15 %, obvykle se může krmit hned. Jenže když není, může být problém. Málokdo chodí mezi balíky s vlhkoměrem, takže se obecně doporučuje určitá doba "rezervy" na "dopocení" - uvádí se 4-8 týdnů. Jako další důvod se bere to, že pokud seno obsahuje bylinky s různými látkami, za tu dobu tyto látky vytěkají a mohou ztratit na škodlivosti (čichněte si k čerstvě sklizenému senu a pak ke stále kvalitnímu senu za pár týdnů.)

 • 3. rumba07

  dlouhodobé skladování

  07:18 - 02. 08. 2012

  V článku se píše o tom, že kvalitně sklizené seno na větrané půdě vydrží i 20 let - jak je to s jeho výživností /obsahem živin/? Není rozdíl mezi senem ročním a dejme tomu tří, pěti, desetiletým?

 • 4. gamblerka

  starý seno

  08:09 - 02. 08. 2012

  Z vlastní zkušenosti – krmila jsem i 15 leté seno, dobře usušené, uskladněné na půdě, krásně zelené, i když už chyběla typická vůně.
  Sušení je konzervace – během biologických a biochemických procesů se nutriční hodnoty mění, nemá cenu odebírat vzorky, dokud nevyzraje. U vlhčího sena dochází k vyšším ztrátám, jakmile se ale tyhle procesy zastaví, výživná hodnota už se nemění, karbohydráty a bílkoviny (pokud spolu nezreagovaly a nedošlo ke „karamelizaci“ sena dohněda) jsou stabilní. Pokud je balík nadále dobře uskladněn v suchu, několik let neztrácí hodnotu – kromě vitamínů. Když krmím starý seno, musím počítat s tím, že A nebo E tam koně nenajdou, např. vápník se ale neztrácí. U toho 15 letého sena nebyl znát ani nějaký odrol, nebylo prašné, žádné puchření lístků a koně rozhodně neztráceli na váze ani na energii – ale krmila jsem ho k pastvě.
  Také není pravda, že pro koně ohrožené laminitidou je dobré krmit víc než rok starý seno, protože ztrácí obsah živin – neztrácí, pokud není napadeno plísněmi (Buckmaster, D.R., Indole Hay Storage). U hoodně starýho sena už dochází k mechanickýmu rozdrolování od horních vrstev, je zatuchlý a obvykle si v něm lebedí živočichové, který z něj dělají "humus" .

 • 5. gamblerka

  6 týdnů

  08:14 - 02. 08. 2012

  Taky jsem krmila dobře usušené seno po dvou - třech týdnech, ale míchala pár dní ke starýmu a nic se nedělo. Přesto, pokud nemusím, ponechám měsíc a půl odležet a mám klid, nemusím koně sledovat bedlivějším pohledem:))

 • 6. rumba07

  6 týdnů

  11:05 - 02. 08. 2012

  Reaguje na 5.

  I my jsme jeden rok museli začít zkrmovat nové seno po naskladnění, takže cca dvoutýdenní. Měla jsem z toho strach, ale tchán tehdy říkal "nemáte co krmit, krmte nové, jen dbejte na plné žlaby vody" - většina koní si seno ve vodě opravdu máčela. Nevím, jestli to bylo záměrně, ale bylo to tak. Koně to přestáli bez újmy:-)

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: